EU ei yhdisty liittovaltioksi ennen Kristuksen paluuta, Dan. 2

Suomessakin ollaan oltu viime aikoina huolestuneita Euroopan Unionin liittovaltiokehityksestä. Pelkona on, että tuleva EU:n liittovaltio mm. murentaa kansalliset kulttuurit ja luo Euroopan, missä kaikki puhuvat "rallienglantia". Sanooko Raamattu tästä mitään? Vastaus on myönteinen.

Kuvapatsas.jpg

Danielin toisessa luvussa kerrotaan kuningas Nebukadnessarin unessa näkemän ison kuvapatsaan kautta symbolisesti sen ajan suurvalloista. Kuvaus alkaa aikahistoriallisesti Babyloniasta, missä Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa. Ne kukin hallitsivat Danielin omaa, eli juutalaista kansaa ja heidän maatansa, Erets Israelia. Kuitenkin päähuomio kuvapatsaassa kiinnittyy yllättäen sen saven ja raudan sekaisiin jalkoihin ja varpaisiin, jotka ilman ihmiskättä irtautuva kivenlohkare murskaa ja siitä tulee koko maailman täyttävä vuori. Kivenlohkare kuvaa Kristuksen paluuta ja koko maailman täyttävä vuori 1000-vuotista valtakuntaa. Miksi paluu ei ole voinut tapahtua ennen 30.4.2006?

Babylonian kuninkaan uni suuresta kuvapatsaasta

Babylonian kuningas Nebukadnessar II näki unen suuresta kuvapatsaasta, minkä vain profeetta Daniel kykeni kuninkaalle kertomaan ja selittämään.

Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan (maailman). Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. (Dan. 2:31-36)

Kuvapatsas kuvasi oman aikansa suurvaltoja, jotka kukin vuorollaan tulivat hallitsemaan juutalaisia ja heidän maatansa, Erets Israelia. Kuvapatsas koostui viidestä eri osasta, jotka koostuivat myös viidestä erilaisesta materiaalista. Lopuksi kerrotaan myös kuvapatsaan sortuminen ilman ihmiskättä irtautuvan kivenlohkareen murskatessa sen raudan ja saven sekaiset jalat. Kivestä tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman. Jakeen 35 "maata" vastaava aramealaisen alkutekstin sana on "ara", minkä useimmat raamatunkäännökset kääntävät "koko maailmaksi".

Unen selitys

Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. (Dan. 2:37-40)

Selitys alkaa historiallisesti aikajärjestyksessä kuvapatsaan päästä, joka oli kultaa. Kultainen pää kuvaa Uusi-Babyloniaa, minkä hallitsija Nebukadnessar II oli unen nähnyt. Nebukadnessar oli vienyt juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuodesta 605 eKr. alkaen ja tuhosi myös Jerusalemin ensimmäisen, Salomonin rakentaman temppelin vuonna 586 eKr.

Sen jälkeen maailmannäyttämölle astuu Meedia-Persia, jota kuvaavat hopeinen rinta ja kaksi kättä. Persia kukisti ensin Meedian vuonna 550 eKr. ja yhdisti sen itseensä, siitä kaksi kättä. Sen jälkeen se kukisti Babylonian 539 eKr. kuningas Kyyros II Suuren johdolla. Kyyros salli juutalaisten palata Babyloniasta takaisin Juudeaan rakentamaan uudelleen Nebukadnessarin hävittämän temppelin. Uusi, nk. Toinen temppeli valmistui vuonna 516 eKr.

Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa, diadokien Kreikkaa. Aleksanteri kukisti persialaiset ensin Granikosjoella 334 eKr. ja sen jälkeen Issoksessa ja lopullisesti Gaugamelan taistelussa vuonna 331 eKr. Hänen seuraajansa hallitsivat Juudeaa vaihtelevasti aina Rooman tuloon asti vuonna 63 eKr.

Neljäs, rautainen valtakunta, oli Rooma. Rooma tuli Juudeaan vuonna 63 eKr. sotapäällikkö Pompeiuksen johdolla. Rooma myös tuhosi Jerusalemin ja sen Toisen temppelin vuonna 70 ensimmäisessä juutalaissodassa sotapäällikkö Tituksen johdolla. Myöhemmin käydyn toisen juutalaissodan  seurauksena vuosina 132-135 Rooma ajoi suurimman osan maassa vielä asuvista juutalaisista maanpakoon Erets Israelista ja he olivat sen jälkeen hajoitetut diasporaan aina 1900-luvulle asti. Kuten historiasta tiedämme, Rooma jakautui myöhemmin Länsi- ja Itä-Roomaan, mitä kuvaavat kuvapatsaan kaksi rautaista säärtä. Rooman jälkeen ei juutalaisilla ollut enää omaa valtiota Israelin maassa ja siksi profetia katkeaa aikahistoriallisesti Roomaan. Profetia jatkuu vasta sen jälkeen, kun juutalaisvaltio ilmestyy uudelleen maailmannäyttämölle 1900-luvulla, mitä Raamattu kutsuu "lopun ajaksi".

Rooman jälkeen raudan ja saven sekaiset jalat ja varpaat 1900-luvulla

Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät y hdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. (Dan. 2:41-43)

Rooman jälkeen on tehtävä aikahistoriallinen loikka 1900-luvulle, koska Rooman ajettua juutalaiset maanpakoon, heillä ei ole ollut omaa valtiota Erets Israelissa. Vasta 1900-luvulla Israelin valtio syntyi uudelleen modernin juutalaisen kansallisuusaatteen, sionismin, ansiosta ja se itsenäistyi vuonna 1948 entiseen paikkaansa. Meidän tulee jatkaa Rooman (rautaiset sääret) jälkeen kuvapatsaan jalkojen ja varpaiden profetian tutkistelua tarkemmin vasta juutalaisvaltion uudelleen ilmestymisestä maailmannäyttämölle toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948, koska VT:n profetiat kuvaavat ensisijassa juutalaisen kansan vaiheita Erets Israelin maassa.

Lopulta kahden rautaisen säären, Itä- ja Länsi-Rooman jälkeen tullaan niiden jatkumona kuvapatsaan kahteen jalkaan ja niiden varpaisiin, joita on ihmisruumiissa yhteensä 10. Ne koostuivat kahdesta materiaalista, raudasta ja savesta. Nämä kuvaavat Rooman kulttuuriperinnölle nousseita Euroopan kansallisvaltioita. Myös Danielin 7. luvun näyssä Roomaa kuvaa ylen hirmuinen peto, jolla oli 10 sarvea, Dan. 7:7. Se tarkoittaa samaa asiaa, eli Euroopan kansallisvaltioita, jotka nousivat Rooman kulttuuriperinnölle. Luku 10 on näissä molemmissa profetioissa symbolinen luku ja se merkitsee heprealaisessa viitekehyksessä "jonkun täydellistymistä". Jotkut ovat puhuneet lopun aikoina tulevasta 10-valtioliitosta, mutta sellaista ei tule, vaan koko Euroopan käsittävä valtioliitto (ei siis liittovaltio) on muodostunut vasta toisen maailmansodan jälkeen. Meidän päivinämme se on alkuvuonna 2020, Brexitin jälkeen, 27 valtiota käsittävä EU. Mitään liittovaltiota ei Raamatun mukaan tule ennen Kristuksen paluuta, koska jakeessa 43 todetaan nimenomaan, että "ne eivät yhdisty toinen toisiinsa" ennen kuvapatsan tuhoutumista.

Rauta ja savi sekoittuneena toisiinsa merkitsee sitä, että osa siitä valtakunnasta on luja ja osa hauras, jae 42. Näin on Euroopassa aina ollut Rooman tuhoutumisen jälkeen. Rooman jälkeen ei kukaan eurooppalainen johtaja eikä mikään maa ole saanut koko Eurooppaa hallintaansa. Ei Napoleon eikä Hitlerkään saavuttanut sitä yrityksestä huolimatta. Hitler kyllä haaveili uudesta Rooman valtakunnasta ja otti symboleikseen vanhasta Roomasta mm. kotkastandaarit, hitlertervehdyksen ja SS-divisioonien nimeämisen Rooman legioonien tapaan erisnimillä. Hitler tavoitteli myös "juutalaisvapaata Eurooppaa", mikä johti Holokaustiin ja lopulta Israelin valtion itsenäistymiseen.

Jaloissa oleva raudan lujuus saven seassa kuvaa idän ja lännen puolustusliittoja

Rautaesirippu.png

Kuva yllä; Raudan ja saven sekaiset jalat, eli Euroopan kahtiajako kylmän sodan aikana. Raudan lujuus lännessä merkitsee Natoa ja idässä Varsovan liittoa.

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopan kansallisvaltiot jaettiin nk. rautaesiripulla itäisiin ja läntisiin valtioihin. Rautaesirippu (engl. Iron Curtain) oli länsivaltojen käyttämä nimitys rajalle, joka jakoi Euroopan kahteen osaan, itään ja länteen. Sen symbolina toimi Berliinin muuri, joka jakoi kaupungin Länsi- ja Itä-Berliiniin. Länsimaiden puolustusliitto Nato perustettiin vuonna 1949. Euroopan jako kahteen osaan kesti toisesta maailmansodan jälkeen nk. kylmän sodan loppuun vuosina 1947–1991. Kahtiajako päättyi vasta Beriinin muurin murtumiseen 1989 ja Neuvostoliiton hajoamiseen 1991. Euroopan kahtiajakoa kuvaavat kuvapatsaan kaksi jalkaa. Jaloissa oleva raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsi sitä, että molemmat puolet kuuluivat omaan sotilasliittoonsa. Länsi-Eurooppa kuului Natoon ja Itä-Eurooppa Varsovan liittoon.

Vasta varpaat sekoittuvat toisiinsa ihmissiemenellä EU:ssa

EU_lippu.png

Euroopan unionin tähtilippu otettiin EU:n tunnukseksi vuonna 1985. Euroopan lipussa on 12 kullanvärisen tähden muodostama ympyrä sinisellä taustalla. Tähdet symboloivat Euroopan kansojen ihanteita: yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja harmoniaa.

Jakeiden 42-43 mukaan kuitenkin vasta varpaat sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä ilman, että ne yhdistyvät toisiinsa. Tämä merkitsee rautaesiripun murtumista ja Euroopan kahtiajaon päättymistä, mikä johti sen jälkeiseen koko Euroopan käsittävään Euroopan unionin aikaan. Siihen kuuluu valtioita sekä entisestä Itä- että myös Länsi-Euroopasta. Puolueettomat maat Suomi, Ruotsi ja Itävälta liittyivät EU:iin 1995 ja vuodesta 2004 alkaen myös kaikki entiset itä-Euroopan maat ovat tulleet Unionin jäseniksi. Brexitin jälkeen vuonna 2020 EU:ssa on 27 jäsenvaltiota.

Varpaissa oleva raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsee Euroopan unionissa sitä, että Nato laajeni myös Itä-Euroopan alueelle ja kaikki Varsovan liiton maat, pl. Venäjä, ja lisäksi myös osa entisistä neuvostotasavalloista (Baltian maat) ovat nykyisin Naton jäseniä (kuva alla).

File:NATO enlargement.svg - Wikimedia Commons

Kuva yllä: Raudan ja saven sekaiset varpaat. Kylmän sodan jälkeen sotilasliitto Nato ja myös EU laajenivat entiseen Itä-Eurooppaan. Natoon kuuluvat maat on merkitty sinisellä.

Vasta Euroopan unionissa (EU) on koko Eurooppa on ollut yhtenäisen hallinnon alaisuudessa. Nykyinen Euroopan unioni muodostui vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 500 miljoonaa ja pinta-ala 4 324 782 neliökilometriä. Väestötiheys EU:ssa on 115,6 asukasta/km². Jos EU olisi valtio, se olisi pinta-alaltaan seitsemänneksi ja väkimäärältään kolmanneksi suurin maailmassa.

Jakeessa Dan. 2:43 mainitaan jalkojen varpaista, että että "vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen". Rooman valtakunnan jälkeen vasta Euroopan Unionissa on ihmisillä ollut vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan alueella. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen perustuu direktiiviin 2004/38/EY. Direktiiviä alettiin kuitenkin soveltaa kaikissa EU-maissa vasta 30. huhtikuuta 2006 (direktiivin artikla 40).

Jakeen 43 mukainen tilanne on täysin toteutunut vasta vuoden 2006 toukokuun alusta lähtien. Silloin vahvistettiin ja otettiin käyttöön koko EU:n alueella vuonna 2004 annetut direktiivit, joiden mukaan;

"Jokainen jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus ei kuitenkaan korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. EU:n kansalainen saa EU:n kansalaisuudestaan monia oikeuksia, joita ovat esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionissa ja asettua asumaan minne tahansa Euroopan unionin alueella..." 

Kristuksen paluuseen liittyvä johtopäätös EU:sta

Mutta niiden kuningasten (Euroopan unionin) päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut (pakanamaailman) valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava. (Dan. 2:44-45)

Näiden kuninkaiden, eli Euroopan unionin kansallisvaltioiden päivinä kivilohkare (Kristuksen paluu) irtoaa vuoresta (Jumalan valtakunta taivaassa) ilman ihmiskättä, eli Jumalan voimasta. Se murskaa osuessaan jalkojen varpaisiin koko kuvapatsaan (pakanavaltioiden hallintavallan maailmassa) ja kivestä itsestään tulee suuri vuori (Jumalan valtakunta maan päällä), mikä täyttää koko maailman, vrt. jae 35. Tämä kuvaa Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle. Kristus murskaa paluunsa yhteydessä pakanasuurvaltojen vallan maailmassa ja valta annetaan Korkeimman pyhille, eli kääntyneelle Israelille ja ylöstemmatulle seurakunnalle. Tuhatvuotisessa valtakunnassa koko maailmaa hallitaan Jerusalemista käsin.

Yksinkertainen johtopäätös tästä on se, että ennen 30. huhtikuuta vuonna 2006 Kristuksen paluu ei olisi ollut mahdollista, koska vasta sen jälkeen on EU:n kansalaisilla ollut täysin vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan Unionin alueella. Raamatun profetia ei voi raueta tyhjiin, Joh. 10:35b. Toisaalta voidaan myös todeta, että EU:n valtiot eivät yhdisty toisiinsa eikä EU myöskään hajoa ennen Kristuksen paluuta. Joten turhaan pelätään EU:n yhdistymistä liittovaltioksi. Sitä ei tule tapahtumaan ennen Herran paluuta.

Tästä pääset takaisin etusivulle