Miten ihminen voi pelastua?

Bible Verses about 'Saved'

Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. (Matt. 10:22)

Mitä Raamatussa ja Uudessa testamentissa opetetaan sielun pelastuksesta

1. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. (Matt. 24:13)

Kristitty joutuu tässä maailmassa usein vainotuksi ja jumalattomien pilkan kohteeksi uskonsa tähden. Siksi Jeesus sanoo, että:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. (Matt. 16:24, Mark. 8:34 ja Luuk. 9:23)

Ristin ottaminen ja sen kantaminen häpeästä ja pilkasta huolimatta johtaa ihmisen sielun pelastukseen. Risti on kuoleman väline meidän tulee kuolla sitä kantaen itsellemme. Itsensä kieltäminen tarkoittaa taistelemista omaa syntiin taipuvaista luontoaan vastaan, eli pyhityselämää, mikä jatkuu aina maalliseen kuolemaan asti. Ilman jatkuvaa itsensä voittamista ja jokapäiväistä pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa, Hepr. 12:14. Kuka sitten saa nähdä Jumalan?

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. (Matt. 5:8)

Ihminen menettää pelastuksen, jos hän menettää uskonsa. Siitä todistaa apostoli Paavali seuraavasti:

11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil. 3)

Taivas ei siten ole täynnä armahdettuja syntisiä, vaan armahdettuja entisiä syntisiä, sillä jos Kristus asuu heissä, he eivät voi elää synnissä, 1.Joh. 3:9. Synnissä eläminen ilman katumusta ja parannuksen tekoa johtaa sydämen paatumukseen ja uskosta luopumiseen, 1.Joh. 3:8.

Myös Heprealaiskirjeen kirjoittaja vahvistaa saman asian:

Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. (Hepr. 10:38)

2. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16:16)

Kaste kuuluu osana pelastukseen, mutta se ei yksin, ilman henkilökohtaista uskoa johda sielun pelastukseen, koska joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kastettava astuu sisälle Jumalan armon vaikutuspiiriin, missä hänellä on mahdollisuus evankeliumin kuulemisen kautta uskoa Jeesukseen ja saada syntinsä anteeksi.

Usko on voinut syntyä myös ennen kastamista, kuten roomalaisen upseerin, sadanpäämies Korneliuksen kohdalla tapahtui. Pietari julisti Korneliukselle ja hänen perheelleen evankeliumia Jeesuksesta, Ap.t. 10.

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan (evankeliumin) kautta. (Room. 10:17)

Samalla, kun ihminen tulee uskoon, hän saa myös Pyhän Hengen pelastuksensa sinetiksi.

Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? (Gal. 3:2)

Kun Pyhä Henki tulee asumaan uskovan ihmisen sydämeen hän saa samalla syntinsä anteeksi ja vanhurskautuu Jumalan edessä. Ihminen siirtyy silloin kuolemasta elämään niinkuin Jeesuskin nousi kuolleista. Koska Jeesus voitti kuoleman, niin uskon kautta hänen voittoonsa mekin voitamme kuoleman ja pelastumme iankaikkiseen elämään.

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10: 9-10)

Apostoli Johannes kirjoittaa, että "joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa", 1.Joh. 4:15.

3. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. (Joh. 10:9)

Jeesus on taivaan ovi eikä kukaan mene taivaaseen ilman Häntä. Hän on myös tie, totuus ja elämä.

Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. (Joh. 14:6)

Kaikki muut uskonnot ja tiet vievät kadotukseen ja vain yksin Jeesuksessa on pelastus.

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (Matt. 7:13-14)

Jeesus painottaa tässäkin, että "kerran pelastettu ei ole aina pelastettu", vaan usko tulee säilyttää ja parannusta synneistä on tehtävä joka päivä aina maallisen elämän loppuun asti. Taivaan portti on ahdas ja sinne johtava tie on kaita. Tämä vaatii uskovilta kestävyyttä, Jaak. 1:3.

4. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeäpelastuu". (Room. 10:13)

Ne, jotka uskovat Jeesukseen ja tunnustavat Hänet Herraksi ja Jumalaksi voivat aina huutaa häntä avukseen, sillä Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa loppuun asti. Hän on hepr. Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme, Jes. 7:14.

Lähetystyö ja evankeliumin julistaminen kuuluu kaikille Jeesukseen uskoville. Ilman evankeliumin kuulemista ei kukaan voi pelastua.

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? (Room. 10.14)

Jeesus painottaa lähetyskäskyssään opettamista:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. (Matt. 28:19-20)

Myös jo kastetut ja  uskoon tulleet tarvitsevat Jumalan sanan opetusta voidakseen pitää kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Uskovat eivät ole kuitenkaan tässä ilman apua, sillä Jeesus elää uskovissa Pyhän Hengen kautta, jonka he ovat saaneet uskoviksi tultuaan.

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Ilman uskovassa asuvaa Pyhää Henkeä ei kukaan voi pelastua. Ihminen ei pelastu minkään kristillisen kirkon tai organisaation jäsenyyden kautta, vaan Kristuksen kautta hänessä asuvan Pyhän Hengen avulla, joka ohjaa häntä uskon tiellä. Kirkon tai seurakunnan jäsenyys auttaa häntä saamaan Jumalan sanan opetusta.

5. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. (Matt. 7:21)

Uskovassa asuva Pyhä Henki ohjaa häntä noudattamaan kaikkea, mitä Kristus on Raamatussa sanonut. Joka sanoutuu irti Raamatun moraalilaista, ei täytä taivaallisen Isän tahtoa. Hän on silloin lihan vallassa ja laittomuuden tekijä.

22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. (Matt:7)

Niissä, joissa Kristus asuu Pyhän Hengen kautta, ovat hänen omiaan.

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. (Room. 8:9)

Jeesuksen omien osa on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä:

Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. (Ilm. 21:2-4)

Laittomuuden tekijöiden osa on iankaikkinen kadotus:

Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. (Ilm. 21:8)

Toinen kuolema on iankaikkinen ero Jumalan rakkaudesta.

Harri A