Paluu Israelin maahan 1900-luvulla, eli Mooseksen, Jeremiaan ja Hesekielin ennustama toinen exodus

 

Käymme seuraavassa lyhyesti läpi eräitä Raamatun profetioita nk. toisesta exoduksesta, eli juutalaisen kansan paluusta takaisin omaan maahansa, Erets Israeliin 1900-luvulla. Tällöin paluu tapahtui kaikkien kansojen seasta. Tutustumme myös apostoli Paavalin todistukseen juutalaisen kansan tulevaisuudesta. 

toinen_exodus2.jpg

Kuvassa yllä legendaarinen Exodus laiva, joka toi Holokaustista eloonjääneitä juutalaisia Erets Israeliin 1947.

Sisällysluettelo

1. Paluu kaikkien kansojen seasta, 5. Moos. 30:3,5

2. Toinen exodus, Jer. 16:12-16

3. Israelin maa, Hes. 11:16-17

4. Liitto Israelin kanssa on pysyvä, Jer. 31:35-37

1. Paluu kaikkien kansojen seasta, 5. Mooses 30:3 ja 5

3. ...niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.

5. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi. 

Ylläoleva profetia toteutui vasta 1900-luvulla, koska siinä mainitaan paluu kaikkien kansojen seasta. Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 500- ja 400-luvuilla eKr. palattiin vain yhden valtion ja siihen kuuluvien kansojen, babylonialaisten keskeltä, eikä siis kaikkien kansojen seasta niinkuin 1900-luvulla tapahtui. Babyloniaan ei myöskään viety koko kansaa, vaan ainoastaan osa siitä ja Babyloniasta palasi takaisin samoin vain osa sinne viedyistä, eli Juudan ja Benjaminin heimot. Sen sijaan roomalaiset ajoivat juutalaiset lähes kokonaan pois Erets Israelista nk. Juutalaissodissa vuosina 70 ja 135 jKr. Paluu takaisin kaikista maista tapahtui vasta 1900-luvulla juutalaisen kansallisuusaatteen sionismin seurauksena ja Israelin valtion itsenäistyessä. Paluu Babyloniasta oli kuitenkin esikuva jälkimmäisestä paluusta lähes 2500 vuotta myöhemmin.

Israelissa säädettiin vuonna 1950 paluumuuttoa koskeva laki, jonka mukaan kaikilla juutalaisilla on oikeus muuttaa maahan "olena" eli juutalaisena maahanmuuttajana ja saada maan kansalaisuus. Lain määritelmän mukaan juutalaiseksi katsotaan jokainen, joka on syntynyt juutalaisesta äidistä tai joka on kääntynyt juutalaiseen uskontoon, eikä ole minkään muun uskonnollisen yhteisön jäsen. Vuonna 1970 lakia laajennettiin koskemaan kaikkia juutalaisen vanhemman tai isovanhemman jälkeläisiä, juutalaisten puolisoita ja juutalaisen jälkeläisen puolisoa. Israelissa uskonnollinen ja kansallinen identiteetti sulautuvat toisiinsa. Israelin valtio koetaan omien kansalaistensa lisäksi myös maailman kaikkien juutalaisten valtioksi.

Tänä päivänä Israelissa asuu jo yli 5,5 miljoonaa juutalaista, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin historian aikana, joten myös jakeen 5b profetia on täyttynyt meidän aikanamme. Ennen maastakarkoitusta  ensimmäisellä vuosisadalla Palestiinan juutalaisten määräksi on arvioitu noin 2-3 miljoonaa. Alla olevassa kaaviossa on esitetty juutalaisten maahanmuutto Israeliin jakeen 3b mukaisesti vuosina 1948-2007 kaikista maailman maista;

maahanmuutto.png

2. Toinen exodus, Jeremia 16:12-16

12. Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.
13. Niin minä heitän teidät pois tästä maasta maahan, jota te ette tunne eivätkä teidän isänne tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna.
14. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta' (1. exodus),
15. vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut' . Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä (2. exodus).
16. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. 

Vielä Jeesuksen aikana sanottiin;"niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta". Lähtö Egyptistä oli ensimmäinen exodus. Vasta 1900-luvulla voitiin sanoa;"niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin Hän oli heidät karkoittanut". 1900-luvulla tapahtunut juutalaisten paluu maahansa olikin profeetta Jeremiaan ylläolevissa jakeissa kuvaama nk. toinen exodus.

Kolme ensimmäistä maahanmuuttoaaltoa, nk. Alijaa, saapui maahan juuri "pohjoisesta maasta" Israelista käsin katsoen, eli Venäjän juutalaisten asuinalueelta. Venäjän juutalaisten asuinalueella (The Pale) toimeenpantiin 1800-luvun lopulta alkaen juutalaisvainoja, nk. pogromeja, jotka pakottivat siellä asuvan juutalaisväestön lähtemään maasta. Osa näistä pakolaisista muutti Palestiinaan suurimman osan paetessa kuitenkin Yhdysvaltoihin.

Alla olevassa kuvassa on juutalaisia siirtolaisia Palestiinassa 1900-luvun alussa 1.Alijan aikoina;

1.alija.jpg

"Kalastajat" ylläolevassa jakeessa 16 kuvaavat sionisteja, jotka yrittivät aluksi huonolla menestyksellä saada juutalaisia muuttamaan takaisin isiensä maahan pois Euroopasta. Euroopan reformijuutalaiset olivat assimiloituneet Euroopan kansoihin eivätkä olleet kiinnostuneet paluusta Palestiinaan. Itä-Euroopassa asuvat ortodoksijuutalaiset taas elivät perinteisissä yhteisöissään ja odottivat vasta Messiaan vievän heidät takaisin luvattuun maahan. Vuosina 1929-1939 sionistit saivat vain noin 250.000 juutalaista palaamaan Palestiinaan ennen Toista maailmansotaa.

lapsia_auschwotzissa.jpgKaikki kuitenkin muuttui 1933 Hitlerin saadessa vallan Saksassa. Toisen maailmansodan yhteydessä natsien toimeenpanema Holokausti aiheutti siitä selviytyneiden juutalaisten muuton sodan jälkeen Palestiinaan ja Israelin valtion itsenäistymisen. Jakeen 16 "metsästäjät" kuvaavatkin kansallissosialistista Saksaa, joka pyrki tuhoamaan kaikki vaikutuspiirissään olevat juutalaiset Euroopassa. Tätä kutsuttiin "Juutalaiskysymyksen lopulliseksi ratkaisuksi Euroopassa". Kuusi miljoonaa juutalaista miestä, naista ja lasta, eli kaksi kolmannesta koko Euroopan juutalaisväestöstä sai surmansa tässä historian suurimmassa kansanmurhassa. Vasta Holokausti sai kaikki maailman juutalaiset hyväksymään sionismin ajaman juutalaisvaltion oikeutuksen. 

Yllä juutalaislapsia Auschwitzissa.

Israelissa 1950 säädetyn paluumuuttolain jälkeen maahan on saapunut juutalaisia jo lähes kaikista maailman maista. Viimeisin suuri paluumuutto tapahtui 1990-luvulla Neuvostoliiton hajottua, jolloin yli miljoona Venäjän juutalaista muutti Israeliin. He eivät päässeet muuttamaan Palestiinaan Balfourin julistuksen perusteella 1. Maailmansodan jälkeen, koska kommunistit ottivat vallan Venäjällä 1917. Heidän muuttonsa tapahtui siksi vasta kommunismin romahdettua ja Neuvostoliiton hajottua.

Näin on toteutunut Jeremiaan profetoima paluumuutto Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen myös "kaikista muista maista", joihin juutalaiset oli karkoitettu.

3. Israelin maa, Hesekiel 11:16-17

16. Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet.
17. Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. 

Juutalainen kansa säilytti identiteettinsä pitkän maanpakolaisuutensa aikanakin ja pysyi kansana vaikkakin ilman omaa maata. He säilyttivät juutalaisen kulttuurin ja uskonnon asumalla eristyksissä ja muodostamalla oman "Pyhän yhteisön", joka kuuliaisesti odotti Messiaan saapumista, joka veisi heidät takaisin omaan maahansa Palestiinaan. 1700-luvun lopulla syntynyt kansallisuusaate, eli nationalismi johti sionismin syntymiseen juutalaisena kansallisuusaatteena ja johti lopulta natsien toimeenpaneman Holokaustin jälkeen Israelin valtion itsenäistymiseen.

Ylläolevan jakeen 16b mukaisesti Herra varjeli vainoista huolimatta kansaansa kaikissa niissä maissa, jonne hän oli heidät karkoittanut. Muutoin ei juutalaisten säilyminen kansana olisi ollutkaan mahdollista. Tämä on myös todistus siitä, että Herra ei ole hylännyt kansaansa. Hän myös piti lupauksensa ja palautti heidät takaisin omaan maahansa 1900-luvulla, jae 17.

israelin_vaakuna.pngJuutalaisten palattua maahansa ja sen itsenäistyessä oli valtion nimeksi erilaisia vaihtoehtoja, mm. Siion ja Juudea. Kuitenkin Herra näki asian etukäteen ja jakeen 17b mukaisesti juutalaisvaltiolle annettiin nimeksi Israel. Myös heprean kieli, kuin ihmeen kautta, otettiin uudelleen käyttöön jo kolmannen Alijan aikana ennen ensimmäistä maailmansotaa. Tämä mahdollisti hyvin erilaisista kulttuuritaustoista kootun kansan kommunikoinnin yhteisellä kielellä ja oli edellytyksenä valtion kehittymiselle. Heprean kielen elvytti puhekieleksi Eliezer Perelmann, joka muutti Palestiinaan vuonna 1881 Venäjän juutalaisalueelta.

Yllä Israelin valtion vaakuna.

4. Liitto Israelin kanssa on pysyvä, Jer. 31:35-37

35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat-Herra Sebaot on hänen nimensä:

36. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset (juutalaiset) olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.37. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. 

Nykyisin on kristillisessäkin maailmassa laajalti vallitsevana nk. korvausteologia, jonka mukaan Jumala olisi hylännyt kokonaan maallisen ja kirjaimellisen Israelin, eli juutalaisen kansan eikä heillä olisi enää mitään tulevaisuutta Jumalan suunnitelmissa tai Raamatun profetioiden toteutumisessa. Maallista Israelia koskemaan olisi tämän ajattelun mukaan jäänyt lähinnä sille Vanhassa testamentissa luvatut kiroukset ja kaikki Israelille luvatut siunaukset koskisivat yksinomaan nk. hengellistä Israelia (Room. 2:28-29), eli seurakuntaa (kirkkoa). Ylläoleva Jeremian kirjan kohta osoittaa tämän mahdottomaksi niin kauan kuin päivä ja yö ja avaruuden kosmiset lait ovat voimassa.

auringon_pimennys.jpgJa nämä lait ovat voimassa vielä tänäkin päivänä. Otetaan muutama esimerkki liittyen em. Jeremian profetiaan yön ja päivän laeista. Esim. Kuu kiertää maapalloa vajaan  400.000 kilometrin päässä ja on läpimitaltaan noin neljäsosa maan läpimitasta. Aurinko taas on läpimitaltaan noin sata kertaa Maata suurempi ja se on Maasta 150 miljoonan kilometrin etäisydellä. Toisin sanoen Aurinko on läpimitaltan 400 kertaa Kuuta suurempi ja sijaitsee Maasta katsoen 400 kertaa kauempana.

Kuvassa oikealla näkyy täydellinen auringonpimennys, jolloin kuu peittää auringon taakseen.

Tämän vuoksi, aivan kuin "sattuman oikusta", ne näyttävätkin Maasta katsoen taivaalla täsmälleen samankokoisilta. Tämä johtuu siitä, että niiden etäisyydet Maasta ovat sellaiset, että niiden näennäiset läpimitat käyvät tarkasti yksiin. Aurinko valaisee päivää ja Kuu yötä. Sattumalta ei tämä ole tapahtunut, vaan tapahtui niinkuin Mooses ilmoittaa; 

16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle
18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. (1.Moos. 1)

Lisäksi mikäli Kuu kiertäisi Maata samassa tasossa kuin Maa kiertää Aurinkoa, Kuu peittäisi Auringon taakseen aina uudenkuun aikaan ja aiheuttaisi kerran kuukaudessa luontoa häiritsevän täydellisen auringonpimennyksen. Tämä vältetään, koska Kuun kiertorata Maan ympäri on, taas "sattumalta", muutaman asteen kallellaan. Näin täydelliset auringonpimennykset  ovat melko harvinaisia tapahtumia. Ylläoleva kuva täydellisestä auringonpimennyksestä havainnollistaa myös Kuun ja Auringon näennäisen yhtäsuuruuden Maasta katsottuna.

Kun nämä päivän ja yön lait ovat vielä voimassa yhä tänäkin päivänä, ei myöskään Herra ole hylännyt juutalaista kansaa, vaan Hän vielä kääntää heidän kohtalonsa ja armahtaa heitä.

 

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle