Uudestisyntyminen vedestä ja Hengestä

Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämät sanat uudestiyntymisestä on "gennao anothen". Se voidaan myös kääntää "syntyä uudelleen, ylhäältä". Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että meidän täytyy syntyä uudelleen päästäksemme Jumalan valtakuntaan? Me synnymme tähän maailmaan äitimme kohdusta perisyntiin osallisina ja erossa Jumalasta. Olemme siksi kaikki menossa kadotukseen. Tarvitsemme Jeesuksen mukaan uuden syntymisen päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen. Uuden syntymisen seurauksena Jumalasta tulee isämme, Isä meidän. Voimme syntyä saman Isän lapsiksi Jeesuksen kanssa samoin kuin Hänkin, eli Pyhästä Hengestä.

born_again.jpg

  

Uudesta testamentista löytyy kuusi (6) jaetta, missä mainitaan Raamattu 1938 ja 1992 käännöksissä sana "uudestisyntyminen". Kreikankielisessä alkutekstissä näitä kuutta kohtaa vastaa kuitenkin kolme eri sanaa, joilla on kullakin oma merkityksensä. Seuraavassa luettelossa suomeksi käännetyt jakeet on listattu alkutekstissä käytetyn kr. sanan mukaan;

Matt. 19:28 

 

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä (kr. palingenesia), jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Tiit. 3:5 
...pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen (kr. palingenesia) pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Joh. 3:3


Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen), se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Joh. 3:7 
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen).

1. Piet. 1:3 

 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt (kr. anagennao) meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1. Piet. 1:23 
...te, jotka olette uudestisyntyneet (kr. anagennao), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Raamatun alkuteksti on Jumalan inspiroima, 2.Tim. 3:16. Alkutekstin käännökset ovat kuitenkin aina jonkin verran epätarkkoja käytetystä käännösmetodista riippuen. Alkutekstissä em. kohdissa käytetään uudestisyntymisestä sanoja palingenesia (uudistua), gennao anothen (syntyä uudesti/ylhäältä) ja anagennao (syntyä uudelleen).

Englanninkielinen ja alkutekstille uskollinen King James raamattu kääntää Matt. 19:28 ja Tiit. 3:5 käyttämät paliggenesia-sanat englanniksi regeneration, minkä merkitys on elpyminen/uudistuminen. Samoin kääntävät useimmat muutkin alkutekstille uskolliset käännökset. Sana ei sellaisenaan viittaa uudestisyntymiseen, vaan Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistumiseen sekä luomakunnassa ja ihmisen elämässä. 

Sen sijaan Johanneksen 3. luvun gennao anothen ja 1.Pietarin kirjeen 1. luvun anagennao sanat King James kääntää ilmaisulla born again/beget, minkä merkitys on kirjaimellisesti syntyä/synnyttää uudelleen eikä pelkästään uudistua, niinkuin Tiitus 3:5:n paliggenesia.

He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. (Tiit. 3:5, KJV)

Tiitus 3:5.ssä mainittu "pesu" on etenkin luterilaisuudessa yhdistetty kristilliseen kasteeseen. Tämä siksi, että jakeen on katsottu viittaavan ihmisen uudestisyntymiseen kasteessa. Tämä tulkinta ei kuitenkaan tee oikeutta Raamatun ilmoitukselle.

Kaste kuuluu omana tärkeänä osanaan kristittynä elämiseen kirkon jäsenenä, mutta ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa se jää hyödyttömäksi. Myös Luther totesi tämän sanoessaan, että "kaste ilman uskoa ei hyödytä mitään".

Kasteessa kyseessä on luonnollisesti kastettavan oma henkilökohtainen usko. Toisen ihmisen usko ei riiitä, koska "kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa", Ps. 49:8. Kasteen lupaukset lunastetaan siksi vain henkilökohtaisella uskolla.

Kaste ei myöskään sellaisenaan uudestisynnytä ihmistä, koska usko syntyy evankeliumin kuulemisesta, Room. 10:17. Uskon Kristukseen ihminen saa Pyhän Hengen vaikutuksesta kuultuaan evankeliumin sanan, vrt. Gal. 3:2 ym. Vain Jumalan vaikuttaman uskon myötä ihminen voi uudestisyntyä Jumalan yhteyteen. Kaste ilman uskoa on kuin katteeton shekki ilman sen antajan allekirjoitusta ja jää siten lunastamatta. Vanhurskas elää yksin uskosta, Room. 1:17.  

Raamattu opettaa selvästi, että pelastus on yksin armosta henkilökohtaisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, eikä tekojen kautta, joihin kastekin kuuluu.

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef. 2:8-9)

Ympärileikkaus kasteen esikuvana

Jumalan Aabrahamin kanssa tekemä liitto oli armoliitto, jossa vanhurskauttaminen tapahtui uskon kautta, Room. 4:3. Tähän liittoon ihmiset (pojat) otettiin ympärileikkauksen kautta, koska yksi kansa, Israel, muodosti Jumalan seurakunnan. Pelkkä ympärileikkaus sielläkään ei kuitenkaan riittänyt, vaan kansaan kuulumisen lisäksi tarvittiin myös sydämen ympärileikkaus Hengessä, 5.Moos. 10:16, 30:6, Jer. 4:4 ja Room. 2:29. Raamatun mukaan kristillinen kaste on Kristuksen ympärileikkaus, Kol. 2:11s. Kaste on siten tullut ympärileikkauksen tilalle. Uudessa liitossa kaste liitonmerkkinä ei sekään vielä riitä ihmisen pelastumiseen, vaan sen lisäksi tarvitaan myös uudestisyntyminen Hengessä. Se voi tapahtua vain henkilökohtaisen uskon kautta.

Uudessa liitossa pelkkä ympärileikkaus ei enää toiminut, koska seurakunta koostui kaikista kansoista eikä pelkästään yhdestä kansasta, eli juutalaisista. Vanhan liiton esikuvia olivat ympärileikkaus ja sydämen ympärileikkaus Hengessä, joita vastaavat uudessa liitossa kaste ja uudestisyntyminen Hengestä. 

Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

Jeesus toteaa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Nikodeemukselle, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan Nikodeemuksen täytyy uudestisyntyä.

1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh. 3:1-6)

Kreikankielisessä alkutekstissä uudestisyntyminen on gennao anothen. Se voidaan kääntää syntyä uudelleen ylhäältä, kuten KR1938 ja KR1992 sen kääntävät. 

Jeesus täydentää, että uudestisyntyminen tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta eikä ole sidottu mihinkään tiettyyn kaavaan, vaan sen tarkka tapahtuminen jää lopulta ihmiselle salaisuudeksi;

7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli (pneuma) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

Jakeen kahdeksan sana tuuli, kr. pneuma, merkitsee sekä tuulta että Henkeä. Tässä tekstiyhteydessä se merkitsee Pyhää Henkeä, joka puhaltaa, eli vaikuttaa ja luo uutta elämää oman tahtonsa mukaan eikä ole sidottu mihinkään ihmisen tekoon. Näin esimerkiksi kaste ei voi olla eikä automaattisesti  ole ihmisen uudestisynnyttävä tapahtuma, koska silloinhan "tuuli puhaltaisi" ihmisen, eikä Jumalan tahdon mukaan. Kasteen lisäksi tarvitaan vielä usko.

Jeesuksen vastaus Nikodeemukselle kertoo, mitä Jeesus tarkoitti vedellä;

9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. (Joh. 3:9-11)

Nikodeemus kysyi lisäksi: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”. Jeesus vastasi:”ettekä te ota vastaan meidän todistustamme”. Jeesuksen todistus, eli evankeliumin sana on tässä yhteydessä vesi. Sitä eivät juutalaiset ottaneet vastaan. Vertaa tähän myös. Joh. 4:14;

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Jeesuksen todistus, eli Pyhä evankeliumi puhdistaa veden tavoin ihmisen sisimmän (ks. myös Ef. 5:26 ja Joh. 15:3), ja Pyhä Henki voi tulla näin puhdistettuun sydämeen ja synnyttää uskon Kristukseen.

Vedestä ja Hengestä

Sanaparin "vesi ja Henki", mitä Jeesus käytti opettaessaan uudestisyntymistä Nikodeemukselle, hän lainasi profeetta Jesajalta: 

3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä. (Jes. 44:3-5)

Herra lupaa vuodattaa vedet ja Henkensä Israelin siemenen päälle, jolloin he tulevat Herran omiksi. Tässä vesi ei symboloi kastevettä, vaan evankeliumia. Vesi ja evankeliumi tuovat molemmat elämää hengellisesti kuivan maan päälle. Järjestys on selvä, ensin vesi, eli evankeliumi, ja sen seurauksena Herran Henki tuo siunauksen.

Erämaassa Mooses löi sauvallaan kallioon ja siitä virtasi israelilaisille vettä:

9 Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt.
10 Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. (4.Moos. 20)

Tämä oli esikuva siitä, miten juutalaiset surmauttivat Messiaansa, mutta hänen ylösnousemuksensa seurauksena virtasi evankeliumin elämää tuottava vesi sen jälkeen kaikkeen maailmaan, vrt. 1.Kor. 10:4.

Jumalaa sanotaankin VT:ssa "elävän veden lähteeksi", Jer. 2:13 ja 17:13. Siihen Jeesus viittasi huutaessaan lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä:

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh. 7:37-38)

Lehtimajajuhlan viimeisenä, seitsemäntenä päivänä, temppelissä valeltiin Giihonin puron vettä alttarille syyssateiden toivossa. Johannes lisää tähän vielä, että:

39 Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä Helluntaina "kaiken lihan päälle". Sen jälkeen evankeliumin sana on vaikuttanut kaikkialla maailmassa Pyhän Hengen voimasta uskon kirkastettuun Kristukseen. Uskoontulon jälkeen Kristus asuu Henkensä kautta kristityssä.

Vesi ja Henki. Evankeliumin vesi kastelee maan ja saa aikaan elämää ja Pyhä Henki vaikuttaa uskon Jeesukseen ja sitä kautta uudestisyntymisen.

Johanneksen evankeliumissa (elävä) vesi symboloikin erityisesti Kristuksen todistusta, eli evankeliumia, vrt. myös Joh. 4:10-14:

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Tässä Jeesus ei tarjonnut samarialaiselle naiselle kastevettä, vaan evankeliumia.

Myös Ilmestyskirjassa kutsutaan ihmisiä kuuulemaan evankeliumia:

Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä (evankeliumia) lahjaksi. (Ilm. 22:17)

Evankeliumin vaikutusta ja vettä rinnastetaan toisiinsa myös Sakarjan kirjassa, missä kuvataan Israelin lopunaikaista uudistumista sen vastaanottaessa evankeliumin;

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Profeetta Jesajan sanoin: 

Te saatte ilolla ammentaa vettä (=evankeliumia) pelastuksen lähteistä. (Jes. 12:3)

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden (evankeliumin) ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. (Jes.55:1)

Miten voi ostaa ilman rahaa ja hintaa? Niin voi tehdä, koska evankeliumi on lahja. Se pitää vain vastaanottaa. Ostaminen kuvaa tekemistä ja siksi ihmisen tulee tehdä jotain päästäkseen osalliseksi pelastuksesta. Se on vastaanottaa evankeliumi silloin, kun Jumala sitä tarjoaa. Sitä kutsutaan myös etsikkoajaksi. Tarjouksesta voi myös kieltäytyä ja niin useimmat tekevätkin. Ketään ei pakoteta. Silti jotkut nöyrtyvät ottamaan tämän lahjan vastaan.

Profeetta Hesekiel kertoo veden myös symboloivan Henkeä:

25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. (Hes. 36)

Toinen asia on uudestisyntymisen jälkeen pysyä Kristuksen yhteydessä. Jeesus itse toteaa:

Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. (Joh. 15:10)

Uudestisyntymisen jälkeen alkaa kilvoituselämä, mitä pyhittymiseksikin kutsutaan. Kristitty joutuu taistelemaan syntistä luontoaan ja Jumalasta luopunutta maailmaa vastaan maallisen elämänsä loppuun asti pysyäkseen Kristuksen yhteydessä;

Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil. 3:14)


Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle