Share |

Ehtoollisen merkityksestä

Aiheeseen liittyvä kuva

 

Uusi liitto Jeesuksen veressä

19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. (Luuk. 22)

Jeesus asetti ehtoollisen pääsiäisaterian yhteydessä. Juutalaisen tavan mukaan pääsiäislammas teurastettiin temppelissä 14. niisankuuta iltahämärässä ennen auringon laskemista. Samana iltana klo 18 jälkeen, ennen puoltayötä, syötiin pääsiäisateria Egyptistä lähdön muistoksi, 2.Moos. 12:14. Auringon laskiessa alkoi uusi päivä, 15. niisankuuta ja se oli samalla happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä.

Pääsiäinen merkitsee pelastushistorian valossa poispääsyä Egyptin orjuudesta faaraon hallintavallan alta, so. symbolisesti poispääsyä perisynnistä johtuvasta saatanan orjuudesta ja kuoleman hallintavallan alta. Israelilaiset pelastuivat Jumalan vihasta sivelemällä karitsan verta ovien pihtipieliin ja ja nauttivat sen jälkeen uhriaterian, mikä loi liittoyhteyden Herraan, 2.Moos. 12:13. Ehtoollisen asettaminen juuri pääsiäisaterian yhteydessä kertoo siitä, että Jumalan valitsema pääsiäiskaritsa on Jeesus, joka lahjoittaa syntien anteeksiantamisen verensä kautta ja saa aikaan uhrikuolemansa perusteella uuden liiton Jumalan kanssa. Jeesus viittaa käsitteellä "uusi liitto" profeetta Jeremiaan. Profeetta Jeremia ennustaa uudesta liitosta seuraavasti;

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini  (Raamattu kansalle käännös: opetukseni) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. (Jer. 31)

Jeremia ennustaa Jeesuksen asettaman uuden liiton tulemisen ja kertoo samalla jakeessa 33b sen sisällön. Herra laittaa "opetuksensa" israelilaisten sisimpään, niin että kaikki tuntevat Herran, pienimmästä suurimpaan. Tämä koskee myös kristittyjä, jotka ovat päässeet osallisiksi vanhan Israelin uskon mehevästä juuresta, Room. 11:17. Jakeessa 33b käytetty sana laki/opetus on hepreaksi toora, mikä merkitsee sekä lakia että myös opetusta (ks. linkistä sanan selitys Geseniuksen Hebrew-Chaldee Lexiconissa). Tämä on suora viittaus Pyhään Henkeen, joka tulee asumaan Kristukseen uskovien sydämiin;

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Myös profeetta Joel viittaa uskoville annettavaan Pyhään Henkeen vanhurskauden opettajana;

23 Ja te, Zionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalassanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan, ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niinkuin ennenkin. (Joel 2:23, KR 1776)

Pyhä Henki asettuu asumaan uudestisyntyneiden uuden liiton uskovien sydämiin ja opettaa heille Jumalan sanaa, niin että he kaikki tuntevat Herran. Silloin on totta Jeesuksen sanat;

20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä". (Luuk. 17)

Myös profeetta Hesekiel ennustaa uudesta liitosta;

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. (Hes. 36)

Ihminen uudestisyntyy evankeliumin kuulemisen kautta, kun hän vastaanottaa omakohtaisesti uskossa Jeesuksen ansion hänen puolestaan silloin, kun Jumala häntä kutsuu, Room. 10:17. Se voi tapahtua vasta ihmisen tullessa ymmärtävään ikään. 

Kristuksen ruumis

Jumalan valtakunta tässä maailmassa on läsnä uudestisyntyneissä Jeesukseen uskovissa ihmisissä, jotka myös muodostavat Jeesuksen ruumiin maan päällä. Apostoli Paavali kirjoittaa;

12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. (1.Kor. 12)

Tämä Herran maan päällinen ruumis ei ole jakautunut kirkkokuntien mukaan, vaan siihen kuuluvat kaikki uudestisyntyneet uskovat, joissa Kristus henkensä kautta asuu, riippumatta siitä mihin kirkkokuntaan tai kristilliseen yhteisöön he kuuluvat tai ovat kuulumatta.

Jeesuksen sanoissa "tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan" on selvä viittaus Golgatan ristinkuolemaan, mikä häntä odotti. Jeesus vertaa itseään elämän leipään;

48 Minä olen elämän leipä.
49 Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.
50 Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.
51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta." (Joh. 6)

Jeesuksen ruumis murrettiin Golgatan ristillä, jotta häneen uskovat ihmiset saisivat elää. Jeesuksen taivaaseen astumisen ja Pyhän hengen vuodattamisen jälkeen hänen ruumiinsa maan päällä muodostuu häneen uskovista uudestisyntyneistä ihmisistä. Paavali kirjoittaa; 

Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. (1.Kor. 10:17)

Tästä yhdestä elämän leivästä riittää ravintoa kaikille Kristukseen uskoville ihmisille kaikkina aikoina, kunnes hän palaa takaisin. Sitä kuvaavat evankeliumeissa myös Jeesuksen tekemät profeetalliset ruokkimisihmeet.

Kristus on läsnä ehtoollisella

54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. (Joh. 6)

Joka "syö Kristuksen lihan ja juo Kristuksen veren", myös elää Kristuksen kautta. Se tarkoittaa, että ne, joissa Kristus Henkensä kautta asuu, ovat sisällä Jumalan valtakunnassa ja perivät iankaikkisen elämän uudessa liitossa Herran kanssa. Tämä on ehtoollisen syvin merkitys ja sitä kuvaa ehtoollispöydän viinin ja leivän nauttiminen. Muutama jae myöhemmmin Jeesus vahvistaa kyseessä olevan Hengen saaminen uudestisyntymisessä, vaikka hän on juuri puhunut "lihansa syömisestä";

Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. (Joh. 6:63)

Ehtoollisaineet, leipä ja viini, eivät itsessään anna niiden nauttijalle iankaikkista elämää, vaan ne kuvaavat symbolisesti uudestisyntymistapahtumaa, missä Kristuksen Henki asettuu asumaan uskovan sydämeen herättäen sen eloon perisynnin alaisesta kuolonunesta. Kristus ei ole läsnä ehtoollisaineissa, niinkuin Kristus ei ollut niissä läsnä silloinkaan, kun hän asetti ehtoollisen. Kristus on ehtoollisella läsnä paljon tätä syvällisemmin, eli hän on konkreettisesti ja todellisesti läsnä ehtoollista nauttivien uuden liiton uskovien ihmisten sydämissä, sisäisesti heissä, ja samalla myös heidän keskellään Henkensä kautta, vrt. Matt. 18:20. Samoin hän oli läsnä opetuslastensa keskellä yläsalissa asettaessaan ehtoollisen.

Niinkuin leipä ja viini ruoansulatuksen ja verenkierron kautta leviää koko ihmiseen ylläpitäen fyysistä elämää, myös Kristuksen Henki uudestisyntymisessä tekee ihmisen hengen eläväksi hänen tullessaan uskoon ja antaa iankaikkisen elämän, joka jatkuu fyysisen kuoleman jälkeenkin. Kristus meissä ja me Kristuksessa.

Ehtoollisen merkitys

Ehtoollisessa meille muistutetaan siitä, että Kristuksen ruumiin ja veren substanssi eli olemus ovat todellisesti läsnä uudestisyntyneessä uskovassa ja Kristus asuu Pyhän Henkensä kautta sisäisesti meissä.

Me kuulumme siten Kristuksen ruumiiseen, jonka muodostavat Jeesukseen uskovat uudestisyntyneet ihmiset. Jeesuksen ruumis (leipä) on murrettu meidän elämämme puolesta ja Jeesuksen veri (viini) on vuodatettu meidän syntiemme anteeksiantamiseksi. Ehtoollinen on siten tarkoitettu uudestisyntyneitten Jeesukseen uskovien ihmisten liittoateriaksi Herran kanssa. Se nautitaan Jeesuksen Golgatalla antaman uhrin muistoksi samoin kuin juutalaiset nauttivat pääsiäisaterian Egyptistä lähdön muistoksi. Joka kerta, kun nautimme ehtoollista, me teemme ikäänkuin profeetallisen teon, joka muistuttaa meitä siitä, että Kristus asuu sisäisesti meissä.

Ehtoolliseen ei tule kuitenkaan liittää mitään taianomaista merkitystä, hokkuspokkusta, eikä se siunaa siihen osallistuvaa pelkästään osallistumisen takia, niinkuin usein kuullaan väitettävän.


Ehtoollinen kuvaa uudestisyntymisen mysteeriä, missä Kristus konkreettisesti ja todellisesti tulee asumaan uskovan sisimpään.


Yhteysateriana ehtoollinen vahvistaa myös uskoamme Kristukseen. Ehtoollisessa uskovalla on elävä pöytäyhteys Herran kanssa, niinkuin opetuslapsilllakin oli yläsalissa silloin, kun ehtoollinen asetettiin. Tässä ehtoollisen esikuvana on myös VT:n yhteysuhri, 3.Moos. 7:11-20.

Muistoateriana ehtoollista nautitaan kunnes Herra Jeesus palaa takaisin, 1.Kor. 11:26. Seurakunnan, eli armotalouskauden, eli Pyhän Hengen aika päättyy Herran paluuseen, Ap.t. 1:11. Sen sijaan pääsiäistä, eli Egyptistä lähdön juhlaa vietetään ikuisena säädöksenä, sillä Jeesuksen Golgatan lunastustyö kestää iankaikkisesti, 2.Moos. 12:17.

Tutkikaa itseänne

Ehtoolliselle osallistuvan tulee tutkia itseään, onko hän uskossa ja asuuko Kristus hänessä. Muutoin hän on kelvoton uskovien yhteysaterialle ja nauttii ehtoollisen tuomiokseen;

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. (2.Kor. 13:5)

Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista (uudestisyntyneet pyhät) muusta (nimikristillisyydestä), syö ja juo tuomioksensa. (1.Kor. 11:28-29)

Miksi tuomiokseen? Ehtollinen kuvaa uudestisyntymistapahtumaa ja jollei sitä nauttiva ole itse uudestisyntynyt, hän ikäänkuin vahvistaa oman tuomionsa, missä uudestisyntymättömät jäävät pelastuksen ulkopuolelle. Jos Kristus ei asu heissä, he eivät myöskään peri iankaikkista elämää.

Epäuskoisellakin on kuitenkin aina mahdollisuus tehdä parannus ja kääntyä Kristuksen puoleen kuullessaan hänen kutsunsa. Elämme vielä "Herran otollista vuotta", Luuk. 4:19, eli armon aikaa.

19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.
20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. (Ilm. 3)

Paastonajan ensimmäisenä sunnuntaina,

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle