Ehtoollinen uudestisyntymisen mysteerin kuvaajana

Ehtoollinen kuvaa uudestisyntymisen mysteeriä, missä Kristus konkreettisesti ja todellisesti tulee Pyhän Hengen kautta asumaan häneen uskovan ihmisen sisimpään samalla vanhurskauttaen hänet Jumalan edessä.

Aiheeseen liittyvä kuva

 

Uusi liitto Jeesuksen veressä

19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." 20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. (Luuk. 22)

Jeesus nautti pääsiäisaterian yhdessä opetuslastensa kanssa viimeisenä iltana ennen kuolemaansa. Hän lausui ehtoollisen asetussanat aterian nk. kolmannen maljan aikana, jota kutsuttiin "siunauksen maljaksi", vrt. 1.Kor. 10:16. Juutalaiseen pääsiäisateriaan kuului yhteensä neljä maljaa. Ensimmäisen yhteydessä muisteltiin Egyptistä vapautumista, toisen luvattuun maahan pääsyä, kolmannen aiheena oli syntien sovitus ja neljännen tuleva messiaaninen ateria Jumalan valtakunnassa. Ehtoollisen asettaminen kolmannen maljan aikana liittyi syntien sovitukseen. Jeesus viittasi puheessaan myös tulevaan messiaaniseen valtakuntaan, jolloin hän juo opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian seuraavan, eli neljännen ja viimeisen maljan; tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa. 

Pääsiäinen merkitsee pelastushistorian valossa poispääsyä Egyptin orjuudesta faaraon hallintavallan alta, uudessa liitossa so. symbolisesti poispääsyä syntiinlankeemuksesta johtuvasta kuoleman orjuudesta ja tämän maailman ruhtinaan, Saatanan hallintavallan alta. Israelilaiset pelastuivat Jumalan vihasta sivelemällä karitsan verta ovien pihtipieliin ja ja nauttivat sen jälkeen uhriaterian, mikä loi liittoyhteyden Herraan, 2.Moos. 12:13. Ehtoollisen asettaminen juuri pääsiäisaterian yhteydessä kertoo siitä, että Jumalan valitsema pääsiäiskaritsa on Jeesus, joka lahjoittaa syntien anteeksiantamisen verensä kautta ja saa aikaan uhrikuolemansa perusteella uuden liiton Jumalan kanssa.

Jeesus viittaa käsitteellä "uusi liitto" profeetta Jeremiaan. Jeremia ennustaa uudesta liitosta seuraavasti;

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; 32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini  (opetukseni) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. (Jer. 31)

Jeremia ennustaa Jeesuksen asettaman uuden liiton tulemisen ja kertoo samalla jakeessa 33 sen sisällön: Herra laittaa lakinsa/opetuksensa israelilaisten sisimpään ja kirjoittaa sen heidän sydämiinsä niin, että kaikki tuntevat Herran, pienimmästä suurimpaan. Tämä on toteutunut Jeesukseen uskovissa uudestisyntyneissä kristityissä, jotka ovat päässeet osallisiksi vanhan Israelin uskon mehevästä juuresta, Room. 11:17.

Uudessa liitossa Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä

Jakeessa 33b käytetty sana laki/opetus on hepreaksi tooramikä merkitsee sekä lakia että myös opetusta. Tämä on suora viittaus Pyhään Henkeen, joka tulee asumaan Kristukseen uskovan sydämeen. Jeesus todistaa Pyhän Hengen lähettämisestä ja tehtävästä seuraavasti;

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Myös profeetta Joel ennustaa uskoville annettavasta vanhurskauden opettajasta;

23 Ja te, Zionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalassanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan (hamoreh), ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niinkuin ennenkin. (Joel 2:23, KR 1776)

Joel käyttää sanoja hamoreh tsedaqah, mikä voi merkitä "syyssadetta vanhurskauden mukaan" (KR 1938) tai "vanhurskauden opettajaa". "Vanhurskauden opettajaksi" sanat käännetään Kuolleen meren kääröissä, Vulgatassa ja Bibliassa (KR 1776). Ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen lupauksen mukaisesti uskovien päälle "vanhurskauden opettajana".

Profeetta Hesekiel ennustaa uudesta liitosta ja Hengen antamisesta kansansa sydämiin;

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. 27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. (Hes. 36)

Juutalaisen kansan kohdalla ennustus odottaa vielä täyttymistään, mutta apostoli Paavali vahvistaa Hesekielin profetian jo toteutuneen uudessa liitossa;

...joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. (2.Kor. 1:22)

Pyhä Henki asettuu asumaan uudestisyntymisen yhteydessä uuden liiton uskovien sydämiin, olivatpa he juutalaisia tai muihin kansoihin kuuluvia, ja opettaa heille sen jälkeen Jumalan sanaa ja muistuttaa heitä siitä, niin että he kaikki tuntevat Herran. Jos he rikkovat Jumalan tahtoa vastaan, se tekee heissä asuvan Pyhän Hengen murheelliseksi, Ef. 4:30, joka kehoittaa heitä tekemäään siitä parannuksen. Heillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla heillä on siksi tieto siitä, mitä jumalisuuteen tarvitaan, 1. Joh. 2:20. Herran Henki opettaa heitä kaikessa ja johdattaa heitä kaikkeen totuuteen, 1.Joh. 2:27. Jumalan sana on totuus.

Ehtoollisen nauttiminen kuvaa tätä Israelin profeettojen ilmoittamaa ja Jeesuksen todistuksen mukaista uudestisyntymistapahtumaa, missä Jumala itse tulee asumaan Pyhän Henkensä kautta uskovien sydämiin ja sisimpään painaen heihin sinettinsä Hengen vakuudeksi.

Uudessa liitossa Jumalan valtakunta on ihmisissä eikä organisaatioissa

Uudessa liitossa Jumalan valtakunta maan päällä on Jeesuksen sanojen mukaan uskovissa ihmisissä sisäisesti;

20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on (tullessaan) sisällisesti teissä". (Luuk. 17, KR 1938)

Fariseuksissa valtakunta ei ollut, mutta tässä käytetty ilmaisu "sisällisesti teissä" tarkoittaa samaa uuden liiton sydämeen kirjoitettua lakia uskovissa ihmisissä, mistä edellä on ollut puhe. Käytetty kreikankielinen sana entos+gen. ei missään kreikankielisessä kirjallisuudessa tarkoita "teidän keskellänne", vaikka KR 1992 on sen käännösvaihtoehdon valinnut. Jumalan valtakunta on nykyisessä armonajassa Jeesukseen uskovissa ihmisissä eikä maanpäällisissä järjestöissä tai kirkkokunnissa, eli "täällä tai tuolla teidän keskellänne"!

Jeesus edusti fariseusten edessä seisoessaan kuitenkin Jumalan valtakuntaa myös “teidän keskellänne”. Jumalan valtakunta oli silloin Jeesuksessa. Olihan hän ajanut  demoneja ulos “Jumalan sormella”, vrt. Luuk. 11:20.

21 Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on (nyt) teidän keskellänne."* [Toinen tulkinta:sisäisesti teissä.] (KR 1992)

Molemmat käännökset, "teidän keskellänne" tai "sisällisesti teissä", perustuvat siihen ajatukseen, minkä tulkitsija saa Jeesuksen valtakunta-julistuksesta. Jeesuksen mukaan “aika oli täyttynyt ja Jumalan valtakunta oli tullut hänen mukanaan lähelle". Se oli juuri silloin "teidän keskellänne", eli Jeesuksessa. Siksi oli tehtävä parannus ja uskottava evankeliumi, mm. Matt. 3:2, Mark. 1:15 ja Luuk. 10:11. Valtakunta oli siten vielä Jeesuksen aikana vasta tulossa, vaikkakin jo lähellä. Täydellä voimallaan se tuli vasta ensimmäisen helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen, josta alkaen se on ollut uuden liiton uskovissa "sisäisesti”. Jumalan valtakunta on aina siellä, missä Jeesuskin on. Jumalan sana on tässäkin toteutunut ihmeellisesti molemmilla käännösvaihtoehdoilla.

Siksi ei voida sanoa, että kaikki jonkin järjestön tai kirkkokunnan sisäpuolella olevat on pelastettuja, koska Jumalan valtakunnan raja ei ole nykyisessä armonajassa ihmissilmin nähtävissä, jae 20b yllä. Sellainen väite on ihmisestä eikä Jumalasta ja haluaa nostaa ihmisen Jumalan paikalle näkemään kuka on pelastettu ja kuka ei sitä ole. Ihminen on lankeemuksesta lähtien pyrkinyt olemaan Jumalan vertainen, vrt. 1:Moos. 3:5.

Siitä huolimatta mm. luterilainen kirkko pyrkii tähän päämäärään väittämällä kaikkien sen jäsenten olevan uudestisyntyneitä ja pelastettuja jo kasteen kautta. Kasteessa saamme kuitenkin vain lupauksen pelastumisesta, mikä täytyy vielä uskolla vastaanottaa. Myös nk. vapaat suunnat pyrkivät nekin pelkästään uskovista koostuvaan seurakuntaan, mikä ei ole tässä ajassa mahdollista, koska Jeesuksen sanojen mukaan "lustetta on aina nisun seassa" Herran tulemukseen asti ja erottelu tehdään vasta silloin. Kristillisiä organisaatioita kuitenkin tarvitaan ja ne ovat välttämättömiä Jumalan valtakunnan työn eteenpäin viemiseksi.

Jeesusta vastustavissa fariseuksissa Jumalan valtakunta ei ollut, mutta "sisällisesti teissä" tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka ottavat sen uskossa vastaan, olivat he sitten juutalaisia tai pakanoita.

Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä

54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. 56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. 57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. (Joh. 6)

Joka "syö Kristuksen lihan ja juo Kristuksen veren", myös elää Kristuksen kautta. Se tarkoittaa, että ne, joissa Kristus Henkensä kautta asuu, ovat sisällä Jumalan valtakunnassa ja perivät iankaikkisen elämän uudessa liitossa Herran kanssa. Tätä tarkoittaa ehtoollispöydän viinin ja leivän nauttiminen. Muutama jae myöhemmmin Jeesus vahvistaa kyseessä olevan Hengen saaminen uudestisyntymisessä, vaikka hän on juuri puhunut "lihansa syömisestä";

63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. (Joh. 6:63)

Niinkuin leipä ja viini ruoansulatuksen ja verenkierron kautta leviää koko ihmiseen ylläpitäen fyysistä elämää, myös Kristuksen Henki uudestisyntymisessä tekee ihmisen hengen eläväksi hänen tullessaan uskoon ja antaa iankaikkisen elämän, joka jatkuu fyysisen kuoleman jälkeenkin.

 Ehtoollinen on tarkoitettu uskon vahvistamiseksi

Me kuulumme Kristuksen ruumiiseen, jonka muodostavat kaikki Jeesukseen uskovat uudestisyntyneet ihmiset. Jeesuksen ruumis (leipä) on murrettu meidän elämämme puolesta ja Jeesuksen veri (viini) on vuodatettu meidän syntiemme anteeksiantamiseksi.

  • Ehtoollinen on siten tarkoitettu uudestisyntyneitten Jeesukseen uskovien ihmisten liittoateriaksi Herran kanssa (tämä on uusi liitto minun veressäni).
  • Se on myös muistoateria Jeesuksen Golgatalla antaman lopullisen uhrin muistoksi samoin kuin juutalaiset nauttivat pääsiäisaterian Egyptistä lähdön muistoksi (tehkää tämä minun muistokseni).
  • Se on myös uskovien yhteysateria (he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa)
  • Se on lisäksi vielä kiitosateria (hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki").

Joka kerta, kun nautimme ehtoollista, me teemme ikäänkuin profeetallisen teon missä Kristus itse on läsnä, teon saarnan, joka todistaa miten Kristus todellisesti asuu Pyhän Henkensä kautta sisäisesti meissä. Kristus ei asu uskovissa vertauskuvallisesti, vaan todellisesti ja siksi ehtoollinen kuvaa todellista tapahtumaa. Kristuksen oleminen uudestisyntyneen uskovan sisimmässä on hänen olemuksensa reaalipreesens. Ehtoollisen nauttiminen vahvistaa meidän uskoamme Kristukseen ja keskinäistä yhteyttämme.

Ehtoolliseen ei tule liittää mitään taianomaista, hokkuspokkusta, kuten mm. katolisessa kirkossa tehdään. Katolisen kirkon transsubstantiaatio- eli muuttumisopissa väitetään kirkon papin pystyvän muuttamaan leivän ja viinin Kristuksen todelliseksi ruumiiksi ja vereksi lausumalla ehtoollisen asettamissanat. Kristus uhrataan siten aina uudelleen jokaisessa ehtoollisessa siihen osallistuvien puolesta ja myös ehtoolliselta ylijäänyttä leipää ja viiniä säilytetään Kristuksen palvontaa varten. Ehtoollisen nauttimisen väitetään olevan ansio, mikä vaikuttaisi messuun osallistuvien pelastukseen.

Sellaista merkitystä ehtoollisella ei kuitenkaan ole, vaan Kristus on yhdellä ainoalla uhrilla Golgatalla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään, Hepr. 10:14. Joka sen uskoo, saa syntinsä anteeksi  ja uudestisyntyy Pyhän Hengen voimasta Jumalan lapseksi. Juuri sitä ehtoollinen kuvaa.

24.5.2020

Pyhän Hengen odotuksen sunnuntaina (Exaudi)

Tästä pääset takaisin etusivulle