Share |

Miten ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi?

Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämät sanat uudestiyntymisestä on "gennao anothen". Se voidaan myös kääntää "syntyä uudelleen, ylhäältä". Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että meidän täytyy syntyä uudelleen päästäksemme Jumalan valtakuntaan? Me synnymme tähän maailmaan äitimme kohdusta perisyntiin osallisina ja erossa Jumalasta, olemme siksi kaikki menossa kadotukseen. Tarvitsemme Jeesuksen mukaan uuden syntymisen päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen. Uudestisynnyttääkö kaste ihmisen vai tapahtuuko se evankeliumin kuulemisen synnyttämän uskon seurauksena?

born_again.jpg

 

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Sisällysluettelo

1. Mitä Uusi testamentti ilmoittaa uudestisyntymisestä

2. Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

3. Vedestä ja Hengestä

4. Miksi ihmisen pitää uudestisyntyä?

5. Vanhurskauttamisen esikuvallinen järjestys 1. Mooseksen kirjassa 

1. Mitä Uusi testamentti ilmoittaa uudestisyntymisestä

Uudesta testamentista löytyy kuusi (6) jaetta, missä mainitaan Raamattu 1938 ja 1992 käännöksissä sana "uudestisyntyminen". Kreikankielisessä alkutekstissä näitä kuutta kohtaa vastaa kuitenkin kolme eri sanaa, joilla on kullakin oma merkityksensä. Seuraavassa luettelossa suomeksi käännetyt jakeet on listattu alkutekstissä käytetyn kr. sanan mukaan;

Matt. 19:28 

 

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä (kr. paliggenesia), jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Tiit. 3:5 
...pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen (kr. paliggenesia) peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Joh. 3:3


Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen), se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Joh. 3:7 
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen).

1. Piet. 1:3 

 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt (kr. anagennao) meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1. Piet. 1:23 
...te, jotka olette uudestisyntyneet (kr. anagennao), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Raamatun alkuteksti on Jumalan inspiroima, 2.Tim. 3:16, mutta alkutekstin käännökset ovat aina jonkin verran epätarkkoja käytetystä käännösmetodista riippuen. Alkutekstissä em. kohdissa käytetään uudestisyntymisestä sanoja paliggenesia, gennao anothen ja anagennao.

Englanninkielinen ja alkutekstille uskollinen King James raamattu kääntää Matt. 19:28 ja Tiit. 3:5 käyttämät paliggenesia-sanat englanniksi regeneration, minkä merkitys on elpyminen/uudistuminen. Samoin kääntävät useimmat muutkin alkutekstille uskolliset käännökset. Sana ei sellaisenaan viittaa uudestisyntymiseen, vaan Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistumiseen luomakunnassa tai ihmisen elämässä. Sen sijaan Johanneksen 3. luvun gennao anothen ja 1.Pietarin kirjeen 1. luvun anagennao sanat King James kääntää ilmaisulla born again/beget, minkä merkitys on kirjaimellisesti syntyä/synnyttää uudelleen eikä uudistua, niinkuin Tiitus 3:5:n paliggenesia.

Tekstiyhteydestä etenkin Matt. 19:28:ssa on helppo todeta KJV:n ym. käännös paliggenesiasta oikeaksi. Siinä on selvästi kyse koko luomakunnan uudistumisesta, missä Kristus hallitsee. Siksi onkin perusteetonta yhdistää samalla alkutekstin sanalla (paliggenesia) ilmaistua Tiit. 3:5:ssä esiintyvää pesua uudestisyntymiseen. Siinä ei puhuta uudestisyntymisestä, vaan on kyse ihmisen elämän uudistumisesta Pyhän Hengen vaikuttaman puhdistuksen/pesun kautta. Vrt. tähän myös Ef. 5:26;

25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,

Jumalan sanan vaikutuksesta, evankeliumin vedellä, pyhitetään ja puhdistetaan seurakunta.

Huomaamme edellämainitun perusteella, että kr. alkutekstissä mainitaan uudestisyntyminen todellisuudessa vain neljässä jakeessa em. kuudesta. Nimittäin Johanneksen kolmannessa ja 1.Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Matteuksen 28:ssa ja Tiituksen kirjeen kolmannessa luvussa mainittu paliggenesia-sana ei viittaa uudestisyntymiseen, vaan tulevan maailman tai ihmisen elämän uudistumiseen. Titus 3:5 pitäisi siksi kääntää sanatarkasti seuraavasti;

...pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudistumisen (paligggenesia) pesun, Pyhän Hengen aikansaaman uudistuksen (anakainosis) kautta.

New King James version (NKJV) käännös vahvistaa asian;

He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.

Tiitus 3:5.ssä mainittu "pesu" on etenkin luterilaisuudessa usein virheellisesti yhdistetty kristilliseen kasteeseen. Tämä siksi, että jakeen on katsottu viittaavan ihmisen uudestisyntymiseen. Kaste kuuluu omana tärkeänä osanaan kristittynä elämiseen kirkon jäsenenä, mutta ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa se ei lopulta hyödytä mitään. Kaste ei myöskään uudestisynnytä ihmistä, koska usko syntyy evankeliumin kuulemisesta, Room. 10:17. Uskon Kristukseen ihminen saa Pyhän Hengen vaikutuksesta kuultuaan evankeliumin sanan, vrt. Gal. 3:2 ym. Vain uskon myötä ihminen voi uudestisyntyä Jumalan yhteyteen. Kaste ilman uskoa on kuin katteeton shekki ilman sen antajan allekirjoitusta ja jää siten lunastamatta. Vanhurskas elää uskosta, Room. 1:17.  

Apostoli Markus toteaakin evankeliumissaan, että; 

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko (vaikka olisi kastettu), se tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16).

2. Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

Jeesus toteaa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Nikodeemukselle, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan Nikodeemuksen täytyy uudestisyntyä.

1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh. 3:1-6)

Kreikankielisessä alkutekstissä uudestisyntyminen on gennao anothen. Se voidaan kääntää syntyä uudelleen ylhäältä, kuten KR1938 ja KR1992 sen kääntävät. Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä? Jakeessa viisi hän tarkentaa vielä asiaa profeetta Jesajaa siteeraten; Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Jesaja on kirjoittanut;

Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle (Jes. 44:3).

Kun Nikodeemus ihmetteli asiaa, Jeesus moitti häntä. Olihan Nikodeemus "Israelin opettaja" ja hänen olisi tullut tietää, mitä kirjoituksissa on sanottu, vrt. jae 10.

Ihmisen täytyy syntyä vedestä ja Hengestä saadakseen Jumalan siunauksen ja päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan. Tässä ei kuitenkaan puhuta kastevedestä, vaan evankeliumin vedestä.

Jeesus vielä täydentää, että uudestisyntyminen tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta eikä ole sidottu mihinkään tiettyyn kaavaan ex opere operato, vaan sen tarkka tapahtuminen jää lopulta ihmiselle salaisuudeksi;

7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli (pneuma) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

Jakeen kahdeksan sana tuuli, kr. pneuma, merkitsee sekä tuulta että Henkeä. Tässä yhteydessä se merkitsee Pyhää Henkeä, joka puhaltaa, eli vaikuttaa ja luo uutta elämää oman tahtonsa mukaan eikä ole sidottu mihinkään ihmisen tekoon. Näin esimerkiksi kaste ei voi olla eikä automaattisesti  ole ihmisen uudestisynnyttävä tapahtuma, koska silloinhan "tuuli puhaltaisi" ihmisen, eikä Jumalan tahdon mukaan.

Jeesuksen vastaus Nikodeemukselle kertoo, mitä Jeesus tarkoitti vedellä;

9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. (Joh. 3:9-11)

Nikodeemus kysyi lisäksi: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”. Jeesus vastasi:”ettekä te ota vastaan meidän todistustamme”. Jeesuksen todistus eli evankeliumin sana on tässä yhteydessä vesi. Vrt. Joh. 4:14;

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Jeesuksen evankeliumi vastaanotettuna puhdistaa veden tavoin ihmisen sisimmän (ks. myös Ef. 5:26 ja Joh. 15:3), ja Pyhä Henki voi tulla näin puhdistettuun sydämeen.

3. Vedestä ja Hengestä

Sanaparin "vesi ja Henki", mitä Jeesus käytti opettaessaan uudestisyntymistä Nikodeemukselle, hän lainasi profeetta Jesajalta; 

3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä. (Jes. 44:3-5)

Herra lupaa vuodattaa vedet ja Henkensä Israelin siemenen päälle, jolloin he tulevat Herran omiksi. Tässä vesi ei symboloi kastevettä, vaan evankeliumia. Vesi ja evankeliumi tuovat molemmat elämää kuivan maan päälle. Järjestys on selvä, ensin vesi, eli evankeliumi, ja sen seurauksena Herran Henki tuo siunauksen.

Erämaassa Mooses löi sauvallaan kallioon ja siitä virtasi israelilaisille vettä;

9 Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt.
10 Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. (4.Moos. 20)

Tämä oli esikuva siitä, miten juutalaiset surmauttivat Messiaansa, mutta hänen ylösnousemuksensa seurauksena virtasi evankeliumin elämää tuottava evankeliumin vesi sen jälkeen kaikkeen maailmaan, vrt. 1.Kor. 10:4.

Jumalaa sanotaankin VT:ssa "elävän veden lähteeksi", Jer. 2:13 ja 17:13. Siihen Jeesus viittasi huutaessaan lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä;

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh. 7:37-38)

Lehtimajajuhlan viimeisenä, seitsemäntenä päivänä, temppelissä valeltiin Giihonin puron vettä alttarille syyssateiden toivossa. Johannes lisää tähän vielä, että;

39 Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä Helluntaina "kaiken lihan päälle". Sen jälkeen evankeliumin sana on vaikuttanut Pyhän Hengen voimasta uskon kirkatettuun Kristukseen ja sen seurauksena uskovan ihmisen sisin muuttuu. Uskoontulon jälkeen Kristus asuu Henkensä kautta uskovassa.

Vesi ja Henki. Evankeliumin vesi kastelee maan ja saa aikaan elämää ja Pyhä Henki vaikuttaa uskon Jeesukseen ja sitä kautta uudestisyntymisen.

Johanneksen evankeliumissa (elävä) vesi symboloikin erityisesti Jumalan sanaa, evankeliumia, vrt. myös Joh. 4:10-14;

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Tässä Jeesus ei tarjonnut samarialaiselle naiselle kastevettä, vaan evankeliumia.

Niinkuin elävä, eli virtaava puhdas vesi luo kuivaan maahan uutta elämää, myös evankeliumi uudistaa ja uudestisynnyttää Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmisen uuteen elämään Jumalan yhteyteen.

Ilmestyskirjassa kutsutaan ihmisiä kuuulemaan evankeliumia;

Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä (evankeliumia) lahjaksi. (Ilm. 22:17)

Evankeliumin vaikutusta ja vettä rinnastetaan toisiinsa myös Sakarjan kirjassa, missä kuvataan Israelin lopunaikaista uudistumista sen vastaanottaessa evankeliumin;

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Vain evankeliumi Kristuksen täytetystä työstä voi uskon kautta puhdistaa ihmisen synnistä ja saastaisuudesta. Siihen ei pelkkä kastevesi riitä.

Profeetta Jesajan sanoin; 

Te saatte ilolla ammentaa vettä (=evankeliumia) pelastuksen lähteistä. (Jes. 12:3)

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden (evankeliumin) ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. (Jes.55:1)

Miten voi ostaa ilman rahaa ja hintaa? Niin voi tehdä, koska evankeliumi on lahja. Se pitää vain vastaanottaa. Ostaminen kuvaa tekemistä ja siksi ihmisen tulee tehdä jotain päästäkseen osalliseksi pelastuksesta. Se on vastaanottaa evankeliumi silloin, kun Jumala sitä tarjoaa. Tarjouksesta voi myös kieltäytyä. Ketään ei pakoteta.

4. Miksi ihmisen pitää uudestisyntyä?

Aadamin lankeemuksesta lähtien ihminen syntyy tähän maailmaan hengellisesti kuolleena.

12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. (Room. 5:12-14)

Ihmisessä vaikuttaa syntymästä lähtien nk. perisynti, mikä erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Tässä lankeemuksen alaisessa tilassaan ihminen ei itse pysty kääntymään elävän Jumalan puoleen. Siksi Jeesus Kristus tuli palauttamaan tämän yhteyden evankeliumin kautta.

17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. (Room. 5:17-19)

Jos ihminen kuolee ilman uudestisyntymistä, mikä tapahtuu uskon kautta Kristuksen ristinsovitukseen, hän menee syntiinlankeemuksen perillisenä kadotukseen, mikä tarkoittaa pysyvää eroa Jumalasta. Luonnollinen ihminen on turmeltunut ja Jumalasta poiskääntynyt. Harhaluulot pohjimmiltaan hyvästä ja opettamalla paremmaksi tulevasta ihmisluonnosta ovat vääriä ja tämän on kiistatta todistanut myös ihmiskunnan historia. Se todistaa sitä tänäkin päivänä.

Jeesus viittaa tähän asiaan myös Matteuksen evankeliumissa, kun heidän lähtiessään liikkeelle Jeesuksen kanssa järven toiselle puolelle eräs opetuslapsi pyysi häneltä lupaa käydä ensin hautaamassa isänsä;

Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa". (Matt. 8:22)

Jeesuksesssa on elämä, siksi opetuslapsen tuli ensisijassa seurata häntä ja antaa hengellisesti kuolleiden ihmisten haudata myös fyysisesti kuolleet.

5. Vanhurskauttamisen esikuvallinen järjestys 1. Mooseksen kirjassa 

Jo Raamatun ensimmäisessä kirjassa on esikuva siitä, miten ja missä järjestyksessä ihminen vanhurskautuu Jumalan armosta;

6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.
8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" (1.Moos. 3)

Heti syntiinlankeemuksen jälken ihmiset huomasivat olevansa alasti, eli Jumalan edessä syntisiä, ja peloissaan he pyrkivät omatekoisesti peittämään alastomuuttaan, jae 7. Omatekoinen vaatetus kuvaa ihmisen omia yrityksiä peittää syntisyyttään Jumalan edessä esimerkiksi tekemällä lain tekoja tai kääntymällä epäjumalanpalvelukseen. Siksi myös kaikki Kristuksen evankeliumin ulkopuoliset uskonnot ovat vaarallisia, koska ne auttavat ihmistä pysymään erossa elävästä Jumalasta. Silloin ihminen kuvittelee valheellisesti olevansa turvassa, vaikka se ei lopulta auta mitään Jumalan pyhyyden vaatimuksen edessä. Vain Kristuksessa ihminen voi olla turvassa, koska hän on jo täyttänyt Jumalan pyhyyden vaatimuksen ja se luetaan niiden hyväksi, jotka uskovat häneen.

Jumalan lähestyessä he pakenivat. He pelkäsivät ja häpesivät alastomuuttaan. Tämä on esikuva perisynnin alaisen ihmisen luonnollisesta reaktiosta. Hän ei pysty itse oma-aloitteisesti lähestymään Jumalaa, vaan ainoastaan pakenemaan ja piiloutumaan, jae 8. Luther kutsuu tätä ihmisen luonnollista reaktiota Jumalaa kohtaan "sidotuksi ratkaisuvallaksi". Silloin kuitenkin Jumala otti aloitteen ja kutsui ihmistä, jae 9. Nyt jää ihmisen ratkaistavaksi, tuleeko hän Jumalan kutsun kuultuaan esiin ja Kristuksen evankeliumin kautta Jumalan läsnäoloon. Hän voi myös pysyä piilossa, eli tietoisesti erossa Jumalasta kieltäytymällä vastaanottamasta evankeliumia Jeesuksesta. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on perisynnin alaiselle ihmiselle se "luonnollisin ja vähiten rohkeutta vaativa vaihtoehto", koska hän häpeää omaa syyllisyyttään ja kieltäytyy tunnustamasta sitä. Siksi Jumala joutuu joskus käyttämään koviakin keinoja, eli sallimaan ihmisen elämään erilaisia ahdistuksia "taivutellakseen häntä" lähestymään Jumalaa ja ratkaisun tekemiseen Jumalan puoleen.

Jumala antaa meille näitä kutsuja, eli erityisiä etsikkoaikoja, ja vetää meitä siten Jeesuksen luokse, vrt. Hepr. 12:25. Kutsullaan Jumala kääntää meidän perisynnin alaisen sidotun tahtomme ja antaa meille mahdollisuuden tulla ulos piilostamme. Silloin ja vain silloin me voimme vastata hänen kutsuunsa joko myöntävästi tai kieltävästi. 

Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. (Job. 33:29-30)

Jakeessa 21 meille kerrotaan esikuvallisesti, mitä tapahtuu, kun suostumme Jumalan kutsuun ja uskaltaudumme tunnustamaan syntisyytemme ottamalla evankeliumin Jeesuksesta vastaan;

21 Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. (1.Moos. 3:21)

Jumala valitsi uhrin, jonka "nahan" hän puki kutsun vastaanottaneen ihmisen ylle. Tämä kuvaa ihmeellisellä tavalla miten "vieras vanhurskaus", eli Kristus, puetaan syntisen ihmisen ylle peittämään hänen alastomuuttaan, eli syntisyyttään Jumalan edessä, vrt. Ilm. 16:15;

Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!

Jos ihmisellä ei ole päällään Kristuksen vanhurskautta, hän pysyy Jumalan edessä alastomana eikä hänen syntejään ole peitetty.

Pelastus on aina Jumalan teko, mutta ihmisen valinta silloin, kun Jumala häntä evankeliumin kautta kutsuu.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle