Share |

Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat, eli Syyrian tilanne 2018

Kun Jeesus selittää takaisin paluunsa ajan tapahtumia, opetuslapset kysyvät yllättävästi; "Missä herra?" Jeesus vastaa, "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat", Luuk. 17:37. Syyrian tantereella vilisee kymmenien asejoukkojen ja jihadistiryhmien rippeiden lisäksi iranilaisia, libanonilaisia, turkkilaisia, venäläisiä ja amerikkalaisia sotilaita. Lisäksi maan ilmatilassa lentää syyrialaisia, turkkilaisia, venäläisiä, amerikkalaisia ja israelilaisia lentokoneita sekä iranilaisia lennokkeja. Syyrian sotaa onkin kutsuttu "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan" ja "yhdessä maassa käytäväksi kolmanneksi maailmansodaksi". Ydinasesuurvaltojen välit kiristyvät Syyriassa.

Kuvahaun tulos haulle syrian civil war

Tämä artikkeli edustaa kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja raamatuntulkintaa eikä sellaisena edusta mitään seurakuntaa tai uskonnollista suuntausta.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Jumalan valtakunnan tuleminen

20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".
22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.
23 Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.
32 Muistakaa Lootin vaimoa!
33 Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.
34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.
37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat". (Luuk. 17)

Selitys


20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Jeesus totesi fariseuksille Jumalan valtakunnan tulevan sellaisella tavalla, mitä ei voi silmin nähdä. Tällä hän tarkoitti uuden liiton, eli seurakunnan aikaa, mikä alkoi Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina, Apt. 2:17. Jumalan valtakunta maan päällä asuu Pyhän Hengen kautta niissä ihmisissä, jotka ovat uudestisyntyneet uskon kautta Kristukseen ja hänen ristin sovitukseensa koko ihmiskunnan edestä. Jumalan valtakunta on sisällisesti näissä ihmisissä, Kristus heissä ja he Kristuksessa, Joh. 14:20. Jae 21b voidaan kääntää myös "Jumalan valtakunta on teidän keskellänne". Jeesus sanoi samaan asiaan viitaten; Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä (Matt. 18:20). Fariseukset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta, eivätkä myöskään ottaneet häntä vastaan luvattuna Messiaana. Se johti siihen, että evankeliumi menisi ensin pakanakansoille ja vasta sen jälkeen, kun koko maailma on evankelioitu, tulee uudelleen juutalaisen kansan aika, Jes. 49:6.


22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.
23 Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.

Jeesus alkoi puhumaan seuraavaksi juutalaisille opetuslapsilleen. Hän totesi tulevan ajan, jolloin he eivät enää saisi nähdä hantä. Tämä toteutui Helatorstaina Kristuksen noustessa taivaaseen. Herra varoitti opetuslapsia vääristä messiaista, joiden sanottiin olevan siellä tai tuolla. Jeesus ei ollut ensimmäisen helluntain jälkeen enää sidottu paikkaan, vaan hän asuu Pyhän hengen kautta kaikissa uuden liiton uskovissa. Juuri tästä hän oli kertonut fariseuksille edellisissä jakeissa 20-21.

Jeesuksen sanoissa on kuitenkin vielä enemmän. Jakeessa 24 hän viittaa myös toiseen tulemiseensa, joka on silmin nähtävissä "kuin salaman leimahdus taivaan äärestä taivaan ääreen". Silloin "Ihmisen Pojan päivät" , eli uuden liiton seurakunnan aika, olisivat päätöksessään. Se loppuu Herran toiseen tulemiseen. Jakeessa 25 Jeesus ennustaa oman ristinkuolemansa ja juutalaisen kansan luopumuksen. Tästä hän puhui myös Matt. 23:37; 

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.


26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.

Seraavaksi Jeesus alkaa selittää "Ihmisen Pojan päivien", eli uuden liiton seurakunnan ajan loppua. Kyseessä on kuvaus ajasta ennen hänen jakeessa 24 ilmoitettua paluutaan. Silloin tulee tapahtumaan niinkuin oli Nooan päivinä, eli ihmisten elämä sujuu normaalisti, kunnes vedenpaisumus tuli yhtäkkiä ja hukutti heidät kaikki. Vedenpaisumus ei kuitenkaan hukuttanut niitä, jotka menivät ennen sen tuloa arkkiin. Tämä kuvaa uuden liiton seurakunnan ylösottoa ennen ahdistuksen ajan tulemista. Siitä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

On huomattava, että vedenpaisumus ei tuhonnut Nooaa ja hänen sukuaan, symbolisesti uudestisyntyneitä uuden liiton uskovia, koska heille oli kerrottu asiasta etukäteen ja siksi Nooa rakensi arkkia. Seitsemän päivää ennen vedenpaisumuksen alkamista Jumala antoi vielä erillisen kehoituksen nousta siihen, 1.Moos. 7:4. Päivä on jakeessa heprean sana "yom", mikä kuvaa kirjaimellisen päivän lisäksi myös vuotta tai tiettyä ajanjaksoa. Jeesuksen vertaus Nooan päiviin kertoo meille sen, että vaikka aikojen lopulla tuleva ahdistuksen aika ja tuho yllättää maailman, se ei yllätä hänen seurakuntaansa, eli uuden liiton uskovia. Arkkiin noustaan seurakunnan ylösotossa ennen sen alkamista.

Jeesus vertaa jakeessa 24 kuvattua tulemustaan edeltävää aikaa myös Lootin päiviin. Siinä Herra vielä selventää Lootin, eli symbolisesti lopun ajan uuden liiton seurakunnan lähtöä pois maailmasta ennen tuhon tulemista. Lootin päivistä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Taivaasta satava tuli ja tulikivi kuvaa Lootin Sodomasta poistumisen jälkeen alkavaa ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa, mitä kutsutaan myös ahdistuksen ajaksi. Siitä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.


32 Muistakaa Lootin vaimoa!
33 Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

Lootin vaimo kaipasi takaisin maailmaan, kääntyi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Silloin kun lopun ajan herätyksen yhteydessä julistetaan Herran paluuta, ei voi enää odottaa, vaan on oltava valmiina lähtemään mukaan. Vertaa tähän kertomus kymmenestä neitsyestä. Siitä on näille sivuillekirjoitettu erillinen artikkeli. Ne, jotka lähtevät silloin mukaan, pelastavat itselleen elämänsä seurakunnan ylösotossa ja ne, jotka eivät halua lähteä, jäävät maan päälle ahdistuksen aikaan kadottaen elämänsä. Jeesus ennakoi tällä kuvauksella seurakunnassa tapahtuvaa suurta luopumusta lopun aikana. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Ennen luopumusta ja seurakunnan aikana ei antikristuskaan voi vielä ilmestyä. Hän ilmestyy vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.

Tässä Jeesus kuvaa seurakunnan ajan lopussa tapahtuvaa seurakunnan ylösottoa, 1.Tess. 4:17. Herra mainitsee tässä sekä yö- että päivävyöhykkeen ja molemmat sukupuolet. Ylösotto tapahtuu yhtaikaa koko maapallolla riippumatta siitä onko yö vai päivä ja se koskee niin miehiä kuin naisiakin. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa maailmassa ahdistuksen aika, joka päättyy Jeesuksen ja kaikkien pyhien paluuseen takaisin maan päälle Jerusalemiin, Sak. 14:4, Ilm. 19:11 ss. Muiden ihmisten ylösnousemus tapahtuu vasta hieman yli 1000 vuotta seurakunnan ylösoton jälkeen. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat".

Lopuksi opetuslapset kysyvät Herralta yllättävän kysymyksen "missä Herra?". Kysymys on siinä mielessä outo, koska yleensä ajatellaan Herran paluuseen liittyen kysyttävän "milloin se tapahtuu?". Herra vastaa kysymykseen sanomalla "Missä raato (KR 1992 haaska) on, sinne myös kotkat kokoontuvat". Näin Jeesus liittää vertauskuvallisesti kotkien kokoontumisen raadolle seurakunnan ylösoton aikaan, mikä on kuvattu juuri edellisissä jakeissa 34-36.

Matteus kertoo lisäksi Jeesuksen eskatologisesta puheesta seuraavan katkelman;

28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. (Matt. 24)

Siinä Matteus liittää Jeesuksen mainitseman "raadon ja sinne kokoontuvat kotkat" sen jälkeen alkavaan ahdistuksen aikaan jakeessa 29. Taivaalta putoavat tähdet kuvaavat ohjusten taistelukärkien paluuta avaruudesta takaisin ilmakehään ja "taivaitten", eli kr. "uraanien" voimien järkkyminen kertoo kuvauksessa puhuttavan ydinaseista. Auringon ja kuun pimeneminen viittaavat nk. ydintalveen, eli yläilmakehään nousevaan pöly- ja tomukerrokseen, mikä seuraa laajamittaista ydinaseiden käyttöä. Tästä ydinaseilla käytävästä kolmannesta maailmansodasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.


Raadolle kokoontuvat kotkat ovat merkkinä sekä seurakunnan ylösoton ja samalla myös ahdistuksen ajan läheisyydestä. Tämä on toteutunut Syyriassa 2018, missä molemmat ydinasesuurvallat, Yhdysvallat ja Venäjä, ovat edustettuina.


Raato on meidän päivinämme Syyriassa

Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011 nk. arabikevään tapahtumista. Siinä on vuoden 2018 alkun mennessä kuollut lähes puoli miljoonaa ihmistä. Maasta on paennut yli viisi miljoonaa ihmista ja maan sisäisiä pakolaisia arvellaan olevan yli seitsemän miljoonaa. Sodan kaikki pääosapuolet ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Who controls what in Syria

Yllä olevassa kartassa on Syyrian tilanne viime vuoden 2017 lopulla. Yhdysvaltojen tukemien Kurdien hallinnassa oleva Afrinin alue, minne Turkki hyökkäsi tammikuussa 2018, sijaitsee Azazin kaupungin länsipuolella.

Syyrian tantereella vilisee vuoden 2018 alussa Syyrian hallinnon joukkojen, kymmenien asejoukkojen ja jihadistiryhmien rippeiden lisäksi iranilaisia, libanonilaisia, turkkilaisia, venäläisiä ja amerikkalaisia sotilaita sekä Israelin ilmavoimien hävittäjiä. Erityistä huolta aiheuttavat Turkin ja Syyrian kurdien välinen taistelu maan pohjoisosan alueista, koska Turkin natoliittolainen Yhdysvallat tukee Turkkia vastaan taistelevia kurdeja. On mahdollista, että kaksi Natoon kuuluvaa maata joutuvat aseelliseen konfliktiin keskenään. Turkin hyökkäys Afriniin tammikuussa 2018 ruokkii konfliktia entisestään. Turkin hyökkäys kurdialueelle etäännyttää sitä lisää Yhdysvalloista ja Natosta, mikä edesauttaa sitä myöhemmin lähtemään Israelia vastaan nk. Googin sodassa. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Turkki on viime vuosina muutenkin etääntynyt Natosta Erdoganin autoritäärisen hallinnon takia ja se on pyrkinyt mm. vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista käynnistämällä omaa asetuotantoa ja tekemällä asehankintoja Venäjältä.

Venäjän konfliktialueella olevat ilmavoimat on tukenut Syyrian hallituksen joukkoja ja on mahdollista että myös Venäjä ja Yhdysvallat ajautuvat vastakkain, koska Yhdysvaltojen ja sen liittouman ilmavoimat tukevat terroristijärjestö Isisiä vastaan taistelevia joukkoja ja nämä samat joukot taistelevat usein myös Syyrian hallitusta vastaan. Venäjä ja Yhdysvallat ovat siis alueella ajoittain toisiaan vastaan taistelevien joukkojen tukena.

Helmikuun alussa 2018 myös Israel on tehnyt ilmaiskuja konfliktialueella olevia, Syyrian hallintoa tukevia iranilaisia joukkoja vastaan. Israel ei hyväksy Iranin laajenevaa sotilaallista läsnäoloa Syyriassa, minkä se katsoo olevan uhka omalle turvallisuudelleen. Israelin ja Iranin yhteenotto Syyriassa voi jatkuessaan johtaa sotaan maiden välillä. Israelin ilmaiskut voivat vaarantaa myös alueella olevia venäläisiä joukkoja, koska he käyttävät osin samoja tukikohtia iranilaisten joukkojen kanssa. Yhdysvallat taas on Israelin vahvin tukija Lähi-Idässä ja pyrkii vastustamaan Iranin vaikutusvallan kasvamista alueella. Israelilla ja Syyrialla ei ole voimassa olevaa rauhansopimusta vuoden 1973 Yom Kippur-sodan jäljiltä, vaan osapuolia erottaa YK:n valvoma nk. tulitaukolinja Golanin ylängöllä.

Yhdysvaltojen_vaakuna.pngVenajan_vaakuna.png

Jeesuksen sana on toteutunut kirjaimellisesti Syyriassa meidän päivinämme. Sinne ovat kokoontuneet myös Yhdysvaltojen valkopäämerikotka ja nyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen myös Venäjän kaksipäinen kotka. Raato on nyt Syyriassa ja sinne ovat myös kotkat kokoontuneet. Maailman kahden ydinasesuurvallan yhteenotto on mahdollinen Syyrian tilanteesta johtuen. Missään muualla ne eivät ole itse molemmat olleet yhtaikaa aseellisen konfliktin keskellä ja eri osapuolien tukena. Tämä on ensimmäinen kerta Toisen maailmansodan jälkeen. Tilanteet voivat kärjistyä nopeasti.

Myös profeetta Hesekielin kuvaus Googin sodasta on jo toteutunut Syyrian sodassa 2018, mitä kutsutaan myös "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan";

21 Mutta minä kutsun miekan häntä (Googia) vastaan kaikilla minun vuorillani, sanoo Herra, Herra; niin että jokaisen miekan pitää tuleman toinen toistansa vastaan. (Hes. 38:21 KR 1776)

Jakeen loppuosa on jo toteutunut Syyrian sisällissodassa, mikä johtaa lopulta myös Googin sotaan, eli Turkin hyökkäykseen Israelia vastaan. Siinä Turkin liittolaisiin tulee kuulumaan myös Iran, Hes. 38:5, ja Iranin tukemat liittolaiset alueella, Hizbollah Libanonissa ja Hamas Gazassa. Tulevasta Googin sodasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

Tilanne kehittyy

14.2.2018 Jopa 200 venäläistä taistelijaa kuoli tai haavoittui viime viikolla Yhdysvaltojen tekemissä ilmaiskuissa Deir Ezzorin (Deir Az Zor) alueella itäisessä Syyriassa. Moskova ilmoitti, että kuolleilla ei ollut mitään yhteyttä Venäjän asevoimiin. Mediatietojen mukaan Syyrian hallitus on palkannut taistelijoita venäläiseltä Wagner-turvapalveluyhtiöltä. Venäläisillä on Syyriassa "varjoarmeija", joka taistelee maassa ilman että Venäjän virallinen uhruluku kasvaa. Haavoittuneita on evakuoitu sairaalahoitoon Venäjälle, Reutersin sairaalalähteiden mukaan erityisesti viime viikon perjantaina ja lauantaina. Mediatietojen mukaan Syyriassa on jopa useita tuhansia venäläisiä palkkasotilaita.

15.2.2018 Ranskan presidentti Macron ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että Ranska tulee iskemään Syyriaan, jos sen hallituksen todistetusti havaitaan käyttäneen kemiallisia aseita siviileitä vastaan. Jälleen yksi osapuoli mukaan Syyrian sekamelskaan.

17.2.2018 Turkki ja Yhdysvallat ajautumassa yhteenottoon Pohjois-Syyrian Manbijissa. Jos amerikkalaiset eivät väisty alueelta, Turkin presidentti Erdogan uhkasi niitä sotilaallisella iskulla. Amerikkalainen kenraali Paul Funk vastasi torjuvansa minkä tahansa hyökkäyksen Yhdysvaltojen joukkoja vastaan Manbijissa.

Tästä linkistä voit katsoa videon tilanteesta, missä kahta Naton suurinta armeijaa uhkaa yhteenotto Pohjois-Syyriassa. Yhdysvallat eivät halua antaa Manbijin aluetta Turkin ja sen liittolaisten käsiin, koska alueen läpi on aiemmin kulkenut Isisin taistelijoiden huolto- ja täydennysreitti. Turkin liittolaiset ovat ideologisesti lähellä Al-Qaidaa. Toisin sanoen Yhdysvallat ei luota Turkin haluun estää äärijihadistien pakenemista alueen läpi päinvastoin kuin amerikkalaisten liittolaiset kurdien YPG-joukot, jotka hallitsevat aluetta tällä hetkellä. Yhdysvallat ei halua toistaa presidentti Obaman hallinnon virhettä Irakissa vetäytymällä liian aikaisin konfliktialueelta.

Turkin irtiotto Yhdysvalloista ja Natosta tulee johtamaan lopulta sen hyökkäykseen Israelia vastaan profeettojen ennustamassa nk. Googin sodassa. Yhdysvallat on Israelin vahvin tukija myös sotilaallisesti. Googin sodasta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Sotaan liittyy kiista Jerusalemin asemasta, mistä Turkki ja Yhdysvallat ovat jyrkästi eri mieltä presidentti Trumpin tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Turkin presidentti Erdogan taas on sanonut Jerusalemin aseman olevan kaikille maailman muslimeille ja erityisesti ottomaanien perintöä vaalivalle Turkille "punainen viiva", mitä ei voi ylittää.

19.2.2018 Mediatietojen mukaan Syyrian hallitus olisi lähettämässä joukkoja Afriniin auttamaan kurdeja (YPG) taistelussa sinne hyökännyttä Turkkia vastaan. Syyrian hallitus on syyttänyt Turkkia laittomasta maahan tunkeutumisesta. Kurdit ovat hallinneet Afrinia vuodesta 2012, siitä asti kun Syyrian hallitus vetäytyi alueelta. Asetelma on mielenkiintoinen, sillä Venäjä on tukenut Syyrian hallitusta sen taistelussa kapinallisia vastaan. Mutta miten kävisi nyt, jos vastassa onkin Natoon kuuluva Turkki?

20.2.2018 Turkki ilmoitti olevansa valmis sotaan Syyriaa vastaan, jos Syyria lähettää joukkoja Afrinin alueelle puolustamaan siellä Turkkia vastaan taistelevia kurdeja (YPG). Turkin presidentti Erdogan vastustaa voimakkaasti Syyrian presidentti al-Assadia. Syyrian sotaa onkin kuvattu "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan".

21.2.2018 Turkki ja Syyria sodassa keskenään. Syyrian hallitusta tukevia joukkoja saapui Afriniin  siellä olevien kurdien avuksi taistelemaan Turkkia vastaan. Turkin mukaan Bashar al-Assadin yrityksellä tukea kurdeja tulee olemaan vakavat seuraukset.

Syyrian tilanne monimutkaistuu entisestään. Yhdysvallat ja Turkki kuuluvat molemmat Natoon, mutta silti Yhdysvallat tukee Turkkia vastaan taistelevia kurdeja. Venäjä tukee Syyrian hallintoa ja Bashar al-Assadia, mutta nyt myös Turkki ja al-Assad näyttävät ajautuneen aseelliseen konfliktiin. Myös Iran on tukenut voimakkaasti al-Assadia, joten sekin joutuu vaikeaan asemaan Turkkia vastaan. Natoon kuuluvaa Turkkia vastassa on nyt kurdien lisäksi Syyrian hallitus, ja niiden molempien tukijat Yhdysvallat, Venäjä ja Iran. 

13.3.2018 Venäjä on valmis iskemään Yhdysvaltain joukkoja vastaan Syyriassa, mikä nämä pommittavat pääkaupunki Damaskosta tai Syyrian joukkoja. Asiasta kertoi tiistaina Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov. Yhdysvallat ilmoitti maanantaina ”olevansa valmis tarvittaessa toimimaan”, ellei YK:n turvaneuvosto saa tulitaukoa voimaan.

17.3.2018 YK:n mukaan yli 60.000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Pohjois-Syyrian Afrinissa ja Damaskuksen lähellä sijaitsevan itäisen Ghoutan alueella. Turkkilaiset taistelevat Afrinissa USA:n tukemia kurdeja vastaan ja Venäjä tukee ilmaiskuilla Syyrian hallituksen joukkoja niiden hyökkäyksessä itäisen Ghoutan alueelle.

18.3.2018 Turkki valtasi Afrinin kaupungin Pohjois-Syyriassa kaksi kuukautta operaatio "Oliivinoksan" alkamisen jälkeen. Alueelta on paennut viime päivinä yli 150.000 siviiliä. Minne Turkki jatkaa operaatiotaan Afrinista? Erdogan on nimennyt seuraavaksi kohteeksi Manbijin kaupungin, mutta siellä on USA:n tukikohta, mikä toimii kurdien tukena.

US_convoy.jpg

Kuvassa yllä Yhdysvaltojen moottoroitu partio liikkeellä Manbijin ulkopuolella.

28.3.2018 Presidentti Trump ilmoitti Yhdysvaltojen saavuttavan pian tavoitteensa ISIS:n lyömiseksi Syyriassa ja sen jälkeen vetäytyvänsä alueelta. Erotettu entinen ulkoministeri Rex Tillerson oli vaatinut Yhdysvaltoja jatkamaan sotilaallista läsnäoloaan Syyriassa, koska se ehkäisee Iranin ja Venäjän lisääntyvää vaikutusvaltaa alueella. Ne tukevat molemmat al-Assadin hallintoa. Lisäksi Yhdysvaltojen vetäytyminen rohkaisee Turkkia toteuttamaan suunnitelmansa kurdien karkottamiseksi Pohjois-Syyriasta.

 

Kuvahaun tulos haulle putin and erdogan meeting

Venäjän presidentti Vladimir Putin, Iranin presidentti Hasan Rohani ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaavat Ankarassa 4.4.2018 ja keskustelevat Syyrian tilanteesta.

3.4.2018 Lännen hylkimät Venäjän, Turkin ja Iranin presidentit kokoontuvat Ankarassa keskinäiseen neuvonpitoon mm. Syyriasta keskiviikkona 4.4.2018. Erdogan ja Putin julistivat Venäjän toimittaman, Turkin ensimmäisen ydinvoimalatyömaan avatuksi.

5.4.2018 Trump pyörsi päätöksensä  nopeasta vetäytymisestä Syyriasta toistaiseksi. ISIS järjestön kukistaminen on hidastunut kurdien keskittyessä taisteluun Turkkia vastaan pohjoisessa. Trump kuitenkin määräsi joukot vetäytymään heti, kun loputkin ISIS:n hallinnassa olevat alueet on saatu vallattua tai viimeistään puolen vuoden sisällä. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen tulee jättämään vaarallisen tyhjiön Syyriaan, mikä rohkaisee Irania ja Turkkia kasvattamaan entisestään vaikutusvaltaansa alueella.

Israeli_F-15.jpg

Kuvassa yllä Israelin F-15 rynnäkköhävittäjä heittää soihtuja suojakseen lämpöhakuisia ohjuksia vastaan.

9.4.2018 Aamyöllä tehtiin ohjusisku Syyrian lentokentälle lähellä Palmyraa edellisenä päivänä Ghoutan alueelle tehdyn kaasuiskun jälkeen. Venäjä ja Syyria syyttävät lentokentälle tehdystä iskusta Israelia. Yhdysvallat ja Ranska kieltävät tehneensä sitä, vaikka olivat luvanneet vastata Ghoutan kaasuiskuun. Operaatio suoritettiin todennäköisesti kahdella Israelin F-15 rynnäkköhävittäjällä. Israel ei myönnä eikä kiellä. 

10.4.2018 Presidentti Trump harkitsee iskua Syyriaan viime sunnuntaisen Ghoutan alueella tehdyn kaasuiskun seurauksena. Venäjä esti YK:n turvaneuvostossa kaasuiskun tutkinnan. Trumpin mukaan Yhdysvallat harkitsee vastatoimia keskiviikkoon asti. Venäjä varoitti vakavista seurauksista.

11.4.2018 Presidentti Trump ilmoitti ohjusten iskevän Syyriaan sunnuntain kaasuiskun seurauksena. Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska harkitsevat yhdessä vastatoimia. Venäjä varoittaa iskevänsä takaisin, jos sen sotilaat joutuvat iskun kohteeksi. Venäjä myös uhkasi ampua alas lähestyvät ohjukset, mutta yleisesti on tiedossa, että se on käytännössä erittäin vaikeaa. Venäjälle voi olla myös erittäin kiusallista, jos sen alueelle tuoma S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ei kykenekään torjumaan hyökkääjää. Järjestelmä voidaan lamauttaa esim. tehokkaalla elektronisella häirinnällä. Syyrian armeija evakuoi iskun pelossa lentokenttiä ja sotilastukikohtia.

13.4.2018 Venäjä väittää Syyrian Ghoutan alueelle tehdyn kaasuiskun olleen "lavastettu Iso-Britannian toimesta", mitä harva kuitenkaan uskoo. Yhdysvallat ja Ranska sanovat heillä olevan todisteita siitä, että isku on tapahtunut. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo Lähi-Idän olevan kaaoksessa ja kylmän sodan ajan palanneen. Hän vaatii kiistan osapuolia käyttäytymään vastuullisesti tässä vaarallisessa tilanteessa.

Kuvahaun tulos haulle Missiles in the skies of Damascus, April 14, 2018.

Kuvassa yllä ohjuksia Damaskoksen taivaalla aamuyöllä 14.4.2018.

14.4.2018 Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska iskivät risteilyohjuksilla aamuyöllä Damaskoksen ja Homsin kaupungin ympärillä oleviin sotilaskohteisiin. Yli 100 ohjusta ammuttiin ja hyökkäystä kuvattiin menestykseksi. Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa kokoon hyökkäyksen johdosta. Venäjä ei osallistunut hyökkäyksen torjuntaan eikä sen tukikohtiin isketty. Syyria väittää torjuneensa osan ohjuksista, mutta sitä on pidettävä erittäin epätodennäköisenä. Pentagonin mukaan  yhtään ohjusta ei torjuttu, vaan kaikki osuivat suunniteltuihin kohteisiin. Isku suoritettiin Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan yhteistyönä ja siinä käytettiin uusimpia aseita, jotka ammuttiin sekä ilmasta että mereltä kohteisiinsa. Mm. amerikkalaisilta B-1B pommikoneista laukaistiin 19 kpl uusia Lockheed Martinin valmistamia ilmasta laukaistavia JASSM ohjuksia, joita nyt kokeiltiin ensimmäisen kerran tositoimissa.

Tästä videosta näet iskun yksityiskohdat.

Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nikki Haley varoitti maansa aikovan määrätä uusia pakotteita Venäjälle sen Syyrian hallinnolle antaman tuen takia.

Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nicky Haley sanoi maansa asettavan uusia pakotteita Venäjälle Syyrian tapahtumien johdosta.

15.4.2018 Presidentti Putinin mukaan Länsimaiden uudet iskut Syyriaan toisivat kansainvälisiin suhteisiin "kaaoksen". Putin keskusteli tilanteesta Iranin presidentti Hassan Ruhanin kanssa. Yhdysvallat on asettamassa uusia pakotteita Venäjälle sen Syyrian hallinnolle antaman tuen takia.

16.4.2018 Venäjä ja Syyria eivät ole päästäneet kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tutkijoita Douman alueelle, missä väitetty kaasuisku tehtiin. Venäjä kiistää ja väittää, että Yhdysvaltojen lauantaina tekemät ilmaiskut estävät alueelle menon. Järjestön edustaja pitää Venäjän väitettä järjettömänä.

17.4.2018 Uutistoimisto Reutersin mukaan OPCW:n tutkijat ovat päässeet tänään tiistaina viimein Douman alueelle itäisessä Ghoutassa, missä kemiallisin asein suoritettu isku tapahtui. Venäjä ja Syyria kiistävät edelleen iskun tapahtuneen. Yhdysvallat ja Ranska pitävät todennäköisenä, että iskun jäljet ovat jo haihtuneet, kun tutkijat Venäjän ja Syyrian toimesta viivytettyinä lopulta päästettiin alueelle.

Venäjän puolustusministeriö väittää edelleen, että Syyria kykeni ampumaan alas yli 70 ohjusta kaikkiaan 105 ammutusta risteilyohjuksesta. Sotilasasiantuntijat pitävät tätä selvänä propagandatarkoituksessa julkaistuna valeuutisena, koska risteilyohjuksia ei kyetä sieppaamaan tutkaseurantaan niiden suuren nopeuden ja matalan lentokorkeuden takia. Sen tähden ilman tutkahavaintoa ei vastatoimenpiteitä kyetä edes aloittamaan. Venäläiset tietävät tämän hyvin ja siksi he eivät käynnistäneet omaa alueella olevaa S-400 ilmatorjuntajärjestelmäänsä. Pentagon onkin ilmoittanut, että kaikki ohjukset osuivat maaliinsa eikä yhtään pudotettu. Syyrian ilmatorjunta ampui noin 40 ilmatorjuntaohjusta sokkona osumatta mihinkään ja useimmat niistä laukaistiin vasta kun risteilyohjukset olivat jo osuneet maaliinsa. Ohjusten laukaisu sokkona uusiutui tiistain vastaisena yönä, vaikka alueella ei ollut lainkaan ilmatoimintaa.

18.4.2018 Vastoin aiempaa uutisointia Venäjä ja Syyria eivät ole päästäneet OPCW:n tutkijoita itäisen Ghoutan alueelle tutkimaan mahdollista kaasuiskun paikkaa. Länsivaltojen mukaan on ilmeistä, että kaikkia jälkiä ei ole vielä saatu puhdistettua ja siksi tutkijoita viivästytetään. Venäläiset sotapoliisit partioivat alueella. Paikallisten pelastustyöntekijöiden mukaan kaasuiskussa kuoli yli 40 ihmistä.

20.4.2018 Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoo Venäjän estävän OPCW:n tutkijoita pääsemästä epäillylle kaasuiskun paikalle Syyrian Doumassa. Drianin mukaan viivyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki todisteet kaasuiskusta ovat hävinneet tarkastajien saapuessa paikalle.

21.4.2018 OPCW:n (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) tutkijat pääsivät viimein keräämään näytteitä 7.4 tapahtuneen oletetun kaasuiskun aluelta Syyrian Doumassa. Näytteet viedään Hollantiin tutkittavaksi. Järjestö tutkii näytteet, mutta ei ota kantaa siihen, kuka on mahdollisesti käyttänyt kiellettyjä aineita.

10.5.2018 Iranin Syyriassa operoivat joukot ampuivat viime yönä noin 20 tykistörakettia Golanilla sijaitseviin Israelin tukikohtiin. Hyökkäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Israel teki vastaiskun ilmavoimillaan kymmeniin eri sotilaskohteisiin, joita Iranin vallankumouskaarti miehittää Syyriassa. Kohteiden joukossa oli mm. ainakin kolme lentotukikohtaa. Venäjää oli informoitu hyökkäyksestä.

Kuvassa yllä Israelin puolustusvoimien julkaisema kartta 10. toukokuuta tehdyn Israelin ilmahyökkäyksen kohteista Syyriassa.

Syyrian hallituksen ja Venäjän vahvistama väite, että Syyrian ilmatorjunta olisi torjunut Israelin lentokoneista laukaistuja ohjuksia on selkeä valeuutinen. Syyrian vanhentunut venäläinen (neuvostoliittolainen) ilmatorjuntakalusto ei kykene torjumaan ohjuksia, koska sitä ei ole edes suunniteltu siihen. Sen sijaan ohjusten torjuntaan erityisesti suunniteltu israelilainen Iron Dome-järjestelmä kykeni torjumaan neljä Iranin ampumasta noin 20:stä tykistöraketista, mitä voidaan pitää uskottavana.

21.5.2018 Yhdysvallat uhkaa Irania historian voimakkaimmilla talouspakotteilla. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Iranin tulee mm. luopua kokonaan ballististen ohjusten kehittämisestä ja vetää kaikki joukkonsa pois Syyriasta. Pompeo varoitti myös eurooppalaisia yrityksiä, jotka tekevät jatkossa kiellettyä liiketoimintaa Iranin kanssa. Pompeon mukaan ne joutuvat siitä "tilivelvollisiksi".

24.5.2018 Iranin uskonnollinen johtaja, Ali Khamenei, ilmoitti ehdot Iranin pysymiseksi ydinsopimuksessa (JCPOA) Yhdysvaltojen irtauduttua siitä. Hänen mukaansa Euroopan on taattava, ettei se vaadi mitään muutoksia Iranin ballististen ohjusten kehittämisohjelmaan ja huolehdittava Iranin öljynmyynnin jatkumisesta Yhdysvaltojen pakotteista huolimatta. Iranin vaikutusvaltaa ei myöskään saa rajoittaa Syyriassa tai muualla Lähi-Idässä.

28.5.2018 Venäjä tukee Israelin vaatimusta Iranilaisten joukkojen vetäytymisestä Israelin rajan läheisyydestä Golanilla. Venäjän ulkoministeri Lavrovin mukaan mukaan vain Syyrian hallituksen joukkoja saa olla Israelin rajalla ja muiden on vetäydyttävä 25 kilometrin etäisyydelle siitä Israelin ja Syyrian tulitaukosopimuksen mukaisesti. Tulitaukosopimus tehtiin vuoden 1973 Yom Kippur sodan jälkeen ja se on allekirjoitettu 31.5.1974. Se perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätökseen nro 350. Tulitaukoa valvomaan perustettiin YK:n rauhanturvaoperaatio UNDOF, mihin Suomikin otti osaa vuosina 1979-1994 yhdellä pataljoonalla.

31.5.2018 Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu tapa 4.6 Washingtonissa Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeon keskustellakseen Yhdysvaltojen vetäytymisestä Manbijin alueelta Pohjois-Syyriassa. Turkki haluaa kurdien YPG-joukkojen poistuvan alueelta ja USA on tähän asti estänyt sen. Kurdit ja USA ovat estäneet ISIS:n taistelijoiden pakenemisen alueen läpi Turkkiin. 

Myös Syyrian hallitus on vaatinut sekä Yhdysvaltoja että kurdien YPG-joukkoja poistumaan alueelta ja koko Syyriasta. Venäjä on vaatinut kaikien ulkomaisten joukkojen poistumista Syyriasta, jotka ovat tulleet sinne sisällissodan alkamisen jälkeen.

Kuvassa yllä Israelin Merkava panssarivaunuja valmiudessa Golanilla tämän vuoden toukokuussa.

15.7.2018 Israelin PM Netanyahu tapasi viime keskiviikkona 11.7 presidentti Putinin Moskovassa. Netanyahu kertoi Putinille, että Israel ei tavoittele Syyrian presidentti Assadin syrjäyttämistä, mutta haluaa Iranin vetäytyvän Syyriasta. Netanyahu keskusteli asiasta tänään sunnuntaina puhelimitse myös presidentti Trumpin kanssa  ennen huomista Helsingin huippukokousta.

16.7.2018 Eräät asiantuntijat arvioivat, että Trump ja Putin tekevät Helsingissä diilin Syyriasta. Siinä Venäjä lupaisi hillitä Iranin läsnäoloa Syyriassa ja Yhdysvallat vetäisi joukkonsa maasta. Tämä tulisi rohkaisemaan Erdogania ja johtaisi Googin sotaan. 

1.8.2018 Venäjä ilmoitti päässeensä sopimukseen Assadin hallinnon ja Iranin kanssa siitä, että Syyriassa olevat iranilaiset joukot pysyvät vähintään 85 km etäisyydellä Israelin rajasta Golanilla. Israel on vaatinut kaikkien iranilaisten joukkojen poistumista kokonaan Syyriasta.

Map: Areas of control in Syria as of 3 Sep 2018

Presidentti Trump varoittaa Syyriaa hyökkäämästä Idlibin maakuntaan Venäjän ja Iranin tuella, koska se voisi aiheuttaa "satojen tuhansien ihmisten kuoleman". Idlibin maakunta on viimeinenkapinallisten hallitsema alue Syyrian seitsemän vuotta kestäneessä sisällissodassa.

7.9.2018 Kolme "itämaan viisasta", Putin, Erdogan ja Iranin presidentti Rouhani tapasivat Teheranissa, missä he neuvottelivat Syyrian tilanteesta. Putin ja Erdogan olivat eri linjoilla Syyrian Idlibin tilanteen ratkaisusta. Yhdysvallat ilmoitti, että heillä ei ole mitään kiirettä vetää joukkojansa pois Syyriasta tässä vaiheessa.

8.9.2018 Yhdysvallat varautuu sotilaallisiin vastatoimiin siltä varalta, että al-Assad ja Syyrian hallinto päättäisi käyttää kemiallisia aseita Idlibissä. Idlib on viimeinen kapinallisten hallitsema maakunta Syyriassa.

18.9.2018 Venäläinen Iljushin-20 tiedustelukone ammuttiin alas Välimerellä 35 km Latakian rannikkokaupungista länteen. 15 venäläistä sai surmansa. Israel iski samaan aikaan neljällä F-16 hävittäjällä aluella olevaan iranilaisten ohjustehtaaseen, mutta presidentti Putin vahvisti, että Israel ei ampunut venäläiskonetta alas. Israelin mukaan Syyrian ilmatorjunta on syypää venäläiskoneen alasampumiseen. Kone ammuttiin alas Neuvostoliiton aikanaan Syyrialle toimittaneelle vanhalla S-200 ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä.

Israel on mediatietojen mukaan tehnyt viimeisen puolentoista vuoden aikana lähes 200 ilmaiskua Syyriassa oleviin iranilaiskohteisiin, vaikka se ei virallisesti sitä myönnäkään.

3.10.2018 Venäjän Syyrialle toimittama S-300 ilmatorjuntajärjestelmä ei aiheuta Israelille suurtakaan uhkaa. Israelin ilmavoimat IAF on vuosikaudet harjoitellut yhdessä Kreikan kanssa, jolla on Kreetan saarella vastaava asejärjestelmä ja IAF tuntee sen ominaisuudet ja tutkataajuudet. 

Kuvahaun tulos haulle s-300 missile

Kuvassa yllä S-300 ohjusjärjestelmän maalinosoitustutkavaunu (oik.) ja kaksi kpl ohjusvaunuja (kesk. ja vas.), jotka on varustettu omilla maalinvalaisu- ja seurantatutkilla. Maaliosoitustutka osoittaa maalin ohjusvaunuille, jotka sieppaavat sen omalla tutkallaan seurantaan ja laukaisevat ohjukset. Ohjukset ammutaan pystysuoraan ylös ohjusvaunun laukaisuputkista, jonka jälkeen ne hakeutuvat maaliin.

9.10.2018 Pääministeri Netanyahu ilmoitti tapaamisessa Venäjän varapääministeri Maxim Akimovin kanssa, että Israel jatkaa ilmaiskujaan Syyriassa olevia Iranin tukikohtia vastaan siitä huolimatta, että Venäjä toimittaa Syyrialle S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Israelin ilmavoimat on iskenyt useita satoja kertoja Syyriassa oleviin iranilaisiin kohteisiin.

14.10.2018 Ulkoministeri Mike Pompeo sanoi ettei Yhdysvallat aio antaa dollariakaan Syyrian jälleenrakentamiseen niinkauan kuin Iranin joukot ovat maassa. Lisäksi hän vakuutti myös amerikkalaisten sotilaiden pysyvän maassa kunnes Iran vetäytyy sieltä. Yhdysvalloilla on Syyriassa noin 2000 sotilasta taistelemassa Isistä vastaan.

19.12.2018 Yhdysvallat päätti vetää kaikki joukkonsa lähiaikoina pois Syyriasta. Amerikkalaisia on Syyriassa noin 2000 sotilasta. Israel huolestui Iranin voimistuvasta vaikutusvallasta Syyriassa Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen. Turkki ja Iran vakuuttavat lisäävänsä yhteistyötä lopettaaksensa Syyrian sodan. Googin sodassa juuri Iran (Persia) on Turkin liittolainen niiden hyökätessä Israeliin.

 21.12.2018 Yhdysvaltojen puolustusministeri, merijalkaväen kenraali James Mattis ilmoitti erostaan sen jälkeen, kun presidentti Trump oli ilmoittanut Yhdysvaltojen vetäytymisestä Syyriasta. Mattis eroaa tehtävästään helmikuun loppuun mennessä. Mattis on aiemmin todennut liian aikaisen Syyriasta lähtemisen olevan strateginen virhe.

24.12.2018 Presidentti Trump on sanonut CNN:n mukaan Turkin presidentti Erdoganille, että "Syyria on nyt kokonaan teidän, me olemme tehneet siellä osamme". Samaan aikaan Erdogan syytti Israelia ja Netanyahua terroristivaltioksi, joka on syyllistynyt palestiinalaisten kansanmurhaan. Turkin ulkoministeri Cavusoglu kutsui Netanyahua "nykyisen ajan kylmäveriseksi tappajaksi".

30.12.2018 Samaan aikaan, kun Yhdysvallat vetää joukkonsa pois, presidentit Putin ja Erdogan vakuuttavat maidensa jatkavan taistelua terrorismia vastaan Syyriassa ja edistävänsä poliittista ratkaisua rauhan saamiseksi maahan. Uutislähteiden mukaan Turkki keskittää parhaillaan myös tykistöä Syyrian rajalle.

Erdoganin islamilainen armeija, eli Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö OIC

4. Minä käännän sinut ympäri, panen koukut sinun leukoihisi ja tuon sinut ulos maastasi, sinut ja koko sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, kaikki komeasti pukeutuneita, kaikki miekkamiehiä. (Hes. 38:4, Raamattu kansalle käännös)

Hesekiel 38:4 toteutuu silmiemme edessä Turkin asevoimien edetessä Syyriaan ulos omasta maastaan. Myöhemmin mukaan liittyvät jo Syyriassa oleva Iran (Persia) ja Turkin nykyiset vahvat liittolaiset Libya (Puut) ja Sudan (Kuus), jotka yhdessä Turkin kanssa hyökkäävät Israeliin.

5. Persia (Iran), Kuus (Sudan) ja Puut (Libya) ovat heidän kanssaan, kaikilla kilvet ja kypärät. 

Venäjän läsnäolo Syyriassa rohkaisee Erdogania ottamaan aloitteen käsiinsä, sillä jo nyt Venäjä rajoittaa voimakkaasti Israelin sotatoimia maassa. Erdogan on myös puhunut Yeni Safak-lehden mukaan "islamilaisesta armeijasta", mikä koostuisi kaikista Islamilaisen yhteistyöjärjestö OIC:n 57 jäsenmaasta. Turkki on tällä hetkellä OIC:n puheenjohtajamaa.

Googin sota Turkin johdolla merkitsee juuri OIC:n jäsenmaiden kutsumista "vapauttamaan Jerusalemia" Israelin hallinnasta. Asia tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisee oman Lähi-Idän rauhansuunnitelmansa. OIC on antanut Jerusalemin asemaa koskevan oman julkilausumansa Erdoganin johdolla pidetyssä kokouksessa Istanbulissa. OIC kannattaa kahden valtion ratkaisua palestiinalaisten ongelman ratkaisuun, missä Itä-Jerusalemista tulisi Palestiinan valtion pääkaupunki.

Myös Jerusalem Post on kommentoinut asiaa.

2.1.2019 Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat vetäytyy Syyriasta noin neljän kuukauden sisällä. Hän myös sanoi, ettei ole huolestunut Iranin tekemisistä maassa, koska Syyria on raunioina sodan jäljiltä. Trumpin  mukaan Iranilla on täysi tekeminen selvitä Yhdysvaltojen asettamien taloudellisten sanktioiden kanssa, eikä se enää muodosta entisenlaista  uhkaa alueella. Israel on kuitenkin tästä eri mieltä. Mutta vaikka Iran ei olisikaan enää uhka, niin mitä tekee Turkki?

8.1.2019 Presidentti Erdoganin mukaan Turkki on valmis uuteen sotilaalliseen operaatioon Pohjois-Syyriassa. Erdogan sanoi Turkin neutralisoivan kaikki terroristiryhmät Syyriassa, myös ne, jotka yrittävät estää sitä. Hän sanoi presidentti Trumpin neuvonantajan, John Boltonin, tehneen vakavan virheen yrittäessään asettaa ehtoja Turkin roolille Syyriassa Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen.

Mutta mitä on Erdoganilla mielessä? 

10 Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen
11 ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.
12 Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. (Hes. 38)

15.1.2019 Presidentti Trump uhkasi sunnuntaina vahingoittaa Turkin taloutta, jos Turkki iskee Syyrian kurdeja (YPG) vastaan. Maanantaina Erdogan kuitenkin sanoi, että Turkki ja Yhdysvallat olisivat sopineet 30 km:n suojavyöhykkeestä Pohjois-Syyriassa Turkin rajalta etelään. Turkki pitää Yhdysvaltojen liittolaisia, Syyrian kurdijärjestö YPG:tä terroristijärjestönä. Hylkääkö kelvoton paimen jälleen lampaansa, eli tässä tapauksessa ISIS-järjestöä vastaan liittolaisena taistelevan Syyrian kurdien YPG-järjestön? Yhdysvallat on jo aloittanut vetäytymisen Syyriasta ja Turkki keskittää joukkoja Syyrian vastaiselle rajalleen.

20.1.2019 Mediatietojen mukaan Venäjä on vaatinut Israelia lopettamaan ilmaiskut Damaskoksen lentokentälle. Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen Syyriaan tulee jäämään vain kaksi ulkopuolista valtiollista toimijaa, Venäjä ja Iran. Turkin rooli on epäselvä, mutta sekin näyttää toivovan Yhdysvaltojen vetäytymistä maasta. Alunperin juuri Erdogan esitti sitä Trumpille viime joulukuussa käydyssä puhelinkeskustelussa, minkä jälkeen Trump teki päätöksensä vetäytyä Syyriasta. Mitä on siis Erdoganilla mielessä?

30.1.2019 Turkin puolustusministeri Hulusi Akarin mukaan Turkki on valmis hyökkäämään Pohjois-Syyriaan milloin tahansa hetki on oikea. Akarin mukaan pääkohde tulee olemaan kurdien YPG-järjestö. Samaan aikaan presidentti Erdogan arvioi neljän miljoonan Syyrian pakolaisen muuttavan tulevaisuudessa takaisin maahansa Turkin sinne luomalle turva-alueelle. 

25.3.2019 Presidentti Trump allekirjoitti asiakirjan, missä Yhdysvallat tunnustaa Golanin kukkuloiden alueen kuuluvan pysyvästi Israelille. EU ja Venäjä tuomitsivat asian YK:n päätösten vastaisena. Turkin Erdogan sanoi Yhdysvaltojen päätöksen "tuoneen alueen uuden kriisin partaalle". Erdoganin mukaan kyseessä on "liitto imperialismin ja sionismin välillä" eikä Golanin miehityksen laillistamista voida sallia.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle