Share |

Kristuksen paluu tapahtuu Euroopan unionin päivinä, eli Danielin 2. luvun lyhyt selitys

Danielin toisessa luvussa kerrotaan kuningas Nebukadnessarin unessa näkemän ison kuvapatsaan kautta symbolisesti oman aikansa suurvalloista. Kuvaus alkaa aikahistoriallisesti Babyloniasta, missä Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa. Ne kukin hallitsivat Danielin omaa, eli juutalaista kansaa ja heidän maatansa. Kuitenkin päähuomio kuvapatsaassa kiinnittyy yllättäen sen saven ja raudan sekaisiin jalkoihin ja varpaisiin, jotka ilman ihmiskättä irtautuva kivenlohkare murskaa ja siitä tulee koko maailman täyttävä vuori. Kivenlohkare kuvaa Kristuksen paluuta ja koko maailman täyttävä vuori 1000-vuotista valtakuntaa. Miksi paluu ei ole voinut tapahtua ennen 30.4.2006?

Kuvapatsas.jpg

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Babylonian kuningas Nebukadnessar II näki unen suuresta kuvapatsaasta, minkä vain profeetta Daniel kykeni kuninkaalle kertomaan ja selittämään.

31 Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.
32 Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.
33 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
34 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.
35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan (maailman).
36 Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. (Dan. 2)

Kuvapatsas kuvasi oman aikansa suurvaltoja, jotka kukin vuorollaan tulivat hallitsemaan juutalaisia ja heidän maatansa, erets Israelia. Kuvapatsas koostui viidestä eri osasta, jotka koostuivat myös viidestä erilaisesta materiaalista. Lopuksi kerrotaan myös kuvapatsaan sortuminen ilman ihmiskättä irtautuvan kivenlohkareen murskatessa sen raudan ja saven sekaiset jalat. Kivestä tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman. Jakeen 35 "maata" vastaava aramealaisen alkutekstin sana on "ara", minkä lähes kaikki raamatunkäännökset kääntävät "maailmaksi".


37 Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian
38 ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.
39 Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.
40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

Selitys alkaa historiallisesti aikajärjestyksessä kuvapatsaan päästä, joka oli kultaa. Kultainen pää kuvaa Uusi-Babyloniaa, minkä hallitsija Nebukadnessar II oli unen nähnyt. Nebukadnessar oli vienyt juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuodesta 605 eKr. alkaen ja tuhosi myös Jerusalemin ensimmäisen, Salomonin rakentaman temppelin vuonna 586 eKr.

Sen jälkeen maailmannäyttämölle astuu Meedia-Persia, jota kuvaavat hopeinen rinta ja kaksi kättä. Persia kukisti ensin Meedian vuonna 550 eKr. ja yhdisti sen itseensä, siitä kaksi kättä. Sen jälkeen se kukisti Babylonian 539 eKr. kuningas Kyyros II Suuren johdolla. Kyyros salli juutalaisten palata Babyloniasta takaisin Juudeaan rakentamaan uudelleen Nebukadnessarin hävittämän temppelin. Uusi, nk. Toinen temppeli valmistui vuonna 516 eKr.

Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa, diadokien Kreikkaa. Aleksanteri kukisti persialaiset ensin Granikosjoella 334 eKr. ja sen jälkeen Issoksessa ja lopullisesti Gaugamelan taistelussa vuonna 331 eKr. Hänen seuraajansa hallitsivat Juudeaa vaihtelevasti aina Rooman tuloon asti vuonna 63 eKr.

Neljäs, rautainen valtakunta, oli Rooma. Rooma tuli Juudeaan vuonna 63 eKr. sotapäällikkö Pompeiuksen johdolla. Rooma myös tuhosi Jerusalemin ja sen Toisen temppelin vuonna 70 Ensimmäisessä juutalaissodassa sotapäällikkö Tituksen johdolla. Myöhemmin Toisessa juutalaissodassa vuosina 132-135 Rooma ajoi juutalaiset lopullisesti maanpakoon erets Israelin maasta ja he olivat sen jälkeen hajoitetut kaikkeen maailmaan aina 1900-luvulle asti. Kuten historiasta tiedämme, Rooma jakautui myöhemmin Länsi- ja Itä-Roomaan, mitä kuvaavat kuvapatsaan kaksi rautaista säärtä. Rooman jälkeen ei juutalaisilla ollut enää omaa valtiota erets Israelissa ja siksi profetia loppuu aikahistoriallisesti Roomaan. Profetia jatkuu vasta kunnes juutalaisvaltio jälleen ilmestyy maailmannäyttämölle 1900-luvulla, mitä Raamattu kutsuu "lopun ajaksi".

Danielin 7. luvussa nämä samat suurvallat kuvataan aikajärjestyksessä leijonana (Babylon), karhuna (Persia), nelipäisenä pantterina (Aleksanterin Kreikka) ja ylen hirmuisena petona, jolla oli 10 sarvea (Rooma ja Euroopan kansallisvaltiot). Danielin 8. luvussa Persia kuvataan kaksisarvisena oinaana (Meedia-Persia) ja Aleksanterin Kreikka yksisarvisena kauriina. Danielin kirjan luvuissa 2, 7 ja osin myös 8 samoja historiallisia suurvaltoja kuvataan erilaisilla symboleilla eri näkökulmista katsoen. Lukujen 2 ja 7 kuvaukset loppuvat Jumalan valtakunnan tulemiseen maan päälle. Se tarkoittaa Kristuksen konkreettista paluuta perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa. Luvussa 8 kerrotaan Jumalan valtakuntaa edeltävistä tapahtumista,eli Israelin valtion itsenäistymisestä ja koko Jerusalemin tulemisesta Israelin pääkaupungiksi. Ne molemmat ovat edellytyksiä Kristuksen paluulle.


41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.
42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.

Daavidin_tahti.png

Rooman jälkeen on tehtävä aikahistoriallinen loikka 1900-luvulle, koska Rooman ajettua juutalaiset maanpakoon, heillä ei ole ollut omaa valtiota. Vasta 1900-luvulla Israelin valtio syntyi uudelleen sionismin ansiosta ja se itsenäistyi vuonna 1948 entiseen paikkaansa, erets Israeliin. Myös Jerusalemin Temppelivuori tuli taas osaksi Israelia Kuuden päivän sodassa 1967.

Lopulta tullaan kuvapatsaan kahteen jalkaan ja niiden varpaisiin, joita on ihmisruumiissa yhteensä 10. Ne koostuivat kahdesta materiaalista, raudasta ja savesta. Nämä kuvaavat Rooman kulttuuriperinnölle nousseita Euroopan kansallisvaltioita. Danielin 7. luvun näyssä Roomaa kuvasi ylen hirmuinen peto, jolla oli 10 sarvea. Se tarkoittaa samaa asiaa, eli Euroopan kansallisvaltioita, jotka nousevat Rooman kulttuuriperinnölle. Luku 10 on näissä molemmissa profetioissa symbolinen luku ja se merkitsee heprealaisessa viitekehyksessä "jonkun täydellistymistä". Jotkut ovat puhuneet lopun aikoina tulevasta 10-valtioliitosta, mutta sellaista ei tule, vaan koko Euroopan käsittävä valtioliitto on muodostunut Toisen maailmansodan jälkeen meidän päivinämme ja se on alkuvuonna 2017, ennen Brexitiä, 28 valtiota käsittävä EU. Mitään liittovaltiota ei Raamatun mukaan tule ennen Kristuksen paluuta, koska jakeessa 43 todetaan nimenomaan, että "ne eivät yhdisty toinen toisiinsa".

Rauta ja savi sekoittuneena toisiinsa merkitsee sitä, että osa siitä valtakunnasta on luja ja osa hauras, jae 42. Näin on Euroopassa aina ollut Rooman tuhoutumisen jälkeen. Rooman jälkeen ei kukaan Eurooppalainen johtaja eikä mikään maa ole saanut koko Eurooppaa hallintaansa. Ei Napoleon eikä Hitlerkään saavuttanut sitä yrityksestä huolimatta. Hitler kyllä haaveili uudesta Rooman valtakunnasta ja otti symboleikseen vanhasta Roomasta mm. kotkastandaarit, hitlertervehdyksen ja SS-divisioonien nimeämisen Rooman legioonien tapaan erisnimillä. Hitlerillä oli myös oma "pretoriaanikaartinsa", eli henkivartiosto, kuten Rooman keisareillakin, nimeltään "Leibstandarte Aadolf Hitler". Hitler tavoitteli myös "juutalaisvapaata Eurooppaa", mikä johti Holokaustiin ja lopulta Israelin valtion itsenäistymiseen.

Rautaesirippu.png

Kuva yllä; Raudan ja saven sekaiset jalat, eli Euroopan kahtiajako kylmän sodan aikana. Raudan lujuus lännessä merkitsee Natoa ja idässä Varsovan liittoa.

Meidän tulee jatkaa Rooman (rautaiset sääret) jälkeen kuvapatsaan jalkojen ja varpaiden profetian tutkisteluamme tarkemmin vasta juutalaisvaltion uudelleen ilmestymisestä maailmannäyttämölle 1948. Samaan aikaan Euroopan kansallisvaltiot olivat jaetut nk. Rautaesiripulla itäisiin ja läntisiin valtioihin. Rautaesirippu (engl. Iron Curtain) oli länsivaltojen käyttämä nimitys rajalle, joka jakoi Euroopan kahteen osaan, itään ja länteen. Sen symbolina toimi Berliinin muuri, joka jakoi kaupungin Länsi- ja Itä-Berliiniin. Euroopan jako kahteen osaan kesti Toisesta maailmansodasta aina kylmän sodan loppuun 1945–1991. Kahtiajako päättyi Beriinin muurin murtumiseen 1989. Euroopan kahtiajakoa kuvaavat kuvapatsaan kaksi jalkaa. Jaloissa oleva raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsi sitä, että molemmat puolet kuuluivat omaan sotilasliittoonsa. Länsi-Eurooppa kuului Natoon ja Itä-Eurooppa Varsovan liittoon.

Jakeiden 42-43 mukaan kuitenkin vasta varpaat sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä ilman, että ne yhdistyvät toisiinsa. Tämä merkitsee rautaesiripun murtumista ja Euroopan kahtiajaon päättymistä, mikä johti sen jälkeiseen Euroopan unionin aikaan. Siihen kuuluu valtioita sekä entisestä Itä- että myös Länsi-Euroopasta. Raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsee Euroopan unionissa sitä, että Nato laajeni Itä-Euroopan alueelle ja nykyään kaikki maat, jotka Neuvostoliiton lisäksi kuuluivat Varsovan liittoon, ja myös osa entisistä neuvostotasavalloista, ovat Naton jäseniä.

Vasta Euroopan unionissa on koko Eurooppa on ollut yhtenäisen hallinnon alaisuudessa. Euroopan unioni muodostui vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 500 miljoonaa ja pinta-ala 4 324 782 neliökilometriä. Väestötiheys EU:ssa on 115,6 asukasta/km². Jos EU olisi valtio, se olisi pinta-alaltaan seitsemänneksi ja väkimäärältään kolmanneksi suurin maailmassa. 

EU_lippu.pngJakeessa 43 mainitaan jalkojen varpaista, että että "vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen". Rooman valtakunnan jälkeen vasta Euroopan Unionissa on ihmisillä ollut vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan alueella. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen perustuu direktiiviin 2004/38/EY. Direktiiviä alettiin kuitenkin soveltaa kaikissa EU-maissa vasta 30. huhtikuuta 2006 (direktiivin artikla 40).

Jakeen 43 mukainen tilanne on täysin toteutunut vasta vuoden 2006 toukokuun alusta lähtien. Silloin vahvistettiin ja otettiin käyttöön koko EU:n alueella vuonna 2004 annetut direktiivit, joiden mukaan;

"Jokainen jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus ei kuitenkaan korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. EU:n kansalainen saa EU:n kansalaisuudestaan monia oikeuksia, joita ovat esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionissa ja asettua asumaan minne tahansa Euroopan unionin alueella..." 

EU:iin kuulumattomat Norja, Islanti ja Sveitsi kuuluvat nekin nk. Shengenin sopimukseen, mikä tarkoittaa, että niiden sisällä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia. Näiden valtioiden myöntämät viisumit ovat voimassa koko Schengen-alueella, mihin kuuluu yhteensä 26 Euroopan maata. Lisäksi Monaco, San Marino ja Vatikaani ovat Schengenin alueen sisällä eivätkä ylläpidä rajamuodollisuuksia, vaikka eivät olekaan allekirjoittaneet sopimusta.

EU_map.gif

Kuva yllä; Osaksi savea ja osaksi rautaa olevat jalkojen varpaat, jotka sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, vaikka eivät yhdisty, eli Euroopan unioni. Raudan lujuus saven seassa kuvaa Natoa, johon myös kaikki entiset Varsovan liittoon kuuluneet Euroopan kansallisvaltiot ovat liittyneet.


44 Mutta niiden kuningasten (Euroopan unionin) päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,
45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."

Näiden kuninkaiden, eli Euroopan Unionin kansallisvaltioiden päivinä kivilohkare (Kristuksen paluu) irtoaa vuoresta (Jumalan valtakunta taivaassa) ilman ihmiskättä, eli jumalan voimasta. Se murskaa osuessaan jalkoihin koko kuvapatsaan ja kivestä itsestään tulee suuri vuori (Jumalan valtakunta maan päällä), mikä täyttää koko maailman, vrt. jae 35. Tämä kuvaa Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle, vrt. myös Dan. 7:18 ja 27. 1000-vuotinen valtakunta päättyy aikanaan maan päällä, mutta se jatkuu sen jälkeen iankaikkisesti taivaassa. Kristus murskaa paluunsa yhteydessä pakanasuurvaltojen vallan maailmassa ja valta annetaan Korkeimman pyhille, eli kääntyneelle Israelille. Tuhatvuotisessa valtakunnassa koko maailmaa hallitaan Jerusalemista käsin.

Yksinkertainen johtopäätös tästä on se, että ennen vuotta 2006 Kristuksen paluu ei olisi ollut mahdollista, koska vasta sen jälkeen on EU:n kansalaisilla ollut täysin vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan Unionin alueella. Raamattu ei voi raueta tyhjiin, Joh. 10:35b. Toisaalta voidaan myös todeta, että EU:n valtiot eivät yhdisty toisiinsa eikä EU myöskään hajoa ennen Kristuksen paluuta.


Kristus palaa perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa juuri "niiden kuningasten päivinä", kun Euroopan kansallisvaltiot sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, eli niiden sisällä on täysi liikkumis- ja asumisvapaus, vaikka ne eivät yhdisty toinen toiseensa.


Tämä tarkoittaa nykyisen Euroopan unionin päiviä vuodesta 2006 alkaen. On mahdollista, että Iso-Britannian ero EU:sta, eli Brexit ei tapahdu ennen Kristuksen paluuta tai se raukeaa kokonaan. Britanniahan haluaa estää ihmisten vapaan pääsyn maahan muualta EU:sta, eli rajoittaa ihmisten vapaata liikkumista Unionin alueella. Brexitin jälkeen EU:iin jäisi 27 valtiota.

Jeesus viittasi Danielin kirjaan myös kärsimysviikolla tekemänsä profeetallisen teon, viikunapuun (kansallisen Israelin) kiroamisen, yhteydessä sanoessaan juutalaisille opetuslapsilleen;

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle (Jeesukselle): 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi. (Matt. 21:21)

Kuvahaun tulos haulle nebuchadnezzar's statue"Tällä vuorella" Jeesus tarkoitti Danielin 2:35 kuvaamaa tapahtumaa, missä vuoresta irronnut kivenlohkare murskaa maailman pakanavallat ja siitä tulee suuri, koko maailman täyttävä vuori. "Merellä" Jeesus viittasi Danielin 7:3 profetian kuvaannolliseen mereen, mistä samat pakanasuurvallat kuin 2. luvun kuvapatsaassakin nousivat, eli erets Israelin ulkopuoliseen pakanamaailmaan. Danielin 7. luvussa nämä suurvallat kuvattiin leijonana (Babylon), karhuna (Persia), nelipäisenä pantterina (Aleksanterin Kreikka) ja ylen hirmuisena petona, jolla oli 10 sarvea (Rooma ja Euroopan kansallisvaltiot). Jeesus tarkoitti tällä, että jos juutalaisilla olisi tulevaisuudessa uskoa Jeesukseen messiaana, niin he saisivat hänet palaamaan ja perustamaan VT:ssa ilmoitetun 1000-vuotisen valtakuntansa maan päälle. Tätä myös uuden liiton kristityt pyytävät rukoillessaan "tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa". Jumalan tahto maan päällä tapahtuu täydellisesti vasta Kristuksen palattua perustamaan valtakuntansa, jolloin koko maailmaa tullaan hallitsemaan Jerusalemista käsin.

Silloin koko maailma uudistuu 1000-vuotisessa valtakunnassa, mikä jatkuu sen jälkeen ikuisuuteen, vrt. Miika 4:1-3;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4)

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle