Share |

Raamatun profetiat täyttyvät meidän päivinämme nykyisessä Israelin valtiossa ennakoiden Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa


Yleistä tästä sivustosta

israelinkartta1.jpg

Näiltä sivuilta löytyy raamatuntulkintaa ajankohtaisista, meidän aikaamme liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi löytyy Israel-aiheisia artikkeleita ja Danielin kirjan kommentaareja. Kaikkia aiheita tarkastellaan ensisijaisesti Raamatun ilmoituksen perusteella. Pyrkimyksenä on antaa lukijoille "sanan ruokaa ajallansa" Jeesuksen kehoituksen mukaisesti, Matt. 24:45. Sivuja myös päivitetään sitä mukaa, kun lopunajan tapahtumat etenevät ja tieto lisääntyy. Kaikki on jo Raamatussa, mutta sen tulkinta muuttuu tapahtumien edetessä.

Me elämme juuri nyt Raamatun profetioiden täyttymyksen ja Kristuksen lähenevän paluun aikaa. Se ennakoi samalla myös 1000-vuotisen messiaanisen valtakunnan tulemista maan päälle, vrt. Ilm. 20. Sitä me myös rukoilemme Isä meidän rukouksessa;

Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Matt. 6:10

Jumalan valtakunta tuli ensimmäisenä Helluntaina Jerusalemissa tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Maan päällä sitä edustavat uudestisyntyneet uskovat, joissa jo nyt Kristus Henkensä kautta asuu. He ovat siten jo nyt "kahden maan kansalaisia" ja toimivat Jumalan valona ja suolana langenneessa maailmassa. Jumalan valtakunta on siis jo tullut Uuden liiton uskoville, Hepr. 8:10-12. Mutta samalla se on vielä tulossa Kristuksen paluun jälkeen perustettavassa  1000-vuotisessa valtakunnassa, missä Kristus pyhineen hallitsee. Maailma on edelleen pahan vallassa ja Jumalan tahto maailmassa tapahtuu voimallisesti vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, kun saatana sidotaan, Ilm. 20:2. Sitä ennen ei Jumalan tahto voi tapahtua "koko maan päällä niinkuin taivaassa". Päinvastoin, Raamatun mukaan maailma on lopun aikana menossa yhä huonompaan suuntaan ennen Kristuksen paluuta, vrt. 2.Tim. 3. luku.

Tuhatvuotisesta valtakunnasta

Sanoma 1000-vuotisesta valtakunnasta perustuu VT:n profeetalliseen ilmoitukseen ja Johanneksen ilmestyksen näkyyn, joka on myös Vanhan testamentin profetioiden täyttymys. Silloin kansat eivät enää sodi ja ennen näkemätön rauha vallitsee maan päällä Kristuksen hallitessa Jerusalemista käsin koko maailmaa, vrt. esim. Jesaja 2:1-5. Myös luomakunta uudistuu ihmeellisesti, eikä esim. ilmaston muutos enää uhkaa ihmisten hyvinvointia, Jes. 35:6 ja Room. 8:21. Ihmiset elävät pitkään, niin että nuorin kuolee vasta satavuotiaana, Jes. 65:20. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja maan ja alkaa ikuisuus, Ilm. 21:1

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta;

1. Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt elämme.

2. Kristuksen näkyvä hallintavaihe 1000-vuotisessa valtakunnassa, ja sen jälkeen Kristuksen luovuttaessa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun,

3. Isän Jumalan valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä henki ovat yksi ja sama Jumala.

Matteus käyttää Jumalan valtakunnan synonyyminä sanaa "taivasten valtakunta", mikä tarkoittaa samaa asiaa. Matteus kirjoitti evankeliuminsa erityisesti juutalaisille ja vältti sen takia JHVH nimen käyttämistä laittaen sen tilalle sanan "taivas". Käsite Jumalan tai taivasten valtakunta esiintyy evankeliumeissa yhteensä 120 kertaa.

Näkyvällä messiaanisella 1000-vuotisella valtakunnalla on kuitenkin ennen sen tulemista synnytystuskansa, joista voimakkaimmat on vielä edessäpäin, Matt. 24:8. Me todistamme juuri nyt niiden tulemista. Ne liittyvät Kristuksen paluuseen.

Danielin kirjasta

Danielin kirja on kirjoitettu ensisijassa juutalaiselle kansalle ja se kertoo heidän tulevaisuudestaan. Samalla se avaa Jumalan pelastussuunnitelmaa, johon sisältyy myös muiden kansojen kohtalot. Tämä on avain Danielin kirjan profetioiden tulkinnassa.

Monet niistä käsittelevät ns. lopun aikaa ja niiden ymmärtäminen on tullut mahdolliseksi vasta juutalaisvaltion ilmestyttyä uudelleen maailmannäyttämölle lähes 1900 vuoden tauon jälkeen. Nämä kaksi vuosituhatta juutalaiset ovat olleet kansakuntana sivussa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Tänä aikana on evankeliumia viety Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Jerusalemista kohti maan ääriä. Pakanalähetys on tullut loppuvaiheeseensa kansallisen Israelin ilmestyttyä takaisin maailmannäyttämölle. Kohta on taas juutalaisen kansan vuoro ja niin "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:26. "Kaikki Israel" käsittää molemmat vanhan Israelin uskon perilliset, Jeesus Nasarealaisen seuraajat, eli kristityt, sekä myös juutalaiset. Kristityt tulivat pelastukseen sisälle 2000 vuotta sitten, uuden liiton alussa, ja juutalaiset tulevat kansana pelastukseen sisälle aikojen lopulla, juuri ennen Kristuksen paluuta, vrt. Sak. 13.

Nyt he ovat palanneet takaisin omaan maahansa pelastussuunnitelman loppunäytöstä ja Kristuksen paluuta varten, vrt. Room. 11:25-27. Tämä on merkinnyt myös Danielin kirjassa mainitun "lopun ajan" alkamista. Lopun aika tulee päättymään Jeesuksen paluuseen perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa maan päälle. Lopun ajan voidaan katsoa alkaneen, kun juutalaisen kansan pitkä maastakarkoitus lähestyi loppuaan sionismin noustessa juutalaisten keskuudesssa 1900-luvulla. Maailman juutalaisväestöstä lähes puolet asuu nykyisin Israelissa, 6,6 miljoonaa vuonna 2018. Dan. 12:7b ilmoittaakin; 

"Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut (juutalaisten diaspora 1900-luvulla), silloin nämä kaikki (Danielin kirjan profetiat) täyttyvät."

"Pyhä kansa" Danielin kirjan kontekstissa viittaa käsitteenä Danielin omaan, eli juutalaiseen kansaan. Tämä siitä huolimatta ovatko kansaan kuuluvat yksilöihmiset "pyhiä vai pahoja". Hepreankielinen sana "pyhä" on "qodesh" ja sen alkuperäinen merkitys on "johonkin erotettu".  Heidän kauttaan Jumala antoi ihmiskunnalle ilmoituksen itsestään, eli Raamatun, ja myös Messias, Jeesus, syntyi ja vaikutti maanpäällisen elämänsä aikana heidän keskuudessaan. Pelastumiskysymys on erotettava tästä. Raamatun mukaan ihminen, olipa hän sitten juutalainen tai muihin kansoihin kuuluva, pelastuu vain uskon kautta Messiaaseen, Jeesukseen, vrt. esim. Ap.t. 4:12. Pelkkä ympärileikkaus ei pelasta juutalaista samoin kuin pelkkä kastekaan ei pelasta kristittyä, vaan molempien täytyy "syntyä uudesti ylhäältä" uskon kautta Kristukseen. Juutalaisen kansan kohdalla tähän asiaan viittaavat mm.  Ap.t. 15:11 ja  Room. 11:27. Heilläkään ei ole muuta pelastustietä kuin Jeesus ja lopulta he myös kansakuntana ottavat hänet vastaan Messiaanaan. Silloin hekin tulevat jälleen oksastetuksi vanhan Israelin jaloon öljypuuhun, Room. 11:24. Sen seurauksena "kaikki Israel pelastuu", kun myös he ottavat evankeliumin vastaan.

Danielin kirjan lopun aikoja koskevaa profetiaa on tulkittu väärin juuri sen vuoksi että sen on ajateltu tarkoittavan ainoastaan uuden liiton seurakuntaa. Tällainen tulkinta perustuu nk. korvausteologiaan. Se ei kuitenkaan ole Raamatun kokonaisilmoituksen mukaista ja sen seurauksena ovat syntyneet useat Raamatun vastaiset harhaopit, joissa erilaiset ryhmät ovat ottaneet juutalaisen kansan paikan lopun ajan tapahtumissa. Tämä onkin eräs Raamatun vastaisen harhaopin varmin tuntomerkki Jeesuksen jumaluuden kiistämisen ohella.

Israelille annetut lupaukset toteutuvat lopulta myös juutalaisen kansan kohdalla kirjaimellisesti 1000-vuotisessa valtakunnassa, sillä "Jumala ei kutsumistansa kadu". Silloin koittaa juutalaisen kansan 1000 vuotta kestävä sapatti maan päällä messiaanisessa valtakunnassa, jota he ovat odottaneet, Jes. 11:9. Silloin Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa, Miika 4:3

Danielin kirjan profetioita käsittelevät seuraavat artikkelit;

  • Holokausti VT:ssa osa I, eli Danielin 7. luvun lyhyt selitys ja
  • Holokausti VT:ssa osa II, eli Danielin 8. luvun lyhyt selitys ja 2300 illan ja aamun profetian tarkka ratkaisu
  • Islamin voitonmerkistä temppelivuoren takaisin valtaukseen, eli Danielin 12. luvun lyhyt selitys ja 1290 ja 1335 päivän (hepr. yom) profetian tarkka ratkaisu
  • Juutalaisten viimeiset 7 vuotta, eli Dan. 9:27 selitys
  • Messiaan tulemukset, eli Dan. 9:25 selitys
  • Kristuksen paluu tapahtuu Euroopan unionin päivinä, eli Danielin 2. luvun lyhyt selitys
  • Messiaan tulemuksesta tuhatvuotiseen valtakuntaan, eli Danielin 9. luvun lyhyt selitys
  • Temppelin tuhosta Hokokaustiin, eli Danielin 7. luvun pienen sarven profetian selitys
  • Hitleriä kuvaavat profetiat Danielin kirjassa

Suuren ymmärryksen löytyminen aikojen lopulla

Ja sinä Daniel, peitä nämät sanat ja sulje kirjaan hamaan viimeiseen aikaan asti. Silloin pitää sen tykö monta tuleman ja suuren ymmärryksen löytämän. (Dan. 12:4, KR 1776)

Danielin kirjan lopun aikaa koskevat profetiat olivat lukittuja ja sinetöityjä kunnes ne toteutuivat historiassa. Ne on pystytty ymmärtämään vasta sen jälkeen. Kirjan mukainen lopun aika on alkanut 1900-luvulla juutalaisen kansan palattua takaisin omaan maahansa, Erets Israeliin. Sen jälkeen kirjan profetia on avautunut ja näiltä sivuilta löydät siitä kertovia artikkeleita.

Profetia tulee jakamaan seurakuntaa

Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. (Dan. 12:10)

Herran paluuta ennakoiviin tapahtumiin liittyvä ymmärtämättömyys tulee esille myös Jeesuksen vertauksessa kymmenestä neitsyestä, jotka heräävät, kun Kristuksen tulo ilmoitetaan. Siinä jakolinja vedetään viisaiden ja tyhmien neitsyeiden välille. Vain viisaat lähtevät Ylkää vastaan, Matt. 25:10. Sama jakolinja tulee esiin myös Jeesuksen vertauksessa ymmärtäväisestä ja pahasta palvelijasta. Siinä Jeesuksen paluun hetkellä paha palvelija toivoo Herransa paluun viipyvän, Matt. 24:48, ja joutuu kadotukseen yhdessä jumalattomien kanssa. Danielin kirja paljastaa, mistä on kyse lopun ajan profetiaan liittyvässä ymmärtämättömyydessä. Siinä jakolinja vedetään välille jumalattomat ja taidolliset. Lopulta vain uudestisyntyneet uskovat, eli ne, joilla on Jumalan antama Pyhä Henki ja joissa Kristus asuu, ovat taidollisia ja voivat ymmärtää myös lopun ajan profetioihin liittyvää Jumalan sanaa, Joh. 14:26

Tarkasti täyttyneet profetiat ovat kiistämätön ja konkreettinen todiste Raamatun luotettavuudesta ja jumalallisesta alkuperästä. Jakolinja menee myös siinä uskotaanko Raamatun olevan Jumalan sanaa vai ei. Tämä jakaa ihmiset viisaisiin ja tyhmiin, ymmärtäväisiin ja ymmärtämättömiin, taidollisiin ja jumalattomiin. Apostoli Pietari kehoittaa lopun ajan seurakuntaa;

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. (2. Piet. 1:19, Aapeli Saarisalon UT)

Kointähti koittaa Kristuksen paluussa ennen päivän valkenemista, Ilm. 22:16b. Päivän valkeneminen viittaa silloin perustettavaan 1000-vuotiseen valtakuntaan maan päällä, mitä hallitaan Jerusalemista käsin. Silloin pakanalähetyksen suunta Jerusalemista kohti maan ääriä vaihtuu maan ääristä takaisin kohti maan napaa, Jerusalemia, Miika 4:1, mistä tulee koko maailman pääkaupunki.

Danielin kirjan profetioiden täyttyminen nykyisessä Israelin valtiossa kertoo meille selkeästi, että Jeesuksen paluu voi olla lähempänä kuin luulemmekaan. Jeesus toteaa opetuslapsilleen paluunsa ajan seurakunnassa esiintyvästä epäuskosta, että; "niin olkaa tekin (allegorisesti lopun ajan srk) valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee", Luuk. 12:40.

Me elämme Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen, mikä muuttuu näkemiseksi hänen paluussaan. Uusi testamentti kertoo erityisen paljon Kristuksen toisesta tulemisesta, vaikka keskustelua siitä on pyritty vaientamaan. Jeesuksen toinen tulemus tai siihen liittyvät tapahtumat mainitaan UT:ssa yhteensä 319 kertaa, eli joka 25. jakeessa. Vertailun vuoksi armo-, eli (kr.) karis-käsite mainitaan UT:ssa 155 kertaa.

Raamatun lainaukset ovat, ellei muuta ole mainittu, joko suomalaisesta KR 1933/1938 tai englanninkielisestä KJV käännöksestä. Pyrkimyksenä on ollut käyttää mahdollisimman sanatarkkoja käännöksiä. Myös vanhaa kirkkoraamattua 1776 (KR 1776) on usein lainattu alkutekstille uskollisena käännöksenä. 

Harri Ahdesmäki


Klikkaamalla allaolevien johdantojen otsikkoja tai sivun vasemmassa reunassa olevia sinisiä otsikkolinkkejä pääset lukemaan artikkelit. Mobiiliversiolla näet artikkelit oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta valikosta.

Apokalyptiset ratsastajat, Ilm. 6:1-8

Four Horsemen of the Apocalypse - Wikipedia

Ilmestyskirjan neljä ensimmäistä sinettiä, eli lopun ajan apokalyptiset ratsastajat.

Herran Henki asettuu lopun aikana pohjoiseen maahan, Sak. 6:1-8

Kuvahaun tulos: Zacharias horses

Sakarjan lopun aikaa koskeva viimeinen, eli 8. näky

Kirjeet Tyatiran ja sardeen seurakunnille, Ilm. 2:18-3:6

Kuvahaun tulos: mapping the reformation

Kuvassa yllä Euroopan tilanne reformaation jälkeen vuonna 1555. Ennen vuotta 1520 koko Eurooppa oli roomalaiskatolinen, mutta 35 vuotta myöhemmin enää vain Italia ja Espanja olivat täysin roomalaiskatolisia maita. Täysin luterilaisia alueita olivat Pohjoismaat, pohjoinen Saksa ja Viro.

Viimeiset seitsemän vuotta ennen Kristuksen paluuta

Kuvahaun tulos haulle mid tribulation

Yllä olevassa kuvassa ahdistuksen ajan (tribulation) ensimmäinen 3 ja 1/2 vuotta on juutalaiselle kansalle luvatun nk. viimeisen vuosiviikon, Dan. 9:27a, jälkimmäinen puolisko, jolloin juutalainen kansa kääntyy, Ilm. 11:3 ja 12:14. Kuvan jälkimmäinen 3 ja 1/2 vuotta on Herran päivän, eli vihan aika, jolloin antikristus hallitsee, Ilm. 11:2 ja 13:5. Seurakunnan ylösotto (rapture) tapahtuu ennen antikristuksen ajan alkamista. Kristuksen paluu (second coming) Jerusalemiin tapahtuu vihan ajan lopussa.

Kristuksen paluuta edeltävät yleiset merkit Luukkaan mukaan, Luuk. 21:10-11

Orionin tähtikuvio

Betelgeuze on selvästi punertava tähti Orionin tähtikuvion ylävasemmassa kulmassa. Orion puolestaan on eräs tähtitaivaan tunnetuimmista ja helpoiten erotettavista tähtikuvioista: siinä on seitsemän selvästi kirkkaampaa tähteä, joista kolme on keskellä lähekkäin ja neljä muuta muodostaa ikään kuin laatikon niiden ympärille. Ylhäällä Betelgeuse ja Bellatrix, alhaalla Saiph ja Rigel.

Lähi-idän rauhansopimus Kristuksen paluun merkkinä

Kuvahaun tulos haulle deal of the century usa

Lopun ajan erilaiset seurakunnat Filadelfia ja Laodikea

ilmestyskirja.jpg

Filadelfian ja Laodikean seurakunnilla on sanottavaa tämän päivän kristityille. Raamatun mukaan ne ovat molemmat olemassa maan päällä Jeesuksen paluun tapahtuessa. Toisella on vahva lähetysnäky ja halu todistaa Kristuksesta. Toinen on sen sijaan penseä ja tyytyväinen omaan passiiviseen tilaansa. Mitä tarkoittaa Filadelfian srk:n kautta tapahtuva juutalaisten takaisin armoihin ottaminen lopun aikana? Miten Filadelfia varjeltuu koko maailmaa kohtaavasta koetuksen hetkestä? Miksi Jeesus "oksentaa" penseän Laodikean pois suustansa? Miten viimeiset seitsemän vuotta jakautuu ja missä vaiheessa tapahtuu seurakunnan ylösotto?

 

 

 

 

 

Jerusalemin temppeli seurakunnan esikuvana

herodeksen_temppeli_ii.jpgSeurakunta on Uuden liiton temppeli, Kristuksen ruumis ja Jumalan läsnäolon paikka maailmassa. Mutta ketkä pääsevät etenemään tämän temppelin sisälle ja esiripun lävitse kaikkein pyhimpään asti, Jumalan läsnäoloon? Miksi monille kristityillekin Raamattu on vaikeaselkoinen ja ristiriitaisuuksia täynnä oleva kirja?

 

 

 

 

Kristuksen paluu ja Sodoman päivät

sodoma.jpgJeesus itse vertasi toisen tulemuksensa aikaa ja hetkeä Sodoman päiviin ja Lootin lähtöön Sodomasta. Millaisia ne olivat ja mitä tämä vertauskuva kertoo Jeesuksen paluun ajan maailmasta? Miten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ajoi sodomalaiset ja Lootin vastakkain?  Elämmekö me jo Sodoman päiviä? Miksi vain osa Lootin omaisista poistui kaupungista ja varoituksesta huolimatta useimmat jäivät kaupunkiin tuhoutuen sen mukana?

 

Onko Raamattu kokonaan Jumalan inspiroima?

Bible_true.jpg

Suomessakin on viime vuosikymmeninä pyritty murentamaan Raamatun arvovaltaa liberaalin raamatuntutkimuksen avulla. Miten Jeesus suhtautui oman aikansa kirjoituksiin, nykyiseen Vanhaan testamenttiin? Mitä me voimme oppia siitä?

 

 Perisyntikysymyksen lopullinen ratkaisu

risti.jpgKaikki ihmiset ovat Raamatun mukaan syntiinlankeemuksen perillisiä. Apostoli Johannes vahvistaa tämän asian 1. kirjeessään. Johannes tekee eron yksittäiseen syntiin lankeamisen ja jatkuvasti synnissä elämisen välillä. Tutkimme hänen tekstiään myös kreikankielisen alkutekstin ilmoituksen valossa. Voiko kristitty elää jatkuvasti syntiä tietoisesti tehden? Miksi jokainen tunkeutuu taivasten valtakuntaan väkisin? Miten Jumalan lapset eroavat perkeleen lapsista?

 

 

 

 

 

Jeesuksen maalliset syntykirjat todistavat hänen olevan sekä juutalaisille että pakanakansoille luvattu Messias

madonna.gifMatteuksen ja Luukkaan sukuluettelot kertovat Jeesuksen olevan Vanhassa testamentissa luvattu Messias. Matteus esittää Joosefin verilinjan Salomon kautta Daavidiin ja Luukas esittää Marian verilinjan Naatanin kautta Daavidiin. Daavidista eteenpäin linjat yhtyvät. Jeesus oli siis molempien maallisten vanhempiensa puolesta "Daavidin poika", eli Israelille luvattu Messias. Miksi Matteus esittää syntykirjat vain Aabrahamiin asti, mutta Luukas aina Aadamiin asti?

 

 

 

 

Juutalaisten ja kristikunnan kieltäytyminen Jeesuksen vertauksissa 

risti_taivaalla.jpgMatteus kertoo Jeesuksen vertauksen kuninkaan pojan häistä, joka on kuvaus juutalaisten kieltäytymisestä vastaanottamaan evankeliumia.

Luukas esittää taas Jeesuksen vertauksen suurista illallisista, joka kertoo seurakunnan ajan lopussa tapahtuvasta suuresta luopumuksesta ja kristikunnan jakautumisesta niihin, jotka odottavat Jeesusta saapuvaksi ja niihin, jotka kieltäytyvät lähtemästä Herran valmistamaan "taivaalliseen ehtoollisjuhlaan". Elämmekö jo tämän jakautumisen aikaa?

 

 

Seurakunnan ylösotto VT:ssa ja UT:ssa 

Rapture-clouds.jpg

Perustuiko Paavalin opetus seurakunnan ylösotosta profeetta Jesajan kirjaan? Mitä Jeesus sanoi seurakunnan ylösotosta? Mikä on lopun ajan tapahtumien järjestys? Mitä tarkoittaa Herran päivä? Onko seurakunnan tempausoppi vain meidän päiviemme tulkinta? Puhutaanko seurakunnan ylösotosta ennen vihan aikaa jo 1. Mooseksen kirjassa? Miten psalminkirjoittaja kuvasi seurakunnan ylösottoa?

10 neitsyttä ja lopun hetken öljykriisi 

The_Bridegroom_Comes.jpg

Tässä artikkelissa tarkastelemme lyhyesti Jeesuksen vertausta kymmenestä neitsyestä, joista osalta puuttui lampuista öljy ja sen seurauksena heidän lamppunsa sammuivat. Vertaus kuvaa lopun ajan seurakunnassa tapahtuvaa jakautumista juuri ennen Jeesuksen paluuta.  Ulkonaisesti kaikki neitsyet näyttivät samanlaisilta, mutta ilmoitus Kristuksen saapumisesta jakoi heidät kahteen eri joukkoon.

 

Neitseellisen syntymän ehdoton välttämättömyys

neitsyt_maria.jpg

Moni ajattelee Jeesuksen neitseellisen syntymän olevan yhdentekevää. Eikö jokainen järkevä ja nykyaikainen ihminen ymmärrä tämän olevan biologisesti mahdotonta, joten miksi siis uskoa moiseen? Mutta oliko syntyvällä Messiaalla mitään perintötekijöitä myöskään maallisen äitinsä, Marian puolelta? 

Herran päivän, eli ydinaseilla käytävän kolmannen maailmansodan kuvaus Raamatussa 

LGM-30G_Minuteman_III_test_launch.jpgTiesitkö, että Vanhan testamentin puolella erityisesti Jooelin kirjan 2. luku ja Jesajan kirjan 13. luku kuvaa yksityiskohdissaan erittäin tarkasti nykyajan ohjustekniikkaa ja liittää sen vanhatestamentillisen käsitteen, Herran päivän, tulemiseen. Nämä kuvaukset olivat vielä muutama vuosikymmen sitten mahdottomia ymmärtää ja vasta ohjusteknologian kehittyminen nykyiselleen on mahdollistanut niiden tulkitsemisen meidän päivinämme. Raamatun ilmoituksen perusteella on selvää, että käsite "Herran päivä" merkitsee ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa.


 

Ydinreaktioiden kuvaus Raamatussa

einstein.jpgTiesitkö, että 2. Pietarin kirjeen 3. luvussa on kuvattu hämmästyttävällä tarkkuudella sekä fissio- että fuusioreaktion periaateKirjeen kirjoitti oppimaton galilealainen kalastaja, Simon Pietari, yli 1800 vuotta ennen Albert Einsteinin (kuvassa) syntymää. Raamatun kuvaus ydinreaktioista on tullut mahdolliseksi ymmärtää vasta meidän päivinämme. 

 

Kristinusko ja islam

Miksi kristinusko ja islam ovat peruuttamattomasti ristiriidassa keskenään? Miksi Raamatussa ja Koraanissa ilmoitettu Jumala ei voi olla sama? Miten meidän tulee suhtautua muslimeihin?

   

Miten ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi?

born_again.jpg

Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämät sanat uudestisyntymisestä on "gennao anothen". Se voidaan myös kääntää "syntyä uudelleen, ylhäältä". Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että meidän täytyy syntyä uudelleen päästäksemme Jumalan valtakuntaan? Miksi uudestisyntyminen ei voi tapahtua ilman ihmisen omaa suostumusta?

 

Messiaan tulemukset, eli Dan. 9:25 selitys

 

http://3.bp.blogspot.com/-7-TylX_lYAQ/TtthbPZug5I/AAAAAAAAD3Q/xGYhhaIadqU/s320/star-of-bethlehem1%255B1%255D.jpgDanielin kirjan 9. luvun jakeen 25a mukaan Messiaan paluu meidän päivinämme on mahdollista. Tutkimme tässä artikkelissa myös VT:n ennustaman Messiaan, eli Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen liittyviä tapahtumia ja nk. Betlehemin tähteä. Oliko se todellinen tähtitaivaan ilmiö vai oliko se vain kaunis taru? Mitä tarkoittaa "kaiken IsraelIn pelastuminen" aikojen lopulla?

Juutalaisten viimeiset 7 vuotta ja kolmas temppeli, eli Dan. 9:27 selitys  

golgata3.jpg

Tutkimme seuraavassa tarkemmin enkeli Gabrielin Danielille ilmoittaman nk. viimeisen vuosiviikon, eli viimeisen seitsemän vuoden ajanjakson, tapahtumia. Tekeekö Dan. 9:27:ssä mainitun viimeisen  seitsemän vuoden ajanjakson puolivälissä mainitun liiton monien kanssa Kristus vai, niinkuin jotkut väittävät, antikristus? Onko tämä vuosiviikko, eli seitsemän vuoden aikajakso vielä kokonaan edessäpäin vai onko se jo jäänyt taakse historian saatossa? Vai onko niin, että olemmekin eläneet tätä viimeisen vuosiviikon aikaa ja nk. viimeisiä päiviä jo 2000 vuotta? Miten tähän liittyy evankeliumin julistaminen kaikille kansoille? 

Kuvassa Messias antaa lopullisen uhrin Golgatalla.

 


 Holokausti Vanhassa testamentissa osa I, eli Danielin kirjan 7. luvun lyhyt selitys

Danielin kirjan 7. luvun näyssä hän näkee Babylonian pakkosiirtolaisuudessa ollessaan, miten oman aikansa suurvallat tulevat hallitsemaan juutalaisia ja heidän maataan. Lopulta kaikki valta tullaan kuitenkin antamaan Korkeimman pyhien kansalle ja he tulevat hallitsemaan koko maailmaa ja myös kaikkia pakanakansoja. Daniel kiinnittää näyssään erityisesti huomiota herjaavasti puhuvaan pieneen sarveen, jolle annetaan valta voittaa hänen kansansa, juutalaiset. Sarven symboloima johtaja saa kuitenkin surmansa ja sen ruumis hävitetään polttamalla.

daniel_vision.jpg

 

Holokausti Vanhassa testamentissa osa II, eli Danielin 8. luvun lyhyt selitys ja 2300 illan ja aamun profetian tarkka ratkaisu

Danielin 8. luvussa hän näkee uuden näyn kaksi vuotta edellisen jälkeen. Näyssä hänelle kuvataan juutalaisiin vaikuttavan historian tulevia tapahtumia Persian valtakunnasta lähtien. Näky etenee Aleksanteri Suureen, joka kukistaa Persian ja siitä edelleen Aleksanterin valtakunnan hajoamisen jälkeen  "alussa vähäpätöiseen sarveen", eli Roomaan. Rooma valloitti myös "ihanan maan", eli Juudean ja otti juutalaisilta pois "jokapäiväisen uhritoimituksen" tuhoamalla Jerusalemin temppelin. Sen jälkeen Danielin huomio kiinnittyy aikojen lopussa ilmestyvään, "kasvoiltaan röyhkeään ja juonissa taitavaan" kuninkaaseen, joka tuottaa turmion juutalaiselle kansalle. Danielille esitetään myös mielenkiintoinen 2300 illan ja aamun profeetallinen laskelma, joka on toteutunut historiassa vuoden ja päivän tarkkuudella.

Aleksanteri_granikosjoella.jpg

Kristuksen paluu tapahtuu Euroopan unionin päivinä, eli Danielin 2. luvun lyhyt selitys

Danielin toisessa luvussa kerrotaan lyhyesti oman aikansa pakanasuurvalloista Babyloniasta lähtien, missä Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa. Ne kukin hallitsivat Danielin omaa, eli juutalaista kansaa ja heidän maataan, erets Israelia. Kuitenkin päähuomio kuvapatsaassa kiinnittyy yllättäen sen saven ja raudan sekaisiin varpaisiin, jotka ilman ihmiskättä irtautuva kivenlohkare murskaa ja siitä tulee koko maailman täyttävä vuori. Kivenlohkare kuvaa Kristuksen paluuta ja koko maailman täyttävä vuori 1000-vuotista valtakuntaa. Miksi paluu ei ole voinut tapahtua ennen 30.4.2006?

Kuvapatsas.jpg

Messiaan tulemuksesta tuhatvuotiseen valtakuntaan, eli Danielin 9. luvun lyhyt selitys

Lukiessaan profeetta Jeremiaan lähettämää kirjettä Babyloniassa Daniel huomaa, että pakkosiirtolaisuus on lähenemässä loppuaan. Silloin hän alkoi rukoilla kansansa ja Jerusalemin puolesta. Yllättäen hänelle ilmestyy enkeliruhtinas Gabriel, joka ilmoittaa hänelle ihmeellisen aikalaskelman, jossa kerrotaan hänen kansansa ja Jerusalemin tulevaisuus Babyloniasta aina aikojen loppuun asti. Vasta 70 vuosiviikon, eli 490 vuoden jälkeen juutalaisen kansan luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan. Daniel sai näkynsä jo yli 2500 vuotta sitten, eikä lupaus ole vieläkään toteutunut, joten miten tämä on mahdollista? Erehtyikö Gabriel?

Kuvahaun tulos haulle daniel prophecy

 

Islamin voitonmerkistä Temppelivuoren takaisin valtaukseen, eli Danielin 12. luvun lyhyt selitys ja 1290/1335 yomin profetian tarkka ratkaisu 

Enkeli Gabriel ilmoittaa Danielille aikojen lopulla tulevan suuren ahdistuksen ajan, mihin kuitenkin liittyy juutalaisen kansan pelastuminen. Daniel saa tietää myös kahdenlaisesta kuolleiden ylösnousemuksesta, toiset nousevat iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Gabriel esittää Danielille lisäksi mielenkiintoisen laskelman, mikä liittyy Jerusalemin temppelivuoreen, joka oli hänen aikanaan hävitetty ja autiona. Gabriel sanoo laskelman ja monen muunkin Daniellle ilmoitetun profetian olevan lukittu ja sinetöity aina lopun aikaan asti, jolloin se tulee avautumaan taidollisille. Jumalattomat eivät sitä voi ymmärtää, koska he eivät voi uskoa profetian olevan Jumalan inspiroimaa ilmoitusta. Danielin 12. luvun profeetallinen laskelma on toteutunut historiassa vuoden ja päivän tarkkuudella.

Shrine_of_Islam.jpg

Viikunapuun merkki 1948 ja viimeisen sukupolven pituus

figtree.jpg

Eskatologiassa, eli lopun aikoja koskevassa raamatuntutkimuksessa on väitelty nk. viikunapuun merkistä. Jeesus viittasi viikunapuun lehteen puhkeamiseen lopun aikoja käsitelleessä Öljymäen puheessaan, Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Raamatun perusteella viikunapuun lehteeen puhkeaminen viittaa niin selkeästi Israelin valtion itsenäistymiseen 1900-luvulla, että sitä ei voi ohittaa. Mistä voimme niin päätellä?

 

Turkki ja lähenevä Googin sota, eli taistelu Jerusalemin asemasta meidän päivinämme

Profeetta Hesekiel kuvaa luvuissaan 38 ja 39 suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen presidentti Erdogan vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa ja Temppelivuorella (Al-Quds) ja kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on kylmän sodan ajalta peräisin oleva, käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin tekstistä.

 Kuvahaun tulos haulle al-quds waqf forum

Kuvassa yllä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puhuu kansainvälisessä Al-Quds (Jerusalem) Wagf Forumissa Istanbulissa 8.-9.5.2017.

Kiista Jerusalemista johtaa Googin ja Harmagedonin sotiin, Sak. 12. luku

Macronmilitary.jpg

Kuvassa yllä Ranskan presidentti Emmanuel Macron tarkastaa sotaharjoitusjoukkoja.Paluu Israelin maahan 1900-luvulla, eli Mooseksen, Jeremiaan ja Hesekielin ennustama toinen Exodus

  

toinen_exodus2.jpgKäymme seuraavassa lyhyesti läpi eräitä Raamatun profetioita nk. toisesta exoduksesta, eli juutalaisen kansan paluusta takaisin omaan maahansa, Eretz Israeliin 1900-luvulla. Tällöin paluu tapahtui kaikkien kansojen seasta. Tutustumme myös apostoli Paavalin todistukseen juutalaisen kansan tulevaisuudesta.


 

Maailmansodat synnyttivät Israelin valtion Kristuksen paluuta varten

Knesset.jpg

Israelin valtio palasi kaikkien odotusten vastaisesti ja yllättäen takaisin maailmannäyttämölle 1900-luvulla. Valtion itsenäistymiseksi lopun ajan näyttämöä varten tarvittiin kuitenkin ensin kaksi maailmansotaa. Ensimmäinen maailmansota mahdollisti esi-isien maa-alueen palauttamisen takaisin juutalaisille ja Toinen maailmansota tarvittiin juutalaisen kansan palauttamiseksi takaisin sinne, Erets Israeliin Lähi-Itään. Molemmat maailmansodat tarvittiin valmistamaan Israelin valtio ja Jerusalem Kristuksen paluuta varten. !900-luvun molemmat maailmansodat olivat 1000-vuotisen valtakunnan synnytystuskia.

 

Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa

pentecost.jpgApostoli Pietari julisti ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa "tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta". Pietari puhui paitsi hengen vuodatuksesta myös "viimeisistä päivistä" ja "ihmeistä ylhäällä taivaalla, merkeistä alhaalla maan päällä" sekä "verestä, tulesta ja savupatsaista". Nämä eivät kaikki toteutuneet silloin, mutta tuleeko Jerusalemiin vielä toinen hengenvuodatus ja mihin sitä tarvitaan?

Elia asettaa kaikki takaisin kohdalleen evankelioimalla omaan maahansa palanneen Israelin 

elias2.jpgJohannes Kastaja täytti osaltaan profeetta Malakiaan profetiaa Eliasta, joka lähetetään Israelille julistamaan Messiaan saapumista, mutta hän ei vielä asettanut kaikkea kohdalleen Israelin kannalta katsoen.

Tuleeko Elia vielä uudestaan saattamaan Malakiaan profetian loppuun? Mitä Jeesus sanoi tästä asiasta?

Profetiat Hitleristä Danielin kirjassa

hitler.jpgEnkeli Gabriel ilmoittaa Danielille juutalaisten pitkän diasporan lopulla nousevan kuninkaan tulosta. Tämä saa aikaan ihmeellisen paljon hävitystä ja tuottaa turmion myös "pyhien kansalle", eli juutalaisille. Tutkimme tässä artikkelissa Gabrielin ennustusta "kasvoita röyhkeän ja juonissa taitavan kuninkaan" noususta juuri ennen juutalaisten pitkän, lähes 2000 vuotta kestäneen, diasporan päättymistä.

Isä meidän rukous ja Kristuksen paluu

Isa_meidan.jpg

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen

(Matt. 6:9-13 ja Luuk. 11:2-4)

Jerusalemin tuho vuonna 70 on koko maailman tuhon ennakkokuva

Jerusalem_Siege_by_Romans_70_AD.jpg

Jerusalemin tuho on ennakkokuva koko maailman tuhosta ja siksi ne sekoittuvat Jeesuksen lopun aikoja koskevassa nk. Öljymäen puheessa, Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Kummassakin tapauksessa Herransa torjuvaa sukupolvea kohtaa lopulta tuho, mutta valitut pelastuvat siltä viime hetkellä. Juutalaiset torjuivat Jeesuksen, mikä johti lopulta kansan maastakarkoitukseen ja Jerusalemin tuhoon vuonna 70. Kristityt tulevat samoin valtaosin torjumaan Jeesuksen seurakunnan ajan lopulla silloin, kun Hänen paluunsa ilmoitetaan. Tämä taas tulee johtamaan koko maailman tuhoon, koska seurakunta on Jeesuksen paluun hetkellä maailmanlaajuinen. 

 

Voiko ihmisen käännyttää kristityksi?

Krusifiksi.jpeg

Usein kristittyjä syytetään siitä, että he yrittävät käännyttää ihmisiä kristinuskoon. Pitääkö tämä paikkansa ja voiko ihminen käännyttää toisen ihmisen kristinuskoon?

Vastaus on Raamatun perusteella selkeästi, että ei voi. Kristilliseen yhteisöön/kirkkoon voi kyllä toisen ihmisen saada liittymään, mutta Jumalan lapseksi voi ihmisen uudestisynnyttää vain Jumala. 

 

Johannes Kastajan julistus ja tehtävä, Luuk. 3:1-18

JJohannes julisti Messiaan tulemista ja heti sen jälkeen tulevaa tuomiota. Kun tuomio ei heti tullutkaan, hän alkoi epäilemään Jeesuksen messiaanisuutta. Erehtyikö Johannes? Miksi Johannes ei ollut se profeetta Malakiaan lupaama Elias, joka asettaa kaikki takaisin kohdalleen?

Kasteen merkityksestä

Kasteessa ihminen tunnustautuu julkisesti Kristuksen seuraajaksi ja hänet liitetään uuden liiton kansan, eli kristilllisen kirkon/seurakunnan jäseneksi. Mutta vaikuttaako kasterituaali samallla automaattisesti syntien anteeksisaamisen ja ihmisen uudestisyntymisen Jumalan lapseksi? Vai tekeekö sen evankeliumin kuulemisen vaikuttama usko, mikä muuttaa ihmisen sisäisesti?

Kuvahaun tulos haulle kaste

Ehtoollisen merkityksestä

Aiheeseen liittyvä kuva

Kiistassa miehen ja naisen välisestä avioliitosta on kyse paljon enemmästä kuin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä

Kuvahaun tulos haulle christian wedding

Voiko kirkko vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit ja mihin se tulee johtamaan? Mikä on miehen ja naisen välisen avioliiton vertauskuvallinen merkitys? Miski kyse on paljon suuuremmasta asiasta kuin "vain" samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä?

 

Yhdysvallat saavutti ylivoiman ydinaseilla 2017, mikä voi aiheuttaa ahdistuksen ajan yllättävän alkamisen

Yhdysvallat on modernisoinut sukellusveneistä ammuttavan Trident II D5 ydinohjuksen W76 ydinkärjet uudella sytyttimellä, mikä on lähes kolminkertaistanut ydinkärjen tuhoamistodennäköisyyden Venäjän vahvasti linnoitetuissa siiloissa olevia ydinohjuksia vastaan. Tämä taas on johtanut uuteen tilanteeseen, missä Yhdysvalloilla on ensi kerran selkeä ylivoima nk. ydinaseilla suoritettavaan ensi-iskuun. Venäjän tukala tilanne korostuu, koska heiltä puuttuu satelliitteihin sijoitettu varoitusjärjestelmä ja he joutuvat sen sijaan käyttämään maassa olevia tutkia varoittamaan lähestyvistä ydinohjuksista. Tutkat eivät näe horisontin ylitse ja aikaa vastatoimiin jää siten alle 15 minuuttia. Sukellusveneet voivat lisäksi laukaista ydinohjuksensa huomattavasti lähempänä kohteesta kuin maalle sijoitetut ydinaseet. Yhdysvaltojen ydinaseista pääosa on sijoitettu sukellusveneistä ammuttaviin ohjuksiin (SLBM) ja Venäjän taas maalta ammuttaviin ohjuksiin (ICBM). Vuonna 2017 Yhdysvallat on saanut modernisoitua kaikki operatiiviset W76 ydinkärkensä uuteen ja tehokkaampaan versioon W76-1.

ohio1.jpg

Hitler toteutti Lutherin juutalaisvastaisen ohjelman


luther_titelblatt.jpgMartti Luther kirjoitti elämänsä viimeisten kahdeksan vuoden aikana useita juutalaisvastaisia teoksia. Tunnetuin niistä on vuonna 1543 julkaistu Von den Jüden und ihren Lügen (suom. Juutalaisista ja heidän valheistaan)Luther pyrki käännyttämään juutalaiset reformoituun kristinuskoon, mutta epäonnistui ja tämän arvellaan olleen syyn juutalaisvastaisen asenteen syntyyn ja kirjojen tekemiseenLuterilainen kirkko on irtisanoutunut Lutherin juutalaisvihasta niinkin myöhään kuin vasta vuonna 1984 pidetyssä Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa, yli 440 vuotta em. kirjan kirjoittamisen jälkeen. Siksi voidaan sanoa juutalaisvastaisuuden olevan kuin "sisäänkirjoitettuna" perinteisessä luterilaisuudessa. Eräs Lutherin juutalaisvastaisista lausunnoista on edelleen luettavissa Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjassa "Yksimielisyyden ohjeessa". 

Kirjassaan Juutalaisista ja heidän valheistaan Luther julkaisi seitsemänkohtaisen juutalaisvastaisen ohjelman (s. 169-177), mikä toteutui hämmästyttävän tarkasti kansallissosialistisessa Saksassa 1933-1945.


Toinen kuolema, eli iankaikkinen helvetti

Kuvahaun tulos haulle second death

Mikä on Raamatun ilmoittama toinen kuolema? Kuolemmeko kahdesti?

Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema. (Ilm. 21:8)

Mitä tapahtuu Israelissa seuraavaksi?

merkavas_in_line.jpg

Kuvassa yllä Israelin Merkava-panssarivaunut marssilla.

Antikristuksen ilmestyminen ja srk:n varjeltuminen koetuksen hetkestä, 2.Tess. 2. ja Ilm. 3

Antikristus tulee - oletko valmis välttämään sen?

 

Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat, eli Syyrian tilanne 2018

Kuvahaun tulos haulle syrian civil war

Kun Jeesus selittää takaisin paluunsa ajan tapahtumia, opetuslapset kysyvät yllättävästi; "Missä herra?" Jeesus vastaa, "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat", Luuk. 17:37. Syyrian tantereella vilisee kymmenien asejoukkojen ja jihadistiryhmien rippeiden lisäksi iranilaisia, libanonilaisia, turkkilaisia, venäläisiä ja amerikkalaisia sotilaita. Lisäksi maan ilmatilassa lentää syyrialaisia, turkkilaisia, venäläisiä, amerikkalaisia ja israelilaisia lentokoneita sekä iranilaisia lennokkeja. Syyrian sotaa onkin kutsuttu "kaikkien sodaksi kaikkia vastaan" ja "yhdessä maassa käytäväksi kolmanneksi maailmansodaksi".

Iisakin uhraaminen Jeesuksen ristinkuoleman esikuvana, 1.Moos. 22

Iisakin_uhraaminen.jpg

Jumala määräsi Aabrahamin lähtemään Moorian vuorelle poikansa Iisakin kanssa ja antoi hänelle mahdottomalta kuulostavan tehtävän uhrata siellä hänen ainokainen poikansa Iisak. Tämä on syvälle menevä esikuva Jeesuksen ristinuhrista koko ihmiskunnan edestä.

Donald Trump, profeetta Sakarjan ennustama lopunajan "kelvoton paimen", Sak.11?

Kuvahaun tulos haulle trump

Oltuaan puolitoista vuotta virassa presidentti Trump täyttää profeetta Sakarjan ennustuksen tuntomerkit lopunajan "kelvottomasta paimenesta".

Herran tulemus kuin varas yöllä,1.Tess. 5

Thief_in_the_night.jpg

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

Viisi leipää ja kaksi kalaa

Kuvahaun tulos haulle two fishes five loaves

Jeesuksen profeetallinen ihmeteko, missä hän ruokkii 5000 miestä (ja naiset ja lapset) viidellä leivällä ja kahdella kalalla on niin merkittävä, että se esitetään Luukkaan lisäksi myös kaikissa muissa evankeliumeissa, Matt. 14:13-21, Mark. 6:30-44 ja Joh. 6:1-15.

Seitsemän leipää ja muutama kalanen

Kuvahaun tulos haulle seven loaves and a few fish

Jeesuksen toisesta ruokkimisihmeestä, missä hän ruokkii 4000 miestä (ja naiset ja lapset) seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla kerrotaan Matt. 15:32-38 ja Mark. 8:1-9.

Mooseksen Sebulonille antama siunaus on toteutunut Israelin Välimereltä löytämissä kaasukentissä


Photo - see caption

Takaisin ylös