Goog liittyy Turkkiin

Profeettojen ennustama lopunajallinen nk. Googin sota liittyy nykyiseen Turkkiin

Hagia Sophia will be called a mosque – Erdogan

Kuvassa yllä vuonna 2020 takaisin moskeijaksi muutettu Hagia Sofia Istanbulissa.

Profeetat Hesekiel, Joel ja Sakarja kuvaavat suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään Hesekielin kuvauksen mukaan nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen nykyinen johtaja vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa (arab. al-Quds) ja siellä sijaitsevalla Temppelivuorella sekä kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Al-Qudsissa sijaitsevat islamin pyhät paikat ovat Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija. Kalliomoskeija ei suomenkielisestä nimestään huolimatta ole varsinainen moskeija, vaan islamin voitonmerkki (shrine) Jerusalemissa hallinneista aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on käännösvirheeseen perustuva kylmän sodan ajalta peräisin oleva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin alkuperäisestä tekstistä.

Hesekielin kuvaus viittaa nykyiseen Turkkiin eikä Venäjään

"Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan...(Hes. 38:2, KR 1933)

Googia kuvataan KR 1933 käännöksen mukaan Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinaaksi. Profeetta Hesekiel vaikutti aikana, jolloin Babylonian valtakunta oli hieman aikaisemmin vuonna 605 eKr. kuningas Nebukadnessarin johdolla Karkemiin taistelussa kukistanut lopullisesti Assyyrian suurvallan.

Assyyrian suurvallan aikaista karttaa katsomalla voi todeta Mesekin (Mushki) ja Tuubalin alueen sijainneen nykyisen Turkin alueella. Nämä nimitykset olivat tuttuja Hesekielille ja hänen aikalaisilleen. Hesekiel, niinkuin muutkin profeeetat käytti oman aikansa nimikkeistöä. Myöhemmin jakeessa Hes. 38:6 luetellaan Googin joukkoja ja niihin kuuluvat sekä Goomerin (Gimarrai) että myös Toogarman (Til-garimmu) kansanheimot, joiden alueet aivan samoin löytyvät nykyisen Turkin rajojen sisältä muinaisen Assyyrian suurvallan aikaisesta kartasta. Vertaa myös Hes. 27:13, missä Mesek ja Tubal mainitaan yhdessä Jaavanin, eli Kreikan kanssa Tyyroksen satamakaupungin kauppakumppaneina. Kaikki alueet sijaitsivat lähellä Tyyroa, eli nykyistä Libanonia. Roosin kansanheimoa historia ei tunne.

Roos ei tarkoita kansanheimoa, vaan Mesekin ja Tuubalin kansanheimojen päämiestä

Sanaa "Roos" ei ole käännetty kansanheimoksi esim. KJV käännöksessä, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan käsitteeseen "chief prince", mikä viittaa Googin asemaan eikä kansanheimoon. Sana esiintyy mm. 1.Moos. 3:15:ssä käärmeen päänä (rosh), minkä tuleva Messias murskaa. Kyseessä onkin selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen perusteella jotkut ovat erehtyneet ja katsoneet Googin olevan myös "Roosin" ruhtinas, minkä taas on katsottu viittaavan nykyiseen Rossijaan (engl. Russia), eli Venäjään. Tämä käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta sai kannatusta etenkin Yhdysvalloissa kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikana. Monet uskovat yhä Suomessakin tähän väärään heprealaisen tekstin tulkintaan. Venäjää ei voi yhdistää profeettojen kuvaukseen Googin sodasta. Sanan "Rossija" etymologia perustuu Ruotsin Roslagenin maakunnasta nykyiselle Venäjälle tulleisiin viikinkeihin 1000-luvun jKr. taitteessa noin 1500 vuotta Hesekielin ajan jälkeen. Heitä kutsuttiin "rooseiksi" kotimaakuntansa mukaisesti. Myöhemmin alueelle tulleet slaavit ottivat "roos" nimen käyttöönsä. Suomessa on siitä johdettu sana "ryssä".

"Chief prince" pitäisi kääntää "hallintomiesten päällikkö". Goog on siis Mesekin ja Tuubalin päämies eikä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Vanhassa KR 1776 käännöksessä (Biblia) Hes. 38:2 on käännetty alkutekstistä oikein;

Sinä, ihmisen poika, käännä itses Gogia vastaan, joka on Magogin maalla, ja on ylimmäinen Mesekin ja Tubalin päämies, ja ennusta hänestä, (Hes. 38:2, KR 1776)

Siinä, että Mesekin ja Tuubalin päämies Goog tulee "pohjan periltä", Hes. 38:6, ei ole mitään ihmeellistä eikä se tarkoita nykyisen käsityksen mukaisia "maan ääriä". Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä".

Googin liittolaisina mainitaan nykyiset Iran, Sudan ja Libya

Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. (Hes. 38:5-6, KR 1933)

Googin liittolaiset ovat kaikki islamilaisia maita, joissa Turkin vaikutusvalta on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt. Muinainen Persia, eli nykyinen Iran on Israelin voimakas vastustaja, jonka vallankumouskaartin nimenäkin on Quds-joukot (Quds-forces), mikä sanana merkitsee Jerusalemin Temppelivuorella sijaitsevaa islamin pyhäkköä al-Qudsia. Muinainen Etiopia, eli nykyinen Sudan on Turkin pitkäaikainen liittolaismaa, jonka suhde Turkkiin periytyy jo Ottomaanien valtakunnan ajalta, jonka osa se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Muinainen Puut, eli nykyinen Libya on Turkin vahvasti tukema Välimeren rannikkovaltio, joka on solminut Turkin kanssa kiistanalaisen nk. merirajasopimuksen ja jonne Turkki on lähettänyt viime aikoina aseapua ja islamilaisia taistelijoita sotimaan kapinallisia joukkoja vastaan.

Nykyinen tilanne

Hagia Sofian vihkimisessä takaisin moskeijaksi kesällä 2020 Turkin presidentti Erdogan vakuutti seuraavaksi vapauttavansa Jerusalemin al-Aqsan moskeijan Israelin hallinnasta. Se tapahtuu Hagia Sofian on palauttamisen jälkeen.

Hagia Sofian puheessaan Erdogan käytti seuraavia sanoja:

“Resurrection of Hagia Sophia is a harbinger of al-Aqsa Mosque’s liberation.”

Suom. "Hagia Sofian ylösnousemus on al-Aqsan Moskeijan vapautuksen airut/ennusmerkki."

Mistä al-Aqsa ja koko Jerusalem sitten pitää vapauttaa? Luonnollisesti vuonna 1967 alkaneesta Israelin hallinnasta. Israel valtasi Itä-Jerusalemin, ml. vanhan kaupungin ja Temppelivuoren, nk. Kuuden päivän sodassa kesäkuussa 1967. Profeettojen kuvaama Googin sota kertoo juuri Israelia ja erityisesti Jerusalemia vastaan hyökkäävistä armeijoista, Hes. 38-38, Sak. 12 ja Joel 2. Kaikki profeetat kertovat myös sodan yhteydessä tapahtuvasta Israelin kansan kääntymisestä takaisin Jumalan puoleen ja hänen puoleensa, jonka he ovat lävistäneet (Sak. 12:10).

Nyt vuonna 2024 asia on ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin Israelin ja Hamasin välisen Gazan sodan vuoksi. Sodan seurauksena koko maailma on kääntymässä israelia vastaan.

Kuvassa alla Jerusalemissa sijaitseva al-Quds.

Don't cry for Al-Quds, take a stand for justice | | SETA

Tästä pääset takaisin etusivulle