Share |

Antikristuksen ilmestyminen ja varjeltuminen koetuksen hetkestä, 2.Tess. 2. ja Ilm. 3

Antikristus tulee - oletko valmis välttämään sen?

1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. (2.Tess. 2)


1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

Jakeet 1-2 Jakeessa kaksi mainitaan käsite "Herran päivä". Sillä voidaan tarkoittaa jakeessa yksi mainittua Jeesuksen toista tulemusta tai vanhatestamentillista "Herran päivää", eli ahdistuksen aikaa, mikä Raamatun mukaan kohtaa koko maailmaa aikojen lopussa. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Apostoli antaa ymmärtää, että aikojen lopulla kristikuntaa pyritään harhauttamaan uskomaan "Herran päivän" olevan jo läsnä. New International Version kääntää jakeen lopun; asserting that the day of the Lord has already come.


3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Jakeet 3-4 Apostoli toteaa sellaisen olevan mahdollista vasta sen jälkeen, kun kristikunnassa tapahtuu ensin "luopumus" raamatullisesta kristillisyydestä ja sen myötä myös antikristus ilmestyy. Vasta "luopumuksen" tapahduttua olisi "Herran päivän" mahdollista tulla. Tästä kristikunnan lopun ajallisesta luopumuksesta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

Antikristus on se, joka kieltää Jeesuksen jumaluuden;

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. (1.Joh. 4)

 Antikristus tietysti pyrkii harhauttamaan ihmisiä uskomaan hänen itsensä olevan Jumala Kristuksen sijaan. Jumalan temppeliin asettuminen voi tarkoittaa vain Jerusalemiin tai muualle rakennettua maallista Jumalan temppeliä, koska seurakuntatemppeli, eli Kristuksen omat maan päällä on jo temmattu pois ennen antikristuksen ilmestymistä, kuten seuraavissa jakeissa osoitetaan.

Antikristillinen henki on ollut maailmassa seurakunnan ajan alusta alkaen;

Lapsukaiset, nyt on viimeinen (uuden liiton seurakunnan) aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. (1.Joh. 2:18)

Täyden vallan se saa kuitenkin vasta seurakunnan, eli "taivasten valtakunnan maan päällä" poistuessa maailmasta sitä pidättämästä seurakunnan ylösotossa. Antikristuksella on ollut monia edelläkävijöitä, eräänä heistä Holokaustin toteuttanut Aadolf Hitler, josta myös Danielin kirja ennustaa 7. luvun pienenä sarvena. Siitä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Kristinuskon ulkopuolisista uskonnoista Jeesuksen jumaluutta vastaan hyökkää voimakkaimmin islam. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Jakeet 5-8 Jakeessa kuusi mainitaan persoonaton pidättäjä, "mikä" pidättää, ja jakeessa seitsemän persoonallinen pidättäjä, "joka" pidättää. New King James kääntää jakeet;

And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time.
For the mystery of lawlessness is already at work; only He who now restrains will do so until He is taken out of the way.

Ensin mainitaan jakeessa kuusi neutri pidättäjä to katekhon (asia). Se ei voi olla muu kuin Kristuksen seurakunta, eli uudestisyntyneet uskovat maan päällä, Matt. 16:18. Jumala estää antikristusta ilmestymästä niinkauan kun seurakunta on maan päällä.

Sitten jakeessa seitsemän mainitaan maskuliini ho katekhon (henkilö). Hän on persoonallinen pidättäjä, eli Pyhä Henki, joka asuu uudestisyntyneissä uskovissa, Joh. 14:16. Vain Jumala itse Pyhän Hengen kautta on kyllin voimakas pidättämään antikristusta. Sekä Kristuksen seurakunta että myös Pyhä Henki otetaan pois maan päältä seurakunnan ylösotossa ennen antikristuksen ilmestymistä. Tästä seurakunnan ylösotosta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa nk. ahdistuksen aika, minkä lopussa Kristus palaa takaisin maan päälle yhdessä ylöstemmatun seurakuntansa kanssa ja tuhoaa antikristuksen, Ilm. 19:11-21.

Jakeen 6b mukaan Antikristus ilmestyy "omalla ajallaan", mikä tarkoittaa Herran vihan päivää, eli ahdistuksen aikaa. Hänen aikansa koittaa vasta seurakunnan ajan jälkeen, kun pidättäjät ovat poistuneet.


9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta (evankeliumia), vaan mielistyneet vääryyteen.

Jakeet 9-12 Antikristus on saatanan inkarnaatio samoin kuin Kristus on Jumalan inkarnaatio. Seurakunnan poistuttua antikristus saa vallan tehdä väkeviä tunnustekoja ja ihmeitä valheen kaikella voimalla, mutta ei ennen sitä. Antikristus saa vallan eksyttää niitä ihmisiä, jotka eivät ole uskoneet evankeliumia, vaan ovat "mielistyneet vääryyteen". Nämä ihmiset ovat hengellisesti kuolleita ja uudestisyntymättömiä ja ovat siksi menossa kadotukseen, jae 10a. Vain heille Jumala lähettää väkevän eksytyksen seurakunnan poistuttua maan päältä.

Myös Ilmestyskirja puhuu tästä "koetuksen hetkestä", mikä kohtaa koko maailmaa aikojen lopulla;

10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan (varjelen) sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. 8Ilm. 3:10)

Jumala lupaa varjella seurakuntansa antikristukselta, eli "koetuksen hetkestä", jolloin hän ilmestyy saatanan kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Jae Ilm. 3:10 on alkutekstin mukaan "varjelen sinut koetuksen hetkestä" ja siinä käytetään ilmaisua ek hora peirasmos, mikä tarkoittaa "kokonaan pois kiusauksen hetkestä". Näin sen kääntävät useimmat muutkin raamatunkäännökset. Tätä me rukoilemme myös Isä meidän rukouksessakin sanoen "äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta".

Jos seurakunta ei varjeltuisi antikristuksen eksytykseltä, olisi mahdoton ymmärtää Paavalin sanoja hänen ensimmäisessä kirjeessään Tessalonikalaisille ilmoittamaansa Herran yllättävää tulemusta kuin varas yöllä;

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. (1.Tess. 5)

Herran tulemus "kuin varas yöllä" on ilmoitettu myös Matt. 24:43, 2.Piet. 3:10 ja Ilm. 3:3.


On mahdotonta yhdistää Herran yllättävä tulemus keskellä rauhaa "kuin varas yöllä" sitä edeltävään antikristuksen kaikkien aikojen suurimman eksytyksen ja vainon aikaan jakeissa 9-12, mikä on merkkien merkki lopun ajan kristikunnalle. Ainoa mahdollinen selitys on se, että seurakunnan ylösotto tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Muutoin Paavalin ensimmäinen ja toinen Tessalonikalaiskirje ovat liian suuressa ristiridassa keskenään ja jälkimmäisen kirjeen on oltava väärennös.


13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Jakeet 13-14 Ne, jotka ovat uskoneet "totuuden", eli evankeliumin, pääsevät pakoon antikristillistä lopun ajan eksytystä. Tähän Jeesus viittasi todetessaan opetuslapsille lopunaikoja käsitelleessä puheessaan;

34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (Herran päivä, ahdistuksen aika) yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. (Luuk. 21)

Herran tulemuksen ajan seurakunta tarvitsee voimaa evankeliumin totuudesta kiinnipitämiseen, että he pääsevät "pakenemaan" Herran vihan päivää ja antikristusta seurakunnan ylösotossa, 1.Tess. 4:17. Ylösoton jälkeen he "seisovat Ihmisen Pojan edessä" tullen osallisiksi Jeesuksen Kristuksen kirkkaudesta. Samaan aikaan maan päälle jääneet jumalattomat näkevät antikristuksen ilmestymisen "valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä".


15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

Jakeet 15-17 Apostoli palaa jakeeseen kaksi ja kehoittaa pitämään kiinni apostolisesta opetuksesta etteivät uskovat anna eksyttää itseään; ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

Ennen ahdistuksen aikaa ja antikristusta tapahtuu nk. toinen hengenvuodatus Jerusalemissa. Tästä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.


Tämä lopun ajan suuri herätys leimataan nimikristittyjen taholta antikristuksen ilmestymiseksi, koska sen yhteydessä tehdään ennen näkemättömän suuria ihmetekoja. Silloin väitetään valheellisesti Herran päivän jo olevan käsissä muka antikristuksen ilmestymisen myötä. Herätyksessä julistetaan Jeesuksen pikaista paluuta.


Tämän seurauksena kristikunnassa luste erotetaan nisusta ja nisu, eli ne, jotka toivottavat Herransa paluun tervetulleeksi, lähtevät seurakunnan ylösottoon, mutta luste, eli ne, jotka toivovat Herransa paluun viipyvän, jäävät maan päälle Herran vihan päivään, eli ahdistuksen aikaan. Heille myös oikea antikristus ilmestyy, mutta vasta sen jälkeen, kun seurakunta on jo poistunut maan päältä sitä pidättämästä.

Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle