Gazan sodasta Kristuksen paluuseen, Sak. 12-14

Terroristijärjestö Hamas teki juutalaisten sapattina 7.10.2023 tarkoin harkitun provokaation hyökkäämällä ja murhaamalla silmittömästi israelilaisia siviilejä Gazan alueen läheisyydessä. Päivä oli samalla Yom Kippur sodan 50-vuotismuistopäivä. 

Hamasin lipussa on kuvattu Temppelivuorella oleva Kalliomoskeija ja kaksi miekkaa, mikä symboloi islamin hallinnan puolustamista juutalaisuuden pyhimmällä paikalla. Lokakuussa 2023 Gazasta tehty terroristihyökkäys Israeliin on nimetty Hamasin toimesta "al-Aqsan tulvaksi", mikä kuvaa Hamasin tavoitetta Israelin valtion tuhoamiseksi ja islamin pyhien paikkojen "vapauttamiseksi Israelin miehityksestä". Al-Aqsalla Hamas ja islam tarkoittavat koko Temppelivuoren aluetta pelkän samannimisen moskeijan lisäksi.

Israel on vastannut hyökkäykseen voimalla tekemällä maahyökkäyksen Gazaan. Hyökkäys on vaatinut tuhansia siviiliuhreja ja saanut koko maailman kääntymään Israelia vastaan. Sota tulee yhdistämään entistä lujemmin islamilaisia maita yhteisrintamaan. Kahden valtion ratkaisua haetaan jatkossa painostamalla Israelia kovemmin kuin koskaan aiemmin. Itä-Jerusalemia vaaditaan tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Koko maailma vaatii sitä. Mutta mihin tämä kaikki johtaa? Siitä meille kertoo profeetta Sakarja kirjansa loppuluvuissa 12-14, jotka kertovat meille Kristuksen paluusta. Profeetan ennustama taistelu Jerusalemista on alkanut.

Israel kiistää YK:n väitteet sotarikoksista - Uutiset - Turun Sanomat

Kuvassa Israelin ilmavoimat iskee Gazaan lokakuussa 2023.

Sakarjan profetia lopun ajan Israelista

1 Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään: 
2 "Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. 
3 Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. (Sak. 12:1-3, KR 1992)

Israel, Juudan kansa ja Jerusalem

Profeetta Sakarja vaikutti yhdessä profeetta Haggain kanssa Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen 500-luvun alussa eKr. Sakarja ajoittaa kirjoituksensa vuosiin 520-518 eKr.

Jakeessa yksi Sakarja mainitsee ennustuksensa koskevan Israelia. Muinainen Israelin kuningaskunta katosi jo 200 vuotta ennen Sakarjan aikaa. Vuonna 722 eKr. Assyyria vei siellä asuneet 10 heimoa pakkosiirtolaisuuteen, mistä ne eivät koskaan palanneet.

Kaksi muuta heimoa, Juuda ja Benjamin asuivat eteläisessä Juudan kuningaskunnassa vuoteen 586 eKr. asti, jolloin Babylonia valloitti sen, hävitti Jerusalemin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen, mistä he palasivat noin 70 vuoden päästä takaisin profeetta Sakarjan aikana. 

Sakarjan profetian ennustus kohdistuu tulevaisuuteen eikä menneisyyteen ja siksi kyse ei voi olla mistään muusta kuin nykyisestä juutalaisvaltosta, Israelista, jonka pääkaupunkina on Jerusalem ja missä Juudan kansa, eli juutalaiset asuvat. Se on itsenäistynyt vasta vuonna 1948. Koko Jerusalemin kaupunki on ollut Israelin hallinnassa ja pääkaupunkina vasta vuodesta 1967 lähtien.

VT:n profeetat eivät tunnistaneet juutalaisten eksiilin aikaa Jerusalemin hävityksen ja Israelin uudelleen itsenäistymisen välillä. Silloin Juudan kansa, eli juutalaiset olivat hajautettuina pakanakansojen sekaan.

Jerusalem tulee myrkkymaljaksi ja kuormakiveksi

Jakeen kaksi heprean sana raal voidaan kääntää "myrkkymalja/juovuttava malja". Jerusalem muodostuu jakeen kaksi mukaan ensin "myrkkymaljaksi" kaikille kansoille siinä ympärillä, eli Jerusalemia ja Israelia ympäröiville islamilaisille kansoille, ja lisäksi vielä myöhemmin "raskaaksi kiveksi" kaikille pakanakansoille maan päällä, eli koko maailmalle, jae 3. Sanan raal merkitys  "juovuttavana maljana" kuvaa islamilaisten kansojen uskonnollista kiivautta vapauttaa islamin pyhät paikat Jerusalemissa Israelin hallinnasta. Sanan merkitys "myrkkymaljana" taas kertoo sotilaallisen hyökkäyksen lopputuloksesta. KR 1776 kääntää sanan "unimaljaksi", mikä kuvaa hyökkääjien vaipumista kuolon uneen.

Ilmaisu "kaikille kansoille maan päällä" osoittaa Jerusalemin tilanteen lopullisen kärjistymisen kuuluvan meidän aikaamme, sillä vasta nyt, tiedonvälityksen ollessa reaaliaikaista koko planeetallamme, on mahdollista, että "koko maailma" voi kokoontua Jerusalemia vastaan. Kaikkein konkreettisimmin tämä voi tapahtua YK:n kautta, mihin kuuluvat lähes kaikki maailman itsenäiset valtiot. Koskaan aiemmin historiassa ei näin ole voinut tapahtua.

Jakeessa kaksi käytetään heprean sanaa saviv, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti "ympärillä olevaa". NKJV kääntää sanan all the surrounding peoples, mikä tarkoittaa meidän aikanamme Israelin valtion ympärillä olevia islamilaisia kansoja Lähi-Idässä. Tätä sotaa kutsutaan VT:sssa myös Googin sodaksi (Hes. 38-39). Se tulee erottaa jakeen kolme "kaikista kansoista", all nations of the world, mikä tarkoittaa koko maailmaa. Tämä jälkimmäinen sota on ilmoitettu raamatussa nk. Harmagedonin sotana, Ilm. 16:16. Koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan voi tapahtua esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kautta.


Syy, miksi Jerusalemista tulee kansoille "myrkkymalja ja kuormakivi" tulee ilmi jakeessa kolme; "niin monta kuin sitä nostaa/siirtää tahtovat" (vrt. KR 1776). Kiistan ytimessä on vaatimus Jerusalemin aseman sekä sen rajojen ja hallinnan siirrosta. Nk. "Kahden valtion" mallissa Israelilta vaaditaan Itä-Jerusalemin luovuttamista tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Nykyisen Gazan sodan seurauksena koko maailma vaatii kahden valtion mallin toteuttamista ainoanan keinona rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään.


Kansat repivät itsensä rikki pyrkiessään muuttamaan Jerusalemin statusta liittyen erityisesti kaupungin itäosaan ja siellä olevan Temppelivuoren, arab. Haram al-Sharif, hallintaan. Siellä sijaitsevat nykyiset islamin pyhät paikat, eli Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija. Kalliomoskeija ei ole suomenkielisestä nimestään huolimatta muslimien rukouspaikka, vaan islamin voitonmerkki (shrine) Jerusalemissa vallinneista aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta.

Ensin ympäröivät islamilaiset kansat repivät itsensä rikki  ja tuhoutuvat hyökätessään Israeliin ja toisessa vaiheessa katastrofi kohtaa profetian mukaan koko maailmaa.

Itä-Jerusalem

Palestiinalaiset vaativat Itä-Jerusalemia tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Heidän vaatimukseensa kuuluu, että Israelin on vetäydyttävä vuoden 1967 rajalle, mikä jakoi kaupungin 19 vuoden ajan vuodesta 1948 lähtien. Kaupunki pysyi jaettuna ennen "Kuuden päivän sotaa", jolloin Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren 7.6.1967. Siitä lähtien Itä-Jerusalem on ollut Israelin hallinnassa. Israel julisti sen vuonna 1980 "ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen", mitä kansainvälinen yhteisö ei ole kuitenkaan koskaan hyväksynyt.

Israel on laajentanut viime vuosina siirtokuntiaan Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla vastauksena palestiinalaisten vaateelle. Siirtokunnat on todettu kansainvälisen lain vastaisiksi, mutta Israel on vastavuoroisesti kiistänyt sen. Länsirannan siirtokunnissa asuu nykyisin 2023 jo melkein puoli miljoonaa juutalaista, mikä käytännössä tekee Palestiinan valtion mahdottomaksi.

Ennen vuotta 1967 Temppelivuorelle pääsivät menemään vain muslimit, mutta Israelin vallattua alueen on kaikilla ollut oikeus mennä sinne turisteina riipppumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan, siis myös kristityillä ja juutalaisilla. Kuitenkin vain muslimeilla on vallitsevan "status quon" mukaan oikeus rukoilla siellä. Temppelivuoren aluetta hallinnoi Jordanian asettama islamilainen säätiö, waqf, mutta alueen turvallisuudesta vastaavat Israelin rajapoliisit. 

Jerusalemissa puhkeaa herätys

4 Tuona päivänä -- näin kuuluu Herran sana -- minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. "Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut.
5 Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin: 'Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sebaot, heidän Jumalansa, auttaa heitä.' (Sak. 12:4-5, KR 1992)

Profeetan mukaan Herra saattaa silloin hämmennykseen ja sekasortoon Jerusalemia vastaan hyökkäävät sotajoukot. Juuda, eli nykyinen Israel, sen sijaan kokee herätyksen Herran avatessa silmänsä sitä kohti. Juudan sukuruhtinaat, eli nykyinen Knesset, saavat herätyksestä uutta voimaa vastustaa hyökkääjiä.

Israel lyö ensin ympäröivien islamilaisten maiden hyökkäyksen

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933).

Israel lyö ensimmäisessä vaiheessa sitä ympäröivien islamilaisten kansojen hyökkäyksen "tulella", mikä sotilaallisesti ymmärrettynä meidän aikanamme kuvaa ydinaseen käyttöä. Ympäröivien kansojen (KJV: all the peoples round about) hyökkäys torjutaan Israelin ydinaseilla. Ydinaseen primääri tuhovaikutus on suuri kuumuuus. Jakeen kuusi loppu kertoo, mikä oli hyökkääjien motiivi. Jerusalem saa epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen yhä "asua paikallansa", eli Itä-Jerusalem pysyy vielä Israelin hallinnassa.

Herätyksen tarkempi kuvaus

7 "Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin Daavid, ja Daavidin suku (huone) heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli.
8 Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku (huone) ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda.
9 "Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. (Sak. 12:7-9, KR 1992)

Jerusalemin asukkaiden keskuudessa puhkeaa voimakas herätys, jota ihmeet ja merkit seuraavat niinkuin alkuseurakunnan aikana. Herra antaa herätyksen myös koko Juudaan, eli nykyiseen Israelin valtioon, ettei se jää koskemaan vain Jerusalemin asukkaita.

Profeetta erottaa "Daavidin suvun" ja "Jerusalemin asukkaat" erilleen "Juudan majoista". Oikea käännös on "Daavidin huone", eli bayit David. Herra lupasi itse rakentaa Daavidille iankaikkisen huoneen, 2.Sam. 7:11. Jeesus Kristus toteutti tämän, vrt. hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä, Joh. 2:19. Jeesus tarkoitti seurakuntatemppeliä, minkä Hän rakensi ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa kautta.

Profetian toteutumisen aikana Jerusalemissa vaikuttavat kristityt yhdessä Jerusalemin asukkaiden kanssa ovat siten herätyksen keskiössä. Herätys leviää ensin Juudan majoihin, eli Israeliin.

Israel kääntyy Jeesuksen puoleen

10 Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. (Sak. 12:10, KR 1992)

Jae 10 kuvaa Hengen vuodatusta Jerusalemissa, kun siellä oleva kansa kääntyy ristiinnaulitun Herransa puoleen ja surevat Häntä. Raamattu kutsuu tätä tapahtumaa myös "kevätsateeksi" tai "jälkimmäiseksi Hengen sateeksi". Se on myös "rankkasade", eli hepr. geshem. Seurakunnan aika alkaa syyssateella (former rain) ensimmäisenä helluntaina ja päättyy kevätsateella (latter rain), mikä valmistaa tien Jeesuksen paluuseen.

1 "Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. (Sak. 13:1, KR 1992)

Jae kuvaa evankeliumin vaikutusta kääntyneeseen kansaan. Heidän syntinsä annetaan anteeksi, kun he kääntyvät Jeesuksen puoleen. Myös apostoli Paavali kuvaa samaa asiaa puhuessaan juutalaisten kääntymisestä:

26 Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. 27 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä. (Room. 11:26-27, KR 1992)

 Koko maailma hyökkää Jerusalemiin

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. (Sak. 14:1-2, KR 1933)

Sen jälkeen, kun Israel on torjunut sitä ympäröivien islamilaisten maiden hyökkäyksen, koko maailma hyökkää vapauttamaan Itä-Jerusalemia. Kaikki kansat kokoontuvat israelia vastaan ja onnistuvatkin siinä. Israelilta otetaan pois kaikki loputkin sen Kuuden päivän sodassa 1967 valtaamat alueet Itä-Jerusalem ml. Samoin Jordanjoen Länsiranta ja Golanin ylänkö. Israel joutuu luopumaan Jerusalemin itäosasta ja siitä tehdään perustettavan Palestiinan valtion pääkaupunki. Juutalaiset saavat jäädä kaupungin länsiosaan, jae 2b.

Taivaallinen interventio

3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.
6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. (Sak. 14:3-6, KR 1933)

Sen jälkeen Herra tulee ahdistetun omaisuuskansansa avuksi ja Jeesus palaa takaisin maan päälle.

Jeesus sitoi paluunsa juutalaisten kääntymiseen sanoessaan heille kärsimysviikolla: ...tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen', Matt. 23.39

Hän tuhoaa palatessaan Israelia vastaan hyökkäävät sotajoukot, vrt. Ilm. 19. luku. Jeesus palaa Öljymäelle, mistä Hän on taivaaseen noussutkin, vrt. Ap.t. 1:11.

Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. (Ps. 121:4)

Harri A