Kristinusko ja islam

Miksi kristinusko ja islam ovat peruuttamattomasti ristiriidassa keskenään? Miksi Raamatussa ja Koraanissa ilmoitettu Jumala ei voi olla sama? Miten meidän tulee suhtautua muslimeihin?
Islam_ja_kristinusko.jpg

Koraanin lainaukset on tehty suomenkielisestä käännöksestä islamopas.com sivulta

www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

Raamatun lainaukset ovat vuoden 1933/1938 Kirkkoraamatusta, ellei toisin mainita.


Miten kristinusko ja islam eroavat?

Koraani kieltää Jeesuksen jumaluuden

Koraani kieltää kristinuskon ydinasian, eli Jeesuksen jumaluuden;

"Ne ovat todella epäuskoisia, jotka sanovat: »Katso, Jumala on Messias, Marian poika." (Pöydän suura 5:17)

Tärkein islamin opinkappale on usko yhteen ja ainoaan Jumalaan, Allahiin. Tätä islamilaista monoteismiä kutsutaan arabian kielessä termillä tauhid. Kolminaisuusoppi käsitetään islamissa epäjumalanpalvonnaksi ja siten synnilliseksi. Muslimit kunnioittavat historiallista Jeesusta islamia saarnanneena profeettana aivan kuten Moosesta ja muitakin VT:ssa esiintyviä profeettoja, mutta Jeesuksen rukoileminen ja palvominen osana jumaluutta on muslimille selvää harhaoppia.

Jeesuksesta käytetään nimeä Kristus, joka on peräisin kreikan sanasta ΧριστόςKhristos. Tämä on taas käännös heprean sanasta Messias, eli voideltu tai siunattu. Sanaa voideltu käytetään Vanhassa testamentissa alkujaan Israelin kuninkaista. Myöhemmin sana vakiintui tarkoittamaan nimenomaan profeettojen ennustamaa tulevaa jumalallista vapauttajakuningasta.

Jeesus sanoi perustavansa seurakuntansa juuri oman jumaluutensa tunnustamiselle:                 

15 Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus (= Messias, jumalolento), elävän Jumalan Poika".
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. (Matt. 16: 15-18)

Jeesus ei perustanut seurakuntaansa Pietarin varaan (kuinka olisi voinutkaan?), vaan "tämä kallio" tarkoittaa Pietarin tunnustusta hänen jumalallisesta alkuperästään. Pietari tunnusti Jeesuksen olevan luvattu Messias. Tämän oli ilmoittanut Pietarille Isä Jumala, joka on taivaissa, Matt. 16:17.

Jeesuksen jumaluus on "se kallio", mille kristinusko on perustettu:

Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus (= Messias, jumalolento). (1.Kor. 3:11)

Jeesus totesi lisäksi omasta jumaluudestaan seuraavasti;

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen (Jahve), te kuolette synteihinne. (Joh. 8:23-24)

Jeesus ilmoitti näin tulevansa tämän maailman ulkopuolelta  ja samalla olevansa VT:ssa ilmoitettu Jahvejumala, "minä olen se, joka minä olen", vrt. 2.Moos. 3:14;

Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

Myös moni kristillispohjainen harhaoppi torjuu juuri tämän koko kristinuskon ydinasian, eli Jeesuksen jumaluuden. Niin tekevät mm. uusareiolaiset Jehovan todistajat. Jeesuksen omien sanojen mukaan he kuolevat silloin synteihinsä ilman Kristusta.

Apostoli Johannes toteaa tästä samasta asiasta:

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi (= Messiaaksi, eli kirjoituksissa ilmoitetuksi jumalolennoksi), lihaan tulleeksi, on Jumalasta. (1. Joh. 4:2)

Apostolin mukaan Jumalan Hengen tunnistaa siitä, että se tunnustaa Jeesuksen jumaluuden.

Raamatun mukaan Jumalan antikristillinen vastavoima maan päällä tunnetaan ensisijassa siitä, että se ei tunnusta Jeesuksen jumaluutta;

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. (2.Joh. 1:7)

Koraani ei tunnusta Jeesusta Jumalan pojaksi

Sen lisäksi, että Koraanissa kielletään Jeesuksen jumaluus, myös Jeesuksen asema Jumalan Poikana kielletään;

"Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!" (Katumuksen suura 9:30)

Islamin usko pyhiin kirjoihin käsittää uskon Koraanin pyhyyteen ja myös Muhammadia edeltäneiden profeettojen ilmoitukseen. Jeesuksen aikanaan saarnaama evankeliumi, arabiaksi injiil, käsitetään islamissa alkuperältään oikeaksi ja pyhäksi, yksijumalaisuuden ja islamin mukaiseksi jumalalliseksi ilmoitukseksi. Ongelma kuitenkin Jeesuksen ja kaikkien muidenkin Muhammadia edeltäneiden profeettojen osalta on islamin mukaan se, että heidän alkuperäistä ilmoitustaan ei heti merkitty muistiin. Suullisen perimätiedon varassa säilyessään ne pääsivät vääristymään. Ihmisten muokkaamina Vanhan ja uuden testamentin ilmoituksia ei voi enää pitää jumalallisina, toisin kuin Koraania, joka on säilynyt kauttaaltaan muuttumattomana. Islamin mukaan on niin, että viimeisin ilmoitus kumoaa aina aiemman. Jeesuksen ilmoitus kumosi Mooseksen ilmoituksen ja Koraanin ilmoitus kumosi ne molemmat. Siksi Koraanissa on jäljellä ainoa oikea jumalallinen ja muuttumaton ilmoitus.

Jeesus sanoo Raamatussa, että;

Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? (1.Joh. 5:5)

Ja vielä lisäksi, että;

Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. (Joh. 5:23b)

Raamatun mukaan Jumalan antikristillinen vastavoima maan päällä tunnetaan siitä, että se kieltää Jeesuksen jumaluuden lisäksi myös Isän ja Pojan; 

Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. (1.Joh. 2:22)

Koraani kiistää myös Jeesuksen ristiinnaulitsemisen

"...vaan levittivät kauhistuttavaa parjausta Mariasta ja sanoivat: »Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään – mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä lopullisesti." (Naisten suura 4:156-157)

Jeesus lunasti ihmiskunnan synnin, kuoleman ja saatanan vallasta sovittamalla ihmiskunnan synnit juuri ristillä, Room. 3:24. Siksi hänen ristiinnaulitsemisensa kiistäminen merkitsee myös ihmiskunnan lunastuksen kieltämistä.

Koraani kieltää apostolisen uskontunnustuksen mukaisen kolminaisuuden

"Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.» Eihän ole muuta jumalaa kuin ainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa tuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka ovat väärässä uskossa." (Pöydän suura 5:73)

Koraanin mukaan kolminaisuusoppi on epäjumalanpalvelusta, koska ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Tämä on koko islamin uskon keskeisin uskonkappale, monoteistinen käsitys yhdestä ainoasta kaikkivaltiaasta ja palvomisen arvoisesta Jumalasta, joka on Allah. Islamin uskontunnustus kuuluu:

Todistan ettei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja Muhammad on Allahin sanansaattaja.

Kolminaisuusoppi on ihmiskunnan lunastuksen ja syntien sovituksen kannalta välttämätön, sillä vain Jumala itse Kristuksessa kykeni sovittamaan ihmiskunnan itsensä kanssa, 2.Kor. 5:19. Pyhän hengen välityksellä uskova on läheisessä, salatussa yhteydessä (unio mystica) Kristuksen kanssa, Joh. 15:4. Jumala myös asuu lunastamissaan, Kristukseen uskovissa ihmisissä Pyhän Henkensä kautta, 1.Kor. 3:16. Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion sekä kirkastaa Kristusta, Joh. 16:7-15 .


Näin Koraani kieltää kaikki kristinuskon perusopit eikä Koraanissa ilmoitettu jumala voi siten olla sama kuin Raamatussa ilmoitettu Jumala.


Islam syntyi juutalais-kristillisen uskontotradition ulkopuolella, vaikkakin niiden vaikutuspiirissä. Islamin perustajahahmot eivät olleet juutalaisia eivätkä kristittyjä, eikä näiden pyhiä kirjoituksia otettu islamilaiseen kaanoniin. Islamin synty poikkeaa oleellisesti kristinuskon synnystä, joka tapahtui selvästi juutalaisen tradition sisäpuolelta.

Mekalle luotiin islamissa oma sakraalihistoria Aabraham-tradition avulla. Sen mukaan Aabraham ja Ismael perustivat alttarin Mekkaan ja Ismael oli Aabrahamille luvattu jälkeläinen eikä Iisak. Näin ei kuitenkaan tapahtunut Raamatun mukaan, vaan Jumala teki liiton Iisakin eikä Ismaelin kanssa. Jumalan tekemä liitto on voimassa myös Iisakin jälkeläisten kanssa iankaikkisesti, 1.Moos. 17:19. Ismaelista polveutui suuri kansa, mutta liitto tehtiin Iisakin kanssa, 1.Moos. 17:20-21. Mekan Kaaba tulkitaan islamissa puhtaan aabrahamilaisen kultin tyyssijaksi, joka on arvojärjestelmältään ensimmäinen ja se määritellään myös vanhimmaksi.

Miten kristityn tulee suhtautua muslimeihin?

Muslimeihin tulee suhtautua niinkuin muihinkin lähimmäisiin, eli kunnioittavasti ja ystävällisesti. Monet muslimit eivät tunne Koraanin kirjoituksia ja ovat tietämättömiä uskonsa perustasta.

Tämä sama tietysti pätee myös moniin kristittyihinkin ja siksi heitä yritetään harhauttaa pois totuudesta meidän päivinämme laajalti kristikunnassakin kannatusta saaneen uskonnollisen pluralismin avulla, jonka mukaan islam ja kristinusko olisivat johdattamassa ihmistä lopulta saman Jumalan luokse, he vain ikäänkuin kiipeävät samalle vuorelle eri puolilta. Näin ei kuitenkaan Raamatun mukaan ole;

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." (Joh. 14:6)

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. (Ap.t. 4:12)

Muslimit ja kristityt kiipeävät eri vuorille ja heistä vain kristityt ovat matkalla Raamatussa ilmoitetun elävän Jumalan luokse.

Pluralismi on kristinuskossa ja soteriologiassa käsitys, jonka mukaan kaikki ihmiskunnan uskonnolliset traditiot ovat yhtä päteviä teitä samaan uskonnollisen todellisuuden ytimeen. Se on eräs aikamme suurimmista eksytyksistä.

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle