Lopunajan Hengen vuodatus ja pelastuminen ahdistuksen ajasta, Joel 2:28-32

Kuvahaun tulos: Joels prophecy

28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. (KR 1933)

Varhainen profeetta Joel vaikutti ennen pakkosiirtolaisuuden aikoja Juudassa 800-luvulla eKr. Nimi Joel tarkoittaa "Herra on Jumala". Joelin julistuksen keskiössä on Jumalan eskatologinen asioihin puuttuminen ja tuomio. Joel julistaa voimakasta aikojen lopun Pyhän Hengen vuodatusta ja siihen liittyvää koko Israelin ja luomakunnan uudistusta.

Luvuissa 1-2 Joel kuvaa aikojen lopun tuomion ajan, eli Herran päivän tulemista. Muualla Raamatussa tätä kutsutaan myös Jumalan koston päiväksi ja ahdistuksen ajaksi. Joel kuvaa lopunajan Hengen vuodatusta jo jakeessa 2:23, mistä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Keskitymme tässä tutkistelussa 2. luvun loppuosan jakeisiin 28-32, joita myös apostoli Pietari lainasi ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa pitämässään puheessa Ap.t. 2:16-21. Nämä jakeet muodostavat Biblia Hebraican mukaan oman 3. lukunsa, mutta meidän Raamatussamme ne on sijoitettu 2. luvun loppuun.

Selitys

28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

Joelin kuvauksessa on sisäkkäin kaksi Hengen vuodatusta aivan samoin kuin jakeessa 23. Siinä Joel puhuu "syyssateesta ja kevätsateesta", eli ensimmäisestä ja viimeisestä Hengen vuodatuksesta. Nämä kaksi Hengenvuodatusta käsittävät koko seurakunnan ajan. Seurakunnan aika alkaa Hengen syyssateella ensimmäisenä helluntaina ja päättyy Hengen kevätsateeseen, mikä valmistaa sen ylösottoa varten.

Jae 28 puhuu tästä ensimmäisestä Hengen vuodatuksesta, missä Jumala vuodattaa maailmaan "vanhurskauden opettajan", eli Pyhän Hengen ensimmäisenä helluntaina 50 päivää Kristuksen ylösnousemisen jälkeen alkaen Jerusalemista. Pyhän hengen tehtävänä on opettaa ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jumala on sanassaan ilmoittanut, Joh. 14:26. Henki vuodatettiin "kaiken lihan päälle", mikä viittaa suoraan myös pakanakansoihin, jotka näin tulivat osallisiksi Jumalan pelastussuunnitelmasta ja Kristuksen ansiosta juutalaisen kansan lisäksi. Heidät oksastettiin samaan jalon öljypuun juureen, mistä Kristuksen hylänneet luonnolliset oksat, eli juutalaiset karsittiin kansana pääosin pois, vrt. Room. 11:17.

29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

Jae 29 kuvaa jälkimmäistä Hengen vuodatusta armon ajan lopussa, missä myös juutalainen kansa kääntyy takaisin Messiaansa, Kristuksen puoleen. Heprealaisista käytetään VT:ssa nimeä "Herran palvelija" sekä yksilöinä että myös kansana. Myös Messiasta kuvataan Jes. 53:11 Herran vanhurskaana palvelijana, joka vanhurskauttaa monet. Jae 29 kuvaa etenkin armon ajan lopulla tapahtuvaa kevätsadetta, jolloin Henki vuodatetaan erityisesti juutalaisen kansan päälle. Sanonta "niinä päivinä" esiintyy VT:n profeetoilla yhteensä kahdeksan kertaa ja se kuvaa tulevaa eskatologista aikakautta, vrt. esim. Jer. 3:16 ja 18 sekä Sak. 8:6.

Profeetta Sakarja kuvaa noin 300 vuotta Joelin jälkeen tätä samaa Hengen vuodatusta "palvelijain ja palvelijattarien" päälle jakeissa Sak. 12:10-14. Myös siinä mainitaan sekä mies- että naispuoliset juutalaisen kansan jäsenet, joiden päälle Henki vuodatetaan heidän katsoessaan ja murehtiessaan lävistämäänsä Messiastaan.

30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

Jakeiden 30-31 kuvaamia ilmiöitä ei nähty Jerusalemin taivaalla ensimmäisenä helluntaina Pietarin lainatessa Joelin lopun ajan profetiaa. Kuvaus liittyykin ensisijassa jakeen 29 jälkimmäiseen hengenvuodatukseen "palvelijain ja palvelijattarien" päälle. Tämä on vielä tulevaisuudessa tätä kirjoitettaessa.

Veri, tuli ja savupatsaat kuvaavat ydinaseiden käyttöä, jonka seurauksena aurinko muuttuu paikallisesti pimeydeksi ja kuu verenpunaiseksi yläilmakehään nousevan pölyn takia. Sana "savupatsas" koostuu heprean kahdesta sanasta "patsas" ja "savu". Siinä sanaa "patsas" vastaa heprean sana "timara", joka tarkoittaa pilaria tai pylvästä, mikä laajenee huipussaan "palmupuunkaltaisena". Juuri siltä ydinräjähdyksen muodostama räjähdyspilvi näyttää. Lähellä maanpintaa nousevaan tulipalloon imeytyy pölyä ja se muodostaa sienenmuotoisen pilven, joka kohoaa minuutissa noin seitsemän kilometrin korkeuteen. Pienillä räjähdystehoilla pilvi litistyy troposfäärin ylärajalle. Mutta suuremmilla tehoilla pilvi menee stratosfääriin asti vieden sinne tomua ja pölyä mukanaan.

Tämä tapahtuu ennen "Herran päivää", eli ahdistuksen aikaa käytävässä nk. Googin sodassa, missä Israelia ympäröivät muslimimaat hyökkäävät sitä vastaan (Hes. 38-39). Joel kuvaa tätä sotaa jo aiemmin jakeessa 20. Israel lyö hyökkäävän Googin liittoutuman joukot ydinaseilla.

32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Jakeen 32 alkuosa "ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" kuvaa koko Pyhän Hengen armotalouskautta, Herralle otollista aikaa, minkä Jeesus julisti alkaneeksi Nasaretin synagoogassa, Luuk. 4:19. Tämän ajan alussa oli Jerusalemin ensimmäinen Hengenvuodatus ensimmäisenä helluntaina ja se päättyy Jerusalemin toiseen Hengen vuodatukseen ennen ahdistuksen ajan alkamista, Sak. 12. Ensimmäisessä Hengen vuodatuksessa evankeliumi lähti Jerusalemista liikkeelle kohti maan ääriä ja toisessa Hengen vuodatuksessa se palautetaan takaisin juutalaisille. Myös apostoli Paavali viittaa tähän asiaan Room. 10:12-13. Pietari lopetti lainauksensa Joelin profetiasta juuri tähän jakeen 32 alkuosaan. Se siis liittyy vielä Pyhän Hengen armotalousaikaan. Jakeen loppuosa "sillä Siionin vuorella..." liittyykin jo armotalousajan jälkeen tulevan ahdistuksen ajan loppuun. Pyhän Hengen armotalousaika päättyy seurakunnan ylösottoon.

Ahdistuksen ajan lopussa Jeesuksen palatessa takaisin maan päälle perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa hän palaa Jerusalemiin Öljymäelle, mitä Sakarja kuvaa luvussa Sak. 14. Silloin vihan ajan lopussa Jerusalem ja Siionin vuori, eli Herran temppelinvuori, on turvapaikka juutalaisen kansan jäännökselle Messiaan saapuessa tuhannen tuhansine pyhinensä, eli ylöstemmatun seurakuntansa kanssa.

Jakeen loppu kertoo lisäksi "pakoon päässeistä, jotka Herra on kutsunut", eli ennen ahdistuksen aikaa ylöstemmatusta seurakunnasta. Heidät on Herra kutsunut pelastukseen armotalouskauden aikana, sillä kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse ellei Isä Jumala häntä ensin kutsu, vrt. Joh. 6:44. Myös Jeesus viittaa Öljymäen eskatologisessa puheessaan tähän "pakenemiseen ylösotossa" ennen ahdistuksen aikaa jakeessa Luuk. 21:36.

Joel kuvaa ahdistuksen aikaa ja sitä edeltävää Googin sotaa tarkemmin luvussa kolme. Hän kutsuu sitä "Joosafatin laaksoksi", eli käännettynä hepreasta "Herran tuomion laaksoksi", missä Herra tuomitsee kaikki lopun aikana Jerusalemia vastaan hyökkäävät pakanakansat. Ensin Googin sodassa ennen ahdistuksen aikaa ja sen jälkeen Harmagedonin sodassa ahdistuksen ajan lopussa. Joosafatin laaksoa ei maantieteellisesti ole olemassa, sillä se kuvaa Herran paluuta edeltävien ajanjaksojen tapahtumia. Googin sodan jälkeen tapahtuu seurakunnan ylösotto ja sitä seuraavan Harmagedonin sodan jälkeen Kristuksen paluu maan päälle Öljymäelle. Samaan paikkaan, mistä hän myös nousi aikanaan taivaaseen, Ap.t. 1:11.

Juutalaissodan ja lopunajan sotien analogia

Jeesuksen apokalyptisessä Öljymäen puheessa hän selvittää opetuslapsille aikakausien lopun tapahtumia, Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21. luvuissa. Puheessa sekoittuvat Jerusalemin tuhoon vuonna 70 johtaneet tapahtumat aikojen lopun tapahtumiin juuri ennen Kristuksen paluuta. Molempien tapahtumien analogia on ilmeinen.

Vuonna 66 alkanut ja seitsemän vuotta kestänyt juutalaiskapina alkoi juutalaisten kukistaessa Syyriasta Jerusalemia vastaan hyökänneen Rooman 12. legioonan Bet Horonin taistelussa. Legioona kärsi huomattavat tappiot. Sen jälkeen kapina huipentui Rooman toteuttamaan Jerusalemin tuhoon vuonna 70. Kolme vuotta myöhemmin viimeiset kapinalliset tekivät joukkoitsemurhan Masadan vuorilinnoituksessa vuonna 73 ennen roomalaisten murtautumista sisään muurien läpi.

  • Lopun ajan tapahtumat menevät seuravasti: Israel lyö ensin Jerusalemia vastaan hyökkäävän Googin joukot ydinaseilla (Hes. 38-39 ja Sak. 12), mutta samalla Israelissa alkaa suuri herätys juutalaisen kansan kääntyessä Mesiaansa puoleen, Sak. 12:10.
  • Herätys leviää nykyaikaisen tiedonvälityksen avulla nopeasti koko maailmaan ja valmistaa seurakunnan ylösottoon. Tällöin Israel ja juutalainen kansa on siunauksena koko maailmalle, vrt. Sak. 8:13 ja Room. 11:15.

Jakson lopussa itä-Jerusalem otetaan kansainvälisen yhteisön voimin väkisin pois Israelilta, Sak. 14:2. Silloin alkaa "Herran vihan päivä" heti seurakunnan ylösoton jälkeen. Seurakunnan jo poistuttua maan päältä antikristus vainoaa juutalaisia, Ilm. 13:5. Tuhon jo häämöttäessä Kristus palaa Öljymäelle ja tuhoaa antikristuksen joukkoineen, Sak. 14:3. Kristuksen paluun jälkeen alkaa maan päällä profeettojen ennustama tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta.

Israelin armeijan alokkaat vannovat sotilasvalassaan "ei koskaan enää Masadaa". Tämä myös toteutuu "taivaallisen intervention" kautta Kristuksen paluussa.

Pyhäinmiesten päivänä 2019

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle