Venäläinen messianismi maan nykyjohdon ajattelussa

Patriarch Kirill and Mr. Putin

Kuvassa yllä Venäjän ortodoksikirkon johtaja patriarkka Kirill ja presidentti Putin. Putinin mukaan Kirillin isä on kastanut hänet Kristuksen kirkastumisen katedraalissa silloisessa Leningradissa vuonna 1952. Katedraali sijaitsee Suomen Pietarin konsulaattia vastapäätä. Kastaminen tapahtui Putinin äidin, Maria Ivanovnan pyynnöstä. Maria oli ortodoksi.

Dagens Nyheterin haastattelussa todettiin Ukrainan tilanteeseen liittyen 12.2.2022:

"Presidentti Niinistö on tavannut ja keskustellut presidentti Putinin kanssa useita kertoja, mutta sanoo ettei tiedä, mitä tämä haluaa. Niinistö ei usko kenenkään länsimaissa tietävän." (DN)

Mitä Putin siis haluaa? Vastausta voidaan hakea mm. Joona Saaren pro-gradusta (2019), missä hän analysoi Putinin virallisia puheita vuosilta 2013-2018.

Venäjän presidentin virallinen internet-sivusto: president.kremlin.ru sisältää kaikki Venäjän presidentin puheet vuosilta 1999-2018. 

Saaren analyysi osoittaa, kuinka katekhoninen (lopun ajan turmelusta pidättävä, vrt. 2.Tess. 2:7) ideologia ilmenee Putinin retoriikassa geopoliittisena vaikuttamisen muotona, jolla korostetaan eurooppalaisen sivilisaation kristillistä perintöä. Venäjän valtiollisesta kehityksestä luodaan Putinin taholta kuva, jossa varhaiskeskiajalta asti säilynyt kristinuskon suojelijan olemus on yhä tärkeä Venäjän identiteettiä määrittelevä asia. Katekhonisen retoriikan on tarkoitus vahvistaa Venäjän valtion asemaa historiallisena ja pysyvänä perinteisten arvojen puolustajana, mikä oikeuttaa sen sisä- ja ulkopoliittisia toimia.

Tämän ajattelun taustalla on sekä venäläinen messianismi että myös poliittinen myytti Venäjästä kolmantena Rooman valtakuntana. Se on poliittinen ja uskonnollinen oppi, jonka mukaan Moskova (tai Venäjä yleensä) on Rooman ja Bysantin valtakuntien ainoa aito perillinen ja puhdasoppisen kristinuskon keskus. Oppi syntyi vuoden 1453 jälkeen, kun osmanit olivat valloittaneet Konstantinopolin ja Moskovan suuriruhtinaskunnasta oli tullut ortodoksisen kulttuuripiirin johtava valtio. Lopulliseen asuunsa ajatus muotoutui 1520-luvulla samaan aikaan Lutherin lännessä käynnistämän reformaation kanssa.

Moskovan metropoliitat vastustivat katolisuutta ja alkoivat korottaa sekä Vasili II:ta että Iivana III Suurta (1440-1505) ”uudeksi Konstantinukseksi”. Osmanit valloittivat Konstantinopolin 1453. Venäjästä tuli tämän jälkeen ortodoksisen maailman johtava valtio. Iivana III oli ensimmäinen koko Venäjän hallitsija vuodesta 1478 ja kunnostutti Moskovan Kremlin ja nai Bysantin viimeisen keisarin Konstantinos XI:n veljentyttären Sofian, minkä takia Venäjää alettiin kutsua hänen seuraajansa Iivana Julman kaudella kolmanneksi Roomaksi. Iivana Suuri otti Bysantin kaksipäisen kotkan uudeksi Venäjän tunnukseksi.

Venäläinen messianismi on uuskonservatiivinen nationalistinen liike, joka perustuu myyttiin Venäjästä kristillisen maailman suojelijana. Ideologian seuraajat, Venäjän uudet konservatiivit, pitävät ortodoksisuutta ennen kaikkea poliittisena uskontona, jossa voimakeinoin loitolla pidetyn pahuuden roolia korostetaan. Pahuus on verrattavissa länteen ja etenkin Yhdysvaltoihin, jonka levittämä sekulaari kapitalismi ja liberaalit länsimaiset arvot nähdään maailmaa ja kristinuskoa rapauttavana tekijänä, jota on syytä vastustaa. Se on liikkeen mukaan Venäjän pyhä tehtävä.

Putin sanoo venäläisten ja ukrainalaisten olevan samaa kansaa, ja Kiovan olevan kaikkien
venäläisten kaupunkien äiti. Muinaisen esikristillisen alueen, Kiovan Rusin, sanotaan olevan
ukrainalaisten ja venäläisten yhteinen ”alkulähde”, ja tämän vuoksi kansat eivät yksinkertaisesti voi elää ilman toisiaan. Samasta "Kiovan kastealtaasta" ovat lähtöisin nykyiset Venäjän, Valkovenäjän ja Ukrainan kansat. Putinin mukaan Länsi pyrkii hajauttamaan Venäjän kansalaisia eri leireihin kulttuuri-imperialismin keinoin tehdäkseen ne heikoiksi ja tätä vastaan Venäjän tulee taistella.

Putin kertoo lännen olevan moraalisesti rappeutunut, sillä he ovat hylänneet omat juurensa. Tällä hän viittaa niihin asioihin, jotka rakentavat ihmisen kulttuurisen identiteetin. Tietyllä tapaa länsi on hänen mukaansa aiheuttamassa itselleen saman, mitä Neuvostoliiton hajoaminen teki Venäjälle, eli arvotyhjiön. Tällaiset arvotyhjiöt ovat johtaneet lännessä esimerkiksi siihen, että samaa sukupuolta olevat parit voivat muodostaa virallisesti perheen ja adoptoida lapsia, ja että saatanaan uskominen on yhtä sallittua kuin usko jumalaan. Tämän vuoksi kestävän kansallisen identiteetin rakentaminen on hänen mukaansa Venäjälle tärkeä haaste, sillä sen tulee suojella venäläisiä profaania länttä ja sen liberaalia kulttuuri-imperialismia vastaan.

Putinin ajattelun taustalla on siis paljon muutakin kuin pelkästään Naton itälaajentumisen estäminen, mikä sekin on tietysti tärkeä tavoite.

Paavalilaisessa teologiassa lopun ajan luopumuksen pidättäjiä on kaksi; persoonaton pidättäjä, "mikä pidättää" (2.Tess. 2:6) ja persoonallinen pidättäjä, "joka pidättää" (2.Tess. 2:7). Venäläisessä messianismissa, mikä löytyy Putininkin ajattelun taustalta, näitä pidättäjiä edustavat Venäjän valtio ja sen voimakas johtaja. Protestanttisessa ajattelussa persoonaton pidättäjä on kirkko/seurakunta ja persoonallinen pidättäjä on Pyhä Henki.

Winston Churchill sanoi radiopuheessaan lokakuussa 1939: "Venäjä on kuin salaisuuden sisään kätkettyyn mysteeriin kääritty arvoitus. En voi ennustaa teille Venäjän toimintaa, mutta siihen on löydettävissä avain. Se on Venäjän kansallinen etu."

Septuagesimana 13.2.2022

Harri A