Mikä on pedon merkki? Ilm. 13 ja 5.Moos. 6

How to Don Tefillin: 13 Steps (with Pictures) - wikiHowKuvassa raamatunlausekotelot (tefillin) puettuna juutalaismiehen käteen ja otsaan. Ilmestyskirjan kuvaus nk. pedon merkistä on ymmärrettävissä tämän vanhan juutalaisen tavan kautta.

16 Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin.
17 Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku.
18 Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on (erään) ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi. (Ilm. 13)

Ilmestyskirjassa mainittu nk. pedon merkki ja sen luku, 666, on kautta aikojen kiehtonut ihmisten mielikuvitusta. Pedon lukua ei ole kr. alkutekstissä ilmaistu kymmenjärjestelmällä, kolmena kappaleena numeroita 6, vaan muodossa kuusisataa ja kuusikymmentä ja kuusi. Pedon merkki liittyy talouselämään, jae 17. Ilman sitä joutuu taloudelliseen boikottiin. Meidän päivinämme on jo olemassa nk. talouspakotteita, mistä myös tuleva Antikristus tulee ottamaan mallia.

Seitsemän on Raamatussa ja Ilmestyskirjassa Jumalan täydellisyyden luku. Erityisesti seitsenpäiväinen luomisviikko kuvastaa tätä täydellisyyttä. Ihminen taas luotiin kuudentena luomispäivänä ja luku kuusi kuvastaa Raamatussa ihmisyyttä. Myös Ilmestyskirja itse määrittää luvun 666 "ihmisen luvuksi". KR 1992 on lisännyt tekstiin sanan "erään", mitä ei alkutekstissä kuitenkaan ole.

Erään tunnetun määritelmän mukaan luku 777 symboloi siten Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä Jumalan kolminaisuuden lukuna. Luku 666 taas symboloi ruumista, sielua ja henkeä ihmisen kolminaisuuden lukuna.

Vanhan testamentin esikuvat

Kuitenkin avain asian ymmärtämiseen on löydettävissä VT:n esikuvista ja siellä Mooseksen kirjoista:

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. 
5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. 
6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.
7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. 
8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. (ks. myös 5. Moos. 11:18Sananl. 7:3)
9 Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin. (5.Moos. 6:4-9)

5.Moos. 6:4-9 tunnetaan juutalaisessa traditiossa nimellä "shema" ja se on heidän uskontunnustuksensa, erityisesti jakeet 4-5. Sheman keskeiset sanat tuli kirjoittaa tunnuksina raamatunlausekoteloihin (tefillin), joita pidetään rukoillessa käsissä ja otsissa. Tefillinejä on kaksi: toinen sidotaan käsivarteen, toinen otsalle hiusrajan yläpuolelle.

Tradition mukaan koteloissa on nämä Tooran jakeet: Shema (5.Moos.6:4-9), Ve'haya (5.Moos.11:13-21) ja Kadesh (2.Moos.13:1-16). Ashkenasijuutalaiset pitävät tefillinejä oikeassa kädessään ja sefardijuutalaiset vasemmassa.

Raamatunlauseet tuli kirjoittaa lisäksi ovien pihtipieliin nk. mezuza-koteloihin, ks. myös 5.Moos. 11:20

Merkin laittaminen otsaan ja käteen merkitsi israelilaisille sitoutumista Jumalan lain noudattamiseen ajatuksin ja teoin. Vielä tänä päivänäkin Israelissa tefillinien käyttö on ortodoksijuutalaisten parissa yleistä ja mezuza-kotelot kiinnitetään Israelissa lähes kaikkien rakennusten ulko-oviin.

Merkitys

Ilmestyskirjassa pedon merkin paneminen käteen ja otsaan merkitsee siten Raamatun oman ilmoituksen mukaisesti sitoutumista petoon ja hänen ideologiaansa teoin ja ajatuksin. Koska luku 666 on ihmisen luku, se merkinnee ihmisen korottamista jumaluuteen ja Raamatun ilmoittaman kolmiyhteisen Jumalan kieltämiseen. Jokaisen tulee palvoa petoa ja hänen ideologiaansa, eli Antikristusta jumalana tai muuten joutuu taloudelliseen boikottiin, ei voi ostaa eikä myydä. Merkin ottaminen "oikeaan" käteen on Raamatussa kuvaannollinen ilmaisu, mikä tarkoittaa ajatusten ja ideologian mukaisia tekoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa myös palaamista takaisin Jeesuksen aikana vallinneeseen keisarin palvontaan jumalana, mikä alkoi Rooman keisari Augustuksesta ja mihin juutalaiset eivät lopulta suostuneet. Tämä johti myöhemmin kapinaan Roomaa vastaan, eli juutalaissotaan ja Jerusalemin temppelin tuhoon vuonna 70.

Apostoli Paavali vahvistaa tämän tulkinnan 2. Tessalonikalaiskirjeessään seuraavasti:

Hän, Vastustaja (Antikristus), korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. (2.Tess. 2:4)

Antikristus astuu Jerusalemin uudelleen rakennettuun temppeliin ja tekee siitä oman Pantheoninsa, minkä ylimmäksi jumalaksi hän julistautuu. Hän on myös "laittomuuden ihminen" ja hylkää Herran Moosekselle antaman lain, 2.tess. 2:3. Jeesus ei hylännyt lakia, vaan hän täytti sen, Matt. 5:17.

Laki pysyy voimassa iankaikkisesti ilman, että siitä otetaan mitään pois, Matt. 5:18. Kuitenkin vain Jeesus pystyi täyttämään koko lain, eli elämään täysin synnittömän elämän. Siksi Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään voi päästä vain uskon kautta Hänen uhriinsa Golgatan ristillä. Vain synnitön voi antaa Jumalalle kelpaavan uhrin syntisten edestä.

Jerusalemin temppeli tullaan rakentamaan uudelleen nk. Googin sodan jäkeen, jolloin Jerusalemin Temppelivuorelta hävitetään islamin temppelit.

Pedon merkkiä ei kukaan ota vahingossa, esim. mikrosiruna eikä varsinkaan rokotteena, vaan se on ihmiselle valinnainen, mutta kuitenkin taloudellinen pakko. Siihen kuuluu Jeesuksen jumaluuden kieltäminen ja ihmisen nostaminen Jumalan asemaan. Tämän toteaa myös apostoli Johannes kirjeessään:

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. (1.Joh. 4:2-3)

Koska Antikristus hylkää Mooseksen antaman lain, hän ei voi olla juutalainen ja koska yksi hänen esikuvansa on jumalana palvottu Rooman keisari, hänen täytyy tulla Israelin ulkopuolelta.

Lähihistoriassamme on ainakin yksi esikuva pedon merkistä, nimittäin hitlertervehdys. Jos et natsisaksassa vastannut tervehdykseen oikealla kädelläsi ja mainitsemalla samalla Hitlerin nimen, jouduit vaikeuksiin. Oikea käsi teki, mitä natsiaate otsassa vaati.

Harri A