Share |

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta Öljymäelle

Jeesuksen paluun ajan tapahtumat saavat alkunsa nk. Googin sodasta (Hes. 38-39, Sak. 12, Joel 3) ja suuresta juutalaisherätyksestä Israelissa, Matt. 10:23bAp.t. 2:18-20 ym. Samalla alkaa Danielin kirjassa juutalaiselle kansalle luvatun nk. viimeisen vuosiviikon, eli viimeisen seitsemän vuoden aikajakson jälkimmäinen osa. Se kestää kolme ja puoli vuotta ja päättyy seurakunnan ylösottoon. Sen jälkeen alkaa 42 kk kestävä suuren ahdistuksen aika, jolloin Antikristus hallitsee maan päällä.

Viimeisen vuosiviikon ensimmäinen osa alkoi Jeesuksen julkisen toiminnan alusta ja keskeytyi hänen antaessaan kertakaikkisen uhrinsa Golgatalla ihmiskunnan edestä ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa kautta, Dan. 9:27a (KR 1776).

Ensimmäisenä helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena Kristus on vahvistanut uuden liiton kaikkien kansojen kanssa sukupolvesta toiseen jo lähes 2000 vuoden ajan. Jeesus ilmoitti julkisen toimintansa alussa tämän "Herran otollisen vuoden (= armon ajan) alkamisen", Luuk. 4:19. Tätä Herran otollista Pyhän Hengen aikaa kutsutaan myös seurakunnan ajaksi. Evankeliumin julistus kohdentuu tänä aikana, sekä alussa että myös lopussa, ensisijassa juutalaiselle kansalle. Tämän juutalaiselle kansalle luvatun vuosiviikon puoliskojen väliin jää myös pakanalähetyksen aika, joka oli VT:n aikana salaisuus. Koko ajanjaksoa kutsutaan Raamatussa myös "viimeisiksi päiviksi", Hepr. 1:2, Jaak. 5:3, ym. Nämä messiaaniset viimeiset päivät päättyvät seurakunnan ylösottoon ja lopulta ahdistuksen ajan jälkeen Kristuksen paluuseen takaisin maan päälle Jerusalemiin, Sak. 14:4.

(Lähde: Wikipedia)

Yllä olevassa grafiikassa on esitetty kolme eri vaihtoehtoa seurakunnan ylösoton ja ahdistuksen ajan sijoittumisesta Raamatun ilmoittamissa lopun ajan tapahtumissa. Tämän artikkelin kirjoittaja katsoo seurakunnan ylösoton tapahtuvan ennen viimeistä kolme ja puoli vuotta kestävää "suuren ahdistuksen" ajan alkamista (Pretribulation). Suuri ahdistus on myös Antikristuksen hallinta-aika 42 kuukauden ajan. Jeesus palaa takaisin maan päälle Jerusalemiin suuren ahdistuksen lopussa, jolloin alkaa juutalaisille VT:ssa luvattu 1000-vuotinen maan päällinen valtakunta. Viimeinen tuomio sijoittuu vasta tuhatvuotisen valtakunnan loppuun.

Kaksi Hengenvuodatusta, toinen alussa ja toinen lopussa

Aikanaan jo Mooses lupasi juutalaisille kaksi hengenvuodatuksen aikaa;

13 Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,
14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.(5.Moos. 11)

Heprealaisessa alkutekstissä sana "syyssade" on "joreh", mikä merkitsee syksyllä tapahtuvaa aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa. "Kevätsade" taas on "malkosh", mikä merkitsee keväistä myöhäistä/jälkimmäistä sadetta, joka kypsyttää viljan elonkorjuuta varten.

Paitsi vuodenkierron mukaiseen maanviljelykseen, sanat viittaavat tekstikontekstissaan myös Jumalan Israelille lupaamiin kahteen Hengen sateeseen tietyn aikajakson alussa ja lopussa. Raamattu käyttää usein maanviljelyksestä otettuja vertauskuvia kuvaamaan Jumalan Hengen toimintaa pelastushistoriassa.

Niinkuin syyssade sai Israelissa kylvetyn viljansiemenen kasvamaan, evankeliumi on edennyt sukupolvesta toiselle Jeesuksen julkisen toiminnan ja ensimmäisenä helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Aikanaan kevätsade valmistaa Israelissa viljan elonleikkuuta varten ja samoin Hengen kevätsade valmistaa seurakunnan sen ylösottoon.

Sateet symboloivat seurakunnan ajassa helluntaita, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa ja toista Hengen sadetta samassa paikassa aikakauden lopulla ennen seurakunnan ylösottoa. Syksyinen Hengensade lähetti Kristuksen evankeliumin Jerusalemista alkaen maan ääriin asti ja keväinen sade kypsyttää lopun ajan seurakunnan elonkorjuuta varten.

Jälkimmäinen hengen vuodatus tapahtuu myös Jerusalemissa, Joel 2:23, koska se samalla kääntää Israelin kansan Messiaansa puoleen. Niin kaikki Israel pelastuu, Room. 11:26.

Apostoli Jaakob todistaa molemmista Hengen sateista seuraavasti:

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.(Jaak. 5:7)

Myös apostoli Pietari lainaten profeetta Joelia kuuluisassa helluntaipuheessaan viittasi näihin molempiin Hengenvuodatuksiin:

15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2, KR 1938)

Pietarin mainitsema "viimeiset päivät" viittaa koko seurakunnan aikaan, joka alkoi helluntaina tapahtuneesta Jerusalemin Hengenvuodatuksella ja tulee päättymään samalla tavalla. Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki maan päälle ja lopun Hengenvuodatuksessa se valmistaa seurakunnan ylösottoon samalla kun juutalainen kansa kääntyy.

Näiden kahden Hengenvuodatuksen välissä Jumalan Henki vuodatetaan "kaiken lihan" päälle, eli myös pakanoille. Jae 17 kuvaa ensimmäistä Hengenvuodatusta ja jakeet 18-20 kuvaavat lopun Hengenvuodatusta Jumalan "palvelijoiden ja palvelijattarien", eli tässä kontekstissa juutalaisen kansan päälle. Jae 21 kuvaa koko seurakunnan aikaa, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:10).

KR 1776 kääntää apostoli Pietarin helluntaipuheessaan lainaaman Joelin profetian jakeet seuraavasti;

29 Ja myös niinä päivinä (srk:n aikana) tahdon minä palveliain ja piikain (juutalaisen kansan) päälle vuodattaa minun Henkeni.
30 Ja tahdon antaa tapahtua tunnustähdet taivaassa ja maassa, veren, tulen ja savun suitsun.
31 Auringon pitää muuttuman pimiäksi, ja kuun vereksi; ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee. (Joel 2, KR 1776)

"Tunnustähdet taivaassa" voivat kuvata Joelin profetiassa oikeita tähtitaivaan ilmiöitä, mutta myös Lähi-idässä tapahtuvan suuren sodan yhteydessä käytettäviä ydinaseita.

490 vuotta juutalaisen kansan syntien sovitukseen, eli 70 vuosiviikon profetia Danielin kirjassa, Dan. 9:24-27

 • Dan, 9:25a ilmoittaa 69 vuosiviikkoa Messiaan tuloon (483 vuotta) ja se lähdetään laskemaan Esran lähdöstä Babyloniasta (Esra 7:9). Laskenta päättyy Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun. Siitä alkaa nk. viimeisen vuosiviikon (Dan. 9:27), eli seitsemän vuoden laskenta.
 • Viimeisen vuosiviikon alussa puoli vuosiviikkoa (kolme ja puoli vuotta) on Jeesuksen julkisen toiminnan aika ja tämä ensimmäinen puolisko päättyy Jeesuksen ristinkuolemaan vuosiviikon puolivälissä, jolloin laskenta keskeytyy, Dan. 9:26a. Sen jälkeen alkaa nk. seurakunnan aika Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä ensimmäisenä helluntaina (syyssade).
 • Siitä alkaa pakanaseurakunnan aika, eli aika, jolloin Kristus vahvistaa uuden liiton monien, so. kaikkien kansojen kanssa, Dan. 9:27a (KR 1776, KJV, Youngs Literal Bible ym. sanatarkat käännökset). 
 • Seurakunnan ajan lopulla alkaa nk. Googin sodan yhteydessä juutalaiselle kansalle luvattu vuosiviikon jälkimmäinen puolisko, toiset kolme ja puoli vuotta. Tämä on kevätsateen aika, jolloin Henki vuodatetan myös juutalaisen kansan päälle, joka ottaa Jeesuksen vastaan Messiaanaan. 
 • Samalla päättyy myös seurakunnan aika sen ylösottoon. Silloin 490 vuotta eli 70x7 vuotta tulee täyteen Esran lähdöstä laskien ja kansan synnit sovitetaan, Dan. 9:24. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa maailmassa nk. suuri ahdistus, jolloin myös Antikristus ilmestyy ja hallitsee Kristuksen paluuseen asti 42 kuukautta.

Tämä Pyhän Hengen aikajakso, Herran otollinen aika, päättyy siis juutalaisille määrätyn viimeisen vuosiviikon jälkimmäiseen osaan, jolloin myös juutalainen kansa viimein ottaa Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10-13:1 (KR 1776) ja Room. 11:31. Näin ensimmäiset (juutalaiset) tulevat viimeisiksi ja viimeiset (pakanakansat) tulevat ensimmäisiksi sisään pelastukseen. Siihen päättyy myös Danielin kirjan 9:24-27 jakeissa juutalaisille annettu 70 vuosiviikon aikalaskelma. 

70 vuosiviikon lisäksi ja sen jälkeen vielä kolme ja puoli vuotta, Dan. 12:6-7  

Juutalaisille määrätyn 70 vuosiviikon ajan päätyttyä on Danielin kirjan 12. luvussa vielä sen lisäksi annettu kolme ja puoli vuotta "näiden ihmeellisten asioiden loppuun", Dan. 12:6-7. Tämä jakso on Jumalan vihan aika, eli ydinsodan ja Antikristuksen hallinta-aika maan päällä, Ilm. 13:5. Tänä aikana Jeesuksen Messiaanaan vastaanottaneet juutalaiset vielä todistavat Jeesuksesta suuren ahdistuksen aikana, Ilm. 7. luku. Vihan aika päättyy Kristuksen paluuseen Jerusalemiin ja Antikristuksen tuhoon. Samoin kuin aikoinaan Egypti joutui kärsimään Jumalan lähettämistä vitsauksista ja Faaraon sotajoukko tuhoutui Israelin paetessa Egyptistä, myös jumalaton maailma ja Antikristus sotajoukkoineen tuhoutuvat ennen Israelin ja koko luomakunnan vapautusta, mikä koittaa tuhatvuotisessa valtakunnassa Kristuksen paluun jälkeen. Vihan, eli suuren ahdistuksen aika merkitsee tämän messiaanisen valtakunnan lopullisia synnytystuskia.

Ylöstemmattu seurakunta, eli kaikki pyhät, palaavat vihan ajan lopussa yhdessä Jeesuksen kanssa Jerusalemiin. 

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. (Sak. 14)
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet". (Juudan kirje)

Seurakunta saa yhdessä Kristuksen kanssa tuomiovallan maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi, Matt. 19:28. On selvää, että "kaikki pyhät" eivät voi tulla yhdessä Kristuksen kanssa Jerusalemiin, jos heitä ei ole sitä ennen otettu ylöstempauksessa pois maan päältä. Tämä kumoaa sen Raamatun ilmoituksen vastaisen tulkinnan, että mitään ylöstempausta ei olisi ennen Kristuksen paluuta.

Viimeisen seitsemän vuoden jakautuminen

Alla olevassa kaaviossa on koottu yhteen tärkeimpiä tapahtumia raamattuviitteineen tämän lopun ajassa koittavan yhteensä noin seitsemän vuoden aikana:

Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta, eli 1260 päivää ennen seurakunnan ylösottoa

 • Tämä on samalla juutalaisille luvatun viimeisen vuosiviikon jälkimmäinen puolisko. Vuosiviikon ensimmäinen puolisko alkoi Jeesuksen julkisen toiminnan alussa ja päättyi Golgatalle, Dan. 9:27a (KR 1776). Näiden kahden puoliskon väliin jää nk. pakanaseurakunnan aika, joka oli VT:n aikana salaisuus.

 • Suuri herätys, valkoisella hevosella ratsastava seppelöity jousimies, Ilm. 6:2
 • Googin sota, Hes. 38-39, israelilaiset hyödyntävät sotasaalista 7 vuotta, Hes. 39:9b

 • Suuri herätys myös Israelissa, Sak. 12:10 (KR 1776), Ap.t. 2:18-20, Hengen kevätsade (ehtoosade, latter rain), 5.Moos. 11:14 ja Jer. 5:24

 • Kaksi säkkipukuista todistajaa, Ilm. 11:3, Sak. 4:14

 • Herätys leviää koko maailmaan, Room. 11:15 ja Sak. 8:13 ja 10:1, Jaak. 5:7

 • Luste erotetaan kristikunnassa nisusta, Matt. 13:30

 • Kristittyjen vainot, Matt. 10:22-23, joihin myös nimikristityt osallistuvat, Matt. 24:48-49

 • Itä-Jerusalem otetaan väkisin pois Israelilta, Sak. 14:2Ilm. 11:2
 • Sen jälkeen seurakunnan ylösotto, eli nisun korjaaminen talteen, 1.Tess. 4:16-17, Jes. 26:19-20

Jälkimmäiset kolme ja puoli vuotta, eli 42 kuukautta seurakunnan ylösoton jälkeen

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle