Share |

Raamatun profetiat täyttyvät meidän päivinämme nykyisessä Israelin valtiossa ennakoiden Kristuksen paluuta 


Yleistä tästä sivustosta

israelinkartta1.jpg

Näiltä sivuilta löytyy raamatuntulkintaa ajankohtaisista, meidän aikaamme liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi löytyy Israel-aiheisia artikkeleita ja Danielin kirjan kommentaareja. Kaikkia aiheita tarkastellaan ensisijaisesti Raamatun ilmoituksen perusteella. Pyrkimyksenä on antaa lukijoille "sanan ruokaa ajallansa" Jeesuksen kehoituksen mukaisesti, Matt. 24:45. Sivuja myös päivitetään sitä mukaa, kun lopunajan tapahtumat etenevät ja tieto lisääntyy. Kaikki on jo Raamatussa, mutta sen tulkinta tarkentuu tapahtumien edetessä. 

Me elämme juuri nyt Raamatun profetioiden täyttymyksen ja Kristuksen lähenevän paluun aikaa. Se ennakoi samalla myös 1000-vuotisen messiaanisen valtakunnan tulemista maan päälle, vrt. Ilm. 20. Sitä me myös rukoilemme Isä meidän rukouksessa;

Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Matt. 6:10

Jumalan valtakunta tuli ensimmäisenä Helluntaina Jerusalemissa tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Maan päällä sitä edustavat uudestisyntyneet uskovat, joissa Kristus Henkensä kautta asuu. He ovat siten jo nyt "kahden maan kansalaisia" ja toimivat Jumalan valona ja suolana langenneessa maailmassa. Jumalan valtakunta on siis jo tullut Uuden liiton uskoville, Hepr. 8:10-12. Mutta samalla se on yhä vielä myös tulossa Kristuksen paluun jälkeen perustettavassa  1000-vuotisessa valtakunnassa, missä Kristus pyhineen hallitsee. Maailma on edelleen pahan vallassa ja Jumalan tahto maailmassa tapahtuu voimallisesti vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, kun saatana sidotaan, Ilm. 20:2. Sitä ennen Jumalan tahto ei voi tapahtua "koko maan päällä niinkuin taivaassa". Päinvastoin, Raamatun mukaan maailma on lopun aikana menossa yhä huonompaan suuntaan ennen Kristuksen paluuta, vrt. 2.Tim. 3. luku.

Tuhatvuotisesta valtakunnasta

Sanoma 1000-vuotisesta valtakunnasta perustuu VT:n profeetalliseen ilmoitukseen ja Johanneksen ilmestyksen näkyyn, joka on myös Vanhan testamentin profetioiden täyttymys. Silloin kansat eivät enää sodi ja ennen näkemätön rauha vallitsee maan päällä Kristuksen hallitessa Jerusalemista käsin koko maailmaa, vrt. esim. Jesaja 2:1-5. Myös luomakunta uudistuu ihmeellisesti, eikä esim. ilmaston muutos enää uhkaa ihmisten hyvinvointia, Jes. 35:6 ja Room. 8:21. Ihmiset elävät pitkään, niin että nuorin kuolee vasta satavuotiaana, Jes. 65:20. Perisynti vaikuttaa vielä silloinkin ihmisissä ja siksi he vielä kuolevat, vaikka Saatana onkin sidottu. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja maan ja alkaa ikuisuus, Ilm. 21:1. Ikuisuudessa ei kuolemaa enää ole, koska se kukistetaan viimeisenä kaikista vihollisista viimeisen tuomion yhteydessä, Ilm. 20:14.

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta:

1. Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt elämme.

2. Kristuksen näkyvä hallintavaihe 1000-vuotisessa valtakunnassa.

3. Ja sen jälkeen, Kristuksen luovuttaessa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, Isän Jumalan valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala.

Matteus käyttää Jumalan valtakunnan synonyyminä sanaa "taivasten valtakunta", mikä tarkoittaa samaa asiaa. Matteus kirjoitti evankeliuminsa erityisesti juutalaisille ja vältti sen takia JHVH nimen käyttämistä laittaen sen tilalle sanan "taivas". Käsite Jumalan tai taivasten valtakunta esiintyy evankeliumeissa yhteensä 120 kertaa.

Näkyvällä messiaanisella 1000-vuotisella valtakunnalla on kuitenkin ennen sen tulemista synnytystuskansa, joista voimakkaimmat on vielä edessäpäin, Matt. 24:8. Me todistamme juuri nyt niiden tulemista. Ne liittyvät Kristuksen paluuseen.

Danielin kirjasta

Danielin kirja on kirjoitettu ensisijassa juutalaiselle kansalle ja se kertoo heidän tulevaisuudestaan. Samalla se avaa Jumalan pelastussuunnitelmaa, johon sisältyy myös muiden kansojen kohtalot. Tämä on avain Danielin kirjan profetioiden tulkintaan.

Monet niistä käsittelevät ns. lopun aikaa ja niiden ymmärtäminen on tullut mahdolliseksi vasta juutalaisvaltion ilmestyttyä uudelleen maailmannäyttämölle lähes 1900 vuoden tauon jälkeen. Nämä kaksi vuosituhatta juutalaiset ovat olleet kansakuntana sivussa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Tänä aikana on evankeliumia viety Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Jerusalemista kohti maan ääriä. Pakanalähetys on tullut loppuvaiheeseensa kansallisen Israelin ilmestyttyä takaisin maailmannäyttämölle. Kohta on taas juutalaisen kansan vuoro ja niin "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:26. "Kaikki Israel" käsittää molemmat vanhan Israelin uskon perilliset, Jeesus Nasarealaisen seuraajat, eli kristityt, sekä myös juutalaiset. Kristityt tulivat pelastukseen sisälle 2000 vuotta sitten, uuden liiton alussa, ja juutalaiset tulevat kansana pelastukseen sisälle aikojen lopulla, juuri ennen Kristuksen paluuta, vrt. Sak. 13.

Nyt he ovat palanneet takaisin omaan maahansa pelastussuunnitelman loppunäytöstä ja Kristuksen paluuta varten, vrt. Room. 11:25-27. Tämä on merkinnyt myös Danielin kirjassa mainitun "lopun ajan" alkamista. Lopun aika tulee päättymään Jeesuksen paluuseen perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa maan päälle. Lopun ajan voidaan katsoa alkaneen, kun juutalaisen kansan pitkä maastakarkoitus lähestyi loppuaan sionismin noustessa juutalaisten keskuudesssa 1900-luvulla. Maailman juutalaisväestöstä lähes puolet asuu nykyisin Israelissa, 6,6 miljoonaa vuonna 2018. Dan. 12:7b ilmoittaakin; 

"Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut (juutalaisten diaspora 1900-luvulla), silloin nämä kaikki (Danielin kirjan profetiat) täyttyvät."

"Pyhä kansa" Danielin kirjan kontekstissa viittaa käsitteenä Danielin omaan, eli juutalaiseen kansaan. Tämä siitä huolimatta ovatko kansaan kuuluvat yksilöihmiset "pyhiä vai pahoja". Hepreankielinen sana "pyhä" on "qodesh" ja sen alkuperäinen merkitys on "johonkin erotettu".  Heidän kauttaan Jumala antoi ihmiskunnalle ilmoituksen itsestään, eli Raamatun, ja myös Messias, Jeesus, syntyi ja vaikutti maanpäällisen elämänsä aikana heidän keskuudessaan. Pelastumiskysymys on erotettava tästä. Raamatun mukaan ihminen, olipa hän sitten juutalainen tai muihin kansoihin kuuluva, pelastuu vain uskon kautta Messiaaseen, Jeesukseen, vrt. esim. Ap.t. 4:12Juutalaisen kansan kohdalla tähän asiaan viittaavat mm.  Ap.t. 15:11 ja  Room. 11:27. Heilläkään ei ole muuta pelastustietä kuin Jeesus ja lopulta he myös kansakuntana ottavat hänet vastaan Messiaanaan. Silloin hekin tulevat jälleen oksastetuksi vanhan Israelin jaloon öljypuuhun, Room. 11:24. Sen seurauksena "kaikki Israel pelastuu", kun myös he ottavat evankeliumin vastaan.

Danielin kirjan lopun aikoja koskevaa profetiaa on tulkittu väärin juuri sen vuoksi että sen on ajateltu tarkoittavan ainoastaan uuden liiton seurakuntaa. Tällainen tulkinta perustuu nk. korvausteologiaan. Se ei kuitenkaan ole Raamatun kokonaisilmoituksen mukaista ja sen seurauksena ovat syntyneet useat Raamatun vastaiset harhaopit, joissa erilaiset ryhmät ovat ottaneet juutalaisen kansan paikan lopun ajan tapahtumissa. Tämä onkin eräs Raamatun vastaisen harhaopin varmin tuntomerkki Jeesuksen jumaluuden kiistämisen ohella.

Israelille annetut lupaukset toteutuvat lopulta myös juutalaisen kansan kohdalla kirjaimellisesti 1000-vuotisessa valtakunnassa, sillä "Jumala ei kutsumistansa kadu". Silloin koittaa juutalaisen kansan 1000 vuotta kestävä sapatti maan päällä messiaanisessa valtakunnassa, jota he ovat odottaneet, Jes. 11:9. Silloin Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa, Miika 4:3

Danielin kirjan profetioita käsittelevät seuraavat artikkelit;

  • Holokausti VT:ssa osa I, eli Danielin 7. luvun lyhyt selitys ja
  • Holokausti VT:ssa osa II, eli Danielin 8. luvun lyhyt selitys ja 2300 illan ja aamun profetian tarkka ratkaisu
  • Islamin voitonmerkistä temppelivuoren takaisin valtaukseen, eli Danielin 12. luvun lyhyt selitys ja 1290 ja 1335 päivän (hepr. yom) profetian tarkka ratkaisu
  • EU ei yhdisty liittovaltioksi ennen Kristuksen paluuta, eli Danielin 2. luvun lyhyt selitys
  • Messiaan tulemuksesta tuhatvuotiseen valtakuntaan, eli Danielin 9. luvun lyhyt selitys
  • Temppelin tuhosta Holokaustiin, eli Danielin 7. luvun pienen sarven profetian selitys
  • Juutalaisille luvattu viimeinen vuosiviikko, eli Danielin 9. luvun jakeen 27 selitys

Suuren ymmärryksen löytyminen aikojen lopulla

Ja sinä Daniel, peitä nämät sanat ja sulje kirjaan hamaan viimeiseen aikaan asti. Silloin pitää sen tykö monta tuleman ja suuren ymmärryksen löytämän. (Dan. 12:4, KR 1776)

Danielin kirjan lopun aikaa koskevat profetiat olivat lukittuja ja sinetöityjä kunnes ne toteutuivat historiassa. Ne on pystytty ymmärtämään vasta sen jälkeen. Kirjan mukainen lopun aika on alkanut 1900-luvulla juutalaisen kansan palattua takaisin omaan maahansa, Erets Israeliin. Se tapahtui juutalaisen kansallisuusaatteen, siionismin heräämisen seurauksena. Sen jälkeen kirjan profetia on avautunut ja näiltä sivuilta löytyy siitä kertovia artikkeleita.

Siionismi syntyi 1800-luvun lopulla Venäjän nk. juutalaisalueella (The Pale), joka ulottui Itämereltä Mustalle merelle asti. Siellä asui 1900-luvun alussa maailman juutalaisten enemmistö. Kuitenkin vasta Hitlerin Saksan tällä alueella toteuttaman Holokaustin seurauksena Israelin valtio itsenäistyi entiselle paikalleen Palestiinaan. Nykyisin enemmistö maailman juutalaisista asuu Israelissa.

Profetia tulee jakamaan seurakuntaa

Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. (Dan. 12:10)

Herran paluuta ennakoiviin tapahtumiin liittyvä ymmärtämättömyys tulee esille myös Jeesuksen vertauksessa kymmenestä neitsyestä, jotka heräävät, kun Kristuksen tulo ilmoitetaan. Siinä jakolinja vedetään viisaiden ja tyhmien neitsyeiden välille. Vain viisaat lähtevät Ylkää vastaan, Matt. 25:10. Sama jakolinja tulee esiin myös Jeesuksen vertauksessa ymmärtäväisestä ja pahasta palvelijasta. Siinä Jeesuksen paluun hetkellä paha palvelija toivoo Herransa paluun viipyvän, Matt. 24:48, ja joutuu kadotukseen yhdessä jumalattomien kanssa. Danielin kirja paljastaa, mistä on kyse lopun ajan profetiaan liittyvässä ymmärtämättömyydessä. Siinä jakolinja vedetään välille jumalattomat ja taidolliset. Lopulta vain uudestisyntyneet uskovat, eli ne, joilla on Jumalan antama Pyhä Henki ja joissa Kristus asuu, ovat taidollisia ja voivat ymmärtää myös lopun ajan profetioihin liittyvää Jumalan sanaa, Joh. 14:26

Tarkasti täyttyneet profetiat ovat kiistämätön ja konkreettinen todiste Raamatun luotettavuudesta ja jumalallisesta alkuperästä. Jakolinja menee myös siinä uskotaanko Raamatun olevan Jumalan sanaa vai ei. Tämä jakaa ihmiset viisaisiin ja tyhmiin, ymmärtäväisiin ja ymmärtämättömiin, taidollisiin ja jumalattomiin. Apostoli Pietari kehoittaa lopun ajan seurakuntaa;

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. (2. Piet. 1:19, Aapeli Saarisalon UT)

Kointähti koittaa Kristuksen paluussa ennen päivän valkenemista, Ilm. 22:16b. Päivän valkeneminen viittaa silloin perustettavaan 1000-vuotiseen valtakuntaan maan päällä, mitä hallitaan Jerusalemista käsin. Silloin pakanalähetyksen suunta Jerusalemista kohti maan ääriä vaihtuu maan ääristä takaisin kohti maan napaa, Jerusalemia, vrt. Miika 4:1, mistä tulee koko maailman pääkaupunki.

Danielin kirjan profetioiden täyttyminen nykyisessä Israelin valtiossa kertoo meille selkeästi, että Jeesuksen paluu on lähempänä kuin luulemmekaan. Jeesus toteaa opetuslapsilleen paluunsa ajan seurakunnassa esiintyvästä epäuskosta, että; "niin olkaa tekin (allegorisesti lopun ajan srk) valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee", Luuk. 12:40.

Me elämme Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen, mikä muuttuu näkemiseksi hänen paluussaan. Uusi testamentti kertoo erityisen paljon Kristuksen toisesta tulemisesta, vaikka keskustelua siitä on pyritty vaientamaan. Jeesuksen toinen tulemus tai siihen liittyvät tapahtumat mainitaan UT:ssa yhteensä 319 kertaa, eli joka 25. jakeessa. Vertailun vuoksi armo-, eli (kr.) karis-käsite mainitaan UT:ssa 155 kertaa.

Raamatun lainaukset ovat, ellei muuta ole mainittu, joko suomalaisesta KR 1933/1938 tai englanninkielisestä KJV käännöksestä. Pyrkimyksenä on ollut käyttää mahdollisimman sanatarkkoja käännöksiä. Myös vanhaa kirkkoraamattua 1776 (KR 1776) on usein lainattu alkutekstille uskollisena käännöksenä.

Sivuston ylläpitäjä on Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

 

Artikkelien otsikot näet vasemmalla sivulla ja klikkaamalla otsikkoa pääset lukemaan artikkelin.

Mobiiliversiolla näet artikkelien otsikot oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta.