Share |

Sodoman päivät ja Jeesuksen toinen tulemus, Luuk. 17

Jeesus itse vertasi toisen tulemuksensa aikaa ja hetkeä Sodoman päiviin ja Lootin lähtöön Sodomasta. Millaisia ne olivat ja mitä tämä vertauskuva kertoo Jeesuksen paluun ajan maailmasta? Miten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ajoi sodomalaiset ja Lootin vastakkain?  Elämmekö me jo Sodoman päiviä? Miksi vain osa Lootin omaisista poistui kaupungista ja varoituksesta huolimatta useimmat jäivät kaupunkiin tuhoutuen sen mukana?

 sodoma.jpg

Kuvassa yllä Loot perheineen poistuu Sodomasta juuri ennen sen tuhoa.

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

 

Millaisia olivat Sodoman päivät

Saadaksemme käsityksen millaista Sodomassa oli, seuraavassa on siitä lyhyt kuvaus 1. Mooseksen kirjan 19. luvusta;

1. Kun enkelit saapuivat illan suussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupunginportin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan
2. ja tervehti heitä sanoen: "Tulkaa, herrani, minun matalaan majaani yöksi, niin voitte pestä matkan pölyt jaloistanne. Heti aamusta voitte sitten jatkaa matkaanne." He vastasivat: "Ei, me yövymme ulkosalla."
3. Mutta Loot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa. Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
4. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin.
5. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!" 
6. Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään.
7. Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa.
8. Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta."
9. He sanoivat: "Pois tieltä! Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten!" Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea.
10. Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät Lootin sisälle ja sulkivat oven.
11. Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea.
12. Vieraat sanoivat Lootille: "Jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku, vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois,
13. sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen."
14. Niin Loot lähti puhumaan miehille, jotka olivat kihlanneet hänen tyttärensä, ja sanoi: "Pian pois täältä, pitäkää kiirettä! Herra hävittää tämän kaupungin!" Mutta he vain naureskelivat hänen puheilleen. (1.Moos. 19:1-14, KR 1992)

Enkelien tulon vasta myöhään illan suussa voidaan ajatella viittaavan symbolisesti seurakunnan aivan lopun ajan tapahtumiin, jae 1a. KR 1992 kääntää jakeessa yksi "enkelit" huonosti, sillä alkutekstin heprean sanan merkitys on "kaksi enkeliä". Alunperin Aabrahamin luo tulleita enkeleitä oli kolme, 1.Moos. 18:2. Yksi heistä jäi keskustelemaan Aabrahamin kanssa ja kaksi muuta meni sillä välin Sodomaan, 1.Moos. 18:22. Aabrahamin luo jäänyt enkeli kuvataan Herraksi Jumalaksi, eli Jahveksi, 1.Moos. 18:17. Vasta kun Loot perheineen oli poistunut kahden enkelin saattamana Sodomasta, antoi Herra tuhon kohdata kaupunkia. Tämä on ihmeellinen kuvaus Jumalan kolmesta persoonasta, missä Kristus ja Pyhä Henki hakevat ensin srk:n pois lopun ajan maailmasta ja vasta sen jälkeen Herra Jumala antaa tuhon kohdata koko jumalatonta maailmaa "Herran päivänä".

Loot tunnisti tulijat, heittäytyi maahan kasvoilleen ja kutsui heitä herrakseen, jae 1b. Tulijoissa oli jotain, mikä sai Lootin toimimaan näin. Heissä oli sama Henki. Symbolisesti tämä kertoo siitä miten uuden liiton uskovissa asuva Herran Henki tunnistaa aikojen lopulla saapuvat Herran lähettiläät.

Suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ajoi sodomalaiset riitaan Lootin kanssa

Loot vastusti ajan tapoja ja joutui tämän vuoksi kaupungin asukkaiden vihan kohteeksi. He vihasivat Lootia, koska hän nuhteli heitä heidän pahoista teoistaan, jae 7. Kaupungin miespuoliset asukkaat olisivat halunneet maata Lootin vieraina olleiden miesten kanssa, jakeet 4-5. Heidän mielestään Loot "pyrki määräilemään" heidän tekemisiään torjuessaan homoseksuaalisuuden ja tarjoamalla sen sijaan heille tyttäriään, jae 9a. Suuttumus johtui siitä, että Loot tuomitsi heidän syntinsä. Lopulta he olisivat siitä syystä tappaneet Lootin, mutta enkelit pelastivat hänet, jae 9b. Symbolisesti tämä kertoo siitä, miten lopun aikana jumalattomuus lisääntyy ja Raamattuun pitäytyvät joutuvat raamattu-uskollisuutensa takia jumalattomien vainon kohteeksi. 

Sodomassa suhtauduttiin myönteisesti homoseksuaalisuuteen ja sitä pidettiin häpeämättä julkisesti ylpeästi esillä. On mielenkiintoista havaita, että juuri tämä ajoi Sodoman asukkaat ja Lootin riitaan keskenään ja Loot sen tuomitessaan joutui sodomalaisten vihan kohteeksi. Jeesuksen mukaan Hänen paluunsa aikoihin tulee käymään aivan samoin, vrt. Luuk. 17:28-35.

Loot ärsytti heitä paitsi sanoin, myös pelkällä olemassaolollaan, koska ei osallistunut heidän synteihinsä, vrt. tähän 2.Piet. 2:7-8;

7. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi.
8. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. (2.Piet. 2:7-8, KR 1992)

Raamattu tuomitsee johdonmukaisesti homoseksuaalisuuden harjoittamisen sekä VT:ssa että myös UT:ssa, ks. 3.Moos. 18:22, 3.Moos. 20:13  ja Room. 1:24-32. Kuolemanrangaistuksella tarkoitetaan Roomalaiskirjeen kohdassa hengellistä kuolemaa, mikä seuraa tottelemattomuudesta Jumalan säädöstä kohtaan, jos parannusta synnistä ei tehdä.

"Muukalaisena asuminen" jakeessa 9 viittaa Lootin kohdalla siihen, että hän eli uskovaisena ja "taivaan kansalaisena" maan päällä, vrt. 1.Piet. 1:17. Loot oli Herran kehoituksesta ja hänen lupaukseensa uskoen lähtenyt setänsä Aabrahamin mukana vaeltamaan kohti "luvattua maata", 1.Moos. 12:4, eli symbolisesti kohti taivasta.

 

Sodoma joutui Herran vihan kohteeksi siellä vallinneen jumalattomuuden takia

Herra oli lähettänyt tuhon enkelit hävittämään kaupungin, koska hänen vihansa oli syttynyt siellä vallitsevaa jumalattomuutta vastaan, jae 13. Profeetta Jesajan mukaan sodomalaiset toivatkin syntinsä avoimesti ja ylpeästi julki salaamatta niitä;

Heidän röyhkeytensä ei jää kätköön, se näkyy heidän kasvoillaan. Kuin Sodoman väki he kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta. Voi heitä! Itselleen he pahaa tekevät (Jes. 3:9, KR 1992)

Ennen Lootin poistumista enkelit eivät kuitenkaan voineet tuhota kaupunkia;

21 Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden; en hävitä kaupunkia, josta puhut.
22 Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne saapunut." Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar. (1.Moos. 19)

Tämän vertauskuvan mukaan Jumalan vihan päivä, eli suuren ahdistuksen ja ydinsodan aika, ei voi alkaa ennenkuin seurakunta on temmattu pois tästä maailmasta Herraa vastaan. Loot perheineen poistui Sooarin kaupunkiin ennen tuhon tuloa. Jumala ei voi tuhota jumalatonta maailmaa ennenkuin siellä olevat vanhurskaat ovat poistuneet, 1.Moos. 18:32.

Nimi Sooar merkitsee hepreaksi "vähäistä". Tämä kuvaa sitä, miten vähäarvoisena lopun aikana tullaan kristikunnassakin pitämään julistusta Jeesuksen paluusta. Samalla tavalla Sodomassakaan ei uskottu Lootin kehoitusta poistua kaupungista. Hänen omaisensakin lähinnä naureksivat hänen puheilleen, jae 14b.

Osa Lootin omaisista poistui kaupungista, mutta osa jäi sinne, koska eivät uskoneet Lootia ja viihtyivät mieluummin Sodomassa, jae 14. Kaikki Sodomaan jääneet tuhoutuivat Lootin lähdön jälkeen. Vielä Lootin vaimokin, joka katsahti taakseen ikävöiden Sodomaan, muuttui suolapatsaaksi, jae 26. Tämä kertoo symbolisesti seurakunnan jakautumisesta Jeesuksen paluun aikoina, vrt. tähän mm. Jeesuksen vertaus kahdesta palvelijasta Matt. 24. luvussa;

48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
49. ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,

Juopumus kuvaa Raamatun symboliikassa jumalattomuutta. Paha palvelija ei halunnut uskoa Herraansa tulevaksi, koska oli mieltynyt maailmaan. Uskollinen palvelija joutuu myös vainotuksi pahan palvelijan taholta, niinkuin Lootiakin vainottiin ennen hänen poistumistaan Sodomasta.

Jeesuksen paluun hetkellä maailmassa tulee olemaan niinkuin oli Sodomassa Lootin aikana

Jeesus toteaa paluunsa ajan maailman olevan samankaltainen kuin tämä Lootin aikainen Sodoma; "Sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy...on oleva niinkuin oli Lootin päivinä ja ...silloin, kun Loot lähti Sodomasta", Luuk. 17:28-30. Tämän Jeesuksen vertauksen mukaan Lootin ja hänen omaistensa lähtö Sodomasta symboloi lopun ajan seurakuntaa maailmassa Jeesuksen paluun aikoihin ja itse Sodoma symboloi lopun ajan maailmaa.

Luukkaan evankeliumissa Jeesus vertaa paluunsa aikaa Sodoman päiviin seuraavasti;

28. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat.
29. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.
30. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin.
32. Muistakaa Lootin vaimoa! 
33. Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen.
34. Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. 
35. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. (Luuk. 17:28-35, KR 1992)

Sodomaa ei tuhottu ennenkuin Loot ja osa hänen omaisistaan poistuivat sieltä. Herra lähetti enkelinsä hakemaan Lootia pois. Jeesus sanoo samoin käyvän myös tulemuksensa aikana, jae 30. Jeesuksen omat, eli seurakunta haetaan pois ennen kuin Jumalan tuomio kohtaa maata.

Lootin vävyt perheineen jäivät mieluummin kaupunkiin ja tuhoutuivat sen mukana. Samoin Lootin vaimo ikävöi kaupunkia ja katsoi taakseen muuttuen samalla suolapatsaaksi. Jeesus esittää Lootin vaimon kohtalon varoittavana esimerkkinä lopunajan sukupolvelle, jota kehoitetaan pakenemaan pois jumalattomasta maailmasta, jae 32. Vielä nykyäänkin Kuolleenmeren rannalla olevat suolapatsaat ovat näkyviä maamerkkejä muistuttamassa tottelemattomuudesta Jumalan sanaa kohtaan. Tuho yllätti kaupungin asukkaat ja sinne jääneet Lootin omaiset, jakeet 28-29. Vain kaupungista poistunutta Lootia ja hänen mukanaan olleita se ei yllättänyt, koska enkelit olivat etukäteen kertoneet heille asiasta, vrt. tähän 1.Tess. 5:1-4.

Silloin on lähdettävä, kun Herran enkelit kutsuvat eikä esteltävä, jakeet 31-32. Tästä samasta asiasta kertoo myös Jeesuksen vertaus suurista illallisista Luuk. 14:16-24. Se kertoo seurakunnan ajan lopussa tapahtuvasta luopumuksesta. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Kun lopun ajan herätys koittaa Herran paluuta julistettaessa, on lähdettävä Herraa vastaan ja pelastettava oma elämä Herran yhteyteen seurakunnan ylösotossa. Joka yrittää turvata elämänsä maan päällä ja kieltäytyy lähtemästä, kuten paha palvelija teki, kadottaa elämänsä ja jää koko maailmaa kohtaavan Jumalan tuomion alle, suureen ahdistukseen, eli maailmanlaajuisen ydinsodan aikaan. On huomattava, että enkelit tulivat hakemaan vain Lootin perhekuntaa (symbolisesti kristittyjä) ja osa heistäkin tuhoutui, koska he valitsivat mieluummin jäämisen Sodomaan. He rakastivat maailmaa enemmän kuin Herraansa. 

Silloin kristityiksi itseään kutsuvista toinen otetaan ja toinen jätetään, jakeet 34-35. Siinä kuvataan ylösoton tapahtuminen maan päällä samanaikaisesti sekä päivä- että myös yövyöhykkeellä. Jako tapahtuu jakeen 33 perusteella sen mukaan, haluavatko he lähteä Herraa vastaan ja kadottaa elämänsä "Sodomassa" vai yrittävätkö he turvata elämänsä maan päällä kadottaen sen iankaikkisuudessa. Onko heidän aarteensa sittenkin maan päällä vai taivaassa?

Silloin toteutuvat Jeesuksen sanat;

24. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. 
25. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?
26. Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee (takaisin maan päälle) kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 
27. Totisesti: tässä joukossa (allegorisesti lopun ajan kristikunnassa) on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan (seurakunnan ylösotossa)."(Luuk. 9:24-27)

Silloin toteutuvat myös Pietarin sanat;

Sillä aika on (lopunajan) tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? (1.Piet. 4:17, KR 1938)

Ensin kristikunta jakautuu, eli luste eroitetan nisusta, ja sen jälkeen nisu otetaan pois maan päältä, eli se korjataan Jumalan aittaan, taivaaseen. Vasta sitten Jumalan tuomio, Herran vihan päivä, kohtaa koko jumalatonta maailmaa ja myös Herran elopellolta (kristikunnasta) maan päälle jäänyttä lustetta (paha palvelija, tyhmät neitsyet jne.) koko voimallaan. Herran vihan päivästä, eli maailmanlaajuisesta ydinsodan ajasta, on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


Marraskuun puolivälissä 2018 Trinity Southwest yliopiston arkeologi Phillip Silvia kollegoineen esitteli tutkijoille teorian, jonka mukaan Sodoman kaupunki olisi pronssikautinen Tall el-Hammam Jordaniassa. Kaupungin tuhoutumisjäljet viittaavat vahvasti kaupungin yllä ilmassa tapahtuneeseen meteorin räjähdykseen, joka olisi tuhonnut kaupungin ja sen 30 m paksut ja 15 m korkeat muurit sekä ympäröiviä alueita valtavassa shokkiaallossa. Tutkijat arvioivat tuhoisan iskun voimakkuuden vastaavan 10 megatonnin ydinkärjen räjähdystä noin kilometri maan pinnan yläpuolella, mikä on aineuttanut aiheuttanut valtavaa tuhoa 500 neliökilometrin alueella. Lopun ajan ydinsodan ja Sodoman kaupungin tuhon analogia on hämmästyttävä!


Jeesuksen paluu tapahtuu niinkuin tapahtui Lootin päivinä. Loot (pakanakansoista koottu srk) lähtee ensin Sodomasta (ylösottoon) ja vasta sitten tuho kohtaa Sodomaa (maailmaa) ja sinne jääneitä. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut yllättäen, koska enkelit kertoivat asiasta Lootille etukäteen ja kehoittivat häntä poistumaan perhekuntineen kaupungista ennen tuhon tulemista. Samoin Jeesuksen paluukaan ei yllätä Kristuksen seurakuntaa, vaan sitä ja Herran päivän, eli ahdistuksen ajan tulemista julistetaan jonkin aikaa voimallisesti ennen seurakunnan ylösottoa. Tänä aikana luste erotetaan nisusta kristikunnassa sen perusteella, miten Herran paluuseen suhtaudutaan.

Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi (vihan ajassa), mutta nisu korjatkaa minun aittaani (vihan aikaa edeltävässä seurakunnan ylösotossa). (Matt. 13:30)

Just stop your crying
It's a sign of the times
Welcome to the final show
Hope you're wearing your best clothes
You can't bribe the door on your way to the sky
You look pretty good down here
But you ain't really good

Just stop your crying
It's a sign of the times
We gotta get away from here
We gotta get away from here
Just stop your crying
It'll be alright
They told me that the end is near
We gotta get away from here

Harry Styles - the Sign of the Times

Harri Ahdesmäki 

Tästä pääset takaisin etusivulle