Share |

Jehovan todistajien eskatologinen oppi Raamatun ja historian valossa

Johanneksen pojan kotisivut - Tietoa Vartiotorniseurasta ja ...

Tässä artikkelissa tarkastellaan kriittisesti Jehovan todistajien eskatologiaan liittyviä opillisia käsitteitä Raamatun ja historian valossa.

JT:n lähtökohta: Jeesus ei ole Jumala

JT: Jehovan todistajien opin taustalla on perusväite siitä, että Jeesus ei ole Jumala, vaan luotu olento. Jeesus on heidän raamatuntulkintansa mukaan Jumalan ensimmäinen luomus, jonka välityksellä luotiin kaikki muu. JT:n mukaan Jumalan poikana Jeesus olisi Isäänsä alempi, luotu olento, eikä siis samaa olemusta Jehova Jumalan kanssa.

Tämä väärä käsitys johtaa Jeesuksen omien sanojen mukaan siihen, että he kuolevat synneissään eivätkä voi pelastua:

Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne (kr. alkuteksti; synneissänne). Joh. 8:24

Jeesus ilmoitti olevansa "se, joka minä olen", eli VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala, 2.Moos. 3:14. Joka ei usko sen olevan totta kuolee Jeesuksen sanojen mukaan synneissään ilman niiden sovittamista Jeesuksen uhrin perusteella. Jumalan pyhyys vaatii täydellistä synnittömyyttä ja siihen päästään vain Jeesuksen sovitustyön hyväksi lukemisen kautta. Vertaa tähän myös Matt. 22:12-13, missä "omissa vaatteissaan", eli omassa vanhurskaudessaan taivaalliseen hääjuhlaan tullut vieras heitettiin pimeyteen, missä oli itku ja hammasten kiristys. Myös islam tunnustaa Jeesuksen profeettana, mutta ei hänen jumaluuttaan. JT:n uusareiolainen käsitys Jeesuksesta luotuna olentona on tuomittu harhaopiksi kristillisen kirkon toimesta jo vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Tämä käsitys tietysti johtaa myös siihen, että Jehovan todistajat eivät voi uskoa kolminaisuuteen ja ovat ilman Pyhää Henkeä. Siten he eivät myöskään kuulu Jumalan "näkymättömään valtakuntaan" nykyisessä armon ajassa, missä Jeesus Kristus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa ihmisissä. Ilman Pyhää Henkeä ei voi myöskään ymmärtää syvemmin Raamattua, koska juuri PH avaa ja selittää Raamatun sanaa uskoville:

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Pyhän Hengen päätehtävä on todistaa Kristuksesta maailman vapahtajana, Joh. 15:26.

Korvausteologiaa

Jehovan todistajat sulkevat myös pois sen, että juutalaisella kansalla olisi enää mitään osaa lopun ajan tapahtumissa Jeesukseen paluuseen liittyen. Tämä on myös syynä siihen, että he eivät kykene tulkitsemaan "lopun ajan" tapahtumia oikein. Ne nimittäin liittyvät ennen muuta juuri juutalaisen kansan kohtaloihin, kuten myöhemmin tässä blogissa osoitetaan. Tosin myös monet muut kuin JT:t tekevät samoin ja ovat yhtälailla eksyksissä eskatologiassa. Näin myös pääosa luterilaisista. Siksi Kristus palaa heille "kuin varas", eli yllättäen ja he eivät osaa odottaa häntä.

Apostoli Paavali opettaa, että aikojen lopulla "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:25-26. Käsite "kaikki Israel" tarkoittaa vanhan Israelin uskon molempia tyttäriä, juutalaisia ja kristittyjä. Vanhan Israelin uskon loppu oli Salomon temppelin tuhossa vuonna 586 eKr. ja sen jälkeisessä pakkosiirtolaisuudessa.

Molemmat, sekä juutalaiset että kristityt, ovat vanhan Israelin uskon perillisiä. Vanhempi tytär, eli juutalaisuus sai alkunsa nk. Persialaiskaudella vuodesta 539 eKr. alkaen, jolloin kaksi Israelin heimoa, juudalaiset ja benjaminilaiset palasivat Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Israelin maahan. Heitä kutsuttiin myöhemmin "juutalaisiksi". Nuorempi tytär, eli kristityt Jeesus Nasarealaisen seuraajat sai alkunsa 30-luvulla jKr. ja he ovat jo pelastuksessa sisällä  Jumalan kanssa tehdyn "uuden liiton" kautta, Luuk. 22:20. Kun myös Israelin uskon vanhempi tytär, eli juutalaiset, ottavat lopulta evankeliumin Jeesuksesta Messiaasta vastaan, niin sen seurauksena "kaikki Israel" pelastuu. Silloin molemmat perilliset tulevat oksastetuiksi vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun, Room. 11:24. Nuorempi on asetettu vanhemman edelle VT:n patriarkkakertomuksissa olevien esikuvien mukaisesti. 

JT:n eskatologiaan liittyviä oppeja

Seuraavassa käydään läpi muutamia keskeisiä Jehovan todistajien eskatologiaan liittyviä oppeja ja esitetään asioiden oikea raamatullinen merkitys historiallisessa asiayhteydessään.

1. Pakanain ajat

JT: Jehovan todistajat opettavat, että Raamatussa Danielin kirjan 2. luvussa ennustetaan 2 520 vuoden ajanjakso, jota kutsutaan "pakanain ajoiksi" tai "kansakuntien määräajoiksi". Ilmaisu on peräisin Luukkaan evankeliumista, Luuk. 21:24. He uskovat, että "tämä ajanjakso on muka keskeyttänyt Jumalan maata koskevan hallitusvallan ja että se ajoittuu vuosiin 607 eKr. – 1914 jKr."

Todellisuudessa Luukas kuvaa Rooman toimeenpanevaa Jerusalemin hävitystä vuonna 70, mikä johti Juudan (juutalaisen) kansan maanpakoon ja eloon diasporassa lähes kahden tuhannen vuoden ajaksi.

Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen (Rooman neljä legioonaa) ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. (Luuk. 21:20-24)

Tämä diaspora päättyi Jerusalemin osalta vasta kuuden päivän sodassa 7. kesäkuuta vuonna 1967, jolloin juutalaiset valtasivat Itä-Jerusalemin takaisin juutalaisvaltion hallintaan. Siellä sijaitsee myös juutalaisuuden pyhin paikka, Jerusalemin temppelivuori, mikä palautui takaisin juutalaisille pakanoiden (muiden ei-juutalaisten kansojen) hallinnan siellä loppuessa. Kiista Itä-Jerusalemin ja siellä olevan Temppelivuoren (hepr. Har HaBayit) hallinnasta Israelin ja palestiinalaisten kesken johtaa vielä lopun ajan suuriin sotiin, ensin Googin ja sitten Harmagedonin sotaan. Pakanain ajat päättyvät lopullisesti Jeesuksen palatessa takaisin maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa, Ilm. 19:15, jonka pääkaupungiksi tulee Jerusalem. Sitä kuvataan myös Danielin 2. luvun profetiassa:

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. (Dan. 2:44-45a)

Jeesus lupasi juutalaisille kuulijoilleen ettei tule takaisin ennenkuin he, so. juutalaiset, sanosivat hänelle "siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen", Matt. 23:39. Sitä ennen heidän huoneensa, eli temppelinsä jäisi hyljätyksi ja niin myös tapahtui vuoden 70 katastrofin jälkeen. Pakanakansojen hallinnan ajat päättyivät Jerusalemissa kesäkuussa 1967 ja koko maailmassa ne päättyvät Kristuksen palatessa takaisin maan päälle Jerusalemiin, Dan. 2:34-35, samaan paikkaan, mistä hän myös nousi taivaaseen, Ap.t. 1:11.

2. Jeesuksen Kristuksen läsnäolo

JT: Jehovan todistajat uskovat nykyään, että Jeesus Kristus on hallinnut kuninkaana näkymättömästi lokakuusta 1914 alkaen. Jehovan todistajat tulkitsevat kreikan kielen sanan parousia, joka tavallisesti käännetään "tulemukseksi", olevan tarkemmin ymmärrettynä "läsnäolo".

Todellisuudessa Jeesukselle on hänen ylösnousemuksensa jälkeen annettu kaikki valta taivaassa ja myös maan päällä, vrt. Matt. 28:18. Hän lunasti Golgatan ristillä ihmiskunnan Saatanan vallan alta ja sai voiton kaikista enkeleistä, valloista ja voimista, 1.Piet. 3:22. Silloin Jumala pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan, Kol. 2:14-15

Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen "näkymätön läsnäolo" on toteutunut ensimmäisen helluntain jälkeen nykyisessä armonajassa, missä Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa uudestisyntyneissä kristityissä:

 "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä". (Luuk. 17:20-21)

Jumalan valtakunta ei ollut sisällisesti fariseuksissa, joille Jeesus puhui, mutta kun se tuli maan päälle ensimmäisenä helluntaina 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tapahtuneessa Pyhän Hengen vuodatuksessa, se on ollut sisäisesti Jeesukseen uskovissa ihmisissä. Jeesukseen uskovat kristityt ovat "uuden liiton temppeli" maan päällä, jonka kulmakivenä on itse Kristus, 1.Kor. 3:16.

Tämä Jeesuksen "sisäinen läsnäolo", eli seurakunnan/kirkon aika päättyy häneen paluuseensa.

3. Vuosi 1914 ja viimeiset päivät

JT: Jehovan todistajat opettavat, että vuodesta 1914 eteenpäin ihmiskunta on elänyt "viimeiksiksi päiviksi" kutsuttua ajanjaksoa, jonka aikana ongelmat lisääntyvät nopeasti. He opettavat, että sota, taudit, nälänhätä, maanjäristykset, lähimmäisenrakkauden puute, moraalin rappeutuminen ja Jehovan todistajien tekemä saarnaamistyö ovat näiden "viimeisten päivien" tunnusmerkkejä.

Todellisuudessa "viimeisillä päivillä" tarkoitetaan ensimmäisen helluntain jälkeen alkanutta nykyistä armon aikaa, jolloin Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa uudestisyntyneissä ihmisissä:

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan (myös pakanoiden) päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ap.t. 2:17

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Hepr. 1:1-2

Toinen nimitys nykyiselle armon ajalle on Raamatussa "Herralle otollinen vuosi/aika". Sen alkamista Jeesus julisti Nasaretin synagoogassa julkisen toimintansa alussa lukiessaan otetta Jesajan kirjasta:

"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta/aikaa (hepr. shaneh)". (Luuk. 4:18-19)

Jesaja käyttää Jeesuksen lukemassa jakeessa Jes. 61:2 monikollista sanaa shaneh, jonka merkitys on paitsi vuosi, myös tietty ajanjakso. Nämä "viimeiset päivät" tai "Herralle otollinen aika" päättyvät Jeesuksen paluuseen, eli parousiaan

Vuosi 1914 ei siis merkinnyt "viimeisten päivien" alkamista, mutta mitä vuosi 1914 merkitsi?

Mitä vuosi 1914 merkitsi profeetallisessa mielessä?

Elokuussa 1914 alkoi Ensimmäinen maailmansota, mikä alustavasti mahdollisti myös juutalaisvaltion ilmestymisen takaisin omalle paikalleen Erets Israeliin, eli Israelin maahan. Turkki oli hallinnut 400 vuotta Palestiinan aluetta, mutta liittoutui Saksan kanssa pian sodan alkamisen jälkeen lokakuussa 1914 ja hävisi lopulta sodan. Palestiinan alue otettiin pois ottomaanien Turkilta ja sen mandaatti, eli Kansainliiton myöntämä hallinta annettiin sodan jälkeen Britannialle, joka oli myös vallannut Jerusalemin turkkilaisilta joulukuussa 1917. Kuukautta aiemmin, marraskuussa 1917 Britannia oli antanut siionistien maailmanjärjestölle lupauksen juutalaisten kansalliskodista Palestiinaan. Tämä nk. Balfourin julistus sisällytettiin myös Britannian Palestiinan mandaattiin alustavasti jo San Remossa 1920 ja lopullisesti YK:n edeltäjän, Kansainliiton päätöksellä kesällä 1922.

Vuonna 1914 alkanut Ensimmäinen maailmansota, jota kutsuttiin myös "kansojen sodaksi", mahdollisti Palestiinan maa-alueen palauttamisen takaisin juutalaiselle kansalle ja se oli samalla tulevan tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien alku. Vielä tarvittiin lisää synnytystuskia, eli Toinen maailmansota Euroopan juutalaisten palauttamiseksi Palestiinaan. Sen jälkeen  Britannia luopui Palestiinan mandaatistaan 14.5.1948 ja Israelin valtio itsenäistyi. Näihin  tapahtumiin Jeesus viittasi eskatologisessa Öljymäen puheessaan:

Sillä kansa nousee kansaa vastaan (1. MS) ja valtakunta valtakuntaa vastaan (2. MS), ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.  Mutta kaikki tämä on (messiaanisen valtakunnan) synnytystuskien alkua. Matt. 24:7-8

Synnytystuskilla Jeesus viittasi VT:ssa esiintyvään ja juutalaisuudessa hyvin tunnettuun käsitteeseen messiaanisen valtakunnan tulosta, vrt. Jes. 13:8 ja 66:7. Ilmestyskirja täsmentää tämän Jeesuksen paluun jälkeisen valtakunnan pituudeksi tuhat vuotta, Ilm. 20:6.

Vuosi 1914 siis merkitsi messiaanisen tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien alkamista. Messianinen valtakunta toteutuu "viikunapuun lehteen puhkeamisen", eli juutalaisvaltion itsenäistymisen ja juutalaisen kansan kääntymisen kautta aikojen lopulla.

 

4. Viimeinen sukupolvi ja sen alkaminen

JT: Jehovan todistajat opettivat vuoteen 1995 asti, että Jeesuksen sanojen "tämä sukupolvi", Matt. 24:34, viittasi siihen sukupolveen, joka koki vuoden 1914 tapahtumat eli ensimmäisen maailmansodan alkamisen. Jehovan todistajat pitävät vuotta 1914 ja erityisesti ensimmäisen maailmansodan alkamista tuona vuonna merkkinä "lopun ajan" alkamisesta. Jehovan todistajat uskoivat, että Jeesuksen mainitsema "sukupolvi" olisi kirjaimellinen sukupolvi ja tarkoittaisi siten noin 70 tai 80 vuoden ajanjaksoa, sukupolven elinikää. Ensimmäisen maailmansodan alkamisen nähnyt sukupolvi ei siten Jehovan todistajien tulkinnan mukaan kokonaan kuolisi pois ennen Harmagedonin tulemista ja osa silloin elossa olleista olisi edelleen elossa näkemässä "tämän pahan järjestelmän lopun". Tulkinta "vuoden 1914 sukupolvesta" hylättiin lopulta kun nuorin hallintoelimen jäsenistä täytti 80 vuotta vuonna 1995.

Todellisuudessa Jeesus viittasi "viimeisellä sukupolvella" viikunapuun lehteen puhkeamiseen, eli Israelin kansallisvaltion asettamiseen takaisin omalle paikalleen Lähi-itään:

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se (messiaaninen valtakunta) on lähellä, oven edessä.  Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Matt. 24:32-34

Jeesus käyttää "tämä sukupolvi" (kr. genea haute) ilmaisua Matt. 23:36 mukaan myös siitä ihmisjoukosta, joka hylkäsi Jeesuksen ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Silloin hän ennakoi oman aikansa sukupolven päälle tulevaa tuomiota. Se toteutui Jerusalemin hävityksessä vuonna 70, vajaat 40 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Jeesus siis tarkoittaa nimenomaan tapahtumaan liittyvää sukupolvea eikä juutalaista sukukuntaa. Jeesus kirosi viikunapuun kärsimysviiikolla ja myös ennusti sen uudelleen elpymisen aikojen lopulla. Luukas täydentää asiaa kehoittamalla katsomaan myös "kaikkien puiden" lehteen puhkeamista, millä Jeesus viittasi nationalismin nousuun 1800-luvun lopulta alkaen. Nationalismi synnytti myös siionismin Nationalismi synnytti myös siionismin ja ensimmäinen siionistinen maahanmuuttoaalto, eli Alija tuli Palestiinaan Venäjältä vuonna 1882. Myös Suomi kuuluu näihin "kaikkiin puihin", jotka kansallisuusaatteen vaikutuksesta itsenäistyivät. Suomi vuonna 1917.

Viimeisen sukupolven laskeminen on aloitettava viikunapuun lehteen puhkeamisesta, eli Israelin valtion itsenäistymisestä 1948 eikä "tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien" alkamisesta vuonna 1914, niinkui JT sen tekee. Jos sukupolven pituudeksi lasketaan Psalmin 90:10 mukaisesti 70-80 vuotta, se päättyisi vuonna 2028. Silloin viimeistään Jeesuksen pitäisi palata maan päälle perustamaan tuhatvuotinen messiaaninen valtakuntansa. Sukupolven pituudeksi on Raamatussa kuitenkin ilmoitettu myös 120 vuotta, joten asia jää nähtäväksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kun Israelin itsenäistymisestä tuli täyteen 70 vuotta 14.5.2018, Yhdysvallat siirsi ensimmäisenä valtiona suurlähetystönsä Jerusalemiin, jonka se oli tunnustanut maan pääkaupungiksi puoli vuotta aiemmin.

5. "Väärän uskonnon" tuho ja Harmagedon

JT: Jehovan todistajat uskovat, että vuonna 1918 Jeesus Kristus tuomitsi kaikki maailman uskonnot. He opettavat, että 18 kuukautta kestäneen tuominnan jälkeen maailmasta voitiin löytää vain yksi uskonnollinen ryhmä, joka ryhmänä teki nöyrästi Raamatussa ilmoitetun Kristuksen tahdon. Jehovan todistajat esittävät, että "Raamatuntutkijat", josta Jehovan todistajien uskonnollinen liike myöhemmin muodostui, oli tämä ainut ryhmä.

Jehovan todistajat uskovat, että nykyajan maailmantapahtumissa toteutuvat Raamatun ennustukset koskien maailmanlopun läheisyyttä. He eivät kuitenkaan enää ennusta tarkkaa vuotta Harmagedonille, joka heidän tulkintansa mukaan tarkoittaa nykyisen maailmanjärjestyksen loppua.

He uskovat että Ilmestyskirjassa mainittu "suuri Babylon" on nykyisistä vääristä uskonnoista koostuva maailmanjärjestys, mikä tuhoutuu suuren ahdistuksen aikana, kun YK:iin kuuluvat maailman valtiot tuhoavat kaikki "väärät uskonnot", Ilm. 17:16. He uskovat myös, että YK on Ilmestyskirjan 17. luvussa mainittu peto.

Todellisuudessa vuonna 1918 ainoastaan Ensimmäinen maailmansota loppui 11.11.1918 ja sen seurauksena Palestiinaa 400 vuotta hallinnut Ottomaanien valtakunta supistui tynkä Turkiksi. Sen entiset alueet Lähi-Idässä päätyivät Iso-Britannian ja Ranskan hallintaan. Alustavasti tämä päätettiin 24.4.1920 San Remossa, Italiassa, missä sodan voittajavaltiot, Englanti, Ranska, Italia ja Japani päättivät Ottomaaneille kuuluneiden alueiden jaosta Lähi-Idässä. San Remossa päätettiin myös antaa Iso-Britannialle Palestiinan mandaatti, jonka hallinto tulisi perustumaan Balfourin julistukseen. Tämä johti myöhemmin juutalaisvaltion muodostumiseen.

Aikojen lopulla mm. profeetta Sakarjan ennustuksen perusteella maailman valtiot kokoontuvat Israelia ja Jerusalemia vastaan:

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan (nykyinen Israel) kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sak. 12:2-3.

Tämä voi tapahtua myös YK:n johdolla, mutta se on epätodennäköistä. YK:ssa jäsenmaita sitova päätös pitää tehdä sen turvallisuusneuvostossa, missä viidellä pysyvällä jäsenmaalla on nk. veto-oikeus, eli ne pystyvät yksin kumoamaan minkä tahansa päätöksen. Harvoin ne ovat kaikesta yhtä mieltä. Esim. Israelia koskevat päätökset on usein kumottu Yhdysvaltojen vetolla.

Kansakuntien nousu Israelia ja Jerusalemia vastaan tulee johtamaan ensin nk. Googin sotaan (Hes. 38-39) ja sen jälkeen vielä Harmagedonin sotaan. Googin sodan jälkeen alkaa "suuri ahdistus", mikä päättyy Harmagedonin sotaan ja Kristuksen paluuseen maan päälle Jerusalemiin, Sak. 14:1-4.

Ilmestyskirjassa mainittu "suuri Babylon" ei merkitse uskontoon, vaan globaaliin talousjärjestelmään perustuvaa maailmanjärjestystä, mikä toimii langenneessa maailmassa Saatanan vallan alla. Suuren Babylonin kukistuminen kuvaa globaalin talouden ja siihen perustuvan kulttuurin tuhoa, Ilm. 18. Babylon on Ilmestyskirjassa myös portto, koska langennut ja Jumalasta luopunut kristikunta on ollut mukana rakentamassa tätä jumalatonta materialismiin perustuvaa kulttuuria, mikä on tuhoamassa myös luomakuntaa mm. ilmastomuutoksen kautta. Myös Jehovan todistajat luetaan tähän Jumalasta luopuneeseen joukkoon, koska he eivät tunnusta Jeesuksen jumaluutta eivätkä Pyhää Henkeä, Mark. 3:29.

Ilmestyskirjassa mainittu peto ei ole YK, vaan Antikristus, joka kieltää kaikki uskonnot ja korottaa itsensä jumalaksi, 2.Tess. 2:4. Antikristuksen hallinta-aika on Ilmestyskirjan mukaan 42 kuukautta, Ilm. 13:5. Jeesus tuhoaa Antikristuksen palatessaan maan päälle nk. Harmagedonin taistelussa, Ilm. 19 ja Sak. 14.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle