Share |

Milloin Israelin Messias tulee?

Danielin kirja on kirjoitettu ensisijassa juutalaiselle kansalle ja se kertoo heidän tulevaisuudestaan. Samalla se avaa Jumalan pelastussuunnitelmaa, johon sisältyy myös muiden kansojen kohtalot. Tämä on avain Danielin kirjan profetioiden tulkinnassa. Monet niistä käsittelevät ns. lopun aikaa ja niiden ymmärtäminen on tullut mahdolliseksi vasta juutalaisvaltion ilmestyttyä uudelleen maailmannäyttämölle lähes 1900 vuoden tauon jälkeen. Nämä kaksi vuosituhatta juutalaiset olivat kansakuntana sivussa Jumalan pelastussuunnitelmasta. Nyt he ovat palanneet takaisin omaan maahansa pelastussuunnitelman loppunäytöstä varten, vrt. Room. 11:25-27. Maailman juutalaisväestöstä noin puolet asuu nykyisin Israelissa. Dan. 12:7b ilmoittaakin; ... "Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus (juutalaisten diaspora) on loppunut, silloin nämä kaikki (Danielin kirjan profetiat) täyttyvät". Tutkimme seuraavassa Messiaan tulemista jakeen 9:25 lupauksen perusteella, jotka liittyvät Jerusalemin ja sen temppelin kohtaloihin. 

lions_gate.jpg

Kuvassa keskellä puolustusministeri Moshe Dayan, oikealla IDF:n komentaja Jitzhak Rabin ja vasemmalla Jerusalemin joukkojen komentaja Uzi Narkis kulkevat Lions Gaten kautta vasta vallattuun vanhaan kaupunkiin 7.6.1967.

 

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

1. Jerusalemin Temppelivuoren ennallistamisesta Messiaan tuloon kuluu 49 vuotta

Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. (Dan. 9:25, KR 1933)

Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. (Dan. 9:25, KJV)

King James ja useat muutkin käännökset käyttävät jakeessa 25a sanaa "restore" (alkutekstissä hepreaksi "shuwb") merkityksessä, että Jerusalem on "jälleen rakennettava" messiaan tuloon asti. Sana "restore" merkitsee palauttamista ja ennallistamista johonkin aikaisempaan nähden, vrt. restauroida. Jae 25 alkuosa voidaan kääntää alkutekstistä yhtä hyvin; "Ja tiedä ja käsitä, laskettuna eteenpäin Jerusalemin palauttamisesta entiseen asemaansa, voidellun messiaan tuloon kuluu seitsemän vuosiviikkoa, eli 49 vuotta." Jakeessa on kyse enkeli Gabrielin vastauksesta Babylonian pakkosiirtolaisuuteen viedyn Danielin rukoukseen Jerusalemin ja sen temppelin puolesta. Salomonin rakentama temppeli oli tuhottu vuonna 586 eKr. babylonialaisten toimesta. Danielin rukouksesta on kirjoitettu aiemmin samassa luvussa;

16 Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista ja sinun pyhästä vuorestasi (Temppelivuoresta); sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. 17 Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden. (Dan. 9:16-17)

2. Herodeksen temppeliprojektin valmistumisesta Messiaan ensimmäiseen tuloon

temple_mount.jpg

Kuvassa yllä Herodeksen temppelin rekonstruktio

Gabrielin lupaus Messiaan tulosta toteutui ensimmäisen kerran Herodeksen alkaessa toteuttaa temppeliprojektiaan vuoden 19 eKr. alussa. Herodeksen tavoitteena oli historioitsija Josefuksen mukaan palauttaa Jerusalemin temppeli takaisin entisen Salomon temppelin kaltaiseen loistoon (Josefus: Antiquities 15.11.1). Salomon rakentama temppeli oli tuhottu vuonna 586 eKr. Babylonian toimesta. Herodeksen temppelirakennuksen uudistamisprojektiin palkattiin noin 10.000 työntekijää, joihin kuului mm. 1000 rakentajiksi koulutettua leeviläistä pappia, koska muilla ei ollut juutalaisen lain mukaan lupa oleskella itse temppelin alueella. Juutalaiset papit olivat hyvin epäluuloisia Herodeksen suunnitelmaa kohtaan, koska he pelkäsivät ettei sitä purkamisen jälkeen saada rakennetuksi uudestaan. Siksi Herodes joutui tuomaan kaiken rakennusmateriaalin valmiiksi vanhan temppelin läheisyyteen ennen sen purkamista. Perimätiedon mukaan uhraaminen jatkui koko peruskorjauksen ajan. Itse temppelirakennusta rakennettiin historioitsija Josefuksen mukaan vuosi ja kuusi kuukautta ja sen valmistumista juhlittiin vuonna 18 eKr.  


Herodeksen uudistaman temppelin valmistumisesta kului enkeli Gabrielin Danielille ilmoittamat "seitsemän seitsemää", eli 49 vuotta messiaan tuloon Jerusalemiin Palmusunnuntaina keväällä 32. Laskutoimitus on yksinkertainen, 49- (18-1)= 32. Vuodesta 18 eKr. täytyy vähentää yksi vuosi, koska vuotta nolla ei ole olemassa.


Kolme vuotta ennen palmusunnuntain tapahtumia Jeesus vieraili temppelissä pääsiäisenä, keväällä vuonna 29, ensimmäisen kerran julkisen toimintansa alun jälkeen. Silloin juutalaiset sanoivat hänelle, että tätä temppeliä on rakennettu jo 46 vuotta (sen peruskorjauksen valmistumisen jälkeen vuonna 18 eKr.), Joh. 2:20. Temppelin peruskorjauksen valmistumisesta vuonna 18 ekr. oli kulunut juuri 46 vuotta vuonna 29. Herodeksen laajaa temppelivuoren aluetta, mitä kutsuttiin pyhäköksi, koskeva valtava rakennusprojekti kaikkine esipihoineen ja muureineen valmistui lopullisesti vasta vuonna 64 jKr., vain kuusi vuotta ennen sen tuhoutumista syksyllä vuonna 70.

Jeesuksen julkinen toiminta alkoi pian Hänen Johannekselta saamansa kasteen jälkeen ja tämä oli samalla Luukkaan evankeliumissa mainittu Rooman keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuosi (Luuk. 3:1). Tiberiuksesta tuli senaatin nimittämänä keisari 18. syyskuuta vuonna 14 keisari Augustuksen kuoltua. Roomalaiset ja myös Rooman kansalainen ja evankelista Luukas käyttivät nk. inklusiivista, eli mukaanlukevaa ajanlaskutapaa, joten Tiberiuksen 1. hallitusvuosi oli vuosi 14 jKr. ja 15. hallitusvuosi siten vuosi 28, jolloin Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin puoli vuotta Johanneksen jälkeen. Siihen aikaan leeviläiset papit aloittivat viranhoitonsa 30-vuotiaina ja niin tekivät Jeesus ja papin poika Johanneskin. Siitä laskien noin kolme ja puoli vuotta eteenpäin tullaan kevääseen 32, jolloin Messias tuli julkisesti Jerusalemiin aasilla ratsastaen toteuttaen sekä Sak. 9:9 messiasprofetian että Dan. 9:25a aikalaskelman.

3. Temppelivuoren palauttamisesta juutalaisille Messiaan toiseen tuloon

Myös meidän päivinämme 7.6.1967 Kuuden päivän sodan yhteydessä Jerusalem palautettiin entiseen asemaansa, kun Jerusalemin temppelivuori tuli lähes 2000 vuoden jälkeen uudestaan juutalaisten hallintaan ja osaksi 19 vuotta aikaisemmin, vuonna 1948, itsenäistynyttä Israelin valtiota. Herodes palautti Jerusalemin sen ensimmäisen, Salomon rakennuttaman temppelin, aikaiseen loistoon ja meidän päivinämme Jerusalem palautettiin sen toisen temppelin, Herodeksen rakennuttaman temppelin, aikaiseen tilanteeseen, jolloin temppelivuori ja kaupunki olivat juutalaisten hallinnassa, vaikkakin roomalaisten käskyvallan alla. Jo sodan ensimmäisen päivän iltana, 5. kesäkuuta, Israelin hallituksessa pohdittiin mahdollisuutta vallata Itä-Jerusalem ja koko Länsiranta. Hallitus ei kuitenkaan tuolloin päässyt ratkaisuun. Hallituksen ja pääministeri Levi Eshkolin epäröidessä puolustusministeri Moshe Dayan johti toimintaa määräämällä armeijan etenemään. Armeija etenikin pitemmälle ja nopeammin kuin poliittinen johto oli osannut ennakoida. Yöllä 6.6 klo 02:30 alkoi Itä-Jerusalemissa nk. Ammunition Hillin taistelu, mikä päättyi aamulla Israelin armeijan selkeään voittoon. Sen jälkeen Israelin hallitus antoi siunauksensa koko vanhan kaupungin valtaamiselle. 

Seuraavana päivänä, 7. kesäkuuta, Dayan antoi määräyksen vanhan kaupungin valtaamiseksi ja Israelin 55. (res.) Laskuvarjojääkäriprikaati valtasi sen kokonaan mukaan lukien juutalaisuuden pyhimmät paikat Temppelivuorella. Prikaatin komentajana toimi kenraali Mordechai Gur, jonka nauhoitettu huudahdus radioon:"Temppelivuori on meidän hallussamme" (hepreaksi: !הר הבית בידינו‎, Har HaBayit BeYadeinu!) tuli kuuluisaksi ja muodostui myöhemmin koko sodan symboliksi Israelin kansalle. Vanha kaupunki vallattiin jalkaväen hyökkäyksellä ilman raskaiden aseiden tulitukea, koska Dayan pelkäsi, että tulituki vahingoittaisi ja aiheuttaisi vakavia vaurioita vanhan kaupungin pyhille paikoille. Sitä Dayan halusi kaikin keinoin välttää, koska hän pelkäsi muun maailman tuomitsevan Israelin toimet. Vielä pari päivää aiemmin Dayan oli vastustanut hyökkäystä Jerusalemin vanhaan kaupunkiin sanoen: "Me emme tarvitse sitä Vatikaania." Nyt Itkumuurille kiiruhtanut Dayan kuitenkin julisti armeijan vapauttaneen Jerusalemin ja sadat paikalla olleet sotilaat lauloivat "Kultaista Jerusalemia". Armeijan päärabbi Shlomo Goren, joka piti heti valtauksen jälkeen Länsimuurilla ensimmäisen juutalaisen rukoushetken 19:ään vuoteen, olisi jopa halunnut räjäyttää Jerusalemin muinaisen temppelin paikalla seisovan Kalliomoskeijan. Gorenin pitämään rukoushetkeen Länsimuurilla osallistuivat 7.6 mm. Moshe Dayan ja IDF:n komentaja Jitzhak Rabin. Schlomo Goren julisti Länsimuurilla;

Le-shana HA-ZOT be-Yerushalayim ha-b’nuya, be-yerushalayim ha-atika! 
Suom. Tänä vuonna jälleen rakennetussa Jerusalemissa! Niinkuin ennen!


Goren2.jpg

Kuvassa yllä Schlomo Goren puhaltaa shofariin (oinaansarveen) Itkumuurilla 7.6.1967

Jerusalemin ja sen Temppelivuori palautettiin entiseen asemaansa meidän päivinämme Kuuden päivän sodan alettua 5. kesäkuuta 1967 ja vanha kaupunki vallattiin kaksi päivää myöhemmin.


7.6.1967 lähtien koko Jerusalem, Temppelivuori mukaanluettuna, on ollut jälleen juutalaisten hallinnassa. On selvää, että he eivät enää koskaan tule vapaaehtoisesti luopumaan siitä.


Temppelivuoren nk. Itkumuuri (Western Wall, hepr. Kotel) oli ollut koko diasporan ajan juutalaisuuden pyhin paikka, ja Israelin armeijan vallattua Itä-Jerusalemin se tuli jälleen juutalaisten hallintaan, osaksi Israelin valtiota. Sen jälkeen koko kaupunkia on voimakkaasti rakennettu ja kehitetty Israelin valtion toimesta. Israel oli julistanut Jerusalemin maan pääkaupungiksi jo 11. joulukuuta 1949, maan itsenäistymisen jälkeen. Israelin eduskunta, Knesset, on myös vuonna 1980 säätänyt lain, jolla se julisti koko Jerusalemin (complete and united) maan ikuiseksi pääkaupungiksi. Jerusalemin ja sen temppelivuoren palautuminen takaisin juutalaiselle kansalle merkitsi myös sitä, että pakanakansojen, eli ei-juutalaisten kansojen, evankeliointi lähestyy loppuaan. Pakanain "täysi luku", eli evankeliumin armon vastaanottaneiden määrä on tulossa täyteen, vrt. Luuk. 21:24 b;

"...ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana (= ei juutalaisten kansojen hallinnassa), kunnes pakanain ajat täyttyvät." (Luuk. 21:24b)

Juutalaisuudessa Jerusalem on pyhä, koska siellä on ollut Jumalan läsnäolon paikka Temppelivuorella sijainneen temppelin "kaikkein pyhimmässä". Siksi profeetallisesti Raamatussa Jerusalemilla viitataan aina Temppelivuoreen. Siitä ja sen hallinnasta on kysymys meidänkin päivinämme. Nyt, kun Temppelivuori (hepr. Har haBayit) on taas juutalaisten hallussa, ei Kristuksen paluulle ole enää estettä. Profeetta Sakarja esittää juuri Jerusalemin juutalaiset asukkaat todistamassa sodan keskellä Jeesuksen paluuta, Sak. 12:10. Jerusalem on silloin juutalaisten hallussa.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi joulukuussa 2016 päätöslauselman 2334, jonka mukaan mitään rajamuutoksia ei tunnisteta, vaan kuuden päivän sotaa edeltävät rajat ovat yhä voimassa. Niistä voidaan poiketa vain neuvotteluteitse. Yhdysvallat ei poikkeuksellisesti käyttänyt veto-oikeuttaan presidentti Obaman ohjeistamana.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä 6.12.2017 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kuitenkin tunnusti kansainvälisen yhteisön edessä Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Näin tasan 50 ja puoli vuotta (7.6.1967 - 6.12.2017) Itä-Jerusalemin ja temppelivuoren valtaamisesta kaupunki myös tunnustettiin julkisesti Israelin pääkaupungiksi. Viitekehys on nyt valmis Messiaan tulolle, eli evankeliumin palauttamiselle takaisin juutalaiselle kansalle. Seuraavana keväänä, Israelin itsenäisyyspäivänä 14.5.2018, Yhdysvallat myös siirsi suurlähetystönsä (kuva yllä) virallisesti Tel Avivista Jerusalemiin.

 

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle