Apokalyptiset ratsastajat, Ilm. 6:1-8

Four Horsemen of the Apocalypse - Wikipedia

Ilmestyskirjan neljä ensimmäistä sinettiä, eli lopun ajan apokalyptiset ratsastajat.

1 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!"
2 Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.
3 Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!"
4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.
5 Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
6 Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä."
7 Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!"
8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. (Ilm. 6)

Karitsa, eli Kristus alkoi avata kirjakääröä, mikä oli suljettu seitsemällä sinetillä, Ilm. 5:5. Sinettien takana on Jumalan sallima ja määräämä tapahtumasarja lopun aikana juuri ennen Kristuksen paluuta. Tätä artikkelia kirjoitettaessa keväällä 2020 tapahtumasarja ei ole vielä alkanut.

1. Valkea hevonen- herätys

Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.

Valkoinen on Raamatussa taivaan, Jumalan valtakunnan, Kristuksen vanhurskauden ja voiton väri. Myös Ilm. 19:11 kuvaa Jeesusta valkoisella hevosella ratsastavaksi, joka tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Jesaja kuvaa Israelia mm. teräväksi nuoleksi;

Hän antoi minulle suun kuin terävän miekan, kätensä varjoon hän minut kätki, hän teroitti minut kuin nuolen, viineensä hän minut talletti. (Jes. 49:2)

Habakukin kirjassa sanotaan Jumalasta; Sinä otat jousen käteesi, asetat nuolen jänteelle. (Hab. 3:9)

Lopun ajan herätyksessä on kyse jälkimmäisestä Hengensateesta seurakunnan ajan lopussa, eli nk. kevätsateesta, mistä Mooses ja profeetat ovat ennustaneet.

Aikanaan jo Mooses lupasi Israelille kaksi hengenvuodatuksen aikaa;

13 Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,
14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.(5.Moos. 11)

Heprealaisessa alkutekstissä sana "syyssade" on "joreh", mikä merkitsee syksyllä tapahtuvaa aikaista/ensimmäistä sadetta Israelissa. "Kevätsade" taas on "malkosh", mikä merkitsee keväistä myöhäistä/jälkimmäistä sadetta, joka kypsyttää viljan Palestiinassa. Kahdesta Hengensateesta profetoivat myös Jer. 5:24 ja Joel 2:23. Syyssade vuodatettiin "kaiken lihan päälle" ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa, Ap.t. 2. Siitä evankeliumi lähti leviämään Juudean ja Samarian kautta aina maan ääriin asti. 

Kevätsade taas on erityisesti Israelille luvattu Hengenvuodatus, mikä tulee seurakunnan ajan lopussa ennen messiaanisen valtakunnan perustamista. Tämä on mainittu erikseen profeetoissa mm. Hoos. 6:3 ja Sak. 10:1

Hengen kevätsateesta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Valkealla hevosella ratsastava jousimies on seppelöity, mikä kuvaa Kristuksen vihollisistaan jo saamaa voittoa Golgatalla ja toisaalta myös tämän "kevätsadeherätyksen" voimaa. Lopun ajan Hengensateen tarkoitus on valmistaa Kristuksen seurakunta Herran paluuseen. Samalla se kääntää juutalaisen kansan tunnustamaan Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10 ym.

Myös Filadelfian seurakunnalle osoitetussa kirjeessä sille luvataan nimenomaan suuri juutalaisherätys, Ilm. 3:9. Myös Filadelfialle luvataan sama voiton seppele kuin valkoisella hevosella ratsastavallekin, Ilm. 3:11. Molemmissa käytetään samaa kr. sanaa stefanos. Mielenkiintoista on myös se, että sana on latinaksi corona, mikä voi merkitä yhteyttä maailmanlaajuiseen koronapandemiaan. Filadelfian seurakuntakirje kuvaa näin samaa tapahtumakulkua kuin ensimmäinen apokalyptinen ratsastajakin lopun aikana. Vaikka Filadelfia on voimaltaan heikko, Herra itse avaa sille herätyksen oven, mitä kukaan ei voi sulkea, Ilm. 3:7.

Profeetta Sakarja kuvaa tätä samaan lopun ajan herätystä ennen messiaanisen valtakunnan tuloa, Sak. 6:8. Pohjoiseen maahan, eli Israelista katsoen Eurooppaan ja sen pohjoisosaan lähetetään Sakarjan mukaan ensin mustien hevosten vetämät vaunut ja niiden jälkeen valkeiden hevosten vetämät. Jälkimmäiset kuvaavat sieltä alkavaa voimakasta herätystä.

Jotkut Ilmestyskirjan selittäjät sanovat valkoisen hevosen ja sen ratsastajan kuvaavan antikristusta tai harhaoppeja yleensä, mitkä voimistuvat lopun aikana. Tämä käsitys on levinnyt nykyisin moniin evankelisiin seurakuntiin/kirkkoihin. Tätä vastaan puhuu kuitenkin valkoisella hevosella ratsastavan henkilön symboliikka Raamatussa ja se tosiasia, että neljännelle ratsastajalle  annetaan tässä tapahtumakulussa valta vain neljänteen osaan maata. Antikristuksen valtaan sen sijaan annetaan koko maailma, eli kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot, Ilm. 13:7Kun Ilmestyskirjassa puhutaan antikristuksesta, hänet esitetään selkeästi pedoksi ja lohikäärmeeltä, eli saatanalta vallan saaneeksi Jumalan vastustajaksi. 

Joissain tulkinnoissa ensimmäistä ratsastajaa kutsutaan kulkutaudiksi. Se on mainittu mm. Jewish Encyclopediassa;  Funk and Wagnalls. p. 392. ...and sees a white horse appear, with a rider holding a bow (representing, probably, Pestilence).

Tämä on mielenkiintoinen tulkinta nykyisen kevään 2020 covid-19 virusepidemian aikana, mutta sekin perustuu väärään tulkintaan valkoisella hevosella ratsastavasta henkilöstä. Kirjoittajan mielestä oikea tulkinta on, että koronapandemia voi mahdollisesti edistää lopun ajan suuren herätyksen alkamista. Valkoisella hevosella ratsastava lähtee liikkeelle vasta sen ilmestymisen jälkeen. 

2. Tulipunainen hevonen- sota Lähi-idässä

Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.

Toisen sinetin takaa tulee tulipunainen hevonen, jonka ratsastajalle annetaan valta ottaa rauha pois maasta ja iso miekka. "Maa"-sanan edessä on määräinen artikkeli, mikä Raamatussa usein viittaa Israelin maahan. Siksi "maalla" tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti Israelin maata, eli Erets Israelia ympäristöineen. Tämä on vastakohtana "pakanakansojen merelle" Israelin ulkopuolella, vrt. myös Ilm. 13:11. Vaikka Ilmestyskirjan tapahtumakulut sen 6. luvusta eteenpäin vaikuttavat koko maailmaan, niin kuitenkin niiden keskipisteenä on Israel, mihin myös Kristus tulee palaamaan aikojen lopulla.

Punainen väri kuvaa Raamatussa verenvuodatusta ja miekka sotaa. Toinen ratsastaja siis symboloi suurta sotaa, mikä seuraa edellisen ratsastajan esiintuloa. Seurakunnan historiassa herätystä on aina seurannut paholaisen vastaisku ja marttyyrien veren vuotaminen.

Tämä sota kuitenkin poikkeaa muista siinä, että se liittyy omalle maalleen palanneen Israelin kansan kääntymiseen. Sakarjan kirjan 12-14 luvuissa on kuvattu, miten Israelin kääntyminen tekee Jerusalemin "juovuttavaksi maljaksi" kaikille ympäröiville kansoille. 

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. (Sak. 12:2)

Jerusalemia vastaan hyökkäävät kansat "lyödään hulluudella" ja niiden hevoset "vauhkoudella ja sokeudella", mutta Israelissa alkaa herätys, Sak. 12:4. Hesekiel kutsuu tätä sotaa nimellä Googin sota, vrt. Hes. 38-39. Sitä on kuvattu toisaalla näillä sivuilla. Kyseessä on islamilaisten kansojen hyökkäys Israelia vastaan sen jälkeen, kun Israelin hallitus alkaa toteuttaa laajemmin alueliitoksia Länsirannalla ja Jerusalemissa Yhdysvaltojen vastustuksesta huolimatta.

Sodan uhan alla Jerusalemissa puhkeaa ensimmäisen apokalyptisen ratsastajan vaikutuksesta suuri herätys;

Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. (Sak. 12:8)

Israelin hallitus saa voimaa ja rohkeutta tästä herätyksestä ja torjuu hyökkääjät;

Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa". Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:5-6)

On selvää, että nykyajan sotatekniikan valossa tulella kuluttaminen viittaa ydinaseiden käyttöön. Muuta mahdollisuutta Isrelilla ei olisikaan ylivoimaista hyökkääjää vastaan. Israelilla on arvioitu olevan 80-100 kpl ydinkärkiä, jotka on sijoitettu maalta, mereltä ja ilmasta laukaistaviin ohjuksiin ja pommeihin.

3. Musta hevonen- nälänhätä

Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä."

Musta hevonen kuvaa Googin sodan seurauksena Lähi-itään tulevaa nälänhätää. Ydinaseiden käyttö nostaa maan pinnalta paljon pienhiukkasia ja aiheuttaa auringon valon himmenemisen lajalla alueella. Valon vähyys aiheuttaa mm. viljasadon menetyksiä. Profeetta Joel kuvaa tilannetta seuraavasti;

 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. (Joel 2:31)

Herran päivä, eli suuren ahdistuksen aika alkaa vasta seurakunnan ylösoton jälkeen, mutta Googin sota käydään vielä seurakunnan aikana ja se saa aikaan voimakkaan tomupilven ilmakehän yläosassa. Kuun valokin tulee tomupilven läpi verenpunaisena. Herran päivästä, eli suuren ahdistuksen ajasta on kirjoitettu muualla näillä sivuilla.

Ratsastajan kädessä oleva vaaka kuvaa nälänhätää. Kolmannen Mooseksen kirjassa kuvataan ruoan niukkuutta;

Kun minä murran teiltä leivän tuen, niin kymmenen vaimoa paistaa teidän leipänne yhdessä uunissa, ja he tuovat kotiin teidän leipänne vaa'alla punnittuna; ja kun te syötte, ette tule ravituiksi. (3.Moos. 26:26)

UT:n aikana miehen päiväpalkka oli yksi denaari. Koiniks-mitta oli noin yksi litra. Ohra oli halvempää kuin vehnä, joten sitä sai denaarilla enemmän. Sanat älä turmele viiniä äläkä öljyä viittaavat symboliikaltaan Jumalan seurakuntaan, joka silloin tulee toimeen sillä vähälläkin, mitä on jäljellä. Luultavasti kaikki jaetaan yhteisesti seurakuntalaisten kesken niinkuin alkuseurakunnassakin, vrt. Ap.t. 2:44-45.

Öljy symboloi Raamatussa Pyhää Henkeä ja viini Uutta liittoa Jeesuksen veressä. Ne yhdessä kuvaavat Jumalan seurakuntaa, mikä on silloin Jerusalemissa ja Israelissa Googin sodan jälkeen.

4. Hallava hevonen- kuolema

Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Pin by Chelsy Berry on Death | Horsemen of the apocalypse, Pale ...Hallava on kr. alkutekstissä khloros, eli vihertävä tai keltaisen kalpea. Se on kuoleman, eli kalman väri. Nälänhädän seurauksena kulkutaudit riehuvat ja ryöstely yms. laittomuus lisääntyy. Tämä kuvaa Israelia vastaan hyökänneiden kansojen kohtaloa niiden osalta, jotka ovat vielä elossa ydinsodan jälkeen Lähi-idässä. Kuoleman ja Tuonelan valtaan annetaan neljäsosa koko maailmaa, eli Israelia ympäröivät islamilaiset maat Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.

Tuonela kuvaa sinne menevien sieluja, jotka eivät tunne Kristusta. Kristuksen omat menevät kuoleman jälkeen paratiisiin, Ilm. 2:7 ja Luuk. 23:43. Googin sodassa Israelia vastaan hyökkäävät islamilaiset kansat, jotka eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi ja menevät siksi Tuonelaan odottamaan viimeistä tuomiota.


Koko tämä tapahtumaketju saa alkunsa juuri ennen Kristuksen paluuta. Ensin tulee suuri herätys, eli myös Israelille luvattu keväinen Hengensade seurakunnan ajan lopulla. Se taas johtaa Googin sotaan ja sen hirvittäviin seurauksiin Lähi-idässä ja sitä ympäröivällä alueella.

Tapahtumaketjun käynnistävä suuri lopun ajan Hengenvuodatus on yleismaailmallinen ilmiö. Se vuodatetaan profeetta Sakarjan mukaan kaikkeen maailmaan, eli "joka miehen pellolle", niille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan;

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. (Sak. 10:1)


Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. (Jaak. 5)

29.3.2020

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle