Share |

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta

Kuvahaun tulos haulle mid tribulation

Yllä olevassa kuvassa ahdistuksen ajan (tribulation) ensimmäinen 3 ja 1/2 vuotta on juutalaiselle kansalle luvatun nk. viimeisen vuosiviikon, Dan. 9:27a, jälkimmäinen puolisko. Silloin toteutuu enkeli Gabrielin juutalaiselle kansalle antamat lupaukset ja kansa kääntyy, vrt. Dan. 9:24. Kuvan jälkimmäinen 3 ja 1/2 vuotta on suuren ahdistuksen, eli vihan aika, jolloin antikristus hallitsee, Ilm. 11:2 ja 13:5. Seurakunnan ylösotto (rapture) tapahtuu ennen antikristuksen ajan alkamista. Kristuksen paluu (second coming) Jerusalemiin tapahtuu ahdistuksen ajan lopussa.

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta Öljymäelle Jerusalemiin

Lopun ajan tapahtumat saavat alkunsa nk. Googin sodasta (Hes. 38-39, Sak. 12, Joel 4) ja suuresta juutalaisherätyksestä Israelissa, Matt. 10:23b, Ap.t. 2:18-20 ym. Samalla alkaa Danielin kirjassa juutalaiselle kansalle luvatun nk. viimeisen vuosiviikon, eli viimeisen seitsemän vuoden aikajakson jälkimmäinen osa, kolme ja puoli vuotta, mikä päättyy seurakunnan ylösottoon. Viimeisen vuosiviikon ensimmäinen osa alkoi Jeesuksen julkisesta toiminnasta ja se keskeytyi hänen antaessaan kertakaikkisen uhrinsa ihmiskunnan edestä ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa kautta, Dan. 9:27a (KR 1776). Sen jälkeen Kristus on vahvistanut uuden liiton kaikkien kansojen kanssa lähes 2000 vuoden ajan. Jeesus julisti julkisen toimintansa alussa "Herralle otollisen vuoden alkamista", Luuk. 4:19. Tätä Herralle otollista aikaa kutsutaan myös seurakunnan ajaksi. Evankeliumin julistus kohdentuu tänä aikana sekä alussa että myös lopussa ensisijassa juutalaiselle kansalle.

Kaksi Hengenvuodatusta, toinen alussa ja toinen lopussa

Aikanaan jo Mooses lupasi juutalaisille nämä kaksi hengenvuodatuksen aikaa;

13 Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,
14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.(5.Moos. 11)

Heprealaisessa alkutekstissä sana "syyssade" on "joreh", mikä merkitsee syksyllä tapahtuvaa aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa. "Kevätsade" taas on "malkosh", mikä merkitsee keväistä myöhäistä/jälkimmäistä sadetta, joka kypsyttää viljan Palestiinassa.

Paitsi vuodenkierron mukaiseen maanviljelykseen, sanat viittaavat tekstikontekstissaan myös Jumalan Israelille lupaamiin kahteen Hengen sateeseen tietyn aikajakson alussa ja lopussa. Raamattu käyttää usein maanviljelyksestä otettuja vertauskuvia kuvaamaan Jumalan Hengen toimintaa pelastushistoriassa.

Hengen kevätsade tulee myös pakanaseurakunnan päälle valmistaen sen seurakunnan ylösottoon;

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.(Jaak. 5:7)

Kreikkalaisessa alkutekstissä Jaak. 5:7:n sana "syksyinen sade" on "proimos", mikä merkitsee aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa lokakuusta alkaen, mikä valmistaa maan kylvöä varten. "Keväinen sade" taas on "opsimos", mikä merkitsee myöhäistä/jälkimmäistä sadetta Israelissa maalis-huhtikuussa, mikä kypsyttää viljan elonkorjuuta varten valmiiksi. Ne symboloivat seurakunnan ajassa sen ensimmäistä sadetta helluntaina, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa ja myös jälkimmäistä Hengen sadetta samassa paikassa aikakauden lopulla ennen seurakunnan ylösottoa. Syksyinen Hengensade lähetti Kristuksen evankeliumin Jerusalemista alkaen maan ääriin asti ja keväinen sade kypsyttää lopun ajan seurakunnan elonkorjuuta, eli ylösottoa varten. Jälkimmäinen tapahtuu myös Jerusalemissa, Joel 2:23, koska se samalla kääntää Israelin kansan Messiaansa puoleen. Niin kaikki Israel pelastuu, Room. 11:26.

Myös apostoli Pietari lainaten profeetta Joelia kuuluisassa helluntaipuheessaan viittasi näihin molempiin Hengenvuodatuksiin:

15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2, KR 1938)

Pietarin mainitsema "viimeiset päivät" viittaa koko seurakunnan aikaan, joka alkoi varsinaisesti Jerusalemin Hengenvuodatuksella ja tulee päättymään samalla tavalla. Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki maan päälle ja lopun Hengenvuodatuksessa se valmistaa seurakunnan ylösottoon samalla kun juutalainen kansa kääntyy. Näiden kahden Hengenvuodatuksen välissä Jumalan Henki vuodatetaan "kaiken lihan" päälle, eli myös pakanoille. Jae 17 kuvaa ensimmäistä Hengenvuodatusta ja jakeet 18-20 kuvaavat lopun Hengenvuodatusta Jumalan "palvelijoiden ja palvelijattarien", eli tässä kontekstissa juutalaisen kansan päälle. Jae 21 kuvaa koko seurakunnan aikaa,  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:10).

KR 1776 kääntää apostoli Pietarin helluntaipuheessaan lainaaman Joelin profetian jakeet seuraavasti;

29 Ja myös niinä päivinä (srk:n aikana) tahdon minä palveliain ja piikain (juutalaisen kansan) päälle vuodattaa minun Henkeni.
30 Ja tahdon antaa tapahtua tunnustähdet taivaassa ja maassa, veren, tulen ja savun suitsun.
31 Auringon pitää muuttuman pimiäksi, ja kuun vereksi; ennenkuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee. (Joel 2, KR 1776)

Orionin tähtikuvio

Orionin tähdistöön kuuluva Betelgeuse tähti on himmentynyt viime kuukausina ja se ennakoi sen räjähtämistä supernovaksi lähiaikoina. Räjähtäessään se saattaa näkyä taivaalla yhtä kirkkaana kuin täysikuu kuukausien ajan ja myös päivällä. Onko tämä profeetta Joelin mainitsema "ylhäällä taivaalla näkyvä tunnustähti" lopunajan Hengenvuodatuksen merkkinä? Vrt. Joel 2:30 ja Ap.t. 2:19a.

490 vuotta, eli 70 vuosiviikkoa juutalaiselle kansalle, Dan. 9:24-27

  • 69 vuosiviikkoa (483 vuotta) laskettuna Esran lähdöstä Babyloniasta (Esra 7:9) Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun
  • puoli vuosiviikkoa (kolme ja puoli vuotta); Jeesuksen julkisen toiminnan aika ja Pyhän Hengen vuodatus helluntaina (syyssade)
  • pakanaseurakunnan aika, eli aika, jolloin Kristus vahvistaa liiton monien kanssa, Dan. 9:27a
  • puoli vuosiviikkoa (kolme ja puoli vuotta); kevätsateen aika seurakunnan ajan lopulla ja juutalaisen kansan kääntyminen
  • seurakunnan ylösotto ja 490 vuotta tulee täyteen

Tämä Pyhän Hengen aikajakso päättyy juutalaisille määrätyn viimeisen vuosiviikon jälkimmäiseen osaan, jolloin myös juutalainen kansa viimein ottaa Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10-13:1 (KR 1776) ja Room. 11:31. Siihen päättyy myös Danielin kirjan 9:24-27 jakeissa juutalaisille annettu 70 vuosiviikon aikalaskelma. Sen lopulla kansa kääntyy ja vastaanottaa evankeliumin. Tämän jälkeen tapahtuu seurakunnan ylösotto ennen vihan ajan alkamista ja antikristuksen ilmestymistä.

70 vuosiviikon lisäksi vielä kolme ja puoli vuotta, Dan. 12:6-7  

Juutalaisille määrätyn 70 vuosiviikon ajan päätyttyä on Danielin kirjan 12. luvussa vielä sen lisäksi annettu kolme ja puoli vuotta "näiden ihmeellisten asioiden loppuun", Dan. 12:6-7. Tämä jakso on Jumalan vihan aika, eli ydinsodan ja antikristuksen hallinta-aika maan päällä, Ilm. 13:5. Tänä aikana Jeesuksen Messiaanaan vastaanottaneet juutalaiset vielä todistavat Jeesuksesta suuren ahdistuksen aikana, Ilm. 7. luku. Vihan aika päättyy Kristuksen paluuseen Jerusalemiin ja antikristuksen tuhoon. Samoin kuin aikoinaan Egypti joutui kärsimään Jumalan lähettämistä vitsauksista ja Faaraon sotajoukko tuhoutui Israelin paetessa Egyptistä, myös jumalaton maailma ja antikristus sotajoukkoineen tuhoutuvat ennen Israelin ja koko luomakunnan vapautusta, mikä koittaa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Vihan, eli suuren ahdistuksen aika merkitsee messiaanisen valtakunnan lopullisia synnytystuskia.

Viimeisen seitsemän vuoden jakautuminen

Alla olevassa kaaviossa on koottu yhteen tärkeimpiä tapahtumia raamattuviitteineen tämän lopun ajassa koittavan yhteensä noin seitsemän vuoden aikana:

1. Kolme ja puoli vuotta, eli 1260 päivää ennen seurakunnan ylösottoa

2. Kolme ja puoli vuotta, eli 42 kuukautta seurakunnan ylösoton jälkeen

Loppiaisena vuonna 2020 

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle