Share |

Kiista Jerusalemista ja sen seuraukset, Sak. 12. luku

US President Donald Trump holds up a signed memorandum after he delivered a statement on Jerusalem from the Diplomatic Reception Room of the White House in Washington, DC on December 6, 2017 as US Vice President Mike Pence looks on. (Saul Loeb/AFP)

Kuvassa yllä presidentti Trump ja hänen allekirjoittamansa asiakirja 6.12.2017 Jerusalemin tunnustamiseksi Israelin pääkaupungiksi. Päivä oli samalla Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlapäivä.

Tämä artikkeli edustaa kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja raamatuntulkintaa eikä sellaisena edusta mitään seurakuntaa tai uskonnollista suuntausta.

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

6.12.2017 Yhdysvallat tunnusti ensimmäisenä maana koko maailmassa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi presidentti Trumpin toimesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä. Myös Yhdysvaltojen lähetystö siirretään Tel Avivista Jerusalemiin. 6.12.2017 oli sinivalkoinen juhlapäivä Suomelle ja sitä se oli myös Israelille.

Kiista Jerusalemin asemasta kiihtyi jo YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyttyä joulukuussa 2016 päätöslauselman 2334, missä Israelia kiellettiin enää rakentamasta siirtokuntiaan Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiiin. Yhdysvallat ja Obaman hallinto ei silloin käyttänyt veto-oikeuttaan, vaikka kyseessä oli selkeästi Israelin vastainen päätös. Tämä kuvasi Yhdysvaltojen silloista turhautumista Israelin siirtokuntapolitiikkaa kohtaan. Yleinen mielipide kääntyi Israelia vastaan. Varsinainen kipinä tilanteen kärjistymiseksi kuitenkin tuli, kun Temppelivuorelta käsin tehtiin 14.7.2017 terrori-isku sinne salakuljetettujen aseiden avulla. Iskussa sai surmansa kaksi aluetta valvovaa Israelin rajapoliisia. Israel asensi iskun jälkeen kaikille alueelle vieville porteille metallinpaljastimet estääkseen vastaavaa toistumasta. Aluetta hallinnoiva islamilainen säätiö, Jordanian asettama waqf, kuitenkin katsoi sen merkitsevän Israelin yritystä lisätä muslimien alueelle menon kontrolloimista ja kieltäytyi kulkemasta metallinpaljastimien läpi. Sen jälkeen levottomuus on eskaloituitunut. Kiista Jerusalemista tulee kulminoitumaan juuri sen keskellä olevan Temppelivuoren hallintaan.

Kesällä 2017 tuli kuluneeeksi 50 vuotta siitä, kun Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren nk. Kuuden päivän sodassa. Vuosi 2017 oli myös Israelin valtion perustamisen mahdollistaneen Balfourin julistuksen 100-vuotisjuhlavuosi sekä juutalaisten uskonnollinen riemuvuosi 5777. Jotain merkittävää oli siis lupa odottaa tapahtuvan. Ja se tapahtui. 


Yhdysvaltojen uuden presidentin, Donald Trumpin, tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä 6.12.2017, kiista Jerusalemin asemasta sai aivan uuden käänteen. Palestiinalaiset, Jordania, Turkki ja muut islamilaiset maat ovat sen jälkeen kiivaasti arvostelleet Yhdysvaltojen päätöstä. Arvostelijoiden joukossa ovat myös mm. Ranskan presidentti Macron ja EU:n ulkoasiain korkea edustaja, entinen italialainen vasemmistopoliitikko, Federica Mogherini.


1.Kiistan aihe ja osapuolet

2 Katso, minä (Herra) tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi (hepr. ra`al) kaikille kansoille siinä ympärillä (hepr. cacib); sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.
3 Ja sillä ajalla tahdon minä (Herra) Jerusalemin tehdä kaikille kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat maan päällä kokoontuvat häntä vastaan. (Sak. 12:2-3, KR 1776)

Profeetta Sakarja ennustaa Jerusalemin tulevan aikojen lopussa unimaljaksi ja kuormakiveksi kaikille kansoille. Sakarjan 12. luku alkaa sanoilla "Ennustus Israelista". Hämmentävää ennustuksessa on se tosiasia, että profeetta Sakarjan kirjan kirjoittamisajankohdasta (noin 520-470 eKr.) lähtien vasta meidän päivinämme on vuodesta 1948 alkaen ollut olemassa Israel-niminen juutalaisvaltio, minkä pääkaupunkina on Jerusalem. New International Version (NIV) kääntää jakeen Sak.12:1; A prophecy: The word of the LORD concerning Israel. Sakarjan profetia kertoo siis juuri meidän ajastamme.

Vanha kirkkoraamattu 1776 on kääntänyt jakeet 2-3 tarkasti alkutekstiä noudattaen, joten tutkimme jakeita sen perusteella. Jakeen kaksi heprean sana ra`al voidaan kääntää myös "myrkkymalja/juovuttava malja". Jerusalem muodostuu "myrkkymaljaksi" ensin kaikille kansoille siinä ympärillä, jae 2, eli Jerusalemia ja Israelia ympäröiville islamilaisille kansoille, ja myöhemmin "rikki repiväksi kuormakiveksi" kaikille pakanakansoille maan päällä, eli koko maailmalle, jae 3.


Ilmaisu "kaikille pakanakansoille maan päällä" osoittaa Jerusalemin tilanteen  kärjistymisen kuuluvan meidän aikaamme, sillä vasta nyt, tiedonvälityksen ollessa reaaliaikaista koko planeetallamme, on mahdollista, että "koko maailma" voi kokoontua Jerusalemia vastaan. Kaikkein konkreettisimmin tämä tapahtuu YK:n kautta, mihin kuuluvat lähes kaikki maailman itsenäiset valtiot. Koskaan aiemmin historiassa ei näin ole voinut tapahtua.


Jakeessa kaksi käytetään heprean sanaa "cacib", mikä tarkoittaa kirjaimellisesti "ympärillä olevaa". NKJV kääntää sanan "all the surrounding peoples", mikä tarkoittaa Israelin ympärillä olevia kansoja Lähi-Idässä. Tämä tulee erottaa jakeen kolme "kaikista kansoista", "all nations of the world", mikä tarkoittaa koko maailmaa. Sen voidaan ymmärtää tänä päivänä tarkoittavan myös Yhdistyneitä kansakuntia, eli YK:ta.

Se, että Jerusalem tulee kansoille "myrkkymaljaksi/juovuttavaksi maljaksi" tarkoittaa jakeen 3a mukaan sitä, että kansat repivät itsensä rikki pyrkiessään muuttamaan Jerusalemin statusta. Ensin islamilaiset kansat joutuvat tuhon omaksi hyökätessään Israelia vastaan ja toisessa vaiheessa tuho kohtaa koko maailmaa sen hyökätessä Jerusalemia vastaan. Tämä tarkoittanee nk. lopunajan ahdistuksen alkamista Lähi-Idän konfliktista, Matt. 24:21, mikä päättyy vasta Kristuksen paluuseen maan päälle.

Koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan voi tapahtua vain YK:n kautta. Syksyllä 2016 YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon hallintoneuvosto hyväksyi ensin Jerusalem-päätöslauselman, missä kiistetään Jerusalemin temppelivuorella olevan mitään historiallista yhteyttä juutalaisuuteen ja joulun alla 2016 YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, missä Israelia kielletään enää rakentamasta siirtokuntiaan Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa sekä todettiin niiden rikkovan räikeästi kansainvälistä lakia. Yhdysvallat jätti tuolloin käyttämättä veto-oikeuttaan estääkseen päätöslauselman.

Kaikki muuttui tammikuussa 2017, kun presidentti Donald Trump aloitti virkakautensa Valkoisessa talossa. Trump vieraili Lähi-Idässä ja Israelissa toukokuussa 2017 ja ryhtyi sen jälkeen voimakkaasti ajamaan rauhaa osapuolten välille. Asia sai aivan uuden käänteen joulukuun 6. päivä, kun Yhdysvallat ensimmäisena maana maailmassa tunnusti Jerusalemin virallisesti Israelin pääkaupungiksi. Vaikka asiaa ei ääneen sanottu, vaikutti siltä, kuin Yhdysvallat rauhantunnustelujen jälkeen olisi nähnyt nk. kahden valtion ratkaisun mahdottomaksi toteuttaa. Trumpin hallinto ei julkilausumassaan Jerusalemista kuitenkaan ottanut mitään kantaa osapuolten väliseen kiistaan rajoista tai siirtokuntien asemasta.

Syy, miksi Jerusalemista tulee "myrkkymalja ja kuormakivi" tulee ilmi jakeessa kolme "niin monta kuin häntä siirtää tahtovat", eli kiistan ytimessä on Jerusalemin aseman sekä rajojen ja hallinnan siirto. Jae 6b vahvistaa asian;

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (Israelin eduskunta, Knesset) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri (Israelia ympäröivät kansat). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933).

Raamatussa ja erityisesti VT:ssa "Jerusalem" viittaa ensisijaisesti siellä olevaan Jumalan temppeliin, mikä sijaitsi Temppelivuorella. Siksi Sakarjan 12. luvun jakeissa 2-3 esitetty ennuste Jerusalemista viittaa ensisijaisesti sen keskellä olevaan Temppelivuoreen. Jakeet voitaisiin kääntää vapaasti nykytilanteeseen sidottuna myös;

2 Katso, minä (Jumala) tahdon Jerusalemin tehdä myrkkymaljaksi (tai juovuttavaksi maljaksi) kaikille (islamilaisille) kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Israelia kohtaaman, kuin Jerusalemin asemasta kiistellään.
3 Ja sillä ajalla tahdon minä Itä-Jerusalemin hallinnan tehdä kaikille kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin sen ja Temppelivuoren hallintaa siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki kansat maan päällä kokoontuvat (YK:n kautta) Israelia vastaan. (Sak. 12:2-3)

Greenline.jpg

Palestiinalaiset vaativat Itä-Jerusalemia tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Heidän vaatimukseensa kuuluu, että Israelin on vetäydyttävä nk. vihreälle tulitaukolinjalle (green line ylläolevassa kuvassa), eli vuoden 1967 rajalle, mikä jakoi kaupungin ennen Kuuden päivän sotaa. Kuuden päivän sodassa Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren 7.6.1967. Siitä lähtien Itä-Jerusalem on ollut Israelin hallinnassa ja Israel julisti sen vuonna 1980 "ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen", mitä kansainvälinen yhteisö ei ole kuitenkaan hyväksynyt. Israel on laajentanut viime vuosina siirtokuntiaan Itä-Jerusalemissa vastauksena palestiinalaisten vaateelle. Siirtokunnat on todettu kansainvälisen lain vastaisiksi, mutta Israel on kiistänyt sen. Ennen vuotta 1967 Temppelivuorelle pääsivät menemään vain muslimit, mutta Israelin vallattua alueen on kaikilla ollut oikeus päästä sinne turisteina riipppumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan, siis myös kristityillä ja juutalaisilla. Kuitenkin vain muslimeilla on vallitsevan "status quon" mukaan oikeus rukoilla siellä. Temppelivuoren aluetta hallinnoi Jordanian asettama islamilainen säätiö, waqf, mutta alueen turvallisuudesta vastaavat Israelin rajapoliisit.

Palestiinalaisten vaatimus on saanut vastakaikua maailmalla ja jo 136 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan valtion. Sen teki myös Ruotsi vastavalitun uuden hallituksen ensi toimena syksyllä 2014. Ruotsi tunnusti Palestiinan valtion ensimmäisenä EU-maana. Uusi EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja, italialainen Federica Mogherini, totesi vierailtuaan Länsirannalla marraskuun alussa 2014, että Itä-Jerusalemin tulisi olla Palestiinan valtion pääkaupunki. Paine Itä-Jerusalemin asemasta on kasvanut.

Turkki on haastanut keväällä 2017 Jordanian Hasemiittisen kuningaskunnan Jerusalemin pyhien paikkojen suojelijana. Se on samalla panostanut miljoonia dollareita tukeakseen Itä-Jerusalemin arabeja taloudelllisesti ja islamin kulttuuriin liittyen vahvistaakseen Erdoganin hallituksen vaikutusvaltaa heidän keskuudessaan. Jerusalemin paikallishallinnon edustajat ovat todenneet, että suurin haaste Jordanialle liittyen Temppelivuoren islamilaiseen hallintoon tulee Turkista.

21.6.2017 Entinen Israelin ulkoministeriön kansliapäällikkö Alon Liel varoittaa, että Jerusalemista voi tulla diplomaattinen kriisi Turkin kanssa. Turkki rahoittaa parhaillaan 63 eri projektia Itä-Jerusalemissa ml. palestiinalaisryhmää, joka on palkattu häiritsemään Temppelivuorella vierailevia juutalaisia. Ryhmä tunnetaan nimellä Mourabitoun. Siihen kuuluu useita satoja miehiä ja naisia, joille maksetaan noin 1000 USD kuukaudessa.


Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensimmäistä Israelin vierailua seuraavana päivänä, 24.5.2017, pääministeri Netanyahu totesi puhuessaan Knessetille "Jerusalem Day" tapahtumassa, että "Temppelivuori tulee pysymään ikuisesti Israelin hallinnassa eikä Jerusalemia tulla enää koskaan jakamaan". Oliko Netanyahu keskustellut asiasta Trumpin kanssa ja mikä sai hänet antamaan tämän lausunnon heti vierailun jälkeen?


2. Kiista kärjistyy

Kiistaa on viime aikoina kärjistänyt äärioikeistolaisten juutalaisten vaatimus, että myös juutalaisilla tulisi olla oikeus rukoilla Temppelivuorella. Tähän asti siellä on vallinnut ns. status quo, eli juutalaiset ja kristityt saavat vierailla Temppelivuoren alueella, mutta heidän ei ole sallittu rukoilla siellä. Osa heistä kuuluu myös Israelin eduskuntaan, Knessetiin, ja pitääkseen hallituskoalition koossa pääministeri Netanyahu on vaikeassa tilanteessa. Hän on julkisuudessa ilmoittanut, ettei Israelin hallituksella ole mitään suunnitelmia muuttaa Temppelivuorella olevaa käytäntöä, mikä on vallinnut vuodesta 1967 lähtien. Lokakuun lopulla 2015 pääministeri Netanyahu kielsi Knessetin jäseniltä vierailun Temppelivuorella estääkseen tilanteen kärjistymisen. 

yehuda_glick.jpgOikeistolainen, Yhdysvalloissa syntynyt rabbi, Yehuda Glick, (kuvassa) yritettiin murhata ampumalla 29.10.2014 pidettyään puheen Menachem Begin Heritage Centerissä Jerusalemissa. Glickiin osui neljä laukausta, mutta hän on myöhemmin toipunut vammoistaan ihmeenomaisesti. Israelin poliisi jäljitti ampujan ja hän sai surmansa tulitaistelussa Abu Torin kaupunginosassa Itä-Jerusalemissa.

Glick on vaatinut kaikille uskonnoille oikeutta paitsi vierailla, myös rukoilla Temppelivuorella. Hän pyrkii tekemään Temppelivuoresta "Kaikkien kansojen rukoushuoneen" (House of prayer for all Nations), missä kaikilla, myös juutalaisilla, olisi yhtäläiset oikeudet toteuttaa omaa uskontoaan, vrt. Jes. 56:7;

7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni (Jerusalemin temppelivuorelle) ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Glickin mukaan nykyinen käytäntö, mikä sallii oikeuden rukoilla vain muslimeille, syrjii Israelin kansalaisia ja asettaa heidät eri asemaan uskontonsa perusteella. Se on myös vastoin Israelin ja Jordanian välistä rauhansopimusta, missä 9. artiklan kolmas kappale takaa kaikille kolmelle monoteistiselle uskonnolle oikeuden sekä sisäänpääsyyn että myös rukoilemiseen Jerusalemin kaikilla pyhillä paikoilla, ml. Temppelivuori. Glickin vaatimus on raivostuttanut palestiinalaisia ja koko islamilaista maailmaa. He pelkäävät, että Israel tulisi suostumaan vaateeseen ja lainsäädännön kautta sallivan myös kristityille ja juutalaisille oikeuden rukoilla Temppelivuorella Israelin ja Jordanian välisen rauhansopimuksen mukaisesti.

Yehuda Glick nousi Israelin parlamentin, Knessetin, jäseneksi 25.5.2016 oikeistopuolue Likudin riveistä. Knessetin jäsenenä hän joutui kunnioittamaan pääministeri Benjamin Netanyahun kieltoa, minkä mukaan parlamentin jäsenet eivät saa vierailla Temppelivuorella. Ennen parlamenttiin siirtymistään Glick kuitenkin toisti vaatimuksensa, että kaikilla uskonnoilla, juutalaiset ml., tulisi olla oikeus rukoilla Temppelivuorella. 

Israeliin on perustettu järjestö HaLiba edistämään juutalaisten oikeutta mennä Temppelivuorelle tasaveroisesti rukoilemaan niinkuin muidenkin uskontojen edustajat. Yehuda Glick johtaa järjestöä.

David_M._Friedman.jpgYhdysvaltojen presidentiksi marraskuussa 2016 valittu Donald Trump antoi vaalilupauksen virkakaudellaan vahvistavansa kongressin vuonna 1995 esittämän lain, missä koko Jerusalem tunnustetaan Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja siirtävänsä Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Tosin näin ovat luvanneet kampanjansa aikana myös Trumpia edeltäneet presidentit, mutta lupaus on jäänyt sittemmin kaikilta lunastamatta. Trump nimitti Israelin uudeksi suurlähettilääksi David M. Friedmanin (kuvassa). Friedman suhtautuu myötämielisesti Israelin harjoittamaan siirtokuntapolitiikkaan, mikä tuomittiin enen hänen nimitystään 23.12.2016 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 2334. Siinä tuomitaan Israelin siirtokunnat Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa "kansainvälisen oikeuden räikeänä rikkomisena". 

21.-22.5.2017 Trump vieraili Israelissa ja tapasi sekä pääministeri Netanyahun että myös palestiinalaisten puhemiehen Mahmoud Abbasin. Trump oli ilmoittanut, että hän pystyy "tekemään diilin" Israelin ja palestiinalaisten välillä, mikä johtaisi rauhansopimukseen. Se voisi myös johtaa katastrofiin, koska kysymys Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren hallinnasta on molemmille osapuolille se ratkaiseva asia, eikä siihen löydy kompromissia. Lopulta Yhdysvaltojen tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017 näytti jopa siltä, että Trump olisi luopunut "diilin" tekemisestä todettuaan sen mahdottomaksi. Trumpin hallinto jätti osapuolten vastuulle kiistan lopullisen sovittelun ilmoittaen vain tukevansa niitä tulevissa rauhanneuvotteluissa "kaikin mahdollisin tavoin". Myöhemmin Yhdysvallat on kuitenkin ajanut rauhansuunnitelmaansa eteenpäin ja ilmoittanut julkaisevansa sen "sopivana ajankohtana".

Trump vieraili ensimmäisenä Yhdysvaltojen presidenttinä virallisesti Itkumuurilla viettäen siellä lyhyen rukoushetken. Päivää Trumpin vierailun jälkeen, 23.5, pääministeri Netanyahu totesi puheessaan Knessetille, että Trumpin vierailu Itkumuurilla "teki mitättömäksi Unescon propagandan ja valheet" liittyen Temppelivuoren asemaan. Unescon hallintoneuvosto hyväksyi syksyllä 2016 Jerusalem-päätöslauselman, missä kiistetään Jerusalemin temppelivuorella olevan mitään historiallista yhteyttä juutalaisuuteen. Netanyahu ilmoitti Trumpin vierailun jälkeen myös, että "Temppelivuori tulee ikuisesti pysymään Israelin hallinnassa eikä Jerusalemia tulla enää koskaan jakamaan". Mitä he olivat asiasta keskustelleet, sitä ei tiedetä.

2.7.2017 Pääministeri Netanyahu kumosi päätöksensä estää Israelin kansanedustajia vierailemasta Temppelivuorella 7 päivän ajaksi heinäkuussa 2017. Päätös oli koeluontoinen ja myöhemmin  harkitaan jatketaanko sitä. Netanyahu teki päätöksen sen jälkeen kun Likudin kansanedustaja Yehudah Glick oli vedonnut maan korkeimpaan oikeuteen vierailukiellon kumoamiseksi. Glick kannattaa juutalaisten oikeutta rukoilla temppelivuorella. Tällä hetkellä se on estetty paikalla vuodesta 1967 vallinneen status quon perusteella, minkä mukaan juutalaisilla on oikeus vierailla temppelivuorella, mutta he eivät saa rukoilla siellä. Sakarjan 12. luku mainitsee Knessetin kansanedustajat jakeissa 5-6 (the governors of Judah), joten heidän tekemisiään Temppelivuorella on hyvä tarkastella huolellisesti.

Temppelivuoren terrori-isku kärjisti tilanteen heinäkuussa 2017

14.7.2017 Kaksi israelilaispoliisia surmattiin Temppelivuorella klo 07.00 aamulla tapahtuneessa terroristihyökkäyksessä. Kolme hyökännyttä terroristia ammuttiin. He olivat salakuljettaneet aseet Temppelivuoren alueelle iskua edeltäneinä päivinä. Se oli mahdollista, koska muslimien käyttämillä sisääntuloporteilla ei ollut käytössä matallinpaljastimia. Ainoa metallinpaljastin oli sijoitettu nk. Mughrabiportille, minkä kautta alueelle kulkivat juutalaiset ja kristityt turistit. Israel sulki Al-Aqsan moskeijan iskun jälkeen etsiessään siellä vielä mahdollisesti olevia aseita. Al-Aqsan moskeijan ollessa suljettuna muslimit joutuivat pitämään perjantairukouksensa Temppelivuoren ulkopuolella, ensi kerran sitten vuoden 1969. Jerusalemin korkeimman islamilaisen neuvoston presidentti, Sheikh Ekrima Sabri, kutsui Lions Gaten puheessaan kaikkia maailman muslimeja tulemaan Jerusalemiin vapauttamaan se miehittäjän vallasta. Sabri pidätettiin puheensa jälkeen.

PM Netanyahu ilmoitti, että Temppelivuori avataan jälleen sunnuntaina 16.7 klo 12, mutta kuitenkin niin, että turvatarkastukset järjestetään kaikilla yhdeksällä alueelle vievällä portilla. Aiemmin esim. metallinpaljastimia on käytetty vain nk. Mughrabiportilla, minkä kautta alueelle menevät kaikki muut kuin muslimit. Uudet turvatarkastukset tulevat jatkossa rajoittamaan alueelle pääsevien muslimien määrää ja aiheuttavan jonoja. Aiemmin Temppelivuorelle on päässyt rukoilemaan useita kymmeniä tuhansia, jopa 100.000, muslimia islamin juhlapyhinä. Jatkossa turvatarkastukset vähentävät tätä määrää merkittävästi. Se taas tulee nostamaan kovia vastalauseita kaikkialta islamilaisesta maailmasta, etenkin Jordaniasta, mikä hallinnoi islamin pyhiä paikkoja Temppelivuorella. Israel vastaa kuitenkin sen turvallisuudesta.

PM Netanyahu määräsi aiemmin, että Knessetin kansanedustajille sallitaan pääsy Temppelivuorelle seitsemän päivän ajaksi alkaen 23.7, mutta uudessa tilanteessa se on epävarmaa. Kansanedustajilta on pääsy kielletty Temppelivuorelle marraskuusta 2015 lähtien silloin puhjenneiden levottomuuksien takia. Arabit epäilivät Israelin muuttavan Temppelivuorella vallitsevaa nk. status quota oikeistolaisten kansanedustajien vierailujen seurauksena.

Templemount.jpg

Yllä Israelin rajapoliisit partioivat Temppelivuorella. Taustalla Kalliomoskeija ja takana oikealla Al Aqsan moskeija.

17.7.2017 Temppelivuorta hallinnoiva islamilainen waqf järjestö ei hyväksy muslimien sisääntuloporteille asennettuja metallinpaljastimia ja kieltäytyy menemästä niiden läpi alueelle kehoittaen samalla muitakin muslimeja toimimaan samoin. Israelin mukaan asiasta ei neuvotella, koska se on turvallisuuskysymys. Maanantaina 17.7 Temppelivuorella vieraili enimmäkseen vain  juutalaisia, jotka ensi kertaa vuosikymmeniin saivat kulkea siellä rauhassa ilman islamilaisen waqfin vartiointia.

18.7.2017 Knessetissä on edennyt lakialoite, jonka mukaan tarvitaan 80%, eli kolme neljäosaa kansanedustajista, jos halutaan luopua osastakaan Itä-Jerusalemin alueesta tulevaisuudessa. Lakialoitteella halutaan turvata Jerusalem Israelin jakamattomana pääkaupunkina.

21.7.2017 Tuhannet osoittavat mieltään Israelia vastaan Istanbulissa, Ammanissa ja Beirutissa. Vastalauseet johtuvat Israelin Temppelivuoren sisäänkäynneille asettamista metallinpaljastimista, joiden katsotaa loukkaavan alueella vallinnutta status quota. On hämmentävää nähdä miten Herra toteuttaa Sak. 12:2 profetiaa silmiemme edessä;

"Katso, minä (Herra) teen Jerusalemin juovuttavaksi (tai myrkky-) maljaksi kaikille ympärillä oleville kansoille, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä."

22.7.2017 Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi katkaisseensa Temppelivuoren kiistasta johtuen kaiken yhteydenpidon Israelin kanssa. Abbas myös julisti "taistelun Jerusalemista alkaneen" ja ettei se lopu ennen kuin "Al-Aqsa on vapautettu Israelin miehityksestä". "Al-Aqsalla palestiinalaiset tarkoittavat myös samannimisen moskeijan lisäksi koko aluetta, mitä he kutsuvat myös Haram al-Sharifiksi (Noble sanctuary). Perimätiedon mukaan profeetta Muhammed nousi sieltä yöllisessä näyssään taivaaseen.

25.7.2017 Israel alkoi purkaa Tempppelivuoren alueelle pystytettyjä metallinpaljastimilla varustettuja portteja, joiden läpi muslimit kieltäytyivät kulkemasta. Niiden sijaan alueelle asennetaan korkearesoluutioisia kameroita, jotka kykenevät ilmaisemaan myös kätkössä olevia esineitä. Huipputekniikkaan investoidaan kymmeniä miljoonia dollareita.

25.7.2017 Palestiinalaisten puhemies Mahmoud Abbas ja Temppelivuorta hallinnoiva, Jordanian asettama, islamilainen waqf ilmoittavat, että he eivät hyväksy mitään muutosta alueen turvallisuusjärjestelyihin. Uusia turvakameroita ei myöskään hyväksytä, vaan kaikki on palautettava ennalleen niinkuin ne olivat ennen 14.7 terrori-iskua.

26.7.2017 Erdogan ja Netanyahu sanasodassa keskenään Temppelivuoren tilanteesta. Erdogan syyttää Israelia liiallisesta voimankäytöstä ja yrityksestä ottaa täysi kontrolli Temppelivuorella. Netanyahu kysyy, mitä sanottavaa Erdoganilla on kurdeille ja Kyproksen kreikkalaisille ja nimeää Erdoganin "viimeiseksi henkilöksi neuvomaan Israelia". Abbas kutsuu väkeä suurmielenositukseen ensi perjantaiksi.

 27.7.2017 Jerusalemin mufti Mohammed Hussein ja palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas julistivat, että muslimien rukouskielto al-Aqsassa on päättynyt. Julistus tuli sen jälkeen, kun Israelin poliisi oli purkanut kaikki ylimääräiset turvajärjestelyt, mitkä oli asennettu alueelle siellä 14.7 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen. Turvajärjestelyjen purku on aiheuttanut Israelissa kovaa arvostelua. Sen on katsottu merkitsevän "antautumista terrorismin edessä".

Lion_gaten_turvajarjestelyja_puretaan.jpg

Lion Gaten turvajärjestelyjä puretaan.

28.7.2017 Yli sata palestiinalaista ja 10 poliisia loukkaantui torstai-illan ja -yön mellakoissa Jerusalemissa, kun tuhannet palestiinalaiset palasivat al-Aqsaan 12 päivän boikotoinnin jälkeen. Poliisi on levottomuuksien vuoksi kieltänyt alle 50 vuotiailta palestiinalaismiehiltä pääsyn Temppelivuoren alueelle perjantaina. Jerusalemin alueelle on tuotu huomattavasti lisää poliiseja tukahduttamaan mellakoita.

29.7.2017 Presidentti Donald Trump soitti Jordanian kuninkaalle, Abdullah II:lle ja keskusteli tämän kanssa Temppelivuoren tilanteesta. Trump ei ole suoraan puhunut Netanyahun tai Abbasin kanssa asiasta. Abdullah kiitti Trumpia tämän tuesta tilanteen rauhoittamiseksi. Hän myös sanoi, että Jordanian historiallinen tehtävä on estää Haram al-Sharifin (Temppelivuori) "juutalaistaminen". 

30.7.2017 PM Netanyahu puolusti päätöstään poistaa metallinilmaisimet muslimien sisäänkäynneiltä Temppelivuorelle. Hän sanoi Israelin asentavan alueelle noin 28 miljoonan USD arvosta uutta valvontatekniikkaa kuuden kk kuluessa. Netanyahu ei täsmentänyt minkälaista tekniikkaa alueelle asennetaan.

30.7.2017 Istanbulissa kymmenet tuhannet osoittivat mieltään Israelia vastaan laulaen "hit, hit sionists" (iske, iske sionisteja vastaan) protestoidessaan Israelin viimeaikaisia toimia vastaan Jerusalemin Temppelivuorella. Mielenosoitus oli tarkoitettu solidaarisuuden osoitukseksi palestiinalaisille. Mielenosoittajat kantoivat Turkin ja Palestiinan lippuja.

A general view shows protesters waving Turkish and Palestinian flags during a demonstration in Istanbul on July 30, 2017, to protest against measures taken by Israel in Jerusalem and to show solidarity with the Palestinians. (AFP PHOTO / YASIN AKGUL)

Israelin vastainen mielenosoitus Istanbulissa 30.7.2017.

1.8.2017 Yli tuhat juutalaista vieraili Temppelivuorella viettämässä Tisha B`Av juhlaa molempien paikalla olleiden temppelien tuhon muistoksi 586 eKr. ja 70 jKr. Määrä on yhden päivän juutalaisvierailujen ennätys. Juutalaiset menivät alueelle Mughrabiportin kautta, mikä on varustettu metallinilmaisimilla. Muslimien käyttämillä porteilla ei metallinilmaisimia enää ole.

14.8.2017 Knessetin jäsen, kansanedustaja Yehuda Glick vaatii PM Netanyahua perumaan päätöksensä estää Israelin kansanedustajien vierailut Temppelivuorella. Glick siirsi toimistonsa väliaikaisesti Temppelivuoren sisäänkäynnin edustalle vahvistaakseen vaatimustaan.

25.8.2017 Yhdysvaltojen delegaatio saapui Israeliin presidentti Trumpin vävyn, Jared Kushnerin johdolla, tavoitteena käynnistää rauhansopimukseen tähtäävät neuvottelut Israelin ja palestiinalaisten välillä. Delegaation mukaan "kahden valtion ratkaisu" ei ole neuvotteluiden lähtökohta. 

29.8.2017 Turkin presidentti Erdogan ja Jordanian kuningas Abdullah II vaativat Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin "kahden valtion ratkaisua", mikä perustuu vuoden 1967 kesäkuun rajoihin ja Itä-Jerusalemia tulevan Palestiinalaisvaltion pääkaupungiksi.

1.10.2017 Turkin presidentti Erdogan syytti Israelia ja sen turvallisuuspalvelu Mossadia Irakin kurdien itsenäistymiseen liittyvän kansanäänestyksen järjestämisestä. Israel ja pääministeri Netanyahu kiistivät syytökset jyrkästi.

13.10.2017 Yhdysvallat erosi YK:n alaisen järjestön UNESCOn jäsenyydestä vastalauseena sen Israel vastaisuudelle. Syksyllä 2016 YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon hallintoneuvosto hyväksyi ensin Jerusalem-päätöslauselman, missä kiistetään Jerusalemin temppelivuorella olevan mitään historiallista yhteyttä juutalaisuuteen.

Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017

1.12.2017 Amerikkalaisen uutistoimisto Axiosin mukaan kaksi anonyymiä lähdettä Valkoisesta talosta on ilmoittanut, että presidentti Trump pitää ensi keskiviikkona 6. joulukuuta puheen, missä hän tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Jos niin käy, palestiinalaiset voivat vastavetona julistaa valtionsa itsenäiseksi.

3.12.2017 PA:n presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti Yhdysvalloille, että Jerusalemin julistaminen Israelin pääkaupungiksi ja/tai USA:n lähetystön siirtäminen Tel Avivista Jerusalemiin "tappaisi" rauhanneuvottelut Israelin kanssa. Presidentti Trumpilla on maanantaipäivä aikaa viivästyttää vuonna 1995 annettua lakia, mikä siirtäisi lähetystön Jerusalemiin. Joidenkin lähteiden mukaan Trump viivästyttäisi lakia maanantaina, mutta ilmoittaisi keskiviikkona 6.12 Yhdysvaltojen tunnustavan Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

5.12.2017 Presidentti Trump ei maanantaina 4.12 viivästyttänyt lakia, mikä määrää USA:n lähetystön siirtämisen Tel Avivista Jerusalemiin. Sen sijaan Valkoisesta talosta ilmoitettiin, että Trump antaa asiaa koskevan julistuksen lähipäivinä.

5.12.2017 Presidentti Trump soitti PA: presidentti Abbasille ja Jordanian kuningas Abdullah II:lle ja ilmoitti heille siirtävänsä USA:n suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Abbas ilmoitti, että Palestiinan valtiota ei ole ilman Itä-Jerusalemia sen pääkaupunkina. Ks. artikkeli "Mitä Israelissa tapahtuu seuraavaksi". Abbas vetosi mm. Vatikaaniin ja Venäjään pyytäen niitä vaikuttamaan presidentti Trumpiin.

5.12.2017 Sen jälkeen, kun presidentti Trump ilmoitti siirtävänsä lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, Turkin presidentti Erdogan sanoi Jerusalemin statuksen muuttamisen "olevan punainen linja" muslimeille ja sen seurauksena Turkin katkaisevan diplomaattisuhteensa Israelin kanssa. “Mr. Trump! Jerusalem is a red line for Muslims,” totesi Erdogan televisioidussa puheessaan omalle puolueelleen.

US President Donald Trump holds up a signed memorandum after he delivered a statement on Jerusalem from the Diplomatic Reception Room of the White House in Washington, DC on December 6, 2017 as US Vice President Mike Pence looks on. (Saul Loeb/AFP)

6.12.2017 Yhdysvallat tunnusti ensimmäisenä maana koko maailmassa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi presidentti Trumpin toimesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä. Myös Yhdysvaltojen lähetystö siirretään Tel Avivista Jerusalemiin. Trumpin mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuta Temppelivuoren nk. status quohon. Tästä linkistä voi lukea presidentti Trumpin julistuksen Jerusalemista.


Se, että Yhdysvaltojen tunnustus annettiin juuri Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä ei ehkä ole sattumaa. Messiaan ensimmäisessä tulemuksessa hän tuli Jerusalemiin silloisen "pyhän maan", eli Israelin pohjoisosasta, Galileasta. Galileassa sijaitsi maan vesivarasto, eli Genesaretin järvi. Vesi symboloi elämää ja evankeliumia, vrt. Jes. 44:3-4 ja Jer. 2:13. Seurakunnan aikana evankeliumi ja sen myötä "pyhän maan rajat" on laajentunut maailman ääriin asti. Israelista pohjoiseen "maailman ääressä" sijaitsee Suomi, mikä tunnetaan ennen muuta myös tuhansien järvien maana. On mahdollista, että Messiaan toisessa tulemuksessa evankeliumi tuodaankin takaisin Jerusalemiin juuri Suomesta. Tällä kertaa juutalainen kansa tulee ottamaan sen myös vastaan! He ovat olleet syrjässä lähes 2000 vuotta muun maailman evankelioinnin ajan. Nyt he ovat palanneet takasin omaan maahansa Kristuksen paluuta varten.


Kuvahaun tulos haulle suomenlippuKuvahaun tulos haulle israelin lippu

Lieneekö sattumaa sekään, että sekä Israel että Suomi saivat alkunsa lähes kuukauden tarkkuudella 100 vuotta sitten. Israel Britannian annettua nk. Balfourin julistuksen juutalaisten kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan ja Suomi annettuaan oman itsenäisyysjulistuksensa, millä se irtaantui Venäjästä. Molempia maita yhdistää lisäksi sinivalkoinen kansallislippu. Myös Suomen vaakunassa oleva leijona voidaan symbolisesti yhdistää Juudan, eli juutalaisten sukukunnan leijonaan, 1.Moos. 49:9,  ja Juudan sukukunnasta polveutuvaan "Juudan heimon leijonaan", Jeesukseen, Ilm. 5:5.

9.12.2017 Kaikki YK:n turvallisuusneuvoston 14 jäsenmaata Yhdysvaltoja lukuunottamatta tuomitsivat Trumpin päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. "Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä", Sak. 12:3.

Turvallisuusneuvosto oli kokoontunut hätäistuntoon USA:n Jerusalemin tunnustamisen vuoksi.

10.12.2017 Sanasota kiihtyy Jerusalemin ja Ankaran välillä. Erdogan syyttää Israelia "tuhansien palestiinalaisten murhista" ja Netanyahu Turkkia Hamasin terroristien ja Iranin valtapyrkimysten tukemisesta. Kokouksessaan Kairossa arabiministerit vaativat lisäksi, että kansainvälinen yhteisö tunnustaisi Palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem. Arabiliitto oli kokoontunut Kairoon puheenjohtajamaan Jemenin kutsusta hätäkokoukseen käsittelemään Yhdysvaltojen tunnustusta Jerusalemista.

Prime Minister Benjamin Netanyahu (left)  holds a joint press conference with the European Union's foreign policy chief, Federica Mogherini in Brussels, Belgium, October 11, 2017.(Avi Ohayon/GPO)

Netanyahu ja Federica Mogherini lehdistötilaisuudessa Brysselissä.

11.12.2017 Pääministeri Netanyahu totesi Brysselissä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että presidentti Trumpin tunnustus Jerusalemista oli vain "faktojen panemista pöydälle ja tosiasioiden hyväksymistä". EU:n ulkoasioita hoitava korkea virkamies, Federica Mogherini, totesi EU:n kannan olevan nk. kahden valtion ratkaisu, missä Jerusalem on molempien valtioiden pääkaupunki vuoden 1967 tulitaukolinjan mukaisesti.

13.12.2017 Turkin hätäkokoukseen kutsuma islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö, OIC, julisti Istanbulissa, että kansainvälisen yhteisön on tunnustettava Palestiinan valtio ja Itä-Jerusalem sen miehitettynä pääkaupunkina. OIC:n kuuluu yhteensä 57 islamilaista valtiota. Lisäksi järjestö totesi, ettei Yhdysvalloilla ole enää mitään roolia rauhaneuvotteluissa palestiinalaisten ja Israelin välillä. Tästä linkistä löytyy kokouksen julkilausuman teksti.

16.12.2017 Valkoinen talo ilmoitti varapresidentti Mike Pencen Lähi-Idän vierailun edellä, että Yhdysvallat näkee Itä-Jerusalemissa sijaitsevan Itkumuurin (Western Wall) pysyvän osana Israelia Kaikissa tulevissa rauhansopimuksissa palestiinalaisten ja Israelin välillä. Palestiinalaiset ovat kieltäytyneet tapaamasta Pencea. 

Käytännössä Yhdysvaltojen näkemys Itkumuurin jäämisestä osaksi Israelia tarkoittaa sitä, ettei mm. YK:n, palestiinalaisten ja EU:n vaatimus kaupungin jakamisesta vuoden 1967 tulitaukolinjan mukaisesti tulisi toteutumaan. Tulitaukolinjaa noudattava Jerusalemin jakaminen Israelin ja tulevan Palestiinan valtion välillä jättäisi koko vanhan kaupungin, Itkumuuri ml., Palestiinan pääkaupungiksi. Tämä Yhdysvaltojen näkemys on, jos mahdollista, vieläkin radikaalimpi linjaus Yhdysvalloilta, kuin Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi. Silloin oli vielä mahdollista ajatella, että kaupunki jaettaisiin vuoden 1967 tulitaukolinjaa noudattaen kahden valtion pääkaupungiksi, mutta nyt sekään ei ole enää mahdollista. Itkumuuri sijaitsee selkeästi tulitaukolinjan (green line) itäpuolella nk. vanhassa kaupungissa, mitä palestiinalaiset ovat vaatineet kokonaan itselleen, ks. kuva yllä.

17.12.2017 Turkin presidentti Erdogan sanoi puheessaan sunnuntaina, että Jerusalem on muslimien pääkaupunki eikä juutalaisilla ole oikeutta "omia" sitä itselleen. Hän myös suunnitteli siirtävänsä Turkin suurlähetystön Itä-Jerusalemiin heti kun se mahdollista sen jälkeen, kun Israelin miehitys siellä loppuu.

USA:n YK:n suurlähettiläs Nicky Hailey

18.12.2017 Yhdysvallat esti veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman, joka vaati Yhdysvaltoja luopumaan päätöksestä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvallat käytti veto-oikeuttaan kaikkien muiden 14 turvallisuusneuvoston jäsenvaltion äänestäessä päätöslauselman puolesta. Tästä linkistä voit lukea sanatarkasti Yhdysvaltojen YK:n suurlähettilään Nicky Haileyn puheen turvallisuusneuvostossa veto-oikeuden käytön yhteydessä.

20.12.2017 Turkki ja Jemen esittävät torstaina 21.12.2017 YK:N yleiskokoukselle hyväksyttäväksi päätöslauselmaa, mikä kumoaisi Yhdysvaltojen yksipuolisen päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Turkki toimii Islamilaisen yhteistyöjärjestön, OIC:n, puheenjohtajamaana ja Jemen Arabiliiton puheenjohtajamaana. 193 valtiota käsittävän yleiskokouksen päätöslauselmat eivät kuitenkaan ole jäsenmaita sitovia. Yhdysvallat on tuominnut etukäteen päätöslauselman, mikä kyseenalaistaa sen päätöksen siirtää lähetystönsä Jerusalemiin ja sanoo "seuraavansa tarkasti" ketkä äänestävät yleiskokouksessa päätöslauselman puolesta.

Vrt. Sak. 12:3b; Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maailman (hepr. erets) kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Sakarjan jakeen 12:3b toteutuu kirjaimellisesti torstaina, talvipäivänseisauksena, 21. joulukuuta 2017, kun YK:n yleiskokous (193 kansakuntaa) kokoontuu erityishätäistuntoon käsittelemään Jerusalemin asemaa! Myös Vatikaani on läsnä, vaikka ei ole YK:n jäsen. Vatikaani on aiemmin tuominnut Yhdysvaltojen päätöksen ja kehoittanut sitä pidättäytymään lähetystönsä siirrosta. Presidentti Trump on uhannut leikata Yhdysvaltojen avustusta niiltä valtioilta, jotka äänestävät päätöslauselman puolesta.

21.12.2017 YK:n yleiskokous kokoontuu hätäistuntoon torstaina klo 10:00 paikallista aikaa päättämään Yhdysvaltojen Jerusalem-tunnustuksen hylkäämisestä. Päätös tehdään vuoden pimeimpänä ajankohtana, sillä talvipäivänseisaus alkaa New Yorkissa klo 11:28 paikallista aikaa (Suomessa klo 18:28). Lieneekö sattumaa tämäkään?

21.12.2017 klo 19:30 Yleiskokous hyväksyi esityksen hylätä USA:n päätös Jerusalemista äänin 128-9. Yhteensä 35 valtiota pidättäytyi äänestämästä. Suomi äänesti hylkäämisen puolesta EU:n linjan mukaisesti. EU:n linjaa uhmaten Unkari, Romania, Kroatia, Latvia ja Tsekin tasavalta pidättäytyivät äänestämästä. Esitystä vastaan äänestivät Yhdysvaltojen ja Israelin lisäksi vain Guatemala, Honduras ja jotkut Tyynen meren pienet saarivaltiot. Lisäksi 21 maata ei osallistunut äänestykseen lainkaan. Yhdysvallat oli aiemmin uhannut vähentää taloudellista tukeaan sen Jerusalemin tunnustamista vastaan äänestäneiltä mailta.

Tästä päätöksestä alkaa "juopuminen" Jerusalemin asemasta. Ensin siihen kompastuvat islamilaiset kansat Turkin johdolla ja sen jälkeen koko maailma YK:n valtuuttamana. Tämä lopun ajan konflikti Jerusalemista päättyy "taivaalliseen interventioon", eli Kristuksen paluuseen maan päälle.Jerusalem_6.12.2017.jpg

Jerusalemin temppelivuori 6.12.2017

Sakarjan 12. luvun profetia toteutuu silmiemme edessä:

"Minä (Jumala) teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville kansoille (OIC:n kokous 13.12.2017). Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö, 57 islamilaisesta valtiosta koostuva OIC, kokoontui puheenjohtajamaan Turkin kutsumana Istanbulissa 13.12.2017 tuomitsemaan Yhdysvaltojen tunnustuksen Jerusalemista vaatien samalla muuta maailmaa tunnustamaan Palestiinan valtion ja Itä-Jerusalemin sen miehitettynä pääkaupunkina. Sitä ennen piti 22 jäsenmaata käsittävä Arabiliitto puheenjohtajamaa Jemenin kutsumana hätäkokouksen Kairossa 9.12.2017, missä he samoin tuomitsivat Trumpin tunnustuksen Jerusalemista Israelin pääkaupunkina ja vaativat muita maita tunnustamaan palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään.

Sinä päivänä minä (Jumala) teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Ensin 18.12.2017 Yhdysvallat esti veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman, joka vaati Yhdysvaltoja luopumaan päätöksestä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvallat käytti veto-oikeuttaan kaikkien muiden 14 turvallisuusneuvoston jäsenvaltion äänestäessä päätöslauselman puolesta. Sen jälkeen 193 valtiota käsittävä YK:n yleiskokous kokoontui Turkin ja Jemenin kutsumana New Yorkissa hätäistuntoon kolme päivää myöhemmin 21.12.2017 samalla tavoin tuomitsemaan Yhdysvaltojen tunnustuksen Jerusalemista. Turkin ja Jemenin esityksen takana olivat OIC ja Arabiliitto...mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen (Jerusalemin asemaan) käsiksi, satuttavat itsensä".2.1.2018 Israelin eduskunta hyväksyi nk. Jerusalem-lain, mikä vaatii 2/3 enemmistön Knessetissä minkään Jerusalemin osan (ml. Itä-Jerusalem) luovuttamiseen pois Israelin hallinnasta mahdollisessa tulevassa rauhansopimuksessa palestiinalaisten kanssa. Aiemmin päätös olisi voitu tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. Käytännössä laki estää Jerusalemin kaupungin jakamisen palestiinalaisten kanssa. Lakia esittänyt Jewish Home puolueen kansanedustaja Shuli Mualem-Rafaeli totesi lain läpimenon jälkeen, että "Jerusalem ei tule koskaan olemaan neuvottelupöydällä". Palestiinalaiset raivostuivat laista.

3.1.2018 Presidentti Trump uhkasi lopettaa vuotuisen yli 300 miljoonan dollarin USAID avustuksen palestiinalaisille, jos he eivät palaa USA:n johtamiin rauhanneuvotteluihin. PA:n presidentti Abbas vastasi sanomalla "Jerusalemin olevan Palestiinan valtion ikuinen pääkaupunki eikä se ole ostettavissa". Yhdysvaltojen YK lähettiläs Nicky Hailey sanoi lisäksi maansa myös harkitsevan uudelleen yli 350 miljoonan USD vuotuisen avustuksen jatkamista palestiinan pakolaisjärjestö UNRWA:lle, joka toimii YK:n kautta alueella.

UNRWA_Gaza.jpg

5.1.2018 Diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvallat ei ole maksanut 1.1.2018 erääntynyttä 125 miljoonan USD avustusta YK:n Palestiinalaisten pakolaisjärjestölle UNRWA:lle. Trumpin hallinto on uhannut puolittaa järjestön vuotuisen 368 miljoonan USD avustuksen, elleivät palestiinalaiset palaa sen johtamiin rauhanneuvotteluihin. Leikkaus vaikuttaisi eniten Gazan alueella. Israelin tiedustelulähteiden mukaan se huonontaa merkittävästi Gazan jo ennestään kurjaa tilannetta ja saattaa johtaa uuteen sotaan. Jes. 11:14 mukaan Googin sotaan johtavat tapahtumat alkavat  juuri Gazasta. Valkoinen talo kuitenkin kiistää, että avustuksista olisi toistaiseksi tehty mitään päätöstä.

8.1.2018 Michael Wolffin kirjoittamassa kohukirjassa "Fire and Fury" väitetään Trumpin tiimin suunnitelleen Jerusalemin tunnustamisen lisäksi Länsi-Rannan luovuttamista takaisin Jordanialle ja Gazan luovuttamista takaisin Egyptille. Israel valtasi nämä alueet 1967. Tämä olisi merkinnyt Palestiinan valtion kokonaan mitätöimistä tulevaisuudessa.

9.1.2018 Palestiinalaisten pääneuvottelija Saeb Erekat totesi radiohaastattelussa, että palestiinalaiset torjuvat kaikki Yhdysvaltojen johtamat rauhanneuvottelut kunnes Washington peruu 6. joulukuuta antamansa julistuksen Jerusalemista Israelin pääkaupunkina. Tätä pidetään yleisesti mahdottomana ja se kertoo Israelin ja palestiinalaisten välisten rauhanneuvotteluiden ajautuneen täydelliseen umpikujaan.

10.1.2018 Israel esittää lakia, mikä vähentäisi palestiinalaisille maksettavia verotuloja noin 358 miljoonalla USD vuodessa. Tällä summalla PA maksaa korvauksia Israelin vankiloissa istuville palestiinalaisille rikollisille ja heidän perheilleen. Useat heistä on tuomittu terroristisista rikoksista. Aiemmin Yhdysvallat on uhannut vähentää PA:lle ja UNRWA:lle maksettavia avustuksia yli 500 miljoonalla USD vuodessa. Toteutuessaan vähennykset romahduttaisivat palestiinalaishallinnon talouden.

16.1.2018 Yhdysvallat maksaa YK:n palestiinalaisjärjestölle 60 miljoonaa USD tukea, mutta jättää maksamatta 65 miljoonaa USD, Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat tiistaina. Yhdysvallat haluaa, että UNRWA:n toimintaa ja rahoitusta uudelleen arvioidaan perinpohjaisesti. Koko Yhdysvaltojen järjestölle antama vuotuinen avustus on ollut viime vuonna 368 milj. USD. UNRWA:aa on arvosteltu mm. Israelin vastaisesta propagandasta ja halusta pitää yllä keinotekoisesti palestiinalaisten pakolais-statusta.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas speaks during a conference on Jerusalem at the Al-Azhar Conference Center, in Cairo, Egypt, Wednesday, January. 17, 2018 (AP Photo/Amr Nabil)
Kuvassa yllä PA:n presidentti Abbas puhuu Al-Azhar konferenssikeskuksessa Kairossa.

17.1.2018 PA:n presidentti Mahmoud Abbas totesi puheessaan Kairossa järjestetyssä "Globaali tuki Jerusalemille" konferenssissa, että Jerusalem on portti sotaan tai rauhaan ja Trumpin on valittava kumpaa tietä kuljetaan. Abbasin mukaan vain Itä-Jerusalem Palestiinan pääkaupunkina on portti rauhaan.

19.1.2018 USA:n ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert ilmoitti Yhdysvaltojen pidättävän UNRWA:lta vielä 45 milj. USD lisää jo aiemmin pidätettyjen avustuksien lisäksi. Yhteensä Yhdysvallat on tänä vuonna vähentänyt UNRWA:n rahoitusta jo yli 100 milj. USD. Yhdysvallat on vaatinut UNRWA:n koko toiminnan uudelleen arvioimista ja vaatinut muita maita osallistumaan enemmän sen rahoittamiseen. UNRWA:n johtaja Pierre Krahenbuhl sanoi Yhdysvaltojen informoineen häntä, että tänä vuonna heille annetaan 60 milj. USD sen sijaan, että viime vuonna Yhdysvaltojen avustus oli 360 milj. USD. Yhdysvallat on edelleen ylivoimaisesti suurin UNRWA:n rahoittaja, sillä esim. Venäjän vuotuinen avustus järjestölle on 2 milj. USD ja Kiina antaa vain 300.000 USD vuodessa. USA:n rahoituksen väheneminen vaikuttaa eniten Gazan alueella.

Amrikkalaisten uutislähteiden mukaan USA:n lähetystö siirrretään Jerusalemiin jo vuoden sisällä ja viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Uusi osoite tulee olemaan David Flusser St 14, Jerusalem, missä sijaitsee tällä hetkellä USA:n konsulaatti. Kiinteistöä tullaan voimakkaasti kehittämään ja laajentamaan, ennenkuin lähetystö voidaan siirtää sinne Tel Avivista.

22.1.2018 PA:n presidentti Mahmoud Abbas vieraili EU:n ulkoministerikokouksessa Brysselissä maanantaina 22.1 ja pyysi EU:n jäsenvaltioita tunnustamaan Palestiinan itsenäisen valtion vastavetona Trumpin joulukuun 6. päivän tunnustukselle Jerusalemista Israelin pääkaupunkina. Abbas väitti sen rohkaisevan palestiinalaisia saavuttamaan rauhan Israelin kanssa.

Samana päivänä USA:n varapresidentti Mike Pence puhui Knessetissä ja vahvisti Yhdysvaltojen lähetystön siirtyvän Jerusalemiin ensi vuoden lopuun mennessä. Pence myös totesi, että Yhdysvallat ei tule ensi huhtikuun jälkeen uusimaan Iranin kanssa tehtyä ydinsopimusta ennenkuin siihen on tehty vaaditut muutokset.

 25.1.2018 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump totesi  Sveitsin Davosissa järjestetyssä World Economic Forumin lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvallat ei enää tue palestiinalaisia taloudellisesti, jos he eivät palaa Yhdysvaltojen johtamiin rauhanneuvotteluihin Israelin kanssa. Yhdysvaltojen taloudellinen tuki PA:lle on ollut yli 300 milj. USD vuodessa. Trump sanoi "rahojen olevan nyt pöydällä" ja katsotaan mitä tapahtuu. Yhdysvallat on antanut noin puolet kaikesta ulkomaisesta avusta, minkä PA on saanut vuonna 2017.

Trump totesi myös puheessaan, että tunnustamalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi hän otti kaupungin "pois neuvottelupöydältä". Palestiinalaisten pääneuvottelija Saeb Erekat kommentoi sitä sanomalla, että "joka sanoo Jerusalemin olevan pois pöydältä, sanoo rauhan olevan pois pöydältä". Israelin pääministeri Netanyahu kommentoi asiaa myöhemmin sanomalla, että "kaikissa mahdollisissa rauhansopimuksissa Israelin pääkaupunki tulee aina olemaan Jerusalemissa".

26.1.2018 Davos, Sveitsi. Pääministeri Netanyahu vakuutti lehdistölle, että Israel tulisi pitämään hallinnassaan kaikki Jerusalemin vanhan kaupungin "pyhät paikat" kaikissa mahdollisissa tulevissa rauhansopimuksissa palestiinalaisten kanssa. Samalla hän vakuutti nk. status quon säilyvän Temppelivuorella.

Trumpin_puhe.jpg

State of the Union on Yhdysvaltain presidentin tärkein vuosittainen maan kongressille ja kansalaisille suunnattu puhe.

31.1.2018 Vuotuisessa "Kansakunnan tila" (State of the Union) puheessaan kongressille presidentti Trump pyysi sitä lakkauttamaan avustuksia mailta, jotka äänestivät YK:ssa Yhdysvaltoja vastaan sen tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvallat antoi vuonna 2016 USAID avustusta yhteensä noin 20 miljardia USD.

3.2.2018 Uutislähteiden mukaan Trumpin hallinto aikoo esittää Lähi-Idän rauhansuunitelmansa siitä huolimatta, vaikka palestiinalaiset eivät haluaisi palata Yhdysvaltojen johtamiin neuvotteluihin. Palestiinalaiset etsivät uutta rauhanvälittäjää EU:sta ja Venäjästä, mutta Israel on sanonut palaavansa vain Yhdysvaltojen johdolla tapahtuviin neuvotteluihin. Umpikuja on täydellinen!

9.2.2018 Puhuessaan Ramallahissa palestiinalaisnuorille "Jerusalem musliminuorten pääkaupunki 2018" tapahtumassa PA:n presidentti Mahmoud Abbas totesi Jerusalemin olevan "ikuinen pääkaupunki muslimeille ja kristityille", mutta jätti kokonaan mainitsematta juutalaiset. Samalla hän syytti Yhdysvaltojen rauhanvälittäjää, Jason Greenblattia, "amerikkalaiseksi siionistiksi".

16.2.2018 Jerusalemin kaupunki perii YK:lta ja kristillisiltä kirkoilta maksamatta jäänyttä kiinteistöveroa 190 milj. USD. Kaupungin mukaan vain jumalanpalvelukseen tarkoitetut kiinteistöt ovat voimassa olevan lainsäädännön perusteella  vapaat verosta, eivät muut, kuten tähän asti on ollut käytäntö. Kirkot ja kristilliset yhteisöt vastustavat veroa voimakkaasti. Niiden mukaan heillä ei ole kykyä ko. veron maksamiseen ja se voi johtaa luopumiseen joistakin kiinteistöistä pakon edessä. Kohu edesauttaa syytöksiä Israelia vastaan "Jerusalemin juutalaistamisesta".

23.2.2018 Yhdysvaltojen esitys Lähi-Idän rauhansuunnitelmaksi on lähes valmis. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun suunnitelman kaksi pääarkkitehtiä, Jared Kushner ja Jason Greenblatt, pyysivät YK:n turvallisuusneuvostoon kuuluvien valtioiden YK-edustajia tukemaan suunnitelmaa. Mielenkiintoista on, jos suunnitelmasssa on jotakin, mitä Israel ei voi hyväksyä. Se voi vaikuttaa Israelin ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin. Israelin ja Yhdysvaltojen suhteiden heikentyminen taas rohkaisee Turkkia uusiin siirtoihin Lähi-Idässä.

Yhdysvallat ilmoittaa siirtävänsä suurlähetystönsä Jerusalemiin 14.5.2018

23.2.2018 USA ilmoitti siirtävänsä suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin jo 14. toukokuuta tänä vuonna Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlapäivänä. 70 vuotta sitten 11 minuuttia yli puolenyön 15. toukokuuta 1948 Yhdysvaltojen presidentti Harry Truman tunnusti Israelin valtion itsenäisyyden de facto ensimmäisenä maana maailmassa. Viime vuonna USA on jo tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. Pääministeri Netanyahu ilmoitti kutsuvansa presidentti Trumpin Yhdysvaltojen lähetystön virallisiin avajaisiin toukokuussa.

Kuvassa yllä Yhdysvaltojen nykyinen konsulaatti ja tuleva suurlähetystö David Flusser kadulla Talpiotin kaupunginosassa Jerusalemissa.

Turkin ulkoministeriö kommentoi asiaa sanomalla Yhdysvaltojen päätöksen siirtää lähetystönsä "olevan erittäin huolestuttavaa". Palestiinalaisten pääneuvottelija, Saeb Erekat, totesi Yhdysvaltojen hallinnon olevan nyt osa ongelmaa eikä enää osa ongelman ratkaisua.

Kuvahaun tulos haulle israelin vaakuna

Kuvassa yllä Juudan ja Suomen leijonat, jotka symboloivat myös Israelin ja Suomen kohtalonyhteyttä.


Israelin ja Suomen kohtalonyhteys on tullut esille molemmissa kauan odotetuissa konkreettisissa tapahtumissa Jerusalemiin liittyen. Suomen 100-vuotisjuhlan itsenäisyyspäivänä Yhdysvallat tunnusti ensin Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017. Sen jälkeen Yhdysvallat siirtää tämän tunnustuksen merkiksi suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin Israelin 70-vuotisjuhlan itsenäisyyspäivänä 14.5.2018. Suomen siniristilippu kuvaa Jeesuksen ristinkuolemaa ja evankeliumia ja Suomen leijonavaakuna Kristuksen takaisin paluuta aikojen lopussa.28.2.2018 Jerusalemissa oleva Pyhän haudan kirkko oli kolme päivää suljettuna verokiistan takia. Israelin viranomaiset lykkäsivät kristillisten kirkkojen maaomaisuuden verottamislakia toistaiseksi. Viranomaisten mukaan kirkkorakennuksia ei ole tarkoitus verottaa, vaan ainoastaan kirkkokuntien omistamaa muuta maaomaisuutta Jerusalemissa.

11.3.2018 Uutislähteiden mukaan joukko arabimaita on neuvonut palestiinalaisia hyväksymään presidentti Trumpin esityksen rauhansopimuksesta, koska muutoin he eivät ehkä saa tulevaisuudessa "mitään". Trumpin mukaan Israel joutuu tekemään myönnytyksiä vastapainoksi Jerusalemin tunnustamisesta. Trumpin suunnitelma julkaistaneen vielä tänä keväänä.

On selvää, että jos Trumpin suunnitelmassa Israelilta vaaditaan osittaistakin vetäytymistä Itä-Jerusalemista ja erityisesti temppelivuorelta, se ei tule siihen suostumaan. Tämä taas saisi koko maailman ja erityisesti islamilaiset maat lisäämään painostusta entistäkin voimakkaammin Israelia vastaan. Israel voisi siinä tapauksessa jäädä yksin.

Kuvahaun tulos haulle putin and erdogan meeting

Venäjän presidentti Vladimir Putin, Iranin presidentti Hasan Rohani ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaavat Ankarassa 4.4.2018 ja keskustelevat Syyrian tilanteesta.

3.4.2018 Lännen hylkimät Venäjän, Turkin ja Iranin presidentit kokoontuvat Ankarassa keskinäiseen neuvonpitoon mm. Syyriasta keskiviikkona 4.4.2018. Erdogan ja Putin julistivat Venäjän toimittaman, Turkin ensimmäisen ydinvoimalatyömaan avatuksi.

22.4.2018 Iranin ulkoministeri Mohammad Zarif sanoo Yhdysvaltojen suurlähetystön avaamisen ensi kuussa Jerusalemissa olevan loukkaus koko muslimimaailmaa kohtaan. Yhdysvallat avaa lähetystönsä 14.5, kun Israelin valtion itsenäistymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta.

13.5.2018 Kansanedustaja Yehuda Glick ylisti uutta ennätystä Temppelivuorella käyneiden juutalaisten osalta yhdessä päivässä. Ulkomaisten turistien lisäksi 2084 juutalaista vieraili tänään Jerusalemin Temppelivuorella. Yhdysvallat avaa huomenna, Israelin valtion 70-vuotisjuhlapäivänä, uuden lähetystönsä Jerusalemissa. Paikalle on kutsuttu yli 800 juhlavierasta.

3. Jerusalem-kiistan seuraukset

Profeetta Sakarjan mukaan kiista Jerusalemin asemasta tulee johtamaan siihen, että Israelia ympäröivät valtiot hyökkäävät "vapauttamaan Itä-Jerusalemia" ja puolustamaan muslimien oikeutta määrätä siellä olevia pyhiä paikkojansa, eli nk. Googin sotaan;

2 Katso, minä (Jumala) tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi (hepr. ra`al) kaikille kansoille siinä ympärillä (Israelia ympäröivät kansat); sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään. (Sak. 12:2, KR 1776)

Hyökkääjä lyödään ydinaseilla

Silloin Jumala puuttuu tilanteeseen sallien seuraavien asioiden tapahtuvan; 

4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset (nopeaan sodankäyntiin tarkoitetut välineet) vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa (juutalaisia) kohti minä avaan silmäni (herätys), ja kaikki kansojen hevoset (panssarijoukot, moottoroitu jalkaväki) minä lyön sokeudella. (Sak. 12:4)

Jakeessa 4 mainitut "hevoset" kuvaavat VT:n aikana sotajoukkoja ja -välineitä. Hevosia ei Lähi-Idässä silloin käytetty vetojuhtina, vaan ne kuuluivat nopeasti liikkuvaan sodankäyntiin ratsuväessä ja sotavaunuja vetämässä. Työjuhtina toimivat härät. Siksi Messiaskin ratsasti Jerusalemiin rauhanaikaisella ratsulla, eli aasilla eikä hevosella, Sak. 9:9. Kristuksen tullessa toisen kerran voimassa kuninkaana Hän sen sijaan ratsastaa hevosella kukistaessaan lopullisesti pahan voimat maan päällä, Ilm. 19:11. Hevonen esiintyy usein VT:n profeettojen julistuksessa ja saa niissä voimakkaasti sodankäyntiin liittyvän symbolisen merkityksen. Tänä päivänä niitä vastaavat panssari- ja miehistönkuljetusvaunut sekä muut niitä tukevat moottoroidut asejärjestelmät, kuten tykistö ja ilmatorjunta yms.

EMP.jpg

Kuva yllä; "Minä lyön sokeudella hyökkävien kansojen hevoset", eli elektromagneettinen pulssi.

Sodankäynnin välineiden lyöminen "sokeudella" kuvaa Israelin käyttävän elektromagneettista pulssia (EMP, kuva yllä) hyökkääviä joukkoja vastaan. Vain sillä kyetään "sokaisemaan" nykyaikaiset taisteluvälineet ja -järjestelmät tehokkaasti laajalla alueella. Se tekee kaikki elektroniset laitteet pääosin toimintakyvyttömiksi. EMP lamauttaa laajalla alueella hyökkäävän armeijan kaikki johtamisjärjestelmät, viestiyhteydet ja tutkat "sokaisten" sen. Sen käyttökynnys on korkea, koska se aikaansaadaan ydinräjähdettä käyttäen. Voimakkuudesta ja räjähdyskorkeudesta riippuen sillä voidaan lamauttaa myös kokonaisia valtioita. Myös jakeen 4a "minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella" pitäisi kääntää "tyrmistyksellä" (hepr. timmahown), mikä kuvaa hyvin EMP:n yllättävää vaikutusta sekä sotavälineisiin että niiden käyttäjiin, kun kaikki kontrolli ja yhteydenpito katoaa ja taistelun johtaminen käy mahdottomaksi.

Hesekiel kuvaa samaa sotaa luvussa 38 ja sanoo hyökkäävistä joukoista jakeessa 21, että "Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Gogia vastaan, ja kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun". Jakeen loppu on jo toteunut Syyrian sisällissodassa 2018, mitä kutsutaan myös "sodaksi, missä kaikki taistelevat kaikkia vastaan". Tästä sodasta Goog ponnistaa itsensä Israelia vastaan.

Profeetat Sakarja ja Hesekiel eivät tietenkään tienneet elektromagneettisesta pulssista mitään, he vain kuvasivat oman aikansa käsitteillä ja sanoilla niitä näkyjä, mitä Herra heille antoi.

5 Silloin Juudan sukuruhtinaat (Israelin hallitus) sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".(Sak. 12:5)

Knesset.jpg

NKJV kääntää "Juudan sukuruhtinaat" sanoilla "the governors of Judah", mikä tarkoittaa tänä päivänä Israelin eduskuntaa, Knessetiä (kuvassa yllä) ja siitä koottua hallitusta. Heidän motiivinsa on Sakarjan mukaan hengellinen, eli "Jerusalemin asukkaat heidän Jumalassansa". Ylivoiman edessä he saavat voimaa kääntymällä "sotajoukkojen Herran", eli Jumalansa puoleen. Tämä merkitsee sitä, että Jerusalemissa on puhjennut herätys ja Israelin kääntyminen on jo tässä vaiheessa alkanut.

Myös Temppelivuoren tilanteen viime aikoina kärjistäneet Knessetin ja muiden korkeiden virkamiesten käynnit Temppelivuorella pohjautuivat hengelliseen motiiviin. Todelllinen juutalaisuuden pyhin paikka on Temppelivuori, eli Moorian vuori, missä jo Aabraham aikoi uhrata poikansa Iisakin. Sinne Salomo rakensi Herran temppelin ja Serubbaabel toisen temppelin täsmälleen samalle paikalle. Itkumuuri (hepr. Kotel) on vain Temppelivuoren "korvike", eli pala temppelialuetta ympäröinyttä, Herodeksen rakennuttamaa muuria. Koska juutalaiset eivät ennen vuotta 1967 päässeet Temppelivuorelle, he tyytyivät rukoilemaan Itkumuurilla. Israelin hallitus on valmis puolustamaan maatansa kaikin mahdollisin keinoin, jopa ydinaseilla.

Israel tulee tässä kiistan ensimmäisessä vaiheessa lyömään hyökkääjän samoin kuin tämän sodan esikuvana vuonna 66 Beth Horonin taistelussa juutalaiset löivät ensin Jerusalemiin hyökänneen Rooman XII legioonan. Jerusalemin asema ei vielä silloin muutu;

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (Israelin hallitus) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat (ydinaseilla) kaikki kansat yltympäri (Israelia ympäröivät kansat). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6)

samson-in-dagontemple.jpg

Kuvassa vasemmalla Simson tuhoaa filistealaisten temppelin, Tuom. 16:30.


Tulella kuluttaminen viittaa nykyaikaisessa sodankäynnissä ydinaseiden käyttöön. Lämpö-, eli polttovaikutus on ydinaseen primääri tuhovaikutus. Israelilla onkin puolustusstrategiassaan nk. Simson-optio, eli valmius käyttää ydinaseita ylivoimaista hyökkääjää vastaan. Sitä voidaan kuvata lyhyesti sanoilla "jos me tuhoudummme, kaikki tuhoutuvat".

Lopullinen välien selvittely islamin ja juutalaisten välillä

Profeetta Jooel kuvaa samaa sotaa seuraavasti;

9 Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota (islamin jihad), innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari" (islamilaisten maiden hyökkäys, nk. Googin sota).
11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon (= Herran tuomion laaksoon); sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä (Jumalan tuomion aika, ahdistuksen aika) ratkaisulaaksossa. 
15 Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. (Joel 3:9-15)

Jakeessa 9 mainittu käsite "pyhä sota/pyhittää sota" ei esiinny missään muualla Raamatussa. Sitä käytetään vain lopun aikana Israeliin hyökkäävien kansojen tuntomerkkinä. Se kuvaa meidän päivinämme tunnetuksi tullutta "islamin jihadia", eli islamin "pyhää sotaa" heidän mielestään vääräuskoisia vastaan, mikä on välttämätöntä taistelussa ulkoista vihollista vastaan ja islamin levittämiseksi. Pyhä sota, eli Jihad  on tullut tunnetuksi vasta 600-luvulla jKr. islamin uskon ja sen pyhän kirjan Koraanin kautta. Taistelu ulkoista vihollista vastan voidaan islamissa jakaa kahteen kategoriaan, puolustukselliseen ja hyökkäykselliseen jihadiin. Hyökkäyksellisen jihadin yksi tarkoitus on alueiden valloittaminen vääräuskoisilta, tässä tapauksessa juutalaisilta. Hyökkäyksellisen jihadin voi voi Koraanin klassisen tulkinnan mukaan julistaa vain uskonyhteisön johtaja, eli kalifi tai vastaavaan auktoriteettiasemaan noussut henkilö, tässä tapauksessa Goog.

"Sanokoon heikko minä olen sankari" jakeessa 10 ennakoi islamilaisten maiden uhoa ja sen jälkeistä tuhoa Googin, eli Turkin johtamassa sodassa Israelia vastaan. Googin sota on myös lopullinen välien selvittely juutalaisten ja islaminuskoisten välillä, mikä on jatkunut yli 1300 vuotta.


Israelilainen kenraali Moshe Dayan on aikanaan todennut maansa puolustukyvystä, että "Israelin on oltava kuin hullu koira, liian vaarallinen häirittäväksi". Kiistassa Jerusalemin asemasta islamilaiset maat unohtavat tämän tosiasian uskonnollisessa kiihkossaan lähtiessään "pyhään sotaan" ydinaseilla varustettua Israelia vastaan. Profeetta Sakarja toteaakin jakeessa 12:4a Herran lyövän hyökkäävät joukot "hulluudella".


Israelilla on eri lähteiden mukaan käytössään 75-400 ydinasetta  amuttavaksi maalta, ilmasta ja mereltä. Jo vuonna 1973 Yom Kippurin sodassa silloinen Israelin pääministeri Golda Meir määräsi 13 atomipommia käyttövalmiiksi Israelin mahdollisen sotilaallisen tappion varalta. 

Viereisessä kuvassa on esitetty Israelin strategisten aseiden sijoittuminen eri tukikohtiin.

Herran päivä, eli koko jumalatonta maailmaa kohtaava Jumalan vihan aika, on Googin sodan aikana lähellä, mutta se ei ole vielä alkanut, vrt. jae 14b. Joosafatin laakso ei ole maantieteellinen paikka, vaan se kuvaa Herran tuomiota aikojen lopulla. Tuomio kohtaa ensin Israelia ympäröiviä ja sinne Turkin johdolla hyökkääviä islamilaisia kansoja ja vasta sen jälkeen koko maailmaa. Jakeen Jooel. 3:15 kuvaama ilmiö "aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa" merkitsee ydinaseiden käytöstä johtuvaa pöly- ja tomukerroksen muodostumista ilmakehään, mikä heikentää tietylläalueella auringonvalon pääsyä ilmakehän läpi. Sitä kutsutaan myös ydintalveksi.

Tässä kaikessa on sama järjestys, kuin oli Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä vuonna 70. Siksi nämä kaksi tapahtumaa sekoittuvat Jeesuksen eskatologisessa puheessa Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Rooman valtakunnan aikana, kapinan puhjettua, Jerusalemia vastaan hyökkäsi ensin vuonna 66 Cestius Galluksen johdolla Syyrian Antiokiaan sijoitettu sijoitettu Rooman XII legioona (Fulminata), mikä lyötiin takaisin sen kokiessa murskatappion nk. Beth Horonin taistelussa. Samoin kuin Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä roomalaiset hyökkäsivät Jerusalemia vastaan ensin Syyrian Antiokiasta, niin nyt Turkin hyökkäys Israeliin alkaa muinaisen Antiokian vieressä sijaitsevalta Afrinin alueelta, mihin Turkki aloitti hyökkäyksen tammikuussa 2018 siellä olevia kurdeja vastaan. Tämä tulee lopulta johtamaan profeettojen ennustamaan Googin sotaan. Samoin kuin Cestius Gallus epäonnistui Temppelivuoren valtauksessa vuonna 66, niin myös Turkki tulee epäonnistumaan samassa yrityksessä. Samoin kuin juutalaiset saivat suuren sotasaaliin Galluksen joukoilta, niin myös Israel saa suuren sotasaaliin Turkin ja sen liittolaisten epäonnistuvan hyökkäyksen jälkeen, vrt. Hes. 39: 9-10.

Beth Horonin tappion jälkeen ja sen seurauksena Rooma, mikä vastasi silloin "koko tunnettua maailmaa", suuttui ja kokosi joukkonsa uuteen hyökkäykseen, jonka seurauksena Jerusalem ja sen temppeli valloitettiin ja tuhottiin lopulta vuonna 70. Samoin tulee käymään tämän aikakauden lopussa. Ensin Jerusalemia vastaan hyökkää Goog, eli Israelin ympärilllä olevat islamilaiset maat Turkin johtamina, ja sen jälkeen "koko maailma" YK:n valtuuttamana ryhtyy vapauttamaan Itä-Jerusalemia Israelin vallasta.  Heidän motiivinaan on tehdä Itä-Jerusalemista Palestiinan pääkaupunki. Nyt vain tulee käymään niin, että lopussa tapahtuu taivaallinen interventio, kun Kristus ylöstemmattuine pyhineen palaa maan päälle perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa ja hyökkäävät joukot tuhotaan, vrt. Sak. 14:5b. Tästä vuoden 70 Jerusalemin ja lopun ajan koko maailman tuhon analogiasta Jeesuksen apokalyptisissä puheissa on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli

Israel tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

...Mutta Juudan heimoa (juutalaisia) kohti minä avaan silmäni (herätys)... Sak. 12:4b

Sodan yhteydessä Israel tulee kääntymään kansakuntana ja tunnustamaan Jeesuksen Messiaakseen;

7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. (Sak. 12:7-8)

Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat Sakarjan lisäksi mm. Hes. 39:29 ja Joel 2:23. Tästä maailmahistoriallisesti käänteentekevästä tapahtumasta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli "Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa". Jakeen 7 Juudan majojen vapauttaminen ensin merkitsee sitä, että herätys leviää Jerusalemista ensin Israeliin ja vasta sen jälkeen koko muuhun maailmaan. Daavidin suku Jerusalemissa "on oleva niinkuin Herran enkeli", merkitsee sitä, että Herra tekee tässä yhteydessä suuria ihmetekoja kansansa keskuudessa, mikä saa aikaan herätyksen ensin Jerusalemissa ja Israelissa ja myöhemmin sen leviämisen nopeasti nykyaikaisen tiedonvälityksen avulla koko maailmaan. Tämä herätys päättyy seurakunnan ylösottoon ennen Herran vihan ajan alkamista. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli "Seurakunnan ylösotto Vanhassa ja Uudessa testamentissa".

9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. (Sak. 12:9-10)

Hyökkääjät lyödään ja sen yhteydessä juutalaiset murtavat sydämensä tajutessaan juuri Jeesuksen olevan heille kirjoituksissa luvatun Messiaan. Tämä aikaansaa armon ja rukouksen hengen vuodatuksen kansan päälle sen kääntyessä Jumalansa puoleen.

Apostoli Pietari lainasi profeetta Joelia todetessaan ensimmäisenä helluntaina Jerusalemin asukkaille, että;

17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2)

Silloin ei Jerusalemin taivaalla vielä nähty jakeessa 19 mainittuja "ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita", mutta Googin sodan yhteydesä tapahtuvassa toisessa hengenvuodatuksessa niitäkin on kaikkien nähtävissä. Ensimmäisen hengenvuodatuksen, eli syyssateen yhteydessä Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle helluntaina ja toisessa, eli kevätsateessa, myös juutalaiset ottavat kansakuntana evankeliumin vastaan. 

Jaakobin paini esikuvana Israelin kääntymisestä

Israelin kääntymisen esikuva on 1.Mooseksen kirjan luvussa 32. Siinä Jaakob palaa omaan maahansa pitkän pakolaisuuden jälkeen ja Eesau lähtee suuren sotajoukon kanssa häntä vastaan. Jaakob joutuu ahdistukseen ja painii enkelin kanssa koko yön aina päivänkoittoon asti. Lopulta ennen aamua enkeli pyytää Jaakobia päästämään hänet, mutta Jaakob sanoo ettei päästä ennenkuin enkeli siunaa hänet.

26 Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua".
27 Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob".
28 Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut". (1.Moos. 32)

Siten Jaakobin nimi "petturi" vaihtuu nimeksi "Israel", eli "Jumalan soturi". Lopun ajassa tämä toteutuu Israelin kääntymisessä Googin sodan yhteydessä. Se, että Israelin kääntyminen tapahtuu ennen "päivänkoittoa", merkitsee että se tapahtuu ennen Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa.

4. Miksi kiistan ytimessä on juuri Jerusalemin Temppelivuori?

Temple_Mount.png

Kuvassa yllä Temppelivuori. Keskellä on kultakupolinen Kalliomoskeija ja sen alapuolella hopeakupolinen Al Aqsan moskeija.

Temppelivuoren merkitys juutalaisuudessa 

Juutalaisen kosmoksen keskipisteenä on Jerusalemin temppelivuori (hepr. Har ha Bayit). Kaupungin pyhyys on siellä sijainneen temppelin kaikkein pyhimmän lavennus ja se johtuu vain siitä, että se on kasvanut Temppelivuorella olevan Jumalan läsnäolon ympärille. Samoin koko "pyhän maan", eli Erets Israelin pyhyys juontuu tästä samasta pyhyyden topografiasta. Maa on pyhä, koska sen keskellä sijaitsee Jerusalem ja sen Temppelivuori ja siellä sijainneen temppelin kaikkein pyhin, missä on Jumalan läsnäolo. Erets Israelin ulkopuolella sijaitsee "epäpyhä pakanoiden maa". Juutalaisessa kosmoksessa pyhyys kasvaa maan ääristä kohti maan napaa, eli Jerusalemia ja päinvastoin.

Jerusalemin Temppelivuori, eli Moorian vuori, on kolmen monoteistisen uskonnon pyhä paikka. Siellä perimätiedon mukaan Aabraham aikoi uhrata poikansa Iisakin, mutta Jumala esti sen ja katsoi sijaisuhrin. Sinne Salomo rakensi ensimmäisen temppelin (1.Kun. 6-7) ja Serubbabel toisen temppelin täsmälleen samalle paikalle (Esra 3-6, Hagg. 1-2). 

Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. (2.Aik. 3:1)

Siellä myös Jeesus antoi uhrinsa koko ihmiskunnan edestä, kaupungin silloisten muurien ulkopuolella Golgatalla, mistä temppelissä tapahtunut ja tuhat vuotta kestänyt uhraaminen esikuvallisesti kertoi.

Temppelivuoren merkitys islamissa

Sinne, samaan paikkaan (arab. Haram al-Sharif), islam rakensi Kalliomoskeijan voitomerkiksi aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisudesta ja kristinuskosta. Kalliomoskeija ei ole nimestään huolimatta varsinainen moskeija vaan muistorakennus tai pyhäkkö (engl. shrine) eikä sitä ole edes suunnattu Mekkaan päin. Muslimien silmissä siitä tuli islamin voiton tunnus. Kalliomoskeijan avulla islam, joka on syntynyt juutalais-kristillisen uskontotradition ulkopuolella, julistautui monoteististen uskontojen tradition täysivaltaiseksi perilliseksi.

Juutalaisen kosmoksen keskipisteen, Jerusalemin Temppelivuoren, islamilaistaminen ilmensi mahdollisimman dramaattisesti islamin ylivertaisuutta juutalaisuuteen nähden. Mutta tapa, jolla se toteutettiin, viittaa siihen, että rakennusprojekti tähtäsi erityisesti myös kristinuskon haastamiseen. Kalliomoskeijasta oli määrä tulla kauniimpi ja mahtavampi kuin sen lähellä sijaitseva Pyhän Haudan Kirkko ja muut lähistöllä sijaitsevat kristilliset kirkot. Kalliomoskeija koristeltiin bysanttilaistyylisillä mosaiikeilla. Niiden kalligrafiaksi valittiin juuri niitä Koraanin lauseita, joissa hyökätään suoraan kristinuskon ydintä, eli Kristuksen jumaluutta vastaan. Oktagonin arkadeissa lukee mm.;

Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on islam. Ei Jumalan sovi hankkia itselleen lasta. Ei hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä hänellä ole ketään vertaista.Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: "Heitä on kolme", vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi Jumala. Jumala meitä varjelkoon! Hänelläkö olisi lapsia?

Muhammed seuraajineen oli ottanut Jerusalemin rukoussuunnakseen jo vuonna 621 ja vasta kolme vuotta myöhemmin, kun oli käynyt selväksi että juutalaiset eivät tunnustaisi Muhammedia profeetaksi, rukoussuunta (arab. Qibla) muutetttiin kohti Mekkaa. Jerusalem tunnetaankin islamissa "ensimmäisenä kahdesta rukoussuunnasta". Kääntyminen kohti Mekkaa vuonna 624 symboloi toisten monoteististen uskontojen, juutalaisuuden ja kristinuskon, yläpuolelle nousemista.

Mekalle luotiin islamissa oma sakraalihistoria Aabraham-tradition avulla. Sen mukaan Aabraham ja Ismael perustivat alttarin Mekkaan ja Ismael oli Aabrahamille luvattu jälkeläinen eikä Iisak, vrt. 1.Moos. 17. Mekan Kaaba tulkittiin puhtaan aabrahamilaisen kultin tyyssijaksi, joka oli arvojärjestelmältään ensimmäinen ja se määriteltiin myös vanhimmaksi. Jerusalem (islamissa arab. Al-Quds, engl. The Holy One) jäi "siunatun maan" keskukseksi, missä profeetat Mooseksesta Jeesukseen olivat julistaneet sanomaansa ja paikaksi, missä sitä oli säilytetty. Islamissa käytetään Jerusalemista tämän vuoksi nimitystä "toinen kahdesta pyhäköstä", mikä viittaa islamilaiseen käsitykseen monoteistisen uskonnon syntypaikoista.

Perimätiedon mukaan profeetta Muhammed myös nousi yöllisessä näyssään taivaaseen juuri Jerusalemin temppelivuorelta. Jeesus taas nousi taivaaseen kaikkien opetuslastensa nähden Öljymäeltä Helatorstaina, 40 päivää pääsiäisen jälkeen, Ap.t. 1.

Temppelivuoren hengellinen merkitys

Hengellisesti ja myös koko maailmanhistorian kannalta kaikki kulminoituu Jeesuksen lupaukseen juutalaisille fariseuksille ja kirjanoppineille, minkä hän antoi juuri Jerusalemin Temppelivuorella ennen poistumistaan viimeisen kerran pyhäkön alueelta;

38 Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.
39 Sillä minä sanon teille: ette suinkaan minua tästedes näe, siihenasti kuin te (juutalaiset) sanotte: kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen! (Matt. 23:39, KR 1776)

Jeesuksen takaisin paluu maan päälle on hänen omien sanojensa mukaisesti sidottu juuri juutalaisten tervetulotoivotukseen hänelle Messiaana ja erityisesti se on sitä Jerusalemin Temppelivuorella, missä hän lupauksen antoi poistuttuaan sieltä viimeisen kerran. Siksi juuri juutalaisten rukoileminen tuolla alueella on tämän maailman ruhtinaalle erittäin epämieluisaa ja se tulee kärjistämään tilanteen lopulta suureen sotaan Lähi-Idässä.


Saatanan valta maan päällä tulee loppumaan Kristuksen paluuseen perustamaan tuhatvuotinen valtakuntansa. Kristus palaa omien sanojensa mukaan silloin, kun juutalaiset kääntyvät kansakuntana uudelleen hänen puoleensa. Silloin Hän tule perustamaan maan päälle messiaanisen valtakuntansa, mitä juutalaiset opetuslapset Häneltä kyselivät ennen taivaaseen astumista;

6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille (1000-vuotisen messiaanisen) valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". (Ap.t. 1)

Evankeliumi vietäisiin ensin "maan ääriin asti" ja vasta sen jälkeen tulee jälleen juutalaisten vuoro. Se, että siihen menisi lähes 2000 vuotta oli salaisuus, eikä asia siksi kuulunut Jeesuksen silloisille opetuslapsille.

Jeesus totesi myös juutalaisille opetuslapsilleen;

21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle (Kristuksen paluu): 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi. (Matt. 21:21)

Jeesus viittaa tässä profeetta Danielin profetiaan aikojen lopussa saapuvasta Messiaasta, joka kukistaa pakanakansojen vallan Israelin yltä ja tulee sen jälkeen hallitsemaan koko maailmaa. Messiaansa puoleen kääntynyt juutalainen kansa saa Jeesuksen palaamaan takaisin maan päälle perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa, mitä hallitaan Jerusalemista käsin.

Danielin kirjan profetia kertoo messiaan tulosta kuninkaana aikojen lopulla perustamaan valtakuntansa maan päälle;

34 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.
35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori (Kristuksen paluu), ja se täytti koko maan (1000-vuotinen vk). (Dan. 2:34-35)

Profetian selitys;

44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,
45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. (Dan. 2:44-45a)

Danielin 2. luvun profetiasta löytyy näiltä sivuilta erillinen artikkeli.

Ilmestyskirjan 20. luvusta voimme lukea, että Danielin profetoima maanpäällinen valtakunta, missä Kristus pyhineen hallitsee, kestää 1000 vuotta ja sen jälkeen se jatkuu ikuisuudessa, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Maailmaa hallitaan 1000-vuotisessa valtakunnassa juuri Jerusalemin Temppelivuorelta;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4: 1-3)

Tätä samaa 1000-vuotista valtakuntaa saatana vastusti myös Hitlerin kautta pyrkiessään hänen avullaan tuhoamaan juutalaiset, vrt. Hitlerin puhe 30. tammikuuta 1942 vain kymmenen päivää Wannseen kokouksen jälkeen, missä päätettiin Holokaustin toimeenpanosta Saksan hallitsemalla alueella Euroopassa;

“…Olemme selvillä siitä, että sota voi päättyä vain joko arjalaisten kansojen sukupuuttoon hävittämiseen tai juutalaisuuden häviämiseen Euroopasta. Sanoin Saksan valtiopäivillä 1. syyskuuta 1939 - ja varon ennenaikaista profetointia -  että tämä sota ei tule menemään niin kuin juutalaiset kuvittelevat, nimittäin että eurooppalais-arjalaiset kansat hävitetään sukupuuttoon, vaan tämän sodan tulos tulee olemaan juutalaisuuden tuho. Tällä kertaa sovelletaan ensi kerran vanhaa juutalaista lakia “silmä silmästä, hammas hampaasta....Ja on koittava hetki, jolloin kaikkien aikojen pahin maailmanvihollinen on esittänyt roolinsa loppuun ainakin tuhanneksi vuodeksi!" (Ote Hitlerin puheesta Berliinin Sportpalastissa 30.1.1942)

Juuri tämän takia juutalaisten rukoileminen Jerusalemin Temppelivuorella on erittäin vaarallista kaikille niille, jotka vastustavat Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa, mitä hallitaan Jerusalemista käsin. Tämä selittää, miksi juutalaisten läsnäolo Temppelivuorella ja erityisesti sellainen läsnäolo, missä he rukoilevat siellä, aiheuttaa valtavaa vastustusta koko maailmassa.

PA:n presidentti Mahmoud Abbas totesi Istanbulissa 13.12.2017 pidetyssä islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) kokouksessa, että "Lähi-Itään ei tule rauhaa ennenkuin Itä-Jerusalem on tunnustettu Palestiinan valtion pääkaupungiksi". Tämä toteamus pitää siltä osin paikkansa, että rauhaa ei tule. Se tulee vasta kun Kristus palaa takaisin maan päälle ja siihen asti on oleva sota. Raamattu ilmoittaa meille selkeästi Jerusalemin tulevaisuuden 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunkina, minne kansat vaeltavat kuulemaan Herran sanaa. Siihen asti taistelussa Jerusalemin asemasta on lopulta kyse tämän maailman ruhtinaan ja Raamatun ilmoittaman Jumalan välisestä taistelusta. Sen lopputuloskin on jo ennalta selvä.

5. Jatkoa seuraa

1 Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Israelin kääntymisen jälkeen tulee suuri herätys koko maailmaan. Siitä on näillä sivuilla kirjoitettu oma artikkelinsa "Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa". Tämä herätys tulee huipentumaan seurakunnan ylösottoon. Apostoli Paavali kuvaa tätä asiaa seuraavasti;

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11)

Israelin uskolla on kaksi tytärtä, juutalaisuus ja kristinusko. Ne molemmat ovat vanhan Israelin uskon perillisiä. Juutalaisuus sai alkunsa persialaiskaudella 539 eKr., kun Persian kuningas Kyyros antoi ediktinsä koskien juutalaisten paluuta. Juudan ja Benjaminin heimot palasivat silloin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja rakensivat tempelin Jerusalemiin. Juutalaisuus on siis vanhempi tytär. Kristinusko taas sai alkunsa Jeesus Nasarealaisen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen 30-luvulla jKr. "Kaikki Israel" käsittää nämä molemmat, kristityt ja juutalaiset, ja niistä pelastuu viimeisenä juuri vanhempi, eli juutalaiset, kun hekin vastaanottavat evankeliumin aikojen lopussa. Näin ensimmäiset (juutalaiset) tulevat (pelastukseen sisään) viimeisinä, mutta samalla nämä viimeiset tulevat ensimmäisiksi lopun ajan suuressa herätyksessä, mkä leviää israelista koko maailmaan.

Kiista Jerusalemin asemasta johtaa ensin nk. Googin sotaan, eli islamilaisten kansojen hyökkäykseen Israeliin Turkin johdolla. Israel lyö hyökkääjät, mutta sen jälkeen Israel joutuu vielä toisen kerran painostuksen kohteeksi, tällä kertaa koko maailman, eikä pelkästään islamilaisten kansojen taholta. Silloin se joutuu lopulta ylivoiman edessä taipumaan Itä-Jerusalemin suhteen ja antamaan pois sen hallinnan. Länsi-Jerusalem jää kuitenkin tässä vaiheessa juutalaisille. Sen seurauksena alkaa myös nk. Herran päivä, eli Jumalan vihan aika maan päällä; 

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat (all the nations) sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia (Itä-Jerusalem) lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. (Sak. 14:1-4)

Herran päivä, eli Jumalan vihan päivä kaikkia pakanakansoja kohtaan, koittaa kuitenkin vasta seurakunnan ylösoton jälkeen ja sitä ennen Itä-Jerusalem otetaan väkisin pois Israelilta. Samoin kaikki muutkin Israelin 1967 valtaamat nk. miehitetyt alueet, vrt. "sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi, jae 1b". Jumalan vihan päivä, eli ydinaseilla käytävä Kolmas maailmansota voi alkaa vasta, kun Israelin maa jaetaan;

2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin (Herran tuomion) laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. (Joel 3:2)

Joosafatin laakso ei ole maantieteellinen paikka, vaan se merkitsee hepreaksi "Herran tuomiota", mikä kohtaa aikojen lopulla koko jumalatonta maailmaa.

Jakeen Joel 3:2b alkuosa, Israelin kansan hajottaminen kansojen sekaan, toteutui lähes 2000 vuotta sitten Rooman johdolla ja loppuosa, takaisin maahansa palanneen Israelin jakaminen, toteutuu aikojen lopulla YK:n johtamana. Tämä nk. Harmagedonin sota tulee kuitenkin huipentumaan Jeesuksen paluuseen takaisin Jerusalemiin, eli nk. taivaalliseen interventioon, vrt. Sak. 14:3-4.

Israelin kansa hajotettiin pakanakansojen sekaan 2000 vuotta sitten evankeliumin leviämisen tähden kaikkeen maailmaan ja nyt se on koottu takaisin omaan maahansa, missä sen evankelioimisen kautta koko maailma uudistuu Kristuksen paluussa perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle