Share |

Trumpin Lähi-idän rauhansopimus ja Kristuksen paluun tarkka merkki

Kuvahaun tulos haulle deal of the century usa

Taustaa

Yhdysvallat esitti kesäkuussa 2019 Bahrainin Manamassa Lähi-idän rauhansopimuksensa, "vuosisadan diilin", ensimmäisen taloudellisen osan. Siellä luvattiin parantaa palestiinalaisten ja lähialueiden taloutta noin 50 miljardia dollaria käsittävällä summalla erilaisten projektien ja ohjelmien kautta. Jälkimmäinen, eli rauhansopimuksen poliittinen osa on tarkoitus julkaista heti 17. syyskuuta Israelissa pidettävien parlamenttivaalien jälkeen. Trump on mediatietojen mukaan kutsumassa viiden Lähi-idän maan johtajat kokoukseen Camp Davidiin jo ennen Israelin parlamenttivaaleja. Kutsun saavat Egypti, Jordania, Qatar, Saudi-Arabia ja UAE. Kutsut esittänee Trumpin erityisneuvonantaja Jared Kushner elokuun alussa alkavalla Lähi-idän kiertueellaan. Mutta miten tämä rauhansopimus liittyy Kristuksen paluuseen? Tutkimme apostoli Paavalin profeetallista ilmoitusta lopun ajan tilanteesta.

Kristuksen paluun tarkka merkki, 1.Tess. 5

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään" (kreik. rauha ja turvallisuus), silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. (1.Tess. 5)

Paavali on juuri ennen 1.Tess. 5 lukua kertonut Kristuksen paluusta ja seurakunnan ylösotosta seuraavasti:

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Tess. 4)

Tämä asiayhteys liittää Kristuksen paluun ja Paavalin jakeessa 5:3 kuvaaman väärän rauhanjulistuksen toisiinsa. Seuraavassa on 1.Tess. 5:1-10 selitys.

Jae 1

Apostoli on juuri aiemmin 4. luvussa kertonut seurakunnan ylösotosta ja kertoo nyt uskonveljille, mikä on se merkki, joka edeltää Kristuksen paluuta. Siksi ei ole tarvetta kertoa heille enempää aikakausista ja määrähetkistä. Jeesus itse on asettanut myös viikunapuun lehteen puhkeamisen merkin, Matt. 24:32, mikä kuvaa Israelin valtion itsenäistymistä 1948 "kesän", eli profeettojen ennustaman juutalaisille luvatun Messiaanisen valtakunnan koittamisen airueena. Siitä lähtien, kun viikunapuun merkki toteutui ja juutalaisvaltio itsenäistyi maailmansotien seurauksena takaisin vanhalle paikalleen Lähi-itään, on konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä edelleen jatkunut.

Nyt Paavali kuitenkin Pyhän Hengen vaikuttamana vielä tarkentaa tätä asiaa ja antaa toisen merkin. Jeesuksen asettama merkki kertoo milloin "viikunapuun lehteen puhkeamisen" näkevä sukupolvi saa alkunsa ja Paavalin antama "väärän rauhan julistamisen" merkki kertoo, milloin se lähenee loppuaan, Mark. 13:30. Jeesus on sulkenut pois vain tulemuksensa päivän ja tunnin tietämisen, Mark. 13:32.

Jae 2

Vanhatestamentillinen käsite "Herran päivä" kertoo aikakausien lopulla tulevasta Jumalan vihan ajasta. Siitä kertovat profeetat mm. seuraavissa kohdissa, Jes. 2:12, 13:6 ja 9, Jer. 46:10, Hes. 13:5 ja 30:3, Dan. 12:1, Jooel 1:15, Jooel 2:1 ja 11 ja 31, Jooel 3:14, Aam. 5:18 ja 20, Ob. 1:15, Sef. 1:7 ja 14, Sak. 14:1, Mal. 4:5. Siitä kertoo myös Jeesus Luukkaan evankeliumissa;

34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (Herran päivä, Jahven vihan aika) yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21)

Sekä "Herran päivä" että myös Jeesus tulevat molemmat kuin varas yöllä, vrt. Ilm. 3:3b ja Ilm. 16:15, mikä tarkoittaa äkkiä ja yllättäen. Paradoksi "päivä tulee niinkuin varas yöllä" selittyy siten, että Herran päivä kuvaa tietyn ajanjakson yllätyksellistä tulemista. Molemmat tulevat samanaikaisesti, sekä Jeesus seurakunnalleen ylösotossa, että myös Herran vihan aika maan päälle jääville, jotka eivät ole ylösotossa mukana. Siksi Jeesus kehoittaa Luuk. 21:36 seurakuntaa valvomaan ja rukoilemaan, jotta he olisivat mukana ylösotossa eivätkä jäisi maan päälle kohtaamaan Jumalan vihaa, ydinsodan aikaa, mikä on varattu antikristukselle ja jumalattomille ennen tuhatvuotisen Messiaanisen valtakunnan koittamista, vrt. Ilm. 19:20 ss. Tätä me myös rukoilemme Isä meidän rukouksessa;

Äläkä saata meitä kiusaukseen (peirasmos); vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. (Matt. 6:13)

Jakeen sana kiusaus, kreik. peirasmos, kuvaa tässä viitekehyksessä ahdistuksen aikaa, missä antikristus tekee ihmeitä saatanan kaikella voimalla ja valheella niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ottaneet evankeliumin totuutta vastaan ennen seurakunnan ylösottoa2.Tess. 2:9 ss.

Jeesus lupaa varjella omansa, eli Raamatun sanassa pysyvät, kokonaan pois tästä "kiusauksen ajasta";

Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen (peirasmos) hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. (Ilm. 3:10)

Jae 3

Kun he sanovat "nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät tuho. Teksti kuuluu kirjaimellisesti "rauha ja turvallisuus". Paavali lainaa profeetta Jeremiaa;

 He parantavat minun kansani (Israelin) vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole. (Jer. 6:14)

5 Näin sanoo Herra: "Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!
6 Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?
7 Voi! Suuri on se päivä (Herran päivä), ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.(Jer. 30)

Jeremian teksti liittää kohdan Israeliin ja siellä julistettavaan väärään rauhaan. 

Synnytyskivut on vanha juutalainen sanonta, joka kuvaa Messiaanisen ajan koittamiseen liittyvää murrosta, vrt. mm. Matt. 24:8 ja Jes. 66:7.

Jae 4-5

Uskonveljiä ja -sisaria "se päivä" kuitenkaan yllätä, koska he ovat "valkeuden lapsia". Ef. 5:8 kertoo uskovien uudesta asemasta Kristuksessa;

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina.

Ennen uskoontuloa hekin olivat pimeydessä, mutta nyt he vaeltavat valkeuden lapsina Herran yhteydessä eikä Jumalan viha siksi tule koskemaan heitä. He pääsevät pakenemaan sitä seurakunnan ylösotossa. Viha tulee koskemaan vain "tämän maailman lapsia", eli uskosta osattomia ja nimikristittyjä, vrt. myös Luuk. 16:8. He jäävät yön pimeyteen, Jumalan vihan aikaan, jolloin ei enää tehdä evankeliumin työtä, Joh. 9:4

Jae 6-7

Juopottelu merkitsee Raamatussa kuvaannollisesti Jumalasta luopumista. Samoin raittius merkitsee kuvaannollisesti Jumalan sanassa pysymistä. Myös Jeesus varoittaa jumalattomasta elämäntavasta, mikä voi johtaa siihen, että "Herran päivä" yllättää kristitynkin, vrt. Luuk. 21:36 edellä. Siksi kristityn tulee valvoa omaa vaellustaan ja pysyä valkeudessa. Nimikristityt ovat luopuneet Jumalan sanasta ja saavat siksi saman osan kuin jumalattomat, Matt. 24:48-51. He jäävät Jumalan vihan aikaan myös maan päällä.

Jae 8-9

Valkeuden lapset, eli Jumalan sanassa pysyvät kristityt ovat pukeutuneet uskon ja rakkauden suojavarustukseen. Heillä on voimana pelastuksen toivo Kristuksessa, vaikka he näkevätkin lopun ajan tapahtumien järkyttävän alun. He muistavat Jeesuksen sanat;

"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." (Luuk. 21:28)

Uskovien vapautus Jumalan vihasta maan päällä, eli ahdistuksen ajasta tapahtuu seurakunnan ylösotossa. Heitä ei ole määrätty vihaan, vaan pelastukseen. Vihan aika on määrättty vain jumalattomille "tämän maailman lapsille". Ennen ylösottoa seurakunnassa tapahtuu lusteen erottaminen nisusta sen perusteella, miten uskovat suhtautuvat Herran paluun julistukseen, vrt. mm. uskollinen ja paha palvelija jne. Luste poltetaan ydinsodan tulessa, mutta nisu korjataan sitä ennen taivaalliseen aittaan, Matt. 13:30.

Laajamittainen ydinsota, eli Herran vihan aika ei voi alkaa niin kauan kuin Jumalan seurakunta on maan päällä. Siitä kertoo vertauskuvalllisesti mm. Lootin pako Sodomasta, 1.Moos. 19. Herra oli lähettänyt tuhon enkelit hävittämään Sodoman, mutta he eivät voineet tehdä mitään ennenkuin Loot perheineen oli poistunut kaupungista. Jeesus vertasi tulemustaan Lootin päiviin Sodomassa, Luuk. 17:29 ss.

Jae 10

Tässä apostoli puhuu kuvaannollisesti sekä Kristuksessa kuolleista, jotka hekin elävät, että vielä ylösoton hetkellä maan päällä elossa olevista valkeuden lapsista. Toisaalta jakeessa on myös viittaus maapallon päivä- ja yövyöhykkeisiin samanaikaisella ylösoton hetkellä.

Lopuksi

Presidentti Trumpin rauhansuunnitelman, "vuosisadan diilin", poliittisen osan esittämisen jälkeen Turkki tulee jossain vaiheessa puuttumaan tilanteeseen, koska se pitää rauhanehtoja palestiinalaisten kannalta kestämättöminä ja suunnitelman toteuttaminen tulee varmuudella kärjistämään kiistan Itä-Jerusalemin asemasta Israelin ja palestiinalaisten välillä, vrt. Sak. 12:2. Se tulee johtamaan siihen, että Turkki kokoaa islamilaisia valtioita yhteisrintamaan Israelia vastaan. Profeetta Hesekiel kuvaa tilannetta;

14 "Sen tähden, ihminen, julista Gogille: Näin sanoo Herra Jumala: Tuohon aikaan, kun minun kansani Israel elää turvallisin mielin, saat sinä kutsun.
15 Sinä lähdet kotimaastasi pohjoisen periltä, ja sinun kanssasi lähtee monia kansoja, ratsumiehiä kaikki, suuri joukko, suunnaton armeija.
16 Sinä hyökkäät minun kansaani Israelia vastaan ja peität pilven lailla koko maan. Tämä tapahtuu silloin kun aika on täysi, minä vien sinut silloin maatani vastaan, jotta kansat oppisivat tuntemaan minut. Siinä, mitä sinulle teen, Gog, minä osoitan pyhyyteni kaikkien kansojen nähden. (Hes. 38)

Septuaginta (LXX) kääntää jakeet 14-15 seuraavasti;

Therefore prophesy, son of man, and say to Gog, Thus saith the Lord; Wilt thou not arise in that day, when my people Israel are dwelling securely15 and come out of thy place from the farthest north, and many nations with thee?

On huomattava, että ennen Googin sodan alkamista Lähi-idän rauhansopimus on julkaistu ja ainakin jossain määrin toteutettukin. Kuinka pitkä aika siitä menee sodan alkamiseen, sitä ei ilmoiteta, mutta on mahdollista, että se voi tapahtua nopeastikin. On tietysti mahdollista sekin, että rauhansopimusta ei saada nyt toteutettua ollenkaan ja se siirtyy jälleen myöhemmäksi. Paavalin antama "väärän rauhan" merkki toteutuu, kun rauha saadaan solmittua Israelin ja palestiinalaisten välille.

Goog lyödään Israelin vuorille ydinaseilla, mutta samalla juutalainen kansa kääntyy Jeesuksen puoleen Messiaanaan, vrt. Sak. 12:4. Israelissa alkaa suuri herätys, mikä leviää koko maailmaan ja valmistaa seurakunnan ylösottoon. Ylösoton jälkeen alkaa maan päällä laaja ydinsota, eli Herran vihan päivä, mikä päättyy Kristuksen paluuseen takaisin maan päälle Jerusalemiin perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa, Sak. 14:3 ss. Sen jälkeen alkavaa maailmanlaajuisen rauhan aikaa kuvaa mm. profeetta Miika seuraavasti;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4)

Harri Ahdesmäki