Jeesus vertaa tulemuksensa aikaa Sodoman tuhoon

Correcting the old wrong ideas about Sodom, Gomorrah – Erasing 76 Crimes

Jeesuksen paluun kuvaus Luukkaan mukaan

28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.
32 Muistakaa Lootin vaimoa! (Luuk. 17)

Jeesus vertasi puheessaan opetuslapsilleen toista tulemistaan Sodoman tuhoon ja Lootin perhekunnan pakoon kaupungista ennen sen tapahtumista. Saman tekstijakson lopussa Herra sanoi sen kuvaavan juuri seurakunnan ylösottamista:

34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. (Luuk. 17)

Loot perheineen kuvaa symbolisesti Jeesuksen vertauksessa lopun ajan seurakuntaa, eli hänen omiaan ennen hänen paluunsa hetkellä. Heidät otetaan pois juuri ennen tuhon tuloa sen jälkeen, kun se on heille ilmoitettu. Jeesus palaa samaan asiaan Luukkaan 21. luvussa, missä hän on alla olevan tekstijakson edellä jakeissa 25-27 kuvannut lopun ahdistuksen aikaa:

34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niin kuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. (Luuk. 21)

Sodoman tilanne

Sodoman tapahtumia kuvataan 1. Mooseksen kirjan luvussa 19. Sieltä ilmenee, mikä oli Sodoman tilanne ennen sen tuhoutumista. Mooseksen kirjan kuvauksen perusteella homoseksuaalisuus oli Sodomassa yleisesti hyväksyttyä, vrt. 1.Moos. 19:4-5. Tämän perusteella on tullut käyttöön myös termi "sodomia". Toinen Sodoman synti oli profeetta Hesekielin mukaan; "ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut." , Hes. 16:39. Onko maailma juuri nyt meidän päivinämme muuttumassa Sodoman kaltaiseksi?

Sodomalaiset myös ylpeilivät synneillään niitä mitenkään salaamatta; syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa, Jes. 3:9. Tämän vuoksi Loot koki elämänsä vaivautuneeksi sodomalaisten keskellä.

7 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi;
8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. (2.Piet. 2)

Sodomaan myöhään illalla, symbolisesti juuri ennen Herran paluuta, saapuvat kaksi Jumalan enkeliä ilmoittivat Lootille, että he tuhoaisivat kaupungin Herran käskystä:

12 Vieraat sanoivat Lootille: "Jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku, vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois,
13 sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen. (1.Moos. 19)

Merkillepantavaa on, että he eivät kuitenkaan voineet tuhota sitä ennen kuin Loot perhekuntineen (lopun ajan seurakunta) olivat poistuneet sieltä, 1.Moos. 19:22. Siitä kertoo myös Jeesuksen em. vertaus.

Niilo Ylivainion näky

Ukkoskausi on alkamassa – täällä sijaitsee Suomen salamakeskus - MTVuutiset.fi

Myös Niilo Ylivainion Alajärvellä 1956 saamassa näyssä, mikä koski lopun ajan elonkorjuuta kerrotaan lopun ajan tuhon enteistä ja niiden alla tapahtuvasta viimeisestä, kiireessä suoritetusta elonleikkuusta:

Tuuli nousi, idästä, toi synkkiä pilviä, isoja lonkoja, ne laskeutuivat alaspäin. Minulle tuli tunne, että tulossa on hirmumyrsky. Juuri silloin lähtivät vanhanaikaiset vankkurit liikkeelle. Tuli miehiä, jotka nostivat hirmuisella kiireellä lyhteitä vankkureille, leikattua viljaa, pilvien alla, tuulessa, mustien pilvien alla. Siihen päättyi näky.

Ylivainion näyn ja Jeesuksen ilmoituksen välillä on huomattava analogia tapahtumien kulusta ja kiireestä tuhon enteiden alla. 

Palindromipäivänä 22022022

Harri A