Share |

Maailmansodat synnyttivät Israelin valtion Kristuksen paluuta varten

Israelin valtio palasi kaikkien odotusten vastaisesti ja yllättäen takaisin maailmannäyttämölle 1900-luvulla. Valtion itsenäistymiseksi lopun ajan näyttämöä varten tarvittiin kuitenkin ensin kaksi maailmansotaa. Ensimmäinen maailmansota mahdollisti esi-isien maa-alueen palauttamisen takaisin juutalaisille ja Toinen maailmansota tarvittiin juutalaisen kansan palauttamiseksi takaisin tälle maa-alueelle, Erets Israeliin, Lähi-Itään.

Knesset.jpg
Kuvassa yllä Israelin parlamentti, Knesset, Jerusalemissa. 

Jeesus totesi takaisin paluunsa ajankohdasta seuraavasti;

"Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
Sillä kansa nousee kansaa vastaan (I Maailmansota) ja valtakunta valtakuntaa vastaan (II Maailmansota), ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
Mutta kaikki tämä on (1000-vuotisen valtakunnan) synnytystuskien alkua." (Matt. 24)

Molemmat maailmansodat olivat Messiaan 1000-vuotisen valtakunnan synnytystuskia ja niiden seurauksena Israelin valtio itsenäistyi ja Jerusalem tuli sen pääkaupungiksi. Siten näyttämö valmistui Kristuksen paluuta varten. Myös Itä-Jerusalem ja temppelivuori liitettiin Israelin valtioon nk. Kuuden päivän sodassa 1967. Voidaankin todeta, että molemmat maailmansodat olivat välttämättömiä Israelin valtion uudelleen muodostumisen kannalta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen alueen hallinta otettiin pois Turkilta ja annettiin Britannialle, joka oli antanut sodan aikana juutalaisille lupauksen omasta kansallisvaltiosta (Balfourin julistus). Samoin myös Natsisaksan Toisen maailmansodan yhteydessä toimeenpanema juutalaisten kansanmurha, holokausti, oli välttämätön Euroopan juutalaisten palauttamiseksi takaisin isiensä maahan, Erets Israeliin. Ilman sitä Israelin valtiota ei olisi syntynyt, mutta nyt tuhkasta nousi uusi aamu. Raamatun lopun aikoja koskevat profetiat toteutuivat historiassa ja kaikki on valmiina Kristuksen paluuta varten.

Tämä artikkeli edustaa kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja raamatuntulkintaa eikä sellaisena edusta mitään seurakuntaa tai uskonnollista suuntausta.

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

1. Siionismi ja juutalaisten pitkän diasporan lopun alku

herzl.jpgSiionismi sai alkunsa 1800-luvun lopulla, kun Venäjän juutalaisvainot, pogromit, ajoivat juutalaisia maanpakoon ja osa heistä pakeni myös isiensä maille, Erets Israeliin Palestiinaan. Sen seurauksena itävaltalainen lakimies ja journalisti, Theodor Herzl, asuessaan Wienissä Itävallassa, kirjoitti kirjan "Juutalaisten valtio" vuonna 1896. Kirjassa Herzl toi esille ajatuksen "Palestiina on meidän ikimuistoinen historiallinen kotimme". Vuonna 1897 Herzl alkoi julkaista Die Welt-sanomalehteä Wienissä. Myöhemmin elokuussa 1897 järjestettiin Herzlin aloitteesta ensimmäinen sionistikongressi Baselissa, Sveitsissä. Herzl kirjoitti myöhemmin päiväkirjassaan, että "Baselissa minä perustin juutalaisten valtion". Samana vuonna nuori Aadolf Hitler aloitti benediktiiniläisen luostarikoulun Lambachissa, 200 kilometrin päässä Wienistä.

Myöhemmin, vuonna 1903, alkoi Venäjällä taas uusi juutalaisvastainen terrorin aalto ja Herzl matkusti Pietariin pyrkimyksenään neuvotella Venäjän juutalaisten muutosta Palestiinaan. Mutta Venäjällä ja myös Saksan keisarin ja Turkin sulttaanin taholta suhtauduttiin kielteisesti sekä juutalaisten muuttoon että myös juutalaisvaltion perustamiseen. Herzl oli tavannut Turkin sulttaanin, Abdulhamid II:n toukokuussa 1901, mutta sulttaani oli evännyt siionisteilta pääsyn Palestiinaan, vaikka he tarjoutuivat sitä vastaan jopa "kuittaamaan pois" Turkin koko ulkomaan velan. Tämä kieltäytyminen johti myöhemmin koko Osmanien valtakunnan loppumiseen I maailmansodan jälkeen. Jumalan suunnitelma toteutuu historiassa varmasti.

Juutalaisvaltion pikainen syntyminen alkoi tuntua niin mahdottomalta ajatukselta, että Herzl oli lopulta valmis hyväksymään samana vuonna, 1903, Iso-Britannian taholta esitetyn ajatuksen valtion perustamisesta Palestiinan sijaan brittiläiseen Itä-Afrikkaan, Ugandaan. Tarjouksen esitti tuolloin Iso-Britannian pääministerinä toiminut Arthur Balfour, joka 14 vuotta myöhemmin antoi ulkoministerinä ollessaan omaa nimeään kantavan julistuksen "Palestiinaan perustettavasta juutalaisten kansalliskodista". Siionistit kuitenkin torjuivat myöhemmin vuoden 1905 kongressissa Britannian tarjouksen ja päättivät mahdottomalta näyttäneestä tilanteesta huolimatta lujasti pysyä ajatuksessa, että juutalaisvaltion oikea paikka oli ainoastaan Palestiinassa, Erets Israelissa.

Siionin viisaiden pöytäkirjat

siionin_viisaiden_poytakirja.jpgSamoihin aikoihin Venäjän tsaarin salaisen poliisin, Ohranan, Pariisin-osaston johtaja, Pjotr Ratskovsky, antoi käskyn väärentää kirja, joka oli olevinaan salainen muistiinpano Herzlin kokoon kutsumasta Baselin kongressista 1897. Kirja sai nimen "Siionin viisaiden pöytäkirjat".

Pöytäkirjojen mukaan juutalaiset salaliittolaiset  halusivat tuhota kaikki uskonnot ja vakiintuneet instituutiot. Lakkautettuaan kaikki kansalliset hallitukset he nostaisivat valtaa yhden ainoan juutalaisen maailmanhallituksen, jota ohjaisi kuningas Daavidista polveutuva keisari. Tämä "teoria" on hämmästyttävän yhdenmukainen Raamatun ennustamasta 1000-vuotisesta valtakunnasta, jota Kristus hallitsee Jerusalemista käsin.

 Kirjan tarkoitus oli lietsoa juutalaisvastaisuutta erityisesti Venäjällä, mutta sitä käännettiin monille muillekin kielille ja myöhemmin vuonna 1920 myös suomeksi.

Kirjalla oli vaikutusta myös Britanniassa ja Amerikassa, kunnes elokuussa 1921 The London Times paljasti sen olevan väärennös. Se oli ilmestynyt myös saksaksi vuonna 1919 ja Hitler uskoi sen kertovan totuuden juutalaisista. Hän kirjoitti Mein Kampfissa, että väärennössyytös oli "varmin todiste tekstin aitoudesta". 

Vaikka kirja oli törkeä väärennös, siinä oli kuitenkin oikein ajatus siitä, että nykyinen maailmanaika oli lähestymässä loppuaan. Kohta olisi aika Kristuksen palata lupauksensa mukaisesti takaisin maan päälle perustamaan profeettojen ennustama 1000-vuotinen rauhan valtakunta, mitä hallittaisiin Jerusalemista käsin. Tosin väärentäjät eivät tätä ymmärtäneet, vaan he olivat kirjoittaneet teoksen antisemiittisen hengen vallassa, mutta tämä sama henki kyllä tietää, mitä on tulossa. Sekin tuntee Jumalan suunnitelman ja pyrkii vastustamaan sen toteutumista kaikin keinoin.

Wannseen konferenssin pöytäkirja

wannsee_protokoll3.jpgMyöhemmin, 45 vuotta ensimmäisen siionistikongressin jälkeen, julkaistiin Saksassa 1942 samassa antisemiittisessä hengessä nk. Wannseen konferenssin pöytäkirja, missä määriteltiin Euroopan juutalaisten tuhoaminen. Pöytäkirjan laati kokouksen sihteerinä toiminut ja Gestapon juutalaisasiain osaston, Amt IV B 4:n päällikkö, Aadolf Eichmann.

Wannseen kokous sytytti täyteen voimaansa lähes koko Euroopan ja silloisen Neuvostoliiton länsiosat käsittävän holokaustin, mikä lopulta johti Israelin valtion itsenäistymiseen sodan jälkeen. Wannseen kokouksessa Hitler lunasti lupauksensa "juutalaiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta Euroopassa". Holokausti taas johti Israelin valtion itsenäistymiseen maailmansodan jälkeen, kun Euroopan juutalaisten jäännös palasi perintömaallensa Erets Israeliin.

Ennen lopun ajan tapahtumien alkamista tarvittiin juutalaisen valtion uudelleen ilmestyminen takaisin heidän isiensä maille Palestiinaan ja Jerusalem, temppelivuori ml., takaisin juutalaisten hallintaan. Vasta sen jälkeen voisivat toteutua profeettojen ennustukset koko maailman käsittävästä rauhan valtakunnasta, mitä hallittaisiin Jerusalemista käsin ja myös Jeesuksen lupaukset liittyen hänen paluuseensa.

 Herzl kuoli vuonna 1904 pettyneenä asiansa tuloksettomuuteen. Hän, eikä kukaan muukaan, osannut ajatella, miten Herra tulisi puuttumaan historian kulkuun. Tarvittiin perusteellinen mullistus Euroopassa ja Lähi-Idässä ennenkuin Herzlin unelma juutalaisvaltiosta voisi toteutua. Asia sai kuitenkin uuden käänteen, kun vuonna 1914 syttyi Ensimmäinen maailmansota. Silloin kaikki muuttui ja 1000-vuotisen valtakunnan synnytystuskat alkoivat.

Hitlerin profetia Kroll Operassa 1939

Itävallasta nousi Herzlin lisäksi myös toinen juutalaisten kohtaloon huomattavasti vaikuttanut henkilö, Aadolf Hitler. Siinä kun Herzl muokkasi maaperää juutalaiselle kansankodille Erets Israeliin, Lähi-Itään, Hitler taas tuli ajamaan heitä sinne pois Euroopasta.

hitler_at_the_kroll_opera_30.1.1939.jpgEnnen toista maailmansotaa Hitler syytti puheessaan Saksan Valtiopäiville Berliinin Kroll Operassa tammikuussa 1939 juutalaisia myös Ensimmäisen maailmansodan sytyttämisestä, tosin väärin perustein;

"...Olen ollut elämässäni hyvin usein profeettana ja enimmäkseen minulle on naurettu. Taistellessani vallasta etupäässä juutalaiset suhtautuivat naurulla profetointeihini siitä, että eräänä päivänä tulisin ottamaan Saksan valtion ja samalla koko kansan johtooni, ja tulisin silloin saattamaan muun ohessa myös juutalaisen ongelman ratkaisuun. Luulen, että Saksassa silloin kaikuneet juutalaisten naurut ovat jo tällä välin tukahtuneet heidän kurkkuihinsa. Haluan olla tänään jälleen profeettana: Jos kansainväliselle finanssijuutalaisuudelle onnistuisi Euroopassa ja sen ulkopuolella suistaa kansat vielä kerran maailmansotaan, niin tuloksena ei olisi maailman bolshevisoituminen ja juutalaisuuden voitto, vaan juutalaisen rodun tuho Euroopassa." (Ote Hitlerin puheesta Reichstagille 30.1.1939)

Hitler uskoi Siionin viisaiden pöytäkirjan mukaisesti juutalaisten tavoittelevan maailmanhallintaa ja että kansainvälinen juutalainen salaliitto oli siksi myös Ensimmäisen maailmansodan syttymisen takana. Hän piti pöytäkirjaa aitona ja oli vakuuttunut, että se kertoi totuuden juutalaisista. Hitler uskoi juutalaisten olevan myös kommunismin ja marxismin taustavoimana. Olihan sekä juutalaisuus että myös sosialismi molemmat kansainvälisiä liikkeitä. Kommunismin ja sosialismin uskonkappaleita olivat, että "työläisellä ei ole isänmaata" niinkuin juutalaisillakaan ei ollut isänmaata. Hitler yhdisti juutalaisuuden myös bolshevismiin, koska Venäjän vallankumouksen aikoihin juutalaisia oli ollut liikkeessä huomattavan paljon, jopa 16%.

Hitler uskoi juutalaisten myös orkestroineen Saksassa 1918 puhjenneen demokraattisen vallankumouksen, mikä johti Saksan antautumiseen Ensimmäisessä maailmansodassa. Toisen maailmansodan puhjettua Hitler ja kansallissosialistit uskoivat myös, että juutalaiset valvoivat hallituksia maissa, jotka taistelivat Saksaa vastaan - Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa. Natsien propaganda rakentui sen ajatuksen ympärille, että todellisuudessa sotaa käytiin ennen muuta juuri juutalaisia vastaan. Siksi juutalaiset olivatkin natsien ensisijaisia vastustajia ja tämä myös johti holokaustiin.

Hitler oli tietämättään osittain oikeassa juutalaisten osuudesta maailmansotien syttymiseen, ei kuitenkaan niin, kuin hän arveli. Hitler uskoi Kaitselmus (Vorsehung) nimiseen henkiolentoon ja oli tämän hengen vallassa myös em. puhetta, kuten muitakin juutalaisvastaisia puheita pitäessään. Sekä ensimmäisen että myös toisen maailmansodan syttyminen todellisuudessa liittyi nimenomaan juutalaisiin. Mutta kysymys kuuluu miten ja miksi?

2. Öljymäen puheen "kansa nousee kansaa vastaan" tarkoittaa Ensimmäistä maailmansotaa 

Ensimmäistä maailmansotaa eivät lietsoneet kansainväliset finanssijuutalaiset, niinkuin Hitler valheellisesti väitti, vaan Herra salli kaiken tapahtua, jotta profeettojen ennustama juutalaisvaltion muodostuminen juuri ennen Hänen paluutaan tulisi mahdolliseksi. Olihan Jeesus luvannut Temppelivuorella nimenomaan juutalaisille Jerusalemin asukkaille poistuessaan sieltä viimeisen kerran, etteivät he saisi nähdä enää häntä ennen kuin he sanoisivat hänelle "'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!" (Matt. 23:39). Tämä edellyttää koko Jerusalemin olevan tulevaisuudessa ennen Herran paluuta juutalaisten hallussa ja heidän kääntyvän silloin hänen puoleensa. Tämä on ollut mahdollista vasta vuoden 1967 jälkeen, jolloin Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja myös Temppelivuoren nk. Kuuden päivän sodassa. Jumalan vastustaja on jo tehnyt ja tulee vielä tekemään kaikkensa saadakseen Itä-Jerusalemin siitä syystä uudelleen pois juutalaisten hallinnasta.

Islaminuskoisten ottomaanien hallitessa Palestiinaa oli mahdotonta edes ajatella heidän myöntyvän minkäänlaiseen kompromissiin juutalaisten valtiosta ko. alueella tai Jerusalemissa. Jotain siis täytyi tapahtua, että tämä tulisi mahdollliseksi.

Jotain myös tapahtui. Vuonna 1914 syttyi ensimmäinen maailmansota, jota kutsutaan myös kansojen sodaksi, ja sen seurauksena Palestiinan maa-alue joutui pois sitä 400 vuotta hallinneelta Turkilta. Turkki liittoutui vuoden päästä sodan syttymisestä, vuonna 1915, Saksan ja keskusvaltojen kanssa. Saksa ja sen liittolaiset, Turkki ml., hävisivät lopulta sodan ja sen seurauksena Kansainliitto antoi Turkille aiemmin kuuluneen Palestiinan alueen mandaatin sodan voittajavaltioihin kuuluneelle Iso-Britannialle. Islaminuskoinen osmaanivaltio oli hallinnut sitä ennen Palestiinaa 400 vuotta aina vuodesta 1516 lähtien. 

Iso-Britannia oli sodan vielä ollessa käynnissä antanut vuonna 1917 nk. Balfourin julistuksen, missä juutalaiselle kansalle luvattiin kotimaan isiensä maille Palestiinaan. Britit pääsivät lunastamaan lupauksensa heti sodan jälkeen. Marraskuun 2. päivänä 1917 Britannian ulkoministeri, Arthur Balfour, ilmoitti sionistisen liikkeen edustajalle, paroni Walter Rotschildille, lähettämässään kirjeessä:

balfour_declaration_of_19172.png

"Hänen majesteettinsa hallitus suhtautuu suopeasti ajatukseen, että Palestiinaan perustetaan kansalliskoti juutalaiselle kansalle, ja tekee kaikkensa tämän päämäärän toteuteuttamiseksi olettaen, ettei mikään uhkaa Palestiinassa asuvien ei-juutalaisten yhteisöjen kansalais- ja uskonnollisia oikeuksia."

Julistus julkaistiin lehdistölle 9. marraskuuta 1917 ja sen taustavaikuttimena oli tehdä suotuisa vaikutus Yhdysvaltoihin, joka oli liittynyt Iso-Britannian rinnalle sotaan Saksaa vastaan aiemmin samana vuonna. Samalla sen toivottiin etäännyttävän Venäjän juutalaisia bolshevismista, mutta Lenin oli noussut Venäjällä valtaan juuri julistuksen julkaisemista edeltävänä yönä ja siihen ei enää pystytty vaikuttamaan. Venäjän juutalaiset jäivät rautaesiripun taakse ja he pääsivät palaamaan Pyhään maahan vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvulla. Vasta silloin noin miljoona Venäjän juutalaista teki Alijan Israeliin.

allenby_enters_jerusalem_1917.jpgKuukautta myöhemmin, 9. joulukuuta 1917, britit valloittivat Jerusalemin kenraali Allenbyn johdolla. Vasemmalla kuva Allenbyn saapumisesta kävellen Jerusalemiin kaupungin valloituksen jälkeen 11. joulukuuta 1917. 

Balfour-julistus muodostui äärimmäisen tärkeäksi saavutukseksi sionistiselle liikkeelle sekä henkisenä tukena että käytännön poliittisena realiteettina. Julistuksen merkittävyyttä lisää se, että silloin Palestiinan väestöstä vain noin 10% oli juutalaisia.

Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Palestiinaa 400 vuotta hallinnut Ottomaanien valtakunta supistui Turkiksi ja sen entiset alueet Lähi-Idässä päätyivät Iso-Britannian ja Ranskan hallintaan. Alustavasti tämä päätettiin 24.4.1920 San Remossa, Italiassa, missä sodan voittajavaltiot, Englanti, Ranska, Italia ja Japani päättivät Ottomaaneille kuuluneiden alueiden jaosta Lähi-Idässä. San Remossa päätettiin myös antaa Iso-Britannialle Palestiinan mandaatti, jonka hallinto tulisi perustumaan Balfourin julistukseen. Iso-Britannia ja Ranska olivat sitä ennen, jo kesällä 1916, tehneet nk. Sykes-Picot sopimuksen, missä ne sopivat salaa Ottomaanivaltion alueiden jaosta Lähi-Idässä sodan päättymisen jälkeen. Britannian haltuun tuli Irak ja Palestiina ml. Jerusalem, Ranskalle Libanon ja Syyria.

palestiinan_mandaattikirja.pngKansainliitto virallisti Iso-Britannialle Palestiinan mandaatin 24. heinäkuuta 1922. Mandaatin peruskirjaan sisällytettiin Balfourin julistus. Tämä oli sionismin synnyn jälkeen ensimmäinen konkreettinen tapahtuma, joka mahdollisti juutalaisvaltion perustamisen. Nyt oli tullut mahdolliseksi toteuttaa Balfourin julistuksen päämäärä;

"Palestiinaan perustetaan kansalliskoti juutalaiselle kansalle".

"Kansa nousi kansaa vastaan" ensimmäisessä maailmansodassa ja Kristuksen paluuseen liittyvien tapahtumien synnytystuskat alkoivat vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Tämän profeetallisen vuoden ovat monet harhaopit, kuten Jehovan todistajat, ottaneet väärin perustein Jeesuksen paluun ja tuhatvuotisen valtakunnan perustamisen ajankohdaksi. Sitä se ei merkinnyt, mutta tuhatvuotisen valtakunnan "synnytystuskat" kuitenkin alkoivat silloin I maailmansodan syttymisen myötä.

Profeetta Hesekiel profetoi Pyhän Hengen inspiroimana näistä tapahtumista seuraavasti;

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.

Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.

Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne (Erets Israeliin). (Hes. 36: 22-24)

Oma maa juutalaisille, Erets Israel, tuli mahdolliseksi ensimmäisen maailmansodan seurauksena, mutta vielä sieltä puuttui sen maan oma kansa. Tarvittiin siis lisää mullistuksia, eli "synnytystuskia" maailmanhistoriassa, jotta myös tämä tulisi mahdolliseksi.

3. Öljymäen puheen "valtakunta nousee valtakuntaa vastaan" tarkoittaa Toista maailmansotaa

Siionistien kovasta vaivannäöstä huolimatta Euroopan juutalaiset eivät kuitenkaan olleet kovin halukkaita tekemään nk. Alijaa, eli muuttamaan Palestiinaan. Siellä oli vain puutonta erämaata ja suoalueilla esiintyi malariaa. Euroopassa sen sijaan juutalaiset olivat assimiloituneet yhteiskuntaan ja menestyivät kohtuullisen hyvin. Tarvittiin vielä jotain muuta, että heidän mielensä muuttuisi. Jumalan suunnitelma kuitenkin meni eteenpäin eikä sitä mikään voinut estää lopunajan tapahtumien näyttämön valmistumista. Profeetta Jeremia profetoi Pyhän Hengen inspiroimana tästä kehitysvaiheesta seuraavasti;

Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',

vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä.

Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa (sionistit), sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää (natsit), ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. (Jer. 16:14-16)

Ensin Herra lupaa palauttaa juutalaiset heidän omaan maahansa jakeessa 15 ja jakeessa 16 Hän kertoo miten se tulee tapahtumaan. Ensin Herra lähettää israelilaisille kalastajat ja sen jälkeen metsästäjät.

Siionistit yrittivät kaikin keinoin saada Eurooopan juutalaisia muuttamaan Palestiinaan, mutta huonoin tuloksin. Palestiinassa ei ollut mitään sellaista, mikä olisi kiinnostanut sinne muuttamiseen. Siellä oli vain erämaata, kuuma ilmasto ja malariaa suoalueilla. Siionistit olivat Herran lähettämiä kalastajia. Edes Hitlerin valtaannousu 1933 ei kääntänyt Saksan juutalaisten päätä. Tarvittiin vielä metsästäjät.

Natsien juutalaispolitiikkaan kuului ennen Toisen maailmansodan syttymistä yritys karkoittaa kaikki juutalaiset pois Saksan hallitsemalta alueelta. Tämä oli Hitlerin ja natsien tahto ja se perustui Hitlerin mielestä hänen saamaansa "historialliseen tehtävään" tehdä Saksasta ja koko Euroopasta juutalaisvapaa alue. Satoja tuhansia lähtikin, mutta miljoonia jäi, varsinkin sodan syttymisen jälkeen Saksan nopeasti vallattua salamasodalla melkein koko Euroopan. Hitlerin päämääränä oli alusta alkaen juutalaisten karkoittaminen pois koko Euroopasta. Hän totesi propagandaministeri Joseph Goebbelsille jo 30. marraskuuta 1937, että "Juutalaisten on poistuttava Saksasta, niin, koko Euroopasta. Siihen menee vielä aikaa, mutta sen on tapahduttava ja se tapahtuu". Antisemiittinen henki ajoi Hitlerin kautta Jumalan suunnitelmaa Israelin valtion perustamiseksi Palestiinaan. Tästä Hitlerin roolista on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Toinen maailmansota alkoi Hitlerin hyökkäyksellä Puolaan, missä oli Euroopan suurin juutalaisasutus. Tämä ei ollut sattumaa, sillä Hitler soti ensisijassa juuri juutalaisia vastaan, ja myöhemmin juuri Puolan alueelle perustettiin suurimmat nk. kuolemanleirit, joihin kuljetettiin juutalaisia kaikkialta Euroopasta surmattavaksi. Sodan syttyessä Puolassa asui noin 3,3 miljoonaa juutalaista, joista arviolta kolme miljoonaa sai surmansa holokaustissa. 

Euroopassa käyty suursota laajeni uudeksi maailmansodaksi, kun Saksa julisti sodan Yhdysvalloille joulukuussa 1941 Japanin hyökättyä Pearl Harbouriin. Heti seuraavassa kuussa, tammikuun 20. päivänä 1942, Hitler kutsui Saksan turvallisuuspalvelun johtajan, SS-kenraali Reinhardt Heydrichin, välityksellä kokoon nk. Wannseen konferenssin, missä päätettiin valtiollisella tasolla koko Euroopan juutalaisten tuhoamisesta. Näin Hitler lunasti ennen sotaa 30.1.1939 Saksan Reichstagille antamansa "lupauksen" juutalaisen rodun tuhoamisesta Euroopassa, jos maailmansota vielä uudelleen syttyisi. Olihan se nyt jälleen syttynyt! Göbbels totesi päiväkirjassaan, että “Mitä tulee juutalaiskysymykseen, Führer on päättänyt ratkaista asian kertakaikkisesti. Hän ennusti juutalaisille, että jos he jälleen aikaansaisivat maailmansodan, heidät tuhottaisiin. Tämä ei ollut vain tyhjä fraasi. Maailmansota on käsissä; väistämättömänä seuraamuksena täytyy olla juutalaisten tuhoaminen.”

hitler_im_sportpalast.jpgVain kymmenen päivää Wannseen kokouksen jälkeen, 30. tammikuuta 1942, kansallissosialistien valtaannousupäivän juhlassa Berliinin Sportpalastissa, Hitler syytti puheessaan juutalaisia myös vasta puhjenneen Toisen maailmansodan sytyttämisestä:

“…Olemme selvillä siitä, että sota voi päättyä vain joko arjalaisten kansojen sukupuuttoon hävittämiseen tai juutalaisuuden häviämiseen Euroopasta. Sanoin Saksan valtiopäivillä 1. syyskuuta 1939 - ja varon ennenaikaista profetointia -  että tämä sota ei tule menemään niin kuin juutalaiset kuvittelevat, nimittäin että eurooppalais-arjalaiset kansat hävitetään sukupuuttoon, vaan tämän sodan tulos tulee olemaan juutalaisuuden tuho. Tällä kertaa sovelletaan ensi kerran vanhaa juutalaista lakia “silmä silmästä, hammas hampaasta”.

auschwitz-concentration.jpgWannseen kokouksen jälkeen holokausti käynnistyi kaikella voimallaan Reinhardt Heydrichin 26.1.1942 alaisilleen lähettämän käskyn "Juutalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu" jälkeen. Yhteensä noin kuusi miljoonaa juutalaista naista, lasta ja miestä murhattiin Euroopassa ja silloisen Neuvostoliiton länsiosissa. Wannseen kokouksen seurauksena aloitettiin juutalaisten kuljettaminen rautateitse kaikkialta Euroopasta Puolaan perustetuille kuolemanleireille. Itä-Euroopan "holokausti luodeilla" muuttui "holokaustiksi kaasulla".

Vasta Hitlerin ja Saksan toimeenpanema holokausti lopulta vaikutti sen, että sodan jälkeen juutalaisen kansan Euroopassa oleva jäännös palasi isiensä maahan ja Israelin valtio itsenäistyi 1948. Oli tullut selväksi mitä järkyttävimmällä tavalla se tosiasia, että juutalaisella kansalla ei ollut mitään muuta paikkaa koko maailmassa, missä he olisivat turvassa ja saisivat päättää itsenäisesti omista asioistaan, kuin heidän oma maansa, Erets Israel. Silloin toteutui Jeremian ennustus; "...niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut, sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä". 

israelin_itsenisyysjulistus2.jpgToinen maailmansota oli 1900-luvulla seuraava konkreettinen tapahtuma, joka mahdollisti juutalaisvaltion syntymisen. "Valtakunta nousi valtakuntaa vastaan" ja Kristuksen paluun ja tuhatvuotisen valtakunnan perustamiseen johtavien tapahtumien synnytystuskat jatkuivat. Kirkkain ja selvin merkki tästä oli Israelin valtion itsenäistyminen isiensä maalle maailmansodan jälkeen vuonna 1948. Kuvassa oikealla David ben Gurion lukee Israelin valtion itsenäisyysjulistuksen Tel Avivissa 14.5.1948. 

4. Omaan maahansa palanneen Israelin kääntyminen takaisin Jumalansa puoleen

Profeetta Sakarja ennustaa aikojen lopun Israelista, että;

13 Ja niinkuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat.
14 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Niinkuin minulla oli mielessä tehdä teille pahaa, kun teidän isänne vihoittivat minut, sanoo Herra Sebaot, enkä minä sitä katunut,
15 niin on taas tähän aikaan minulla mielessä tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää peljätkö. (Sak. 8)

Profeetan mukaan Israel tulee maastakarkoituksen jälkeen aikojen lopussa vielä olemaan siunauksena koko maailmalle. Tällä hetkellä tätä on vielä vaikea nähdä.

Apostoli Paavali toteaa samasta asiasta seuraavasti;

"Sillä jos heidän (juutalaisten) hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on (maailmalle) muuta kuin elämä kuolleista"? Room. 11:15)

Ennenkuin tämä Israelin kansan kääntyminen Jumalansa puoleen on mahdollista, tarvitaan vielä lisää synnytystuskia, kolmas maailmansota, johon johtavat tapahtumat lopulta kääntävät kansan. Silloin tapahtuvasta uudesta Hengenvuodatuksesta apostoli Pietarikin profetoi siteeraten profeetta Jooelia ensimmäisenä Helluntaina Jerusalemissa;

15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'

Jakeessa 17 mainittu hengenvuodatus "kaiken lihan päälle" tarkoittaa Helluntain seurauksena alkanutta pakanalähetystä alkaen Jerusalemista aina maan ääriin asti.

Ensimmäisenä Helluntaina, jolloin tämä Jooelin profetia ensimmäisen kerran toteutui, ei kuitenkaan vielä nähty "ihmeitä ylhäällä taivaalla, verta ja tulta ja savupatsaita", mutta niitä tullaan näkemään lopun aikana Jerusalemin toisen hengenvuodatuksen aikoihin. Tästä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Juutalaisten kääntyminen kansakuntana tulee merkitsemää koko maailmalle elämää kuolleista. Silloin juutalainen kansa toivottaa Jeesuksen tervetulleeksi sanoen "siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen", vrt. Matt. 23:39. Kun juutalainen kansa pyytää Jeesusta palaamaan takaisin, niin Hän myös tulee ja perustaa maan päälle 1000-vuotisen valtakuntansa, jota hallitaan Jerusalemista käsin. Silloin koko luomakunta uudistuu sitä edeltäneen ydinsodan jäljiltä ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi.

Elämä kuolleista merkitse myös ylösnousemusta ja juutalaisten kääntymiseen liittyy myös seurakunnan ylösotto ennen ahdistuksen ajan, eli Raamatussa kuvatun "Herran vihan päivän" alkamista maan päällä. Tämä "Jahven vihan aika" on myös ydinaseilla käytävän kolmannen maailmansodan ja antikristuksen hallinta-aikaa. Tästä on näillle sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Vihan ajan lopussa Kristus palaa takaisin maan päälle perustamaan tuhatvuotisen rauhan valtakuntansa, jota hallitaan Jerusalemista käsin.

1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (Joh. 20)

Ensimmäisessä ylösnousemuksessa ovat mukana ennen vihan aikaa ylöstemmattu seurakunta, eli uudestisyntyneet uskovat maan päällä, ja ylöstempauksen jälkeen vihan aikana kuolleet Jeesukseen uskovat marttyyrit (Ilm. 7). Ennen vihan aikaa ylöstemmattuun seurakuntaan kuuluvat kaikki Uuden liiton aikana kuolleet uudestisyntyneet pyhät ja ne, jotka ovat elossa ylöstempauksen hetkellä (1.Tess. 4:15-17). 

1000-vuotista valtakuntaa hallitaan Jerusalemista käsin

Siitä ajasta ennustaa profeetta Jesaja seuraavasti;

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. (Jes. 2:2)

Siitä ennustaa myös profeetta Miika;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4:1-3)

Jakeen 3b mukaista olotilaa ei maailmassa ole koskaan vielä tähän mennessä ollut. Sen aika koittaa maan päällä vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, missä Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa. Siitä ajasta kertovat VT:ssa mm. Jes. 11:6-10 ja 65:19-25.

Silloin loppuu evankeliumin vieminen Jerusalemista kohti maan ääriä ja kansat vaeltavat maan ääristä takaisin kohti maan napaa, Jerusalemia, kuulemaan Herran sanaa. Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki. Tätä saatana pyrkii vastustamaan kaikin keinoin, koska se merkitsee samalla myös hänen hallintavaltansa loppua maailmassa.

Israelin valtiota on vastustettu lähes koko maailman taholta ja loppua kohden vastustus yltyy. Israel on syyllinen kuten me muutkin, eikä se kansakuntana vielä ole kääntynyt. Ne, jotka erityisesti vastustavat Israelin oikeutta elää kansakuntana isiensä maalla, ovat kuitenkin saman antisemiittisen hengen vallassa, kuin Hitlerkin oli, sillä se vastustaa järkähtämättä ja kaikin tavoin Jumalan suunnitelman toteutumista lopullisesti maan päällä. Kuitenkin...lopulta turhaan. Samoin ne, jotka kieltävät juutalaisten osuuden lopun ajan tapahtumissa ja 1000-vuotisen valtakunnan hallinnassa.

Hitler pyrki tuhoamaan juutalaiset ja perustamaan oman 1000-vuotisen valtakuntansa, missä kansallissosialistit olisivat hallinneet hakaristilippuineen. Natsien lisäksi myös monet muut Raamatun totuudesta poikenneet harhaopit ovat sijoitaneet oman ryhmänsä hallitsemaan 1000-vuotista valtakuntaa ja menneet siinä ratkaisevasti harhaan samalla tavalla kuin Hitlerkin. Nämä ryhmät eivät ole jättäneet juutalaiselle kansalle mitään osuutta Raamatun ennustamissa lopun ajan tapahtumissa. Raamatun mukaan 1000-vuotinen valtakunta maan päällä on luvattu vain juutalaisille ja Israelille. Israeliin kuuluu silloin myös uuden liiton pyhät, jotka hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa.

Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (Ilm. 20:6)

Ennen saatanan sitomista 1000 vuodeksi ei Jumalan tahto voisikaan täysimääräisesti tapahtua maan päällä ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta johtuen, mikä vaikuttaa myös koko luomakuntaan. Se tapahtuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa ja sen jälkeen koittavassa iankaikkisuudessa.

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.
9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. (Jes. 11)

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle