Share |

Jerusalemin levottomuudet keväällä 2021 ja Sak. 12

12.05.2021 23:11 - Harri Ahdesmäki

Border Police officers clash with worshipers at the Temple Mount, Friday, May 7, 2021. (photo credit: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT)

Kuvassa yllä Israelin rajapoliisit ottavat yhteen palestiinalaisten mielenosoittajien kanssa Temppelivuorella 7.5.2021. 

Tämä kirjoitus ei ota kantaa kiistan osapuoliin puolesta tai vastaan, vaan tulkitsee ainoastaan tapahtumiin liittyvää Raamatun profetiaa.

Sakarjan profetia Israelista

Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä myrkkymaljaksi (hepr. ra`al) kaikille kansoille siinä ympärillä (hepr. sabib); sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään. Ja sillä ajalla tahdon minä (Herra) Jerusalemin tehdä kaikille kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat maan päällä kokoontuvat häntä vastaan. (Sak. 12:2-3, KR 1776)

Profeetta Sakarja ennustaa Jerusalemin tulevan aikojen lopussa myrkkymaljaksi ja kuormakiveksi kaikille kansoille. Sakarjan 12. luku alkaa sanoilla "Ennustus Israelista". Hämmentävää ennustuksessa on se tosiasia, että profeetta Sakarjan kirjan kirjoittamisajankohdasta (520-luvulla eKr.) lähtien vasta meidän päivinämme on vuodesta 1948 alkaen ollut olemassa Israel-niminen juutalaisvaltio, minkä pääkaupunkina on Jerusalem. Ennen Sakarjan aikaa ollut historiallinen Israelin kuningaskunta kukistui jo vuonna 720 eKr., kun Assyria kukisti sen ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Tämä tapahtui 200 vuotta ennen Sakarjan aikaa, joten Sakarja näky Israelista on ollut mahdollista toteutua vasta Toisen maailmansodan ja vuoden 1948 jälkeen.

Vanha kirkkoraamattu 1776 Biblia on kääntänyt jakeet 2-3 formatiivisella ekvivalenssilla, eli tarkasti alkutekstiä noudattaen, joten tarkastelemme tekstiä sen perusteella. Jakeen kaksi heprean sana ra al voidaan kääntää "myrkkymalja/juovuttava malja". Jerusalem muodostuu jakeen kaksi mukaan ensin "myrkkymaljaksi" kaikille kansoille siinä ympärillä, eli Jerusalemia ja Israelia ympäröiville islamilaisille kansoille, ja lisäksi vielä myöhemmin "rikki repiväksi kuormakiveksi" kaikille pakanakansoille maan päällä, eli koko maailmalle, jae 3. Sanan ra al merkitys  "juovuttavana maljana" kuvaa islamilaisten kansojen uskonnollista kiivautta vapauttaa islamin pyhät paikat Jerusalemissa Israelin hallinnasta. Sanan merkitys "myrkkymaljana" taas kertoo sotilaallisen hyökkäyksen lopputuloksesta.

Myös ilmaisu "kaikille pakanakansoille maan päällä" osoittaa Jerusalemin tilanteen lopullisen kärjistymisen kuuluvan meidän aikaamme, sillä vasta nyt, tiedonvälityksen ollessa reaaliaikaista koko planeetallamme, on mahdollista, että "koko maailma" voi kokoontua Jerusalemia vastaan. Kaikkein konkreettisimmin tämä voi tapahtua YK:n kautta, mihin kuuluvat lähes kaikki maailman itsenäiset valtiot. Koskaan aiemmin historiassa ei näin ole voinut tapahtua.

Jakeessa kaksi käytetään heprean sanaa sabib, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti "ympärillä olevaa". NKJV kääntää sanan all the surrounding peoples, mikä tarkoittaa Israelin valtion ympärillä olevia kansoja Lähi-Idässä. Tätä sotaa kutsutaan VT:sssa Googin sodaksi (Hes. 38-39). Se tulee erottaa jakeen kolme "kaikista kansoista", all nations of the world, mikä tarkoittaa koko maailmaa. Sen voidaan ymmärtää tänä päivänä tarkoittavan Yhdistyneitä kansakuntia, United Nationsia. Tämä jälkimmäinen sota on ilmoitettu raamatussa nk. Harmagedonin sotana, Ilm. 16:16. Koko maailman kokoontuminen Israelia vastaan voi tapahtua YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kautta.

Syy, miksi Jerusalemista tulee kansoille "myrkkymalja ja kuormakivi" tulee ilmi jakeessa kolme; "niin monta kuin häntä siirtää tahtovat". Kiistan ytimessä on vaatimus Jerusalemin aseman sekä sen rajojen ja hallinnan siirrosta. kansat repivät itsensä rikki pyrkiessään muuttamaan Jerusalemin statusta liittyen erityisesti kaupungin itäosaan ja siellä olevan Temppelivuoren, arab. Haram al-Sharif,  hallintaan. Ensin ympäröivät islamilaiset kansat repivät itsensä rikki hyökätessään Israeliin ja toisessa vaiheessa katastrofi kohtaa profetian mukaan koko maailmaa sen hyökätessä Israelia ja Jerusalemia vastaan.

Jae 6b vahvistaa asian;

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (Israelin eduskunta, Knesset) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri (Israelia ympäröivät kansat). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933).

Raamatussa ja erityisesti VT:ssa "Jerusalem" viittaa ensisijaisesti siellä olevaan Jumalan läsnäolon temppeliin, mikä sijaitsi Temppelivuorella. Siksi Sakarjan 12. luvun jakeissa 2-3 esitetty ennustus Jerusalemista viittaa juutalaisessa kontekstissa sen keskellä olevaan Temppelivuoreen. Kyse on lopulta Temppelivuoren hallinnasta, missä sijaitsevat nykyään islamin pyhät paikat, Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija.

Profetian jakeet voitaisiin kääntää vapaasti nykytilanteeseen sidottuna seuraavasti;

2 Katso, minä (Jumala) tahdon Jerusalemin tehdä myrkkymaljaksi (tai juovuttavaksi maljaksi) ensin kaikille (islamilaisille) kansoille siinä ympärillä ; ja sen pitää myös Israelia kohtaaman, kuin Jerusalemin asemasta kiistellään.
3 Ja sen jälkeeen tahdon minä (Jumala) Itä-Jerusalemin hallinnan tehdä myös kaikille maailman kansoille kuormakiveksi; niin monta kuin sen ja Temppelivuoren hallintaa siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki kansat (United Nations) maan päällä  kokoontuvat Israelia vastaan. (Sak. 12:2-3)

 Palestiinalaiset vaativat Itä-Jerusalemia tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Heidän vaatimukseensa kuuluu, että Israelin on vetäydyttävä vuoden 1967 rajalle, mikä jakoi kaupungin ennen Kuuden päivän sotaa, jolloin Israel valtasi Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren 7.6.1967. Siitä lähtien Itä-Jerusalem on ollut Israelin hallinnassa ja Israel julisti sen vuonna 1980 "ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen", mitä kansainvälinen yhteisö ei ole kuitenkaan koskaan hyväksynyt. Israel on laajentanut viime vuosina siirtokuntiaan Itä-Jerusalemissa vastauksena palestiinalaisten vaateelle. Siirtokunnat on todettu kansainvälisen lain vastaisiksi, mutta Israel on kiistänyt sen.

Ennen vuotta 1967 Temppelivuorelle pääsivät menemään vain muslimit, mutta Israelin vallattua alueen on kaikilla ollut oikeus päästä sinne turisteina riipppumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan, siis myös kristityillä ja juutalaisilla. Kuitenkin vain muslimeilla on vallitsevan "status quon" mukaan oikeus rukoilla siellä. Temppelivuoren aluetta hallinnoi Jordanian asettama islamilainen säätiö, waqf, mutta alueen turvallisuudesta vastaavat Israelin rajapoliisit.

Sak. 12:10 kertoo mihin tämä kaikki lopulta päättyy:

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Tämä päättyy juutalaisen kansan kääntymiseen ja Kristuksen paluuseen takaisin maan päälle.

Jerusalem violence: Deadly air strikes hit Gaza after rocket attacks - BBC News

Jerusalemin levottomuudet ovat levinneet myös muualle maahan ja erityisesti Gazaan. Kuvassa Israelin ilmavoimat iskevät kohteisiin Gazan kaupungissa 12. toukokuuta sieltä Israeliin ammuttujen tykistörakettien vastatoimena.