Share |

Suuri herätys Israelissa ennen Kristuksen paluuta

Toteutuvatko tuhansia vuosia vanhat Israelin profeettojen ennustukset näinä vuosina ja meidän päivinämme? Tuleeko Israeliin vielä suuri herätys ennen Kristuksen paluuta? Raamatun ilmoituksen mukaan näin tulee tapahtumaan. 

Sillä jos heidän (juutalaisten) hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on (maailmalle) muuta kuin elämä kuolleista? (Room. 11:15)

The Latter Rain - YouTube

Profeetat ovat luvanneet kaksi hengenvuodatusta

Ja te, Zionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalassanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan, ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niinkuin ennenkin;  Että aitat jyviä täynnä olisivat, ja kuurnat nuoresta viinasta ja öljystä ylitse vuotaisivat. (Joel 2:23-24, KR 1776)

Vanhan liiton profeetat lupaavat Israelille kaksi suurta hengenvuodatusta. Joel kuvaa niitä aamu- ja ehtoosateina, joista ensimmäistä hän kuvaa "vanhurskauden opettajaksi". Joel käyttää heprean sanoja hamoreh tsedaqah, mikä voi merkitä "syyssadetta vanhurskauden mukaan" (KR 1938) tai "vanhurskauden opettajaa". "Vanhurskauden opettajaksi" sanat käännetään Kuolleen meren kääröissä, Vulgatassa ja Bibliassa (KR 1776). Jeesus vahvistaa "vanhurskauden opettajan" tarkoittavan Pyhää Henkeä, mikä vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina:

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Kun yksi päivä, aamu ja ilta, kuvaa allegorisesti koko seurakunnan aikaa, niin sen alussa tulee aikainen aamusade ja lopussa myöhäinen ehtoosade. Ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa Pyhä Henki laskeutui Joelin ennustuksen mukaisesti aamusateena opetuslapsien päälle, Ap.t. 2:16. Jälkimmäinen, eli ehtoosade on siten vielä tulematta. Sen tarkoituksena on kääntää myös juutalainen kansa Messiaansa puoleen.

Syys- ja kevätsade kuvaa samaa asiaa kuin aamu- ja ehtoosadekin. Vertauskuva on otettu Israelin alueen maanviljelyksestä. Syyssade muokkaa maan Israelissa viljan kylvöä varten syys-lokakuussa ja kevätsade valmistaa sen elonleikkuuta varten huhti-toukokuussa. 

Jälkimmäinen hengenvuodatus, eli ehtoosade tulee niinkuin ennenkin, jae 23b. Sana on hepreaksi barishon. Tämä kuvaa sen tapahtuvan Jerusalemissa niinkuin ensimmäinenkin hengensade helluntaina 2000 vuotta sitten. Sieltä se leviää nopeasti kaikkeen maailmaan.

Jo Mooses on ennustanut Israelille kahta hengensadetta:

...niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. (5.Moos. 11:14)

Samoin teki profeetta Jeremia:

Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän; he ovat poikenneet ja menneet pois. Eivätkä he sano sydämessänsä: "Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot". (Jer. 5:23-24)

Israel kääntyy seurakunnan ajan lopulla

Uuden testamentin puolella Herran velipuoli ja Marian poika, Jerusalemin seurakunnan johtaja Jaakob liittää jälkimmäisen hengen sateen Jeesuksen tulemukseen seurakunnan ajan lopulla:

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. (Jaak. 5:7)

Apostoli Paavali ennakoi juutalaisen kansan kääntymistä seurakunnan ajan lopulla Roomalaiskirjeessään:

Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä..., Jes.59:20. (Room. 11:25-26, KR 1992)

Profeetta Sakarja kehottaa rukoilemaan hengensadetta lopun aikana:

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee (ensin) ukkospilvet ja antaa heille (sen jälkeen) sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. (Sak. 10:1)

Israelin kääntyminen liittyy suureen sotaan Lähi-idässä

Profeetta Hesekiel ennustaa suuresta sodasta, mikä johtaa Israelin kansan kääntymiseen:

Ihminen, käännä katseesi kohti Magogin maata, kohti Gogia, Mesekin ja Tubalin ylintä ruhtinasta, ja julista hänelle tuomio. (Hes. 38:2, KR 1776)

Valmistaudu, varustaudu, sinä ja kaikki sinun joukkosi, jotka ovat luoksesi kokoontuneet. Varaudu olemaan minun käytettävissäni,  sillä aikojen kuluttua sinä saat kutsun ja tehtävän. Kun aika on täysi, sinä tulet sodan jäljiltä rakennettuun maahan, jonka asukkaat ovat palanneet monien kansojen keskeltä (1900-luvulla). Sinä tulet Israelin vuorille, jotka ovat pitkään olleet autioina mutta ovat saaneet väkensä takaisin kansojen keskeltä. Kaikki asuvat siellä turvallisin mielin. Silloin tulet sinä, hyökkäät kuin rajuilma, pilven lailla sinä peität koko maan. Sinä hyökkäät kaikkine joukkoinesi, ja sinun kanssasi on monia kansoja. (Hes. 38:7-9)

Hesekielin aikana Mesek ja Tubal, joiden päämies salaperäinen Goog on, sijaitsivat Anatolian niemimaalla nykyisen Turkin alueella. Samalla alueella asuivat myös Hesekielin myöhemmin mainitsemat Googin liiittolaiset Toogarman ja Goomerin kansanheimot. Kuvaus liittyy siten nykyiseen Turkkiin ja sen päämieheen. Sanaa "Rosh" ei ole käännetty Bibliassa eikä KR 1992 käännöksessä "Roosin" kansanheimoksi kuten esim. KR 1933 käännöksessä virheellisesti tehdään, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan Googin asemaan Mesekin ja Tubalin ruhtinaana eikä kansanheimoon.

Sota päättyy hyökkääjän tappioon:

Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruoaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. (Hes. 39:4-5)

Sodan jälkeen Israel kääntyy:

Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan henkeni Israelin heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala. (Hes. 39:29)

Profeetta Sakarja kuvaa samaa sotaa seuraavasti:

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi (tai "myrkkymaljaksi", hepr. Raal) kaikille kansoille yltympäri (kirjaimellisesti: "ympärillä oleville kansoille"), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. (Sak. 12:2-3) 

Hyökkääjien tappiota kuvataan seuraavasti:

Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6)

Israelin kääntymistä ja hengenvuodatusta Jerusalemissa kuvataan myös:

Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa. (Sak. 12:10, KR 1776)

Juutalaiset kääntyvät Jeesuksen puoleen kansan Messiaana. Tämä profetia ei toteutunut Golgatalla, jolloin vain pieni opetuslapsien joukko suri ristillä riippuvaa Jeesusta ja koko muu kaupungin väki ivasi ja pilkkasi häntä.

Mutta mikä voisi johtaa tähän suureen sotaan Lähi-idässä ja koko maailman kääntymiseen Israelia vastaan?

Trumpin rauhansuunnitelman julkaisu ennen koronapandemian alkamista

Kuvahaun tulos haulle vision of peace conceptual maps

Yhdysvallat julkisti presidentti Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelman, Peace to Prosperity, juuri ennen koronapandemian puhkeamista 28.1.2020. Trump on kutsunut suunnitelmaansa myös "vuosisadan diiliksi".  Suunnitelma löytyy tästä linkistä. Suunnitelma oikeuttaa Israelin liittämään alueeseensa pääosin kaikki nykyiset siirtokunnat Länsirannalla ja lisäksi Jordan-joen laakson. Tämä käsittää noin 30% nykyisen Länsirannan alueesta. Palestiinalaiset saisivat vastineeksi oman valtion ja joitain osia Itä-Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Heille jäisi loput 70% maa-alueesta (kuva). Palestiinan valtion ulkoisesta turvallisuudesta kuitenkin vastaisi Israel eikä heillä olisi omaa armeijaa. Lisäksi Gaza olisi demilitarisoitava ja Palestiinan olisi tunnustettava Israelin valtion olemassaolon oikeus. Lisäksi Yhdysvallat tukisi huomattavalla summalla Palestiinan valtioon tehtäviä investointeja. Trumpin hävittyä presidentinvaalit 2020 marraskuussa suunnitelma jäi lopulta toteuttamatta.

Kansainvälinen vastustus kasvaa

Sekä YK että myös EU tulkitsevat kaikki Länsirannan alueliitoset kansainvälisen lain vastaisina ja ovat varoittaneet Israelia niistä ja ilmoittaneet, että se ei jäisi ilman seuraamuksia. YK ja EU tukevat nk. kahden valtion ratkaisua, missä koko Länsiranta ja myös Itä-Jerusalem jäisivät tulevan Palestiinan valtion alueeksi. Israelin hallituksen virkaan astumisen jälkeen Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian alkoi kokoamaan EU:n sisällä liittoutumaa, joka voisi julkaista pelotelauselman Israelia vastaan siinä tapauksessa, että maa toteuttaa hallitussopimuksen mukaiset Länsirannan alueliitokset. Myös Britannia vastustaa alueliitoksia ja vaatii Israelille samanlaisia kansaivälisiä taloudellisia sanktioita kuin Venäjällekin sen jälkeen kun maa liitti itseensä Krimin niemimaan.

Euroopan johtajista ainakin Ranskan Emmanuel Macron, Britannian Boris Johnson, Espanjan Pedro Sánchez ja Italian Giuseppe Conte ovat lähestyneet Netanyahua henkilökohtaisella kirjeellä toivoen hänen luopuvan yksipuolisista alueliitoksista Länsirannalla, koska se heidän mukaansa heikentäisi Lähi-idän poliittista tasapainoa.

EU:n ulkopolittinen korkea edustaja, Espanjalainen Josep Borrell, on ollut kaikkein äänekkäin alueliitosten vastustaja Israelin uuden hallituksen muodostamisen jälkeen. Borrellin mukaan EU ei tule hyväksymään mitään muuutoksia vuoden 1967 rajoihin ellei niistä sovita yhteisymmärryksessä Palestiinalaishallinnon kanssa. Vuoden 1967 rajat käsittävät koko Länsirannan alueen lisäksi Itä-Jerusalemin, jotka Israel miehitti nk. Kuuden päivän sodassa.

Jordanian kuningas Abdullah II on sanonut, että jos Israel toteuttaa alueliitokset Länsirannalla, se voi merkitä vuonna 1994 Israelin kanssa tehdyn rauhansopimuksen loppua. Jordanian väestöstä enemmistö on palestiinalaisia. Palestiinalaishallinto on 21.5.2020 sanonut irti kaikki turvallisuuteen liittyvät sopimuksensa Israelin kanssa vastalauseena sen suunittelemaan alueliitokseen. Arabiliitto (22 valtiota) on tuominnut alueliitokset kansainvälisen lain vastaisina "sotarikoksina". Iran on vaatinut Israelia "hävitettäväksi".

Venäjä on kutsunut kokoon nk. Lähi-idän kvartetin; Venäjä, Yhdysvallat, YK ja EU, neuvotellakseen keinoista, millä Israelia estetään tekemästä Länsirannan alueliitoksia. Turkin presidentti Erdogan ilmoitti 24.5.2020 pidetyssä Ramadan paaston päätösjuhlapuheessa, ettei Turkki tule hyväksymään palestiinalaisten maan laitonta liittämistä Israeliin ja varoitti, että Jerusalemin temppelivuoren hallinta, missä sijaitsevat islamin pyhät paikat, on kaikille muslimeille koko maailmassa "Red Line" (punainen linja), mitä ei voida ylittää. Erdogan tarkoittaa "kaikilla maailman muslimeilla" 57 valtiota käsittävää Islamilaista Yhteistyöjärjestöä OIC:tä.

 PAKISTAN’S PRIME MINISTER Imran Khan (right) and Turkish President Tayyip Erdogan speak during an agreement signing ceremony in Islamabad, in February. (photo credit: REUTERS)

Erdogan ja Imran Khan neuvottelemassa yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Islamabadissa helmikuussa 2020.

Myös Turkki ja Pakistan ovat lähentyneet toisiinsa. Presidentti Erdogan ja Pakistanin pääministeri Imran Khan ovat solmineet viimeksi tämän vuoden helmikuussa useita kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä on merkittävää siksi, että Pakistanilla on myös ydinasepelote.

Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden on todennut, ettei hän tue mitään sellaisia Israelin toimia, jotka vähentävät mahdollisuuksia kestävään Lähi-idän rauhansopimukseen. Niin ollen Biden ei tue myöskään mitään Israelin yksipuolisia alueliitoksia Itä-Jerusalemissa tai Länsirannalla. Biden on todennut kannattavansa nk. kahden valtion ratkaisua.

Maalisvaalit 23.3.2021 

23.3.2021 Klo 22:00 Ovensuukyselyjen mukaan näyttää siltä, että Netanyahun oikeistoblokki saa riittävästi ääniä muodostaakseen enemmistöhallituksen. Blokkiin kuuluvat Likudin lisäksi Shas, United Torah Judaism, Religious Zionist Party ja mahdollisesti myös Naftali Bennettin johtama laitaoikeistolainen siirtokuntapuolue Yamina. Enemmistöön blokki tarvitsee 61 paikkaa 120 paikkaiseen parlamenttiin. Vaalien lopulliset tulokset kuitenkin vahvistetaan vasta perjantaina 26. maaliskuuta.

Bennett on ilmoittanut mahdolllisesti liittyvänsä Netanyahun blokkiin, jos saa tavoitteensa hallitusohjelmassa läpi. Hän voi nousta vaalien ratkaisijaksi. Bennettin nousun Israelin oikeistolaistuvan politiikan eturiviin on varmistanut siirtokunta-aatteen edistäminen. Tarmokas Bennett on vedonnut niihin, jotka eivät usko enää rauhanyrityksiin palestiinalaisten kanssa. Pääministeri Benjamin Netanjahun entinen läheinen alainen lähti pääministeripuolue Likudista ja liittyi Yaminaan, eli "Juutalaiseen kotiin" vasta viime vuonna ja otti heti puolueen haltuunsa.

Bennettin mukaan israelilaisten ja palestiinalaisten konfliktia ei voi ratkaista. Hän vastustaa Palestiinan valtiota ja liittäisi Länsirannasta kaksi kolmasosaa Israeliin. Siis huomattavasti enemmän kuin Trumpin suunnitelma edellytti. Länsirannan siirtokunnissa asuu yli puoli miljoonaa juutalaista.

Benjamin Netanyahu on ennen vaaleja luvannut laillistaa Länsirannan epäviralliset siirtokunnat (165 kpl), jos tulee valituksi vaaleissa riittävällä enemmistöllä. Näillä nk. outposteilla tarkoitetaan sellaisia siirtokuntia, joilla ei ole Israelin hallituksen virallista hyväksyntää. Netanyahun mukaan Benny Gantz esti edellisessä hallituksessa laillistamisen. Bidenin johtama Yhdysvaltojen hallinto on vastustanut uusien siirtokuntien laillistamista yksipuolisella päätöksellä. Israelin yksipuolinen toimi saattaisi aiheuttaa maiden välille diplomaattisen kiistan. Tämä taas antaisi mahdollisuuden Israelin vastustajille.

Perjantaina 26. maaliskuuta saatiin lopulta kaikki äänet laskettua. Vaalien lopulliset tulokset olivat seuraavat:

Netanyahua kannattava blokki sai vaaleissa lopulta 52 paikkaa. Netanyahua vastustava blokki taas sai 57 paikkaa. Kumpaankaan kuulumattomat äärioikeistolainen Yamina (7) ja islamistinen Ra’am (4) ovat mahdollisia vaalien ratkaisijoita, mutta eivät ole vielä ilmoittaneet kumpaa kannattavat. Enemmistöön riittää 61 paikkaa. Vaalit näyttävät johtavan jälleen pattitilanteeseen, joten myös peräti viidennet vaalit kahden vuoden sisällä ovat mahdolliset ellei yllättävää ratkaisua löydy.

Päivitetty 30.3.2021

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle