Share |

Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat, eli Syyrian sisällissota

Kun Jeesus selittää takaisin paluunsa ajan tapahtumia, opetuslapset kysyvät yllättävästi; "Missä herra?" Jeesus vastaa, "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat", Luuk. 17:37. Syyrian tantereella vilisee kymmenien asejoukkojen ja jihadistiryhmien rippeiden lisäksi iranilaisia, libanonilaisia, turkkilaisia, venäläisiä ja amerikkalaisia sotilaita. Lisäksi maan ilmatilassa lentää syyrialaisia, turkkilaisia, venäläisiä, amerikkalaisia ja israelilaisia lentokoneita sekä iranilaisia lennokkeja. Syyrian sotaa onkin kutsuttu "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan" ja "yhdessä maassa käytäväksi kolmanneksi maailmansodaksi". Ydinasesuurvaltojen välit kiristyvät Syyriassa.

Kuvahaun tulos haulle syrian civil war

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Jumalan valtakunnan tuleminen

20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".
22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.
23 Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.
32 Muistakaa Lootin vaimoa!
33 Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.
34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.
37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat". (Luuk. 17)

Selitys


20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Jeesus totesi fariseuksille Jumalan valtakunnan tulevan sellaisella tavalla, mitä ei voi silmin nähdä. Tällä hän tarkoitti uuden liiton, eli seurakunnan aikaa, mikä alkoi Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina, Apt. 2:17. Jumalan valtakunta maan päällä asuu Pyhän Hengen kautta niissä ihmisissä, jotka ovat uudestisyntyneet uskon kautta Kristukseen ja hänen ristin sovitukseensa koko ihmiskunnan edestä. Jumalan valtakunta on sisällisesti näissä ihmisissä, Kristus heissä ja he Kristuksessa, Joh. 14:20. Jae 21b voidaan kääntää myös "Jumalan valtakunta on teidän keskellänne". Jeesus sanoi samaan asiaan viitaten; Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä (Matt. 18:20). Fariseukset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta, eivätkä myöskään ottaneet häntä vastaan luvattuna Messiaana. Se johti siihen, että evankeliumi menisi ensin pakanakansoille ja vasta sen jälkeen, kun koko maailma on evankelioitu, tulee uudelleen juutalaisen kansan aika, Jes. 49:6.


22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.
23 Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.

Jeesus alkoi puhumaan seuraavaksi juutalaisille opetuslapsilleen. Hän totesi tulevan ajan, jolloin he eivät enää saisi nähdä hantä. Tämä toteutui Helatorstaina Kristuksen noustessa taivaaseen. Herra varoitti opetuslapsia vääristä messiaista, joiden sanottiin olevan siellä tai tuolla. Jeesus ei ollut ensimmäisen helluntain jälkeen enää sidottu paikkaan, vaan hän asuu Pyhän hengen kautta kaikissa uuden liiton uskovissa. Juuri tästä hän oli kertonut fariseuksille edellisissä jakeissa 20-21.

Jeesuksen sanoissa on kuitenkin vielä enemmän. Jakeessa 24 hän viittaa myös toiseen tulemiseensa, joka on silmin nähtävissä "kuin salaman leimahdus taivaan äärestä taivaan ääreen". Silloin "Ihmisen Pojan päivät" , eli uuden liiton seurakunnan aika, olisivat päätöksessään. Se loppuu Herran toiseen tulemiseen. Jakeessa 25 Jeesus ennustaa oman ristinkuolemansa ja juutalaisen kansan luopumuksen. Tästä hän puhui myös Matt. 23:37; 

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.


26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.

Seraavaksi Jeesus alkaa selittää "Ihmisen Pojan päivien", eli uuden liiton seurakunnan ajan loppua. Kyseessä on kuvaus ajasta ennen hänen jakeessa 24 ilmoitettua paluutaan. Silloin tulee tapahtumaan niinkuin oli Nooan päivinä, eli ihmisten elämä sujuu normaalisti, kunnes vedenpaisumus tuli yhtäkkiä ja hukutti heidät kaikki. Vedenpaisumus ei kuitenkaan hukuttanut niitä, jotka menivät ennen sen tuloa arkkiin. Tämä kuvaa uuden liiton seurakunnan ylösottoa ennen ahdistuksen ajan tulemista. Siitä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

On huomattava, että vedenpaisumus ei tuhonnut Nooaa ja hänen sukuaan, symbolisesti uudestisyntyneitä uuden liiton uskovia, koska heille oli kerrottu asiasta etukäteen ja siksi Nooa rakensi arkkia. Seitsemän päivää ennen vedenpaisumuksen alkamista Jumala antoi vielä erillisen kehoituksen nousta siihen, 1.Moos. 7:4. Päivä on jakeessa heprean sana "yom", mikä kuvaa kirjaimellisen päivän lisäksi myös vuotta tai tiettyä ajanjaksoa. Jeesuksen vertaus Nooan päiviin kertoo meille sen, että vaikka aikojen lopulla tuleva ahdistuksen aika ja tuho yllättää maailman, se ei yllätä hänen seurakuntaansa, eli uuden liiton uskovia. Arkkiin noustaan seurakunnan ylösotossa ennen sen alkamista.

Jeesus vertaa jakeessa 24 kuvattua tulemustaan edeltävää aikaa myös Lootin päiviin. Siinä Herra vielä selventää Lootin, eli symbolisesti lopun ajan uuden liiton seurakunnan lähtöä pois maailmasta ennen tuhon tulemista. Lootin päivistä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Taivaasta satava tuli ja tulikivi kuvaa Lootin Sodomasta poistumisen jälkeen alkavaa ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa, mitä kutsutaan myös ahdistuksen ajaksi. Siitä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.


32 Muistakaa Lootin vaimoa!
33 Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

Lootin vaimo kaipasi takaisin maailmaan, kääntyi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Silloin kun lopun ajan herätyksen yhteydessä julistetaan Herran paluuta, ei voi enää odottaa, vaan on oltava valmiina lähtemään mukaan. Vertaa tähän kertomus kymmenestä neitsyestä. Siitä on näille sivuillekirjoitettu erillinen artikkeli. Ne, jotka lähtevät silloin mukaan, pelastavat itselleen elämänsä seurakunnan ylösotossa ja ne, jotka eivät halua lähteä, jäävät maan päälle ahdistuksen aikaan kadottaen elämänsä. Jeesus ennakoi tällä kuvauksella seurakunnassa tapahtuvaa suurta luopumusta lopun aikana. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Ennen luopumusta ja seurakunnan aikana ei antikristuskaan voi vielä ilmestyä. Hän ilmestyy vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.

Tässä Jeesus kuvaa seurakunnan ajan lopussa tapahtuvaa seurakunnan ylösottoa, 1.Tess. 4:17. Herra mainitsee tässä sekä yö- että päivävyöhykkeen ja molemmat sukupuolet. Ylösotto tapahtuu yhtaikaa koko maapallolla riippumatta siitä onko yö vai päivä ja se koskee niin miehiä kuin naisiakin. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa maailmassa ahdistuksen aika, joka päättyy Jeesuksen ja kaikkien pyhien paluuseen takaisin maan päälle Jerusalemiin, Sak. 14:4, Ilm. 19:11 ss. Muiden ihmisten ylösnousemus tapahtuu vasta hieman yli 1000 vuotta seurakunnan ylösoton jälkeen. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat".

Lopuksi opetuslapset kysyvät Herralta yllättävän kysymyksen "missä Herra?". Kysymys on siinä mielessä outo, koska yleensä ajatellaan Herran paluuseen liittyen kysyttävän "milloin se tapahtuu?". Herra vastaa kysymykseen sanomalla "Missä raato (KR 1992 haaska) on, sinne myös kotkat kokoontuvat". Näin Jeesus liittää vertauskuvallisesti kotkien kokoontumisen raadolle seurakunnan ylösoton aikaan, mikä on kuvattu juuri edellisissä jakeissa 34-36.

Matteus kertoo lisäksi Jeesuksen eskatologisesta puheesta seuraavan katkelman;

28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. (Matt. 24)

Siinä Matteus liittää Jeesuksen mainitseman "raadon ja sinne kokoontuvat kotkat" sen jälkeen alkavaan ahdistuksen aikaan jakeessa 29. Taivaalta putoavat tähdet kuvaavat ohjusten taistelukärkien paluuta avaruudesta takaisin ilmakehään ja "taivaitten", eli kr. "uraanien" voimien järkkyminen kertoo kuvauksessa puhuttavan ydinaseista. Auringon ja kuun pimeneminen viittaavat nk. ydintalveen, eli yläilmakehään nousevaan pöly- ja tomukerrokseen, mikä seuraa laajamittaista ydinaseiden käyttöä. Tästä ydinaseilla käytävästä kolmannesta maailmansodasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.


Raadolle kokoontuvat kotkat ovat merkkinä sekä seurakunnan ylösoton ja samalla myös ahdistuksen ajan läheisyydestä. Tämä on toteutunut Syyriassa 2018, missä molemmat ydinasesuurvallat, Yhdysvallat ja Venäjä, ovat edustettuina.


Raato on meidän päivinämme Syyriassa

Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011 nk. arabikevään tapahtumista. Siinä on vuoden 2018 alkun mennessä kuollut lähes puoli miljoonaa ihmistä. Maasta on paennut yli viisi miljoonaa ihmista ja maan sisäisiä pakolaisia arvellaan olevan yli seitsemän miljoonaa. Sodan kaikki pääosapuolet ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Who controls what in Syria

Yllä olevassa kartassa on Syyrian tilanne viime vuoden 2017 lopulla. Yhdysvaltojen tukemien Kurdien hallinnassa oleva Afrinin alue, minne Turkki hyökkäsi tammikuussa 2018, sijaitsee Azazin kaupungin länsipuolella.

Syyrian tantereella vilisee vuoden 2018 alussa Syyrian hallinnon joukkojen, kymmenien asejoukkojen ja jihadistiryhmien rippeiden lisäksi iranilaisia, libanonilaisia, turkkilaisia, venäläisiä ja amerikkalaisia sotilaita sekä Israelin ilmavoimien hävittäjiä. Erityistä huolta aiheuttavat Turkin ja Syyrian kurdien välinen taistelu maan pohjoisosan alueista, koska Turkin natoliittolainen Yhdysvallat tukee Turkkia vastaan taistelevia kurdeja. On mahdollista, että kaksi Natoon kuuluvaa maata joutuvat aseelliseen konfliktiin keskenään. Turkin hyökkäys Afriniin tammikuussa 2018 ruokkii konfliktia entisestään. Turkin hyökkäys kurdialueelle etäännyttää sitä lisää Yhdysvalloista ja Natosta, mikä edesauttaa sitä myöhemmin lähtemään Israelia vastaan nk. Googin sodassa. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Turkki on viime vuosina muutenkin etääntynyt Natosta Erdoganin autoritäärisen hallinnon takia ja se on pyrkinyt mm. vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista käynnistämällä omaa asetuotantoa ja tekemällä asehankintoja Venäjältä.

Venäjän konfliktialueella olevat ilmavoimat on tukenut Syyrian hallituksen joukkoja ja on mahdollista että myös Venäjä ja Yhdysvallat ajautuvat vastakkain, koska Yhdysvaltojen ja sen liittouman ilmavoimat tukevat terroristijärjestö Isisiä vastaan taistelevia joukkoja ja nämä samat joukot taistelevat usein myös Syyrian hallitusta vastaan. Venäjä ja Yhdysvallat ovat siis alueella ajoittain toisiaan vastaan taistelevien joukkojen tukena.

Helmikuun alussa 2018 myös Israel on tehnyt ilmaiskuja konfliktialueella olevia, Syyrian hallintoa tukevia iranilaisia joukkoja vastaan. Israel ei hyväksy Iranin laajenevaa sotilaallista läsnäoloa Syyriassa, minkä se katsoo olevan uhka omalle turvallisuudelleen. Israelin ja Iranin yhteenotto Syyriassa voi jatkuessaan johtaa sotaan maiden välillä. Israelin ilmaiskut voivat vaarantaa myös alueella olevia venäläisiä joukkoja, koska he käyttävät osin samoja tukikohtia iranilaisten joukkojen kanssa. Yhdysvallat taas on Israelin vahvin tukija Lähi-Idässä ja pyrkii vastustamaan Iranin vaikutusvallan kasvamista alueella. Israelilla ja Syyrialla ei ole voimassa olevaa rauhansopimusta vuoden 1973 Yom Kippur-sodan jäljiltä, vaan osapuolia erottaa YK:n valvoma nk. tulitaukolinja Golanin ylängöllä.

Yhdysvaltojen_vaakuna.pngVenajan_vaakuna.png

Jeesuksen sana on toteutunut kirjaimellisesti Syyriassa meidän päivinämme. Sinne ovat kokoontuneet myös Yhdysvaltojen valkopäämerikotka ja nyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen myös Venäjän kaksipäinen kotka. Raato on nyt Syyriassa ja sinne ovat myös kotkat kokoontuneet. Maailman kahden ydinasesuurvallan yhteenotto on mahdollinen Syyrian tilanteesta johtuen. Missään muualla ne eivät ole itse molemmat olleet yhtaikaa aseellisen konfliktin keskellä ja eri osapuolien tukena. Tämä on ensimmäinen kerta Toisen maailmansodan jälkeen. Tilanteet voivat kärjistyä nopeasti.

Myös profeetta Hesekielin kuvaus Googin sodasta on jo toteutunut Syyrian sodassa 2018, mitä kutsutaan myös "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan";

21 Mutta minä kutsun miekan häntä (Googia) vastaan kaikilla minun vuorillani, sanoo Herra, Herra; niin että jokaisen miekan pitää tuleman toinen toistansa vastaan. (Hes. 38:21 KR 1776)

Jakeen loppuosa on jo toteutunut Syyrian sisällissodassa, mikä johtaa lopulta myös Googin sotaan, eli Turkin hyökkäykseen Israelia vastaan. Siinä Turkin liittolaisiin tulee kuulumaan myös Iran, Hes. 38:5, ja Iranin tukemat liittolaiset alueella, Hizbollah Libanonissa ja Hamas Gazassa. Tulevasta Googin sodasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

14.10.2019 Yli 160.000 ihmistä on paennut Turkin hyökkäyksen alta pohjois-Syyriassa. Kurdit ja Syyrian hallitus pääsivät sopimukseen Venäjän isännöimässä kokouksessa Himeiminin tukikohdassa. Sopimuksen mukaan Syyrian armeija etenee kurdialueelle estämään Turkin hyökkäyksen laajenemista. Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä pois kaikki sotilaansa Syyriasta. Asiantuntijat pitävät tätä valtavana poliittisena virhearviona Trumpin hallinnolta.

11.2.2020 Presidentti Erdogan uhkasi Syyrian hallitusta laajoilla vastatoimilla sen jälkeen, kun yht. 13 Turkin sotilasta on menettänyt henkensä Idlibin maakunnassa Syyrian sotilaiden tulituksessa. Erdogan julkaisee huomenna 12.2 lisää vastatoimia Assadin hallitusta vastaan. Alueelta on paennut jo yli 700.000 ihmistä Syyrian hyökkäyksen alta. Turkin ja Venäjän neuvottelut alkoivat 17.2 Moskovassa tavoitteena saada Idlibin alueelle pysyvä tulitauko.

17.2.2020 YK vaatii Pohjois-Syyrian Idlibin alueelle tulitaukoa. Sen jälkeen, kun Syyrian hallituksen joukot Venäjän ilmavoimien tukemina aloittivat joulukuun alussa hyökkäyksen, on jo yli 900.000 ihmistä joutunut pakenemaan alueelta. Presidentti Assad julisti Aleppon kaupungin olevan täysin hallituksen joukkojen hallinnassa ja vannoi pian lopunkin vastarinnan Idlibisssä kukistuvan.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle