Mitä vesi ja Henki symboloivat uudestisyntymisessä?

Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämät sanat uudestiyntymisestä on "gennao anothen". Se voidaan  kääntää "syntyä uudelleen tai ylhäältä". Me synnymme tähän maailmaan äitimme kohdusta syntiinlankeemuksen perillisinä ja erossa Jumalasta. Olemme siksi menossa kadotukseen. Tarvitsemme Jeesuksen mukaan uuden syntymisen ylhäältä päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen. Silloin Jumalasta tulee meidänkin Isämme, Isä meidän. Voimme syntyä Jeesuksen veljiksi ja sisariksi samalla tavalla kuin Hänkin, eli Pyhästä Hengestä.

Mutta mitä Jeesus tarkoitti uudestisyntymiseen liittyvillä asioilla, vedellä ja Hengellä? Molemmat tarvitaan uudestisyntymiseen. Vastaus löytyy Vanhasta testamentista.

born_again.jpg

Uudestisyntyminen uudessa testamentissa

Uudesta testamentista löytyy kuusi (6) jaetta, missä mainitaan Raamattu 1938 ja 1992 käännöksissä sana "uudestisyntyminen". Kreikankielisessä alkutekstissä näitä kuutta kohtaa vastaa kuitenkin kolme eri sanaa, joilla on kullakin oma merkityksensä. Seuraavassa luettelossa suomeksi käännetyt jakeet on listattu alkutekstissä käytetyn kr. sanan mukaan;

Matt. 19:28 

 

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä (kr. palingenesia), jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Tiit. 3:5 
...pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen (kr. palingenesia) pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Joh. 3:3


Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen), se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Joh. 3:7 
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen).

1. Piet. 1:3 

 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt (kr. anagennao) meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1. Piet. 1:23 
...te, jotka olette uudestisyntyneet (kr. anagennao), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Raamatun alkuteksti on Jumalan inspiroima, 2.Tim. 3:16. Alkutekstin käännökset ovat kuitenkin aina jonkin verran epätarkkoja käytetystä käännösmetodista ja kielestä riippuen. Alkutekstissä em. kohdissa käytetään uudestisyntymisestä sanoja palingenesia (uudistua), gennao anothen (syntyä uudesti/ylhäältä) ja anagennao (syntyä uudelleen).

Englanninkielinen ja alkutekstille uskollinen King James raamattu kääntää Matt. 19:28 ja Tiit. 3:5 käyttämät palingenesia-sanat englanniksi regeneration, minkä merkitys on "elpyminen/uudistuminen"Samoin kääntävät useimmat muutkin alkutekstille uskolliset käännökset. Sana ei sellaisenaan viittaa uudestisyntymiseen, vaan Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistumiseen luomakunnassa tai ihmisen elämässä. 

Sen sijaan Johanneksen 3. luvun gennao anothen ja 1.Pietarin kirjeen 1. luvun anagennao sanat King James kääntää ilmaisulla born again, minkä merkitys on kirjaimellisesti "syntyä/synnyttää uudelleen" eikä pelkästään "uudistua".

Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

Jeesus toteaa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Nikodeemukselle, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä, vedestä ja Hengestä.

1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh. 3:1-6)

Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään sanoja gennao anothen. Ne voidaan kääntää "syntyä uudelleen ylhäältä", kuten KR1938 ja KR1992 sen kääntävät. "Ylhäältä" kuvaa toimintaa, mikä tapahtuu Jumalan aloitteesta.

Jeesus täydentää jatkossa, että uudestisyntyminen tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sen tarkka tapahtuminen jää lopulta ihmiselle salaisuudeksi;

7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli (pneuma) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

Jakeen kahdeksan sana tuuli, kr. pneuma, merkitsee sekä tuulta että Henkeä. Tässä tekstiyhteydessä se merkitsee Pyhää Henkeä, joka puhaltaa, eli vaikuttaa ja luo uutta elämää missä tahtoo, eli oman tahtonsa mukaan. Näin esimerkiksi kaste ei automaattisesti ole ihmisen uudestisynnyttävä tapahtuma, koska silloinhan "tuuli puhaltaisi" ihmisen (alhaalta), eikä Jumalan tahdon mukaan. Kasteen lisäksi uudestisyntymiseen tarvitaan vielä usko.

9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. (Joh. 3:9-11)

Nikodeemus ei ymmärtänyt ja Jeesus ihmetteli Nikodeemuksen tietämättömyyttä. Olihan hän fariseus ja Israelin opettaja. Nikodeemuksen olisi pitänyt tuntea Pyhät kirjoitukset, mitkä oli kirjoitettu Tanakhiin, eli meidän Vanhaan testamenttiimme.

Jeesuksen todistus, eli evankeliumi puhdistaa veden tavoin ihmisen sisimmän (ks. myös Ef. 5:26 ja Joh. 15:3), ja Pyhä Henki voi tulla näin puhdistettuun sydämeen ja synnyttää uskon Kristukseen.

Vesi on Raamatussa Jumalan sanan ja Pyhän Hengen symboli

Raamatussa esiintyy symboleita, kuten esimerkiksi vesi (kr. hydor). Yksittäiset symbolit voivat edustaa useampaakin asiaa, mutta samassa yhteydessä kuitenkin yleensä vain yhtä asiaa kerrallaan. Vesi voi siten viitata Raamatussa joko Jumalan sanaan (Ef. 5:26) tai Pyhään Henkeen (Joh. 7:37-39). Mutta mihin se viittaa Joh. 3:5:ssä? 

Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Tässä yhteydessä vesi symboloi Jumalan sanaa, koska Henki on siinä veden lisäksi mainittu erikseen. Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan sanan (evankeliumin) ja Pyhän Hengen yhteistoimintana. Pelastukseen tarvitaan molemmat.

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room. 10:17)

Vesi Jumalan sanan ja Pyhän Hengen symbolina Vanhassa testamentissa

Sanaparin "vesi ja Henki", mitä Jeesus käytti opettaessaan uudestisyntymistä Nikodeemukselle, hän lainasi profeetta Jesajalta. Nikodeemus oli Israelin opettaja ja siksi hänen olisi tullut tietää veden ja Hengen yhteys VT:n kirjoituksista.

3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä. (Jes. 44:3-5)

Tässä Jesaja käyttää vettä evankeliumin symbolina. Vesi ja evankeliumi tuovat molemmat elämää hengellisesti kuivan maan päälle. Järjestys on selvä, ensin evankeliumi ja sen seurauksena Herran Henki tuo siunauksen.

Toinen esimerkki veden ja Hengen yhteydestä löytyy profeetta Hesekieliltä. Profeetta kertoo veden symboloivan Jumalan Henkeä:

25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. (Hes. 36)

Erämaassa Mooses löi sauvallaan kallioon ja siitä virtasi israelilaisille vettä:

9 Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt.
10 Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. (4.Moos. 20)

Tämä oli esikuva siitä, miten juutalaiset surmauttivat Messiaansa, mutta hänen ylösnousemuksensa seurauksena virtasi evankeliumin elämää tuottava vesi sen jälkeen kaikkeen maailmaan, vrt. 1.Kor. 10:4.

Evankeliumin vaikutusta ja vettä rinnastetaan toisiinsa myös Sakarjan kirjassa, missä kuvataan Israelin lopunaikaista uudistumista sen vastaanottaessa evankeliumin;

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Profeetta Jesajan sanoin: 

Te saatte ilolla ammentaa vettä (Pyhää Henkeä) pelastuksen lähteistä. (Jes. 12:3)

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden (evankeliumin) ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. (Jes.55:1)

Miten voi ostaa ilman rahaa ja hintaa? Niin voi tehdä, koska evankeliumi on lahja. Se pitää vain vastaanottaa. Ostaminen kuvaa tekemistä ja siksi ihmisen tulee tehdä jotain päästäkseen osalliseksi pelastuksesta. Se on vastaanottaa evankeliumi silloin, kun Jumala sitä tarjoaa. Sitä kutsutaan myös etsikkoajaksi. Tarjouksesta voi myös kieltäytyä ja niin useimmat tekevätkin. Ketään ei pakoteta. Silti jotkut nöyrtyvät ottamaan tämän lahjan vastaan.

Vesi Jumalan sanan ja Pyhän Hengen symbolina Uudessa testamentissa

Jumalaa sanotaan VT:ssa "elävän veden lähteeksi", Jer. 2:13 ja 17:13. Siihen myös Jeesus viittasi huutaessaan lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä:

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh. 7:37-38)

Lehtimajajuhlan viimeisenä, seitsemäntenä päivänä, temppelissä valeltiin Giihonin puron vettä alttarille syyssateiden toivossa. Johannes lisää tähän vielä, että:

39 Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä Helluntaina "kaiken lihan päälle". Sen jälkeen evankeliumin sana on vaikuttanut kaikkialla maailmassa Pyhän Hengen voimasta uskon kirkastettuun Kristukseen. Uskoontulon jälkeen Kristus asuu Henkensä kautta kristityssä. 

Johanneksen evankeliumissa elävä vesi symboloi Pyhää Henkeä, vrt. myös Joh. 4:10-14:

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Ilmestyskirjassa kutsutaan ihmisiä kuuulemaan evankeliumia:

Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä (Pyhä Henki) lahjaksi. (Ilm. 22:17)

Uudestisyntymisen, eli uskoon tulon jälkeen kristityn tulee kilvoitella pysyäkseen Kristuksen yhteydessä. Uskoontulosta huolimatta synti elää hänessä maanpäällisen elämän loppuun asti. Uskovassa asuva Pyhä Henki muistuttaa ihmistä synnistä ja ohjaa häntä parannuksen tekoon.  Jeesus itse toteaa:

Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. (Joh. 15:10)

Kristitty joutuu taistelemaan omaaa syntistä luontoaan ja Jumalasta luopunutta maailmaa vastaan maallisen elämänsä loppuun asti pitääkseen uskon ja pysyäkseen Kristuksen yhteydessä;

Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil. 3:14)

Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. (Luuk. 16:16)


Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle