Voiko ihmisen käännyttää kristityksi?

Krusifiksi.jpeg

Usein kristittyjä syytetään siitä, että he yrittävät käännyttää toisia ihmisiä kristinuskoon. Pitääkö tämä paikkansa ja voiko ihminen käännyttää toisen ihmisen kristinuskoon? Vastaus on Raamatun perusteella selkeästi, että ei voi. Kristilliseen tunnustuskuntaan/kirkkoon voi kyllä toisen ihmisen saada liittymään, mutta Jumalan lapseksi ihminen voi uudestisyntyä vain Jumalan aloitteesta. Uudestisyntyneet uskovat muodostavat näkymättömän maailmanlaajuisen Kristuksen ruumiin maan päällä, kuuluivatpa he mihin tahansa näkyvään kristilliseen organisaatioon tai tunnustuskuntaan. 

 

Raamatun todistus kristityksi tulemisesta

Tahtonsa mukaan hän (Jumala) synnytti meidät totuuden sanalla (evankeliumilla), ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. (Jaak. 1:18)

Apostoli Jaakobin mukaan Jumalan totuuden sana, eli evankeliumi, toimii armonvälineenä synnyttäen uskon Kristukseen. Jumala uudestisynnyttää meidät tahtonsa mukaan, eli ihminen pelastuu aina Jumalan, eikä koskaan ihmisen omasta aloitteesta. Pelastus on aina Jumalan teko.

Jeesus vastasi ja sanoi heille: Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen (Kristukseen), jonka Jumala on lähettänyt. (Joh. 6:29)

Kukaan ei voi tehdä ratkaisua Jumalan puoleen ilman, että aloite tulee ensin Jumalalta. Ihminen ei aloitetta pysty tekemään, koska hänen tahtonsa siinä asiassa on syntiinlankeemuksesta johtuen sidottu eikä kukaan tule Jeesuksen omaksi ilman, että Jumala häntä ensin vetää;

Ei kukaan voi tulla minun (Jeesuksen) tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. (Joh. 6:44a)

Pelastus on kuitenkin myös ihmisen valinta. Ihminen voi tehdä ratkaisun puolesta tai vastaan silloin, kun Jumala kutsuu häntä. Ilman kutsua ei ihminen voi tehdä myöskään valintaa. Järjestys on selkeä, ensin tulee Jumalan kutsu ja evankeliumin kuuleminen - sitten suostuminen sen vastaanottamiseen - ja sen seurauksena Pyhän Hengen vaikuttama usko.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. (Joh.1:12)

Mitä kristitty sitten voi tehdä? Hän voi julistaa toiselle ihmiselle evankeliumia, mutta hän ei pysty itse saamaan toista ihmistä uskomaan Jeesukseen. Vain Jumala voi synnyttää evankeliumin kuulijoissa uskon. Kun Jumala kutsuu ihmistä, hänen jumalasuhteeseen liittyvä sidottu tahtonsa vapautuu ja silloin hän voi valita ottaako evankeliumin Jeesuksesta vastaan vai ei. Siksi evankeliumin julistajan on tärkeää myös kehoittaa kuulijoita kääntymään Jumalan puoleen ja tekemään parannus syntielämästä, Ap.t. 3:19. Julistaja ei kuitenkaan tiedä, kuka kuulijoista on otollisessa tilassa noudattamaan kehoitusta.

Jumala antaa meille elämämme aikana näitä kutsuja, eli erityisiä etsikkoaikoja, ja vetää meitä siten Jeesuksen luokse, vrt. Hepr. 12:25. Kutsullaan Jumala kääntää meidän perisynnin alaisen, sielun pelastukseen nähden sidotun tahtomme, ja antaa meille mahdollisuuden tehdä ratkaisun Jeesuksen puoleen evankeliumin kuulemisen kautta. 

Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. (Job. 33:29-30)

Jos ihminen ei etsikon aikana suostu vastaanottamaan Jumalan armoa evankeliumin kuullessaan, se jää lopulta turhaksi. Siksi Paavali kehoittaa ihmistä tekemään ratkaisun oikeaan aikaan silloin, kun Jumala häntä kutsuu;

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. (2.Kor. 6:1-2)

Ihminen ei voi tietää tuleeko Jumalalta vielä uusi kutsu. Siksi ratkaisun tekeminen otollisella, eli etsikon ajalla on tärkeää. Tärkeämpää kuin mikään muu asia koskaan ihmisen elämässä, koska se voi ratkaista ihmisen iankaikkisuuskohtalon.

Kristityn tehtäväksi jää evankeliumin julistaminen ja kuulijoiden kehoittaminen vastaanottamaan se Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Jumala kutsuu evankeliumin kuulijoista kenet tahtoo ja kuulijat tekevät oman ratkaisunsa kutsun saadessaan. Ei siis ole pelkoa ihmisvoimin käännyttämisestä. 

Tuuli (Pyhä Henki) puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. (Joh. 3:8)

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle