Share |

Donald Trump, profeetta Sakarjan ennustama lopunajan "kelvoton paimen", Sak.11:15-17

Oltuaan kohta kolme vuotta virassa presidentti Trump täyttää enenevästi profeetta Sakarjan ennustuksen tuntomerkit lopunajan "kelvottomasta paimenesta". Viimeksi hylätessään kurdiliittolaisensa Turkin armoille lokakuussa 2019. Mitä seuraavaksi?

Kuvahaun tulos haulle trump

12 Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.
13 Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.
14 Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä.
15 Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.
16 Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.
17 Voi hullua (KR 1992 kelvotonta) paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon." (Sak. 11:12-17)

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Juudaksen petos ja juutalaisten luopumus

Profeetta Sakarja kuvaa Sakarjan 11. luvun jakeissa 12-13 Juudaksen saamaa palkkiota Jeesuksen pettämisestä, vrt. Matt. 25:15. Sen jälkeen jakeessa 14 Sakarja kuvaa miten Juudaksen petoksen seurauksena yhteys Juudan ja vanhan Israelin uskon välillä purkautui, jae 14. Juutalaiset jäivät Israelin uskon ulkopuolelle, koska eivät vastaanottaneet Jeesusta Messiaana. Tästä apostoli Paavali toteaa;

6 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. (Room. 9:6-8))

Vanhalla Israelin uskolla on kaksi tytärtä, juutalaisuus ja kristinusko. Näistä jälkimmäinen otti evankeliumin Jeesuksesta vastaan ja on jo pelastuksessa sisällä edustaen Iisakin jälkeläisiä, eli lupauksen lapsia. Lihan puolesta lapset, eli juutalaiset eivät kuitenkaan ole vielä kääntyneet Messiaansa puoleen. Sekin päivä koittaa aikojen lopulla ja sitä apostoli Paavali kuvaa kuvaa seuraavasti;

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11:25-27)

Kun juutalaiset kääntyvät ja vastaanottavat Jeesuksen Messiaanaan, hekin tulevat oksastetuiksi takaisin vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun ja niin "kaikki Israel" pelastuu, jae 26a. Tämä päivä on yhä vielä edessäpäin. Uudessa liitossa Herra ottaa juutalaistenkin synnit pois Jeesuksen antaman uhrin perusteella, jae 27.

Juutalaisten luopumuksen seurauksena juutalaisvaltio katosi maailmannäyttämöltä, mitä Jeesus kuvaa vertauksessaan kuninkaanpojan häistä;

7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa (Rooman neljä legioonaa) ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa (Jerusalemin).
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut (juutalaiset) eivät olleet arvollisia. (Matt. 22)

Juutalaisvaltio ilmestyi takaisin maailmannäyttämölle vasta 1900-luvulla. Vanhatestamentillinen käsite "lopun aika" alkaakin vasta silloin sionistisen aatteen alkaessa ajamaan juutalaisvaltion muodostamista Lähi-Itään, mikä johti Israelin valtion itsenäistymiseen 1948. Profeetta Sakarja alkaa kuvata lopun ajan tapahtumia heti seuraavissa jakeissa 15-17 alkaen. Jakeiden 14 ja 15 välillä on siten lähes kahden tuhannen vuoden aikaloikka, jolloin Erets Israelin viikunapuu, eli juutalaisvaltio, oli kuivettunut. Tätä aikaa kutsutaan myös "seurakunnan ajaksi", jolloin evankeliumi vietiin Jerusalemista alkaen aina maailman ääriin asti. Siten Jumalan Aabrahamille antama siunaus toteutui, 1.Moos. 22:18.

"Kelvoton (NKJV worthless) paimen" ilmestyy maailman näyttämölle juuri ennen heti seuraavissa jakeissa Sak. 12:1-4 kuvattua suurta sotaa Jerusalemin hallinnasta, eli nk. Googin sotaa. Jerusalemia vastaa hyökänneet kansat lyödään, Sak. 12:9. Tämän sodan yhteydessä myös juutalainen kansa kääntyy ottamaan Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10.

Kelvoton paimen ei voi olla lopunajan antikristus, koska antikristus ilmestyy vasta Googin sodan ja juutalaisten kääntymisen jälkeen. Kelvottoman paimenen ilmestymisen seurauksena alkaa Lähi-Idässä suuri sota. Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi johtaa lopun ajan tapahtumiin, jotka alkavat nk. Googin sodalla, eli islamilaisten valtioiden hyökkäyksellä Israeliin.


Donald Trump, profeetta Sakarjan luvussa 11 kuvattu "kelvoton paimen"

Se, että Herra lupaa Sakarjan 11. luvun jakeessa 16a herättää lopunajalla ko. paimenen juuri "maahan", kertoo siitä, että hän ei ole mikään tavallinen paimen, vaan nimenomaan maata tai valtiota hallitseva henkilö. Kelvottoman paimenen ominaisuudet ovat seuraavat;

Hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.

Profeetan kuvaus kertoo paimenesta, joka ei välitä laumastaan, vaan tavoittelee ainoastaan etua itselleen syömällä lihavien lihaa, jae 16b. Kelvottomalta paimenelta puuttuvat kaikki hyvän paimenen ominaisuudet. Hän ei pidä huolta laumansa heikoista jäsenistä ja pyrkii hyötymään laumansa vahvoista jäsenistä. Paimenen oma etu ajaa lauman tarpeiden ohi. Lopulta paimen on oman edun tavoittelemisen takia jopa valmis hylkäämään laumansa; Voi hullua (KR 1992 kelvotonta) paimenta, joka lampaat hylkää!

Lopulta kelvottomalle paimenelle käy kuitenkin huonosti; "käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon." Miten profetia tulee toteutumaan presidentti Trumpin kohdalla?

  • Yhdysvallat on presidentti Trumpin kaudella ajanut omaa etuaan mm. vaatimalla muita Natomaita maksamaan enemmän puolustusliiton budjetista tai muuten ei Trumpin mukaan ole varmuutta siitä, että Yhdysvallat tukee muita jäsenmaita kriisitilanteessa niinkuin Naton 5. artikla edellyttää. Trump on siis uhannut muita Naton jäsenmaita hylkäämisellä Yhdysvaltojen oman edun vuoksi.
  • Lisäksi Yhdysvallat on ottanut välimatkaa muihin maihin ilmoittamalla vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta, vaikka sen toteuttaminen on koko maailman etu. Trumpin mielestä sopimuksessa pysyminen tulee Yhdysvalloille liian kalliiksi.
  • Yhdysvallat vetäytyi myös Iranin ydinsopimuksesta, koska se katsoi sen olevan epäedullinen Yhdysvalloille. Muut sopimuksen allekirjoittajamaat, Ranska, Saksa, Britannia, Venäjä ja Kiina sekä EU ovat ilmoittaneet pysyvänsä sopimuksessa. Iranin sopimuksen hylkääminen on saanut kiitosta Israelin lisäksi erityisesti Saudi-Arabialta, mihin Trump teki ensimmäisen ulkomaan virkamatkansa presidenttinä. Saudit on Iranin alueellinen kilpailija Persianlahdella. Yhdysvallat on tehnyt Saudien kanssa Trumpin kaudella jo 12,5 miljardin USD asekaupat ja Iranin ydinasehankkeen vastustaminen on erityisen tärkeä Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian kauppasuhteille. Saudit myös hyötyvät, kun Trump palautti Iranin vastaiset pakotteet.
  • Trump on myös vetäytynyt Tyynen meren kauppasopimuksesta (TPP). Lisäksi Trump asetti metalleille, alumiinille ja teräkselle tuontitullit, jotka koskevat sen omia läheisimpiä liittolaisia, Kanadaa, Meksikoa ja EU:ia. Tämäkin sen vuoksi, että Trump katsoo muiden maiden, myös läheisten liittolaismaiden, hyötyvän liikaa maiden välisessä kaupassa Yhdysvaltojen kustannuksella. Trump on myös arvostellut kovin sanoin johtavien teollisuusmaiden G7 ryhmää sekä maailman vapaakauppajärjestöä WTO:ta.

Trump on siis valmis hylkäämään liittolaisensa Yhdysvaltojen oman edun tavoittelemisen vuoksi. Hänen tunnettu iskulauseensa on "America first", eli Amerikka ensin. Tämä koskee sekä sotilaallista että myös taloudellista liittolaisuutta. Oman edun tavoittelemisen mukana "kelvoton paimen" tulee myös "halkaisemaan omiensa sorkat", eli aiheuttamaan korvaamatonta haittaa liittolaisilleen. Sorkan halkaisu kaventaa huomattavasti liikkumiskykyä ja vertauskuvallisesti tämä kuvaa Yhdysvaltojen asettamia tuontitulleja ja muita talouspakotteita, jotka vaikuttavat samoin. Tämä johtaa vastakkain asetteluun paimenen ja lauman välillä ja lopulta myös liittoutuman purkautumiseen, kun paimen hylkää laumansa, jae 17a. Myös paimenen käy lopulta huonosti tämän takia, miekka tulee iskemään hänen käsivarteensa ja oikeaan simäänsä, jae 17b.

Eurooppaneuvoston puheenjohtaja, Donald Tusk onkin kysynyt, että jos EU:lla on Donald Trumpin kaltainen ystävä, mihin se enää tarvitsee vihollisia? Transatlanttiset suhteet EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ovat kovalla koetuksella, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää vähät välittävän kansainvälisestä järjestyksestä. EU:n lisäksi Trump on arvostellut voimakkaasti myös YK:ta. Presidentti Trumpilla näyttääkin olevan yksityinen sota globalismia vastaan.

Verkko kiristyy

Trumpin presidentinvaalien kamppanjapäällikkö Paul Manafort tuomittiin maaliskuussa 2019 lähes neljäksi vuodeksi vankeuteen vero- ja pankkirikoksista.

Helmikuussa 2020 Trumpin entinen neuvonantaja ja läheinen liittolainen Roger Stone tuomittiin yli kolmen vuoden vankeuteen valehtelusta edustajainhuoneen komitealle, joka yritti selvittää Venäjän sekaantumista Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Trumpin juristina 2006-2018 toiminut Michael Cohen tuomittiin joukuussa 2018 kolmeksi vuodeksi vankeuteen ja kahden miljoonan dollarin sakkoihin veronkierrosta, valehtelusta kongressin kuulemisessa sekä vaitiolorahan järjestämisestä kahdelle henkilölle. Hän alkoi suorittaa tuomiotaan Otisvillen vankilassa 6. toukokuuta 2019.

Donald Trump sai virkarikossyytteen 

Syyskuussa 2019 Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti, että Trumpia vastaan aloitetaan virkasyytetutkinta. Ilmiantaja, jonka nimeä ei ole kerrottu, on sanonut Trumpin painostaneen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä. Trump on ilmiantajan mukaan pyrkinyt saamaan Ukrainalta tietoja Joe Bidenin ja tämän pojan yhteyksistä ukrainalaiseen energiayhtiö Burismaan. Pelosin mukaan Trump on rikkonut Yhdysvaltain perustuslakia, koska Biden on ehdolla demokraattien presidenttiehdokkaaksi ja Trumpin toimintaa voi pitää yrityksenä vaikuttaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Lisäksi presidentin hallinnon yritys estää ilmiantajan kertomien tietojen raportointi kongressille oli Pelosin mukaan laitonta. Trump kiisti virkasyytteet ja vertasi niitä noitavainoihin.

Virkarikossyytteet julkistettiin 10. joulukuuta 2019. Toinen syyte koski vallan väärinkäyttöä ja toinen kongressin toiminnan häiritsemistä. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti 19.12.2019 virkarikossyytteiden puolesta äänin 230–197 ja 229–198. Virkarikossyytteet etenivät seuraavaksi senaattiin. Helmikuussa 2020 republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin virkarikossyytteistä äänin 52–48 ja 53–47. Trumpin lisäksi virkarikossyytteen on Yhdysvaltojen presidenteistä aiemmin saanut Richard Nixon ja Bill Clinton.

Trump ja Israel  

Yhdysvallat on aina ollut Israelin vankkumaton ja paras liittolainen. Presidentti Obaman kaudella Yhdysvallat teki mm. sopimuksen Israelin kanssa, mikä takaa seuraavan 10 vuoden ajan Israelille 3,8 miljardia USD sotilaallista apua joka vuosi. Vertailun vuoksi Suomen puolustusmenot ovat noin 2,9 miljardia euroa, eli 3,36 miljardia USD/vuosi. Sopimuksen täytäntöönpano alkaa vuonna 2019. Määrä on yli puolet kaikesta Yhdysvaltojen ulkomaille antamasta vuotuisesta sotilasavusta.

Trump esitteli "vuosisadan diilinsä", eli Lähi-idän rauhansuunnitelmansa viimein 28. tammikutta 2020. Palestiinan valtio tunnustetaan, mutta sen alueella olevat Israelin siirtokunnat jäävät Israelin hallintaan. Samoin Itä-Jerusalemin pääosa sekä Jordanjoen laakso kokonaisuudessaan. Lisäksi Gazan alue ja Länsiranta demilitarisoidaan sekä terroristijärjestö Hamasin tulee luovuttaa pois aseensa. Palestiinalaiset hylkäsivät sopimuksen välittömästi ja samoin tekivät myös Arabiliitto ja Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC. Israel kuitenkin piti suunnitelmaa hyvänä ja virkaatekevä PM Netanyahu ilmoitti toteuttavansa siinä mainitut alueliitokset heti 2.3 vaalien jälkeen, jos tulee valituksi uudeksi pääministeriksi. Tässä piilee suuri vaara, että Israel tekee Yhdysvaltojen rohkaisemana yksipuolisesti alueliitokset ja ne johtavat suureen konfliktiin Lähi-idässä.

Kauppasotaa

18.6.2018 Kuilu Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä kasvaa. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi Kultarannassa, että ensimmäistä kerta historiassa USA:n presidentti jakaa Venäjän presidentin kanssa saman ajatuksen Euroopasta: "Mitä hajanaisempi, mitä heikompi Eurooppa, sitä parempi." 

27.6.2018 Yhdysvallat varoittaa, että kaikien maiden on lopetettava öljyn ostaminen Iranista 4. marraskuuta mennessä tai ne tulevat kohtaamaan Yhdysvaltojen taloudelliset pakotteet. Tämä tulee koskemaan myös Eurooppalaisia valtioita, joista Britannia, Ranska ja Saksa ovat aiemmin ilmoittaneet pitäytyvänsä Iranin kanssa 2015 tehdyssä sopimuksessa. Yhdysvallat irtautui sopimuksesta Donald Trumpin päätöksellä toukokuussa 2018.

28.6.2018 Trump oli ilmoittanut uutissivusto Axiosin lähteen mukaan muille G7 maiden kokouksen valtiojohtajille, että Krimin pitäisi luultavasti kuulua Venäjälle, koska sen asukkaat puhuvat venäjää. 

Tämän jälkeen Trump oli valittanut Saksan ja muiden Euroopan maiden maksavan liian vähän puolustuksestaan ja sanonut odottavansa mielenkiinnolla sotilasliitto Naton huippukokousta heinäkuussa.

– Siitä tulee kiinnostava kokous. Nato on yhtä huono kuin Nafta. Se maksaa aivan liikaa Yhdysvalloille, Trump sanoi Axiosin lähteen muistiinpanojen mukaan. Trump on sanonut haluavansa irtisanoutua Naftasta, eli Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta. Miten käy Naton?

2.7.2018 EU varoittaa Yhdysvaltoja täysimittaisesta kauppasodasta, jos Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uhkaus tulleista Euroopassa valmistetuille autoille toteutuu, kirjoittaa brittiläinen Financial Times. Trump sanoi sunnuntaina uutiskanava Fox Newsin haastattelussa, että EU on mahdollisesti yhtä paha kuin Kiina, kun tarkastellaan alueen kaupankäyntiä Yhdysvaltojen kanssa.

6.7.2018 Yhdysvallat ”avaa ­tulen” Donald Trumpin johdolla koko maailmaa ja itseään vastaan ­totesi Kiina torstaina. Kauppasota ei ole enää pelkkää retoriikkaa. Uudet 25 prosentin tullit Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä tavarakaupassa ovat merkittävä askel maiden välisessä kauppakiistassa. Tullit tulivat voimaan perjantaina 6. heinäkuuta aamuseitsemältä Suomen aikaa. Yhdysvallat joutuu kauppapolitiikkansa takia paitsioasemaan maailmassa;

Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon. (Sak. 11:17)

Tämä tulee rohkaisemaan Turkin vasta uudelleen valittua presidentti Recep Tayyip Erdoğania ja islamilaista maailmaa Israelin vastaisissa toimissa. Sen seurauksena tulee olemaan suuri sota Lähi-Idässä, vrt. Sak. 12. luku. Se tulee olemaan lopullinen välienselvittely juutalaisten ja islaminuskoisten välillä Israelin maan ja Jerusalemin hallinnasta. 

11.7.2018 Euroopan vierailunsa aattona Donald Trump twiittasi, että Yhdysvaltojen ja EU:n kauppataseen vaje on 150 miljardia USD Yhdysvaltojen tappioksi, ja samaan aikaan EU haluaa Yhdysvaltojen puolustavan heitä NATO:n kautta maksaen pääosan puolustusliiton kuluista. Trumpin mukaan se vain ei toimi! Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaa ainakin 70% puolustusliitto NATON kuluista. Trumpin mukaan Saksa on myös "Venäjän vanki", koska se ostaa niin paljon maakaasua Venäjältä. Trump asettui vastustamaan Venäjältä Saksaan suunniteltua Nord Stream 2 -kaasuputkea. Hankkeen kaatuminen tarkoittaisi, että Eurooppa joutuisi tuomaan entistä enemmän nesteytettyä maakaasua, jota tuotetaan muun muassa Yhdysvalloissa.

12.7.2018 Donald Trump ehdotti NATO:n huipukokouksessa, että jäsenmaiden tulisi nostaa puolustusmenojaan jopa 4% bruttokansantuotteestaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kiisti tämän ja sanoi nyt sovitun, että jäsenmaat nostavat budjettejaan 2%:iin vuoteen 2024 mennessä. Trumpin mukaan Yhdysvalllat ei tällä hetkellä harkitse NATO:sta eroamista.Yhdysvallat on maailman suurin aseviejä, ja Euroopan Nato-maiden kymmenien tai jopa satojen miljardien vuotuiset lisäeurot asevarusteluun toisivat todennäköisesti yhdysvaltalaiselle aseteollisuudelle jättipotin. Siinä lienee Trumpin motiivi. 

13.7.2018 Donald Trump tyrmäsi  Britannian vierailun aluksi maan "pehmeän eron" EU:sta. Trump sanoi lisäksi, että toteutuessaan sellaisena se olisi este maiden väliselle vapaakaupalle. Trump nolasi pääministeri Mayn toteamalla, että äsken eronneesta ulkoministeri Boris Johnsonista tulisi erinomainen pääministeri Britanniaan.

14.7.2018 Yhdysvalloissa on voimakkaasti vaadittu Trumpin ja Putinin tapaamisen perumista sen jälkeen, kun perjantaina julkistettiin tieto siitä, että 12 venäläistä tiedusteluvirkailijaa saa Yhdysvalloissa syytteen demokraattipuolueen sähköpostitilien hakkeroimisesta vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Valkoisen talon mukaan presidentit tapaavat kuitenkin sovitusti Helsingissä.

Pakotteita Iranille ja Turkille

6.8.2018 Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo vakuutti sunnuntai-iltana maansa panevan täytäntöön Iranin vastaiset pakotteet. Tiistaista lähtien Iran ei voi enää ostaa Yhdysvaltain dollareita. EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Federica Mogherini totesi EU:n pitävän siitä huolimatta yllä taloussuhteita Iraniin. Iranin valuutan arvo on pudonnut puoleen viime huhtikuusta lukien.

Yhdysvaltojen seuraava ja laajempi sanktiokierros astuu voimaan 4. marraskuuta tänä vuonna ja se estää mm. Iranin öljynviennin. Sanktiot lisäävät samalla kuilua Yhdysvaltojen ja EU:n välillä, koska EU on ilmoittanut pysyvänsä Iranin ydinsopimuksessa siitä huolimatta, että Yhdysvallat on irtautunut sitä. Myös Turkki tuo maahan lähes kaiken raaköljynsä Iranista johtuen maiden sijainnista ja on jo ilmoittanut Yhdysvalloille vastustavansa Iraniin kohdistuvia sanktioita eikä aio noudattaa niitä.

10.8.2018 Presidentti Trump ilmoitti kaksinkertaistavansa Turkista tuotavan alumiinin ja teräksen tullit. Presidenttti Erdogan sanoi maansa olevan "taloudellisessa sodassa" ja voittavansa taistelun Allahin avulla. Turkin liiran arvo romahti 20% Trumpin ilmoituksen jälkeen. Kiista liittyy amerikkalaispastori Brunsonin pitämiseen vangittuna Turkissa. Trumpin ilmoituksen jälkeen Erdogan soitti Venäjän presidentille, Vladimir Putinille keskustellakseen maidensa välisistä kauppasuhteista. Turkki tuo myös noin puolet raakaöljystään Iranista ja kun Yhdysvaltojen talouspakotteet astuvat voimaan Iranin öljynvientiä vastaan marraskuun alussa, se heikentää Turkin taloutta entisestään.

11.8.2018 Presidentti Erdogan syytti Yhdysvaltoja yksipuolisesta ja epäkunnioittavasta suhtautumisesta Turkkia kohtaan. Erdogan sanoi Turkin olevan pakotettu hakemaan ystäviä ja liittolaisia muualta kuin Yhdysvalloista. Presidentti Trump kaksinkertaisti Turkin alumiini-ja metallitullit painostaakseen Turkkia vapauttamaan pidätettynä olevan amerikkalaispastori Brunsonin. Turkin ja Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolaissuhde on päättymässä ja se tulee johtamaan Googin sotaan, missä Turkki ja Iran ja monet muut muslimimaat hyökkäävät Israeliin.

Trumpetti.jpg

22.8.2018 Viime yönä Suomen aikaa Länsi-Virginiassa pitämässään puheessa presidentti Trump sanoi, että Israelin on "maksettava korkeampi hinta" tulevissa rauhanneuvotteluissa palestiinalaisten kanssa, koska Yhdysvallat tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirsi sinne suurlähetystönsä. Trumpin mukaan "Israel sai mitä halusi ja seuraavaksi on palestiinalaisten vuoro". Pettääkö "kelvoton paimen" taas omansa?

31.8.2018 Yhdysvallat on vähentämässä 320 miljoonaa USD sotilaallista tukeaan Pakistanille. Pentagonin mukaan Pakistan ei ole tehnyt riittävästi kukistaakseen maansa itäosassa tukikohtia pitävät talebanit. Talebanit käyttävät tukikohtia Afganistaniin suuntautuvien hyökkäystensä valmisteluun.

9.9.2018 Presidentti Trump sanoi Yhdysvaltojen lopettaneen palestiinalaisten rahoittamisen kunnes he tekevät sopimuksen Israelin kanssa. Iranista Trump totesi, että he ovat menettäneet voimansa koska hän vetäytyi vuoden 2015 ydinsopimuksesta ja Iran joutuu nyt taistelemaan selviytyäkseen talouspakotteista.

22.9.2018 Iranin presidentti Rouhani sanoo ettei Iran aio luopua ballististen ohjusten kehittämisestä ja varoittaa Yhdysvaltoja, että jos Iranin öljyvienti estetään, Iran estää myös muiden maiden öljykuljetukset Persianlahdella. Kolmannes maailman meritse kuljetettavasta öljystä tulee Persianlahdelta. Trumpin Iranin öljynvientiin kohdistamat pakotteet käynnistyvät 4. marraskuuta tänä vuonna. Sen jälkeen myös Turkki joutuu entistä pahemmin Yhdysvaltojen talouspakotteiden kohteeksi, koska se ostaa tällä hetkellä puolet raakaöjystään juuri Iranista. Yhdysvallat kohdistaa pakotteita kaikkiin maihin, siten myös Turkkiin, jotka jatkavat öljyn ostamista marraskuun alun jälkeen Iranista. Turkin liiran arvo on jo ennen sitä romahtanut dollariin nähden tänä vuonna 40%.

26.9.2018 Presidentti Trump sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa Iranin levittävän "kaaosta, kuolemaa ja tuhoa" sekä nimesi sen maailman johtavaksi terrorismin tukijamaaksi. Puheessaan turvallisuusneuvostossa Trump totesi Iran-pakotteiden rikkojien kohtaavan "vakavia seurauksia". Se koskee myös Yhdysvaltojen liittolaisia.

28.9.2018 Presidentti Trump sanoi New Yorkissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa kannattavansa Lähi-Idän kiistaan kahden valtion ratkaisua. Hän sanoi Yhdysvaltojen esittävän 2-4 kuukauden kuluessa vahvan ja molempien osapuolten hyväksyttävissä olevan Lähi-Idän rauhansuunnitelman. 

Greenline.jpg

26.10.2018 Ranskan presidentti Macron on mediatietojen mukaan sanonut Ranskan esittävän oman ehdotuksensa Israelin ja palestiinalaisten välisestä rauhansopimuksesta marraskuun lopulla, ellei presidentti Trump esitä sitä ennen omaansa. Molemmat presidentit tapaavat toisensa Pariisissa 11. marraskuuta 1. maailmansodan päättymisen muistojuhlassa. Macron kannattaa kahden valtion ratkaisua, missä Israel vatäytyy ennen vuotta 1967 olleen tulitaukolinjan taakse (green line, ks. kartta yllä) ja Itä-Jerusalemista tulisi Palestiinan valtion pääkaupunki. On selvää, että Israel ei voi koskaan suostua tähän. Myös Macronin ajoitus on mielenkiintoinen, sillä marraskuussa tulee täyteen 100 vuotta juutalaisvaltion perustamisen kannalta ratkaisevan tärkeän Balfourin julistuksen antamisesta.

Iranin_sanktiot.jpg

2.11.2018 Yhdysvallat asettaa Iranin vastaiset sanktiot täysymääräisinä voimaan maanantaina 5. marraskuuta 2018. Ne sallivat Iranille vain rajoitetun öljynviennin kahdeksalle maalle ja niidenkin maksuja sallitaan Iranin käytettäväksi vain tarkasti kontrolloituihin tarkoituksiin kuuden kuukauden ajaksi. Nämä poikkeukset ovat nekin vain määräaikaisia ja sallitaan vain kuudeksi kuukaudeksi. Ulkoministeri Mike Pompeo totesi lausunnossaan medialle, että “maximum pressure means maximum pressure.”

Turkki ilmoitti olevansa niiden maiden joukossa, joille sallitaan rajoitettu öljynosto Iranista puolen vuoden ajaksi. Turkki tuo puolet raakaöljystään Iranista. Muut poikkeusluvan saaneet maat ovat Turkin lisäksi Kiina, Intia, Etelä-Korea, Taiwan, Japani, Italia ja Kreikka. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan pakotteet on otettava käyttöön, jotta Iran saataisiin taivuteltua neuvottelemaan uusiksi vuonna 2015 solmitun Iranin ydinsopimuksen sisältö. Iranin ydinsopimuksesta irtautuminen oli Trumpin vaalilupaus.

21.11.2018 Mediatietojen mukaan presidentti Trump aikoo esitellä "vuosisadan diiliksi" kutsumansa Lähi-Idän rauhansopimuksen viimeistään ensi vuoden helmikuussa. Trumpin esikunta kokoontuu tällä viikolla Washingtoniin käsittelemään asiaa. Jos Israeliin tulee ensi vuoden alussa vaalit, sopimuksen julkaisua viivästytetään vaalien yli. Trump on ilmoittanut kannattavansa nk. kahden valtion ratkaisua. Samaa kantaa edustaa Ranskan Macron ja EU. Jos Trumpin esitykseen sisältyy Jerusalemin jakaminen, Israel ei voi suostua siihen.

 27.11.2018 Israelin YK suurlähettiläs Danny Danon kertoi medialle, että Trumpin hallinto on nyt saanut valmiiksi Lähi-Idän rauhansuunnitelmansa ja aikoo esittää sen ensi vuoden alussa. Danon sanoi, ettei tiedä kuuluuko suunnitelmaan nk. kahden valtion ratkaisu. Jos niin käy, se tulee johtamaan kiistaan Jerusalemin asemasta ja siitä tulee myrkkymalja koko maailmalle, vrt. 1.Tess. 5:3.

18.12.2018 Jo toinen presidentti Trumpin lähipiiriin kuulunut tuomittiin Yhdysvalloissa. Entinen Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn tuomittiin vankeuteen valehtelusta FBI:lle. Aiemmin Trumpin entinen lakimies tuomittiin vankeuteen talousrikoksista ja valehtelusta kongressille. Trumpinkin tuomio lähestyy, vrt. Sak. 11:17. Hullun paimenen tuomion jälkeen alkaa Googin sota, vrt. Sak. 12.

23.12.2018 Sekä Israel että myös kurdit pettyivät Trumpin päätökseen vetäytyä Syyriasta. Trump teki päätöksen keskusteltuaan Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Trump ei arvosta liittolaisiaan, jos ne eivät hyödytä häntä. Yhdysvaltojen puolustusministeri ja Pentagonin päällikkö Jim Mattis erosi juuri sen takia. Kelvoton paimen hylkäsi jälleen lampaansa.

25.12.2018 Israelissa pidetään uudet valit 9.4.2019 ja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelma todennäköisesti siirtyy esitettäväksi vaalien jälkeen, jotta Netanyahun vastustajat eivät pääse hyötymään siinä Israelille esitettävistä myönnytyksistä erityisesti Jerusalemiin nähden.

2.1.2019 Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat vetäytyy Syyriasta noin neljän kuukauden sisällä. Hän myös sanoi, ettei ole huolestunut Iranin tekemisistä maassa, koska Syyria on raunioina sodan jäljiltä. Trumpin  mukaan Iranilla on täysi tekeminen selvitä Yhdysvaltojen asettamien taloudellisten sanktioiden kanssa, eikä se enää muodosta entisenlaista  uhkaa alueella. Israel on kuitenkin tästä eri mieltä. Mutta vaikka Iran ei olisikaan enää uhka, niin mitä tekee Turkki?  

15.1.2019 Presidentti Trump uhkasi sunnuntaina  13.1 vahingoittaa Turkin taloutta, jos Turkki iskee Syyrian kurdeja (YPG) vastaan. Maanantaina Erdogan kuitenkin sanoi, että Turkki ja Yhdysvallat olisivat sopineet 30 km:n suojavyöhykkeestä Pohjois-Syyriassa Turkin rajalta etelään. Turkki pitää Yhdysvaltojen liittolaisia, Syyrian kurdijärjestö YPG:tä terroristijärjestönä. Hylkääkö kelvoton paimen jälleen lampaansa, eli tässä tapauksessa ISIS-järjestöä vastaan liittolaisena taistelevan Syyrian kurdien YPG-järjestön? Yhdysvallat on jo aloittanut vetäytymisen Syyriasta ja Turkki keskittää joukkoja Syyrian vastaiselle rajalleen.

30.1.2019 Turkin puolustusministeri Hulusi Akarin mukaan Turkki on valmis hyökkäämään Pohjois-Syyriaan milloin tahansa hetki on oikea. Akarin mukaan pääkohde tulee olemaan kurdien YPG-järjestö. Samaan aikaan presidentti Erdogan sanoo Turkin arvioivan neljän miljoonan Syyrian pakolaisen muuttavan takaisin maahansa Turkin sinne luomalle turva-alueelle. Mitä tekee Trump, jos Turkki hyökkää kurdeja vastaan?

10.2.2019 Trumpin erityisavustajana toimivan Jared Kushnerin odotetaan kertovan ensi kertaa avoimesti Yhdysvaltojen Lähi-idän rauhansuunnitelmasta torstaina 14.2 Varsovassa pidettävässä konferensissa. Konferenssiin osallistuvat myös ulkoministeri Mike Pompeo ja Israelin pääministeri Netanyahu.

25.2.2019 Trumpin erityisneuvonantaja Jared Kushner ilmoitti Yhdysvaltojen rauhansuunnitelman, Deal of the Centuryn, keskittyvän Israelin rajojen uudelleen piirtämiseen ja alueen talouteen. Suunnitelma paljastetaan heti 9.4 pidettävien Israelin vaalien jälkeen. Opetusministeri Naftali Bennetin mukaan suunnitelma sisältää Jerusalemin jakamisen, minkä PM Netanyahu kiistää.

Kirjoittajan kommentti: Todennäköisesti suunnitelma todella sisältää Jerusalemin jakamisen ja se tulee johtamaan tavalla tai toisella kiistaan Itä-Jerusalemin, erityisesti Temppelivuoren, statuksesta ja hallinnasta. Tämä taas tuo Erdoganin johtaman Turkin mukaan tähän kiistaan. Iran ja monet muut islamilaiset maat, pl. Saudit ja Persianlahden öljyvaltiot, liittoutuvat kiistassa Turkin kanssa Israelia vastaan.

7.3.2019 Saudi-arabialaisen Al-Riyadh lehden mukaan Trumpin rauhansuunnitelma jakaa Jerusalemin vanhan kaupungin kahteen osaan. Muslimien- ja kristittyjen korttelit menevät PA:lle ja armenialaisten ja juutalaisten korttelit jäävät Israelin hallintaan.

10.5.2019 Yhdysvallat asetti lisää sanktioita Iranille, tällä kertaa ne kohdistuvat metallien vientiin, mikä on Iranin toiseksi suurin vientituote öljyn jälkeen. Trump vaati Irania luopumaan ydinohjelmastaan ja ettei sulje pois sotilaallista väliintuloa. Yhdysvallat lähetti tukialusosaston ja strategisia pommikoneita Persianlahden alueelle.

6.9.2019 Trumpin Lähi-idän erityislähettiläs, Jason Greenblatt,  jättää Valkoisen talon heti sen jälkeen, kun Lähi-Idän rauhansopimus on julkaistu. Greenblattin mukaan sopimus on nyt valmis ja se esitetään heti, kun aika on sopiva. PM Netanyahu on sanonut, että rauhansopimus julkaistaan heti Israelin 17.9 pidettävien vaalien jälkeen. 

8.10.2019 Presidentit Trump ja Erdogan sopivat puhelinkeskustelussa siitä, että Turkki voi hyökätä Syyriaan kurdeja vastaan, jotka olivat toimineet aiemmin Yhdysvaltojen liittolaisina taistelussa ISIS:n kalifaattia vastaan. Trump hylkäsi taas liittolaisensa ja kaveeraa Turkin diktaattorin kanssa.

23.10.2019 Yhdysvallat poistaa Turkille asettamansa pakotteet. Trump sanoi, että "antaa muiden taistella tästä veren tahrimasta hiekasta Syyriassa". Trump myös kehui Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. Venäjä on aloittanut yhteispartioinnin Turkin kanssa Syyrian rajalla. Jos Turkin seuraava kohde on Jerusalem ja Israel, tuleeko Yhdysvallat silloinkaan puuttumaan tilanteeseen?

14.11.2019 Presidentti Trump tapasi Turkin presidentti Erdoganin Valkoisessa talossa ja sanoi olevansa "Erdoganin suuri fani". Tämä huolimatta Turkin aseostoista Venäjältä vastoin Naton linjaa ja Erdoganin toimista Syyriassa. Erdogan on myös toistuvasti syyttänyt Israelia terrorivaltioksi ja sen pääministeriä murhaajaksi.

9.2.2020 Mediatietojen mukaan USA on ladannut ballistiset matalatehoiset ydinkärjet (5-7 kt) USS Tennessee ballistiseen ydinsukellusveneeseen. Vene on ollut viime joulukuun lopusta lähtien operatiivissa valmiudessa Atlantilla. Asiantuntijoiden mukaan uudet ydinkärjet alentavat ydinaseen käyttökynnystä esim. Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan. Mannertenvälinen Tridentohjus iskee alle 30 min:ssa mihin tahansa kohteeseen maailmassa tarkasti. Aiemmin Trident-ohjuksissa on ollut vain 90-455 kt:n räjähdysvoiman omaavia strategisia ydinkärkiä.

Presidentti Trumpilla ei ole aikaisemmin ollut käytössään näitä matalatehoisia Trident ydinohjuksia, mikä on estänyt osaltaan ydinaseen käyttöä Yhdysvaltojen vihollisia vastaan. Trumpin aloitteesta  tämä tilanne on nyt muuttunut. Matalatehoista ydinohjusta on mahdoton torjua ja se on nopeasti käytettävissä (15-30 min) missä tahansa esim. ennaltaehkäisevään iskuun. Ydinkärki on kehitetty erityisesti Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisia maita vastaan.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle