Share |

Viikunapuun merkki 1948 ja viimeisen sukupolven pituus

Eskatologiassa, eli lopun aikoja koskevassa raamatuntutkimuksessa on vaihdettu mielipiteitä nk. viikunapuun merkistä. Jeesus viittasi viikunapuun lehteen puhkeamiseen lopun aikoja käsitelleessä, opetuslapsilleen suunnatussa Öljymäen puheessaan, Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Raamatun perusteella viikunapuun lehteen puhkeaminen viittaa niin selkeästi Israelin valtion itsenäistymiseen 1900-luvulla, että sitä ei voi ohittaa. Mistä voimme niin päätellä? Mikä on nk. viikunapuu sukupolven pituus?

figtree.jpg

 

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Sisällysluettelo

1. Oppikaa vertaus viikunapuusta

2. Palmusunnuntain profeetalliset teot Jerusalemissa

3. Jeesuksen profeetallinen teko matkalla Betaniasta takaisin Jerusalemiin

4. Luukkaan kertomus tuoreesta ja kuivasta puusta

5. Viikunapuu symboloi juutalaisten kansalliskotia, eli valtiollista Israelia omassa maassaan, Erets Israelissa

6. Viimeisen sukupolven pituus?

 

1. Oppikaa vertaus viikunapuusta!

Tutkimme seuraavassa "viikunapuun lehteenpuhkeamisen merkkiä" Matteuksen ja Luukkaan mukaan. Oliko Israelin valtion itsenäistyminen vuonna 1948 tämä merkki?

Jeesuksen mainitseman viikunapuun symbolinen merkitys oli opetuslapsille tuttu VT:sta. VT puhuu viikunapuusta usein vertauskuvallisesti. "Istua viikunapuun alla" merkitsee  rauhaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä maassa, vrt. 1.Kun. 4:25 ja Miika 4:4. Herran rangaistustuomioita sanotaan toisinaan kansan viikunapuun hävittämiseksi, vrt. Hoos. 2:12 ja Aamos 4:9. Vihollisen tuhotyötä luonnehditaan kansallisen viikunapuun katkaisemiseksi, vrt. Jooel 1:7. Opetuslapsille viikunapuu siis kuvasi VT:n perusteella ensisijassa symbolisesti juutalaisten kansalliskotia omassa maassaan, Erets Israelissa. Sinne he olivat palanneet Babylonian karkotuksesta nk. Kooreksen ediktillä vuonna 539 eKr. Silloin Juudean eteläosaan palasi kaksi heimoa pakkosiirtolaisuudesta, juudalaiset ja benjaminilaiset. Siitä voidaan myös katsoa juutalaisuuden ajan alkaneen. 

32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. (Matt. 24:32-34)

Jeesus puhuu pääsiäisviikon keskiviikkona, poistuttuaan viimeisen kerran temppelistä, ns. Öljymäen puheensa, mikä käsittelee lopun aikoja. Puheensa loppuosassa hän mainitsee vertauksen viikunapuuusta ja kehoittaa opetuslapsia oppimaan siitä ja tarkkailemaan viikunapuun puhkeamista lehteen.

29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan (1000-vuotinen) valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. (Luuk. 21:29-32)

Luukkaan evankeliumissa Jeesus viittaa jakeessa 31 aiemmin puheessaan jakeissa 25-28 kuvaamaansa suuren ahdistuksen aikaan ja paluuseensa maan päälle. Kun viikunapuun lehdet tulevaisuudessa puhkeavat uudelleen lehteen, eli symbolisesti juutalaisvaltio ilmestyy uudelleen maailmannäyttämölle, myös lopun ajallisen ahdistuksen aika ja Jeesuksen paluu ovat lähellä, oven edessä. Sen tapahtuminen merkitsee myös "kesän", eli Kristuksen paluunsa yhteydessä perustaman 1000-vuotisen messiaanisen valtakunnan läheisyyttä. Sana "kesä" viittaa tässä myös koko luomakunnan uudistumiseen 1000-vuotisessa valtakunnassa, vrt. Sak. 14:8 ja Hes. 47:9 ym. Sama sukupolvi, joka näkee viikunapuun puhkeavan lehteen, eli Israelin valtion muodostuvan uudelleen entiselle paikalleen, Erets Israeliin, tulee näkemään myös Kristuksen paluun ja 1000-vuotisen valtakunnan perustamisen. Sukupolven pituus on Raamatussa 60-120 vuotta, vrt. 1.Moos. 6:3, Ps. 90:10 ja 4.Moos. 32:11-13.

Jeesus käyttää "tämä sukupolvi ei katoa" ilmaisua myös Matt. 23:36 mukaan siitä ihmisjoukosta, joka hylkäsi Jeesuksen ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Silloin hän ennakoi oman aikansa sukupolven päälle tulevaa tuomiota. Se toteutui Jerusalemin hävityksessä vuonna 70, vajaat 40 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen.

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta samassa paikassa, Öljymäellä, yli 40 päivää myöhemmin juuri ennen hänen taivaaseen astumistaan;

6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille (messiaanisen) valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani
sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". (Ap.t. 1:6-8)

Evankeliumi vietäisiin ensin "maan ääriin" asti ja vasta sitten tulisi uudelleen juutalaisten vuoro. Vasta silloin Herra palaa rakentamaan Israelille (1000-vuotisen) messiaanisen valtakunnan, mitä opetuslapset kyselivät. Jeesuksen aikaiset opetuslapset eivät nähneet Herransa paluuta, koska heillä oli erilainen tehtävä, eli evankeliumin vieminen maan ääriin asti ennen 1000-vuotisen valtakunnan perustamista. Siksi heille ei kuulunut Herransa paluun aikojen ja hetkien tietäminen. Vasta sen jälkeen, kun koko maailma on evankelioitu, tulee aika rakentaa Israelille valtakunta myös maan päälle. 

Jeesuksen aikainen juutalainen sukupolvi näki messiaansa saapuvan, mutta hylkäsi hänet. Israelin maan viikunapuu kirottiin. Sen seurauksena sama sukupolvi koki myöhemmin Jerusalemin ja temppelin tuhon sekä kansan maanpaon Erets Israelista. Sen jälkeen juutalainen kansa oli hajotettuna kaikkien kansojen sekaan lähes kahden tuhannen vuoden ajan.

Lopun aikana Jeesuksen mukaan Israelin viikunapuu puhkeaa uudelleen lehteen, eli juutalaiset palaavat takaisin maahansa, Erets Israeliin, vrt. myös Aamos 9:14. Maa itsenäistyi vuonna 1948. Tämä juutalainen sukupolvi tulee Raamatun mukaan ottamaan Jeesuksen vastaan messiaana, toisin kuin Jeesuksen aikainen sukupolvi. Tämä sukupolvi tulee sen seurauksena näkemään myös  messiaansa paluun perustamaan maan päälle 1000-vuotisen messiaanisen valtakuntansa, jota hallitaan Jerusalemista käsin. Herra palaa takaisin samalle profeetalliselle paikalle, Jerusalemin itäpuolella sijaitsevalle Öljymäelle, missä hän puhui eskatologisen puheensa ja mistä hän myös nousi taivaaseen, vrt. Sak. 14:4 ja Ap.t. 1:11

 

2. Palmusunnuntain profeetalliset teot Jerusalemissa

Uuden temppelin rakentaja saapuu aasilla ratsastaen, Sak. 9:9

Kolme päivää aiemmin, Palmusunnuntaina, oli Jeesus ratsastanut Jerusalemiin ja kansa oli tervehtinyt häntä messiaana;

Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"/ Matt. 21:6-9

Kuvahaun tulos haulle palmusunnuntai

Jeesus ilmaisi messiaanisuutensa ensi kerran avoimesti ratsastaessaan Palmusunnuntaina aasilla Jerusalemiin. Silloin hän toteutti profeetta Sakarjan messiasprofetian, Sak. 9:9, minkä juutalaiset tunnistivat. Häntä tervehdittiin Daavidin poikana. Daavidin poika on VT:n mukaan ensisijaisesti juuri temppelin rakentaja, vrt. 1.Kun. 5:5. Jeesus ratsasti Daavidin poikana kaupunkiin uuden, kaikille kansoille tarkoitetun temppelin rakentajana. Tämä merkitsi myös vanhan, vain juutalaisille tarkoitetun temppelin loppua.

Myös Salomo oli Daavidin poikana aikoinaan ratsastanut kaupunkiin sen jälkeen, kun hänet oli voideltu Israelin kuninkaaksi. Sen jälkeen Salomo rakensi Jerusalemiin kivestä ja puusta tehdyn temppelin juutalaisille. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen Serubbaabel rakensi ensimmäisen temppelin paikalle toisen temppelin, minkä Herodes myöhemmin laajensi. Jeesus, profetian lopullisena toteuttajana, rakensi kaupungissa käsittä tehdyn kolmannen temppelin, so. uuden liiton seurakunnan/kirkon, mihin tulivat kuulumaan kaikki häneen uskovat ihmiset kaikkina aikoina etnisestä alkuperästään riippumatta. Tämä temppeli ei ollut enää paikkaan sidottu, vaan se laajeni käsittämään koko maailman, Jes. 49:6.

Palmusunnuntaina Jeesus saapui kaupunkiin rakentamaan messiaanisen, hengellisen temppelinsä, mikä tulisi koostumaan "elävistä kivistä", vrt. 1.Piet. 2:5. Jeesuksesta itsestään tuli "kulmakivi" tähän uuteen, järjestyksessä kolmanteen temppeliin, vrt. Jeesuksen sanat "hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä rakennan sen kolmessa päivässä", Joh. 2:19. Tällä Jeesus ennakoi tulevaa ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan.

Uusi hengellinen temppeli tulee olemaan kaikkien kansojen rukoushuone, Jes. 56:7

Myöhemmin samana päivänä Jeesus teki Jerusalemissa vielä toisenkin profeetallisen teon pyhäkön alueella ajamalla rahanvaihtajat ja kyyhkystenmyyjät pois nk. pakanoiden esipihalta.

Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet./ Matt. 21:12

Temppelialueella kelpasi vain tyyroslainen raha ja sinne saapuvat pyhiinvaeltajat vaihtoivat temppeliveron maksua varten "valuuttaa" juuri pakanoiden esipihalla. Samoin siellä myytiin uhrieläimiä ja niistä kyyhkyset oli tarkoitettu kaikkein köyhimmille. Pakanoiden esipihalle asti pääsivät kaikki pyhäkössä vierailevat, mutta siitä eteenpäin varsinaisen temppelin alueelle saivat mennä vain juutalaiset. Muilta sinne pääsy oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty.

Ajaessaan markkinaväkeä pois esipihalta Jeesus julisti paikalla oleville juutalaisille;

"Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan."/ Matt. 21:13b

Markus tarkentaa Jeesuksen sanoja temppelin puhdistuksen kuvauksessaan ; "Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi", Mark. 11:17. Tämä on viittaus Jesajan profetiaan, Jes. 56:7, missä Jesaja kirjoittaa uudesta seurakunnasta, johon muukalaisetkin (pakanakansat) tulevat liittymään. Evankeliumi tulisi leviämään kaikille kansoille maan ääriin asti, mutta  "juutalaisten huone oli jäävä hyljätyksi", vrt. Matt. 23:38. Jumalan läsnäolo poistui Jerusalemin temppelistä ja siirtyi ensimmäisen helluntain jälkeen nk. seurakuntatemppeliin, eli Jeesukseen uskovien ja uudestisyntyneiden ihmisten sydämiin, Jer. 31:33b.

Jeesus ennakoi tällä profeetallisella teollaan ja lausunnoillaan uuden seurakunnan/kirkon ajan alkamista, missä evankeliumi vietäisiin Jerusalemista alkaen kaikille kansoille. Se tulisi samalla merkitsemään juutalaisen kansan pääosan joutumista toistaiseksi syrjään Jumalan pelastussuunnitelmasta, olivathan he tehneet Jumalan huoneesta "ryövärien luolan". Jeremiaan kirjasta otettu lainaus viittasi katumattoman kansan turvautumiseen temppeliin, vaikka jatkoivat syntielämäänsä entiseen malliin, Jer. 7:11.


Sama ilmiö esiintyy myös uuden liiton temppelissä silloin, kun ajatellaan pelkän kirkon jäsenyyden tai kastamisen riittävän taivaspaikkaan ilman parannuksen tekemistä syntielämästä. Se tekee kirkosta samalla tavoin ryövärien luolan, mihin katumaton kansa turvautuu jatkaen samalla syntielämäänsä entiseen malliin.


Vanhan temppelin on väistyttävä uuden tieltä, Matt. 24:2

Uuden seurakuntatemppelin ajan koittaessa vanha kivestä ja puusta rakennettu temppeli menetti merkityksensä. Siihen ei tulisi jäämään "kiveä kiven päälle", Matt. 24:2. Tämä toteutui vuonna 70 roomalaisten tuhotessa kaupungin ja temppelin.

Sanonta "kiveä kiven päälle" esiintyy Hagg. 2:15:ssä ja siinä se viittaa uuden temppelin perustuksien laskemiseen. Perustuksen laskemisella oli antiikin maailmassa huomattava uskonnollinen merkitys. Siksi Serubbaabel laski toisen temppelin perustuksen tarkasti ensimmäisen, Salomonin rakentaman temppelin päälle, ks. Esra 5:15. Jeesuksen perustama ja rakentama uuden liiton temppeli tulisi olemaan täysin erilainen kuin aiemmat. Se koostuu ihmisistä, joissa Jumala itse asuu Pyhän Henkensä kautta ja muodostaa "taivasten valtakunnan maan päällä", vrt. Luuk. 17:21. Siksi vanhaan ei tulisi jäämään "kiveä kiven päälle". Vanha temppelipalvelus kertoi esikuvallisesti Kristuksen tulevasta uhrista ja kun Jeesus antoi uhrinsa Golgatalla, esikuvaa ja temppeliuhreja ei enää tarvittu;

16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. (Hepr. 10. luku)

Uusi, elävistä kivistä rakennettava seurakuntatemppeli perustettiin profeettojen (VT) ja apostolien (UT) varaan ja kulmakivenä siinä oli itse Jeesus Kristus, josta sekä Vanha että Uusi testamentti todistavat. Vanha testamentti ennalta ja Uusi testamentti täyttymyksestä käsin. 

Näillä kahdella Palmusunnuntain profeetallisella teollaan Jeesus ennakoi uuden ajan tulemista, jolloin vanha joutuisi vääjäämättä väistymään sen tieltä. Uusi temppeli rakennettaisiin Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Se tulisi olemaan kaikkien kansojen rukoushuone. Palmusunnuntain iltana Jeesus poistui kaupungista yöpymään Betaniaan, Öljymäen toiselle puolelle.

3. Jeesuksen profeetallinen teko matkalla Betaniasta takaisin Jerusalemiin

Viikunapuu, eli juutalaisvaltio kuivettuu vanhan temppelin mukana

Palmusunnuntaita seuraavana maanantaiaamuna, palatessaan opetuslastensa kanssa yöpaikastaan Betaniasta takaisin kaupunkiin, Jeesus teki heidän nähden vielä kolmannen merkittävän profeetallisen teon;

Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako". Ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: "Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä (juutalaisilla) olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle (symbolisesti Jeesukselle): 'Kohoa ja heittäydy (kansojen) mereen', niin se tapahtuisi./ Matt. 21:18-21

Aiheeseen liittyvä kuvaJeesuksen tässä profeetallisessa teossa hän ennakoi viikunapuun, eli symbolisesti kansallisen ja valtiollisen Israelin tulevan määräaikaisen hylkäämisen Jumalan pelastusuunnitelmassa. Hänen kansansa tulisi hylkäämään messiaansa ja se johtaisi väistämättä myös sen syrjäyttämiseen ja tuhoon. Jeesus ei sillä kertaa löytänyt etsinnästä huolimatta varhaishedelmiä viikunapuusta. Toisin sanoen hän ei löytänyt kansassa uskoa hänen messiaanisuuteensa pientä opetuslasten joukkoa lukuunottamatta. Markus kertoo syyn tähän, "sillä silloin ei ollut viikunain aika", Mark. 11:13.

Viikunapuun, eli juutalaisten kansallisvaltion puhkeaminen uudelleen lehteen aikojen lopulla

Evankeliumi menisi ensin kaikille kansoille ja vasta sen jälkeen, viikunapuun puhjetessa uudelleen lehteen aikojen lopulla, tulisi taas kansallisen Israelin aika vastaanottaa Jeesus messiaanaan. Vertaa tähän myös Jeesuksen sanat juutalaisille poistuessan viimeisen kerran pyhäkön alueelta, Temppelivuorelta;

39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." (Matt. 23)

Profeetta Sakarja kuvaa tätä aikojen lopun käännettä seuraavasti;

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista./ Sak. 12:10

Viikunapuusta jäi kuitenkin kanto jäljelle, niinkuin kr. alkuteksti sanoo. Se kuivettui "juuresta ylöspäin" eli "ek rhiza", vrt. Mark. 11:20. Toisin sanoen juutalainen kansa kykenisi säilyttämään kansallisen identiteettinsä ja olemassa olonsa koko pitkän maanpakolaisuutensa aikana, kunnes kanto eräänä päivänä jälleen versoaisi juutalaisvaltioksi. Siksi Jeesus kehoittaa juutalaisia opetuslapsiaan (ja symbolisesti koko juutalaista kansaa) samassa yhtyeydessä; "pitäkää usko Jumalaan", Mark. 11:22. Aikojen lopulla tulisi vielä uudelleen heidän vuoronsa.

Niiinkuin messias Jeesus tulisi olemaan kaksi päivää haudassa ristinkuolemansa jälkeen, myös juutalainen kansa tulisi olemaan kaksi tuhatta vuotta syrjässä Jumalan pelastussuunnitelmassa, kunnes tulisi sen vuoro "nousta ylös" kunniassa kuten Kristuskin nousi ylös kolmantena päivänä. Silloin juutalaiset ottavat kansakuntana omassa maassaan Jeesuksen vastaan messiaanaan ja Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki tuhatvuotisessa valtakunnassa, minkä Kristus perustaa palatessaan takaisin maan päälle. 

1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.
2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.
3 Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. (Jes. 60)

Mereen heittäytyvä vuori, joka täyttää koko maailman

Puhuessaan viikunapuun kiroamisen yhteydessä mereen heittäytyvästä vuoresta (Matt. 21:21) Jeesus viittaa Danielin 2. luvun profetiaan;

31 Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.
32 Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.
33 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
34 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 
35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan (=maailman). (Dan. 2)

Ilman ihmiskättä irtautuva kivilohkare kuvaa Jeesuksen paluuta ja koko maailman täyttävä vuori kuvaa 1000-vuotista valtakuntaa, minkä Jeesus palatessaan maan päälle tulee perustamaan. Tämä vuori tulee heittäytymään "pakanakansojen mereen" (vrt. Dan. 7:3 ss.), eli Jeesuksen paluu maan päälle tulee tapahtumaan, kun juutalaiset sitä Jeesukselta aikojen lopulla pyytävät, vrt. Matt. 23:39Silloin he uskossa toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi takaisin ja hän palaa Jerusalemiin perustamaan valtakunnan Israelille, vrt. unen selitys Dan. 2:44-45. Silloin Jerusalemista käsin hallitaan koko maailmaa ja kansakunnat vaeltavat sinne maan ääristä kuulemaan Herran sanaa. Evankeliumi viedään ensin Jerusamista lähtien maan ääriin asti ja aikojen lopussa palataan maan ääristä takaisin kohti Jerusalemia kuulemaan Herran sanaa.

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." (Miika 4)

 

4. Luukkaan kertomus tuoreesta ja kuivasta puusta

Jeesus viittasi viikunapuun, eli valtiollisen Israelin kuivumiseen myös kantaesaan ristiään matkalla Golgatalle;

Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'.Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'.Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" (Luuk. 23: 27-31)

daughters_of_jerusalem.jpg

Vanha Kirkkoraamattu 1776 kääntää Jeesuksen sanat Jerusalemin tyttärille jakeessa 31 kieliopillisesti oikein; Sillä jos he nämät tekevät tuoreessa (viikuna) puussa, mitä sitte kuivassa tapahtuu? (Luuk. 23:31, KR 1776). 

Samoin kääntää mm. New International Version; For if people do these things when the tree is green, what will happen when it is dry? (Lk. 23:31, NIV)

Jeesuksen aikana kansallisen Israelin viikunapuu oli vielä tuore ja he asuivat omassa maassaan, Erets Israelissa, mutta se kuivui juutalaisten hylättyä messiaansa. Israelin viikunapuu kirottiin ja se kuihtui. Kansa joutui sen jälkeen pitkään maanpakoon pakanakansojen sekaan.

Roomalaiset toteuttivat Jeesuksen profetian kuivasta (viikuna) puusta ja tuhosivat Jerusalemin soraläjäksi vajaat 40 vuotta myöhemmin, vuonna 70. He ajoivat sen jälkeen kansan maanpakoon lähes 2000 vuodeksi. Jerusalemin hävityksen yhteydessä sai surmansa jopa useita satoja tuhansia, historioitsija Josefuksen mukaan yli miljoona, juutalaista. Piirityksen alkaessa kaupungin väkiluku oli moninkertaistunut siellä vietettävän pääsiäisjuhlan takia. Juutalaiset vaelsivat kaikkialta diasporasta Jerusalemiin kolme kertaa vuodessa uskonnollisten juhlien vuoksi ja pääsiäinen oli niistä suurin. Yli neljä kuukautta kestänyt piiritys oli erityisen vaikea juuri kaupunkiin saarroksiin joutuneelle siviiliväestölle elintarvikkeiden loppumisen vuoksi. Kaupungista pakoon yrittäneitä nälkiintyneitä pyhiinvaeltajia ja asukkaita ristiinnaulittiin Josefuksen mukaan jopa useita satoja päivässä ja niin paljon, että puut loppuivat kaupungin ympäriltä. Historioitsija Josefuksen mukaan nälänhätä kaupungissa oli piirityksen loppuvaiheissa niin suuri, että jotkut äidit jopa söivät lapsiaan.

Viikunapuu, eli valtiollisen Israelin olemassaolo omassa maassaan loppui, mitä Jeesuksen kärsimysviikolla tekemä profetallinen teko, viikunapuun kiroaminen, kaupunkiin johtavalla tiellä ennakoi. Jeesus profetoi Jerusalemin tulevasta tuhosta myös Matteuksen 22. luvun vertauksessaan kuninkaan pojan häistä;

7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa (Rooman legioonat) ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa (Jerusalemin). (Matt. 22:7)


Se, että Herra itse kirosi viikunapuun, tarkoittaa sitä, että myös juutalainen kansa annettiin uhriksi meidän pakanakansojen ja koko maailman evankelioinnin vuoksi. 


5. Viikunapuu symboloi Jeesuksen vertauksessa juutalaisten kansalliskotia, eli valtiollista Israelia omassa maassaan, Erets Israelissa

Vertaus viikunapuusta ei siis ollut opetuslapsille mikään uusi tai outo asia Jeesuksen Öljymäen eskatologisessa puheessa, vaan he olivat nähneet Jeesuksen tekevän em. merkittävät profeetalliset tekonsa, aasilla ratsastamisen kaupunkiin, temppelin puhdistuksen ja viikunapuunn kiroamisen, vain muutamia päiviä aiemmin. Asiaa oli varmasti ihmetelty ja se oli arvatenkin herättänyt myös runsaasti keskustelua opetuslasten joukossa.

Viikunapuun symbolinen merkitys oli opetuslapsille tuttu VT:sta. Opetuslapsille viikunapuu siis kuvasi VT:n perusteella ensisijassa symbolisesti juutalaisen kansan asumista omassa maassaan, Erets Israelissa.

Meillä on tästä Jeesuksen kärsimysviikon kolmannesta profeetallisesta teosta, viikunapuun kiroamisesta, kaksi silminnäkijäkuvausta Raamatussamme. Toinen apostoli Matteukselta, Matt. 21:17-21 ja toinen apostoli Pietarin kertomana ja Markuksen kirjaamana, Mark. 11:12-14 ja 20-24. Nämä kuvaukset eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne täydentävät oikealla tavalla toisiaan.


Viikunapuun merkki Jeesuksen Öljymäen puheessa on käsitettävissä juuri VT:n symboliikasta ja Jeesuksen viikunapuun kiroamiseen liittyvän profeetallisen teon kautta.


1900-luvulla viikunapuu, eli juutalaisten kansalliskoti, valtiollinen Israel, puhkesi jälleen lehteen sionismin vaikutuksesta Israelin valtion itsenäistyessä 14.5.1948. Se  tapahtui Euroopan juutalaisia kohdanneen katastrofin, "Holokaustin" jälkeen. Israelin valtion ilmestyminen maailman kartalle historialliseen paikkaansa on merkkien merkki myös Jeesuksen paluun läheisyydestä ja meidän "pakanain", eli pääosin pakanakansoista koostuvan seurakunnan ajan päättymisestä.

Israel_and_temple_mount.jpg

Viikunapuun lehteen puhkeaminen merkitsee myös sitä, että "kesä", eli  tuhatvuotisen valtakunnan perustaminen maan päälle "on lähellä". Pian on taas juutalaisten ja Israelin vuoro. Silloin tulee "viikunain aika" ja viikunapuusta löytyy myös hedelmiä, eli evankeliumi palautetaan takaisin sinne mistä se aikanaan lähti liikkeellekin, Israeliin. Niin lopulta "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:26.


"Kaikki Israel" tarkoittaa vanhan Israelin uskon molempia tyttäriä, juutalaisia ja kristittyjä. Ne molemmat ovat vanhan Israelin uskon perillisiä. Nuorempi tytär, eli kristityt, ovat jo pelastuksessa sisällä. Kun myös vanhempi tytär, eli juutalaiset, ottavat kansakuntana evankeliumin vastaan, niin "kaikki Israel" pelastuu. Silloin molemmat perilliset tulevat oksastetuiksi vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun, Room. 11:24.


 

Katsokaa myös kaikkia puita

Luukas lisää Jeesuksen kehoituksen viikunapuun lisäksi katsoa myös "kaikkien puiden" lehteen puhkeamista, Luuk. 21:29-32;

29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Israel oli YK:n 59. jäsenvaltio liittyessään järjestöön 11.5.1949. Tämän jälkeen on ollut varsinainen "muiden puiden lehteen puhkeamisten" buumi, eli kansallisvaltioiden itsenäistymisen suma. Nykyisin näitä "lehteen puhjenneita", eli itsenäistyneitä valtioita on YK:ssa jo lähes 200 kpl. Viimeinen aalto tuli Neuvostoliiton hajottua 1990-luvulla. Tämäkin on viikunapuun ohella myös toinen merkki Kristuksen paluun läheisyydestä. Myös Suomi kuuluu näiden "kaikkien puiden", eli 1900-luvulla itsenäistyneiden kansakuntien joukkoon.

"Kesän" ja Jumalan valtakunnan läheisyys merkitsee tässäkin Kristuksen paluuta ja sen jälkeen maan päälle perustettavaa 1000-vuotista messiaanista valtakuntaa, mitä hallitaan Jerusalemista käsin.

6. Viimeisen sukupolven pituus?

32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi (genea) ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. (Matt. 24)

Jeesus totesi apokalyptisessä, lopun aikoja koskevassa puheessaan jakeessa 34, että se sukupolvi, joka näkee viikunapuun, eli valtiollisen Israelin puhkeavan lehteen, näkee myös aiemmin jakeessa 27 mainitun Kristuksen paluun ja siihen liittyvät tapahtumat, Matt. 24:27. Lisäksi Israelin viiikunapuun jälleen versoaminen kertoo, että "kesä", eli allegorisesti VT:ssa juutalaisille luvattu 1000-vuotinen messiaaninen valtakunta on lähellä. Samoin kuin kesällä myös 1000-vuotisessa valtakunnassa luonto uudistuu ennennäkemättömällä tavalla, Sak. 14:6-8 ja Room. 8:21.

Sana "sukupolvi" on jakeessa 34 kreikaksi "genea", mikä käännetään suomalaisessa KR1938 kirkkoraamatussa lähes aina, noin 40 kertaa, sukupolveksi ja vain Fil. 2:15:ssä se käännetään vertauskuvallisesti "sukukunnaksi". Kreikan varsinainen "sukukuntaa" merkitsevä sana on "phyle". Jeesus käyttää samaa "tämä sukupolvi" ilmaisua ja genea-sanaa myös jakeessa 23:36, missä hän puhuu oman aikansa sukupolven päälle tulevasta tuhosta ja siitä, miten "juutalaisten huone" tulee jäämään hyljätyksi sen tähden, että he eivät ottaneet Messiastaan vastaan;

34 Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;
35 että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.
36 Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven (genea) päälle.
37 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38 Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. (Matt. 23)

Jakeen 35 Sakarias, Barakiaan poika, on sama profeetta, jonka kuolema mainitaan 2. Aik. 24:20-22:ssa. 2. Aikakirja on juutalaisten VT:n viimeinen kirja ja Aabelin murha on mainittu sen ensimmäisessä kirjassa, 1.Moos. 4:8,  joten sanonta "Aabelista Sakariaaseen, Barakiaan poikaan" kuvaa kaikkia juutalaisten Raamatussa, Tanakissa, mainittuja vanhurskaita, joita kansan johtomiehet olivat vainonneet. Näiden kaikkien marttyyrien veri oli tulossa Jeesuksen aikaisen sukupolven päälle.

Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta kului noin 40 vuotta siihen, että Rooma tuhosi Jerusalemin kaupungin ja temppelin vuonna 70. Jeesus oli ristiinnaulitsemisen tapahtuessa noin 33-vuotias, sillä Hän aloitti julkisen toimintansa 30-vuotiaana, Luuk. 3:23. Jeesuksen aikaisen sukupolven keskimääräinen pituus, erotuksena sukupolven maksimi eliniästä, (Thyers Greek Lexicon kohta 4) oli juuri 30-33 vuotta. Se oli myös Jeesuksen ikä Hänen julkisen toimintansa aikana. Jeesuksen syntymävuoden arvioidaan olleen muutamaa vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Jeesuksen oma sukupolvi, "tämä sukupolvi" jakeessa 23:36b, eli samaan aikaan Jeesuksen kanssa syntyneet ja vielä elossa olevat juutalaiset olivat siten 70-75 vuotiaita, kun Jumalan viha saavutti heidät jakeen 36b ennustuksen mukaisesti Jerusalemin hävityksessä vuonna 70. Toki tuhon alle jäi myös seuraavakin sukupolvi, eli Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen syntyneet, vrt. tähän;

25 Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän (Jeesuksen sukupolvi) päällemme ja meidän lastemme päälle. (Matt. 27:25)

Sukupolven eliniän pituus on ilmoitettu VT:ssa kolmella eri tavalla. Ensin Israelin kansa vaelsi erämaassa 40 vuotta, kunnes kaikki yli 20-vuotiaat olivat kahta lukuunottamatta kuolleet, 4.Moos. 32:11-13. Erämaassa sukupolven maksimi eliniäksi tuli siten laskettuna 60 vuotta. Sitä ennen Herra oli ilmoittanut vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen eliniäksi maan päällä korkeintaan 120 vuotta, 1.Moos. 6:3. Lisäksi Psalmissa 90 todetaan ihmisen eliniän olevan 70-80 vuotta, Ps. 90:10. Viimeksimainittu lienee keskiarvona lähimpänä todellisuutta myös meidän päivinämme. Miesten ja naisten yhteinen elinajanodote Suomessa oli vuonna 2014 noin 81 vuotta.


Tuho kohtasi Jeesuksen omaa sukupolvea (kr. genea) täsmälleen niinkuin Hän oli profetoinut. Siksi on perusteltua arvioida samalla tavalla myös "viikunapuun lehteen puhkeamisen", eli valtiollisen Israelin maailmankartalle ilmestymistä todistavan sukupolven pituus.


Israelin itsenäistymisestä 1948 laskettuna tulee 14.5.2018 kuluneeksi 70 vuotta ja sen perusteella on mahdollista arvioida Herran paluun ja siihen liittyvien asioiden alkavan tapahtua lähitulevaisuudessa. Tarkat ajat tietää kuitenkin vain Herra itse. Vuonna 1948 syntyneen "viikunapuu sukupolven" eliniän eräs raamatullinen pituus, 70-80 vuotta, päättyy vuonna 2028.

Yhdysvallat ilmoitti siirtävänsä suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin juuri 14.5.2018, Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlapäivänä. Tämä konkretisoi Yhdysvaltojen aiemmin edellisen vuoden joulukuussa antaman tunnustuksen Jerusalemista Israelin pääkaupunkina. Israelin 70-vuotis itsenäisyyspäivästä 14.5.2018 alkoi myös "viikunapuu sukupolven" raamatullisen eliniän (Ps. 90:10) viimeiset vuodet, maksimissaan 10 vuotta. Yhdysvaltojen suurlähetystön avaaminen Jerusalemissa juuri silloin oli siksi erittäin mielenkiintoista.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle