Jeesuksen Öljymäen puhe Jerusalemin ja koko maailman tuhosta evankelista Luukkaan mukaan, Luuk. 21

olivet.jpg

5 Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:
6 "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta".
7 Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"
8 Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään.
9 Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."
10 Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.
12 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden.
13 Ja näin te joudutte todistamaan.
14 Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.
15 Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.
16 Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
17 ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.
18 Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa.
19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.
20 Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21)

Jakeessa 5 opetuslapset ihailivat Jerusalemin temppeliä, mikä oli antiikin ajan maailmassa yksi ihmeellisimmistä ja loisteliaimmista monumenteista. Herodeksen uudistustyö oli alkanut vuonna 19 ekr. ja temppelialuetta oli rakennettu Jeesuksen julkisen toiminnan alkaessa jo 46 vuotta, Joh. 2:20. Koko pyhäkön alue saatiin valmiiksi vuonna 64, vain kuusi vuotta ennen sen tuhoutumista.

Jakeessa 6 Jeesus ennustaa tulevan temppelin tuhon, minkä roomalaiset toteuttivat vuonna 70. Sanonta "ei jää kiveä kiven päälle" merkitsi paitsi sitä, miten roomalaiset purkivat koko temppelirakennuksen rangaistuksena juutalaisten kapinoinnista, myös sitä, että Jeesuksen rakentama uusi seurakuntatemppeli tulisi olemaan aivan erilainen kuin vanha. Se rakentuisi hengellisistä kivistä, uudestisyntyneistä uskovista, ja sen kulmakivenä tulisi olemaan itse Jeesus Kristus ylösnousemuksensa kautta, vrt. "hajottakaa tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä", Joh. 2:19.

Jakeessa 7 opetuslapset kysyivät aikaa, milloin se (temppelin tuho) tapahtuu ja mikä olisi heille merkkinä sen tulemisesta. Matteus (Matt. 24:3) tarkentaa tätä kohtaa mainitessaan opetuslasten kysyneen "milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki?" Jeesuksen puheessa on kaksi merkkiä, jotka molemmat kertovat oman aikakautensa lopusta. Jakeessa 20 mainitaan niistä ensimmäinen, eli Jerusalemia piirittävät (Rooman) sotajoukot ja jakeissa 29-30 mainitaan niistä toinen, eli lehteen puhkeava viikunapuu (Israelin valtion itsenäistyminen). Tästä nk. viikunapuun merkistä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Ensimmäinen merkki edeltää Jerusalemin tuhoa ja sen temppelin ajan loppumista ja toinen koko maailmaa kohtaavaa tuhoa ja seurakuntatemppelin ajan loppumista.

Jakeessa 8 Jeesus varoittaa vääristä messiaista ja vääristä profeetoista, jotka ilmestyvät ennen kummankin aikakauden päättymistä eksyttääkseen valittuja. Ennen Jerusalemin tuhoa erilaiset kapinaliikkeet lupasivat kansalle Jumalan puuttuvan yliluonnollisesti asioihin ja voittavan roomalaiset. Myös lopun aikana ennen Herran paluuta näitä ovat erityisesti erilaiset ryhmät, jotka ovat ottaneet juutalaisten paikan Raamatun ennustamissa lopun ajan tapahtumissa. Tämä onkin Raamatun vastaisen harhaopin varma merkki Jeesuksen jumaluuden kiistämisen ohella.

Jakeessa 9 Jeesus mainitsee molempien aikakausien päättymistä edeltävät sodat. Neljä vuotta ennen Jerusalemin tuhoa alkoi juutalaisten kapina Roomaa vastaan ja ennen Jeesuksen paluuta käydään molemmat maailmansodat, jotka mahdollistavat Israelin valtion itsenäistymisen. Tästä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

Jakeessa 10 Jeesus mainitsee ensimmäisen ja toisen maailmansodan, mitkä edeltävät Israelin valtiota ja osaltaan mahdollistavat sen syntymisen. "Kansa nousee kansaa vastaan" viittaa ensimmäiseen maailmansotaan, mitä kutsutaan myös "kansojen sodaksi" ja "valtakunta nousee valtakuntaa vastaan" viittaa toiseen maailmansotaan. Matteus lisää Jeesuksen sanoneen, että nämä sodat ovat "synnytystuskien alkua". Maailmansodat ovat lopunaikana 1000-vuotisen valtakunnan synnytystuskia.

Jakeessa 11 Jeesus viittaa näiden sotien jälkeen tulevaan suureen sotaan, missä käytetään ydinaseita ja minkä jälkeen hän palaa takaisin maan päälle perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa.

Jakeet 12-19 viittaavat sekä Jeesuksen omaan aikaan että myös lopun aikaan, missä Jeesuksen juutalaiset opetuslapset, koko kansa, uudelleen todistavat Jeesuksesta ja joutuvat siksi kaikkien kansojen vihan kohteeksi. Tämä viittaa Jeesuksen juutalaisiin opetuslapsiin sekä Jeesuksen aikana että myös lopun aikana, kun evankeliumi palautetaan takaisin juutalaisille. Markus lisää tähän kohtaan Jeesuksen sanat "ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille", Mark. 13:10. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti evankeliumi on viety kaikille kansoille, tulee lopun ajassa uudelleen juutalaisen kansan vuoro ja he joutuvat silloin kaikkien kansojen vihan kohteeksi Jeesuksen nimen todistuksen tähden. Matt. 24:9Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni (Jeesuksen) tähden. Vielä tähän mennessä ei ole niin tapahtunut, päinvastoin, juutalaiset kiroavat Jeesuksen nimeä.

Jakeissa 20-24 Jeesus siirtyy kertomaan tulevasta Jerusalemin tuhosta ja juutalaisten pitkästä maastakarkoituksesta, mikä päättyy Jerusalemin palauttamiseen takaisin juutalaisten hallintaan vuonna 1967. Jerusalem oli "pakanain tallattavana" vuodesta 70 vuoteen 1967, eli 1897 vuotta. Jakeesta 25 eteenpäin Jeesus keskittyy puhumaan pelkästään aikojen lopun tapahtumista.

Matteus ja Markus puhuvat tässä kohdassa "hävityksen kauhistuksesta", mikä terminä on mainittu Danielin kirjassa, Dan. 11:31 ja 12:11. Juutalaisuudessa se viittaa Jerusalemin temppelivuorella, pyhässä paikassa, olevaan epäjumalan kuvaan tai temppeliin, mikä tänä päivänä toteutuu islamin Kalliomoskeijassa. Jeesus viittaa ilmeisesti Matteuksen (Matt. 24:15) ja Markuksen (Mark. 13:14) teksteissä suuren ahdistuksen aikaan ja antikristukseen, joka vaatii Rooman keisarien tapaan juutalaisia kunnioittamaan häntä jumalana. Juutalaisten pako kaupungista ennen roomalaisten tuloa vuonna 70 verrataan juutalaisten pakoon kaupungista antikristuksen saapuessa Jerusalemiin suuren ahdistuksen aikana. Sitä ei kuitenkaan ennen vihan aikaa ja antikristuksen ilmestymistä ylöstemmattu Kristuksen seurakunta tule enää näkemään, koska se on poistunut maan päältä, 2.Tess. 2:7

Jakeissa 25-27 Jeesus viittaa aikojen lopussa koittavaan ahdistuksen aikaan, joka päättyy Jeesuksen paluuseen takaisin maan päälle Öljymäelle, missä hän myös puhui eskatologisen puheensa ja mistä hän myös nousi taivaaseen ensimmäisenä Helatorstaina, Ap.t. 1:11.

Jakeessa 28 Jeesus sanoo, ettei opetuslasten tule pelätä, vaikka ahdistuksen aika ja tuhon enteet ovatkin jo näkyvillä, sillä se merkitsee opetuslapsille vapautumista ja tuho kohtaa vain jumalatonta maailmaa.

Jakeissa 29-31 Jeesus kertoo vertauksen viikunapuusta. Kun Jeesuksen kärsimysviikolla kiroama viikunapuu, eli juutalaisvaltio Israelin maalla, Erets Israelissa, ilmestyy uudelleen maailmannäyttämölle, on kesä, eli 1000-vuotinen valtakuntakin jo lähellä. Kaikki synoptikot mainitsevat viikunapuuvertauksen. Siitä on näille sivuille kirjoitettu oma artikkelinsa.

Jakeessa 32 Jeesus toteaa, että kumpikin sukupolvi, Jeesuksen aikainen ja myös Israelin valtion itsenäistymisen näkevä sukupolvi, ei katoa ennenkuin kaikki tapahtuu. Toisin sanoen Jeesuksen aikainen sukupolvi tuli näkemään Jerusalemin tuhon ja samoin Israelin valtion itsenäistymisen näkevä sukupolvi tulee näkemään Jeesuksen paluun ja 1000-vuotisen valtakunnan perustamisen maan päälle. Luuk. 17:25 käyttää tätä samaa ilmausta "tämä sukupolvi" (kr. genea haute) myös siitä ihmisjoukosta, joka hylkäsi Jeesuksen ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Ilmaisu tarkoittaa sillä hetkellä elossa olevaa sukupolvea, joka näkee em. tapahtumat.

Jakeessa 33 Jeesus painottaa Jumalan sanan voimaa ja varmuutta myös historian toteutumisessa tulevaisuudessa. Jumala on myös historian Herra.

Jakeissa 34-35 Jeesus varoittaa lopun ajan seurakuntaa siitä, ettei se nukahda ajan merkkien seuraamisessa ja joudu suuren ahdistuksen aikaan, mikä edeltää Jeesuksen paluuta maan päälle. Valvomista ja ajan merkkien seuraamista estävinä tekijöinä Jeesus mainitsee lopun ajan kristittyjen keskuudessa esiintyvän hillittömän ja jumalattoman elämäntavan (päihtymys ja juopumus) sekä liiallisen huolen toimeentulosta ja omaisuuden kartuttamisesta (elatuksen murheet).

Jae 36 Jeesuksen seuraajat, Herraansa odottavat uskovat, temmataan ennen ahdistuksen ajan alkamista ylös Herransa vastaan, 1. Tess. 4:17. Niin he pääsevät pakenemaan (kr. ekpheugo) maan päällä alkavaa suurta ahdistusta, eli ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa. Siksi Jeesus kehoittaa ennenkaikkea lopun ajan seurakuntaa sanoilla "valvokaa, sillä minä tulen silloin, kun te ette luule". Koska Jahven viha, eli ahdistuksen aika, kohtaa koko maailmaa, Herraansa odottava seurakunta pääsee sitä pakoon vain poistumalla kokonaan maailmasta seurakunnan ylösottoon ja Ihmisen Pojan eteen. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen joutuvat kaikki muutkin ihmiset ihmisen Pojan eteen viimeisellä tuomiolla, mutta se ei koske enää niitä, jotka olivat mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut (ydin)tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään (Herran vihan päivään). /2.Piet. 3:7

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle