Kultainen vasikka

File:Worshiping the golden calf.jpg - Wikimedia Commons

Näkyvä ja näkymätön seurakunta

Kasteessa ihminen liitetään näkyvän kristillisen kirkon/srk:n jäsenyyteen, missä hänelle tulee opettaa evankeliumia. Evankeliumi taas vaikuttaa Pyhän Hengen avulla uskon Jeesukseen ja sen kautta syntien anteeksisaamisen ja ihmisen uudestisyntymisen. Uudestisyntyminen on yksinkertaisesti Kristuksen evankeliumin uskomista, minkä Jumala vaikuttaa. 

Uudestisyntymisessä ihminen liitetään maailmanlaajuiseen, ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen seurakuntaan, jonka jäsenissä Kristus itse asuu Pyhän Hengen kautta. Pelkkä kastetoimitus ei voi yksin pelastaa ihmistä, koska vanhurskas elää vain henkilökohtaisesta uskosta, Room. 1:17. Pelastus on henkilökohtainen niinkuin on kadotuskin. Raamattu ei tunnista kollektiivista pelastusta eikä kadotusta. Vain Jumalan armo on kollektiivisesti tarjolla kaikille, jotka sen haluavat vastaanottaa. Valinta jää evankeliumin kuulijalle.

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room. 10:17)

Vesi kuvaa kasteessa evankeliumia, mikä saarnataan kaikille kansoille alkaen Jerusalemista ja Pyhää Henkeä, mikä on vuodatettu "kaiken lihan ylle" ensimmäisenä helluntaina. Vesi on Raamatussa evankeliumin, eli Jumalan sanan ja Pyhän Hengen symboli.

Uuden liiton kansan, eli kaikista kansoista koostuvan seurakunnan jäseneksi liitetään siksi vesikasteella. Vanhan liiton jäseneksi liitettiin ympärileikkauksella, koska se kuvasi sitä, miten Jumala valitsi itselleen yhden kansan, israelilaiset, säilyttämään ja välittämään sanomaa elävästä Jumalasta maailman pakanakansojen keskuudessa. Uudessa liitossa tämä etninen rajoitus on poistettu.

Uudestisyntyminen tapahtuu ennen tai jälkeen kristillisen kasteen

Raamattu ei esitä kastetta uudestisyntymisen välineenä, vaan esim. ensimmäinen pakanakristitty, roomalainen sadanpäämies Kornelius, oli uudestisyntynyt jo ennen kastetta, Ap.t. 10:47;

 Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?

Kornelius perheineen uudestisyntyi, eli sai Pyhän Hengen Pietarin evankeliumin saarnan vaikutuksesta, minkä jälkeen heidät kastettiin. Korneliuksen perhekunta ei siis uudestisyntynyt kasteesta. Tämä ei ole Raamatussa poikkeustapaus, vaan johdonmukainen sääntö, minkä mukaan ihminen uudestisyntyy evankeliumin kuulemisesta.

Samoin Apostolien tekojen 8:ssä luvussa jo aiemmin kastetut samarialaiset saivat Pyhän Hengen, eli tulivat uskoon ja uudestisyntyivät vasta kasteen jälkeen apostolien kätten päällepanemisen kautta, Ap.t. 8:16.

Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen.

Samarialaiset eivät siten uudestisyntyneet kasteesta.

Kaikille tulee julistaa evankeliumia ja samalla kastaa heidät, mutta lopulta jää Jumalan salaisuudeksi, ketkä kastetuista ottavat evankeliumin vastaan ja uudestisyntyvät Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan lapsiksi. Kuinka vaikeaa onkaan ihmiselle nöyrtyä uskomaan Jeesuksen todistus uudestisyntymisestä;

Tuuli (pneuma) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. (Joh. 3:8)

Kreikankieleinen sana pneuma merkitsee sekä henkeä että myös tuulta.

Pyhä Henki uudestisynnyttää ihmisen vastaanottamaan uskon Kristukseen evankeliumin kuulemisen kautta milloin ja missä tahtoo. Ihminen ei sitä pysty aikaansaamaan, koska se on Jumalan ihme.

Myös ne erehtyvät, jotka pyrkivät rakentamaan pelkästään uskovista koostuvaa seurakuntaa. He opettavat usein, että ihmisen pitää tulla ensin uskoon, eli uudestisyntyä, ja vasta sitten hänet voidaan kastaa (aikuisena) seurakunnan jäseneksi. Näin he luulevat pystyvänsä perustamaan uskovien seurakunnan jo tänne langenneeseen maailmaan ihmisvoimin ja pettävät itsensä. Jeesus opettaa useassa kohdassa Raamatussa, että luste ja nisu elävät yhdessä tässä maailmassa lopun elonkorjuuseen asti. Seurakunnassa/kirkossa on aina myös niitä, jotka eivät elä Jeesuksen omina, vaan teeskentelevät joko tietoisesti tai tietämättään. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel (Room. 9:6b).

Miksi sitten opetetaan pelkän kirkon/srk:n jäsenyyden tuovan kasteen yksin riittävän pelastukseen? Siten halutaan laventaa näkymättömän Kristuksen ruumiin rajat näkyvän kirkon rajoille. Se on kuitenkin mahdotonta, koska vain Jumala tuntee lopulta omansa, Matt. 7:21.

Kaste on vasta uskonelämän alku, minkä jälkeen alkaa pyhityselämä. Pelastus saavutetaan vasta, kun usko on säilytetty tämän maallisen elämän loppuun asti. Kristityn tulee tehdä parannusta syntielämästä joka ikinen päivä aina kuolemaansa asti. Sitä kutsutaan myös kilvoitteluksi.

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mar. 16:16)

Kultainen vasikka

1 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."
2 Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle".
3 Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
4 ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". 
5 Silloin Aaron rakensi alttarin sonnin eteen ja julisti: "Huomenna vietetään Herralle pyhitettyä juhlaa."
6 Seuraavana aamuna ihmiset uhrasivat polttouhreja ja yhteysuhreja, söivät ja joivat ja ryhtyivät viettämään hillitöntä juhlaa. (2.Moos. 32)

Mooses viipyi vuorella ja israelilaiset kävivät epäuskoisiksi. He eivät tienneet mitä Moosekselle oli tapahtunut. Samoin Jeesuksen paluu on monien mielestä viivästynyt eikä sitä pidetä enää ollenkaan varmana. Apostoli Pietari ennustaa tämän tapahtuvan: 

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan sanoen; "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." (2.Piet. 3)

Kansan väsyessä odottamaan he halusivat jotain konkreettista, mitä voisivat palvoa.

Kaste kultaisena vasikkana

Israelilaiset pyysivät Mooseksen viipyessä Aaronia tekemään itselleen kultaisen vasikan näkyväksi Jumalakseen, jota he voisivat palvoa. Aaron teki niinkuin pyydettiin ja sanoi: "Tämä on sinun Jumalasi Israel, joka on johdattanut sinut pois Egyptin maasta"Samoin on mm. luterilaisuudessa kasteesta tehty kultainen vasikka näkyväksi merkiksi pelastuksesta. Sitä voidaan palvoa ja siitä voidaan sanoa, että se on vienyt kastettavan pois Egyptin, eli perisynnin ja perkeleen orjuudesta. Jos eksyy syntielämään, niin aina voi palata "kasteen armoon". Todellisuudessa mitään "kasteen armoa" ei ole olemassakaan, sillä

...armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef. 2:8-9)

On myös merkille pantavaa, että israelilaiset pyysivät Aaronia tekemään "Jumalan, joka kulkee meidän edellämme". Kasteen sanotaan tuovan pelastuksen ja uudestisynnyttävän ihmisen heti elämän alussa ja siten väitetään, että kaikki on jo ratkaisu eikä enempää myöhemmin tarvitakaan. Jokapäiväistä parannuksen tekoa synnistä ei mainita. Siksi israelilaiset alkoivat "viettää hillitöntä juhlaa" (jae 6). Lakia ei enää tarvittu ja siksi Mooses nähdessään tapahtuneen "murskasi lain taulut". Tämä on myös väärän opetuksen seuraus kasteeseen liittyen. Lakia ei enää muka tarvita eikä sen aiheuttamaa synnintuntoa, mikä johtaisi katumukseen ja kääntymiseen syntielämästä takaisin Kristuksen puoleen. Lain taulut voidaan mitätöidä.

Vanhassa liitossa oli myös ulkoinen ja sisäinen merkki

Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden. (Jer. 4:4)

Vanhassa liitossa Herran ja Israelin välisen liiton ulkoisena merkkinä oli ympärileikkaus, mitä uudessa liitossa vastaa kristillinen kaste. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan sen lisäksi tarvittiin sisäisenä merkkinä "sydämen ympärileikkaus", mitä uudessa liitossa vastaa sydämen usko Kristukseen, eli uudestisyntyminen. Pelastumiseen tarvitaan siten sekä vanhassa että myös uudessa liitossa molemmat, ulkoinen ja sisäinen merkki.

...sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10:10)

Kielillä puhuminen kultaisena vasikkana

Kultaiseksi vasikaksi voidaan tehdä myös kielilläpuhuminen. Onhan se näkyvä ja kuuluva ja sellaisena helppo havaita. Herran paluun viipyessä sen uskotaan todistavan Pyhän Hengen asumista puhujassa. Kuitenkin  kielilläpuhumista, eli glossolaliaa, esiintyy myös kaikissa pakana- ja luonnonuskonnoissa.

Jos uskon ei yksin katsota riittävän tarvitaan näkyvä merkki, johon voidaan vedota. Mooseshan viipyy edelleen symbolisesti vuorella, eli Jeesuksen paluu odottaa yhä tapahtumistaan. Usko ei ole vielä muuttunut näkyväksi. Se muuttuu näkyväksi vasta tämän elämän jälkeen.

Laajemmin ajateltuna kultaisen vasikan tapaus on vertauskuva siitä, miten ihminen tekee itse jonkin välikappaleen pelastuksensa perustaksi. Siitä tehdään epäjumala ja siihen laitetaan kaikki paras ja arvokkain, mitä ihmisellä on. Siksi kirkot ja katedraalit ovat niin loistokkaita. Kuitenkin vain usko Kristukseen pelastaa, ei mikään muu, ei edes näkyvän kirkon jäsenyys.

Kultaisena vasikkana voi toimia kaste, kielilläpuhuminen tai vaikkapa sapatin pitäminen. Ovatpa jotkin tahot ottaneet pelastuksen merkiksi jopa Jumalan nimen "oikein lausumisen". Muitakin "varmoja pelastuksen merkkejä" löytyy. Kaikkia niitä yhdistää ihmisen halu itse määrittää pelastuksen ehdot ja tulla siten riippumattomaksi Jumalasta. Tämä oli myös alkuperäisen syntiinlankeemisen motiivi. Ihminen halusi itse määrittää hyvän ja pahan, vaikka Herra oli kieltänyt hyvän ja pahan tiedon puusta syömisen.

Kuinka vaikeaa ihmiselle onkaan hyväksyä se, että "tuuli" puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.

Harri A

 

Tästä pääset takaisin etusivulle