Raamatun profetiat täyttyvät meidän päivinämme nykyisessä Israelin valtiossa ennakoiden Kristuksen paluuta 


Yleistä tästä sivustosta

israelinkartta1.jpg

Näiltä sivuilta löytyy raamatuntulkintaa ajankohtaisista, meidän aikaamme liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi löytyy Israel-aiheisia artikkeleita ja VT:n kirjojen kommentaareja. Kaikkia aiheita tarkastellaan ensisijaisesti Raamatun oman ilmoituksen perusteella. Pyrkimyksenä on antaa lukijoille "sanan ruokaa ajallansa" Jeesuksen kehoituksen mukaisesti, Matt. 24:45. Sivuja myös päivitetään sitä mukaa, kun lopunajan tapahtumat etenevät ja tieto lisääntyy. Kaikki on jo Raamatussa, mutta sen tulkinta tarkentuu tapahtumien edetessä. 

Me elämme juuri nyt Raamatun lopun ajan profetioiden täyttymyksen ja Kristuksen lähenevän paluun aikaa. Kaikki Israelille Vanhassa testamentissa annetut lupaukset täyttyvät. Se ennakoi samalla myös 1000-vuotisen messiaanisen valtakunnan tulemista maan päälle, vrt. Ilm. 20. Sitä me myös rukoilemme Isä meidän rukouksessa;

Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Matt. 6:10

Jumalan valtakunta tuli ensimmäisenä Helluntaina Jerusalemissa tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Maan päällä sitä edustavat uudestisyntyneet uskovat, joissa Kristus Henkensä kautta asuu. He ovat siten jo nyt "kahden maan kansalaisia" ja toimivat Jumalan valona ja suolana langenneessa maailmassa. Jumalan valtakunta on siis jo tullut Uuden liiton uskoville, Hepr. 8:10-12. Mutta samalla se on yhä vielä myös tulossa Kristuksen paluun jälkeen perustettavassa  1000-vuotisessa valtakunnassa, missä Kristus pyhineen hallitsee. Maailma on edelleen pahan vallassa ja Jumalan tahto maailmassa tapahtuu voimallisesti vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, kun saatana sidotaan, Ilm. 20:2. Sitä ennen Jumalan tahto ei voi tapahtua "koko maan päällä niinkuin taivaassa". Päinvastoin, Raamatun mukaan maailma on lopun aikana menossa yhä huonompaan suuntaan ennen Kristuksen paluuta, vrt. 2.Tim. 3. luku.

Tuhatvuotisesta valtakunnasta

Sanoma 1000-vuotisesta valtakunnasta perustuu VT:n profeetalliseen ilmoitukseen ja Johanneksen ilmestyksen näkyyn, joka on myös Vanhan testamentin profetioiden täyttymys. Silloin kansat eivät enää sodi ja ennen näkemätön rauha vallitsee maan päällä Kristuksen hallitessa Jerusalemista käsin koko maailmaa, vrt. esim. Jesaja 2:1-5. Myös luomakunta uudistuu ihmeellisesti, eikä esim. ilmaston muutos enää uhkaa ihmisten hyvinvointia, Jes. 35:6 ja Room. 8:21. Ihmiset elävät pitkään, niin että nuorin kuolee vasta satavuotiaana, Jes. 65:20. Perisynti vaikuttaa vielä silloinkin ihmisissä ja siksi he vielä kuolevat, vaikka Saatana onkin sidottu. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja maan ja alkaa ikuisuus, Ilm. 21:1. Ikuisuudessa ei kuolemaa enää ole, koska se kukistetaan viimeisenä kaikista vihollisista viimeisen tuomion yhteydessä, Ilm. 20:14.

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta:

1. Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt vielä elämme.

2. Kristuksen näkyvä hallintavaihe 1000-vuotisessa valtakunnassa.

3. Ja sen jälkeen, Kristuksen luovuttaessa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, Isän Jumalan valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala.

Matteus käyttää Jumalan valtakunnan synonyyminä sanaa "taivasten valtakunta", mikä tarkoittaa samaa asiaa. Matteus kirjoitti evankeliuminsa erityisesti juutalaisille ja vältti sen takia JHVH nimen käyttämistä laittaen sen tilalle sanan "taivas". Käsite Jumalan tai taivasten valtakunta esiintyy evankeliumeissa yhteensä 120 kertaa.

Näkyvällä messiaanisella 1000-vuotisella valtakunnalla on kuitenkin ennen sen tulemista synnytystuskansa, joista voimakkaimmat on vielä edessäpäin, Matt. 24:8. Me todistamme juuri nyt niiden tulemista. Ne liittyvät Kristuksen paluuseen.

Danielin kirjasta

Danielin kirja on kirjoitettu ensisijassa juutalaiselle kansalle ja se kertoo heidän tulevaisuudestaan. Samalla se avaa Jumalan pelastussuunnitelmaa, johon sisältyy myös muiden kansojen kohtalot. Tämä on avain Danielin kirjan profetioiden tulkintaan.

Monet niistä käsittelevät ns. lopun aikaa ja niiden ymmärtäminen on tullut mahdolliseksi vasta juutalaisvaltion ilmestyttyä uudelleen maailmannäyttämölle lähes 1900 vuoden tauon jälkeen. Nämä kaksi vuosituhatta juutalaiset ovat olleet kansakuntana sivussa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Tänä aikana on evankeliumia viety Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Jerusalemista kohti maan ääriä.

Pakanalähetys on tullut loppuvaiheeseensa kansallisen Israelin ilmestyttyä takaisin maailmannäyttämölle. Kohta on taas juutalaisen kansan vuoro ja niin "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:26. "Kaikki Israel" käsittää molemmat vanhan Israelin uskon perilliset, Jeesus Nasarealaisen seuraajat, eli kristityt, sekä myös juutalaiset. Kristityt tulivat pelastukseen sisälle 2000 vuotta sitten, uuden liiton alussa, ja juutalaiset tulevat kansana pelastukseen sisälle aikojen lopulla, juuri ennen Kristuksen paluuta, vrt. Sak. 13. Kristityt edustavat hengellisesti ja symbolisesti Israelin 10 kadonnutta heimoa, vrt. Jaak. 1:1. Jeesus tuli juuri Israelin kadonneita lampaita varten, Matt. 15:24.

Nyt he ovat palanneet takaisin omaan maahansa pelastussuunnitelman loppunäytöstä ja Kristuksen paluuta varten, vrt. Room. 11:25-27. Tämä on merkinnyt myös Danielin kirjassa mainitun "lopun ajan" alkamista. Lopun aika tulee päättymään Jeesuksen paluuseen perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa maan päälle. Lopun ajan voidaan katsoa alkaneen, kun juutalaisen kansan pitkä maastakarkoitus lähestyi loppuaan sionismin noustessa juutalaisten keskuudesssa 1900-luvulla. Maailman juutalaisväestöstä lähes puolet asuu nykyisin Israelissa, 6,6 miljoonaa vuonna 2018. Dan. 12:7b ilmoittaakin; 

"Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut (juutalaisten diaspora 1900-luvulla), silloin nämä kaikki (Danielin kirjan profetiat) täyttyvät."

"Pyhä kansa" Danielin kirjan kontekstissa viittaa käsitteenä Danielin omaan, eli juutalaiseen kansaan. Tämä siitä huolimatta ovatko kansaan kuuluvat yksilöihmiset "pyhiä vai pahoja". Hepreankielinen sana "pyhä" on "qodesh" ja sen alkuperäinen merkitys on "johonkin erotettu".  Heidän kauttaan Jumala antoi ihmiskunnalle ilmoituksen itsestään, eli Raamatun, ja myös Messias, Jeesus, syntyi ja vaikutti maanpäällisen elämänsä aikana heidän keskuudessaan. Pelastumiskysymys on erotettava tästä. Raamatun mukaan ihminen, olipa hän sitten juutalainen tai muihin kansoihin kuuluva, pelastuu vain uskon kautta Messiaaseen, Jeesukseen, vrt. esim. Ap.t. 4:12Juutalaisen kansan kohdalla tähän asiaan viittaavat mm.  Ap.t. 15:11 ja  Room. 11:27. Heilläkään ei ole muuta pelastustietä kuin Jeesus ja lopulta he myös kansakuntana ottavat hänet vastaan Messiaanaan, vrt. Sak. 12:10

Danielin kirjan lopun aikoja koskevaa profetiaa on tulkittu väärin juuri sen vuoksi että sen on ajateltu tarkoittavan ainoastaan uuden liiton seurakuntaa. Tällainen tulkinta perustuu nk. korvausteologiaan. Se ei kuitenkaan ole Raamatun kokonaisilmoituksen mukaista ja sen seurauksena ovat syntyneet useat Raamatun vastaiset harhaopit, joissa erilaiset ryhmät ovat ottaneet juutalaisen kansan paikan lopun ajan tapahtumissa. Tämä onkin eräs Raamatun vastaisen harhaopin varmin tuntomerkki Jeesuksen jumaluuden kiistämisen ohella.

Israelille annetut lupaukset toteutuvat lopulta myös juutalaisen kansan kohdalla kirjaimellisesti 1000-vuotisessa valtakunnassa, sillä "Jumala ei kutsumistansa kadu". Silloin koittaa juutalaisen kansan 1000 vuotta kestävä sapatti maan päällä messiaanisessa valtakunnassa, jota he ovat odottaneet, Jes. 11:9. Silloin Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa, Miika 4:3

Danielin kirjan profetioiden täyttyminen nykyisessä Israelin valtiossa kertoo meille selkeästi, että Jeesuksen paluu on lähempänä kuin luulemmekaan. Jeesus toteaa opetuslapsilleen paluunsa ajan seurakunnassa esiintyvästä epäuskosta, että; "niin olkaa tekin (allegorisesti lopun ajan srk) valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee", Luuk. 12:40.

Me elämme Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen, mikä muuttuu näkemiseksi hänen paluussaan. Uusi testamentti kertoo erityisen paljon Kristuksen toisesta tulemisesta, vaikka keskustelua siitä on pyritty vaientamaan. Jeesuksen toinen tulemus tai siihen liittyvät tapahtumat mainitaan UT:ssa yhteensä 319 kertaa, eli joka 25. jakeessa. Vertailun vuoksi armo-, eli (kr.) karis-käsite mainitaan UT:ssa 155 kertaa.

Raamatun lainaukset ovat, ellei muuta ole mainittu, joko suomalaisesta KR 1933/1938 tai englanninkielisestä KJV käännöksestä. Pyrkimyksenä on ollut käyttää mahdollisimman sanatarkkoja käännöksiä ja jättää siten enemmän tilaa Pyhälle Hengelle tekstin tulkinnassa. Myös vanhaa kirkkoraamattua 1776 (KR 1776) on usein lainattu alkutekstille uskollisena käännöksenä.

Harri Ahdesmäki

Artikkelien otsikot näet vasemmalla sivulla ja klikkaamalla otsikkoa pääset lukemaan artikkelin.

Mobiiliversiolla näet artikkelien otsikot oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta.