Elia asettaa kaikki takaisin kohdalleen evankelioimalla omaan maahansa palanneen juutalaisen kansan

Profeetta Elia Tisbeläinen osoitti aikanaan Israelille, kuka on oikea Jumala ja hänet otettiin ylös taivaaseen kuolemaa näkemättä, 2.Kun. 2:11. Vanhan testamentin viimeinen profeetta Malakia ilmoittaa Elian tulevan vielä uudelleen Israelille aikojen lopulla, Mal. 4:5. Hänen tehtävänsäkin on silloin sama, eli Israelin kääntäminen pois epäjumalanpalveluksesta takaisin isiensä uskoon.

Johannes Kastaja täytti osaltaan profeetta Malakian profetiaa Eliasta, joka lähetetään Israelille julistamaan Messiaan saapumista, mutta Johannes ei vielä asettanut kaikkea kohdalleen juutalaisten kannalta katsoen, eli palauttanut kansaa takaisin Jumalansa yhteyteen.

elias2.jpg

 

Johanneksen syntymä

Enkeli Gabriel ilmoitti Johannes Kastajan syntymän;

36. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;  
37. sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." (Luuk. 1:35-36)

Johannes Kastaja kulki Herran edellä ja valmisti Israelia vastaanottamaan Messiastaan;

17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."  (Luuk. 1:17)

Johannes täytti osaltaan profeetta Malakian yli 400 vuotta aiemmin VT:iin kirjattua profetiaa (Mal. 4:6), vaikka ei ollutkaan, omienkin sanojensa mukaan, se Malakiaan lupaama Elia. Johannes ei kuitenkaan kääntänyt lasten sydämiä heidän isiensä puoleen, mikä on profetian jälkimmäinen osa. Sen tekee vasta Israelille luvattu Elia. Malakiaan kirja on myös Vanhan testamentin viimeinen kirja meidän Raamattussamme. Uuden testamentin tapahtumat alkavat näin Vanhan testamentin viimeisen kirjan viimeisessä jakeessa ilmoitetun  profetian osittaisella täyttymyksellä.

Kaksi edelläkävijää, toinen alussa ja toinen lopussa

Johannes, kuten muutkin Vanhan testamentin profeetat, julisti etukäteen Israelille tulevaa Messiasta, aikajanalla tulevaisuuteen päin. Toisin sanoen "käänsi isien sydämet lasten puoleen", kuten Luuk. 1:17 kertoo Johanneksen tehtävästä. Se ilmaistiin Malakiaan ajan kielikuvalla hepreaksi ab-ben. Johannes julisti tulevaa Messiasta.

Malakiaan loppujakeissa kuitenkin puhutaan myös aikajanalla toiseen suuntaan, eli menneisyyteen viittaavasta tapahtumasta, jo aiemmin tulleen Messiaan julistamisesta Israelille. Toisin sanoen "lasten sydämien kääntämisestä heidän isien puoleen", hepreaksi ben-ab;

5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.  
6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten  puoleen (ab-ben, Johannes Kastaja) ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen (ben-ab, lopun ajan Elia), etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. (Mal. 4:5-6)

Johannes täytti profetiasta vain sen ensimmäisen osan ja tämän perusteella on lupa vielä odottaa sitä varsinaista Malakiaan lupaamaa Eliaa, joka toteuttaa profetian lopullisesti. Tuleva Elia on myös se Israelille luvattu Elia, joka julistaa juutalaisille evankeliumia jo aiemmin tulleesta Messiaasta, Jeesuksesta.

Johannes kulki "Eliaan hengessä ja voimassa", vrt. edellä Luuk. 1:17, mutta asiaa häneltä kysyttäessä hän kielsi olevansa "se Israelille luvattu Elia", Joh. 1:21;

21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".
22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"
23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." (Joh. 1)

Johannes sanoi olevansa "huutavan ääni erämaassa", Jes. 40:3. Johannes Kastaja ei myöskään asettanut "kaikkea kohdalleen" juutalaisten kannalta katsoen. Evankeliumi ei vielä silloin mennyt koko Israelille, vaan se tuli meille pakanakansoille osana Jumalan suunnitelmaa koko syntiinlangenneen ihmiskunnan pelastamiseksi. Juutalaisen kansan kannalta katsoen kaikki asetetaan kohdalleen vasta sitten, kun se vastaanottaa Jeesuksen Messiaanaan. Tämä tapahtuu aikojen lopulla suuren Hengen vuodatuksen yhteydessä Jerusalemissa, vrt. Joel 2:29-32. Se on myös nk. viimeisen vuosiviikon jälkimmäinen puolisko.

Jeesuksen todistus Eliasta

Jeesus viittasi Malakian profetiassa mainittuun Eliaan tuloon seuraavasti;

10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"
11. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee (futuuri) ja asettaa kaikki kohdalleen.
12. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut (perfekti). Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."
13 Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. (Matt. 17:10-13, KR 1938)

Jeesus viittasi jakeessa 11 ensin vielä tulevaan (futuuri), Malakiaan lupaamaan lopun ajan Eliaan, joka tulee asettamaan kaikki kohdalleen koko Israelin kannalta, vrt. myös jäljempänä Ap.t. 3:20-21. Sen jälkeen Hän jakeessa 12 ilmoitti Eliaan menneessä aikamuodossa myös jo tulleen (perfekti) tarkoittaen Johannes Kastajaa, joka tuli "Eliaan hengessä ja voimassa", vaikka ei ollutkaan Malakiaan lupaama Elias. Johannes oli jo aiemmin teloitettu Herodes Antipaksen toimesta, joten jakeessa 11 mainitulla tulevalla Eliaalla Jeesus ei voinut tarkoittaa enää Kastajaa.

Johannes Kastaja tuli kyllä "Eliaan hengessä ja voimassa", mutta vain niille juutalaisille, jotka halusivat ottaa hänet vastaan, so. niille, jotka ottivat myös Jeesuksen vastaan Messiaana;

10 Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'.
11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.
13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;
14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva (kr. on tuleva!). (Matt. 11:10-14, KR 1938)

Jakeessa 14 Jeesus toteaa Johanneksen olevan Elia vain niille, jotka halusivat ottaa hänet vastaan Messiaan Jeesuksen edelläkävijänä. Samalla Hän toteaa Eliaan vielä olevan myös tulossa, "on tuleva". KR 1938 kääntää sen alkutekstistä väärin, mutta alkutekstille uskollinen KR 1776 kääntää sen oikein...hän on se Elias, joka tuleva onTämä Elia on vielä tulematta juutalaiselle kansalle ja hän tulee heille vasta aikojen lopussa, kun tulee taas juutalaisten vuoro.

Kaiken kohdalleen asettaminen

Kaiken kohdalleen asettaminen tarkoittaa juutalaisen kansan palauttamista pitkästä diasporasta takaisin omaan maahansa, Erets Israeliin, Jerusalemin palauttamista takaisin juutalaisten hallintaan ja lopuksi evankeliumin palauttamista takaisin juutalaisille, vrt. apostoli Pietarin saarna Jerusalemissa ensimmäisen helluntain yhteydessä;

19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20. että Herra antaisi virvoituksen ajat ja lähettäisi Kristuksen Jeesuksen, teille  edeltämäärätyn. 
21. Taivaan oli näet otettava hänet vastaan [olemaan siellä] niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Siitä Jumala on muinaisajoista asti puhunut pyhien profeettojensa suulla. (Ap.t. 3:19-21, Uuras Saarnivaaran käännös)

Saarnivaara on kääntänyt jakeen 21 alkutekstin merkityksen mukaan. Taivas oli ottanut Jeesuksen vastaan ensimmäisenä Helatorstaina, 10 päivää ennen Pietarin helluntaisaarnaa, kun Hän nousi Öljymäeltä taivaaseen. Sieltä Hän on aikanaan palaava takaisin "kun kaikki asetetaan jälleen kohdalleen", eli ensin juutalainen kansa palautetaan takaisin omaan maahansa, sitten Jerusalemista tulee maan pääkaupunki ja lopuksi evankeliumi palautetaan takaisin juutalaiselle kansalle Erets Israeliin.

Pietari viittaa saarnassaan Aamoksen profetiaan; 

11 Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä,
12 niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee.
13 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenenkylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat.
14 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.
15 Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. (Aamos 9:11-15)

Jakeet 14-15 ovat jo toteutuneet 1900-luvulla Israelin valtion itsenäistyessä. Daavidin maja sortui roomalaisten tuhottua Jerusalemin ja ajettua juutalaisen kansan maanpakoon Erets Israelista. Aamos ilmoittaa myös sen tosiasian, että juutalaista kansaa ei enää karkoteta koskaan pois maastaan yrityksistä huolimatta. 

Paavali kertoo juutalaisen kansan hengellisestä heräämisestä aikojen lopulla Room. 11: 25-27 seuraavasti;

25. Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Jakeessa 26 mainittu "kaikki Israel" käsittää sekä Jeesuksen seuraajat että myös juutalaisen kansan. Ne ovat molemmat vanhan Israelin uskon jalon öljypuun tyttäriä. Ensin mainitut ovat jo Kristuksessa sisällä pelastuksessa, kun heidät on oksastettu Israelin uskon jaloon öljypuuhun mutta siitä pois karsittujen juutalaisten vuoro tulee vasta, kun "pakanain täysi luku" on ensin tullut sisälle, eli kaikki pakanakansat on saatu evankelioitua. "Täydellä luvulla" tarkoitetaan evankelioimisen seurauksena uskoon tulleita pakanoita. Vasta sitten "kaikki asetetaan kohdalleen", kun myös juutalainen kansa evankelioidaan ja heidätkin oksastetaan takaisin omaan öljypuuhunsa ja sen seurauksena "kaikki Israel" pelastuu. Sekä kristityt että myös juutalaiset, jotka ottavat Jeesuksen vastaan Messiaana.

Syntien poisottaminen jakeessa 27 viittaa yksiselitteisesti evankeliumin vastaanottamiseen. Siion on Jumalan läsnäolon paikka ja se tarkoittaa tässä yhteydessä Israelissa olevaa Uuden liiton temppeliä, eli seurakuntaa, mistä käsin juutalaiset evankelioidaan, vrt. Sak. 12:8.

Elia tulee Israelille ennen Herran päivää, so. seurakunnan aikana ennen vihan ajan alkamista

Elia lähetetään ennen Herran päivää, Mal. 4:5. Toisin sanoen ennen Jumalan vihan aikaa maan päällä, suurta ahdistusta, eli maailmanlaajuisen ydinsodan aikaa, johon Jeesuskin viittasi, Matt. 24:21. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Profeetta Elia tullaan lähettämään Israelille nk. Googin sodan yhteydessä. Hänen tulonsa aiheuttaa Israelissa suuren herätyksen, mihin Hesekielkin viittaa Googin sodan kuvauksessaan;

7. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä. (Hes. 39:7)

Samaan asiaan viittaa myös Sakarja Googin sodan kuvauksessaan, Sak. 12:7-8;

7 Ja Herra on vapahtava Juudan majat niinkuin alustakin, ettei Davidin huoneen kunnia ylen paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin asuvaisen kunnia, Juudaa vastaan.
8 Niinä päivinä on Herra Jerusalemin asuvaiset varjelevat; ja on tapahtuva, että se, joka silloin heidän seassansa heikko on, on oleva niinkuin David, ja Davidin huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. KR 1776

Heprealaisessa alkutekstissä mainittu Daavidin huone (engl. house of David) kuvaa tässä lopun ajan herätyksen yhteydessä Israelissa paikalla olevaa seurakuntaa, jonka kautta Jerusalemin asukkaat ja koko Israel evankelioidaan suurella voimalla. Jerusalemissa alkaa suuri herätys;

10 Mutta Davidin huoneelle (hepr. bayith David) ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa. (Sak. 12:10, KR 1776)

Heprean sana on bayith David, eli Daavidin huone. Vertaa 2.Sam. 7. luku, missä kuningas Daavid tekee suunnitelmia temppelin rakentamiseksi Herralle Jerusalemiin Moorian vuorelle. Silloin tulee profeetta Naatanille sana Herralta, minkä hän välittää Daavidille;

12 Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi (Messiaan Jeesuksen), joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.
13 Hän on rakentava huoneen (Uuden liiton temppelin) minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. (2.Sam. 7:11-13)

Tuleva Messias, Jeesus, rakensi Daavidille huoneen, eli Uuden liiton temppelin, seurakunnan, ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Tähän temppeliin kuuluvat kaikki uudestisyntyneet kristityt ja sen peruskivenä on itse Kristus Jeesus, 1.Kor. 3:11. Juutalainen kansa evankelioidaan Jerusalemissa läsnäolevan seurakunnan kautta. Vasta Israelin evankelioinnin jälkeen, mutta kuitenkin ennen Herran vihan aikaa, eli ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa, tapahtuu srk:n ylösotto, mistä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Herra ei voinut tuhota Sodomaa, jos siellä on jäljellä vielä kymmenenkin vanhurskasta, koska Hän ei toivo vanhurskaan kuolemaa, vrt. 1. Moos. 18:32. Herra ei voi tuhota maailmaakaan ennen seurakunnan ylösottoa, sillä he ovat kaikki Jeesuksen ansion perusteella vanhurskaita uskon kautta Häneen. Vasta vanhurskaitten poistuttua maan päältä seurakunnan ylösotossa kohtaa tuho jumalatonta maailmaa mannertenvälisillä ydinaseilla käytävässä kolmannessa maailmansodassa;

5 He tulevat kaukaisesta maasta (toiselta mantereelta), taivaan ääristä (ilmakehän ylitse), Herra ja hänen vihansa aseet (ydinohjukset), hävittämään kaiken maan.
6 Valittakaa, sillä Herran (vihan) päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta.
7 Sentähden herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat.
8 He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, kasvot tulenkarvaisina.
9 Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. (Jes. 13)

Sen jälkeen, kun Elia on evankelioinut juutalaisen kansan, alkaa maailmassa suuri herätys, mikä päättyy seurakunnan ylösottoon. Silloin kääntynyt Israel on Jumalan todistajana maailmassa.

Verta ja tulta ja savupatsaita Jerusalemin taivaalla Eliaan tullessa 

Pietari viittaa ensimmäisen helluntain saarnassaan Jerusalemissa Jooelin profetiaan;

28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. (Joel 2)

Ensimmäisenä helluntaina ei vielä nähty "ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita", mutta profeetta Eliaan palauttaessa kaiken kohdalleen näitäkin ilmiöitä tullaan Israelissa näkemään, kun Israelin puolustusvoimat IDF torjuu Googin hyökkäyksen ydinaseillaan. Niiden käytön seurauksena myös "aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" paikallisesti Lähi-Idässä.

5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. (Mal. 4)

Juutalaiset viettävät edelleen pääsiäistä yksi tuoli vapaana odottaen profeetta Eliaa, mutta kuinka kauan? Ei enää kauan.

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle