Share |

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta Öljymäelle Jerusalemiin

Lopun ajan tapahtumat saavat alkunsa nk. Googin sodasta (Hes. 38-39, Sak. 12, Joel 4) ja suuresta juutalaisherätyksestä Israelissa, Matt. 10:23b, Ap.t. 2:18-20 ym. Samalla alkaa Danielin kirjassa juutalaiselle kansalle luvatun nk. viimeisen vuosiviikon, eli viimeisen seitsemän vuoden aikajakson jälkimmäinen osa, kolme ja puoli vuotta, mikä päättyy seurakunnan ylösottoon. Viimeisen vuosiviikon ensimmäinen osa alkoi Jeesuksen julkisesta toiminnasta ja se keskeytyi hänen antaessaan kertakaikkisen uhrinsa ihmiskunnan edestä ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa kautta, Dan. 9:27a (KR 1776). Sen jälkeen Kristus on vahvistanut uuden liiton kaikkien kansojen kanssa lähes 2000 vuoden ajan. Jeesus julisti julkisen toimintansa alussa "Herralle otollisen vuoden alkamista", Luuk. 4:19. Tätä Herralle otollista aikaa kutsutaan myös seurakunnan ajaksi. Evankeliumin julistus kohdentuu tänä aikana sekä alussa että myös lopussa ensisijassa juutalaiselle kansalle.

(Lähde: Wikipedia)

Kolme eri vaihtoehtoa seurakunnan ylösoton ja ahdistuksen ajan sijoittumisesta lopun ajan tapahtumissa. Tämän artikkelin kirjoittaja katsoo seurakunnan ylösoton tapahtuvan ennen viimeistä kolme ja puoli vuotta kestävää "suuren ahdistuksen" ajan (Great tribulation) alkamista. Jeesus palaa maan päälle Jerusalemiin sen lopussa, jolloin alkaa juutalaisille luvattu 1000-vuotinen valtakunta. Viimeinen tuomio sijoittuu tuhatvuotisen valtakunnan loppuun.

Kaksi Hengenvuodatusta, toinen alussa ja toinen lopussa

Aikanaan jo Mooses lupasi juutalaisille nämä kaksi hengenvuodatuksen aikaa;

13 Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,
14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.(5.Moos. 11)

Heprealaisessa alkutekstissä sana "syyssade" on "joreh", mikä merkitsee syksyllä tapahtuvaa aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa. "Kevätsade" taas on "malkosh", mikä merkitsee keväistä myöhäistä/jälkimmäistä sadetta, joka kypsyttää viljan Palestiinassa.

Paitsi vuodenkierron mukaiseen maanviljelykseen, sanat viittaavat tekstikontekstissaan myös Jumalan Israelille lupaamiin kahteen Hengen sateeseen tietyn aikajakson alussa ja lopussa. Raamattu käyttää usein maanviljelyksestä otettuja vertauskuvia kuvaamaan Jumalan Hengen toimintaa pelastushistoriassa.

Hengen kevätsade tulee myös pakanaseurakunnan päälle valmistaen sen seurakunnan ylösottoon;

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.(Jaak. 5:7)

Kreikkalaisessa alkutekstissä Jaak. 5:7:n sana "syksyinen sade" on "proimos", mikä merkitsee aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa lokakuusta alkaen, mikä valmistaa maan kylvöä varten. "Keväinen sade" taas on "opsimos", mikä merkitsee myöhäistä/jälkimmäistä sadetta Israelissa maalis-huhtikuussa, mikä kypsyttää viljan elonkorjuuta varten valmiiksi. Ne symboloivat seurakunnan ajassa sen ensimmäistä sadetta helluntaina, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa ja myös jälkimmäistä Hengen sadetta samassa paikassa aikakauden lopulla ennen seurakunnan ylösottoa. Syksyinen Hengensade lähetti Kristuksen evankeliumin Jerusalemista alkaen maan ääriin asti ja keväinen sade kypsyttää lopun ajan seurakunnan elonkorjuuta, eli ylösottoa varten. Jälkimmäinen tapahtuu myös Jerusalemissa, Joel 2:23, koska se samalla kääntää Israelin kansan Messiaansa puoleen. Niin kaikki Israel pelastuu, Room. 11:26.

Myös apostoli Pietari lainaten profeetta Joelia kuuluisassa helluntaipuheessaan viittasi näihin molempiin Hengenvuodatuksiin:

15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2, KR 1938)

Pietarin mainitsema "viimeiset päivät" viittaa koko seurakunnan aikaan, joka alkoi helluntaina tapahtuneesta Jerusalemin Hengenvuodatuksella ja tulee päättymään samalla tavalla. Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki maan päälle ja lopun Hengenvuodatuksessa se valmistaa seurakunnan ylösottoon samalla kun juutalainen kansa kääntyy. Näiden kahden Hengenvuodatuksen välissä Jumalan Henki vuodatetaan "kaiken lihan" päälle, eli myös pakanoille. Jae 17 kuvaa ensimmäistä Hengenvuodatusta ja jakeet 18-20 kuvaavat lopun Hengenvuodatusta Jumalan "palvelijoiden ja palvelijattarien", eli tässä kontekstissa juutalaisen kansan päälle. Jae 21 kuvaa koko seurakunnan aikaa,  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:10).

KR 1776 kääntää apostoli Pietarin helluntaipuheessaan lainaaman Joelin profetian jakeet seuraavasti;

29 Ja myös niinä päivinä (srk:n aikana) tahdon minä palveliain ja piikain (juutalaisen kansan) päälle vuodattaa minun Henkeni.
30 Ja tahdon antaa tapahtua tunnustähdet taivaassa ja maassa, veren, tulen ja savun suitsun.
31 Auringon pitää muuttuman pimiäksi, ja kuun vereksi; ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee. (Joel 2, KR 1776)

Orionin tähtikuvio

Orionin tähdistöön kuuluva Betelgeuse tähti on himmentynyt viime aikoina ja se ennakoi sen räjähtämistä supernovaksi. Räjähtäessään se saattaisi näkyä taivaalla jopa puolen Kuun kirkkaudella noin sadan päivän ajan ja myös päivällä. Silloin olisi illallakin valoisaa, Sak. 14:7. Onko tämä profeetta Joelin mainitsema "ylhäällä taivaalla näkyvä tunnustähti" lopunajan Hengenvuodatuksen merkkinä? Vrt. Joel 2:30 ja Ap.t. 2:19a. Koska Betelgeuse sijaitsee lähellä Maan päiväntasaajan tasoa, se näkyisi joka puolella maailmaa.

490 vuotta, eli 70 vuosiviikkoa juutalaiselle kansalle, Dan. 9:24-27, jonka päättyessä se kääntyy ja vastaanottaa evankeliumin

 • 69 vuosiviikkoa (483 vuotta) lähdetään laskemaan Esran lähdöstä Babyloniasta (Esra 7:9) ja se kestää Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun. Siitä alkaa nk. viimeisen vuosiviikon (Dan. 9:27), eli seitsemän vuoden laskenta.
 • Viimeisen vuosiviikon alussa puoli vuosiviikkoa (kolme ja puoli vuotta) on Jeesuksen julkisen toiminnan aika ja tämä ensimmäinen puolisko päättyy Jeesuksen ristinkuolemaan vuosiviikon puolivälissä, jolloin laskenta keskeytyy. Sen jälkeen alkaa nk. seurakunnan aika Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä ensimmäisenä helluntaina (syyssade).
 • Sen jälkeen seuraa pakanaseurakunnan aika, eli aika, jolloin Kristus vahvistaa uuden liiton monien kanssa, Dan. 9:27a. Seurakunnan ajan lopulla alkaa nk. Googin sodan jälkeen
 • vuosiviikon jälkimmäinen puolisko, toiset kolme ja puoli vuotta, eli kevätsateen aika, jolloin Henki vuodatetan myös juutalaisen kansan päälle ja kansan kääntyminen.
 • Silloin päättyy seurakunnan aika sen ylösottoon ja 490 vuotta, eli 70x7 vuotta tulee täyteen Esran lähdöstä laskien. Seurakunnan ajan jälkeen alkaa nk. suuri ahdistus, jolloin myös Antikristus ilmestyy.

Tämä Pyhän Hengen aikajakso, Herran otollinen aika, päättyy juutalaisille määrätyn viimeisen vuosiviikon jälkimmäiseen osaan, jolloin myös juutalainen kansa viimein ottaa Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10-13:1 (KR 1776) ja Room. 11:31. Siihen päättyy myös Danielin kirjan 9:24-27 jakeissa juutalaisille annettu 70 vuosiviikon aikalaskelma. 

70 vuosiviikon lisäksi ja sen jälkeen vielä kolme ja puoli vuotta, Dan. 12:6-7  

Juutalaisille määrätyn 70 vuosiviikon ajan päätyttyä on Danielin kirjan 12. luvussa vielä sen lisäksi annettu kolme ja puoli vuotta "näiden ihmeellisten asioiden loppuun", Dan. 12:6-7. Tämä jakso on Jumalan vihan aika, eli ydinsodan ja antikristuksen hallinta-aika maan päällä, Ilm. 13:5. Tänä aikana Jeesuksen Messiaanaan vastaanottaneet juutalaiset vielä todistavat Jeesuksesta suuren ahdistuksen aikana, Ilm. 7. luku. Vihan aika päättyy Kristuksen paluuseen Jerusalemiin ja antikristuksen tuhoon. Samoin kuin aikoinaan Egypti joutui kärsimään Jumalan lähettämistä vitsauksista ja Faaraon sotajoukko tuhoutui Israelin paetessa Egyptistä, myös jumalaton maailma ja antikristus sotajoukkoineen tuhoutuvat ennen Israelin ja koko luomakunnan vapautusta, mikä koittaa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Vihan, eli suuren ahdistuksen aika merkitsee messiaanisen valtakunnan lopullisia synnytystuskia.

Kristuksen paluu "kaikkien pyhiensä kanssa" vihan ajan lopussa

Ylöstemmattu seurakunta, eli kaikki pyhät, palaavat vihan ajan lopussa yhdessä Jeesuksen kanssa Jerusalemiin. 

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. (Sak. 14)
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet". (Juudan kirje)

Seurakunta saa yhdessä Kristuksen kanssa tuomiovallan maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi, Matt. 19:28. On tietysti selvää, että "kaikki pyhät" eivät voi tulla yhdessä Kristuksen kanssa Jerusalemiin, jos heitä ei ole sitä ennen otettu ylöstempauksessa pois maan päältä. Tämä kumoaa sen Raamatun ilmoituksen vastaisen tulkinnan, että mitään ylöstempausta ei olisi ennen Kristuksen paluuta.

Viimeisen seitsemän vuoden jakautuminen

Alla olevassa kaaviossa on koottu yhteen tärkeimpiä tapahtumia raamattuviitteineen tämän lopun ajassa koittavan yhteensä noin seitsemän vuoden aikana:

1. Kolme ja puoli vuotta, eli 1260 päivää ennen seurakunnan ylösottoa

 • Tämä on samalla juutalaisille luvatun viimeisen vuosiviikon jälkimmäinen puolisko. Vuosiviikon ensimmäinen puolisko alkoi Jeesuksen julkisen toiminnan alussa ja päättyi Golgatalle, Dan. 9:27a (KR 1776). Näiden väliin jää nk. pakanaseurakunnan aika, joka oli VT:n aikana salaisuus.

 • Suuri herätys, valkoisella hevosella ratsastava seppelöity jousimies, Ilm. 6:2
 • Googin sota, Hes. 38-39, israelilaiset hyödyntävät sotasaalista 7 vuotta, Hes. 39:9b

 • Suuri herätys myös Israelissa, Sak. 12:10 (KR 1776), Ap.t. 2:18-20, Hengen kevätsade (ehtoosade, latter rain), 5.Moos. 11:14 ja Jer. 5:24

 • Kaksi säkkipukuista todistajaa, Ilm. 11:3, Sak. 4:14

 • Herätys leviää koko maailmaan, Room. 11:15 ja Sak. 8:13 ja 10:1, Jaak. 5:7

 • Luste erotetaan kristikunnassa nisusta, Matt. 13:30

 • Kristittyjen vainot, Matt. 10:22-23, joihin myös nimikristityt osallistuvat, Matt. 24:48-49

 • Itä-Jerusalem otetaan väkisin pois Israelilta, Sak. 14:2Ilm. 11:2
 • Sen jälkeen seurakunnan ylösotto, eli nisun korjaaminen talteen, 1.Tess. 4:16-17, Jes. 26:19-20

2. Kolme ja puoli vuotta, eli 42 kuukautta seurakunnan ylösoton jälkeen

Loppiaisena 2020 

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle