Share |

Kiista Jerusalemista johtaa Googin ja Harmagedonin sotiin, Sak. 12. luku

Macronmilitary.jpg

Kuvassa yllä Ranskan presidentti Emmanuel Macron tarkastaa sotaharjoitusjoukkoja.

 

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Kesällä 2017 tuli kuluneeeksi 50 vuotta siitä, kun Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren nk. Kuuden päivän sodassa. Vuosi 2017 oli myös Israelin valtion perustamisen mahdollistaneen Balfourin julistuksen 100-vuotisjuhlavuosi sekä juutalaisten uskonnollinen riemuvuosi 5777. Jotain merkittävää oli siis lupa odottaa tapahtuvan. Ja se tapahtui, kun Yhdysvallat tunnusti 6. joulukuuta Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.


Yhdysvaltojen uuden presidentin, Donald Trumpin, tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä 6.12.2017, kiista Jerusalemin asemasta sai aivan uuden käänteen. Palestiinalaiset, Jordania, Turkki ja muut islamilaiset maat ovat sen jälkeen kiivaasti arvostelleet Yhdysvaltojen päätöstä. Arvostelijoiden joukossa ovat myös mm. Ranskan presidentti Macron ja EU:n ulkoasiain korkea edustaja, entinen italialainen vasemmistopoliitikko, Federica Mogherini. He kannattavat nk. kahden valtion ratkaisua, mikä on myös EU:n virallinen kanta Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. Vuonna 2018 Macron on kokoamassa Eurooppaan kymmenen valtiota käsittävää kriisinhallintajoukkoa E12 (European Joint Military Intervension Force), mihin Suomikin liittyi 7. marraskuuta 2018. Italia on perunut osallistumisensa ja Suomi liittyi kymmenentenä valtiona organisaatioon.


Googin sodan ja sitä seuraavan Harmagedonin sodan kuvaus Sakarjan kirjassa

1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

2 Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi (hepr. ra`al) kaikille kansoille siinä ympärillä (hepr. cacib); sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.
3 Ja sillä ajalla tahdon minä (Herra) Jerusalemin tehdä kaikille kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat maan päällä kokoontuvat häntä vastaan. (Sak. 12:1-3, KR 1776)

Profeetta Sakarja ennustaa Jerusalemin tulevan aikojen lopussa unimaljaksi ja kuormakiveksi kaikille kansoille. Sakarjan 12. luku alkaa sanoilla "Ennustus Israelista". Hämmentävää ennustuksessa on se tosiasia, että profeetta Sakarjan kirjan kirjoittamisajankohdasta (noin 520-470 eKr.) lähtien vasta meidän päivinämme on vuodesta 1948 alkaen ollut olemassa Israel-niminen juutalaisvaltio, minkä pääkaupunkina on Jerusalem. Ennen Sakarjan aikaa ollut historiallinen Israelin kuningaskunta kukistui jo vuonna 720 eKr., kun Assyyria kukisti sen ja vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. New International Version (NIV) kääntää jakeen Sak.12:1; A prophecy: The word of the LORD concerning Israel. Sakarjan profetia kertoo siis juuri meidän ajastamme. Sakarjan "ennustus Israelista" suuntautuu tulevaisuuteen ja siten meidän aikaamme.

Vanha kirkkoraamattu 1776 on kääntänyt jakeet 2-3 tarkasti alkutekstiä noudattaen, joten tutkimme jakeita sen perusteella. Jakeen kaksi heprean sana ra`al voidaan kääntää myös "myrkkymalja/juovuttava malja". Jerusalem muodostuu "myrkkymaljaksi" ensin kaikille kansoille siinä ympärillä, jae 2, eli Jerusalemia ja Israelia ympäröiville islamilaisille kansoille, ja myöhemmin "rikki repiväksi kuormakiveksi" kaikille pakanakansoille maan päällä, eli koko maailmalle, jae 3.


Ilmaisu "kaikille pakanakansoille maan päällä" osoittaa Jerusalemin tilanteen  kärjistymisen kuuluvan meidän aikaamme, sillä vasta nyt, tiedonvälityksen ollessa reaaliaikaista koko planeetallamme, on mahdollista, että "koko maailma" voi kokoontua Jerusalemia vastaan. Kaikkein konkreettisimmin tämä tapahtuu YK:n kautta, mihin kuuluvat lähes kaikki maailman itsenäiset valtiot. Koskaan aiemmin historiassa ei näin ole voinut tapahtua. Ranskan johdolla Eurooppaan perustettava 10 valtion kriisinhallintajoukko voi olla se sotilasmahti, joka käytännössä toteuttaa profetian ja hyökkää Googin sodan jälkeen Israeliin, kun Goog on lyöty.


Jakeessa kaksi käytetään heprean sanaa "cacib", mikä tarkoittaa kirjaimellisesti "ympärillä olevaa". NKJV kääntää sanan "all the surrounding peoples", mikä tarkoittaa Israelin ympärillä olevia kansoja Lähi-Idässä. Tätä sotaa kutsutaan VT:sssa Googin sodaksi. Se tulee erottaa jakeen kolme "kaikista kansoista", "all nations of the world", mikä tarkoittaa koko maailmaa. Sen voidaan ymmärtää tänä päivänä tarkoittavan myös Yhdistyneitä kansakuntia, eli YK:ta. Tämä jälkimmäinen sota on ilmoitettu raamatussa nk. Harmagedonin sotana, Ilm. 16:16. Koska YK:lla ei ole omaa armeijaa, hyökkäyksen toteuttanee Euroopasta saapuva sotilasmahti aivan samoin kuin Roomakin aikoinaan tuli Euroopasta hävittäen silloisen Jerusalemin.

Se, että Jerusalem tulee kansoille "myrkkymaljaksi/juovuttavaksi maljaksi" tarkoittaa jakeen 3a mukaan sitä, että kansat repivät itsensä rikki pyrkiessään muuttamaan Jerusalemin statusta. Ensin islamilaiset kansat joutuvat tuhon omaksi hyökätessään Israelia vastaan ja toisessa vaiheessa tuho kohtaa koko maailmaa sen hyökätessä Jerusalemia vastaan. Tämä tarkoittaa nk. lopunajan ahdistuksen alkamista Lähi-Idän konfliktista, Matt. 24:21, mikä päättyy vasta Kristuksen paluuseen maan päälle.

Koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan on jo tapahtunut YK:n kautta. Syksyllä 2016 YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon hallintoneuvosto hyväksyi ensin Jerusalem-päätöslauselman, missä kiistetään Jerusalemin temppelivuorella olevan mitään historiallista yhteyttä juutalaisuuteen ja joulun alla 2016 YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, missä Israelia kielletään enää rakentamasta siirtokuntiaan Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa sekä todettiin niiden rikkovan räikeästi kansainvälistä lakia. Yhdysvallat jätti tuolloin käyttämättä veto-oikeuttaan estääkseen päätöslauselman hyväksymisen turvallisuusneuvostossa.

Kaikki muuttui tammikuussa 2017, kun presidentti Donald Trump aloitti virkakautensa Valkoisessa talossa. Trump vieraili Lähi-Idässä ja Israelissa toukokuussa 2017 ja ryhtyi sen jälkeen voimakkaasti ajamaan rauhaa osapuolten välille. Asia sai aivan uuden käänteen joulukuun 6. päivä, kun Yhdysvallat ensimmäisena maana maailmassa tunnusti Jerusalemin virallisesti Israelin pääkaupungiksi. Vaikka asiaa ei ääneen sanottu, vaikutti siltä, kuin Yhdysvallat rauhantunnustelujen jälkeen olisi nähnyt nk. kahden valtion ratkaisun mahdottomaksi toteuttaa. Trumpin hallinto ei julkilausumassaan Jerusalemista kuitenkaan ottanut mitään kantaa osapuolten väliseen kiistaan rajoista tai siirtokuntien asemasta. Myöhemmin presidentti Trump on sanonut kuitenkin kannattavansa nk. kahden valtion ratkaisua.

Syy, miksi Jerusalemista tulee "myrkkymalja ja kuormakivi" tulee ilmi jakeessa kolme "niin monta kuin häntä siirtää tahtovat", eli kiistan ytimessä on Jerusalemin aseman sekä rajojen ja hallinnan siirto. Jae 6b vahvistaa asian;

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (Israelin eduskunta, Knesset) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri (Israelia ympäröivät kansat). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933).

Raamatussa ja erityisesti VT:ssa "Jerusalem" viittaa ensisijaisesti siellä olevaan Jumalan läsnäolon temppeliin, mikä sijaitsi Temppelivuorella. Siksi Sakarjan 12. luvun jakeissa 2-3 esitetty ennustus Jerusalemista viittaa ensisijaisesti sen keskellä olevaan Temppelivuoreen. Jakeet voitaisiin kääntää vapaasti nykytilanteeseen sidottuna myös;

2 Katso, minä (Jumala) tahdon Jerusalemin tehdä myrkkymaljaksi (tai juovuttavaksi maljaksi) ensin kaikille (islamilaisille) kansoille siinä ympärillä (Googin sota); sillä sen pitää myös Israelia kohtaaman, kuin Jerusalemin asemasta kiistellään.
3 Ja sen jälkeeen tahdon minä Itä-Jerusalemin hallinnan tehdä myös kaikille maailman kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin sen ja Temppelivuoren hallintaa siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki kansat maan päällä (Harmagedonin sota) kokoontuvat Israelia vastaan. (Sak. 12:2-3)

Greenline.jpg

Palestiinalaiset vaativat Itä-Jerusalemia tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Heidän vaatimukseensa kuuluu, että Israelin on vetäydyttävä nk. vihreälle tulitaukolinjalle (green line ylläolevassa kuvassa), eli vuoden 1967 rajalle, mikä jakoi kaupungin ennen Kuuden päivän sotaa. Kuuden päivän sodassa Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren 7.6.1967. Siitä lähtien Itä-Jerusalem on ollut Israelin hallinnassa ja Israel julisti sen vuonna 1980 "ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen", mitä kansainvälinen yhteisö ei ole kuitenkaan hyväksynyt. Israel on laajentanut viime vuosina siirtokuntiaan Itä-Jerusalemissa vastauksena palestiinalaisten vaateelle. Siirtokunnat on todettu kansainvälisen lain vastaisiksi, mutta Israel on kiistänyt sen. Ennen vuotta 1967 Temppelivuorelle pääsivät menemään vain muslimit, mutta Israelin vallattua alueen on kaikilla ollut oikeus päästä sinne turisteina riipppumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan, siis myös kristityillä ja juutalaisilla. Kuitenkin vain muslimeilla on vallitsevan "status quon" mukaan oikeus rukoilla siellä. Temppelivuoren aluetta hallinnoi Jordanian asettama islamilainen säätiö, waqf, mutta alueen turvallisuudesta vastaavat Israelin rajapoliisit.

Palestiinalaisten vaatimus on saanut vastakaikua maailmalla ja jo 136 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan valtion. Sen teki myös Ruotsi vastavalitun uuden hallituksen ensi toimena syksyllä 2014. Ruotsi tunnusti Palestiinan valtion ensimmäisenä EU-maana. Uusi EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja, italialainen Federica Mogherini, totesi vierailtuaan Länsirannalla marraskuun alussa 2014, että Itä-Jerusalemin tulisi olla Palestiinan valtion pääkaupunki. Paine Itä-Jerusalemin asemasta on kasvanut.

Turkki on haastanut keväällä 2017 Jordanian Hasemiittisen kuningaskunnan Jerusalemin pyhien paikkojen suojelijana. Se on samalla panostanut miljoonia dollareita tukeakseen Itä-Jerusalemin arabeja taloudelllisesti ja islamin kulttuuriin liittyen vahvistaakseen Erdoganin hallituksen vaikutusvaltaa heidän keskuudessaan. Jerusalemin paikallishallinnon edustajat ovat todenneet, että suurin haaste Jordanialle liittyen Temppelivuoren islamilaiseen hallintoon tulee Turkista.


Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensimmäistä Israelin vierailua seuraavana päivänä, 24.5.2017, pääministeri Netanyahu totesi puhuessaan Knessetille "Jerusalem Day" tapahtumassa, että "Temppelivuori tulee pysymään ikuisesti Israelin hallinnassa eikä Jerusalemia tulla enää koskaan jakamaan". Oliko Netanyahu keskustellut asiasta Trumpin kanssa ja mikä sai hänet antamaan tämän lausunnon heti vierailun jälkeen? Haluaako Trump tulevassa Lähi-Idän rauhansuunnitelmassaan erottaa Temppelivuoren kansainväliseen hallintaan pois Israelilta? Siihen ei Israel voi koskaan suostua.


Kiista kärjistyy

Kiistaa on viime aikoina kärjistänyt äärioikeistolaisten juutalaisten vaatimus, että myös juutalaisilla tulisi olla oikeus rukoilla Temppelivuorella. Tähän asti siellä on vallinnut ns. status quo, eli juutalaiset ja kristityt saavat vierailla Temppelivuoren alueella, mutta heidän ei ole sallittu rukoilla siellä. Osa heistä kuuluu myös Israelin eduskuntaan, Knessetiin, ja pitääkseen hallituskoalition koossa pääministeri Netanyahu on vaikeassa tilanteessa. Hän on julkisuudessa ilmoittanut, ettei Israelin hallituksella ole mitään suunnitelmia muuttaa Temppelivuorella olevaa käytäntöä, mikä on vallinnut vuodesta 1967 lähtien. Lokakuun lopulla 2015 pääministeri Netanyahu kielsi Knessetin jäseniltä vierailun Temppelivuorella estääkseen tilanteen kärjistymisen. Tämä kielto on kuitenkin myöhemmin kumottu mm. kansanedustaja Yehuda Glickin vaatimuksesta.

yehuda_glick.jpgOikeistolainen, Yhdysvalloissa syntynyt rabbi, Yehuda Glick, (kuvassa) yritettiin murhata ampumalla 29.10.2014 pidettyään puheen Menachem Begin Heritage Centerissä Jerusalemissa. Glickiin osui neljä laukausta, mutta hän on myöhemmin toipunut vammoistaan ihmeenomaisesti. Israelin poliisi jäljitti ampujan ja hän sai surmansa tulitaistelussa Abu Torin kaupunginosassa Itä-Jerusalemissa.

Glick on vaatinut kaikille uskonnoille oikeutta paitsi vierailla, myös rukoilla Temppelivuorella. Hän pyrkii tekemään Temppelivuoresta "Kaikkien kansojen rukoushuoneen" (House of prayer for all Nations), missä kaikilla, myös juutalaisilla, olisi yhtäläiset oikeudet toteuttaa omaa uskontoaan, vrt. Jes. 56:7;

7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni (Jerusalemin temppelivuorelle) ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Glickin mukaan nykyinen käytäntö, mikä sallii oikeuden rukoilla vain muslimeille, syrjii Israelin kansalaisia ja asettaa heidät eri asemaan uskontonsa perusteella. Se on myös vastoin Israelin ja Jordanian välistä rauhansopimusta, missä 9. artiklan kolmas kappale takaa kaikille kolmelle monoteistiselle uskonnolle oikeuden sekä sisäänpääsyyn että myös rukoilemiseen Jerusalemin kaikilla pyhillä paikoilla, ml. Temppelivuori. Glickin vaatimus on raivostuttanut palestiinalaisia ja koko islamilaista maailmaa. He pelkäävät, että Israel tulisi suostumaan vaateeseen ja lainsäädännön kautta sallivan myös kristityille ja juutalaisille oikeuden rukoilla Temppelivuorella Israelin ja Jordanian välisen rauhansopimuksen mukaisesti.

Yehuda Glick nousi Israelin parlamentin, Knessetin, jäseneksi 25.5.2016 oikeistopuolue Likudin riveistä. Knessetin jäsenenä hänkin joutui aluksi kunnioittamaan pääministeri Benjamin Netanyahun kieltoa, minkä mukaan parlamentin jäsenet eivät saa vierailla Temppelivuorella. Parlamenttiin siirryttyään Glick kuitenkin toisti vaatimuksensa, että kaikilla uskonnoilla, juutalaiset ml., tulisi olla oikeus rukoilla Temppelivuorella. Myöhemmin, kun Glick vei asian oikeuteen, myös kansanedustajat saivat jälleen vierailla Temppelivuorella rajoitetusti.

Israeliin on myös perustettu järjestö nimeltään HaLiba edistämään juutalaisten oikeutta mennä Temppelivuorelle tasaveroisesti rukoilemaan niinkuin muidenkin uskontojen edustajat. Kansanedustaja Yehuda Glick johtaa järjestöä.

David_M._Friedman.jpgYhdysvaltojen presidentiksi marraskuussa 2016 valittu Donald Trump antoi aikanaan vaalilupauksen siitä, että hän virkakaudellaan tulisi vahvistamaan kongressin vuonna 1995 esittämän lain, missä koko Jerusalem tunnustetaan Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja siirtävänsä myös Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Tosin näin ovat luvanneet kamppanjansa aikana myös Trumpia edeltäneet presidentit, mutta lupaus on jäänyt sittemmin kaikilta lunastamatta. Trump nimitti Israelin uudeksi suurlähettilääksi David M. Friedmanin (kuvassa). Friedman suhtautuu myötämielisesti Israelin harjoittamaan siirtokuntapolitiikkaan, mikä tuomittiin ennen hänen nimitystään 23.12.2016 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 2334. Siinä tuomitaan Israelin siirtokunnat Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa "kansainvälisen oikeuden räikeänä rikkomisena". 

Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017

US President Donald Trump holds up a signed memorandum after he delivered a statement on Jerusalem from the Diplomatic Reception Room of the White House in Washington, DC on December 6, 2017 as US Vice President Mike Pence looks on. (Saul Loeb/AFP)

6.12.2017 Yhdysvallat tunnusti ensimmäisenä maana koko maailmassa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi presidentti Trumpin toimesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä. Myös Yhdysvaltojen lähetystö siirrettiin keväällä 2018 Tel Avivista Jerusalemiin. Trumpin mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuta Temppelivuoren nk. status quohon. Tästä linkistä voi lukea presidentti Trumpin julistuksen Jerusalemista.


Se, että Yhdysvaltojen tunnustus annettiin juuri Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä 6.12.2018 ei ehkä ole sattumaa. Messiaan ensimmäisessä tulemuksessa hän tuli Jerusalemiin silloisen "pyhän maan", eli Israelin pohjoisosasta, Galileasta. Galileassa sijaitsee maan vesivarasto, eli Genesaretin järvi. Vesi symboloi elämää ja evankeliumia, vrt. Jes. 44:3-4 ja Jer. 2:13. Seurakunnan aikana evankeliumi ja sen myötä "pyhän maan rajat" on laajentunut maailman ääriin asti. Israelista pohjoiseen "maailman ääressä" sijaitsee Suomi, mikä tunnetaan ennen muuta myös tuhansien järvien maana. On mahdollista, että Messiaan toisessa tulemuksessa evankeliumi tuodaankin takaisin Jerusalemiin juuri Suomesta. Tällä kertaa juutalainen kansa tulee ottamaan sen myös vastaan! He ovat olleet syrjässä lähes 2000 vuotta muun maailman evankelioinnin ajan. Nyt he ovat palanneet takasin omaan maahansa Kristuksen paluuta varten.


Kuvahaun tulos haulle suomenlippuKuvahaun tulos haulle israelin lippu

Lieneekö sattumaa sekään, että sekä Israel että Suomi saivat alkunsa lähes kuukauden tarkkuudella 100 vuotta sitten. Israel Britannian annettua nk. Balfourin julistuksen juutalaisten kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan ja Suomi annettuaan oman itsenäisyysjulistuksensa, millä se irtaantui Venäjästä. Molempia maita yhdistää lisäksi sinivalkoinen kansallislippu. Myös Suomen vaakunassa oleva leijona voidaan symbolisesti yhdistää Juudan, eli juutalaisten sukukunnan leijonaan, 1.Moos. 49:9,  ja Juudan sukukunnasta polveutuvaan "Juudan heimon leijonaan", Jeesukseen, Ilm. 5:5.

9.12.2017 Kaikki YK:n turvallisuusneuvoston 14 jäsenmaata Yhdysvaltoja lukuunottamatta tuomitsivat Trumpin päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Vrt. tähän "Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä", Sak. 12:3.

Turvallisuusneuvosto oli kokoontunut hätäistuntoon USA:n Jerusalemin tunnustamisen vuoksi.

Yhdysvallat ilmoittaa siirtävänsä suurlähetystönsä Jerusalemiin 14.5.2018

23.2.2018 USA ilmoitti siirtävänsä suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin jo 14. toukokuuta tänä vuonna Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlapäivänä. 70 vuotta sitten 11 minuuttia yli puolenyön 15. toukokuuta 1948 Yhdysvaltojen presidentti Harry Truman tunnusti Israelin valtion itsenäisyyden de facto ensimmäisenä maana maailmassa. Pääministeri Netanyahu kutsui presidentti Trumpin Yhdysvaltojen lähetystön virallisiin avajaisiin toukokuussa. Siihen osallistui kuitenkin varapresidentti Mike Pence.

Kuvassa yllä Yhdysvaltojen nykyinen konsulaatti ja suurlähetystö David Flusser kadulla Talpiotin kaupunginosassa Jerusalemissa.

Turkin ulkoministeriö kommentoi asiaa sanomalla Yhdysvaltojen päätöksen siirtää lähetystönsä "olevan erittäin huolestuttavaa". Palestiinalaisten pääneuvottelija, Saeb Erekat, totesi Yhdysvaltojen hallinnon olevan nyt osa ongelmaa eikä enää osa ongelman ratkaisua.

Kuvahaun tulos haulle israelin vaakuna

Kuvassa yllä Juudan ja Suomen leijonat, jotka symboloivat myös Israelin ja Suomen kohtalonyhteyttä.


Suomen siniristilippu symboloi Jeesuksen ristinkuolemaa ja evankeliumia ja Suomen leijonavaakuna Juudan leijonaa, eli Kristusta.


15.12.2018 Australia tunnusti Länsi-Jerusalemin Israelin päkaupungiksi, mutta siirtää suurlähetystönsä sinne vasta kun rauhansopimus on solmittu Israelin ja palestiinalaisten välillä. Kahden valtion ratkaisun jälkeen Australia tunnustaa myös Itä-Jerusalemin Palestiinan valtion pääkaupungiksi.

6.3.2019 Yli 50 Israelin uskonnollista johtajaa kokoontui Jerusalemissa vaatimaan, että Tempelivuorelle on rakennettava myös synagooga juutalaisille rukoilijoille. He väittävät, että Temppelivuorta hallinnoiva islamilainen Waqf on rikkonut status quota avaamalla uuden moskeijan Kultaisen portin edustalle ja nyt juutalaisillakin on siellä oikeus synagoogaan.

7.3.2019 Saudi-arabialaisen Al-Riyadh lehden mukaan Trumpin rauhansuunnitelma jakaa Jerusalemin vanhan kaupungin kahteen osaan. Muslimien- ja kristittyjen korttelit menevät PA:lle ja armenialaisten ja juutalaisten korttelit jäävät Israelin hallintaan.

13.3.2019 Israel sulki pääsyn Temppelivuorelle tiistaina sen jälkeen, kun poliisia vastaan oli heitetty palopommi. Keskiviikkona sulku purettiin. Israel syyttää PA:ta yrityksestä käynnistää uskonnollinen sota alueella. Presidentti Erdogan kutsui Netanyahua tyranniksi ja varoitti Israelia provosoimasta muslimeja loukkaamalla islamin kolmanneksi pyhintä paikkaa Jerusalemissa.

14.3.2019 Euroopan parlamentti äänesti Turkin jäsenyysneuvottelujen lopettamisesta 13. maaliskuuta. Jäsenyysneuvottelujen lopettamisen puolesta äänesti 370 ja sitä vastaan 109 europarlamentin jäsentä. Parlamentti kehoitti samalla kaikkia jäsenmaita lopettamaan virallisesti neuvottelut Turkin kanssa.

Jerusalem-kiistan seuraukset

Profeetta Sakarjan mukaan kiista Jerusalemin asemasta tulee johtamaan siihen, että Israelia ympäröivät valtiot hyökkäävät "vapauttamaan Itä-Jerusalemia" ja puolustamaan muslimien oikeutta määrätä siellä olevia pyhiä paikkojansa, eli nk. Googin sotaan;

2 Katso, minä (Jumala) tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi (hepr. ra`al) kaikille kansoille siinä ympärillä (Israelia ympäröivät kansat); sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään. (Sak. 12:2, KR 1776)

Goog lyödään ydinaseilla

Silloin Jumala puuttuu tilanteeseen; 

4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset (nopeaan sodankäyntiin tarkoitetut välineet) vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa (juutalaisia) kohti minä avaan silmäni (herätys), ja kaikki kansojen hevoset (panssarijoukot, moottoroitu jalkaväki) minä lyön sokeudella. (Sak. 12:4)

Jakeessa 4 mainitut "hevoset" kuvaavat VT:n aikana sotajoukkoja ja -välineitä. Hevosia ei Lähi-Idässä silloin käytetty vetojuhtina, vaan ne kuuluivat nopeasti liikkuvaan sodankäyntiin ratsuväessä ja sotavaunuja vetämässä. Työjuhtina toimivat härät. Siksi Messiaskin ratsasti Jerusalemiin rauhanaikaisella ratsulla, eli aasilla eikä hevosella, Sak. 9:9. Kristuksen tullessa toisen kerran voimassa kuninkaana Hän sen sijaan ratsastaa hevosella kukistaessaan lopullisesti pahan voimat maan päällä, Ilm. 19:11. Hevonen esiintyy usein VT:n profeettojen julistuksessa ja saa niissä voimakkaasti sodankäyntiin liittyvän symbolisen merkityksen. Tänä päivänä niitä vastaavat panssari- ja miehistönkuljetusvaunut sekä muut niitä tukevat moottoroidut asejärjestelmät, kuten tykistö ja ilmatorjunta yms.

EMP.jpg

Kuva yllä; "Minä lyön sokeudella hyökkäävien kansojen hevoset", eli elektromagneettinen pulssi.

Sodankäynnin välineiden lyöminen "sokeudella" kuvaa Israelin käyttävän elektromagneettista pulssia (EMP, kuva yllä) hyökkääviä joukkoja vastaan. Vain sillä kyetään "sokaisemaan" nykyaikaiset taisteluvälineet ja -järjestelmät tehokkaasti laajalla alueella. Se tekee kaikki elektroniset laitteet pääosin toimintakyvyttömiksi. EMP lamauttaa laajalla alueella hyökkäävän armeijan kaikki johtamisjärjestelmät, viestiyhteydet ja tutkat "sokaisten" sen. Sen käyttökynnys on korkea, koska se aikaansaadaan vain ydinräjähdettä käyttäen. Voimakkuudesta ja räjähdyskorkeudesta riippuen sillä voidaan lamauttaa myös kokonaisia valtioita. Jakeen 4a "minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella" pitäisi kääntää "tyrmistyksellä" (hepr. timmahown), mikä kuvaa hyvin EMP:n yllättävää vaikutusta sekä sotavälineisiin että niiden käyttäjiin, kun kaikki kontrolli ja yhteydenpito katoaa ja taistelun johtaminen käy mahdottomaksi.

Hesekiel kuvaa samaa sotaa luvussa 38 ja sanoo hyökkäävistä joukoista jakeessa 21, että "Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Googia vastaan, ja kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun". Jakeen loppu on jo esikuvallisesti toteunut Syyrian sisällissodassa 2018, mitä kutsutaan myös "sodaksi, missä kaikki taistelevat kaikkia vastaan". Tästä sodasta Goog ponnistaa itsensä lopulta Israelia vastaan.

Profeetat Sakarja ja Hesekiel eivät tietenkään tienneet elektromagneettisesta pulssista mitään. He vain kuvasivat oman aikansa käsitteillä ja sanoilla niitä näkyjä, mitä Herra heille antoi.

5 Silloin Juudan sukuruhtinaat (Israelin hallitus) sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa". (Sak. 12:5)

Knesset.jpg

NKJV kääntää "Juudan sukuruhtinaat" sanoilla "the governors of Judah", mikä tarkoittaa tänä päivänä Israelin eduskuntaa, Knessetiä (kuvassa yllä) ja siitä koottua hallitusta. Heidän motiivinsa on Sakarjan mukaan hengellinen, eli "Jerusalemin asukkaat heidän Jumalassansa". Ylivoiman edessä he saavat voimaa kääntymällä "sotajoukkojen Herran", eli Jumalansa puoleen. Tämä merkitsee sitä, että Jerusalemissa on puhjennut herätys ja Israelin kääntyminen on jo tässä vaiheessa alkanut.

Myös Temppelivuoren tilanteen viime aikoina kärjistäneet Knessetin ja muiden korkeiden virkamiesten käynnit Temppelivuorella pohjautuvat hengelliseen motiiviin. Todelllinen juutalaisuuden pyhin paikka on Temppelivuori, eli Moorian vuori, missä jo Aabraham aikoi uhrata poikansa Iisakin. Sinne Salomo rakensi Herran temppelin ja Serubbaabel toisen temppelin täsmälleen samalle paikalle. Itkumuuri (hepr. Kotel) on vain Temppelivuoren "korvike", eli pala temppelialuetta ympäröinyttä, Herodeksen rakennuttamaa muuria. Koska juutalaiset eivät ennen vuotta 1967 päässeet Temppelivuorelle, he tyytyivät rukoilemaan Itkumuurilla. Israelin hallitus on valmis puolustamaan maatansa kaikin mahdollisin keinoin, jopa ydinaseilla.

Israel tulee tässä kiistan ensimmäisessä vaiheessa lyömään hyökkääjän samoin kuin tämän sodan esikuvana vuonna 66 Beth Horonin taistelussa juutalaiset löivät ensin Jerusalemiin hyökänneen Rooman XII legioonan. Jerusalemin asema ei Sakarjan mukaan vielä silloin muutu;

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (Israelin hallitus) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat (ydinaseilla) kaikki kansat yltympäri (Israelia ympäröivät kansat). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6)

samson-in-dagontemple.jpg

Kuvassa vasemmalla Simson tuhoaa filistealaisten temppelin, Tuom. 16:30.


Tulella kuluttaminen viittaa nykyaikaisessa sodankäynnissä ydinaseiden käyttöön. Lämpö-, eli polttovaikutus on ydinaseen primääri tuhovaikutus. Israelilla onkin puolustusstrategiassaan nk. Simson-optio, eli valmius käyttää ydinaseita ylivoimaista hyökkääjää vastaan. Sitä voidaan kuvata lyhyesti sanoilla "jos me tuhoudumme, niin kaikki tuhoutuvat".

Lopullinen välien selvittely islamin ja juutalaisten välillä

Profeetta Jooel kuvaa samaa sotaa seuraavasti;

9 Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota (islamin jihad), innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari" (islamilaisten maiden hyökkäys, nk. Googin sota).
11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon (= Herran tuomion laaksoon); sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä (Jumalan tuomion aika, ahdistuksen aika) ratkaisulaaksossa. 
15 Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. (Joel 3:9-15)

Jakeessa 9 mainittu käsite "pyhä sota/pyhittää sota" ei esiinny missään muualla Raamatussa. Sitä käytetään vain lopun aikana Israeliin hyökkäävien kansojen erityisenä tuntomerkkinä. Se kuvaa meidän päivinämme tunnetuksi tullutta "islamin jihadia", eli islamin "pyhää sotaa" heidän mielestään vääräuskoisia vastaan, mikä on välttämätöntä taistelussa islamin ulkoista vihollista vastaan ja islamin levittämiseksi. Pyhä sota, eli jihad  on tullut tunnetuksi vasta 600-luvulla jKr. islamin uskon ja sen pyhän kirjan Koraanin kautta. Taistelu ulkoista vihollista vastan voidaan islamissa jakaa kahteen kategoriaan, puolustukselliseen ja hyökkäykselliseen jihadiin. Hyökkäyksellisen jihadin yksi tarkoitus on alueiden valloittaminen vääräuskoisilta, tässä tapauksessa juutalaisilta. Hyökkäyksellisen jihadin voi Koraanin klassisen tulkinnan mukaan julistaa vain uskonyhteisön johtaja, eli kalifi tai vastaavaan auktoriteettiasemaan noussut henkilö, tässä tapauksessa Goog.

"Sanokoon heikko minä olen sankari" jakeessa 10 ennakoi islamilaisten maiden uhoa ja sen jälkeistä tuhoa Googin, eli Turkin johtamassa sodassa Israelia vastaan. Googin sota on myös lopullinen välien selvittely juutalaisten ja islaminuskoisten välillä, mikä on jatkunut jo yli 1300 vuotta.


Israelilainen kenraali Moshe Dayan on aikanaan todennut maansa puolustukyvystä, että "Israelin on oltava kuin hullu koira, liian vaarallinen häirittäväksi". Kiistassa Jerusalemin asemasta islamilaiset maat unohtavat tämän tosiasian uskonnollisessa kiihkossaan lähtiessään "pyhään sotaan" ydinaseilla varustettua Israelia vastaan. Profeetta Sakarja toteaakin jakeessa 12:4a Herran lyövän hyökkäävät joukot "hulluudella".


Israelilla on eri lähteiden mukaan käytössään 100-400 ydinasetta  amuttavaksi maalta, ilmasta ja mereltä. Jo vuonna 1973 Yom Kippurin sodassa silloinen Israelin pääministeri Golda Meir määräsi 13 atomipommia käyttövalmiiksi Israelin mahdollisen sotilaallisen tappion varalta. 

Viereisessä kuvassa on esitetty Israelin strategisten aseiden sijoittuminen eri tukikohtiin.

Herran päivä, eli koko jumalatonta maailmaa kohtaava Jumalan vihan aika, on Googin sodan aikana lähellä, mutta se ei ole vielä alkanut, vrt. jae 14b. Joosafatin laakso ei ole maantieteellinen paikka, vaan se kuvaa Herran tuomiota aikojen lopulla. Tuomio kohtaa ensin Israelia ympäröiviä ja sinne Turkin johdolla hyökkääviä islamilaisia kansoja ja vasta sen jälkeen koko maailmaa. Jakeen Jooel. 3:15 kuvaama ilmiö "aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa" merkitsee ydinaseiden käytöstä johtuvaa pöly- ja tomukerroksen muodostumista ilmakehään, mikä heikentää tietyllä alueella auringonvalon pääsyä ilmakehän läpi. Sitä kutsutaan myös ydintalveksi.

Rooman hyökkäys Jerusalemiin on esikuva lopun ajan sodasta

Tässä kaikessa on sama järjestys, kuin oli Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä vuonna 70. Siksi nämä kaksi tapahtumaa sekoittuvat Jeesuksen eskatologisessa puheessa Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Rooman valtakunnan aikana, kapinan puhjettua, Jerusalemia vastaan hyökkäsi ensin vuonna 66 Cestius Galluksen johdolla Syyrian Antiokiaan sijoitettu sijoitettu Rooman XII legioona (Fulminata), mikä lyötiin takaisin sen kokiessa murskatappion nk. Beth Horonin taistelussa. Samoin kuin Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä roomalaiset hyökkäsivät Jerusalemia vastaan ensin Syyrian Antiokiasta, niin nyt Turkin hyökkäys Israeliin alkaa samoilta seuduilta. Samoin kuin Cestius Gallus epäonnistui Temppelivuoren valtauksessa vuonna 66, niin myös Turkki ja sen liittolaiset tulevat epäonnistumaan samassa yrityksessä. Samoin kuin juutalaiset saivat suuren sotasaaliin Galluksen joukoilta, niin myös Israel saa suuren sotasaaliin Turkin ja sen liittolaisten epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen, vrt. Hes. 39: 9-10.

Beth Horonin tappion jälkeen ja sen seurauksena Rooma, mikä vastasi silloin "koko tunnettua maailmaa", suuttui ja kokosi joukkonsa uuteen hyökkäykseen, jonka seurauksena Jerusalem ja sen temppeli valloitettiin ja tuhottiin lopulta vuonna 70. Samoin tulee käymään tämän aikakauden lopussa. Ensin Jerusalemia vastaan hyökkää Goog, eli Israelin ympärilllä olevat islamilaiset maat Turkin johtamina, ja sen jälkeen "koko maailma" YK:n valtuuttamana ja Euroopan uuden johtajan johtamana ryhtyy vapauttamaan Itä-Jerusalemia Israelin vallasta.  Heidän motiivinaan on tehdä Itä-Jerusalemista Palestiinan pääkaupunki. Nyt vain tulee käymään niin, että lopussa tapahtuu taivaallinen interventio, kun Kristus ylöstemmattuine pyhineen palaa maan päälle perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa ja hyökkäävät joukot tuhotaan, vrt. Sak. 14:5b. Tästä vuoden 70 Jerusalemin ja lopun ajan koko maailman tuhon analogiasta Jeesuksen apokalyptisissä puheissa on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli

Israel tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

...Mutta Juudan heimoa (juutalaisia) kohti minä avaan silmäni (herätys)... Sak. 12:4b

Sodan yhteydessä Israel tulee kääntymään kansakuntana ja tunnustamaan Jeesuksen Messiaakseen;

7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. (Sak. 12:7-8)

Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat Sakarjan lisäksi mm. Hes. 39:29 ja Joel 2:23. Tästä maailmahistoriallisesti käänteentekevästä tapahtumasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli "Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa". Jakeen 7 Juudan majojen vapauttaminen ensin merkitsee sitä, että herätys leviää Jerusalemista ensin Israeliin ja vasta sen jälkeen koko muuhun maailmaan. Daavidin suku Jerusalemissa "on oleva niinkuin Herran enkeli", merkitsee sitä, että Herra tekee tässä yhteydessä suuria ihmetekoja kansansa keskuudessa, mikä saa aikaan herätyksen ensin Jerusalemissa ja Israelissa ja myöhemmin sen leviämisen nopeasti nykyaikaisen tiedonvälityksen avulla koko maailmaan. Tämä herätys päättyy seurakunnan ylösottoon ennen Herran vihan ajan alkamista. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli "Seurakunnan ylösotto Vanhassa ja Uudessa testamentissa".

9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. (Sak. 12:9-10)

Hyökkääjät lyödään ja sen yhteydessä juutalaiset murtavat sydämensä tajutessaan juuri Jeesuksen olevan heille kirjoituksissa luvatun Messiaan. Tämä aikaansaa armon ja rukouksen hengen vuodatuksen kansan päälle sen kääntyessä Jumalansa puoleen.

Apostoli Pietari lainasi profeetta Joelia todetessaan ensimmäisenä helluntaina Jerusalemin asukkaille, että;

17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2)

Silloin ei Jerusalemin taivaalla vielä nähty jakeessa 19 mainittuja "ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita", mutta Googin sodan yhteydesä tapahtuvassa toisessa hengenvuodatuksessa niitäkin on kaikkien nähtävissä. Veri, tuli ja savupatsaat kuvaavat ydinaseiden käyttöä. Ensimmäisen hengenvuodatuksen, eli syyssateen yhteydessä Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle helluntaina ja toisessa, eli kevätsateessa, myös juutalaiset ottavat kansakuntana evankeliumin vastaan. 

Jaakobin paini esikuvana Israelin kääntymisestä

Israelin kääntymisen esikuva on 1.Mooseksen kirjan luvussa 32. Siinä Jaakob palaa omaan maahansa pitkän pakolaisuuden jälkeen ja Eesau lähtee suuren sotajoukon kanssa häntä vastaan. Jaakob joutuu ahdistukseen ja painii enkelin kanssa koko yön aina päivänkoittoon asti. Lopulta ennen aamua enkeli pyytää Jaakobia päästämään hänet, mutta Jaakob sanoo ettei päästä ennenkuin enkeli siunaa hänet.

26 Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua".
27 Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob".
28 Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut". (1.Moos. 32)

Siten Jaakobin nimi "petturi" vaihtuu nimeksi "Israel", eli "Jumalan soturi". Lopun ajassa tämä toteutuu Israelin kääntymisessä Googin sodan yhteydessä. Se, että Israelin kääntyminen tapahtuu ennen "päivänkoittoa", merkitsee että se tapahtuu ennen Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa.

Miksi kiistan ytimessä on juuri Jerusalemin Temppelivuori?

Temple_Mount.png

Kuvassa yllä Temppelivuori. Keskellä on kultakupolinen Kalliomoskeija ja sen alapuolella hopeakupolinen Al Aqsan moskeija.

Temppelivuoren merkitys juutalaisuudessa 

Juutalaisen kosmoksen keskipisteenä on Jerusalemin temppelivuori (hepr. Har ha Bayit). Kaupungin pyhyys on siellä sijainneen temppelin kaikkein pyhimmän lavennus ja se johtuu vain siitä, että se on kasvanut Temppelivuorella olevan Jumalan läsnäolon ympärille. Samoin koko "pyhän maan", eli Erets Israelin pyhyys juontuu tästä samasta pyhyyden topografiasta. Maa on pyhä, koska sen keskellä sijaitsee Jerusalem ja sen Temppelivuori ja siellä sijainneen temppelin kaikkein pyhin, missä on Jumalan läsnäolo. Erets Israelin ulkopuolella sijaitsee "epäpyhä pakanoiden maa". Juutalaisessa kosmoksessa pyhyys kasvaa maan ääristä kohti maan napaa, eli Jerusalemia ja päinvastoin.

Jerusalemin Temppelivuori, eli Moorian vuori, on kolmen monoteistisen uskonnon pyhä paikka. Siellä perimätiedon mukaan Aabraham aikoi uhrata poikansa Iisakin, mutta Jumala esti sen ja katsoi sijaisuhrin. Sinne Salomo rakensi ensimmäisen temppelin (1.Kun. 6-7) ja Serubbabel toisen temppelin täsmälleen samalle paikalle (Esra 3-6, Hagg. 1-2). 

Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. (2.Aik. 3:1)

Siellä myös Jeesus antoi uhrinsa koko ihmiskunnan edestä, kaupungin silloisten muurien ulkopuolella Golgatalla, mistä temppelissä tapahtunut ja tuhat vuotta kestänyt uhraaminen esikuvallisesti kertoi.

Temppelivuoren merkitys islamissa

Sinne, samaan paikkaan (arab. Haram al-Sharif), islam rakensi Kalliomoskeijan voitomerkiksi aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisudesta ja kristinuskosta. Kalliomoskeija ei ole nimestään huolimatta varsinainen moskeija vaan muistorakennus tai pyhäkkö (engl. shrine) eikä sitä ole edes suunnattu Mekkaan päin. Muslimien silmissä siitä tuli islamin voiton tunnus. Kalliomoskeijan avulla islam, joka on syntynyt juutalais-kristillisen uskontotradition ulkopuolella, julistautui monoteististen uskontojen tradition täysivaltaiseksi perilliseksi.

Juutalaisen kosmoksen keskipisteen, Jerusalemin Temppelivuoren, islamilaistaminen ilmensi mahdollisimman dramaattisesti islamin ylivertaisuutta juutalaisuuteen nähden. Mutta tapa, jolla se toteutettiin, viittaa siihen, että rakennusprojekti tähtäsi erityisesti myös kristinuskon haastamiseen. Kalliomoskeijasta oli määrä tulla kauniimpi ja mahtavampi kuin sen lähellä sijaitseva Pyhän Haudan Kirkko ja muut lähistöllä sijaitsevat kristilliset kirkot. Kalliomoskeija koristeltiin bysanttilaistyylisillä mosaiikeilla. Niiden kalligrafiaksi valittiin juuri niitä Koraanin lauseita, joissa hyökätään suoraan kristinuskon ydintä, eli Kristuksen jumaluutta vastaan. Oktagonin arkadeissa lukee mm.;

Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on islam. Ei Jumalan sovi hankkia itselleen lasta. Ei hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä hänellä ole ketään vertaista.Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: "Heitä on kolme", vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi Jumala. Jumala meitä varjelkoon! Hänelläkö olisi lapsia?

Muhammed seuraajineen oli ottanut Jerusalemin rukoussuunnakseen jo vuonna 621 ja vasta kolme vuotta myöhemmin, kun oli käynyt selväksi että juutalaiset eivät tunnustaisi Muhammedia profeetaksi, rukoussuunta (arab. Qibla) muutetttiin kohti Mekkaa. Jerusalem tunnetaankin islamissa "ensimmäisenä kahdesta rukoussuunnasta". Kääntyminen kohti Mekkaa vuonna 624 symboloi toisten monoteististen uskontojen, juutalaisuuden ja kristinuskon, yläpuolelle nousemista.

Mekalle luotiin islamissa oma sakraalihistoria Aabraham-tradition avulla. Sen mukaan Aabraham ja Ismael perustivat alttarin Mekkaan ja Ismael oli Aabrahamille luvattu jälkeläinen eikä Iisak, vrt. 1.Moos. 17. Mekan Kaaba tulkittiin puhtaan aabrahamilaisen kultin tyyssijaksi, joka oli arvojärjestelmältään ensimmäinen ja se määriteltiin myös vanhimmaksi. Jerusalem (islamissa arab. Al-Quds, engl. The Holy One) jäi "siunatun maan" keskukseksi, missä profeetat Mooseksesta Jeesukseen olivat julistaneet sanomaansa ja paikaksi, missä sitä oli säilytetty. Islamissa käytetään Jerusalemista tämän vuoksi nimitystä "toinen kahdesta pyhäköstä", mikä viittaa islamilaiseen käsitykseen monoteistisen uskonnon syntypaikoista.

Perimätiedon mukaan profeetta Muhammed myös nousi yöllisessä näyssään taivaaseen juuri Jerusalemin temppelivuorelta. Jeesus taas nousi taivaaseen kaikkien opetuslastensa nähden Öljymäeltä Helatorstaina, 40 päivää pääsiäisen jälkeen, Ap.t. 1.

Temppelivuoren hengellinen merkitys

Hengellisesti ja myös koko maailmanhistorian kannalta kaikki kulminoituu Jeesuksen lupaukseen juutalaisille fariseuksille ja kirjanoppineille, minkä hän antoi juuri Jerusalemin Temppelivuorella ennen poistumistaan viimeisen kerran pyhäkön alueelta;

38 Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.
39 Sillä minä sanon teille: ette suinkaan minua tästedes näe, siihenasti kuin te (juutalaiset) sanotte: kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen! (Matt. 23:39, KR 1776)

Jeesuksen takaisin paluu maan päälle on hänen omien sanojensa mukaisesti sidottu juuri juutalaisten tervetulotoivotukseen hänelle Messiaana ja erityisesti se on sitä Jerusalemin Temppelivuorella, missä hän lupauksen antoi poistuttuaan sieltä viimeisen kerran. Siksi juuri juutalaisten rukoileminen tuolla alueella on tämän maailman ruhtinaalle erittäin epämieluisaa ja se tulee kärjistämään tilanteen lopulta kahteen suureen sotaan Lähi-Idässä.


Saatanan valta maan päällä tulee loppumaan Kristuksen paluuseen perustamaan tuhatvuotinen valtakuntansa, Ilm. 20. Kristus palaa omien sanojensa mukaan silloin, kun juutalaiset kääntyvät kansakuntana uudelleen hänen puoleensa. Silloin Hän tule perustamaan maan päälle messiaanisen valtakuntansa, mitä juutalaiset opetuslapset Häneltä kyselivät ennen taivaaseen astumista;

6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille (1000-vuotisen messiaanisen) valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". (Ap.t. 1)

Evankeliumi vietäisiin ensin "maan ääriin asti" ja vasta sen jälkeen tulee jälleen juutalaisten vuoro. Se, että siihen menisi lähes 2000 vuotta oli salaisuus, eikä asia siksi kuulunut Jeesuksen silloisille opetuslapsille.

Ilmestyskirjan 20. luvusta voimme lukea, että raamatussa ilmoitettu lopun ajan maanpäällinen valtakunta, missä Kristus pyhineen hallitsee, kestää 1000 vuotta ja sen jälkeen se jatkuu ikuisuudessa, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Sitä me myös rukoilemme "Isä meidän rukouksessa" sanomalla "tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuintaivaassa". Maailmaa hallitaan 1000-vuotisessa valtakunnassa juuri Jerusalemin Temppelivuorelta;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4: 1-3)

Tätä samaa 1000-vuotista valtakuntaa saatana vastusti myös Hitlerin kautta pyrkiessään hänen avullaan tuhoamaan juutalaiset, vrt. Hitlerin puhe 30. tammikuuta 1942 vain kymmenen päivää Wannseen kokouksen jälkeen, missä päätettiin Holokaustin toimeenpanosta Saksan hallitsemalla alueella Euroopassa;

“…Olemme selvillä siitä, että sota voi päättyä vain joko arjalaisten kansojen sukupuuttoon hävittämiseen tai juutalaisuuden häviämiseen Euroopasta. Sanoin Saksan valtiopäivillä 1. syyskuuta 1939 - ja varon ennenaikaista profetointia -  että tämä sota ei tule menemään niin kuin juutalaiset kuvittelevat, nimittäin että eurooppalais-arjalaiset kansat hävitetään sukupuuttoon, vaan tämän sodan tulos tulee olemaan juutalaisuuden tuho. Tällä kertaa sovelletaan ensi kerran vanhaa juutalaista lakia “silmä silmästä, hammas hampaasta....Ja on koittava hetki, jolloin kaikkien aikojen pahin maailmanvihollinen on esittänyt roolinsa loppuun ainakin tuhanneksi vuodeksi!" (Ote Hitlerin puheesta Berliinin Sportpalastissa 30.1.1942)

Juuri tämän takia juutalaisten rukoileminen Jerusalemin Temppelivuorella on erittäin vaarallista kaikille niille, jotka vastustavat Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa, mitä hallitaan Jerusalemista käsin. Tämä selittää, miksi juutalaisten läsnäolo Temppelivuorella ja erityisesti sellainen läsnäolo, missä he rukoilevat siellä, aiheuttaa valtavaa vastustusta koko maailmassa.

PA:n presidentti Mahmoud Abbas totesi Istanbulissa 13.12.2017 pidetyssä islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) kokouksessa, että "Lähi-Itään ei tule rauhaa ennenkuin Itä-Jerusalem on tunnustettu Palestiinan valtion pääkaupungiksi". Tämä toteamus pitää siltä osin paikkansa, että rauhaa ei tule. Se tulee vasta kun Kristus palaa takaisin maan päälle ja siihen asti on oleva sota. Raamattu ilmoittaa meille selkeästi Jerusalemin tulevaisuuden 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunkina, minne kansat vaeltavat kuulemaan Herran sanaa. Siihen asti taistelussa Jerusalemin asemasta on lopulta kyse tämän maailman ruhtinaan ja Raamatun ilmoittaman Jumalan välisestä taistelusta. Sen lopputuloskin on jo ennalta selvä.

Kaikki Israel pelastuu

1 Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Israelin kääntymisen jälkeen tulee suuri herätys koko maailmaan. Siitä on näillä sivuilla kirjoitettu oma artikkelinsa "Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa". Tämä herätys tulee huipentumaan seurakunnan ylösottoon. Apostoli Paavali kuvaa tätä asiaa seuraavasti;

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11)

Israelin uskolla on kaksi tytärtä, juutalaisuus ja kristinusko. Ne molemmat ovat vanhan Israelin uskon perillisiä. Juutalaisuus sai alkunsa persialaiskaudella 539 eKr., kun Persian kuningas Kyyros antoi ediktinsä koskien juutalaisten paluuta. Juudan ja Benjaminin heimot palasivat silloin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja rakensivat tempelin Jerusalemiin. Juutalaisuus on siis vanhempi tytär. Kristinusko taas sai alkunsa Jeesus Nasarealaisen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen 30-luvulla jKr. "Kaikki Israel" käsittää nämä molemmat, kristityt ja juutalaiset, ja niistä pelastuu viimeisenä juuri vanhempi, eli juutalaiset, kun hekin vastaanottavat evankeliumin aikojen lopussa. Näin ensimmäiset (juutalaiset) tulevat (pelastukseen sisään) viimeisinä, mutta samalla nämä viimeiset tulevat ensimmäisiksi lopun ajan suuressa herätyksessä, mkä leviää israelista koko maailmaan.

Googin sodan jälkeen Harmagedonin sota

Kiista Jerusalemin asemasta johtaa ensin nk. Googin sotaan, eli islamilaisten kansojen hyökkäykseen Israeliin Turkin johdolla. Turkki on alkuvuonna 2019 Islamilaisen Yhteistyöjärjestön OIC:n puheenjohtajamaa. OIC:hen kuluu 57 islamilaista maata, jotka Turkki tulee kutsumaan mukaan "vapauttamaan Itä-Jerusalemia" Israelin hallinnasta. Israel lyö hyökkääjät, mutta pian sen jälkeen Israel joutuu vielä toisen kerran painostuksen kohteeksi, tällä kertaa koko maailman, eikä pelkästään islamilaisten kansojen taholta. Tätä kutsutaan Ilmestyskirjassa Harmagedonin sodaksi, Ilm. 16:16. Silloin se joutuu lopulta ylivoiman edessä taipumaan Itä-Jerusalemin suhteen ja antamaan pois sen hallinnan. Länsi-Jerusalem jää kuitenkin tässä vaiheessa juutalaisille. Sen seurauksena alkaa myös nk. Herran päivä, eli Jumalan vihan aika maan päällä; 

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat (all the nations) sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia (Itä-Jerusalem) lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. (Sak. 14:1-4)

Kuvahaun tulos haulle macron and military

Ranskan presidentti Emmanuel Macron (kuvassa yllä) on perustamassa syksyllä 2018 Eurooppaan nk. E21-liittoutumaa (European Intervention Force). Sen tarkoituksena on puuttua nopeasti kansainvälisiin kriiseihin Euroopan omin voimin silloin, kun siihen nähdään tarvetta. Suomikin liittyi Viron ohella tähän liittoutumaan 7.11.2018. Siihen kuuluu kymmenen valtiota, Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Hollanti, Belgia, Espanja, Portugali, Tanska, Viro ja nyt Suomi. Tämä on mahdollisesti se Ilmestyskirjan 13. luvussa mainittu voimaryhmä, mikä YK:n valtuuttamana ottaa lopulta Itä-Jerusalemin pois Israelilta väkisin. Se taas johtaa kolmanteen maailmansotaan ja Kristuksen paluuseen takaisin maan päälle. Macronin perhetausta on ateistinen ja hän kuuluu katoliseen kirkkoon. On mahdollista, että Macronin etunimi "Emmanuel", eli hepr. "Jumala meidän kanssamme" toteutuu, jos hän on se, joka vaatii Israelia tunnustamaan hänet Messiaakseen, 2.Tess. 2:4;

...tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Macron on ollut muutenkin hyvin aloitteellinen Israelin ja palestiinalaisten välisen kofliktin ratkaisun suhteen. Hän on mm. ilmoittanut syksyllä 2018 presidentti Trumpille, että jos Yhdysvallat ei julkista Lähi-idän rauhansuunnitelmaansa vuoden 2018 loppuun mennessä, hän ja Ranska julkistaa oman rauhansuunnitelmansa. Myös Saksan liittokansleri Angela Merkel tuki presidentti Macronia Euroopan armeijan perustamisen tarpeesta Strasbourgissa Euroopan parlamentille pitämässään puheessa tiistaina 13.11.2018.


Kirjoituksessaan maaliskuussa 2019 Macron pyrkii nostamaan itsensä yhteiseurooppalaisen politiikan dynamoksi. Tekstinsä aluksi Macron toteaa: ”Euroopan kansalaiset, haluan osoittaa sanani suoraan teille.”


Lopulta Itä-Jerusalem ja kaikki muutkin Israelin 1967 valtaamat nk. miehitetyt alueet otetaan väkisin pois israelilta, vrt. "sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi, jae 1b". Jumalan vihan päivä, eli ydinaseilla käytävä Kolmas maailmansota alkaa vasta, kun Israelin maa on jaettu;

2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin (Herran tuomion) laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. (Joel 3:2)

Joosafatin laakso ei ole maantieteellinen paikka, vaan se merkitsee hepreaksi "Herran tuomiota", mikä kohtaa aikojen lopulla koko jumalatonta maailmaa.

Jakeen Joel 3:2b alkuosa, Israelin kansan hajottaminen kansojen sekaan, toteutui lähes 2000 vuotta sitten Rooman johdolla ja loppuosa, takaisin maahansa palanneen Israelin jakaminen, toteutuu aikojen lopulla YK:n johtamana. Tämä nk. Harmagedonin sota tulee kuitenkin huipentumaan Jeesuksen paluuseen takaisin Jerusalemiin, eli nk. taivaalliseen interventioon, vrt. Sak. 14:3-4.

Israelin kansa hajotettiin pakanakansojen sekaan 2000 vuotta sitten evankeliumin leviämisen tähden kaikkeen maailmaan ja nyt se on koottu takaisin omaan maahansa, missä sen evankelioimisen kautta koko maailma uudistuu Kristuksen paluussa ja silloin perustettavassa 1000-vuotisessa valtakunnassa.


European Intervention Initiative
EU European Intervention Initiative map.svg
Abbreviation E2I
Formation 2018
Headquarters Paris
Membership
10 armed forces

15.5.2019 Yhdysvallat varoitti EU:ta sotilasyhteistyön tiivistämisestä Naton kustannuksella. Presidentti Emmanuel Macron on avoimesti ajanut EU:lle omaa armeijaa. Brexitin jälkeen Ranska on EU:n ainoa ydinasemahti ja johtava sotilasvoima. Macronin Ranska johtaa myös 10 valtion muodostamaa Euroopan nopean toiminnan kriisinhallintajoukkoa (European Interversion Initiative, E21), missä Suomikin on mukana.

3.7.2019 Euroopan unionin tärkeimpään johtotehtävään eli komission puheenjohtajaksi tulee Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen. Hän on ensimmäinen nainen EU:n komission puheenjohtajana. Von der Leyen kannattaa EU:n omaa armeijaa ja pitää tärkeänä EU:n kykyä puolustaa etujaan myös sotilaallisesti.

4.7.2019 Euroopan unionin korkeaksi ulkopoliittiseksi edustajaksi esitetty Espanjan nykyinen ulkoministeri Josep Borrell on tunnettu Iran myönteisistä mielipiteistään. Hän on myös ajanut EU:ssa Palestiinan valtion yksipuolista tunnustamista itsenäiseksi valtioksi. Borrell on Espanjan sosialistipuolueen (PSOE) jäsen.

15.7.2019 Presidentti Niinistö vieraili sunnuntaina 14.7 Ranskassa presidentti Macronin kutsusta Ranskan itsenäisyyspäivän juhlassa. Macron oli kutsunut juhlaan kaikki 10 valtion päämiehet, jotka ovat mukana Ranskan aloitteesta perustetussa sotilasliitossa (interventioaloite E12). Macron on kutsunut tätä 10 valtion sotilasliittoa, mihin Suomikin kuuluu,  myös "Euroopan armeijaksi".

Sivuston ylläpitäjän kommentti: Tämä 10 valtion muodostama "rauhanturvajoukko", eli Macronin johtama sotilasliitto, tulee olemaan juuri sen sotilasvoima, joka Googin sodan, eli islamilaisten valtioiden hyökkäyksen jälkeen miehittää Israelin ja pakottaa maan luopumaan 1967 valloitetuista alueistaan, ml. Itä-Jerusalem. Tämä vaihe päättyy lopulta Kristuksen paluuseen. Vrt. Sak. 14;

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle