10 neitsyttä ja lopun hetken öljykriisi, Matt. 25:1-13

Tässä artikkelissa tarkastelemme lyhyesti Jeesuksen vertausta kymmenestä neitsyestä, joilta osalta puuttui lampuista öljy ja sen seurauksena heidän lamppunsa sammuivat. Vertaus kuvaa lopun ajan kristikunnassa tapahtuvaa jakautumista juuri ennen Jeesuksen paluuta. Se on jatkoa edeltävään vertaukseen uskollisesta ja pahasta palvelijasta ja kuvaa samoja Herran paluuta edeltävän ajan olosuhteita kristittyjen keskuudessa. Ulkonaisesti kaikki neitsyet (kristityt) näyttävät samanlaisilta, mutta ilmoitus Kristuksen saapumisesta jakaa heidät kahteen eri joukkoon. Toiset toivottavat Herran tervetulleeksi takaisin, mutta toiset toivovat hänen vielä viipyvän. Luste erotetaan nisusta ennen nisun korjaamista talteen taivaaseen seurakunnan ylösotossa, vrt. Matt. 13:30. Luste jää suuren ahdistuksen aikaan maan päälle.

The_Bridegroom_Comes.jpg

Sisällysluettelo:

1. Profeetallinen sana Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä, 2. Piet. 1:19-21

2. Viisaat ja tyhmät neitsyet, Matt. 25:1-13

3. Ihmisen sana vai Jumalan Sana?


1. Profeetallinen sana Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä, 2. Piet. 1:19-21

19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa.
20. Ja sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (2. Piet. 1:19-21, Aapeli Saarisalon UT)

Pietari kehoittaa ottamaan vaarin profeetallisesta sanasta lopun aikana. Kointähden koittaminen (kr. fosforos, eli valontuoja) merkitsee juutalaisessa traditiossa Messiaan tulemusta ja tässä yhteydessä Pietari viittaa sillä Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jeesus itse sanoo olevansa se kirkas kointähti, Ilm. 22:16.

Juutalaiset käyttivät professori Aapeli Saarisalon mukaan sanontaa "sydämissänne tietäkää", mutta eivät koskaan "kointähti koittaa sydämissänne". Sana "sydämissänne" kuuluukin sen tähden jakeeseen 20 eikä jakeeseen 19. Pietarikin oli juutalainen ja tunsi varmasti tradition noudattaen sitä kirjoituksissaan. Uuden testamentin jaejako luotiin vasta 1500-luvulla.

Pietari vertaa profeetallista sanaa Jeesuksen toisen tulemuksen edellä "pimeässä paikassa loistavaan lamppuun". Tämä johtaa ajatukset Jeesuksen vertaukseen kymmenestä neitsyestä, jotka aivan samoin, hänen tulonsa hetkellä ja yön pimeydessä, ottivat kaikki lamppunsa, mutta vain viisaiden lamput jatkoivat palamista, koska heillä oli öljyä astioissaan.

Pietari todistaa em. jakeessa 21 Raamatun kirjoitusten syntyneen Pyhän Hengen johdatuksessa. Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat menneinä aikoina puhuneet ja kirjanneet myös Raamattuun sen, minkä saivat Jumalalta. Ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa Pietari kehoittaakin lukijoitaan "halajamaan sanan väärentämätöntä maitoa" kuin vastasyntyneet lapset, että he sen kautta kasvaisivat pelastukseen, vrt.  1: Piet. 2:2. Jos on sanan väärentämätöntä maitoa, on myös väärennettyä maitoa, millä Pietari viitannee väärään raamatuntulkintaan ja epätarkkaan, liberaalin teologian vääristämään raamatunkäännökseen.

Vaikka Raamattu on kirjoitettu monien eri ihmisten kautta eri aikoina ja tämä näkyy kirjoitusten kontekstissa ja tyylissä, on se kuitenkin kokonaan Jumalan inspiroimaa sanaa, vrt. 2.Tim. 3:16. Tämä erottaakin Raamatun kaikista muista ihmisten kirjoituksista, jotka ovat vain ihmisten sanaa, vaikka joskus viisastakin.

Koska Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet Pyhän Hengen johdattamina, myös Raamatun profetiat voidaan selittää KR 1938 käännöksen mukaan vain Pyhän Hengen avustamana eikä kenenkään omin neuvoin, jae 20. Tämä on aivan samoin kuin nykyaikana sähköisesti lähetettyjä tietosuojattuja tiedostoja voidaan avata vain saman koodin avulla millä ne on lähetettykin. Toki tiettyyn määrään asti Raamattu avautuu myös nk. maalaisjärjen avulla, mutta vasta Pyhä Henki tekee sen eläväksi myös hengellemme. 

Jae 20 voidaan kääntää tarkemmin, kuten King James sen tekee;

Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. (2.Piet. 1:20-21)

Samoin jakeen kääntävät lähes kaikki muutkin raamatunkäännökset. Vapaasti suomennettuna se kuuluu, että "ei mikään raamatun profetia ole kenenkään ihmisen omaa ajattelua, vaan Pyhä Henki on ilmoittanut profetian ihmisen kautta". Väärän profeetan tuntomerkki oli VT:ssa juuri se, että hän puhui omassa voimassaan (private interpretation) ilman Jumalan valtuutusta. Näin jakeen sanoma muuttuu siten, että se todistaakin ensisijassa Raamatun jumalallisesta alkuperästä eikä pelkästään raamatunselityksestä. 

Em. jakeessa 19 Pietari ilmoittaa Pyhän Hengen avaavan ja valaisevan Raamatun profetiaa erityisesti kointähden koittaessa, eli Jeesuksen toisen tulemuksen hetkellä. Tämän lopun aikaa koskevan profetian avautuminen todistaa juuri Jeesuksen tulon läheisyydestä. Se valmistaa seurakuntaa vastaanottamaan tulevaa ylkäänsä. Koin-, eli aamun tähti koittaa Kristuksen paluussa ennen päivän valkenemista. Päivän valkeneminen taas symboloi maan päällistä 1000-vuotista valtakuntaa, jonka Kristus tullessaan perustaa.

sunrise.jpg

...tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. (Matt. 6:10)

2. Viisaat ja tyhmät neitsyet, Matt. 25:1-13

1. "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'
7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.
9. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
12. Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.
13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. (Matt. 25:1-13, KR 1933)

Jakeen yksi "taivasten valtakunta" tarkoittaa tässä Kristuksen seurakuntaa/kirkkoa. Seurakunnan ajasta kertovat myös Jeesuksen vertaukset "taivasten valtakunnasta" Matteuksen 13. luvussa. Todellinen "taivasten valtakunta" maan päällä ennen Kristuksen paluuta koostuu niistä kirkon sisällä olevista kristityistä ihmisistä, jotka ovat uudestisyntyneet uskon kautta Häneen. Kristus asuu Henkensä kautta heissä ja he muodostavat Kristuksen maan päällisen seurakuntaruumiin. Muu maailma on seurakunnan aikana vielä "pahan vallassa" ja "tämän maailman ruhtinaan", eli saatanan vallan alla, kuten Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeessä;

12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden (saatanan) vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. (Kol. 1:12-13)

Tämä "taivasten valtakunnan aika" on erotettava 1000-vuotisesta valtakunnasta, joka koittaa maailmassa vasta Kristuksen paluun jälkeen. Silloin saatana sidotaan 1000 vuodeksi, Ilm. 20:1-2, ja vasta silloin "tapahtuu Jumalan tahto maan päällä niinkuin taivaassa". 

Tässä Kristuksen paluuta edeltävään aikaan liittyvässä vertauksessa kaikilla neitsyillä oli lamppu, eli Jumalan sanan todistus mukanaan. He siis kaikki tunnustautuivat kristityiksi. Tässä joukossa viisaat erosivat tyhmistä siinä, että heillä oli Pyhän Hengen öljyä lampuissaan. Toisin sanoen he olivat uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi ja Kristus asui heissä Pyhän Henkensä kautta. He loistivat ympärilleen Kristusvaloa. He uskoivat Raamatun olevan Jumalan aitoa ja Pyhän Hengen johdattamaa ilmoitusta ja pyrkivät myös elämään sen mukaisesti. Heidän lamppunsa paloivat Pyhän Hengen öljyllä.


Öljy on Raamatussa Jumalan Hengen vertauskuva, vrt. Jes. 61:1. Kristus nimi tarkoittaa juuri Pyhän Hengen öljyllä voideltua. 

Me uskovat olemme näitä Pyhän Hengen "öljyastioita", vrt 1.Kor. 6:19; Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

On myös toisia kristittyjä, joilla ei ole Pyhän Hengen öljyä astioissaan. He muodostavat kristikunnan enemmistön. He eivät ole koskaan uudestisyntyneet Jumalan sanan voimasta vaikka heillä onkin kristityn nimi, eli kristillisen kirkon/seurakunnan jäsenyys ja heidät on myös kristillisen perinteen mukaisesti kastettu. Tämä ero kristittyjen välillä, mikä on normaalisti ihmissilmiltä salattua, tulee näkyvästi esiin juuri Kristuksen takaisin paluun hetkellä. Silloin uudestisyntymättömien, eli nimikristittyjen lamput sammuvat. Mitä uudestisyntyminen Raamatun ilmoituksen perusteella tarkoittaa? Siitä löytyy näiltä sivuilta erillinen artikkeli.

Aina alkuseurakunnasta asti kristityt ovat odottaneet Jeesuksen paluuta. Merkitseehän se uskon muuttumista näkemiseksi ja toivon täyttymistä. Lopun aikana kaikki Herraansa odottavat neitsyet kuitenkin nukahtavat. Tämä tarkoittaa sitä, että lopun aikana, meidän päivinämme, Kristuksen takaisin paluuta ei kristikunnassa juuri enää odoteta. Myös ne, joilla on öljyä astioissaan nukkuvat. Ulkonaisesti katsoen kaikki neitsyet näyttävätkin aivan samanlaisilta, niin viisaat kuin tyhmätkin, vrt. jae 5. Vasta selkeä ilmoitus Kristuksen paluusta tuo näkyväksi eron näiden kristittyjen välillä.

Keskiyön huuto

Keskellä yötä kuuluu yhtäkkiä voimakas huuto ja silloin kaikki neitsyet, eli kristityt, niin tyhmät kuin viisaatkin, heräävät siihen; "Jeesus tulee, menkää häntä vastaan". Silloin kaikki nousivat ja alkoivat laittaa lamppujaan kuntoon. Alkutekstin kreikankielinen sana "laittaa kuntoon" on "kosmeo". King James kääntää sanan "trimmasivat lamppujaan", eli yrittivät saada ne palamaan. Tässä yllättävässä ja äkillisessä tilanteessa, kun Jeesuksen äkillinen paluu ilmoitetaan, he yrittivät löytää lampuistaan valoa lähteäkseen häntä vastaan, vrt. jae 7.

Silloin tyhmät huomasivat lamppujensa sammuvan, koska niistä puuttui öljyä. He kuulivat kyllä huudon "ylkä tulee" ja kehoituksen mennä häntä vastaan, mutta eivät hengellisen pimeytensä takia kyenneet vastaanottamaan saapuvaa ylkää kristityn nimestään huolimatta. Tämä merkitsee sitä, että ilman Pyhää Henkeä he eivät sydämessään voineet uskoa sitä. He torjuivat kehoituksen, koska he olivat kiintyneet enemmän tähän maailmaan kuin Kristukseen. He olivat tämän maailman ruhtinaan lapsia eivätkä taivasten valtakunnan lapsia, mutta tämä ero heidän ja valtakunnan lasten välillä tuli näkyviin vasta juuri Jeesuksen tulon edellä.

Oikeamielisten valo sädehtii ja loistaa, mutta jumalattomien lamppu sammuu. (San. 13:9)

Viisaiden lamput sen sijaan "loistivat pimeydessä" ja ohjasivat heitä vastaanottamaan saapuvaa ylkää. Kristus heissä asuvana Pyhän Hengen kautta todisti heille yljän saapumisen olevan totta. Tyhmätkin pyysivät heiltä tätä uskon öljyä myös itselleen lähteäkseen mukaan, jae 8. On kuitenkin mahdotonta antaa uskoaan toiselle, jos Jumala ei sitä ihmisessä vaikuta, Joh. 6:44.

Viisaat antavat tyhmille kuitenkin neuvon mennä ostamaan öljyä, eli kuulemaan Jumalan sanan opetusta, sillä usko tulee kuulemisesta, jae 9. Heidän ollessaan vielä matkalla ylkä tuli ja ovet suljettiin, jae 10. Kaikki tapahtui nopeasti. Seurakunta otettiin ylös ja tyhmät neitsyet jäivät maan päälle pimeyteen Herran vihan päivään, eli maailmanlaajuisen ydinsodan aikaan, josta on kirjoitettu toisaalla näillä sivuilla.

Silloin toteutuvat myös Jeesuksen sanat;

35. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;
36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.
37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa (ylösotossa) heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. (Luuk. 12:35-37)

Jeesuksen kehoitus pitää "lamppuja palamassa" merkitsee myös kristityn pyhityselämää, eli pyrkimystä elää Jumalan sanan ja Raamatun opetuksen mukaisesti, sillä ilman pyhitystä, vaikka heikkoakin, ei kukaan voi nähdä Herraa, Hepr. 12:14.

Palaaminen "häistä", jae 36, viitannee tässä taivaan ihanuuteen, josta Jeesus lupauksensa mukaan aikanaan palaa noutamaan myös omansa sinne.

Myöhemmin tyhmätkin (nimikristityt) pyysivät Jeesusta avaamaan, mutta Jeesus sanoi heille järkyttävät sanansa; "Totisesti minä sanon teille, minä en tunne (tunnusta) teitä". Ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa elävää uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle, vaikka kantaakin kristityn nimeä;

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. (Hepr. 11.6, KR 1938)


Tyhmien neitsyiden tragedia oli siinä, että heillä ei ollut koskaan ollutkaan lampuissaan öljyä kristityn nimestään huolimatta. He eivät olleet koskaan uudestisyntyneet evankeliumin vaikuttaman uskon kautta Kristukseen, vaikka heidät oli kastettu kirkon jäsenyyteen. Siksi heille tuli yllätyksenä Kristuksen toteamus, ettei Hän tuntenut heitä, jae 12. Tämä on nk. nimikristityn lohduton kohtalo.


 

3. Ihmisen sana vai Jumalan Sana?

Jako viisaisiin ja tyhmiin, eli uudestisyntyneisiin ja nimikristittyihin, on ennen Kristuksen paluuta ihmissilmin katsottuna näkymätön, mutta viitteitä siitä kumpaan joukkoon kuuluu antaa jo tänään se, miten kristityt suhtautuvat Jumalan sanaan, eli Raamattuun;

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. (Joh. 1:1)

Jeesus oli täysi ihminen ja täysi Jumala, molempia sataprosenttisesti. Samoin on myös Raamattu. Raamatun sisältöä ei sen tähden voi jakaa jumalalliseen ja luotettavaan tai inhimilliseen ja epäluotettavaan niinkuin ei Kristustakaan voida jakaa. Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa uudestisyntyneille uskoville, Joh. 14:26, mutta nimikristityille se ei avaudu samalla tavalla ja siksi he ovat usein valmiit tinkimään siitä ja sen merkityksestä. Samoin nimikristityt usein pyrkivät kiistämään Raamatun jumalallisen arvovallan. Tästä kirjoittaa Paavali seuraavasti;

13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. (2.Tim. 3)

Jeesuksen vertaus tyhmistä ja viisaista neitsyistä kertoo voimakkaalla tavalla lopun aikana tapahtuvasta erottelusta itseään kristittyinä pitävien ihmisten välillä. Tämän eron tuo erityisesti esiin suhtautuminen Jumalan sanaan, Raamattuun. Se erottaa lopun aikana nisun lusteesta kristikunnassa.

Jeesus ilmoittaa heti vertauksen alussa sen koskevan taivasten valtakuntaa. Ennen Kristuksen paluuta Jumalan näkyvän valtakunnan maan päällä muodostaa seurakunta/kirkko, vrt. Luuk. 17:21. Kristillisen kirkon sisällä Jumalan näkymättömään ja todelliseenvaltakuntaan kuuluvat kuitenkin vain ne, joissa Kristus asuu Henkensä kautta. Tämä ero uudestisyntyneitten ja - syntymättömien kristittyjen, eli viisaiden ja tyhmien neitsyeiden välillä on ihmissilmin näkymätön. Luste erotetaan nisusta vasta juuri ennen nisun korjaamista pois maan päältä seurakunnan ylösotossa, Matt. 13:30;

30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.

Tästä kristikunnan jakautumisesta lopun aikana on näille sivuille kirjoitettu myös erillinen artikkeli "Jeesus tulee - kaksi tulemusta, kaksi luopumusta".

Jeesuksen toteamus, "tulen silloin kun te ette luule", on osoitettu juuri lopun ajan seurakunnalle/kirkolle ja se kuvaa kristikunnan jakautumista suhtautumisessa Hänen paluuseensa. Sen perusteella toinen otetaan ja toinen jätetään, mutta mihin? Ne, jotka jätetään (tyhmät neitsyet), jäävät maailmalaajuiseen ydinsodan aikaan, mikä päättyy Kristuksen paluuseen maan päälle perustamaan tuhatvuotista valtakuntaansa. Ne, jotka otetaan (viisaat neitsyet), menevät Herransa kanssa taivaalliseen ehtoollisjuhlaan seurakunnan ylösotossa ennen vihan ajan alkamista.

Tämä Herran paluun julistaminen alkaa Jerusalemista siellä tapahtuvan lopunajan Hengen vuodatuksen jälkeen. Se on myös nk. viimeisen vuosiviikon jälkimmäinen puolisko, Dan. 9:27, joka päättyy seurakunnan ylösottoon ja suuren ahdistuksen alkamiseen maan päällä heti sen jälkeen.

22 Jos joku ei pidä Herraa rakkaana (hänen tullessaan), hän olkoon kirottu! Maran ata (aram. Herramme tulee!). 1.Kor. 16:22

 

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle