Share |

Miten ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi?

Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämät sanat uudestiyntymisestä on "gennao anothen". Se voidaan myös kääntää "syntyä uudelleen, ylhäältä". Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että meidän täytyy syntyä uudelleen päästäksemme Jumalan valtakuntaan? Me synnymme tähän maailmaan äitimme kohdusta perisyntiin osallisina ja erossa Jumalasta, olemme siksi kaikki menossa kadotukseen. Tarvitsemme Jeesuksen mukaan siis uuden syntymisen päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen. Uudestisynnyttääkö kaste ihmisen vai tapahtuuko se evankeliumin kuulemisen seurauksena?

born_again.jpg

 

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Sisällysluettelo

1. Mitä Uusi testamentti ilmoittaa uudestisyntymisestä

2. Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

3. Vedestä ja Hengestä

4. Miksi ihmisen pitää uudestisyntyä?

5. Mikä apostolien mukaan vaikuttaa ihmisen uudestisyntymisen?

6. Vanhurskauttamisen esikuvallinen järjestys 1. Mooseksen kirjassa

7. Kasteessa ihminen liitetään seurakunnan yhteyteen

8. Usko tulee kuulemisesta

9. Kansat evankelioidaan opettamalla, ei kastamalla

10. Miten pienten lasten käy?

1. Mitä Uusi testamentti ilmoittaa uudestisyntymisestä

Uudesta testamentista löytyy kuusi (6) jaetta, missä mainitaan Raamattu 1938 ja 1992 käännöksissä sana "uudestisyntyminen". Kreikankielisessä alkutekstissä näitä kuutta kohtaa vastaa kuitenkin kolme eri sanaa, joilla on kullakin oma merkityksensä. Seuraavassa luettelossa suomeksi käännetyt jakeet on listattu alkutekstissä käytetyn kr. sanan mukaan;

Matt. 19:28 

 

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä (kr. paliggenesia), jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Tiit. 3:5 
...pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen (kr. paliggenesia) peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Joh. 3:3


Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen), se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Joh. 3:7 
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti (kr. gennao), ylhäältä (kr. anothen).

1. Piet. 1:3 

 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt (kr. anagennao) meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1. Piet. 1:23 
...te, jotka olette uudestisyntyneet (kr. anagennao), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Raamatun alkuteksti on Jumalan inspiroima, 2.Tim. 3:16, mutta alkutekstin käännökset ovat aina jonkin verran epätarkkoja käytetystä käännösmetodista riippuen. Alkutekstissä em. kohdissa käytetään uudestisyntymisestä sanoja paliggenesia, gennao anothen ja anagennao.

Englanninkielinen ja alkutekstille uskollinen King James raamattu kääntää Matt. 19:28 ja Tiit. 3:5 käyttämät paliggenesia-sanat englanniksi regeneration, minkä merkitys on uusiutuminen/uudistuminen. Samoin kääntävät useimmat muutkin alkutekstille uskolliset käännökset. Sana ei sellaisenaan viittaa uudestisyntymiseen, vaan uudistumiseen.

Sen sijaan Johanneksen 3. luvun gennao anothen ja 1.Pietarin kirjeen 1. luvun anagennao sanat King James kääntää ilmaisulla born again/beget, minkä merkitys on kirjaimellisesti syntyä/synnyttää uudelleen eikä uudistua, niinkuin Tiitus 3:5:n paliggenesia.

Tekstiyhteydestä etenkin Matt. 19:28:ssa on helppo todeta KJV:n ym. käännös paliggenesiasta oikeaksi. Siinä on selvästi kyse koko luomakunnan uudistumisesta, missä Kristus hallitsee.

Siksi onkin perusteetonta yhdistää samalla alkutekstin sanalla (paliggenesia) ilmaistua Tiit. 3:5:ssä esiintyvää pesua uudestisyntymiseen. Siinä ei puhuta uudestisyntymisestä, vaan on kyse ihmisen elämän uudistumisesta Pyhän Hengen vaikuttaman puhdistuksen/pesun kautta. Vrt. tähän myös Ef. 5:26;

25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,

Jumalan sanan vaikutuksesta, evankeliumin vedellä, pyhitetään ja puhdistetaan seurakunta.

Huomaamme edellämainitun perusteella, että kr. alkutekstissä mainitaan uudestisyntyminen todellisuudessa vain neljässä jakeessa em. kuudesta. Nimittäin Johanneksen kolmannessa ja 1.Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Matteuksen 28:ssa ja Tiituksen kirjeen kolmannessa luvussa mainittu paliggenesia-sana ei viittaa uudestisyntymiseen, vaan tulevan maailman ja ihmisen elämän uudistumiseen.

Etenkin Tiitus 3:5.ssä mainittu "pesu" on usein yhdistetty kristilliseen kasteeseen. Kaste kuuluu omana osanaan kristittynä elämiseen, mutta ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa se ei lopulta hyödytä mitään eikä kaste myöskään uudestisynnytä ihmistä, koska usko syntyy evankeliumin kuulemisesta, Room. 10:17. Uskon Kristukseen ihminen saa vain Pyhän Hengen vaikutuksesta kuultuaan evankeliumin sanan, vrt. Gal. 3:2 ym. Vain uskon myötä ihminen voi uudestisyntyä Jumalan yhteyteen. Kaste ilman uskoa on kuin katteeton shekki ilman sen antajan allekirjoitusta.

Apostoli Markus toteaakin evankeliumissaan, että; 

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei uskose tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16).

Kastamattomuus ei siis yksin johda automaattisesti kadotukseen, mutta ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen, vrt. Hepr. 11:6 ym. Kadotukseen menevät ne, jotka eivät usko Jeesukseen, vaikka heidät olisi kastettukin. Pelkkä kastetoimitus ei pelasta ketään, sillä vanhurskas elää yksin uskosta, Room. 1:17.

2. Mitä Jeesus sanoo uudestisyntymisestä?

Jeesus toteaa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Nikodeemukselle, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan Nikodeemuksen täytyy uudestisyntyä.

1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh. 3:1-6)

Kreikankielisessä alkutekstissä uudestisyntyminen on gennao anothen. Se voidaan kääntää syntyä uudelleen ylhäältä, kuten KR1938 ja KR1992 sen kääntävät. Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä? Jakeessa viisi hän tarkentaa vielä asiaa profeetta Jesajaa siteeraten; Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Jesaja on kirjoittanut;

Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle (Jes. 44:3).

Kun Nikodeemus ihmetteli asiaa, Jeesus moitti häntä. Olihan Nikodeemus "Israelin opettaja" ja hänen olisi tullut tietää, mitä kirjoituksissa on sanottu, vrt. jae 10.

Ihmisen täytyy syntyä vedestä ja Hengestä saadakseen Jumalan siunauksen ja päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan. Tässä ei kuitenkaan puhuta kastevedestä, vaan evankeliumin vedestä.

Jeesus vielä täydentää, että uudestisyntyminen tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta eikä ole sidottu mihinkään tiettyyn kaavaan ex opere operato, vaan sen tarkka tapahtuminen jää lopulta ihmiselle salaisuudeksi;

7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli (pneuma) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

Jakeen kahdeksan sana tuuli, kr. pneuma, merkitsee sekä tuulta että Henkeä. Tässä yhteydessä se merkitsee Pyhää Henkeä, joka puhaltaa, eli vaikuttaa ja luo uutta elämää oman tahtonsa mukaan eikä ole sidottu mihinkään ihmisen tekoon. Näin esimerkiksi kaste ei voi olla eikä automaattisesti  ole ihmisen uudestisynnyttävä tapahtuma, koska silloinhan "tuuli puhaltaisi" ihmisen, eikä Jumalan tahdon mukaan.

Jeesuksen vastaus Nikodeemukselle kertoo, mitä Jeesus tarkoitti vedellä;

9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. (Joh. 3:9-11)

Nikodeemus kysyi lisäksi: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”. Jeesus vastasi:”ettekä te ota vastaan meidän todistustamme”. Jeesuksen todistus eli evankeliumin sana on tässä yhteydessä vesi. Vrt. Joh. 4:14;

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Jeesuksen evankeliumi vastaanotettuna puhdistaa veden tavoin ihmisen sisimmän (ks. myös Ef. 5:26), ja Pyhä Henki voi tulla näin puhdistettuun sydämeen.

3. Vedestä ja Hengestä

Sanaparin "vesi ja Henki", mitä Jeesus käytti opettaessaan uudestisyntymistä Nikodeemukselle, hän lainasi profeetta Jesajalta; 

3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla.
5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä. (Jes. 44:3-5)

Herra lupaa vuodattaa vedet ja Henkensä Israelin siemenen päälle, jolloin he tulevat Herran omiksi. Tässä vesi ei symboloi kastevettä, vaan evankeliumia. Vesi ja evankeliumi tuovat molemmat elämää kuivan maan päälle. Järjestys on selvä, ensin vesi, eli evankeliumi, ja sen seurauksena Herran Henki tuo siunauksen.

Erämaassa Mooses löi sauvallaan kallioon ja siitä virtasi israelilaisille vettä;

9 Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt.
10 Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. (4.Moos. 20)

Tämä oli esikuva siitä, miten juutalaiset surmauttivat Messiaansa, mutta hänen ylösnousemuksensa seurauksena virtasi evankeliumin elämää tuottava vesi sen jälkeen kaikkeen maailmaan, vrt. 1.Kor. 10:4.

Jumalaa sanotaankin VT:ssa "elävän veden lähteeksi", Jer. 2:13 ja 17:13. Siihen Jeesus viittasi huutaessaan lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä;

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh. 7:37-38)

Lehtimajajuhlan viimeisenä, seitsemäntenä päivänä, temppelissä valeltiin Giihonin puron vettä alttarille syyssateiden toivossa. Johannes lisää tähän vielä, että;

39 Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä Helluntaina "kaiken lihan päälle". Sen jälkeen evankeliumin sana on vaikuttanut Pyhän Hengen voimasta uskon kirkatettuun Kristukseen ja sen seurauksena uskovan ihmisen sisin muuttuu. Uskoontulon jälkeen Kristus asuu Henkensä kautta uskovassa.

Vesi ja Henki. Evankeliumin vesi kastelee maan ja saa aikaan elämää ja Pyhä Henki vaikuttaa uskon Jeesukseen ja sitä kautta uudestisyntymisen.

Johanneksen evankeliumissa (elävä) vesi symboloikin erityisesti Jumalan sanaa, evankeliumia, vrt. myös Joh. 4:10-14;

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Tässä Jeesus ei tarjonnut samarialaiselle naiselle kastevettä, vaan evankeliumia.

Niinkuin elävä, eli virtaava puhdas vesi luo kuivaan maahan uutta elämää, myös evankeliumi uudistaa ja uudestisynnyttää Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmisen uuteen elämään Jumalan yhteyteen.

Ilmestyskirjassa kutsutaan ihmisiä kuuulemaan evankeliumia;

Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä (evankeliumia) lahjaksi. (Ilm. 22:17)

Evankeliumin vaikutusta ja vettä rinnastetaan toisiinsa myös Sakarjan kirjassa, missä kuvataan Israelin lopunaikaista uudistumista sen vastaanottaessa evankeliumin;

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde (evankeliumi) syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

Vain evankeliumi Kristuksen täytetystä työstä voi puhdistaa ihmisen synnistä ja saastaisuudesta. Siihen ei kastevesi riitä.

Profeetta Jesajan sanoin; 

Te saatte ilolla ammentaa vettä (=evankeliumia) pelastuksen lähteistä. (Jes. 12:3)

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden (evankeliumin) ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. (Jes.55:1)

Miten voi ostaa ilman rahaa ja hintaa? Niin voi tehdä, koska evankeliumi on lahja. Se pitää vain vastaanottaa. Ostaminen kuvaa tekemistä ja siksi ihmisen tulee tehdä jotain päästäkseen osalliseksi pelastuksesta. Se on vastaanottaa evankeliumi silloin, kun Jumala sitä tarjoaa.

4. Miksi ihmisen pitää uudestisyntyä?

Aadamin lankeemuksesta lähtien ihminen syntyy tähän maailmaan hengellisesti kuolleena.

12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. (Room. 5:12-14)

Ihmisessä vaikuttaa syntymästä lähtien nk. perisynti, mikä erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Tässä lankeemuksen alaisessa tilassaan ihminen ei itse pysty kääntymään elävän Jumalan puoleen. Siksi Jeesus Kristus tuli palauttamaan tämän yhteyden evankeliumin kautta.

17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -

18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. (Room. 5:17-19)

Jos ihminen kuolee ilman uudestisyntymistä, mikä tapahtuu uskon kautta Kristuksen ristinsovitukseen, hän menee syntiinlankeemuksen perillisenä kadotukseen, mikä tarkoittaa pysyvää eroa Jumalasta. Luonnollinen ihminen on turmeltunut ja Jumalasta poiskääntynyt. Harhaluulot pohjimmiltaan hyvästä ja opettamalla paremmaksi tulevasta ihmisluonnosta ovat vääriä ja tämän on kiistatta todistanut myös ihmiskunnan historia. Se todistaa sitä tänäkin päivänä.

5. Mikä apostolien mukaan vaikuttaa ihmisen uudestisyntymisen?

Mikä sitten vaikuttaa ihmisen uudestisyntymisen? Tapahtuuko uudestisyntyminen Jumalan vai ihmisen aloitteesta? Tarkastelemme asiaa apostoli Pietarin, Jaakobin ja Paavalin ilmoitusten perusteella.

Apostoli Pietarin mukaan ihminen uudestisyntyy kuulemalla evankeliumin

Pietarin ensimmäisessä kirjeessä käytetään uudestisyntymisestä kr. sanaa anagennao, minkä merkitys on uudelleen/jälleen syntyä. Kolmannen luvun jakeissa 3 ja 23 käytetään kr. prepositiota ana ja sen yhteydessä samaa gennao verbiä kuin Jeesuskin käytti Johanneksen 3. luvussa.  Verbin yhteydessä kr. ana merkitsee uudelleen/jälleen.

23 te, jotka olette uudestisyntyneet (anagennao), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,
25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. (1.Piet. 3:23-25)

Apostoli Pietarin mukaan ihminen uudestisyntyy Jumalan elävän ja pysyvän sanan, so. evankeliumin vaikuttaman uskon kautta. Usko tulee kuulemisesta, vrt. Room. 10:17. Ihminen voi uskoa Isään vain Pojan kautta ja usko syntyy vain Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Siksi apostoli kehoittaa;

Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta" (Ap.t. 2:40).

Pietarin mukaan evankeliumi Kristuksesta pelastaa, mutta kuulijoiden tulee suostua siihen, antaa Kristuksen pelastaa itsensä.

Mitä Pietari tarkoitti sillä, että vesi pelastaa kasteena?

20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. (1.Piet. 3)

Kasteessa ihminen solmii hyvän omantunnon liiton Jumalan kanssa. Kaste on siis liittoyhteyden merkki uudessa liitossa samoin kuin ympärileikkaus vanhassa. Apostoli painottaa, että kaste ei ole lihan saastan poistamista, eli se ei vapauta ihmistä perisynnistä eikä myöskään uudestisynnytä kastettavaa. Vesi ei pelastanut Nooan perhekuntaa, vaan arkki, mikä pysyi veden pinnalla. Sisällä arkissa olivat vain ne, jotka uskoivat Jumalaan. Heidät pelasti usko, joka vaikutti heissä sen, että menivät arkkiin sisälle. Epäuskoiset jäivät ulkopuolelle ja tuhoutuivat. Järjestys oli se, että ensin mentiin arkkiin ja vasta sitten tuli vesi. Vesi ei tuonut arkkia Nooan luo. Arkkiin sisälle meneminen symboloi uudessa liitossa Kristuksessa olemista. Vesi hautasi entisen maailman ja nosti arkin uuteen maahan. Näin Kristuksessa vanhurskautettu ihminen siirretään kasteessa uuteen vaellukseen.

Arameankielinen käännös vahvistaa ylläolevan tulkinnan:

Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. 20. Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. 21. Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeesuksen ylösnousemuksen. (Aramea)

Pelastuminen ei siis liity kasteeseen, vaan Jeesuksen jumaluuden ja ylösnousemuksen tunnustamiseen. Tämä on Raamatun kokonaisilmoituksen mukaista: Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:10). Kasteen merkitys on erotettava tästä.

Apostoli Jaakobin mukaan ihminen uudestisyntyy evankeliumin kautta ja Jumalan aloitteesta

Tahtonsa mukaan hän (Jumala) synnytti meidät totuuden sanalla (evankeliumilla), ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. (Jaak. 1:18)

Apostoli Jaakobin mukaan Jumalan totuuden sana, eli evankeliumi, toimii armonvälineenä synnyttäen uskon Kristukseen. Jumala synnyttää meidät tahtonsa mukaan, eli pelastus tapahtuu aina Jumalan, eikä koskaan ihmisen aloitteesta. Pelastus on aina Jumalan teko.

29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen (Jeesukseen), jonka Jumala on lähettänyt. (Joh. 6:29)

Apostoli Paavali painottaa ihmisen ratkaisua Jumalan kutsuessa;

Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. (1.Kor. 4:15)

Korinttilaiset uudestisyntyivät evankeliumin kautta, minkä vaikutti Paavalissa toimiva Pyhä Henki.

Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun 1.) saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, 2.) otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, 3.) joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. (1.Tess. 2:13)

Edellytys sille, että evankeliumin kuulemisen jälkeen (kohta 1) Pyhä henki pääsee vaikuttamaan uskon Kristukseen, on Paavalin mukaan ihmisen ratkaisu ottaa evankeliumi vastaan (kohta 2). Vrt. tähän myös 1.Kor. 15:1;

Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte.

Kun ihminen ottaa evankeliumin Jeesuksesta vastaan, hän tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta uskoon ja uudestisyntyy (kohta 3).

Ihminen voi tehdä ratkaisun puolesta tai vastaan silloin, kun Jumala kutsuu häntä. Järjestys on selkeä, ensin tulee Jumalan kutsu/evankeliumin kuuleminen - sitten suostuminen sen vastaanottamiseen - ja sen seurauksena Pyhän Hengen vaikuttama usko. Kukaan ei pelastu vastoin omaa tahtoaan. Kukaan ei voi myöskään tehdä tätä ratkaisua toisen ihmisen puolesta. Kukaan ei kuitenkaan voi tehdä ratkaisua Jumalan puoleen ilman, että aloite tulee ensin Jumalalta. Ihminen ei aloitetta Jumalan puoleen pysty omatoimisesti tekemään, koska hänen tahtonsa siinä asiassa on syntiinlankeemuksesta johtuen sidottu. Kukaan tule Jeesuksen omaksi ilman, että Jumala häntä ensin vetää;

Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. (Joh. 6:44a)

Silloin, kun Jumalan kutsu kohtaa ihmisen, hänen tahtonsa kuitenkin vapautuu ja silloin hän voi valita ottaako kutsun vastaan vai ei;

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. (Joh.1:12)

Suostuminen evankeliumin vastaanottamiseen johtaa ihmisen uudestisyntymiseen;

13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh.1:13)

Evankeliumista voi myös kieltäytyä, vaikka sen kuuleekin, kuten apostoli todistaa;

...ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (2.Tess. 2:10)

Myös luterilaiset tunnustuskirjat opettavat, että ihmisellä on vapaus tehdä kielteinen tahdon ratkaisu; ts. hän voi vapaasti torjua Jumalan kutsun, sillä luonnostaan ihminen vastustaa Jumalaa. Myönteiseen tahdon ratkaisuun eli siihen, että hän ottaa evankeliumin vastaan, ihminen tarvitsee aina Jumalan armon apua eli Pyhän Hengen vaikutusta hänessä.

Jos ihminen ei suostu vastaanottamaan Jumalan armoa, se jää lopulta turhaksi. Siksi Paavali kehoittaa ihmistä tekemään ratkaisun silloin, kun Jumala häntä kutsuu;

1 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. (2.Kor. 6:1-2)

Tästä samasta asiasta myös Jeesus totesi juutalaisille;

39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. (Joh. 5)

Juutalaiset tekivät kansana tahdon ratkaisun kääntyen pois Jumalastaan, joka heitä kutsui Raamatun sanalla sekä suullisesti kutsumalla ja vielä tunnusteoillakin luokseen.

15 Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa" (Hepr. 3)

Ylläoleva jae edellyttää ihmisen tahdonvalintaa Jumalan kutsuessa.Raamatun opetuksen mukaan usko on Jumalan lahja, jonka ihminen voi vastaanottaa sen jälkeen kun Jumala on ensin lähestynyt ihmistä evankeliumin kautta.

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

 Kun kerran "pakanain apostolia", Paavalia, ei lähetetty kastamaan pakanoita, miten sitten kirkko "opetuslapseuttaa" ihmisiä kastamalla? Kristus on lähettänyt sekä apostoli Paavalin ja myös kirkon julistamaan evankeliumia ja sen jälkeen, kun se on otettu vastaan, myös kastamaan evankeliumin vastaanottaneet ihmiset. Uskovan perheen lapset voidaan ottaa seurakunnan yhteyteen ja kastaa vauvoina, mutta heidänkin täytyy myöhemmin ottaa vastaan evankeliumi ymmärtävään ikään tullessaan. Jos opetetaan väärin, että pieni lapsi uudestisyntyy ja pelastuu jo lapsikasteessa, niin evankeliumi jää opettamatta ja kääntyminen Jumalan puoleen jää myöhemmin tekemättä.

6. Vanhurskauttamisen esikuvallinen järjestys 1. Mooseksen kirjassa 

Jo Raamatun ensimmäisessä kirjassa on esikuva siitä, miten ja missä järjestyksessä ihminen vanhurskautuu Jumalan armosta;

6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.
8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" (1.Moos. 3)

Heti syntiinlankeemuksen jälken ihmiset huomasivat olevansa alasti, eli Jumalan edessä syntisiä, ja peloissaan he pyrkivät omatekoisesti peittämään alastomuuttaan, jae 7. Omatekoinen vaatetus kuvaa ihmisen omia yrityksiä peittää syntisyyttään Jumalan edessä esimerkiksi tekemällä lain tekoja tai kääntymällä epäjumalanpalvelukseen. Siksi myös kaikki Kristuksen evankeliumin ulkopuoliset uskonnot ovat vaarallisia, koska ne auttavat ihmistä pysymään erossa elävästä Jumalasta. Silloin ihminen kuvittelee olevansa turvassa, vaikka se ei mitään auta Jumalan pyhyyden vaatimuksen edessä. Vain Kristuksessa ihminen voi olla turvassa, koska Hän on jo täyttänyt Jumalan pyhyyden vaatimuksen.

Jumalan lähestyessä he pakenivat. He pelkäsivät ja häpesivät alastomuuttaan. Tämä on esikuva perisynnin alaisen ihmisen luonnollisesta reaktiosta. Hän ei pysty itse oma-aloitteisesti lähestymään Jumalaa, vaan ainoastaan pakenemaan ja piiloutumaan, jae 8. Luther kutsuu tätä ihmisen luonnollista reaktiota Jumalaa kohtaan "sidotuksi ratkaisuvallaksi". Silloin kuitenkin Jumala otti aloitteen ja kutsui ihmistä, jae 9. Nyt jää ihmisen ratkaistavaksi, tuleeko hän Jumalan kutsun kuultuaan esiin ja evankeliumin kautta Jumalan läsnäoloon. Hän voi myös pysyä piilossa, eli tietoisesti erossa Jumalasta kieltäytymällä vastaanottamaan evankeliumia Jeesuksesta. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on perisynnin alaiselle ihmiselle se "luonnollisin ja vähiten rohkeutta vaativa vaihtoehto" ja siksi Jumala joutuu joskus käyttämään koviakin keinoja, eli sallimaan ihmisen elämään erilaisia ahdistuksia "taivutellakseen häntä" lähestymään Jumalaa ja ratkaisun tekemiseen Jumalan puoleen.

Jumala antaa meille näitä kutsuja, eli erityisiä etsikkoaikoja, ja vetää meitä siten Jeesuksen luokse, vrt. Hepr. 12:25. Kutsullaan Jumala kääntää meidän perisynnin alaisen sidotun tahtomme ja antaa meille mahdollisuuden tulla ulos piilostamme. Silloin me voimme vastata hänen kutsuunsa joko myöntävästi tai kieltävästi. 

Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. (Job. 33:29-30)

Jakeessa 21 meille kerrotaan esikuvallisesti, mitä tapahtuu, kun suostumme Jumalan kutsuun ja tulemme ulos piilostamme ottamalla evankeliumin Jeesuksesta vastaan;

21 Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. (1.Moos. 3:21)

Jumala valitsi uhrin, jonka "nahan" hän puki kutsun vastaanottaneen ihmisen ylle. Tämä kuvaa ihmeellisellä tavalla miten "vieras vanhurskaus", eli Kristus, puetaan syntisen ihmisen ylle peittämään hänen alastomuuttaan, eli syntisyyttään Jumalan edessä, vrt. Ilm. 16:15;

Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!

Jos ihmisellä ei ole päällään Kristuksen vanhurskautta, hän pysyy Jumalan edessä alastomana eikä hänen syntejään ole peitetty.

7. Kasteessa ihminen liitetään seurakunnan yhteyteen

Kasteessa ihminen liitetään srk:n yhteyteen, missä hänelle opetetaan evankeliumia. Evankeliumi vaikuttaa uskon Jeesukseen ja sen kautta syntien anteeksisaamisen ja uudestisyntymisen. Pelkkä kastetoimitus ei sitä vaikuta, koska vanhurskas elää vain uskosta. Toki pelastava usko on voinut syntyä jo ennen kastamistakin, jos on kyse nk. aikuiskasteesta. 

Vanhassa Israelissa poikalapset liitettiin kansan yhteyteen ympärileikkauksen kautta, mutta sielläkin suurin osa kansasta eli jumalattomasti, kuten voimme VT:sta lukea. Lapsikasteessa noudatetaan tätä vanhan Israelin tapaa liittää pieni lapsi uuden liiton kansan, eli srk:n yhteyteen.


Vanhassa liitossa liittoyhteyden merkkinä oli ympärileikkaus, koska se kuvasi sitä, miten Jumala valitsi itselleen yhden kansan, israelilaiset, säilyttämään sanomaa elävästä Jumalasta maailman pakanakansojen keskuudessa. Vanhaan liittoon, eli Israelin kansan jäsenyyteen synnyttiin miehen siemenestä, siksi merkkinä oli (miehen) ympärileikkaus.

Uudessa liitossa taas liittoyhteyden merkkinä on vesikaste. Vesi kuvaa kasteessa evankeliumia, mikä saarnataan kaikille kansoille, sillä vesi on Raamatussa evankeliumin symboli, vrt. Jes. 12:3 ja Ilm. 21:6. Uuteen liittoon uudestisynnytään evankeliumin vedestä ja Pyhän hengen vaikutuksesta, siksi merkkinä on vesikaste.


Uudestisyntymistä ei kuitenkaan saa sekoittaa kasteeseen, vaan se tapahtuu evankeliumin sanan kuulemisen kautta Pyhän Hengen voimasta. Edellytyksenä sille on Jumalan kutsu ja evankeliumin vastaanottaminen. Ihminen ei syntiinlankeemuksen seurauksena voi itse kutsua itseään Jumalan yhteyteen, vaan kutsu tulee aina ensin Jumalalta, kuten käy ilmi esim. Jeesuksen vertauksessa kuninkaanpojan häistä. Häihin pääsyn edellytyksenä oli kutsun vastaanottaminen ja hääpukuun, eli Kristuksen lahjavanhurskauteen pukeutuminen. Lapsikaste toisaalta kyllä muistuttaa kastettuja siitä, että kaikki on jo tehty Jumalan puolelta valmiiksi, kun se vain vastaanotetaan ja PH:n vaikuttaman uskon kautta omistetaan. Pelastus on aina Jumalan teko, mutta ihmisen valinta.

19 Minä otan tänä (etsikko) päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. (5.Moos. 30:19)


Pelastus on aina Jumalan teko, mutta ihmisen valinta.


Vanhassa Israelissa juutalaiset luottivat siihen, että ympärileikkauksen kautta he tulivat Aabrahamin lapsiksi ja pääsivät siten osallisiksi Aabrahamile luvatusta siunauksesta. Jeesus vastasi heille, että "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja." Aabrahamkin nimittäin vanhurskautettiin uskosta, 1.Moos. 15:6.

Samoin on uudessa liitossa. Vaikka pieni lapsi liitetäänkin seurakunnan yhteyteen kasteessa, niin ilman evankeliumin vastaanottamista ja PH:n vaikuttamaa uskoa se ei myöhemmin hyödytä mitään, sillä "vanhurskas elää uskosta", Room. 1:17. Tämä oli se Lutherinkin varsinainen löytö ja koko uskonpuhdistuksen liikkeelle sysäävä oivallus. Luther ei opettanut, että "vanhurskas elää kasteesta".

Paavali opettaa uudestisyntymisestä myös seuraavasti;

28 Sillä ei se ole juutalainen (kristitty), joka vain ulkonaisesti on juutalainen (kristitty), eikä ympärileikkaus  se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen (kristitty), joka sisällisesti on juutalainen (kristitty), ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. (Room. 2)

Ulkoiset liittoyhteyden merkit, ympärileikkaus tai kaste, eivät uudestisynnytä ihmistä, vaan sydämen uudistuminen hengessä, minkä Jumala vaikuttaa. 

8. Usko tulee kuulemisesta

 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room. 10:17)

Lutherista väitöskirjan tehnyt teologian tohtori Uuras Saarnivaara on todennut seuravasti:

"Todelliseen kuulemiseen on tarpeen kielen tunteminen, kyky ymmärtää puhuttujen sanojen ja lauseiden merkitys, tässä tapauksessa sanoma Kristuksessa tarjotusta pelastuksesta. Mutta kenelläkään ihmisellä ei ole kieltä (kykyä ymmärtää ja käyttää puhetta) synnynnäisenä ominaisuutena. Jokaisen on opittava se monia vuosia vaativan prosessin tietä. Sylivauvoilla ei ole puhekieltä, mutta heillä kaikilla (mikäli ovat "normaaleja") on yhtäläinen kyky oppia se, olivatpa ihmiset, joilta he sen oppivat, suomalaisia, englantilaisia, japanilaisia, kiinalaisia tms. Ennen sen kielen oppimista, jolla heille julistetaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä ja veressä, he eivät voi tulla uskoon sitä kuulemalla. Olettamus, että pienet lapset, joilta puuttuu puheen ymmärtämisen kyky, tulevat uskoon kasteessa julistetun evankeliumin kuulemisen kautta, kuuluu kuviteltuun maailmaan, joka on vieras elämän todellisuudelle. Se on itsensä ja toisten pettämistä. On erittäin turmiollinen ja epäraamatullinen erehdys ajatella, että vesikaste yksin, ilman Hengestä syntymistä eli koettua kääntymystä, ja uskoon tulemista olisi uudestisyntyminen. Yksi asia on varma: Jumala ei ole antanut meille/seurakunnalleen mitään armonvälinettä, joka automaattisesti, ex opere operato, sisältää Pyhän Hengen uudestisynnyttävän työn. Raamatussa ei ole mitään lupausta, että lapsikaste olisi sellainen. Tosin Gal. 3:27 on usein esitetty sellaisena:

 "Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet." 

"Paavali kirjoittaa kuitenkin edellisessä jakeessa: "Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa." Tämä merkitsee: Vain ne, jotka ovat uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa, ovat Hänet päällensä pukeneet. Kastetut epäuskoiset eivät ole Jumalan lapsia eivätkä Kristuksen päällensä pukeneita. Oppi uudestisyntymisestä/uskoon tulemisesta lapsikasteessa johtaa harhaan lasten kasvatuksessa. Heitä kohdellaan siinä kuin uudestisyntyneitä/uskovia Jumalan lapsia, vaikka heitä todellisuudessa pitäisi pyrkiä evankelioimaan, johtamaan parannukseen ja uskoon. Tämä on yleisluterilaisen kasteopin turmiollinen seuraus, sen tuottama kirous."

Näin siis Uuras Saarnivaara.

9. Kansat evankelioidaan julistamalla evankeliumia Jeesuksesta, eikä kastamalla

Usein kuulee sanottavan, että Jeesuksen lähetyskäskyssä kansat evankeloidaan nimenomaan kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tällöin otetaan esille raamatunkäännös KR 38:n väärin kääntämä Matt. 28:19;

19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen,

Vanha kirkkoraamattu KR 1776 sen sijaan kääntää jakeen oikein;

19 Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa (julistamalla heille evankeliumia), ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

Kaikki kansat siis tehdään Jeesuksen opetuslapsiksi opettamalla heille evankeliumia, eikä kastamalla.

Markuksen evankeliumin lähetyskäsky kehottaa samoin saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ne, jotka sen uskovat, tulee myös kastaat;

15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16)

Markuksen mukaan kadotukseen menevät ne, jotka eivät usko, vaikka heidät olisi kastettukin, jae 16b.

Luukas taas painottaa lähetyskäskyssään kaikille kansoille Jeesuksen nimessä saarnattavaa parannuksen tekemistä entisestä elämästä ja kääntymistä Jeesuksen puoleen syntien anteeksisaamiseksi. Luukkaan lähetyskäsky kuuluu;

47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. (Luuk. 24:47)

Luukas ei mainitse lähetyskäskyssään kastetta ollenkaan.


Miksi sitten luterilainen kirkko opettaa, että lapsi uudestisyntyy lapsikasteessa? Se johtuu siitä, että silloin lapsi liitetään kirkon jäsenyyyteen ja kirkon oppi on Raamatun vastaisesti, että kaikki kirkkoon kuuluvat ovat automaattisesti pelastuksessa sisällä. Kyseessä on myös kirkon jäsenyyden merkitys kirkolle itselleen. Todellisuudessa vain pieni vähemmistö kirkon jäsenistä uskoo Jeesukseen ja suurin osa on nk. nimikristittyjä. Hedelmistään puu tunnetaan. Kirkko ei kuitenkaan halua tätä tunnustaa, koska se vähentää kirkkoon kuulumisen merkittävyyttä ja sitä kautta mm. verotuloja. Tämä väärä oppi on johtanut siihen, että kirkossa ei tarvitse myöskään pitää herätyssaarnoja eikä lapsena kastettuja pyritä evankelioimaan. Sen seurauksena suurin osa heistä menee kadotukseeen.

Väärän opin taustalla on myös vääristynyt käsitys synergismistä. Ajatellaan, että koska ihmisen vanhurskauttaminen on kokonaan Kristuksen ansiota, niin ihmiselle ei itselleen saa jäädä mitään roolia pelastusasiassa. Opetus lapsena kastetun uudestisyntymisestä ja uskoon tulosta kasteessa näyttäisi täyttävän tämän vaatimuksen. Eihän pieni vauva voi itse tehdä mitään pelastuakseen. Raamattu ei kuitenkaan missään opeta näin.

Ihmisen tahto on tosin syntiinlankeemuksesta johtuen pelastusasiassa sidottu, mutta Jumalan kutsu vapauttaa sen ja silloin hän voi tämän kutsun herättämänä vastata siihen joko myönteisesti tai kielteisesti. Tämän nk. etsikkoajan ulkopuolella ihminen ei pysty lähestymään oma-aloitteisesti Jumalaa langenneessa tilassaan. Ihmisen osuus pelastuksessa on Raamatun mukaan siinä, että Jumalan kutsuessa hän voi valita, ottaako Jeesuksen valmistaman pelastuksen vastaan vai ei. Jeesuksen ansiota ihmisen puolesta kutsutaan lahjavanhurskaudeksi, mutta lahjakin tulee ottaa vastaan, silloin kun sitä tarjotaan, jos sen haluaa saada. Tämä on esitetty aiemmin luvussa kuusi, "vanhurskauttamisen esikuvallinen järjestys 1. Mooseksen kirjassa".

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh. 1)

kumbh_mela.jpg

Oppi syntien anteeksisaamisesta kasteessa muistuttaa hindujen pakanallista Kumbh Mela rituaalia, missä hindut kastautuvat Ganges- ja Jamunajokien yhtymäkohdassa ja saavat siten syntinsä anteeksi piilossa olevan, salaisen Sarasvatin vaikutuksesta. Vuonna 2019 rituaaliin osallistuu kahdeksan viikon aikana arviolta noin 150 miljoonaa hindua.

10. Miten pienten lasten käy?

2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä
3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.
5 Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. (Matt. 18:2-5)

Jossain iässä lapsi tulee vastuulliseksi omasta elämästään, on se ikä sitten esim. 12-13 vuotta tai joku muu. Raamatun ilmoituksen mukaisesti on perusteltua olettaa, että tähän vastuulliseen ikään asti pieni lapsi varttuu Jumalan yhteydessä eikä rikkomuksia lueta lapsen syyksi. Sanoohan Jeesus heistä, että; "katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa" (Matt. 18:10b).

Viimeistään vastuulliseen ikään tultuaan ihminen kuitenkin tarvitsee uskon synnyttävää evankeliumia, minkä voimasta hän voi uudestisyntyä Jumalan lapseksi ja saada syntinsä anteeksi. Myös maallisen lain edessä ihminen tulee Suomessa rikosoikeudelliseen vastuuseen vasta täytettyään 15 vuotta.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle