Share |

Herran tulemus kuin varas yöllä, 1.Tess. 5

Thief_in_the_night.jpg

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
11 Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.
26 Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.
27 Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille.
28 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. (1.Tess. 5, KR 1938)

Jakeet 1-2 

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

Paavali on juuri ennen 5. luvun alkua puhunut seurakunnan ylösotosta 4. luvun jakeissa 16-17. Sen jälkeen hän toteaa uskonveljilleen (ja sisarille), että heille ei tarvitse kertoa ylösoton ajankohtaa tarkemmin, koska Herran päivä (ja Herra itsekin) tulevat "kuin varas yöllä". Siis yllättäen ja äkisti.

Myös Jeesus mainitsee Matteuksen 24. luvun eskatologisessa nk. Öljymäen puheessaan ensin seurakunnan ylösoton jakeissa 40-41 ja sen jälkeen kehoittaa opetuslapsiaan, eli symbolisesti lopunajan kristittyjä valvomaan, ettei Ihmisen Pojan tulemus varkaana pääse heitä yllättämään.

40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
41 Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.


Jeesus kertoo etukäteen tulevansa silloin, kun kristityt eivät sitä odota. Siksi pitää valvoa sekä ajan merkkejä että myös omaa elämäänsä ettei Herran tulemus yllätä uskoviakin.


Ilmestyskirjan 3. luvussa Jeesus sanoo tulevansa Sardeen seurakunnalle "kuin varas" niille, jotka eivät valvo ja tee parannusta ottamalla vaarin Herran sanoista. Valvomattomat eivät tiedä, milloin Herra tulee ja siksi Hän tulee heille kuin varas. 

1 "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' (Ilm. 3)

Kirkkohistoriallisessa Ilmestyskirjan tulkinnassa Sardeen seurakunta kuvaa lopun aikana uskonpuhdistuksessa 1520-luvulla alkunsa saanutta protestanttista kirkkoa. Herra kehottaa lopun ajan seurakuntaa palaamaan takaisin siihen, mitä uskonpuhdistajat alussa opettivat. Vain harvat olivat säilyttäneet uskonsa. Tämä on totta tänä päivänä. Suurin syy tähän on se tosiasia, että julistetaan (väärää) rauhaa niille, joilla ei Jumalan kanssa rauhaa ole, eli opetetaan väärin ihmisen uudestisyntymisen ja uskoon tulon tapahtuvan jo kasteessa, vaikka Raamattu selvästi sanoo muuta, so. usko Kristukseen tulee evankeliumin kuulemisesta ymmärtävässä iässä. Väärällä opetuksella ihminen ikäänkuin "rokotetaan" evankeliumin tarttumista vastaan myöhemmässä elämässään. Siksi, vaikka Sardeella on uskonpuhdistuksen kirkon nimi, se on Jumalan silmissä kuollut, jae 1b, ja vain harvat ovat säilyneet elävässä uskossa.

Kasteessa ihminen liitetään Uuden liiton seurakunnan yhteyteen, mutta se ei vielä vanhurskauta ihmistä, sillä sen tekee vasta usko Kristukseen. Samoin oli Vanhassa liitossa, missä ympärileikkaus liitti ihmisen Israelin kansan jäsenyyteen, mutta vain ne ympärileikatut pelastuivat, jotka uskoivat Aabrahamin lailla Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa.

Valkeat vaatteet kuvaavat yllä Kristuksen ansiota, jonka kristityt saavat omistaa uskon kautta Kristukseen. Kristukseen uskovat omistavat tämän Kristuksen lahjavanhurskauden ja heidän nimensä on kirjoitettu elämän kirjaan. Edellytys sille, ettei nimeä pyyhitä pois elämän kirjasta on voittaminen, eli jokapäiväinen parannuksen tekeminen syntielämästä. Tätä kutsutaan valvomiseksi. 

Ilmestyskirjan jakeessa 16:15, juuri ennen Harmagedonin sotaa ja ennenkuin 7. enkeli vuodattaa viimeisen vihan maljan maan päälle, Herra sanoo myös tulevansa "kuin varas" .

15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! -
16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.
17 Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut". (Ilm. 16)

Alastomana kulkeminen symboloi syntiinlangennutta ihmistä matkalla kadotukseen ilman Kristusta ja Hänen lahjavanhurskauttaan. Vain yllämme oleva Kristuksen vanhurskaus peittää meidän alastomuutemme ja häpeämme Jumalan edessä.

Kaikista edellämainituista kohdista voi helposti päätellä, että Herran tulo varkaana ja yllättäen koskee vain valvomattomia ja niitä, jotka eivät tee parannusta syntielämästään eivätkä siten myöskään pidä vaatteistansa, eli uskonelämästään huolta, vaan tahraavat vaelluksensa.

Miksi Herra vertaa tulemustaan jumalattomille varkaana tulemiseksi? Siksi, että silloin Hän tulee hakemaan omansa pois tämän maailman ruhtinaalta, saatanalta, sillä maailma on pahan vallassa;

Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. (1.Joh. 5:19)

Samalla kun vanhurskaat on poistuneet maan päältä, kohtaa maailmaa Jumalan viha aikojen lopussa;

Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. (Jes. 13:11)

Herran tulemus on samankaltainen kuin oli Nooan ja Lootin päivinä, kun vanhurskaat ovat poistuneet, kohtaa tuho jumalatonta maailmaa;

26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. (Luuk. 17)

Nooan arkkiin meno ennen vedenpaisumusta ja Lootin poistuminen Sodomasta ennen sen tuhoa kertovat molemmat esikuvallisesti seurakunnan ylösotosta ennen Herran päivää, eli Jumalan vihan ajan, eli suuren ahdistuksen ajan alkamista maan päällä.

Jakeet 3-4

3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;

Jakeessa 3 Paavali viittaa "väärään rauhan julistukseen", minkä "he" julistavat Jeesuksen paluun aikoihin. Paavali viittaa tällä ilmaisulla maailmassa oleviin ihmisiin erotuksena uskonveljistä "te veljet".  Jakeen kolme "nyt on rauha, ei hätää mitäänon alkukielellä sanatarkasti  "rauha ja turvallisuus". Kyseessä on siten jonkinlainen koko maailman huomion kohteena oleva "väärä rauha" Jeesuksen paluun aikoina. Tätä julistusta seuraa yllättäen turmio "heille", eli pimeydessä oleville maailman ihmisille. Paavalin mukaan lopunajan uskovat eivät kuitenkaan ole pimeydessä niin, että tämä voisi heidät yllättää, koska uskovia ei ole määrätty vihaan, vrt. jae 9. Lopun ajan uskovat tietävät Herran paluun olevan lähellä ja odottavat Häntä.


On mahdollista, että Yhdysvaltojen ja presidentti Trumpin tuleva Lähi-Idän rauhansuunnitelma on tämä Jeesuksen paluun aikaan liittyvä "väärä rauhanjulistus" ja se tulee johtamaan lopun ajan tapahtumien kiihtyvään toteutumiseen. Trump esittänee suunnitelmansa vuoden 2019 kesään mennessä. Jos siihen sisältyy Jerusalemin jakaminen, se tulee olemaan myrkkyä paitsi Israelille myös koko maailmalle.


Jeesus mainitsee Matteuksen 24. luvussa kaksi saman Herran palvelijaa, joita erotti suhtautuminen Herran paluun odotukseen.

45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Uskollinen palvelija antoi seurakunnalle "ruokaa ajallensa", eli kertoi Kristuksen paluun läheisyydestä ja ajan merkeistä, mutta paha palvelija toivoi Herransa paluun viivästyvän ja söi ja joi juopuneiden kanssa. Juopumus symboloi Raamatussa jumalattomuutta ja syntielämää. Uskollinen palvelija asetettiin Herransa koko omaisuuden haltijaksi, mikä toteutuu seurakunnan ylösotossa, mutta paha palvelija sai kristityn nimestään huolimatta saman kohtalon kuin ulkokullatut, eli jumalattomat. Kadotuksessa on itku ja hammasten kiristys.

Jakeen kolme turmio, mikä yllättää Paavalin kertomuksessa "heidät" erotuksena jakeen neljä "te veljet", tulee yllättäen "kuin varas", aivan samoin kuin Jeesuskin. Toki ajan merkit ovat olleet näkyvissä ja tiedossa, mutta niitä ei haluttu uskoa. Tätä kuva raskaana olevan vaimon synnytyskipujen yllättävä alkaminen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta molempien tulevan samalla lailla ja yhtaikaisesti, sekä turmion että myös Jeesuksen seurakunnalleen. Herran päivä käsittää nämä molemmat tapahtumat. Se tarkoittaa sitä, että samalla, kun Herran omat temmataan yläilmoihin ja pilviin, 1.Tess. 4:17, alkaa maan päällä Herran vihan aika, mitä Paavali kuvaa tässä turmioksi.

Turmio, eli Herran vihan aika yllättää kuitenkin vain ne, jotka ovat pimeydessä, erotuksena valkeuden lapsista, joita se päivä ei yllätä. Ne, jotka se päivä yllättää eivät pääse sitä pakoon, mikä kuvaa koko maailmaa kohtaavaa kaaosta ja ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa. Siitä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

"Synnytyskivut" on juutalainen sanonta, millä kuvattiin Messiaan valtakunnan tuloon liittyvää murrosta, vrt. Jes. 66:7. Näitä ovat olleet 1900-luvulla mm. Ensimmäinen ja Toinen maailmansota. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Jakeet 5-6

5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

Paavali tekee eron valkeuden lapsien ja pimeyden lapsien välillä. "Jumala on valkeus eikä hänessä ole mitään pimeyttä", 1.Joh. 1:5Apostoli Johannes kirjoittaa valkeuden lapsista seuraavasti:

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1.Joh. 1:7)

Valkeus kuvaa tässä Jumalan pyhyyttä ja Kristuksessa mekin olemme pyhät, koska Jeesuksen veri puhdistaa meidät päivittäin kaikesta synnistä, mihin syyllistymme. Pimeys taas kuvaa synnissä elämistä erossa Jumalasta ilman parannuksen tekemistä, eli pyhitystä. Pyhitys on juuri parannuksen tekemistä jokapäiväisistä synneistä. Valkeudessa vaeltaminen näkyy myös meidän elämässämme niinkuin Johannes meille kertoo:

9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee (harjoita) syntiä, sillä Jumalan siemen (Kristus) pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä (harjoittaa), sillä hän on Jumalasta syntynyt.
10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. (1.Joh. 3)

Verbi "tehdä syntiä" on jakeessa 1.Joh. 3:9 jatkuvaa tekemistä tarkoittavassa preesens-muodossa ja siksi se on käännetty sanalla "harjoittaa". Synnin harjoittaminen, eli jatkuvasti tietoisesti synnissä eläminen ei ole kristitylle pidemmän päälle mahdollista niinkauan kuin Kristus asuu hänessä. Silloin hän joko paaduttaa itsensä luopumalla uskostaan tai tekee parannuksen syntielämästään ja kääntyy takaisin Kristuksen puoleen. Tämä erottaa Jumalan lapset perkeleen lapsista. Raamattu kertoo meille, mikä on syntiä ja sitä Paavalikin myöhemmin jakeessa 22 kehoittaa karttamaan.

Jakeet 7-8

7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

Raamattu tuomitsee juopottelun ja siitä puhutaan usein kuvaannollisesti, jolloin se merkitsee luopumista Jumalasta. Raittius taas merkitsee Raamatussa kuvaannollisesti Jumalan sanassa pysymistä. Jumalan sanassa pysyvien valkeuden lapsien turvana pahan nuolia vastaan on uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränä pelastuksen toivo Jumalan sanasta luopuneen maailman syvenevässä pimeydessä.

Jakeet 9-10

9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Jumalan lapsia ei ole määrätty vihaan, eli Herran vihan aikaan maan päällä, mikä kohtaa jumalatonta maailmaa aikojen lopussa. Jeesus kuvaa sitä aikaa seuraavasti: 

 21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. (Matt. 24)

Tämä aika on vielä edessäpäin. Uuden liiton uudestisyntyneet Kristuksen omat eivät tätä aikaa näe maan päällä, mutta silloinkin on oleva Jeesuksen todistajia, joita Jeesus kutsuu "sen ajan valituiksi".

Paaavalin käyttämä sanonta "valvoimmepa tai nukuimme" ei ole ristiriidassa sen kanssa, että vain valvovat kristityt välttävät tämän suuren ahdistuksen ajan, vaan hän viittaa tässä seurakunnan ylöstempaukseen, joka tapahtuu yhtaikaa sekä maapallon päivä- ja myös yövyöhykkeellä ja koskee niin miehiä kuin naisiakin, jotka ovat Kristuksessa. Vertaa tähän;

34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella (yövyöhyke); toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä (päivävyöhyke); toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään.(Luuk. 17)

Kuvaannollisesti sama asia merkitsee lisäksi myös ylöstempauksen hetkellä sekä maan päällä eläviä (valvovia) että myös Kristuksessa jo kuolleita (nukkuvia) uudestisyntyneitä kristittyjä, mihin Paavali viittasi juuri edellisessä luvussa;

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Tess. 4)

Jakeet 11-24

Paavali antaa ohjeita Tessalonikan seurakunnalle. Ohjeet sopivat samalla tavalla myös meidän aikaamme ja siten velvoittavat myös meitä.

Jakeet 25-28

Jakeissa on Paavalin lopputervehdys.

Valvomisen sunnuntain kirkkotekstien äärellä marraskuussa 2018,

Harri Ahdesmäki