Share |

Mitä tapahtuu Israelissa seuraavaksi? Jes. 11

merkavas_in_line.jpg

Kuvassa yllä Israelin Merkava-panssarivaunut marssilla.

 

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Jesajan profetia messiaanisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta ja sitä edeltävistä tapahtumista

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.
3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.
9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.
11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.
14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.
15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. (Jes. 11. luku)

Selitys

Messiaan tulemus ja aikojen loppu

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Jakeet 1-2: Jesajan 11. luvussa ennustetaan Messiaan tulo Daavidin suvusta. Messiaan yllä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Jeesus siteerasi julkisen toimintansa alussa Nasaretin synagoogassa profeetta Jesajaa; 

"Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
julistamaan Herran otollista vuotta (kr. eniautos)". (Luuk. 4:18-19/Jes. 61:1-2a)

Näin hän ilmoitti olevansa profeettojen ennustama Messias. "Herran otollinen vuosi/Herralle otollinen aika", eli uuden liiton seurakunnan aika on kestänyt jo lähes 2000 vuotta. Luukas käyttää kreikankielen sanaa eniautos, mikä on käännetty vuodeksi. Sen merkitys on kuitenkin laajempi ja se pitäisi kääntää tarkasti "Herralle otollista aikaa". Tänä aikana on evankeliumia viety Jerusalemista alkaen maailman ääriin asti jo lähes 2000 vuotta. Jeesus lopetti Jesajan kirjan siteeramisen tähän kohtaan, koska tekstin jatko tulisi ajankohtaiseksi vasta aikojen lopulla, kun "Herralle otollinen aika" lähestyisi loppuaan.


3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

Jae 3-5: Jesaja ilmoittaa Messiaan tulevan tuomarina, joka jakaa vanhurskaan ja oikeudenmukaisen tuomion maan vaivaisille ja nöyrille. Jumalattomat Messias sen sijaan surmaa sanallaan. Messiaan ominaisuuksia ovat totuus ja vanhurskaus, eli oikeamielisyys Jumalan edessä. Tämä Messiaan tuomarina tuleminen liittyy hänen toiseen tulemiseensa ja Herran päivän, eli ahdistuksen ajan koittamiseen aikojen lopulla, vrt. Jes. 2:9-22. Vanhan liiton profeettojen tapaan Jesaja ei erota Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemisen väliin jäävää seurakunnan aikaa, mikä on hänelle salaisuus. Jeesuksen Nasaretin synagoogassa osittain siteeraama profeetta Jesajan teksti jatkuu Jes. 61. luvussa seuraavasti;

...lohduttamaan kaikkia murheellisia,
panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. (Jes. 61:2b-3)

Seurakunnan ajan lopussa tulee hetki, jolloin Israelille julistetaan Jesajan profetian loppuosa jatkuen siitä, mihin Jeesus Nasaretissa lopetti. Silloin evankeliumi palautetaan takaisin Jerusalemiin.

Tuhatvuotisen valtakunnan olosuhteet maailmassa

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.

Jakeet 6-8: Jakeissa kuvataan symbolisesti 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteita, mitkä koittavat koko maailmassa Messiaan paluun jälkeen. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa ihmiset ja kansakunnat elävät sovussa ja rauhassa keskenään. Miekat taotaan auroiksi, Jes. 2:4. Myös luonto uudistuu ennennäkemättömällä tavalla, Room. 8:21.


9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä (hepr. yowm) pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Jakeet 9-10: Koska saatana on silloin sidottu, Ilm. 20:2, koko maailma on täynnä Herran tuntemusta. Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki ja lähetyksen suunta vaihtuu siten, että maan ääristä tullaan takaisin Jerusalemiin kuulemaan Jumalan sanan opetusta, Jes. 2:3. Jakeen 10 "sinä päivänä" tulee kääntää oikein "sinä aikana", missä ajanjakson pituutta ei ole tarkasti määritelty. Heprean sanan yowm, oikea merkitys on suomen kielessä "ajanjakso".

Tuhatvuotista valtakuntaa edeltävät tapahtumat

11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jakeet 11-12: Jakeissa kuvataan symbolisesti juutalaisen kansan paluuta takaisin omaan maahansa 1900-luvulla "maan neljästä äärestä". Tämä tapahtuu "sinä päivänä/aikana", eli tässä yhteydessä 1900-luvulla sionismin vaikutuksesta. Jesaja käyttää oman aikansa Israelin ympärillä olevien maiden nimiä kuvatessaan miten juutalaiset palaavat takaisin Erets Israeliin toisen kerran kaikkialta maailmasta. Ensimmäinen kerta oli paluu Egyptistä, vertaa Jer. 16:14-15. Jesaja kuvaa toista exodusta, mikä toteutui historiassa 1900-luvun alusta alkaen ja sai vahvistuksen nk. Balfourin julistuksesta marraskuussa 1917, missä Iso-Britannia antoi juutalaisille lupauksen kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan. "Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset" palasivat maahansa suurin joukoin Toisen maailmansodan ja Euroopassa tapahtuneen Holokaustin  jälkeen valtion itsenäistyttyä toukokuussa 1948.

Jakeissa 11-12 ei puhuta 1000-vuotisen valtakunnan alussa mahdollisesti tapahtuvasta kaikkien juutalaisten kokoontumisesta Erets Israeliin, koska 1900-luvun paluun jälkeen heitä ei enää Raamatun mukaan karkoteta uudestaan pois maastaan ennen Messiaan saapumista, vrt. Aamos:14-15;

14 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.
15 Minä istutan heidät (1900-luvulla) omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Jesajan jakeessa 11:12 mainittu "paluu maastakarkotuksesta" voi siten kertoa vain 1900-luvusta. 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuva juutalaisen kansan "kokoaminen" mainittaneen Jesajan jakeessa 11:16.


13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.

Jae 13: Efraim, eli "kaksinkertaisesti siunattu", ja Juuda kuvaavat tässä yhteydessä vanhan Israelin uskon kahta perillistä, kristittyjä ja juutalaisia. Juutalaisuuden katsotaan alkaneen vuonna 539 eKr, jolloin he palasivat nk. Kyyroksen ediktillä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Juudeaan. Kristinusko taas alkoi 30-luvun alussa jKr, jolloin Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Niiden tiet erosivat Jerusalemin ja temppelin tuhon jälkeen vuonna 70 ja siitä alkoi keskinäinen vihanpito ja kateus, mikä toteutui historiassa erityisesti juutalaisten jatkuvissa vainoissa. Aikojen lopulla vihanpito ja kateus kuitenkin loppuvat, kun myös juutalaiset (juudalaiset) ottavat evankeliumin Jeesuksesta vastaan. Niin kaikki Israel pelastuu, vrt. Room. 11:26. Tämä tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat mm. seuraavat jakeet; Sak. 12:10, Hes. 39:29 ja Joel 2:23.


14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä (hepr. yachad) he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.

Jae 14: Jakeessa kuvataan tulevaisuuden tapahtumaa, mikä edeltää Kristuksen paluuta. Jakeen tapahtumat eivät voi liittyä 1000-vuotiseen valtakuntaan, missä ei enää sodita, Miika 4:3. Jakeen kuvaus liittyykin valtakuntaa ja Kristuksen paluuta edeltäviin tapahtumiin. Siinä kuvataan Israelin hyökkäystä ensin länteen palestiinalaisten (filistealaisten) niskaan. Sana "Palestiina" on Rooman keisari Hadrianuksen toisen juutalaiskapinan jälkeen vuonna 135 käyttöön ottama halventava nimitys Juudeasta. Juudea nimettiin uudelleen juutalaisten perivihollisten filistealaisten mukaan. On selvää, että filistealaiset eivät liity juutalaisten paluuseen Erets Israeliin 1900-luvulla ja 1000-vuotisen valtakunnan alun aikaan, joten Jesajan kuvaus kertoo nykyisistä palestiinalaisista. Muinaisia filistealaisia ja nykyisiä palestiinalaisia yhdistaa nimen lisäksi myös se, että ne molemmat ovat pitäneet vihaa ja sotineet Israelin kanssa. 

Israel "lentää" länteen kohti Gazaa, mikä kuvaa nykyaikaista ilmasotaa ja nopeaa panssarisotaa. Samanaikaisesti Israel hyökkää myös itään, eli nykyiselle Länsi-Rannalle. Jakeen 14 sana "yhdessä" on hepreaksi "yachad", minkä merkitys on "samanaikaisesti". King James kääntää sen oikein; they shall spoil them of the east together. Tämä kertoo palestiinalaisten valtion olevan jakaantunut kahteen osaan. Toinen osa on Israelista katsoen lännessä ja toinen idässä. Tämä on toteutunut syksystä 2005 alkaen, jolloin Israel luovutti Gazan palestiinalaisille ja evakuoi kaikki siellä olleet 21 siirtokuntaansa.


Se, että profetiassa mainitaan läntinen, Gazaan suuntautuva, hyökkäys ensin, kertoo siitä, että sota saa alkunsa Gazan levottomuuksista. Sota johtaa Jerusalemin kiistan ohella lopulta suureen välienselvittelyyn islamilaisten kansojen ja Israelin välillä, eli Googin sotaan.


Lokakuussa 2017 Gazassa valtaa pitänyt Hamas ja Länsi-Rannan Fatah sopivat yhteishallituksen muodostamisesta tulevaisuudessa. Gazan kaistale on tarkoitus siirtää äärijärjestö Hamasin hallinnasta takaisin palestiinalaishallinnon (PA) alaisuuteen. Tämä palestiinalaisalueiden yhdistyminen saman hallinnon alle mahdollistaisi tulevaisuudessa myös koko Palestiinan valtion yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen Itä-Jerusalem miehitettynä pääkaupunkinaan, mitä Israel ei tule hyväksymään. Hamas ei kuitenkaan toistaiseksi ole suostunut yhteistyöhön Länsi-Rantaa hallinnoivan PA:n kanssa. Palestiinalaisten tilannetta kurjistaa entisestään Yhdysvaltojen lopetettua pakolaisavustusjärjestö UNRWA:n rahoittamisen 2018. Lisäksi Israel päätti 2019 vähentää PA:lle maksettavista verotuloista sen osan, millä PA tukee Israelin vankiloissa istuvia terrorismista tuomittuja palestiinalaisia ja heidän perheitään. Tämä johti siihen, että PA kieltäytyi vastaanottamasta mitään Israelin keräämistä verotuloista ja palestiinalaishallinto ei enää kesällä 2019 kyennyt maksamaan virkamiestensä palkkoja täysimääräisesti. Kesällä 2019 PA ilmoittikin lopettavansa yksipuolisesti kaiken yhteistyön Israelin viranomaisten kanssa. Turkki on tuominnut jyrkästi Israelin menettelyn.

Israelin tuleva hyökkäys itään päin ei kuitenkaan pysähdy Länsi-Rantaan, vaan se jatkuu Googin sodan yhteydessä Jordaniaan (Edom, Moab ja Ammon) asti, mikä joutuu lopulta Israelin hallintaan Googin sodan jälkeen. Googin sotaa, eli Turkin johdolla tapahtuvaa islamilaisten maiden hyökkäystä Israelia vastaan kuvataan myös Hesekielin 38-39 luvuissa, Jooelin 3. luvussa sekä Sakarjan 12. luvussa. Jokainen profeetta kuvaa tätä suurta lopun ajan sotaa omasta viitekehyksestään ja kokonaiskuva muodostuu yhdistämällä eri kuvaukset, vrt.;

17 Näin sanoo Herra Jumala: Juuri sinä olet se, josta minä muinoin puhuin palvelijoideni Israelin profeettojen suulla. He ennustivat, että minä tuon sinut (Googin) Israelia vastaan. (Hes. 38:17)15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. 

Jakeet 15-16: Kuvataan Turkin johtamaa Googin, eli islamilaisten maiden sotaa Israelia vastaan. Goog liittolaisineen hyökkää Israeliin ja Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, jae 15. Idän suunnalta Iranin johdolla hyökkäävä armeija tuhotaan nykyisen Irakin läpi virtaavan Eufrat-joen tasalle ja Egyptin suunnalta hyökkäävät joukot tuhotaan Siinain niemimaalle. Koko maailmassa syttyy viha juutalaisia vastaan ja heitä palaa runsaasti takaisin Israeliin, ainoaan paikkaan missä he kokevat olevansa turvassa. Jae 16 voi kertoa myös 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuvasta kaikkien loppujen Israelin ulkopuolella olevien juutalaisten kokoamisesta Erets Israeliin. Israelissa asuu tänä päivänä noin puolet maailman juutalaisista.

Miten Jesajan profetia voisi toteutua nykyisessä Israelissa?

Miten tähän mahdollisesti tullaan? Trumpin esitys Lähi-Idän rauhansuunnitelmaksi tulee todennäköisesti kompastumaan Jerusalemiin. Israel ei tule suostumaan Itä-Jerusalemin osittaiseenkaan luovuttamiseen palestiinalaisille eikä myöskään Temppelivuoren luovuttamiseen kansainväliseen hallintaan.

Sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen johdolla parhaillaan käytävät rauhanneuvottelut ovat epäonnistuneet, palestiinalaiset julistavat Arabiliiton (22 jäsenvaltiota) ja Islamilaisen yhteistyöjärjestön, OIC:n (57 jäsenvaltiota) tukemana yksipuolisesti oman valtionsa Gazassa ja Länsi-Rannalla itsenäiseksi. Samalla he julistavat Itä-Jerusalemin Palestiinan valtion miehitetyksi pääkaupungiksi. Arabiliitto ja Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC olivat myös YK:n yleiskokouksessa esitetyn vetoomuksen takana, missä äänin 128-9 hyväksyttiin julkilausuma, mikä totesi Yhdysvaltojen tunnustuksen Jerusalemista Israelin pääkaupungiksi mitättömäksi ja kansainvälisten sopimusten vastaiseksi. Julkilausumassa myös kehoitettiin kaikkia YK:n jäsenmaita olemaan siirtämättä suurlähetystöjään Jerusalemiin.

Palestiinalaisten vaatimus on jo nyt saanut vastakaikua maailmalla ja vuoteen 2017 mennessä 136 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan valtion. Israel ei kuitenkaan tule hyväksymään yksipuolista julistusta ja miehittää molemmat palestiinalaisalueet, Gazan ja myös koko Länsi-Rannan. Jordania ei hyväksy sitä, koska sillä on erittäin kiinteät suhteet palestiinalaisiin ja se toimii myös Jerusalemissa sijaitsevien islamin pyhien paikkojen suojelijana. Maa joutuu konfliktiin mukaan ja Israel miehittää Googin sodan yhteydessä myös Jordanian. Goog liittolaisineen, eli Islamilaisen yhteistyöjärjestön OIC:n 57 jäsenmaan muodostama "islamilainen armeija" hyökkää Israeliin ja Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Tämä taas saa Googin sodan jälkeen koko maailman kääntymään Israelia vastaan, vrt. Sak. 12:3:

Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan (= maailman) kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Tämä koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan on jo alkanut ja se näkyy YK:n Israelin vastaisessa politiikassa. Lokakuussa 2017 Yhdysvallat erosi YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unescosta sen jatkuvien Israel-vastaisten julkilausumien takia. Joulukuussa 2017 YK:n yleiskokous hyväksyi julkilausuman, missä todettiin Yhdysvaltojen tunnustus Jerusalemista Israelin pääkaupunkina mitättömäksi.

13.9.2019 Peli kovenee Israelin vaalien alla. Netanyahu totesi vierailtuaan Venäjällä, että sota Gazassa voi syttyä "milloin tahansa", jopa ennen ensi viikon vaaleja. Samaan aikaan Politico-lehti julkaisi artikkelin, jonka mukaan Israel olisi vakoillut kaksi vuotta sitten presidentti Trumpin puheluja Washingtonissa. Israel kiistää artikkelin väitteen jyrkästi. Myöskään Trump ei usko sen tapahtuneen.

29.10.2017 Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle