Share |

Kristuksen paluuta edeltävät yleiset merkit Luukkaan mukaan, Luuk. 21:10-11

Orionin tähtikuvio

Betelgeuze on selvästi punertava tähti Orionin tähtikuvion ylävasemmassa kulmassa. Orion puolestaan on eräs tähtitaivaan tunnetuimmista ja helpoiten erotettavista tähtikuvioista: siinä on seitsemän selvästi kirkkaampaa tähteä, joista kolme on keskellä lähekkäin ja neljä muuta muodostaa ikään kuin laatikon niiden ympärille. Ylhäällä Betelgeuse ja Bellatrix, alhaalla Saiph ja Rigel.

Kristuksen paluun yleiset merkit 

10 Niin hän sanoi heille: kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan.
11 Ja suuret maan vapistukset pitää joka paikassa tuleman, nälkä ja rutto, kauhistukset ja suuret ihmeet taivaasta tapahtuvat. (Luuk. 21, KR 1776)

Opetuslasten kysyessä Jeesukselta hänen paluunsa ajankohtaa ja merkkiä, hän vastasi antamalla useamman merkin kuvauksen jakeissa 10-11.

Lopun ajan kuvaus alkaa jakeesta 10 "kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan". Se kuvaa 1900-luvulla esiintyneitä maailmansotia, jotka mahdollistivat Israelin valtion syntymisen vuonna 1948. Tästä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli "Maailmansodat synnyttivät Israelin valtion Kristuksen paluuta varten". Maailmansodat olivat Kristuksen paluuta ennakoivia aikakauden alkamisen merkkejä, jotka liittyivät erityisesti juutalaisiin ja Israeliin. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Turkin valta päättyi Lähi-idässä ja juutalaiset saivat Iso-Britannialta lupauksen omasta kansalliskodista Palestiinassa vuonna 1922. Toisen maailmansodan ja Holokaustin seurauksena Euroopasta muutti juutalaisten jäännös palestiinaan ja Israelin valtio itsenäistyi.

Lisäksi jakeessa 11 Jeesus mainitsee muita vielä tarkempia merkkejä, jotka ilmestyvät hänen tulemuksensa edellä. Näitä ovat "suuret maan vapistukset, eli maanjäristykset", monissa paikossa vaikuttavat "nälkä ja rutto ja kauhistukset" sekä "taivaalla näkyvät suuret ihmeet".

Tutkimme seuraavassa näitä Luukkaan tallentamia ja Herran itsensä ilmoittamia ilmiöitä. Miten ne 0vat kaikki tapahtumassa myös meidän päivinämme. Ne esiintyvät juuri ennen Herran paluuta.

1. Suuret maanjäristykset

Maanjäristys on Maan peruskallion tärähtelyä, joka on voimakkaana hyvin tuhoisaa rakennuksille ja ihmisille. Heikko järistys heiluttaa lamppuja, voimakas järistys romahduttaa talot, hyvin voimakas myllää maaperääkin. Meren pohjassa tapahtunut maanjäristys voi aiheuttaa voimakkaan hyökyaallon, tsunamin. Maanjäristyksen voimaa mitataan yleensä Richterin asteikolla ja tuhoisuutta Mercallin asteikolla. Järistykset, jotka ovat voimakkuudeltaan yli seitsemän Richterin asteikolla, ovat suuria, ja niitä tapahtuu maapallolla vuodessa keskimäärin noin 15. Maanjäristykset eivät ole lisääntyneet, mutta niiden havaitseminen on nykytekniikalla tarkempaa kuin aiemmin.

Yli 90 prosenttia kaikista maanjäristyksiä syntyy mannerlaattojen reunoilla. Merkittävin maanjäristysalue seuraa niin sanottua Tyynenmeren tulirengasta (kuva yllä), jonka alueella vapautuu 80 prosenttia kaikesta maanjäristyksissä vapautuvasta energiasta. Toinen merkittävä maanjäristysalue on Alppien–Himalajan orogeeninen vyöhyke, jonka maanjäristyksissä vapautuu 15 prosenttia maanjäristysenergiasta ja joka yhtyy Tyynenmeren tulirenkaaseen Malaijien saaristossa.

Viime vuosikymmenen tuhoisin maanjäristys tapahtui vuonna 2010 Haitissa (7,4 Richterin asteikolla), missä laskettiin noin 230.000 kuollutta. Viime vuoden 2019 heinäkuussa sattui Kaliforniassa kaksi keskisuurta maanjäristystä, jotka voivat ennakoida vielä suurempaa järistystä lähivuosina. Etelä-Kalifornian suurmaanjäristys on yhä todennäköisempi, sillä edellisestä on 160 vuotta ja suuria järistyksiä on tapahtunut keskimäärin sadan vuoden välein, kertoo Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n tuore raportti. Kaliforniassa tapahtuva suurmaanjäristys voisi syöstä Yhdysvallat suureen talouslamaan ja horjuttaa sen asemaa maailman supervaltana johtuen osavaltion merkittävästä asemasta. Kalifornia on Yhdysvaltain väkiluvultaan suurin osavaltio (40 milj. asukasta) ja pinta-alaltaan kolmanneksi laajin Alaskan ja Texasin jälkeen. Osavaltio tuottaa noin 13% Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta.

2. Nälänhätää ja ruttoa monin paikoin

Nälänhätää ja ruttotauteja on kreikkalainen sanaleikki limoi kai loimoi, jota jo antiikin aikainen Hesiodos käytti klassisissa runoteoksissaan ja josta on sen nasevan lausumisen vaikutuksesta tullut arvoitus. Sanat äännettiin limi ke limi.

Nämä ilmiöt ovatkin usein liittyneet toisiinsa historian aikana. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun ihmiset olivat nälkiintyneitä ja heikkokuntoisia, esiintyi Espanjantauti niminen pandemia vuosina 1918–1919, jonka aiheutti harvinaisen tappava influenssa A:n alatyyppi H1N1. Pandemia kesti noin puolitoista vuotta. Arviot kuolleiden määrästä vaihtelevat noin 30 miljoonasta aina 100 miljoonaan asti.

Kuvahaun tulos: koronavirusKoronavirukset ovat ryhmä yleisiä viruksia, jotka aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Joulukuussa 2019 alkoi Wuhanin maakunnassa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. Taudinaiheuttajavirus on nimetty SARS-CoV-2-virukseksi. COVID-19 on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronaviruspandemialla on suuria globaaleja vaikutuksia sekä ihmisten turvallisuudentunteeseen että myös talouteen. Kuolleisuusprosentti viruksessa on Suomen THL:n mukaan selvästi alle 1%, mutta epidemian taloudelliset ja henkiset seuraamukset ovat globaalisti huomattavat ja jäävät vielä nähtäväksi uusien virusmuunnosten myötä.

3. Suuret, taivaalla näkyvät ihmeet

Tarkka English Standard Version kääntää jakeen 11 seuraavasti;

...There will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences. And there will be terrors (phobetron) and great signs from heaven. (Lk. 21:11)

Sana phobetron on käännetty englanniksi terrors (mon.), eli pelkoa aiheuttavia asioita, joita silloin ilmenee. Sellainen on mm. koronaepidemia ja varmasti sellainen voisi olla joku avaruuden poikkeava ilmiökin. Käännöksessä tuodaan esiin ihmiskuntaa kohtaavien yllättävien asioiden globaali pelkovaikutus. Sana esiintyy Raamatussa vain tässä jakeessa.

Paitsi Jeesus, niin myös apostoli Pietari lainatessaan profeetta Joelia helluntain puheessaan, mainitsee "taivaalla esiintyvät suuret ihmeet";

17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2)

 Pietari kertoo asian koskevan ensimmäisenä helluntaina tapahtunutta Hengen vuodatusta, mutta Joelin profetiassa on enemmän kuin vain se. Siinä puhutaan koko seurakunnan ajasta ensimmäisestä helluntaista lukien aina Herran paluuseen asti. Jae 17 kuvaa ensimmäistä hengenvuodatusta helluntaina, eli syyssadetta, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle. Jakeet 18-20 taas kertovat "jälkimmäisestä Hengen vuodatuksesta", Hengen kevätsateesta, mikä päättää seurakunnan, eli Pyhän Hengen ja armon ajan maan päällä. 

Kuvahaun tulos: betelgeuse

Betelgeuze on selvästi punertava tähti Orionin tähtikuvion ylävasemmassa kulmassa. Orion puolestaan on eräs tähtitaivaan tunnetuimmista ja helpoiten erotettavista tähtikuvioista: siinä on seitsemän selvästi kirkkaampaa tähteä, joista kolme on keskellä lähekkäin ja neljä muuta muodostaa ikään kuin laatikon niiden ympärille (kuva artikkelin alussa). Betelgeuse on himmentynyt olennaisesti vuoden 2019 lopulla (kuva yllä), mikä ennustaa sen räjähtämistä supernovaksi.

Betelgeuze on noin 20 kertaa massiivisempi ja halkaisijaltaan noin 900 kertaa suurempi kuin oma Aurinkomme. Se on niin sanottu punainen jättiläinen eli suurikokoinen tähti, joka on elämänsä ehtoopuolella. Se on paisunut valtavan suureksi, kun sen sisällä myllertävä, energiaa tuottava fuusioreaktio koettaa löytää epätoivoisesti polttoainetta. Tyypillisesti tähti toimii muuttamalla fuusioreaktiossa vetyä heliumiksi, mutta kun vety alkaa loppua, siirtyy se käyttämään heliumia. Heliumin jälkeen tähti koittaa fuusioida raskaampia alkuaineita, mutta lopulta se ei onnistu: seuraa valtava kuolinkouristus, supernovaräjähdys. Betelgeuze on meistä noin 640 valovuoden etäisyydellä, joten räjähdyksestä ei ole meille vaaraa. Mutta todennäköisesti tuloksena olisi kirkkain taivaanilmiö, mitä ihmiskunta on koskaan nähnyt.

Jos Betelgeuse räjähtäisi supernovaksi, se loistaisi noin puolenkuun kirkkaudella jopa sadan päivän ajan ja näkyisi koko maapallolla, koska sen sijainti on lähellä Maan päiväntasaajan tasoa.
Kuvahaun tulos: betelgeuse

Tämä, jos mikä, olisi profeetta Joelin ja Jeesuksen mainitsema "ihme ylhäällä taivaalla" ja kuten KR 1776 sitä kuvaa. "Tunnustähti" aikakauden päättymisen ja Herran paluun merkkinä. Myös Jeesuksen syntymän merkkinä esiintyi Beetlehemin tähti, jota itämaan tietäjät lähtivät seuraamaan Bileamin profetian perusteella;

Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. (4.Moos. 24:17)

Aika näyttää tapahtuvatko kaikki nämä asiat juuri meidän päivinämme ennustaen siten Herran paluuta. Herra yksin tietää ajat tarkasti. Kuitenkin on selvää, että koronaviruspandemian jälkeen maailma ei ole enää entisensä. Me voimme seurata tilannetta, rukoilla kansamme puolesta ja lohduttautua psalmintekijän sanoin;

1 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2 se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".
3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. (Ps. 91)

 

Harri Ahdesmäki