Share |

Donald Trump, lopunajan kelvoton paimen, Sak. 11

Päättäessään kauttansa virassa presidentti Trump täyttää häkellyttävällä tavalla profeetta Sakarjan ennustuksen tuntomerkit lopunajan "kelvottomasta paimenesta". Saatuaan julkaistuksi kunnianhimoisen "vuosisadan diilinsä", eli Lähi-idän rauhansopimuksen, on Trumpin johtama Yhdysvallat ajautunut syvenevään taloudelliseen ja poliittiseen kaaokseen mm. koronapandemian ja rotulevottomuuksien takia. Vaalien jälkeen marraskuussa 2020 Trump on kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan Bidenille ja syyttänyt vaaleja "epärehellisiksi". Tämä saattaa halvaannuttaa hallinnon ja ajaa Yhdysvallat heikkouden tilaan. Paimenen (Trumpin) oma etu ajaa lauman (Yhdysvaltojen) tarpeiden ohi. Lopulta paimen on oman edun tavoittelemisen takia jopa valmis hylkäämään laumansa:

Voi kelvotonta paimenta, joka lauman hylkää! (Sak. 11:17a)

Yhdysvaltojen mahdollinen ajautuminen kaaokseen antaisi tilaisuuden myös Israelin vihollisille ja vahvistaa niiden Israelin vastaisia toimia.

Kuvahaun tulos haulle trump

12 Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.
13 Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.
14 Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä.
15 Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.
16 Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.
17 Voi hullua (KR 1992 kelvotonta) paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon." (Sak. 11:12-17, KR 1933)

Juudaksen petos symboloi juutalaisten luopumusta (jakeet 12-14)

Profeetta Sakarja kuvaa Sakarjan 11. luvun jakeissa 12-13 Juudaksen saamaa palkkiota Jeesuksen pettämisestä, vrt. Matt. 25:15. Sen jälkeen jakeessa 14 Sakarja kuvaa miten Juudaksen petoksen seurauksena yhteys Juudan heimon, eli juutalaisten ja vanhan Israelin uskon välillä purkautui. Juutalaiset jäivät Israelin uskon ulkopuolelle, koska eivät vastaanottaneet Jeesusta Messiaana. Tästä apostoli Paavali toteaa;

6 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. (Room. 9:6-8))

Vanhalla Israelin uskolla on kaksi tytärtä, juutalaisuus ja kristinusko. Näistä nuorempi otti evankeliumin Jeesuksesta vastaan ja on jo pelastuksessa sisällä edustaen Iisakin jälkeläisiä, eli lupauksen lapsia. Lihan puolesta lapset, eli juutalaiset eivät kuitenkaan ole vielä kääntyneet Messiaansa puoleen. Sekin päivä koittaa ja sitä apostoli Paavali kuvaa kuvaa seuraavasti;

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11:25-27)

Kun juutalaiset kääntyvät ja vastaanottavat Jeesuksen Messiaanaan, hekin tulevat oksastetuiksi takaisin vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun ja niin "kaikki Israel" pelastuu, jae 26a. Uudessa liitossa Herra ottaa juutalaistenkin synnit pois Jeesuksen antaman uhrin perusteella, jae 27.

Juutalaisten luopumuksen seurauksena juutalaisvaltio katosi maailmannäyttämöltä, mitä Jeesus kuvaa vertauksessaan kuninkaanpojan häistä;

7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa (Rooman neljä legioonaa) ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa (Jerusalemin).
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut (juutalaiset) eivät olleet arvollisia. (Matt. 22)

Profetia jatkuu 2000-luvulla (jakeet 15-17)

Juutalaisvaltio ilmestyi takaisin maailmannäyttämölle vasta 1900-luvulla sionistisen aatteen myötä sen alkaessa ajamaan juutalaisvaltion muodostamista takaisin Lähi-Itään. Se johti lopulta Israelin valtion itsenäistymiseen toisen mailmansodan ja Holokaustin jälkeen vuonna 1948. Profeetta Sakarja kuvaa lopun ajan tapahtumia heti seuraavista jakeista 15-17 alkaen. Jakeiden 14 ja 15 välillä on siten lähes kahden tuhannen vuoden aikaloikka, jolloin Erets Israelin viikunapuu, eli juutalaisvaltio, oli kuivettunut. Tätä kutsutaan myös "seurakunnan/kirkon ajaksi", jolloin evankeliumi viedään Jerusalemista alkaen aina maailman ääriin asti. Siten Jumalan Aabrahamille antama siunaus välittyi Israelista kaikille maailman kansoille, 1.Moos. 22:18.

Tämä "seurakunnan/kirkon ajan" yli loikkaaminen on tyypillistä VT:n profeetoille. Heidän sanomansa on sidottu valitun kansan kohtaloihin Israelin maassa, Erets Israelissa. Se on ollut uudelleen mahdollista vasta vuodesta 1948 alkaen.

"Kelvotonta" (worthless) paimenta kuvataan jakeissa 15-17. Hän ilmestyy maailman näyttämölle juuri ennen seuraavassa luvussa Sak. 12:1-4 kuvattua suurta kansainvälistä sotaa, jota profeetta Hesekiel kutsuu salaperäisesti Googin sodaksi. Siinä Israelia vastaan hyökkäävät islamilaiset kansat lyödään perinpohjaisesti, Sak. 12:9. Tämän sodan yhteydessä juutalainen kansa vastaanottaa Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10.

Kelvoton paimen ei ole lopunajan antikristus, koska antikristus ilmestyy vasta Googin sodan ja juutalaisten kääntymisen jälkeen. Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi johtaa lopun ajan tapahtumiin. Israel on tähän asti turvautunut Trumpin hallintoon, mutta joutuu lopulta pettymään.

Kelvoton paimen vs. hyvä paimen

Se, että Herra lupaa Sakarjan 11. luvun jakeessa 16a herättää lopunajalla ko. paimenen juuri "maahan", kertoo siitä, että hänen ilmestymisensä liittyy erityisesti myös Israelin ja juutalaisen kansan kohtaloihin. "Maa" edustaa juutalaisuudessa aina Israelille luvattua maata, erets Israelia.

Kelvottoman paimenen ominaisuudet ovat seuraavat (vaihtoehtoinen käännös hepreasta sulkeissa):

Hukkaantuneista (kadonneista) hän ei pidä huolta, hajaantunutta (eksynyttä) hän ei etsi, ruhjoutunutta (haavoittunutta) hän ei paranna, pystyssäpysyvää (heikkoa) hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. (Sak. 11:16)

Profeetan kuvaus kertoo paimenesta, joka ei välitä laumastaan, vaan tavoittelee ainoastaan etua itselleen syömällä laumansa lihavien lihaa. Kelvottomalta paimenelta puuttuvat kaikki hyvän paimenen ominaisuudet. Hän ei pidä huolta laumansa heikoista jäsenistä ja pyrkii hyötymään laumansa vahvoista jäsenistä. Paimenen oma etu ajaa lauman tarpeiden ohi. Lopulta paimen on oman edun tavoittelemisen takia jopa valmis hylkäämään laumansa; Voi kelvotonta paimenta, joka lauman hylkää!

Sakarjan kuvaama "kelvoton paimen" onkin täydellinen vastakohta "hyvälle paimenelle", eli Messiaalle Jeesukselle, vrt. Joh. 10:11 ja erityisesti Hes. 34:16:

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on.

Profetian toteutuminen

Miten profetia on toteutunut presidentti Trumpin kohdalla? Muutama esimerkki valaisee asiaa:

  • Yhdysvallat on presidentti Trumpin kaudella ajanut omaa etuaan mm. vaatimalla muita Natomaita maksamaan enemmän puolustusliiton budjetista tai muuten ei Trumpin mukaan ole varmuutta siitä, että Yhdysvallat tukee muita jäsenmaita kriisitilanteessa niinkuin Naton 5. artikla edellyttää. Trump on siten uhannut muita Naton jäsenmaita hylkäämisellä Yhdysvaltojen oman edun vuoksi.
  • Lisäksi Yhdysvallat on ottanut välimatkaa muihin maihin ilmoittamalla vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta marraskuussa 2020, vaikka sen toteuttaminen on koko maailman etu. Trumpin mielestä sopimuksessa pysyminen tulee Yhdysvalloille liian kalliiksi.
  • Yhdysvallat vetäytyi myös edeltäjänsä Barack Obaman allekirjoittamasta Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa 2018, koska se katsoi sen olevan epäedullinen Yhdysvalloille. Muut sopimuksen allekirjoittajamaat, Ranska, Saksa, Britannia, Venäjä ja Kiina sekä EU ovat ilmoittaneet pyrkivänsä pysymään sopimuksessa. Sopimus on kuitenkin ollut vaakalaudalla Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen.
  • Trump veti pois Yhdysvaltojen rahoituksen YK:n alaiselta maailman terveysjärjestöltä WHO:lta keskellä koronapandemiaa huhtikuussa 2020. Trumpin mukaan WHO viivytteli koronapandemian julistamisessa globaaliksi uhaksi. Todellisuudessa Trump itse ei ryhtynyt toimiin varoituksista huolimatta. Myöhemmin Trump sanoi harkitsevansa 10% palauttamista entisestä noin 400 miljoonan USD määrästä takaisin WHO:lle.
  • ”Donald Trump on elinaikanani ensimmäinen presidentti, joka ei yritä yhdistää Yhdysvaltain kansaa – eikä edes esitä yrittävänsä.” Näin arvioi Trumpin entinen puolustusministeri James Mattis presidentin suhtautumista maassa velloviin mielenosoituksiin ja mellakoihin, jotka saivat alkunsa George Floydin kuolemasta poliisin polven alla 25. toukokuuta. ”Sen sijaan hän yrittää hajottaa meidät. Näemme nyt edessämme seuraukset kolmen vuoden tietoisesta työstä sen eteen.”

Trump näyttää olevan valmis hylkäämään liittolaisensa Yhdysvaltojen oman edun tavoittelemisen vuoksi. Hänen tunnettu iskulauseensa on "America first", eli Amerikka ensin. Tämä koskee sekä sotilaallista että myös taloudellista liittolaisuutta. Oman edun tavoittelemisen mukana "kelvoton paimen" tulee myös "halkaisemaan omiensa sorkat", eli aiheuttamaan korvaamatonta haittaa liittolaisilleen. Sorkan halkaisu kaventaa huomattavasti liikkumiskykyä ja vertauskuvallisesti tämä kuvaa Yhdysvaltojen asettamia tuontitulleja ja muita talouspakotteita, jotka vaikuttavat samoin. Tämä johtaa vastakkain asetteluun paimenen ja lauman välillä ja lopulta myös liittoutuman purkautumiseen, kun paimen hylkää laumansa, jae 17a. Entisen puolustusministerin mukaan Trump ei myöskään pyri yhdistämään edes omaa kansaansa, vaan hajottamaan sen.

Eurooppaneuvoston entinen puheenjohtaja, Donald Tusk onkin kysynyt, että jos EU:lla on Donald Trumpin kaltainen ystävä, mihin se enää tarvitsee vihollisia? Transatlanttiset suhteet EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ovat olleet kovalla koetuksella, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää vähät välittävän kansainvälisestä järjestyksestä ja sopimuksista. Presidentti Trumpilla näyttää olevan yksityinen sota globalismia vastaan.

Virkarikossyyte

Syyskuussa 2019 Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti, että Trumpia vastaan aloitetaan virkasyytetutkinta. Ilmiantaja, jonka nimeä ei ole kerrottu, on sanonut Trumpin painostaneen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä. Trump on ilmiantajan mukaan pyrkinyt saamaan Ukrainalta tietoja Joe Bidenin ja tämän pojan yhteyksistä ukrainalaiseen energiayhtiö Burismaan. Pelosin mukaan Trump on rikkonut Yhdysvaltain perustuslakia, koska Biden on ehdolla demokraattien presidenttiehdokkaaksi ja Trumpin toimintaa voi pitää yrityksenä vaikuttaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Lisäksi presidentin hallinnon yritys estää ilmiantajan kertomien tietojen raportointi kongressille oli Pelosin mukaan laitonta. Trump kiisti virkasyytteet ja vertasi niitä noitavainoihin.

Virkarikossyytteet julkistettiin 10. joulukuuta 2019. Toinen syyte koski vallan väärinkäyttöä ja toinen kongressin toiminnan häiritsemistä. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti 19.12.2019 virkarikossyytteiden puolesta äänin 230–197 ja 229–198. Virkarikossyytteet etenivät seuraavaksi senaattiin. Helmikuun alussa 2020 republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin molemmista virkarikossyytteistä äänin 52–48 ja 53–47. Trumpin lisäksi virkarikossyytteen on Yhdysvaltojen presidenteistä aiemmin saanut Richard Nixon ja Bill Clinton. Nixon erosi ja Clinton todettiin syyttömäksi anteeksipyynnön jälkeen.

Kelvottoman paimenen käy lopulta huonosti

Lopulta kelvottomalle paimenelle käy huonosti:

 Voi kelvotonta paimenta, joka lampaat (lauman) hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon. (Sak. 11:17)

Heti Trumpin hallinnon julkistettua Lähi-idän rauhansopimuksensa puhkesi koko maailmaa käsittävä koronapandemia. Rauhansopimus julkistettiin 28. tammikuuta ja esim. Suomessa ensimmäinen koronatartusta vahvistettiin seuraavana päivänä 29. tammikuuta. Toukokuun loppuun mennessä Yhdysvalloissa oli kuollut jo yli 100.000 ihmistä ja talous syöksyy edelleen. Monet maan arkkiviholliset ovatkin iloinneet Yhdysvaltojen kehityssuunnasta.

Yhdysvaltojen talouskasvu voi kärsiä koronapandemiasta miltei vuosikymmenen ajan, arvioi maan kongressin budjettivirasto CBO. Ennusteen mukaan Yhdysvaltain bruttokansantuote supistuu kolme prosenttia vuosina 2020–2030. Kaikkiaan menetyksen suuruus taloudessa tulisi olemaan 7,9 biljoonaa dollaria, eli noin 7 100 miljardia euroa. Asiasta kertovat muun muassa BBC. Yhdysvaltojen keskuspankki on käyttänyt keväällä 2020 tuhansia miljardeja elvyttääkseen maan taloutta. Keskuspankki ilmoitti maaliskuun lopulla, että se ostaa markkinoilta arvopapereita tarvittaessa rajattomasti ensimmäisen kerran maan historiassa.

Toukokuun puolivälissä Yhdysvalloissa oli kaikkiaan 36,5 miljoonaa koronaviruksen takia käyttöön otettujen liikkumisrajoitusten aloittamisen jälkeen työttömäksi ilmoittautunutta ihmistä. Kesäkuun alussa 2020 uusien työttömien määrä on noussut jo yli 40 miljoonaan.

Samalla maa on ajautunut kesäkuun alussa rotumellakoihin. Levottomuudet alkoivat, kun George Floyd -nimisen mustan miehen kiinniottotilanteesta levisi video viime viikolla. Poliisi aiheutti Floydin kuoleman pitämällä polveaan tämän kaulan päällä. Vuonna 2018 eronneen entisen puolustusministerin, merijalkaväen kenraali evp James Mattisin mukaan levottomuuksien syynä on se, että Trump ei ole kyennyt esittämään kypsää johtajuutta vaan on vain hajottanut Yhdysvaltain kansaa.

Donald Trumpin uudelleenvalinta näissä olosuhteissa on käynyt epätodennäköiseksi. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien lähetyessä koko maa on kahtiajakautunut enemmän kuin koskaan ennen. Trump on myös vihjaillut tulevien vaalien "mahdollisista epärehellisyyksistä", jotka voisivat aiheuttaa sen, ettei hän hyväksyisi vaalien tulosta Joe Bidenin voittaessa. Tämä voisi asiantuntijoiden mukaan ajaa koko maan kaaokseen kuukausiksi vaalien jälkeen. Trumpin ja Bidenin ensimmäistä tv-väittelyä 30.9 luonnehdittiin mutapainiksi ja kaoottiseksi. Trump kärsi lopulta presidentinvaaleissa tappion Bidenille, mutta hän on vielä marraskuun puolessa välissä 2020 kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan. Tämä on lisännyt maan kaksijakoisuutta entisestään.

Trump ja Israel

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump rukoili itkumuurilla vieraillessaan Jerusalemissa viime toukokuussa.

Trump vieraili ensimmäisenä virassaolevana Yhdysvaltojen presidenttinä Itkumuurilla toukokuussa 2017.

Yhdysvallat on aina ollut Israelin vankkumaton ja paras liittolainen. Presidentti Obaman kaudella Yhdysvallat teki mm. sopimuksen Israelin kanssa, mikä takaa seuraavan 10 vuoden ajan Israelille 3,8 miljardia USD sotilaallista apua joka vuosi. Vertailun vuoksi Suomen puolustusmenot ovat noin 2,9 miljardia euroa, eli 3,36 miljardia USD/vuosi. Sopimuksen täytäntöönpano alkoi vuonna 2019. Määrä on yli puolet kaikesta Yhdysvaltojen ulkomaille antamasta vuotuisesta sotilasavusta.

Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017

Yhdysvaltojen presidentiksi marraskuussa 2016 valittu Donald Trump antoi aikanaan vaalilupauksen siitä, että hän virkakaudellaan tulisi vahvistamaan kongressin vuonna 1995 esittämän lain, missä koko Jerusalem tunnustetaan Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja siirtävänsä myös Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Tosin näin ovat luvanneet kamppanjansa aikana myös Trumpia edeltäneet presidentit, mutta lupaus on jäänyt sittemmin kaikilta lunastamatta. Trump vahvisti lain joulukuussa 2017 tunnustaen samalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirsi Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin toukokuussa 2018 Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlapäivänä. Turkki kyseenalaisti heti Yhdysvaltojen tunnustuksen ja sai taakseen YK:n yleiskokouksen selvän enemmistön, joka tuomitsi tunnustamisen kansainvälisen lain vastaiseksi YK:n yleiskokouksessa myöhemmin samana vuonna. Yleiskokouksen päätökset eivät kuitenkaan sido jäsenvaltioita niiden taakse. Kyse oli enemmänkin moraalisesta tuomiosta.

Rauhansuunnitelman julkaisu 28.1.2020

Trump keskeytti palestiinalaishallinnon taloudellisen tukemisen vuoden 2019 alussa ja sulki sen toimiston Washingtonissa. Samoin Trump keskeytti YK:n alaisen palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n taloudellisen tukemisen. Nämä voidaan nähdä valmistavina toimenpiteinä Lähi-idän rauhansuunnitelmaa varten. Maaliskuussa 2019 Trumpin hallinto hyväksyi Golanin ylängön liittämisen Israeliin. Sekin ennakoi tulevaa rauhansopimusta.

Lopulta monien viivästymisten jälkeen Yhdysvallat julkisti presidentti Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelman, Peace to Prosperity, juuri ennen koronapandemian puhkeamista 28.1.2020. Trump on kutsunut suunnitelmaansa myös "vuosisadan diiliksi".  Suunnitelma löytyy tästä linkistä. Suunnitelma oikeuttaa Israelin liittämään alueeseensa pääosin kaikki nykyiset siirtokunnat Länsirannalla ja lisäksi Jordan-joen laakson. Tämä käsittää noin 30% nykyisen Länsirannan alueesta. Palestiinalaiset saisivat vastineeksi oman valtion ja joitain osia Itä-Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Heille jäisi loput 70% maa-alueesta (kuva). Palestiinan valtion ulkoisesta turvallisuudesta kuitenkin vastaisi Israel eikä heillä olisi omaa armeijaa. Lisäksi Gaza olisi demilitarisoitava ja Palestiinan olisi tunnustettava Israelin valtion olemassaolon oikeus. Yhdysvallat tukisi huomattavalla summalla Palestiinan valtioon tehtäviä investointeja.

Israelissa käytiin yhteensä kolmet peräkkäiset parlamenttivaalit ennenkuin hallitus pystyttiin lopulta muodostamaan keväällä 2020. Israelin uuden hallituskoalition molemmat johtajat, Benjamin Netanyahu ja Benny Gantz, ovat kirjanneet hallitussopimukseensa Trumpin rauhansuunnitelmaan liityvän siirtokuntien ja Jordan-joen länsirannan alueen liittämisen Israelin valtioon. Sopimuksen mukaan liitos toteutettaisiin heinäkuun alusta 1.7.2020 alkaen. Hallitussopimus hyväksyttiin ja Israelin uusi hallitus astui virkaansa 17.5.2020.

Pääministeri Benyamin Netanyahu on sanonut, että kyseessä on historiallinen tilaisuus, mitä Israel ei voi olla käyttämättä. Netanyahun mukaan ensimmäisen kerran sataan vuoteen juutalaisilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus liittää valtioonsa juutalaisten vanhat ydinalueet, Juudean ja Samarian, millä hän tarkoitti nykyistä Länsirantaa.  Maanantaina 25.5.2020 Netanyahu vakuutti varmasti liittävänsä Trumpin sopimuksen mukaiset alueet 1.7.2020 alkaen huolimatta kasvavasta kansainvälisestä painostuksesta sitä vastaan. Tämä ei koskaan toteutunut.

Elokuussa 2020 kuitenkin asioihin tuli muutos, kun UAE ja Bahrain Yhdysvaltojen tuella neuvottelivat diplomaattisuhteiden solmimisesta Israelin kanssa. Taustalla oli Trumpin yritys saada itselleen "rauhantekijän maine" tulevia marraskuun presidentinvaaleja varten. Hänet nimettiinkin ehdolle Nobelin rauhanpalkinon saajaksi. Osana UAE:n ja Bahrainin kanssa tehtyä sopimusta oli se, että Israel ei toistaiseksi toteuta Länsirannan alueliitoksia. Ei ainakaan ennen kuin Yhdysvallat antaa siihen virallisen luvan. UAE on kuitenkin toistuvasti tuonut esiin sen näkökantansa, että diplomaattisuhteiden solmimisen ehtona on nk. kahden valtion ratkaisu Israelin ja palestiinalaisten välillä vuoden 1967 rajoilla ja niin myös Jerusalemissa.  Israel, Bahrain ja Arabiemiraatit allekirjoittivat suhteiden normalisointia koskevat asiakirjat Washingtonissa 16. syyskuuta 2020.

Jos Israel toteuttaa Länsirannan alueliitokset 2020 tai myöhemmin, se saa päälleen koko maailman tuomion ja vain Yhdysvaltojen tuki suojaa sitä. Se voi kuitenkin menettää tämän tukensa Yhdysvaltojen ajautuessa heikkouden tilaan koronapandemian seurauksena ja/tai Trumpin uudelleenvalinnan estyessä. Demokraattien ehdokas Joe Biden on todennut ettei ole Israelin yksipuolisten alueliitosten kannalla. Silloin Israelia vastustavilla mailla on tilaisuutensa palauttaa voimakeinoin Länsirannan alueet takaisin palestiinalaisille ja tehdä Itä-Jerusalemista uuden Palestiinan valtion pääkaupunki. Silloin myös Israel joutuu lopulta ahdistuksen keskellä turvautumaan hyvään paimeneensa kääntyessään Jeesuksen puoleen.

Trumpin tappio Yhdysvaltojen presidentinvaleissa 3.11.2020

Marraskuussa 2020 pidettävien presidentinvaalien yhteydessä Yhdysvallat on ajautunut Trumpin politiikasta johtuen syvään vastakkainasetteluun demokraattien ja republikaanien välillä. Tämä saattaa ajaa suurvallan heikkouden tilaan, mikä antaa mahdollisuuden myös Turkille ja sen sen presidentille Erdoganille suunnata imperialistiset pyrkimyksensä myös Israelia vastaan.

Lopulta Trump kärsi 2.11.2020 pidetyissä vaaleissa selvän tappion Bidenille, mutta on vielä marraskuun puolessa välissä 2020 kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan ja väittänyt vaaleja "väärennetyiksi". Trump jättää jälkeensä yhteiskunnan, joka on syvästi ja katkerasti kahtiajakautunut. Hän tekee kaikkensa, ettei hänen seuraajallaan Joe Bidenilla ole edellytyksiä sitä yhdistää. Juuri siihen hän näyttää pyrkivän, kun ei tunnusta tappiotaan ja jatkaa väitteitään vaalivilpistä, mistä ei ole mitään näyttöä.

Trumpin hokema sloganit "America first ja lets make America great again" onkin vaihtunut "Trump first ja lets make Trump great again", vaikka Yhdysvaltojen yhtenäisyyden ja demokratian kustannuksella. Vaalit voittaneen Bidenin mukaan Trump tullaankin muistamaan ”yhtenä kaikkein vastuuttomimmista presidenteistä Amerikan historiassa”.

Paimenen (Trumpin) oma etu ajaa lopulta lauman (Yhdysvaltojen) tarpeiden ohi. Lopulta paimen on oman edun tavoittelemisen takia jopa valmis hylkäämään laumansa; Voi kelvotonta paimenta, joka lauman hylkää!

Joe Bidenin voitto presidentinvaaleissa marraskuussa 2020 merkitsi Jerusalem Postin mukaan seuraavia asioita Israelille: 1. Trumpin rauhansuunnitelma Deal of the Century hyllytetään 2. Länsirannan alueliitokset perutaan 3. Israelin siirtokuntia Länsirannalla ja Jerusalemissa pidetään jälleen laittomina 4. Yhdysvallat liittyy uudelleen Iranin kanssa vuonna 2015 solmittuun ydinsopimukseen, JCPOA:han.

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Harri Ahdesmäki

Artikkelia päivitetään jatkuvasti.

Tästä pääset takaisin etusivulle