Mooseksen Sebulonille antama siunaus on toteutunut Israelin Välimereltä löytämissä kaasukentissä


Photo - see caption

Kuvassa yllä havainnepiirros Israelin aluevesiltä löydettyjen kaasukenttien sijainnista. "Cyprus" merkitsee Kyprokselle kuuluvaa Aphroditen kaasukenttää.

 

Israelin kaasulöydöt itäiseltä Välimereltä

Israel suunnittelee maailman pisimmän vedenalaisen EastMed-kaasuputken rakentamista yhdessä Kyproksen ja Kreikan kanssa, minkä tarkoituksena on kuljettaa itäisen Välimeren kaasua Italiaan ja EU:n eteläisiin jäsenmaihin. Se kilpailee turkkilais-venäläisen TurkStream-putken sekä Qatarin, Iranin ja Syyrian tulevaisuudessa mahdollisen putken kanssa. 

Hanketta on suunniteltu siitä lähtien, kun Israelin Haifan kaupungin edustalta mereltä löydettiin uusia maakaasuvarantoja. Varsinkin uuden Leviathan-kaasukentän varantoja olisi tarkoitus kuljettaa Kyproksen, Kreetan ja Kreikan kautta Italian Otrantoon. Suunnitelma vaatisi 2100 kilometrin mittaisen putkilinjan, joka kulkisi kolmen kilometrin syvyydessä Välimeren alla. Hanke sisältää teknisiä haasteita jo pelkän syvyyden vuoksi. Viiden vuoden rakennusvaiheen alustava kustannusarvio on seitsemän miljardia dollaria ja sen valmistumisajankohdaksi kaavaillaan vuotta 2025.

Energian tuotanto Leviathanin kaasukentältä aloitetaan tämän vuoden lopulla. Israel on myös jo tehnyt sopimuksia Egyptin ja Jordanian kanssa kaasuntoimituksista em. maihin.

Alueen muuttunut geopoliittinen tilanne

Erityisen tyytymätön Israelin suunnittelemaan EastMed-putkilinjaan on Erdoğanin johtama Turkki. Kun Israel kertoi EastMed-hankkeesta kaksi vuotta sitten, Erdoğan kääntyi nopeasti Venäjän puoleen ja allekirjoitti sopimuksen Gazpromin kanssa TurkStream-putken rakentamisesta. Myös Qatar ja Iran ovat suunnitelleet vievänsä maakaasua Syyrian ja Turkin kautta Eurooppaan. Osin tästä johtuen Erdoğanin Turkki on viime vuosina lähentynyt Iranin ja varsinkin Qatarin kanssa samalla, kun jännitteet sekä Saudi-Arabian että myös Israelin kanssa ovat lisääntyneet. Itäisen Välimeren geopoliittisesta nykytilanteesta kirjoittaa F. William Engdahl.

Engdahlin mukaan Qatar kulutti ensin kolme miljardia dollaria rahoittamalla kansannousun alussa Assadin ja Iranin vastaisia terroristiryhmiä Syyriassa. Perimmäisenä tarkoituksena oli saada kaasuputkilinja Syyrian kautta Turkkiin ja sieltä edelleen Euroopan markkinoille. Venäjän tultua mukaan Syyrian sotaan vuonna 2015, Qatar arvioi, että se hyötyisi vaihtamalla puolta ja ryhtymällä salaiseen yhteistyöhön Iranin, Assadin ja Erdoğanin kanssa, jotta sekä Qatarin että Iranin maakaasu saataisiin markkinoille. Tästä syystä Qatarin ja Saudi-Arabian välit tulehtuivat. Sekä Iran että Turkki riensivät Qatarin tueksi saudien asetettua maan kauppasaartoon.

Kesällä 2017 Qatarin ja Saudi-Arabian välille syntyi dramaattinen jakolinja saudien julistettua kauppasaarron Qataria vastaan. Syyksi sanottiin Qatarin harjoittama "terrorismin tukeminen". Todellisuudessa saarron tarkoituksena oli hidastaa Qatarin ja Iranin välistä lisääntynyttä yhteistyötä. Molemmat maat omistavat puolet maailman suurimmasta maakaasukentästä Persianlahdella. Qatarin osaa kutsutaan nimellä North Field ja sen nesteytetyn maakaasun sanotaan olevan maailman halvinta, mikä onkin tehnyt Qatarista suurimman LNG-toimittajan viime vuosina. Iranin valtion maakaasuyhtiö löysi omilta aluevesiltään North Field-kenttään yhtyvän South Pars-maakaasukentän vuonna 1990.

Venäjän ja Turkin kaasuputki, jonka Mustanmeren osuus valmistui vuoden 2018 lopulla, täysipainoinen toiminta alkaa myöhemmin tänä vuonna. TurkStream-linja, kuten myös NorthStream-linja, kuljettavat Venäjän maakaasun Eurooppaan, koukaten poliittisista syistä Ukrainan ohi. Turkin Kıyıköy-terminaalista Venäjän kaasu voi mennä joko Bulgariaan, Kreikkaan tai molempiin.

Israelin tällä vuosikymmenellä tekemät kaasulöydöt itäiseltä Välimereltä ovat siis vaikuttaneet koko Lähi-Idän geopolitiikkaan huomattavan paljon ja niillä on suuri merkitys myös maan tulevaisuuteen. Mutta löydämmekö jo Mooseksen kirjoista selvän ennustuksen tämän päivän tilanteesta Israelin energian saantiin liittyen? Vastaus on myönteinen.

Ennustus Sebulonille annetusta siunauksesta päivien lopulla

1. Jaakobin antama siunaus Sebulonille

Ennen kuolemaansa Jaakob siunasi poikansa ja kertoi, mitä heille tulisi tapahtumaan "päivien lopulla", 1.Moos. 49:1. Jaakobin kymmenennelle ja Leean kuudennelle pojalle Sebulonille hän sanoi seuraavasti;

13 Sebulon asuu meren rannalla, laivojen rannikolla, hänen sivunsa on Siidoniin päin. (1.Moos. 49)

Heimorajojen kulku selostetaan Joosuan kirjassa 13:15-19:51, mutta tieto paikkakuntien sijainnista on nykyisin epävarma eivätkä rajalinjat ole siten kaikilta osin tiedossa. Vaikka useimmissa Israelin heimojen perintöosia kuvaavissa kartoissa on Sebulonin alue kuvattu Genesaretin järven länsipuolelle ilman, että se ulottuisi Välimereen asti, on 1.Moos. 49:13 mukaan selvää, että alue ulottui aina Välimerelle asti. Sebulon asuu meren rannalla ja hänen sivunsa on Siidoniin (nyk. Libanon) päin.

 

Kuvassa yllä Israelin heimojen alueet Joosuan kirjan mukaan.

Ylläoleva kuva tuleekin korjata 1.Moos. 49:13 mukaan Sebulonin heimoalueen osalta oikeaksi, jolloin se sijoittuu meren rannalle Genesaretin järven ja Välimeren väliselle alueelle. Silloin huomataan, että alueen keskellä on nykyinen Haifan kaupunki ja siitä suoraan länteenpäin merelle sijaitsevat Israelin valtion aluevesiltä vuosina 2009-2013 löydetyt kuusi kaasukenttää, joista suurimmat ovat  Tamar Sands ja Leviathan (ks. luettelo alla). Tamarin hiekoilta on tuotanto aloitettu jo vuonna 2013 ja Leviathanilta se aloitetaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

2. Mooseksen antama siunaus Sebulonille

18 Ja Sebulonista hän sanoi: "Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet, ja sinä, Isaskar, majoissasi.
19 He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet." (5.Moos. 33)

Myös Mooses vahvistaa Sebulonin asumisen meren rannalla. Sebulonille ja Isaskarille nimittäin luvataan, että "he saavat imeä merten rikkauksia sen hiekkaan kätketyistä aarteista". Tänä päivänä ymmärrämme, että kyse ei voi olla muusta kuin meren pohjasta pumpatusta kaasusta ja öljystä. Alkutekstissä käytetään heprean sanaa yanaq, eli imeä. Samaa sanaa käytetään kuvaamaan lapsen imetystä. Niinkuin lapsi imee ravintoa äitinsä rinnasta, Sebulonin rannikolta imetään energiaa meren pohjasta.

Mooseksenkin ennustuksen perusteella havaitsemme, että Sebulonin ja myös Isaskarin heimoalueet sijoittuivat Välimeren rannikolle nykyisen Haifan kaupungin molemmille puolin. Juuri sille alueelle, minkä edustalta Israelin suurimmat kaasukentät on löydetty "päivien lopulla". Haifan edustalta löydetyt kaasukentät sijaitsevat noin 1500 metriä syvän meren alla mioseenikautisen hiekan keskellä 5-7 km:n syvyydessä meren pinnasta, kuten jakeessa 19b ilmoitetaan. Kaasukentät ovat olleet kätkettyinä meren pohjan alla olevaan hiekkaan kunnes ne on tekniikan kehittymisen kautta sieltä löydetty 2000-luvulla, noin 3500 vuotta 1.Mooseksen kirjan kirjoittamisen jälkeen.

Näin Mooseksen Sebulonille ja Isaskarille antama siunaus on toteutunut silmiemme edessä itäisellä Välimerellä, mistä on löydetty viime vuosien maailman suurimpiin kuuluvat offshore kaasuvarannot. Ne on löydetty vasta 2000-luvulla Israelin valtion aluevesiltä noin 50-100 km suoraan länteen siitä alueesta, joka oli annettu "meren rannalla asuvalle" Sebulonin heimolle. Tässäkin profetian tarkkuus hämmästyttää!

Jeasajan profetia aikojen lopusta

Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus. (Jes. 60:4-5)

Myos profeetta Jesaja ilmoittaa merten rikkauksista, jotka tulevat Juudan kansalle aikojen lopulla sen jalkeen, kun he palaavat takaisin omaan maahansa.

Välimereltä löydetyt kaasukentät ovat Herran lahja Israelin valtiolle päivien lopulla. Pelkästään Leviathanin kaasukentän tuotannon arvioidaan riittävän koko Israelin valtion energian tarpeeseen vähintään 40 vuodeksi. Israelin pääministerinä toiminut Golda Meir sanoi öljykriisin aikoihin vuonna 1973, että "Mooses kuljetti meitä erämaassa 40 vuotta tuodakseen meidät koko Lähi-Idän ainoaan paikkaan, missä ei ole öljyä". Nyt on tämä asia muuttunut ja Israelista on tullut viime vuosien kaasulöytöjen ansiosta yksi alueen energian vientimaista.

15.1.2020 Israel aloitti kaasunviennin Egyptiin itäisellä Välimerellä sijaitsevilta Leviathan ja Tamar kaasukentiltä. Israelin energiaministerin Yuval Steinitzin mukaan kaasun viennistä on tehty Egyptin kanssa 15 vuoden vientisopimus, jonka arvo on 15 miljardia USD. Israel on aiemmin sopinut kaasunviennistä myös Jordaniaan.

16.8.2020 Kreikka ja Turkki kiistelevät itäisen Välimeren kaasun- ja öljynporauksesta. Kreikka on asettanut armeijansa hälytystilaan. Myös Ranska on vahvistanut merivoimiaan alueella. Turkki haluaa osansa alueen kaasu- ja öljyvarannoista. Ranska on vaatinut EU:ta asettamaan pakotteita Turkille. Tutkijan mukaan Turkin tavoite on häiriköidä alueella sen verran, että jos Turkki ja Kyproksen turkkilaiset eivät pääse alueen varannoista hyötymään, niin ei pääse kukaan muukaan.

Googin suuri saalis

Tulevassa Googin sodassa Turkin ja sen liittolaisten eräänä motiivina hyökkäykseen Israelia vastaan on saada haltuun maan energiantuotanto ja itäisen Välimeren kaasukentät.

13 Saba ja Dedan (Persianlahden öljyvaltiot)  ja Tarsiin kauppiaat (Yhdysvallat) ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa (Natoliittolaiset) kyselevät sinulta (Googilta): 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?' (Hes. 38)

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle