Israelin Jordanvirran ylitys taivaaseen menon esikuvana

JOSHUA 3:1-17. Sermon 4. Crossing the Jordan – Covenant Orthodox  Presbyterian Church

Israel ylittää Jordanvirran kuivin jaloin liitonarkku edellä.

Liitonarkku symboloi Kristusta

Tee akasiapuusta arkku, joka on kaksi ja puoli kyynärää pitkä, puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea. Peitä sen pinnat puhtaalla kullalla sekä sisältä että ulkoa ja tee siihen ylälaitaa ympäröivä kultareunus. (2.Moos. 25:10-11)

Pane arkkuun se laki, jonka minä sinulle annan. (2.Moos. 25:16)

Ilmestysmajan kaikkeinpyhimmässä sijaitsi sen tärkein esine, liitonarkku. Se on hepreaksi aron, mikä tarkoittaa laatikkoa tai arkkua. Sen sisään oli sijoitettu Jumalan Moosekselle antamat laintaulut, eli kymmenen käskysanaa, mitkä muodostavat nk. moraalilain ytimen. Arkku oli valmistettu akasiapuusta ja päällystetty kullalla. Liitonarkkua kutsuttiin myös lain arkuksi sen sisältämien lain taulujen vuoksi.

Liitonarkun kansilevy

Tee puhtaasta kullasta kansilevy, kaksi ja puoli kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. Tao kannen päälle kullasta kaksi kerubia, toinen kerubi kannen toiseen ja toinen toiseen päähän, niin että ne ovat kiinteästi kannen kummassakin päässä. Kerubien siivet olkoot kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain, kohti arkun kantta. Aseta kansi arkun päälle pantuasi arkkuun ne liiton todistuskappaleet, jotka minä sinulle annan. (2.Moos. 25:17-21) 

Arkussa oli lisäksi erillinen kultainen kansilevy, hepreaksi kapporet, mikä on johdettu sanasta kipper, eli sovittaa. Kansilevy oli täsmälleen arkun kokoinen ja se peitti siten koko arkun sisällön. Septuaginta käyttää kansilevystä kreikankielistä sanaa hilasterion. Paavali käyttää samaa sanaa todetessaan, että Jumala on asettanut Jeesuksen hilasterioniksi, eli sovituspaikaksi, Room. 3:25. Biblia ja KR 1933 käyttää kansilevystä nimeä "armoistuin", mikä perustuu Lutherin käännökseen (Gnadenstuhl). Sana kuvaa hyvin kansilevyn merkitystä, koska se peitti arkussa olleen lain.

Kullasta taotut kerubit varjostivat siivillään armonistuinta. Raamatussa mainitaan usein Jumalan valtaistuimen yhteydessä esiintyvät kerubit, Ps. 80:1bHes. 1:5-11Hepr. 9:5Ilm. 4:6-8.

Laintaulut kuvaavat Jumalan ehdotonta pyhyyttä ja sen päällä oleva armoistuin peitti ne kuvaten evankeliumia. Kaikkeinpyhimmässä oli siten esillä molemmat, laki ja evankeliumi. Ilman arkun päällä ollutta armoistuinta Jumalan lain noudattamisen ehdoton vaatimus olisi tuhonnut israelilaiset, koska syntiinlangennut ihminen ei pysty Jumalan lain vaatimusta täyttämään. Samoin on taivaassa. Jumalan pyhyyden läsnäoloon ei ole syntisen ihmisen mahdollista mennä tuhoutumatta ilman Kristuksen antaman lahjavanhurskauden suojaa. Laki Jumalan vaativana tahtona pysyy voimassa loppuun asti ja vain Kristus pystyi täyttämään sen pyhyyden vaatimuksen. Mikä on ihmiselle mahdotonta, se oli Jumalalle mahdollista.

Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (Matt. 5:18)

Jordanin ylitys

Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi. Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan edellä. Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja heidän jalkansa painuivat rantaveteen, yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseen mereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta. Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli. (Joosua 3:11-17).

Jordanvirta symboloi kristityille tässä kertomuksessa kuoleman (Tuonelan) virran ylitystä. Sen toisella puolen sijaitsee "luvattu maa", eli symbolisesti taivas. Ihminen ei kuitenkaan pysty omin avuin kuolemanvirtaa ylittämään ja pääsemään taivaaseen, vaan siihen hän tarvitsee Kristuksen apua. Tätä symboloi liitonarkun tuominen keskelle Jordanin uomaa pysäyttämään veden virtaus.

Jordanin vedet pysäytettiin liitonarkulla, mikä vietiin ensin rantaveteen ja sen voimasta yläjuoksulta tuleva virta pysähtyi. Alajuoksun vedet pakenivat Kuolleeseen mereen ja katosivat näkyvistä. Tämän jälkeen Israel pääsi ylittämään Jordanin kuivin jaloin. Kristus peitti arkun sisällä olevan lain eikä se päässyt tuhoamaan Jordania ylittävää kansaa. Jumalan pyhä laki vartioi taivaaseen pääsyä, niin ettei sinne pääse mitään epäpyhää.

Sen sijaan ilman liitonarkkua ja sen päällä olevaa armoistuinta kuolemanvirran ylittämistä yrittävät ihmiset huuhtoutuvat vuolaan virran mukana Kuolleeseen mereen, eli symbolisesti kadotukseen ja tuhoutuvat sinne. Heillä ei ole ilman Kristusta pääsyä luvattuun maahan, eli taivaaseen.

Jordanvirran ylitys on siten valtavan hieno esikuva uuden liiton kristityille Jumalan armon voimasta, mikä on annettu uskon kautta Kristuksen täytettyyn uhriin syntisten edestä.

Israel lähti Egyptistä, eli esikuvallisesti Saatanan hallinnassa olevasta langenneesta maailmasta, kulkemalla ensin kuivin jaloin Kaislameren ylitse. Sen ylitys on esikuva kristityn kasteesta, minkä kautta hän lähtee erämaavaellukselle, eli vaeltamaan uskossa kohti luvattua maata, eli taivasta. Erämaavaelluksen päätteeksi kristitty kulkee Israelin lailla vielä uudelleen kuivin jaloin veden ylitse, tällä kertaa Jordanvirran, eli kuolemanvirran ylitse ja pääsee luvattuun maahan. Ne, jotka säilyttivät uskon Kristukseen erämaavaelluksen ajan, pääsevät lopulta perille taivaaseen Jumalan armon voimalla. Uskostaan luopuneet kuolivat erämaahan.

Kaste Kristuksen kuolemaan vie uuteen elämään

Jeesus myös kastettiin tässä samassa Jordanvirrassa (symbolisessa kuolemanvirrassa) ja samoin meidät on kastettu yhdessä hänen kanssaan hänen kuolemaansa, että me saisimme myös yhdessä elää hänen kanssaan.

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. (Room. 6:3-5)

Harri A