Share |

Mitä tapahtuu Israelissa seuraavaksi? Jes. 11

merkavas_in_line.jpg

Kuvassa yllä Israelin Merkava-panssarivaunut marssilla.

Tämä artikkeli edustaa kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja raamatuntulkintaa eikä sellaisena edusta mitään seurakuntaa tai uskonnollista suuntausta.

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Jesajan profetia messiaanisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta ja sitä edeltävistä tapahtumista

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.
3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.
9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.
11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.
14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.
15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. (Jes. 11. luku)

Selitys

Messiaan tulemus ja aikojen loppu

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Jakeet 1-2: Jesajan 11. luvussa ennustetaan Messiaan tulo Daavidin suvusta. Messiaan yllä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Jeesus siteerasi julkisen toimintansa alussa Nasaretin synagoogassa profeetta Jesajaa; 

"Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
julistamaan Herran otollista vuotta (kr. eniautos)". (Luuk. 4:18-19/Jes. 61:1-2a)

Näin hän ilmoitti olevansa profeettojen ennustama Messias. "Herran otollinen vuosi/Herralle otollinen aika", eli uuden liiton seurakunnan aika on kestänyt jo lähes 2000 vuotta. Luukas käyttää kreikankielen sanaa eniautos, mikä on käännetty vuodeksi. Sen merkitys on kuitenkin laajempi ja se pitäisi kääntää tarkasti "Herralle otollista aikaa". Tänä aikana on evankeliumia viety Jerusalemista alkaen maailman ääriin asti jo lähes 2000 vuotta. Jeesus lopetti Jesajan kirjan siteeramisen tähän kohtaan, koska tekstin jatko tulisi ajankohtaiseksi vasta aikojen lopulla, kun "Herralle otollinen aika" lähestyisi loppuaan.


3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

Jae 3-5: Jesaja ilmoittaa Messiaan tulevan tuomarina, joka jakaa vanhurskaan ja oikeudenmukaisen tuomion maan vaivaisille ja nöyrille. Jumalattomat Messias sen sijaan surmaa sanallaan. Messiaan ominaisuuksia ovat totuus ja vanhurskaus, eli oikeamielisyys Jumalan edessä. Tämä Messiaan tuomarina tuleminen liittyy hänen toiseen tulemiseensa ja Herran päivän, eli ahdistuksen ajan koittamiseen aikojen lopulla, vrt. Jes. 2:9-22. Vanhan liiton profeettojen tapaan Jesaja ei erota Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemisen väliin jäävää seurakunnan aikaa, mikä on hänelle salaisuus. Jeesuksen Nasaretin synagoogassa osittain siteeraama profeetta Jesajan teksti jatkuu Jes. 61. luvussa seuraavasti;

...lohduttamaan kaikkia murheellisia,
panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. (Jes. 61:2b-3)

Seurakunnan ajan lopussa tulee hetki, jolloin Israelille julistetaan Jesajan profetian loppuosa jatkuen siitä, mihin Jeesus Nasaretissa lopetti. Silloin evankeliumi palautetaan takaisin Jerusalemiin.

Tuhatvuotisen valtakunnan olosuhteet maailmassa

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.

Jakeet 6-8: Jakeissa kuvataan symbolisesti 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteita, mitkä koittavat koko maailmassa Messiaan paluun jälkeen. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa ihmiset ja kansakunnat elävät sovussa ja rauhassa keskenään. Miekat taotaan auroiksi, Jes. 2:4. Myös luonto uudistuu ennennäkemättömällä tavalla, Room. 8:21.


9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä (hepr. yowm) pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Jakeet 9-10: Koska saatana on silloin sidottu, Ilm. 20:2, koko maailma on täynnä Herran tuntemusta. Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki ja lähetyksen suunta vaihtuu siten, että maan ääristä tullaan takaisin Jerusalemiin kuulemaan Jumalan sanan opetusta, Jes. 2:3. Jakeen 10 "sinä päivänä" tulee kääntää oikein "sinä aikana", missä ajanjakson pituutta ei ole tarkasti määritelty. Heprean sanan yowm, oikea merkitys on suomen kielessä "ajanjakso".

Tuhatvuotista valtakuntaa edeltävät tapahtumat

11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jakeet 11-12: Jakeissa kuvataan symbolisesti juutalaisen kansan paluuta takaisin omaan maahansa 1900-luvulla "maan neljästä äärestä". Tämä tapahtuu "sinä päivänä/aikana", eli tässä yhteydessä 1900-luvulla sionismin vaikutuksesta. Jesaja käyttää oman aikansa Israelin ympärillä olevien maiden nimiä kuvatessaan miten juutalaiset palaavat takaisin Erets Israeliin toisen kerran kaikkialta maailmasta. Ensimmäinen kerta oli paluu Egyptistä, vertaa Jer. 16:14-15. Jesaja kuvaa toista exodusta, mikä toteutui historiassa 1900-luvun alusta alkaen ja sai vahvistuksen nk. Balfourin julistuksesta marraskuussa 1917, missä Iso-Britannia antoi juutalaisille lupauksen kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan. "Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset" palasivat maahansa suurin joukoin Toisen maailmansodan ja Euroopassa tapahtuneen Holokaustin  jälkeen valtion itsenäistyttyä toukokuussa 1948.

Jakeissa 11-12 ei puhuta 1000-vuotisen valtakunnan alussa mahdollisesti tapahtuvasta kaikkien juutalaisten kokoontumisesta Erets Israeliin, koska 1900-luvun paluun jälkeen heitä ei enää Raamatun mukaan karkoteta uudestaan pois maastaan ennen Messiaan saapumista, vrt. Aamos:14-15;

14 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.
15 Minä istutan heidät (1900-luvulla) omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Jesajan jakeessa 11:12 mainittu "paluu maastakarkotuksesta" voi siten kertoa vain 1900-luvusta. 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuva juutalaisen kansan "kokoaminen" mainittaneen Jesajan jakeessa 11:16.


13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.

Jae 13: Efraim, eli "kaksinkertaisesti siunattu", ja Juuda kuvaavat tässä yhteydessä vanhan Israelin uskon kahta perillistä, kristittyjä ja juutalaisia. Juutalaisuuden katsotaan alkaneen vuonna 539 eKr, jolloin he palasivat nk. Kyyroksen ediktillä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Juudeaan. Kristinusko taas alkoi 30-luvun alussa jKr, jolloin Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Niiden tiet erosivat Jerusalemin ja temppelin tuhon jälkeen vuonna 70 ja siitä alkoi keskinäinen vihanpito ja kateus, mikä toteutui historiassa erityisesti juutalaisten jatkuvissa vainoissa. Aikojen lopulla vihanpito ja kateus kuitenkin loppuvat, kun myös juutalaiset (juudalaiset) ottavat evankeliumin Jeesuksesta vastaan. Niin kaikki Israel pelastuu, vrt. Room. 11:26. Tämä tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat mm. seuraavat jakeet; Sak. 12:10, Hes. 39:29 ja Joel 2:23.


14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä (hepr. yachad) he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.

Jae 14: Jakeessa kuvataan tulevaisuuden tapahtumaa, mikä edeltää Kristuksen paluuta. Jakeen tapahtumat eivät voi liittyä 1000-vuotiseen valtakuntaan, missä ei enää sodita, Miika 4:3. Jakeen kuvaus liittyykin valtakuntaa ja Kristuksen paluuta edeltäviin tapahtumiin. Siinä kuvataan Israelin hyökkäystä ensin länteen palestiinalaisten (filistealaisten) niskaan. Sana "Palestiina" on Rooman keisari Hadrianuksen toisen juutalaiskapinan jälkeen vuonna 135 käyttöön ottama halventava nimitys Juudeasta. Juudea nimettiin uudelleen juutalaisten perivihollisten filistealaisten mukaan. On selvää, että filistealaiset eivät liity juutalaisten paluuseen Erets Israeliin 1900-luvulla ja 1000-vuotisen valtakunnan alun aikaan, joten Jesajan kuvaus kertoo nykyisistä palestiinalaisista. Muinaisia filistealaisia ja nykyisiä palestiinalaisia yhdistaa nimen lisäksi myös se, että ne molemmat ovat pitäneet vihaa ja sotineet Israelin kanssa. 

Israel "lentää" länteen kohti Gazaa, mikä kuvaa nykyaikaista ilmasotaa ja nopeaa panssarisotaa. Samanaikaisesti Israel hyökkää myös itään, eli nykyiselle Länsi-Rannalle. Jakeen 14 sana "yhdessä" on hepreaksi "yachad", minkä merkitys on "samanaikaisesti". King James kääntää sen oikein; they shall spoil them of the east together. Tämä kertoo palestiinalaisten valtion olevan jakaantunut kahteen osaan. Toinen osa on Israelista katsoen lännessä ja toinen idässä. Tämä on toteutunut syksystä 2005 alkaen, jolloin Israel luovutti Gazan palestiinalaisille ja evakuoi kaikki siellä olleet 21 siirtokuntaansa.


Se, että profetiassa mainitaan läntinen, Gazaan suuntautuva, hyökkäys ensin, kertoo siitä, että sota saa alkunsa Gazan levottomuuksista. Ne johtavat Jerusalemin ohella lopulta suureen välienselvittelyyn islamilaisten kansojen ja Israelin välillä, eli Googin sotaan.


Lokakuussa 2017 Gazassa valtaa pitänyt Hamas ja Länsi-Rannan Fatah sopivat yhteishallituksen muodostamisesta. Gazan kaistale on tarkoitus siirtää lähitulevaisuudessa äärijärjestö Hamasin hallinnasta takaisin palestiinalaishallinnon alaisuuteen. Tämä palestiinalaisalueiden yhdistyminen saman hallinnon alle mahdollistaa tulevaisuudessa myös koko Palestiinan valtion yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen Itä-Jerusalem miehitettynä pääkaupunkinaan, mitä Israel ei tule hyväksymään.

Israelin tuleva hyökkäys itään päin ei kuitenkaan pysähdy Länsi-Rantaan, vaan se jatkuu Googin sodan yhteydessä Jordaniaan (Edom, Moab ja Ammon) asti, mikä joutuu lopulta Israelin hallintaan Googin sodan jälkeen. Googin sotaa, eli Turkin johdolla tapahtuvaa islamilaisten maiden hyökkäystä Israelia vastaan kuvataan myös Hesekielin 38-39 luvuissa, Jooelin 3. luvussa sekä Sakarjan 12. luvussa. Jokainen profeetta kuvaa tätä suurta lopun ajan sotaa omasta viitekehyksestään ja kokonaiskuva muodostuu yhdistämällä eri kuvaukset, vrt.;

17 Näin sanoo Herra Jumala: Juuri sinä olet se, josta minä muinoin puhuin palvelijoideni Israelin profeettojen suulla. He ennustivat, että minä tuon sinut (Googin) Israelia vastaan. (Hes. 38:17)15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. 

Jakeet 15-16: Kuvataan Turkin johtamaa Googin, eli islamilaisten maiden sotaa Israelia vastaan. Goog liittolaisineen hyökkää Israeliin ja Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, jae 15. Idän suunnalta Iranin johdolla hyökkäävä armeija tuhotaan nykyisen Irakin läpi virtaavan Eufrat-joen tasalle ja Egyptin suunnalta hyökkäävät joukot tuhotaan Siinain niemimaalle. Koko maailmassa syttyy viha juutalaisia vastaan ja heitä palaa runsaasti takaisin Israeliin, ainoaan paikkaan missä he kokevat olevansa turvassa. Jae 16 voi kertoa myös 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuvasta kaikkien loppujen Israelin ulkopuolella olevien juutalaisten kokoamisesta Erets Israeliin. Israelissa asuu tänä päivänä noin puolet maailman juutalaisista.

Miten Jesajan profetia voisi toteutua nykyisessä Israelissa?

Miten tähän mahdollisesti tullaan? Trumpin esitys Lähi-Idän rauhansuunnitelmaksi tulee kompastumaan Jerusalemiin. Israel ei tule suostumaan Itä-Jerusalemin luovuttamiseen palestiinalaisille eikä myöskään Temppelivuoren luovuttamiseen kansainväliseen hallintaan.

Sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen johdolla parhaillaan käytävät rauhanneuvottelut ovat epäonnistuneet, palestiinalaiset julistavat Arabiliiton (22 jäsenvaltiota) ja Islamilaisen yhteistyöjärjestön, OIC:n (57 jäsenvaltiota) tukemana yksipuolisesti oman valtionsa Gazassa ja Länsi-Rannalla itsenäiseksi. Samalla he julistavat Itä-Jerusalemin Palestiinan valtion miehitetyksi pääkaupungiksi. Arabiliitto ja Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC olivat myös YK:n yleiskokouksessa esitetyn vetoomuksen takana, missä äänin 128-9 hyväksyttiin julkilausuma, mikä totesi Yhdysvaltojen tunnustuksen Jerusalemista Israelin pääkaupungiksi mitättömäksi ja kansainvälisten sopimusten vastaiseksi. Julkilausumassa myös kehoitettiin kaikkia YK:n jäsenmaita olemaan siirtämättä suurlähetystöjään Jerusalemiin.

Palestiinalaisten vaatimus on jo ennen sitä saanut vastakaikua maailmalla ja vuoteen 2017 mennessä 136 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan valtion. Israel ei kuitenkaan tule hyväksymään yksipuolista julistusta ja miehittää molemmat palestiinalaisalueet, Gazan ja myös koko Länsi-Rannan. Jordania ei hyväksy sitä, koska sillä on erittäin kiinteät suhteet palestiinalaisiin ja se toimii myös Jerusalemissa sijaitsevien islamin pyhien paikkojen suojelijana. Maa joutuu konfliktiin mukaan ja Israel miehittää Googin sodan yhteydessä myös Jordanian. Goog liittolaisineen, eli Islamilaisen yhteistyöjärjestön OIC:n 57 jäsenmaan muodostama "islamilainen armeija" hyökkää Israeliin ja Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Tämä taas saa Googin sodan jälkeen koko maailman kääntymään Israelia vastaan, vrt. Sak. 12:3:

Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan (= maailman) kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Tämä koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan on jo alkanut ja se näkyy YK:n Israelin vastaisessa politiikassa. Lokakuussa 2017 Yhdysvallat erosi YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unescosta sen jatkuvien Israel-vastaisten julkilausumien takia. Joulukuussa 2017 YK:n yleiskokous hyväksyi julkilausuman, missä todettiin Yhdysvaltojen tunnustus Jerusalemista Israelin pääkaupunkina mitättömäksi.

Tilanne kehittyy

19.1.2018 USA:n ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert ilmoitti Yhdysvaltojen pidättävän UNRWA:lta vielä 45 milj. USD lisää jo aiemmin pidätettyjen avustuksien lisäksi. Yhteensä Yhdysvallat on tänä vuonna vähentänyt UNRWA:n rahoitusta jo yli 100 milj. USD.

20.1.2018 Turkki aloitti ilma- ja tykistöhyökkäyksen Luoteis-Syyriassa Afrinin alueella olevia Yhdysvaltojen tukemia kurdeja (YPG) vastaan. Yhdysvallat ja Venäjä tuomitsivat hyökkäyksen. Myös Syyria tuomitsi "aggression" alueellaan.

22.1.2018 PA:n presidentti Mahmoud Abbas vieraili EU:n ulkoministerikokouksessa Brysselissä maanantaina 22.1 ja pyysi EU:n jäsenvaltioita tunnustamaan Palestiinan itsenäisen valtion vastavetona Trumpin joulukuun 6. päivän tunnustukselle Jerusalemista Israelin pääkaupunkina.

4.2.2018 Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot varoitti Israelin hallitusta uudesta Gazan sodasta vielä tänä vuonna, mikäli humanitaarinen kriisi Gazassa pahenee edelleen. Gazassa on enenevää puutetta mm. sähköstä, juomavedestä ja ruoasta. Israelin viranomaiset harkitsevat suoran ruoka- ja lääkeavun antamista Gazaan.

Israelin_F-16.jpg

Kuvassa yllä Israelin F-16 rynnäkköhävittäjä.

7.2.2018 Syyria ilmoitti israelilaishävittäjien iskeneen Jamrayan asevarikkoon lähellä Damaskusta viime yönä klo 03:42 Suomen aikaa. Tukikohta on sama, missä Länsimaiset tiedustelulähteet otaksuvat Syyrian salaisen kemiallisen asetehtaan sijaitsevan. Tiedustelulähteet ovat ilmoittaneet Syyrian tehneen kuusi kloriiinikaasuiskua kapinallisalueille viimeisen kuukauden aikana.

10.2.2018 Israelin ilmavoimat ampuivat alas Iranin tiedustelulennokin Israelin puolella Golanin ylänköä. Yksi Israelin F-16 hävittäjä ammuttiin myös alas ilmatorjuntaohjuksella. Israel iski sen jälkeen 12 Iranin ja Syyrian hallituksen miehittämään sotilaskohteeseen eri puolilla Syyriaa.

Israelin tekemien iskujen kohteina oli ”Syyrian ilmapuolustusjärjestelmä sekä iranilaisia kohteita Syyriassa”, Israelin armeija kertoo tiedotteessa. ”Kahteentoista kohteeseen, mukaan lukien kolmeen ilmatorjuntapatteristoon sekä neljään iranilaiseen kohteeseen, jotka ovat osa Iranin sotilaallista laitosta Syyriassa, iskettiin.”

Kuvahaun tulos haulle iron dome

Kuvassa yllä israelilaisen Iron Dome torjuntaohjuksen laukaisu tuliasemasta.

8.3.2018 Israel ja Yhdysvallat aloittivat yhteisen sotaharjoituksen, Juniper Cobran, jossa molemmat maat harjoittelevat ballististen ohjusten torjuntaa Israelia vastaan suunnatussa hyökkäyksessä. Sotaharjoitus kestää kuukauden ja siihen osallistuu yhteensä 5000 sotilasta. Hizbollah on varautunut Israelin iskuun sitä vastaan harjoituksen aikana. Joukot harjoittelevat Israelin maaperällä ainakin seuraavien ohjustentorjuntajärjestelmien käyttöä; Iron dome, Patriot, Davids sling, Aegis  ja THAAD.

20.3.2018 Saksan liittokansleri Angela Merkel varoitti Israelin pääministeri Netanyahua tänään tiistaina siitä, että jos Yhdysvallat vetäytyy vuonna 2015 Iranin kanssa allekirjoitetusta ydinsopimuksesta (JCPOA), se tulee johtamaan uuteen sotaan Lähi-Idässä. Netanyahu on voimakkaasti arvostellut sopimusta yhdessä Donald Trumpin kanssa.

23.3.2018 Donald Trump nimesi uudeksi turvallisuusneuvonantajakseen  USA:n entisen YK-lähettilään John Boltonin. Bolton on kannattanut mm. ennaltaehkäiseviä iskuja Iranin ja Pohjois-Korean ydinlaitoksia vastaan. Boltonin nimityksen jälkeen on yhä todennäköisempää, että Yhdysvallat vetäytyy Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa. Juuri uudelleen Saksan liittokansleriksi valittu Angela Merkel ennusti sen johtavan uuteen sotaan Lähi-idässä, jos Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta kolme vuotta sen allekirjoittamisen jälkeen. Samalla Yhdysvaltojen uskottavuus sopimuskumppanina tulee romahtamaan.

25.3.2018 Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi nk. Taylor Force lain, minkä mukaan Yhdysvallat leikkaa suurimman osan palestiinalaishallinnolle antamastaan vuotuisesta yli 300 milj. USD avusta, jollei se lopeta Israelissa terroriteoista vangituille palestiinalaisille maksettavia avustuksia. Mahmoud Abbas on vannonut jatkavansa noin 360 milj. USD vuodessa suuruisten avustusten maksamista vangituille.

27.3.2018 PM Netanyahu kertoi tänään Jerusalemissa vierailleille Saksan ja Ranskan ulkoministereille pitävänsä hyvin todennäköisenä, että Yhdysvallat vetäytyy Iranin ydinsopimuksesta 12.5 tänä vuonna, koska Iran on ilmoittanut, ettei se suostu sopimuksen muuttamiseen. Netanyahu totesi, että "teidän (Euroopan) pitää silloin valita Iranin ja Yhdysvaltojen välillä".

28.3.2018 Valkoinen talo vahvisti, että presidentti Trump on valmistautunut vetäytymään toukokuussa Iranin ydinsopimuksesta, jollei siihen saada tehdyksi muutoksia. Uudet nimitykset Trumpin hallinnossa vahvistavat tätä vaihtoehtoa. Entinen ulkoministeri Rex Tillerson ja turvallisuusneuvonantaja H.R. Macmaster olivat sopimuksessa pysymisen kannalla. Molemmat on nyt vaihdettu.

Map

Kuvassa yllä palestiinalaisten perustamat mielenosoitusleirit Gazan ja Israelin rajalla.

31.3.2018 Ainakin 16 kuollut ja lähes tuhat loukkaantunut Gazan raja-alueen levottomuuksissa. Israel syyttää terroristijärjestö Hamasia levottomuuksista ja uhkaa iskeä Gazaan sisälle, jos Hamas ei lopeta levottomuuksien lietsontaa. hamasin johto on vannonut jatkavansa mielenosoituksia, kunnes Gazan ja Israelin välinen raja on poistunut ja alueen saarto loppunut. Hamas on pystytänyt yhteensä viisi protestileiriä pitkin rajaa. Turkki syyttää Israelia suhteettomasta voimankäytöstä  mielenosoittajia vastaan. Turkin presidentti Erdogan nimitti Israelin pääministeri Netanyahua miehittäjäksi ja terroristiksi Gazan tapahtumien yhteydessä.

2.4.2018 Turkin presidentti Erdogan kutsuu suorassa televisiolähetyksessä Israelin pääministeri Netanyahua terroristiksi Gazan tapahtumien seurauksena ja Israelia miehittäjävaltioksi. Netanyahu torjuu Erdoganin moraaliset syytökset ja sanoo että Turkki itse syyllistyy Syyriassa juuri siihen, mistä se syyttää Israelia. Erdogan sanoo, että se, mitä Israel tekee palestiinalaisille on historiaa ja he eivät koskaan unohda sitä.

6.4.2018 Yhteensä seitsemän mielenosoittajaa ilmoitettiin kuolleen toisessa Hamasin järjestämässä "March of return" tapahtumassa Gazan rajalla. Mielenosoituksiin arvioitiin osallistuneen noin 20.000 Gazan palestiinalaista. Hamas vakuuttaa jatkavansa mielenosoituksia "kunnes raja-aita kaatuu".

20.4.2018 Iranin presidentti Hassan Rouhani ilmoitti, että jos Yhdysvallat vetäytyy Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta toukokuussa, Iran aloittaa välittömästi uudelleen uraanin rikastamisen. Se keskeytettiin sopimuksen syntyessä vuonna 2015. Presidentti Trump on uhannut vetäytä sopimuksesta 12.5 ellei siihen saada tehdyksi merkittäviä muutoksia.

23.4.2018 Yhdysvalloissa vieraileva Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Iranin ydinsopimukselle ei ole olemassa "suunnitelmaa B". Venäjän ja Kiinan ulkoministerit totesivat maanantaisessa tapaamisessaan, että he torjuvat kaikki presidentti Trumpin yritykset "sabotoida Iranin ydinsopimusta".

25.4.2018 Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Donald Trump ilmoittivat lehdistötilaisuudessa yhdessä hakevansa muutoksia nykyiseen Iranin kanssa tehtyyn ydinsopimukseen. Macronin mukaan sopimukseen pitää jatkossa sisällyttää myös Iranin ballististen ohjusten kehittämishanke ja Iranin vaikutusvallan lisääntyminen Lähi-idässä. Myös sopimuksen päättyminen 2025 tulee ratkaista.

26.4.2018 Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Yhdysvaltoihin tehdyn valtiovierailun päätteeksi olevansa vakuuttunut siitä, että presidentti Donald Trump vetäytyy toukokuun 12. päivä kolme vuotta sitten Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta huolimatta Macronin taivutteluyrityksistä. Macronin mukaan syynä sopimuksesta vetäytymiseen ovat sisäpoliittiset syyt. Yhdysvaltojen pakotteet Iranille palaavat voimaan, jos sopimus kaatuu.

Katso tästä videosta, mistä on kyse. 

29.4.2018 Yhdysvaltojen uusi ulkoministeri Mike Pompeo teki ensimmäisen ulkomaan virkamatkansa Israeliin. Hän vahvisti presidentti Trumpin vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta 12. toukokuuta ellei sitä saada muutettua. Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen sopimuksesta voi merkitä uutta sotaa Lähi-idässä.

30.4.2018 Pääministeri Netanyahu esitti suorassa televisiolähetyksessä todisteet siitä, miten Iran on huijannut maailmaa sanoessaan, että sillä ei ole ollut ohjelmaa ydinaseiden kehittämistä varten. Israelin mukaan sen tiedustelupalvelu Mossad on onnistunut kaappaamaan yli 55.000 sivua asiakirjoja ja 180 CD:tä, mitkä koskevat Iranin salaista ydinaseohjelmaa. 

Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a speech on files obtained by Israel he says proves Iran lied about its nuclear program, at the Defense Ministry in Tel Aviv, on April 30, 2018. (AFP Photo/Jack Guez)

Kuvassa yllä pääministeri Netanyahu esittää televisiolähetyksessä Mossadin kaappaamia todisteita Iranin salaisesta ydinaseohjelmasta.

1.5.2018 Yhdysvaltojen uusi ulkoministeri Mike Pompeo sanoo Israelin esittämien todisteiden osoittavan, että Iranin kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus (JCPOA) on perustunut valheisiin. Iran on hyötynyt sopimuksen jälkeen Yhdysvaltojen pakotteiden poistamisesta noin 100 miljardia dollaria.

2.5.2018 EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini sanoo, että pääministeri Netanyahun esittämät todisteet eivät ole kyseenalaistaneet Iranin osalta ydinsopimuksen (JCPOA) noudattamista, mutta ne pitää tutkia kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n toimesta.

6.5.2018 Iso-Britannian ulkoministeri Boris Johnson matkustaa Yhdysvaltoihin taivuttelemaan presidentti Trumpia olemaan hylkäämättä Iranin kanssa tehtyä ydinsopimusta. Ranska, Saksa ja Iso-Britannia ovat yhtä mieltä siitä, että voimassa oleva sopimus on paras tapa estää Irania kehittämästä ydinasetta. Myös YK on varoittanut Yhdysvaltoja sopimuksen hylkäämisestä.

8.5.2018 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti maansa irtautuvan Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta. EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini ilmoitti EU:n päättäneen pysyä sopimuksessa Iranin kanssa. Trumpin päätöksen seurauksena Yhdysvallat palauttaa talouspakotteensa Irania vastaan vuoden 2015 tasolle.

9.5.2018 Yhdysvaltojen irtaannuttua Iranin ydinsopimuksesta muut sopimuksen allekirjoittaneet maat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä ja Kiina vakuuttavat pysyvänsä sopimuksessa. Yhdysvaltojen talouspakotteet astuvat voimaan seuraavan puolen vuoden sisällä. Presidentti Trumpin irtiotto sopimuksesta syventää Yhdysvaltojen ja sen Eurooppalaisten liittolaismaiden välistä kuilua entisestään.

20.5.2018 Yhdysvaltojen hallitusta lähellä olevat lähteet ilmoittivat, että Yhdysvallat esittää pitkään viivästyneen Lähi-Idän rauhansuunnitelmansa heti muslimien Ramadan paastokuukauden jälkeen kesäkuun puolivälissä. Palestiinalaiset ovat boikotoineet Yhdysvaltoja sen suurlähetystön avaamisen jälkeen Jerusalemissa ja Yhdysvallat on pidättänyt satoja miljoonia USD palestiinalaisille suunnatusta USAIDS avusta. 

21.5.2018 Yhdysvallat uhkaa Irania historian voimakkaimmilla talouspakotteilla. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Iranin tulee mm. luopua kokonaan ballististen ohjusten kehittämisestä ja vetää kaikki joukkonsa pois Syyriasta. Pompeo varoitti myös eurooppalaisia yrityksiä, jotka tekevät jatkossa kiellettyä liiketoimintaa Iranin kanssa. Pompeon mukaan ne joutuvat siitä "tilivelvollisiksi".

24.5.2018 Iranin uskonnollinen johtaja, Ali Khamenei, ilmoitti ehdot Iranin pysymiseksi ydinsopimuksessa Yhdysvaltojen irtauduttua siitä. Hänen mukaansa Euroopan on taattava, ettei se vaadi mitään muutoksia Iranin ballististen ohjusten kehittämisohjelmaan ja huolehdittava Iranin öljynmyynnin jatkumisesta Yhdysvaltojen pakotteista huolimatta.

 


27.5.2018 Samaan aikaan, kun Iranin ydinsopimus syventää juopaa Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä, Turkin ja Israelin diplomaattinen kriisi syvenee. Kriisiä syventävät erityisesti Yhdysvaltojen suurlähetystön avaaminen Jerusalemissa ja Gazan tapahtumat. Kesäkuun yhdistetyissä presidentin ja parlamentin vaaleissa (24.6) Erdogan tulee ne voittaessaan saamaan ennen näkemättömät valtaoikeudet Turkissa. Turkin parlamentaarinen järjestelmä vaihdetaan vaalien jälkeen presidenttijohtoiseksi ja pääministerin virka lakkautetaan.

Turkki toimii samaan aikaan islamilaisen yhteistyöjärjestön (OIC) puheenjohtajamaana vielä vuoteen 2019 asti ja edustaa siinä roolissaan tällä hetkellä Erdoganin näkemyksen mukaan maailman 1400 miljoonaa muslimia. Saako hän vaalien jälkeen muodostettua islamilaisten maiden liittoutuman Israelia vastaan, Hes. 38:10-12? Sen on tapahduttava Turkin ollessa OIC:n puheenjohtajamaa ennen sen siirtymistä Gambialle vuonna 2019.


29.5.2018 Ainakin 60 tykistörakettia ja kranaatinheittimen laukausta ammuttiin tiistain aikana Gazasta Israelin puolelle. Ministeri Daniel Katzin mukaan Israel on lähimpänä uutta Gazan sotaa sitten vuoden 2014. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu keskiviikkona käsittelemään Gazan tilannetta. Jes. 11:14 perusteella lopunajan tapahtumat Israelissa alkavat Gazan miehityksellä, ks. selitys yllä.

An explosion is seen in Gaza City after an airstrike by Israeli forces in response to a rocket attack earlier in the evening on June 2, 2018. (AFP PHOTO/Mahmud Hams)

3.6.2018 Hajanainen tykistöraketti- ja kranaattitulitus Gazasta ajoi viime yönä tuhansia israelilaisia pommisuojiin maan eteläosassa. Tappioita ei raportoitu aiheutuneen. Israelin ilmavoimat jatkoi Hamasin kohteiden pommittamista Gazassa (kuva yllä) vastauksena tulitukseen.

6.6.2018 Pääministeri Netanyahu ennusti Ranskan vierailullaan, että hän uskoo Iranin kanssa tehdyn ydinsopimuksen kaatuvan joka tapauksessa lähitulevaisuudessa Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden takia. Vierailun isäntänä toiminut presidentti Macron sanoi sen johtavan siinä tapauksessa uuteen suureen konfliktiin Lähi-Idässä ja siksi sopimus pitäisi pelastaa.

Leaders captured in deep conversation with Donald Trump

Kuvassa yllä Yhdysvaltojen presidentti Trump vastakkain länsimaisten demokratioiden johtajien kanssa G-7 ryhmän kokouksessa Kanadan Quebecissä. Kuvassa mm. Japanin pääministeri Shinzo Abe (4), Saksan liittokansleri Angela Merkel (6), Ranskan presidentti Emmanuel Macron (7) ja Iso-Britannian pääministeri Theresa May (8).

10.6.2018 G-7 maiden kokous Kanadan Quebecissä päättyi välirikkoon Yhdysvaltojen ja muiden osallistujamaiden kanssa. Presidentti Trump vetäytyi kokouksen yhteisestä julkilausumasta. Lausumassa luvattiin muun muassa taistella protektionismia vastaan ja purkaa kaupan esteitä, kertoivat uutistoimistot AFP ja Reuters. Kiistat koskevat lisäksi Pariisin ilmastosopimusta ja Iranin ydinsopimusta. Rohkaiseeko Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden välirikko jatkossa Turkkia ottamaan aloitteen käsiinsä Lähi-Idässä?

11.6.2018 Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen kuilu syvenee. Trump twiittasi G7 maiden kokouksen jälkeen, että "Yhdysvallat on maksanut melkein kaiken puolustusliitto Natossa ja nyt samat maat riistävät Yhdysvaltoja maiden välisessä  kaupassa". Samaan aikaan Yhdysvallat on ainoana maana irtautunut Iranin ydinsopimuksesta ja muut sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat ilmoittaneet pysyvänsä siinä.

14.6.2018 YK:n yleiskokous tuomitsi Israelin liioitellusta, suhteettomasta ja umpimähkäisestä väkivallan käytöstä Gazan mielenosoittajia vastaan. Julkilausumaa  esitti hyväksyttäväksi Turkki palestiinalaisten ja Algerian tukemana. Julkilausuma hyväksyttiin äänin 120-8. Presidentti Erdogan oli vakuuttanut vievänsä asian yleiskokoukseen sen jälkeen, kun USA oli käyttänyt vetoa turvallisuusneuvostossa.

16.6.2018 Britannian ulkoministeri Boris Johnson on organisoimassa kokousta Britannian, Ranskan, Saksan, Egyptin, Saudi-Arabian ja Jordanian ulkoministerien kanssa keskustellakseen Yhdysvaltojen suunnittelemasta tulevasta Lähi-Idän rauhansopimuksesta. Kokoukseen kutsutaan mukaan myös Trumpin nimeämät pääneuvottelijat Jared Kushner ja Jason Greenblatt.

19.6.2018 Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi vuoden 2019 asevoimien budjetiksi 716 miljardia USD. Samalla se kielsi toistaiseksi myymästä Turkille uusia F-35 monitoimihävittäjiä. Turkki oli suunnitellut hankkivansa niitä 100 kpl, joista ensimmäinen piti luovuttaa jo tänä kesänä. Eräs hylkäämisen peruste oli Turkin päätös hankkia S-400 ilmatorjuntajärjestelmä Venäjältä.

28.6.2018 Saudi-Arabia, Jordania ja Palestiinalaishallinto varoittavat Israelin viranomaisiaTurkin lisääntyvästä vaikutusvallasta Itä-Jerusalemissa. Niiden mukaan vasta uudelleen presidentiksi valittu Recep Tayyip Erdogan valmistelee yritystä ottaa Jerusalemissa sijaitsevat muslimien pyhät paikat Turkin suojelukseen. Israelin viranomaiset sanovat olevansa tietoisia asiasta ja seuraavansa tilannetta.

3.7.2018 Israelin parlamentti hyväksyi äänin 87-15 lain, mikä vähentää Israelin Palestiinalaishallinnolle keräämistä veroista summan, jolla Palestiinalaishallinto tukee Israelissa terroritekoihin syyllistyneitä palestiinalaisia ja heidän perheitään. Viime vuonna Palestiinalaishallinto maksoi terrorismirikoksista tuomituille korvauksia yhteensä noin 350 miljoonaa USD.

Yhdysvalloissa on hyväksytty maaliskuussa 2018 samankaltainen laki, mikä tunnetaan nk. Taylor Force lakina. Laki on nimetty Israelissa palestiinalaisterroristin surmaaman amerikkalaismiehen mukaan. Lain mukaan Yhdysvallat lopettaa pääosin palestiinalaishallinnon avustamisen, kunnes he lopettavat maksamasta stipendejä terroritekoihin syyllistyneille ja heidän perheilleen ml. onnistuneiden itsemurhapommittajien perheet.

8.7.2018 Israelin kansallinen turvallisuusneuvosto aikoo rajoittaa Turkkilaisen avustusjärjestön toimintaa (Turkish Cooperation and Coordination Agency TIKA) Itä-Jerusalemissa torjuakseen presidentti Erdoganin yrityksiä laajentaa Turkin vaikutusvaltaa kaupungissa. Saudi-Arabia, Jordania ja Palestiinalaishallinto ovat esittäneet huolensa Turkin lisääntyvästä vaikutusvallasta kaupungissa. TIKA toimii Itä-Jerusalemin lisäksi myös Länsi-Rannalla ja Gazassa.

17.7.2018 Israelin puolustusvoimat, IDF, käynnisti laajan sotaharjoituksen, missä Israelin 162. Panssaroitu Divisioona harjoitelee Gazan suurimman kaupungin, Gaza Cityn miehittämistä. 162. Ps.Div. on varustettu kaikkein uusimmilla Merkava Mk. 4 taistelupanssarivaunuilla. Harjoitus on suurin vuosiin lähellä Gazaa ja se alkoi viime sunnuntaina. 

19.7.2018 Israelin parlamentti hyväksyi äänin 62-55 nk. kansallisvaltiolain, mikä korostaa Israelin valtion olemassaoloa ja merkitystä juutalaisen kansan kansallisena kotina ja Jerusalemia maan pääkaupunkina. Turkin presidentti Erdogan syytti lakia rasistiseksi ja vertasi sitä Etelä-Afrikan apartheid politiikkaan. Erdoganin mukaan laki hylkää maassa asuvien palestiinalaisten oikeudet.

4.8.2018 Presidentti Trumpin hallinto on pyytänyt Jordaniaa lakkauttamaan kahdelta miljoonalta palestiinalaiselta pakolais-statuksen. Lähi-Idän pääneuvottelijat, Jason Greenblatt ja Jared Kushner haluavat samalla lakkauttaa palestiinalaisten pakolaisjärjestön UNRWA:n osana tulevaa Lähi-Idän rauhansuunnitelmaa. UNRWA:n toiminnot tulisi sulauttaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ään, mikä huolehtii kaikista maailman pakolaisista riippumatta heidän etnisistä taustoistaan.

9.8.2018 Yli 150 tykistörakettia ja kranaattia ammuttiin Gazasta Israeliin torstain vastaisena yönä. Viiden ihmisen ilmoitettiin luokkaantuneen iskuissa. Iron Dome järjestelmä torjui 25 tykistörakettia. Israel vastasi iskemällä noin 100 kohteeseen Gazassa ilmavoimilla ja tykistöllä. Israel keskittää joukkoja Gazan rajalle.

Trumpetti.jpg

22.8.2018 Viime yönä Suomen aikaa Länsi-Virginiassa pitämässään puheessa presidentti Trump sanoi, että Israelin on "maksettava korkeampi hinta" tulevissa rauhanneuvotteluissa palestiinalaisten kanssa, koska Yhdysvallat tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirsi sinne suurlähetystönsä. Trumpin mukaan "Israel sai mitä halusi ja seuraavaksi on palestiinalaisten vuoro".

25.8.2018 Presidentti Trumpin hallinto ilmoitti pidättävänsä yli 200 miljoonaa USD palestiinalaisille myönnetystä vuotuisesta avustuksesta. Yhdysvallat oli aiemmin myöntänyt 251 miljoonaa USD käytettäväksi sekä Länsi-Rannalla että Gazassa. Trumpin hallinnon mukaan terroristiryhmä Hamasin jatkuva kontrolli Gazassa oli merkittävin syy vähennyksiin. Palestiinalaishallinto syyttää Yhdysvaltoja "kiristämisestä".

31.8.2018 Washington Postin mukaan Yhdysvallat on lopettamassa kaiken taloudellisen avun palestiinan pakolaisjärjestö UNRWA:lle. Samalla palestiinalaisten pakolais status kielletään. Päätös koskee noin viittä miljoonaa palestiinalaista, joiden joukossa elää vain vain joitain satoja tuhansia aikanaan alunperin Israelin valtaamilta alueilta pois lähteneitä. Muut ovat heidän jälkeläisiään. Pakolaisstatus säilyisi vain elossa olevilla alunperin pois lähteneillä.

Syy, miksi Trumpin hallinto lopettaa järjestön avustamisen on se, miten UNRWA on keinotekoisesti ylläpitänyt ja kasvattanut palestiinalaispakolaisten määrää. Missään muualla koko maailmassa ei pakolaisten jälkeläisille ole annettu pakolaisstatusta, vaan heidät on kaikkialla pyritty integroimaan ympäröivään yhteiskuntaan, niin myös Suomessa. Integroimista kutsutaan meillä myös kotouttamiseksi. Yhdysvallat onkin sanonut haluavansa auttaa edelleen palestiinalaisia, mutta esim. UNHCR:n kautta eikä UNRWA:n kautta.


Suuressa kuvassa sekä Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi että myös palestiinalaispakolaisten statuksen ja samalla paluuoikeuden kieltäminen liittyvät molemmat Trumpin hallinnon suunnittelemaan Lähi-Idän rauhanesitykseen. Sen tieltä raivataan näin aiemmin ylipääsemättömiä esteitä.


3.9.2018 Israelin pohjoisen alueen komentaja kenr.maj. Yoel Strick sanoo seuraavan Libanonin sodan olevan myös viimeinen. Strickin mukaan siinä lyödään Hezbollah järjestö niin perusteellisesti Israelin uudenaikaisilla aseilla, ettei se enää sitä nouse.

10.9.2018 Yhdysvallat ilmoitti sulkevansa PLO:n lähetystön Washingtonissa, koska "järjestö ei ole osoittanut halukkuutta pyrkiä rauhansopimukseen Israelin kanssa". Palestiinalaiset syyttävät Yhdysvaltoja "kollektiivisesta palestiinan kansan rankaisemisesta". Presidentti Trump on aiemmin ilmoittanut lopettavansa toistaiseksi myös kaiken taloudellisen avun palestiinalaisille samasta syystä. Huolimatta lähetystön sulkemisesta hallinnon edustaja sanoi, että Yhdysvallat uskoo edelleen Israelin ja palestiinalaisten väliseen sopimukseen, mutta se edellyttää molemmilta osapuolilta paluuta suoriin neuvotteluihin.

21.9.2018 Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja Heather Nauert puolustaa Yhdysvaltojen taloudellisen tuen pidättämistä Itä-Jerusalemin sairaaloilta, koska palestiinalaishallinto rahoittaa edelleen tuomittuja terroristeja ja heidän perheitään. Viime viikolla palestiinalaisterroristi Khalil Jabarin surmasi amerikanjuutalaisen miehen, Ari Fuldin, ja PA aikoo maksaa nyt korvauksia Jabarinin perheelle.

Kun Yhdysvallat antaa tukea Itä-Jerusalemin sairaaloille, palestiinalaishallinto voi käyttää siitä vapautuvat varansa muuhun tarkoitukseen, kuten esim. terroristien ja heidän perheidensä tukemiseen. Israelin viranomaisten mukaan palestiinalaishallinto maksoi viime vuonna 2017 lähes 360 miljoonaa USD avustuksia Israelin vankiloissa oleville tai terrori-iskussa surmansa saaneille  palestiinalaisille ja heidän perheilleen.

5.10.2018 Puolustusministeri Liberman varoittaa Hamasia, että IDF on valmis sotaan elleivät Gazan rajan "Great march of return" levottomuudet lopu. Samaan aikaan PA:n hallinto on vähentänyt Gazaan meneviä avustuksia ja Yhdysvallat on lopettanut UNRWA:n rahoittamisen, joten Gazan humanitaarinen tilanne huononee entisestään.

16.11.2018 Israelin puolustusministeri Lieberman erosi vastalauseena Gazan tulitaukoneuvotteluille. Kovan linjan edustaja Naftali Bennet vaati itselleen puolustusministerin paikkaa, mutta Netanyahu torjui sen ja nyt myös hän on jättämässä hallituksen. Israeliin tulee tästä syystä mahdollisesti uudet vaalit ensi maalis-huhtikuussa. Bennet on vaatinut kovempia otteita Hamasia vastan Gazassa.

21.11.2018 Mediatietojen mukaan presidentti Trump aikoo esitellä "vuosisadan diiliksi" kutsumansa Lähi-Idän rauhansopimuksen viimeistään ensi vuoden helmikuussa. Trumpin esikunta kokoontuu tällä viikolla Washingtoniin käsittelemään asiaa. Jos Israeliin tulee ensi vuoden alussa vaalit, sopimuksen julkaisua viivästytetään vaalien yli. Trump on ilmoittanut kannattavansa nk. kahden valtion ratkaisua. Samaa kantaa edustaa Ranskan Macron ja EU. Jos Trumpin esitykseen sisältyy Jerusalemin jakaminen, Israel ei voi suostua siihen. 

24.11.2018 Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi perjantaina, että koko Lähi-Itään ei saada rauhaa ennenkuin Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti on ratkaistu. Venäjä tarjoutui isännöimään osapuolien välisiä suoria neuvotteluja ilman mitään ennakkoehtoja.

27.11.2018 Israelin YK suurlähettiläs Danny Danon kertoi medialle, että Trumpin hallinto on nyt saanut valmiiksi Lähi-Idän rauhansuunnitelmansa ja aikoo esittää sen ensi vuoden alussa. Danon sanoi, ettei tiedä kuuluuko suunnitelmaan nk. kahden valtion ratkaisu. Jos niin käy, se tulee johtamaan kiistaan Jerusalemin asemasta ja siitä tulee myrkkymalja koko maailmalle, vrt. 1.Tess. 5:3.

25.12.2018 Israelissa pidetään uudet valit 9.4.2019 ja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelma todennäköisesti siirtyy esitettäväksi vaalien jälkeen, jotta Netanyahun vastustajat eivät pääse hyötymään siinä Israelille esitettävistä myönnytyksistä erityisesti Jerusalemiin nähden. 

This picture taken on January 31, 2019 shows a view of the SSCV Thialf crane vessel laying the newly-arrived foundation platform for the Leviathan natural gas field in the Mediterranean Sea, about 130 kilometers (81 miles) west of the coast of the Israeli city of Haifa. (Marc Israel Sellem/Pool/AFP)

1.2.2019 Merenpäälliset rakenteet valmistuivat Leviathan kaasukentälle 130 km Haifasta länteen. Tuotanto voidaan aloittaa jo vuoden 2019 lopulla. Leviathan kaasukenttä tekee Israelin valtion energia omavaraiseksi arviolta 40 vuoden ajaksi. Sopimukset on myös tehty Jordanian ja Egyptin kanssa ylijäämäkaasun myynnistä ko. maihin. Vrt. Hes. 38:13;

13 Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta (Googilta): 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?'

Turkki joutuu tuomaan lähes kaiken energiansa ulkomailta.

24.2.2019 Israel päätti pidättää 138 milj. USD/vuosi Palestiinalaishallinnolle kräämistään verorahoista. Summa on sama, minkä PA maksaa "palkkaa"  Israelin vankiloissa oleville terroriteoista tuomituille palestiinalaisille sekä heidän perheilleen. Vastatoimena PA on kieltäytynyt toistaiseksi vastaanottamasta mitään Israelin keräämistä veroista, mitkä ovat 127 milj. USD/kk, kunnes päätös puretaan.

25.2.2019 Trumpin erityisneuvonantaja Jared Kushner ilmoitti Yhdysvaltojen rauhansuunnitelman, Deal of the Centuryn, keskittyvän Israelin rajojen uudelleen piirtämiseen ja alueen talouteen. Suunnitelma paljastetaan heti 9.4 pidettävien Israelin vaalien jälkeen. Opetusministeri Naftali Bennetin mukaan suunnitelma sisältää Jerusalemin jakamisen, minkä PM Netanyahu kiistää.

Kirjoittajan kommentti: Todennäköisesti suunnitelma todella sisältää Jerusalemin jakamisen ja se tulee johtamaan tavalla tai toisella kiistaan Itä-Jerusalemin, erityisesti Temppelivuoren, statuksesta ja hallinnasta. Tämä taas tuo Erdoganin johtaman Turkin mukaan tähän kiistaan. Iran ja monet muut islamilaiset maat, pl. Saudit ja Persianlahden öljyvaltiot, liittoutuvat kiistassa Turkin kanssa Israelia vastaan.

6.3.2019 Yli 50 Israelin uskonnollista johtajaa kokoontui Jerusalemissa vaatimaan, että Tempelivuorelle on rakennettava myös synagooga juutalaisille rukoilijoille. He väittävät, että Temppelivuorta hallinnoiva islamilainen Waqf on rikkonut status quota avaamalla uuden moskeijan Kultaisen portin edustalle ja nyt juutalaisillakin on siellä oikeus synagoogaan.

23.3.2019 Presidentti Trump twiittasi Yhdysvaltojen tunnustavan Golanin kukkuloiden alueen kuuluvan pysyvästi Israelille. PM Netanyahu vierailee ensi maanantaina Yhdysvalloissa ja Golania koskeva asiakirja todennäköisesti allekirjoitetaan silloin. Britannian ja Ranskan mukaan alueen tunnustaminen kuuluvaksi Israelille rikkoo kansainvälistä lakia.

9.4.2019 Yhdysvallat nimesi Iranin vallankumouskaartin terroristijärjestöksi. Tänään on myös Israelissa parlamenttivaalit. Jos Netanyahusta tulee uudelleen pääministeri, hän on luvannut liittää Länsi-Rannan siirtokunnat Israeliin. Samaan aikaan Yhdysvalloissa demokraattien tulevat presidenttiehdokkaat ottavat etäisyyttä Netanyahuun.

11.4.2019 Jerusalem Post lehden mukaan uudesta Israelin 120-jäsenisestä parlamentista, Knessetistä, kannattaa Jerusalemin jakamista palestiinalaisten kanssa 14 edustajaa (11,6%) ja Jerusalemin pitämistä kokonaan Israelin hallinnassa 79 edustajaa (65,8%).

Jared_Kushner.jpg

 Jared Kushner (kesk.).

17.4.2019 Trumpin erityisneuvonantaja ja Lähi-Idän rauhansuunnitelman pääarkkitehti, Jared Kushner, sanoi Yhdysvaltojen esittävän rauhansuunnitelmansa kesäkuussa muslimien Ramadan paastokuukauden loputtua. Ramadan päättyy 4. kesäkuuta. Palestiinalaishallinnon  juuri valittu pääministeri Mohammmad Shtayyeh sanoi Trumpin suunnitelman syntyvän "kuolleena".

Kushner totesi suunnitelman edellyttävän myönnytyksiä molemmilta osapuolilta, mutta se ei vaaranna Israelin turvallisuutta.

5.5.2019Turkin presidentti Erdogan tuomitsi jyrkästi Gazassa sijaitsevan Turkin tietotoimiston, Anadolun rakennuksen pommittamisen Israelin toimesta. Israelin mukaan rakennusta käytettiin Hamasin terroristiryhmien tukikohtana. Gazasta ammuttiin viikonlopun aikana yli 600 tykistörakettia ja kranaattia Israeliin. Kolme israelilaista kuoli ja useita kymmeniä loukkaantui. 

20.5.2019 Valkoinen talo ilmoitti järjestävänsä 25.-26. kesäkuuta Bahrainissa konferenssin, missä julkaistaan ja käsitellään Lähi-Idän rauhansuunnitelman taloudellista osaa. Poliittisen osan julkaisun aikataulusta ei annettu tietoa. Palestiinalaishallinto ilmoitti ettei se aio osallistua tilaisuuteen.

30.5.2019 Israelissa järjestetään uudet parlamenttivalit 17. syyskuuta tänä vuonna. Likud-puolueen johtaja Benjamin Netanyahu ei onnistunut saamaan enemmistöhallitusta kokoon, koska Israel Beitenu puolueen johtaja, Avigdor Liberman, ei hyväksynyt ultraortodoksijuutalaisten vapauttamista asepalveluksesta. Mitä tapahtuu Trumpin Lähi-Idän rauhansopimuksen julkaisemisajankohdalle? 

29.10.2017 Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle