Kristuksen neitseellisen syntymän välttämättömyys

neitsyt_maria.jpgMoni ajattelee Jeesuksen neitseellisen syntymän olevan yhdentekevää. Eikö jokainen järkevä ja nykyaikainen ihminen ymmärrä tämän olevan biologisesti mahdotonta, joten miksi siis uskoa moiseen? Mutta oliko syntyvällä Messiaalla mitään perintötekijöitä myöskään maallisen äitinsä, Marian puolelta?

 

 

 

 

 

Neitsyt tulee raskaaksi

"Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt (almah) tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (Jes. 7:14)

Totta on, että  jakeessa 7:14 käytetty hepreankielinen sana on "almah", eli nuori nainen, eikä sana "betulah" joka on hepreankielellä se tavallinen neitsyttä merkitsevä sana. Kuitenkin sana on käännetty jo Septuagintassa 200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää kreikaksi sanalla "parthenos", eli neitsyt, koska asiayhteydessään sen täytyy tarkoittaa nimenomaan neitsyttä. Eihän se ole merkki eikä mikään, että nuori nainen synnyttää pojan. 

Toisaalta merkki on myös jakeen 7:14 b mukaan se, että lapsen nimi on Immanuel, eli "Jumala meidän kanssamme". Kysymys ei voinut olla vain profeetta Jesajan aikana, 730-luvulla e.Kr. syntyneestä lapsesta, koska myöhemmin samaan tekstikokonaisuuteen kuuluvassa 9. luvussa Jesaja kuvaa tätä syntyvää lasta vielä seuraavasti;

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. (Jes. 9:5)

Vasta Jeesus tulevana Messiaana on täyttänyt Immanuel-profetian. Matt. 28:18-20 hän ilmoittaa "...minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti". Immanuel= Jumala meidän kanssamme.

Oliko Jeesus osallinen ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta?

Jos Jeesus olisi syntynyt miehen siemenestä olisi hän ollut osallinen ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta niinkuin me kaikki muutkin. Mehän olemme "synnissä syntyneet ja äitimme ovat meidät synnissä siittäneet", Ps. 51:5.

Tämä synnynnäinen syntisyys, perisynniksikin kutsuttu ominaisuus, ilmenee pahoina tekoina ja yleisenä turmeltuneisuutena;

"Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen (Adamin) lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen (Kristuksen) vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi". Room. 5:18

Tämä on  Raamatun selkeä opetus kaikkien ihmisen tilasta aina syntiinlankeemuksesta lähtien. Jos näin ei olisi, ei Jeesusta olisi tarvittukaan, olihan meillä jo Mooseksen kautta tullut laki, jota noudattamalla olisimme voineet pelastua.

Jeesus ei siis voinut olla osa tätä langennutta ihmiskuntaa ja siksi hänen täytyi tulla langennen ihmiskunnan ulkopuolelta. Vain siten hän kykeni elämään kokonaan synnittömän elämän Isän edessä ja antamaan sen sitten uhriksi meidän kaikkien syntisten edestä. Siksi hänen tuli syntyä neitseellisesti eikä syntiinlangenneen ihmissuvun edustajan siemenestä. Vain siten hänelle oli mahdollista suorittaa koko ihmiskunnan lunastus synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta. Lunastus astuu voimaan kuitenkin vain uskon kautta, vrt. Hab. 2:4 ja Room. 1:17.

Oliko Maria Jeesuksen biologinen äiti?

Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Ps. 51:5

Katolisen kirkon oppi Marian ikuisesta neitsyydestä perustuu Jeesuksen synnittömyyden välttämättömyyteen. Vain synnitön Kristus pystyi antamaan Jumalalle täysin kelpaavan uhrin. Jos puoletkin Jeesuksen perintötekijöistä tuli syntiinlangenneen suvun edustajalta, Marialta, miten Jeesus olisi voinut olla synnitön ilman perisynnin turmelusta? Marian tuli siis olla myös synnitön, koska se oli välttämätön edellytys syntyvän messiaan puhtaudelle ja synnittömyydelle. 

Luther liittyi vanhaan katoliseen käsitykseen Mariasta ainaisena neitsyenä. Sen mukaan sikiämisen hetkellä Pyhä Henki puhdisti Marian synnistä siten, että hän pystyi synnyttämään puhtaan ja synnittömän Jumalan Pojan. Mutta Luther kuitenkin torjui opin Marian perisynnittömyydestä. Luterilainen kirkko ajattelee Lutherin jäljissä, että Maria oli neitsyt ennen Kristuksen syntymää, pysyi neitsyenä synnytyksen aikana ja jäi neitsyeksi sen jälkeen. Katolisen dogmin vuodelta 1854 mukaan Maria myös sikisi synnittömänä, koska muutoin ei Jeesuksen synnittömyys olisi ollut mahdollista. Siinä luterilaisuus ottaa kuitenkin pesäeroa katolisiin.

Luther päätyi katoliseen käsitykseen, koska hän tarkasteli sitä oman aikansa perspektiivistä. Siksi hän erehtyi tässä asiassa ja monet myöhemmät teologit ovatkin sanoutuneet irti Marian ikuisesta neitsyydestä ja etenkin synnittömyydestä. Maria oli ihminen ja kuului syntiinlangenneeseen ihmissukuun niinkuin me muutkin ihmiset. Raamatun mainitsemat Jeesuksen veljet ja sisaret ovat olleet olemassa ja he olivat Joosefin siittämiä, mitä Jeesus ei ollut. Kuuluisin näistä Jeesuksen maallisista sisaruksista oli Jaakob, joka nousi alkuseurakunnan johtoon ja kärsi marttyyrikuoleman vuonna 62. UT:n Jaakobin kirjettä pidetään yleisesti juuri hänen kirjoittamanaan.

Miten Kristuksen oli mahdollista syntyä synnittömänä ilman perisyntiä, jos hänen äitinsä Maria oli syntinen ihminen? 

Jeesuksen synnynnäinen synnittömyys on perusteltavissa ensinnäkin Raamatun perusteella;

Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Matt. 1:20

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Luuk. 1:35

Ja toiseksi myös apostolisen uskontunnustuksen perusteella;

...ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta...


Jeesus sikisi yksin Pyhästä Hengestä ja syntyi sen jälkeen neitsyt Mariasta. Jeesus ei siinnyt Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta. Jos niin olisi ollut, meidän tulisi tehdä olettamus, että Jumala olisi ollut jonkinlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä Marian kanssa. Tällaisen Jumalien ja ihmisten tyttärien välisen kanssakäymisen VT tuomitsee selvästi 1.Mooseksen kirjassa luvussa 6:1-7.


Sijaissynnytys

Kaikkeen tähän löytyy nykylääketieteen kannalta katsoen yksinkertainen selitys, nimittäin sijaissynnytys. Siinä nainen synnyttää lapsen, joka ei ole hänen biologinen jälkeläisensä.

Sijaissynnytys poistaa myös Marian neitseellisyyden vaatimuksen, sillä sijaissynnytys on mahdollista myös jo aiemmin synnyttäneelle. Siksi Jes. 7:14 almah voidaan yhtä hyvin kääntää sanalla "nuori nainen". Sen ei välttämättä tarvitse merkitä neitsyttä tässä asiayhteydessä. Terve nuori nainen, neitsyt tai ei, pystyy toimimaan sijaissynnyttäjänä. Raamatun kertomuksen perusteella on kuitenkin selvää, että Jeesus oli Marian esikoinen ja Maria neitsyt Jeesuksen syntyessä, Luuk. 1:34

Näin Jeesuksen perimässä ei tarvinnut olla mitään perintötekijöitä syntiinlangenneesta ihmissuvusta myöskään maallisen äitinsä, Marian, puolesta. Voimme nykyajan lääketieteen näkökulmasta todeta neitsyt Marian toimineen ihmiskunnan ensimmäisenä sijaissynnyttäjänä. Tämä on teologisesti välttämätöntä. Muutoin ihmiskunnan lunastus olisi jäänyt Golgatalla tekemättä. Sijaissynnytys tarkoittaa sopimusta, jossa lapsi kasvaa lainakohdussa ja lapsen synnyttäjä ei ole lapsen biologinen äiti. Myöskään sikiön ja äidin verenkierrrot eivät missään vaiheessa yhdisty, vaan sikiö saa ravintonsa istukan ja napanuoran kautta.

Katolinen kirkko ja Luther eivät tietenkään tienneet sijaissynnytyksestä mitään. Se on tullut mahdolliseksi ymmärtää vasta meidän päivinämme lääketieteen kehityksen myötä. Suomessa sijaissynnytys kiellettiin vuonna 2007, kun säädettiin nk. hedelmöityshoitolaki. Sitä ennen mm. Väestöliitto järjesti sijaissynnytyksiä ja maassa on parikymmentä sijaissynnytyksellä alkunsa saanutta lasta. Vuonna 2011 oikeusministeriössä alettiin uudelleen suunnitella sijaissynnytyksen rajoitettua laillistamista.

Jeesuksen sukuluettelot

Matteuksen ja Luukkaan sukuluettelot viittaavat Jeesuksen neitseelliseen syntymään. Matteus esittää Joosefin verilinjan Salomon kautta Daavidiin ja Luukas esittää Marian verilinjan Naatanin kautta Daavidiin. Daavidista eteenpäin linjat yhtyvät. Jeesus oli siis molempien maallisten vanhempiensa puolesta "Daavidin poika", eli tuleva messias, vrt. 2.Sam. 7:12-13;

12. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.
13. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.

Matteuksen sukuluettelossa todetaan ensin, että Jaakobille syntyi Joosef, mutta sitten ei enää sanota Joosefille syntyneen Jeesusta. Asia kierretään toteamalla ainoastaan, että Joosef oli Marian mies ja Mariasta syntyi Jeesus, jota sanottiin Kristukseksi, Matt. 1:16. Tämä on suora viittaus Jeesuksen neitseelliseen syntymään.

Myös Luukas ilmoittaa sukuluettelossaan Jeesuksen olevan, "niinkuin luultiin, Joosefin poika". Tämä ilmaisu kertoo sen, että Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä. Luukas esittää Joosefin Marian isän, Eelin poikana vanhan juutalaisen tradition mukaisesti. Tyttären naineen miehen katsottiin olevan myös tyttären isän perheeseen adoptoitu poika. Traditio on osin käytössä edelleenkin tänä päivänä. Myös juutalainen Talmud kertoo Marian olleen Eelin tytär.

Näillä sivuilla on erikseen kirjoitettu artikkeli Jeesuksen syntykirjoista ja niiden merkityksestä.

Jeesuksen jumaluus

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala" (Joh. 1:1). "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme..." (Joh. 1:14). Tämä on mahdollista vain niin, että Jeesus tuli kokonaan syntiin langenneen ihmiskunnan ulkopuolelta, mutta kuitenkin ihmiseksi. Profeetta Miika kirjoittaa tulevasta Messiaasta;

Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. (Miika 5:1)

Kenenkään ihmisestä alkunsa saaneen alkuperä ei voi olla iankaikkisuudessa. Jeesus oli kokonaan Jumala, joka tuli langenneen ihmiskunnan ulkopuolelta, mutta koska hän otti maallisen äitinsä  kohdussa ihmishahmon sinne jumalallisesti istutetussa ja valmiiksi hedelmöitetyssä alkiossa, hän oli samanaikaisesti "Ihmisen Pojan kaltainen" (vrt. Dan. 7:13), eli hän oli myös kokonaan ihminen. Hän ei kuitenkaan ollut syntiinlankeemuksen alainen erehtyväinen ihminen, niinkuin me muut.

Myös messiaaninen Psalmi 2:7-8 vahvistaa tätä asiaa;

7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
8. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

Psalmin kirjoittajan mukaan ihminen Jeesus Kristus sai alkunsa yksin Herrasta, joka hänet synnytti (Marian kohdussa).

Jeesus totesi juutalaisille itsestään ja alkuperästään seuraavasti;

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen, te kuolette synteihinne. (Joh. 8:23-24)

Jeesus ilmoitti tulevansa tämän maailman ulkopuolelta  ja samalla olevansa VT:ssa ilmoitettu Jahve, "minä olen se, joka minä olen", vrt. 2.Moos. 3:14;

Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

Jeesuksen jumaluus on koko kristinuskon peruskivi ja juuri sille Jeesus sanoi perustavansa seurakuntansa, Uuden liiton temppelin, mitä eivät Tuonelan portit voita; 

15 Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle (Pietarin tunustukselle Jeesuksen jumaluudesta) minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. (Matt. 16:16-18)

Moni ovela harhaoppi torjuu juuri tämän koko kristinuskon ydinasian, eli Jeesuksen jumaluuden. Jeesuksen omien sanojen mukaan he kuolevat silloin synteihinsä ilman Kristuksen ansiota ja menevät siten iankaikkiseen kadotukseen.

Jeesuksen ihmisyys

Jeesuksen tosi ihmisyys ei siis merkinnyt erehtyväisyyttä ja syntisyyttä, koska syntisyys ja erehtyväisyys ei kuulunut alkuperäiseen ihmisluontoon, vaan tuli vasta syntiinlankeemuksen yhteydessä ja sen kautta. Jeesuksella oli todellinen ihmisluonto sen alkuperäisessä merkityksessä, sellaisena kuin Jumala sen alussa loi, eikä sellaisena kuin se on syntiinlankeemuksen turmelemana. Paavali kutsuukin Jeesusta "viimeiseksi Aadamiksi". Hän oli ensimmäisen, Jumalan kuvaksi luodun ihmisen kaltainen, vrt. 1.Moos. 1:26 ja 2.Kor. 4:4;

...niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. (2.Kor. 4:4)

Aadam oli Jumalan poika ensimmäisenä ihmisenä, Luuk. 3:38. Aadam luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, 1.Moos. 1:26. Hän kuitenkin lankesi tottelemattomuuteen ja joutui näin saatanan vallan alaiseksi. Kaikki Aadamin jälkeläiset olivat hänen kuvansa kaltaisia, 1:Moos. 5:3, siis syntiinlangenneen ihmisen kuvan kaltaisia, eivätkä enää suoraan Jumalan kuvan kaltaisia. Paavalin mukaan me katselemmekin Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, emmekä enää kasvoista kasvoihin. Antiikin kuvastimet oli tehty metallista ja ne antoivat himmeän ja vääristyneen kuvan.

Ihmisenä Jeesus oli alttiina kiusauksille niinkuin muutkin ihmiset, mutta hän oli kuitenkin, päinvastoin kuin Aadam, kuuliainen loppuun asti eläen synnittömän elämän. Näin hän pystyi antamaan täydellisen uhrin Isälle ja lunastamaan samalla koko ihmiskunnan saatanan vallasta Golgatan ristillä. Hänestä tuli uuden ihmissuvun "kantaisä", samoin kuin Aadam on langenneen ihmissuvun kantaisä, vrt. 1.Kor. 15:22 ja 45. 

Jos Jumala pystyi luomaan ihmisen omaksi kuvakseen, 1.Moos. 1:26, pystyi hän myös antamaan Pojalleen ihmishahmon Marian kohdussa. Tästä Raamattu ilmoittaa Paavalin kirjeessä Filippiläisille seuraavasti;

5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil. 2:5-8)

Kun hän tuli ihmiseksi hänellä oli Jumalan muoto, mutta  myös syntiinlangenneen ihmisen, eli (saatanan) orjan muoto, vrt. Fil. 2:5-8. Hän tuli tähän maailmaan lain alaiseksi niinkin me muutkin ihmiset, muta hän ainoana pystyi täyttämään Jumalan lain kaikki vaatimukset. Hän tyhjensi ja nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen Isälle maanpäällisen elämänsä loppuun asti lunastaen ihmiskunnan Golgatan ristillä omalla verellään.

Tässä on uskon salaisuus, uskon kautta ensimmäiset ihmiset lankesivat pois Jumalan yhteydestä uskoen Paratiisissa saatanaa enemmän kuin Jumalaa ja tämän saman uskon kautta Jumala palauttaa ihmisen takaisin yhteyteensä Kristuksessa.

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, Joh. 1:14. Hän oli kiusattu niinkuin ihmisetkin, kuitenkin ilman syntiä ja siksi hän ymmärtää meidän ihmisten heikkouksia, Hepr. 4:15. Hän oli Ihmisen Pojan kaltainen, Dan. 7:13a, joka tuli alas taivaasta, Joh. 3:13. Hän oli "ihminen taivaasta", 1. Kor. 15:47b. Viimeinen Aadam, 1. Kor. 15:45. Esikoinen monien veljien joukossa, ensimmäinen uuden ihmistyypin edustaja, Room. 8:29.

Ihmisen Poika

Jeesus käytti itsestään nimitystä Ihmisen Poika. Hän ei kuitenkaan suoraan sanonut olevansa Ihmisen Poika, vaan kiertoilmaisua käyttäen antoi ymmärtää juuri se olevansa. Mistähän tämä johtui?

Aramealaisen kielenkäytön mukaan seemiläinen käsite "Ihmisen Poika" merkitsi yleensä vain ihmistä, mutta Jeesus antoi näille sanoille syvällisemmän merkityksen. Hän nimittäin tahtoi viitata messiaskutsumukseensa Dan. 7:13 mukaisesti;

13. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. (Dan. 7:13-14)

Jeesuksen itsestään käyttämä nimitys "Ihmisen Poika", viittaa siis Jeesuksen messiaaniseen tehtävään ja alkuperään eikä Jeesuksen ihmisyyteen. Jeesus ei suoraan sanonut olevansa ihmisen poika, koska hän oli enemmän kuin ihminen, hän oli jumalolento, VT:ssa luvattu messias. Hän oli ihmisen pojan "kaltainen", mutta kuitenkin Jumala.

Merkittävä 100-luvulla elänyt kristillinen filosofi ja teologi, Justinus, viittaa Dan. 7:13-14 teoksessaan "Dialogi juutalaisen Tryfonin kanssa" seuraavasti;

Eikö Daniel viittaa salaisesti juuri tähän samaan asiaan (Dan. 7:14), kun hän sanoo ikuisen vallan saanutta Ihmisen Pojan kaltaiseksi? Ihmisen Pojan kaltainen tarkoittaa nimittäin ihmisenä ilmestynyttä ja ihmiseksi tullutta, mutta tekee samalla selväksi, että kyse ei ole ihmissiemenestä syntyneestä. Daniel esittää tätä samaa asiaa salatulla tavalla sanoessaan häntä kiveksi, joka on lohjenut käden koskematta (Dan. 2:34). Käden koskematta lohkeaminen tekee selväksi, ettei ole kysymys ihmisteosta, vaan hänet esiin tuoneen Jumalan, kaikkeuden Isän, tahdosta. (Dial. 76.1) 

Vaimon siemen

Jeesus oli se vaimon siemen, eli Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyvä jälkeläinen, jonka Herra heti syntiinlankeemuksen jälkeen lupasi tulevan maailmaan ja murskaavan käärmeen pään, 1. Moos. 3:15;

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." (1. Moos. 3:15, KR 1933)

Tässä jakeessa on käytetty sekä käärmeen siemenestä, että myös vaimon siemenestä samaa heprean sanaa "zera", jonka merkitys on siemen, istutus, jälkeläinen. Sanaa on käytetty asiayhteydessä kuvaannollisessa merkityksessä, eikä senkään perusteella voida sanoa, että vaimon siemenellä tarkoitetaan juuri Mariasta hedelmöittyvää, vaan pikemminkin Marian kautta maailmaan tulevaa jälkeläistä.

Kyseessä on Jumalan lupaus siitä, että käärmeen, eli saatanan valta ihmiseen nähden ei ole ikuista, vaan se tullaan aikanaan murskaamaan. Näin myös tapahtui Golgatalla aikojen täyttyessä.

Myös Eeva odotti Jumalan lupauksen täyttymistä hyvin lyhyen ajan kuluttua, sillä synnytettyään ensimmäisen lapsensa, Kainin, hän toteaa heprealaisen alkutekstin mukaan "Olen saanut miehen, Herran." (1. Moos. 4:1b). Vaikka Eeva joutui pettymään, oli hän ymmärtänyt Jumalan lupauksesta paljon. Nimittäin sen, että käärmeen pään murskaajaksi tarvitaan poikalapsi, joka on Herra itse.

Käärmeen pään pystyi murskaamaan vain ihmiskunnan ulkopuolelta tullut messias, joka ei itse ollut "käärmeen pureman" myrkyttämä eikä sen vallan (=syntiinlankeemuksen) alainen. Tähän Jeesus viittasi sanoessaan "ettei ole tästä maailmasta", Joh. 8:23, ja että "vain saatanaa väkevämpi voi riistää siltä saaliin",  Luuk. 11:22 ja Mark. 3:27.

Sana tuli lihaksi

Liha ei tullut Sanaksi, mikä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi syntynyt niinkuin me muutkin (syntiinlankeemuksen alaiset) ihmiset, vaan Sana tuli lihaksi. Saatanan vanha valhe Paratiisissa oli "te tulette olemaan kuin Jumala". Se ei koskaan voi toteutua ihmisestä käsin, vaan Messiaan oli tultava syntiinlangenneen ihmiskunnan ulkopuolelta murskaamaan kärmeen pää vrt. 1.Moos. 3:15. Ihminen pysyy syntisenä ja pääsee Jumalan yhteyteen vain uskon kautta Jeesukseen, messiaaseen, joka on sovittanut meidän syntimme.

Jeesus oli se vaskikäärme (myrkytön/synnitön), jonka Mooses kohotti ylös erämaassa (ylösnousemus) ja johon katsomalla myrkkykäärmeen puremat (perisynnin alaiset) israelilaiset paranivat ja pelastuivat, vrt. Joh. 3:14.

Motiivi väitteille, että Jeesus ei olisi syntynyt neitseellisesti

Kaikesta edellämainitusta ilmenee myös motiivi sille miksi väitetään Jeesuksen neitseellisen syntymän olevan vain varhaisten kristittyjen keksimä legenda. Samalla nimittäin väitetään myös meidän pelastuksemme perustan, Jeesuksen jumaluuden, olevan vain legenda. Juuri tälle totuudelle omasta jumaluudestaan Jeesus sanoi perustavansa seurakuntansa. Tämä "kallio", eli kestävä perustus, jolle Jeesus perusti seurakuntansa ei ollut apostoli Pietari, vaan Pietarin todistus Jeesuksen jumaluudesta. Jeesuksen jumaluuden edellytyksenä on hänen neitseellinen syntymänsä siten, ettei hänessä ollut mitään perintötekijöitä syntiinlangenneesta ihmiskunnasta isänsä tai äitinsäkään kautta.

Kiistettäessä Jeesuksen neitseellinen syntymä hyökätään suoraan koko kristinuskon ytimeen, eli juuri Jeesuksen jumaluuteen. Jeesuksen jumaluuden kiistävät monet ovelat harhaopit, kuten Jehovan todistajat ja myös islam. Samalla kiistetään koko kristinuskon opillinen perusta. Sotilastermejä käyttäen voidaan sanoa kyseessä olevan täsmäisku strategisesti tärkeään kohteeseen.

Jos Jeesus ei syntynyt neitseellisesti yksin Pyhän Hengen voimasta, olisi hänkin ollut vain syntiinlankeemuksen alainen ihminen, niinkuin me kaikki muutkin. Silloin meidän uskomme olisi turha, sillä Raamatun mukaan ei kukaan (perisynnin alainen) ihminen voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä sovitusta Jumalalle maksaa, Ps. 49:7-8;

Kukaan (syntiinlankeemuksen alainen ihminen) ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta...(Ps. 49:7-8, KR 1938)

Opetuslasten kysyessä Jeesukselta; "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus vastasi; 

Mikä on (syntiinlangenneelle) ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle (Kristukselle) mahdollista, Luuk. 18:27.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle