Share |

Turkki ja lähenevä Googin sota, eli taistelu Jerusalemin asemasta 

Profeetta Hesekiel kuvaa luvuissaan 38 ja 39 suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen presidentti vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa (arab. Al-Quds) ja Temppelivuorella sekä kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on kylmän sodan ajalta peräisin oleva, käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin tekstistä.

kudus vakiflari 2017-20

 Kuvassa yllä Jerusalemin korkeimman islamilaisen neuvoston presidentti, Sheikh Ikrema Sabri, palkitsee Turkin presidentin, Recep Tayyip Erdoganin, kansainvälisessä Al-Quds (Jerusalem) Wagf Forumissa Istanbulissa 8.-9.5.2017.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vieraili Saudi-Arabiassa toukokuun lopulla 2017. Sen jälkeen Saudi-Arabia ja kuusi muuta Lähi-idän maata katkaisi diplomaattisuhteet Qatariin 5.6 2017. Presidentti Trump totesi "sen ehkä merkitsevän islamilaisen terrorismin loppua", koska Qataria syytettiin terrorismin tukemisesta ja liian läheisistä suhteista shiialaiseen Iraniin. Turkki sen sijaan ilmoitti lähettävänsä sotilaitaan Qatariin ja vahvistavansa kauppasuhteitaan sen kanssa. Turkkia ja Qataria yhdistää mm. voimakas tuki Lähi-Idässä toimivalle muslimiveljeskunnalle ja palestiinalaisille. Lähi-Idän muslimiveljeskunta tukee avoimesti Hamasin aseellista toimintaa Israelia vastaan. Saudi-Arabian ulkoministeri Abdel Al-Jubeir totesi, että Qatarin tulee katkaista kaikki suhteensa Gazassa toimivaan Hamasiin ja Egyptissä toimivaan muslimiveljeskuntaan, jos se haluaa lopettaa maan eristämisen.

Hesekiel 38:13 mainitsema "vastakkain asettelu" Saban ja Dedanin (Persianlahden öljymaiden, pl. Qatar) ja Tarsiin mahtavien kauppiaiden (Yhdysvaltojen) sekä Googin (Turkin ja sen liittolaisten, mm. Iran) välillä onkin kesällä 2017 jo toteutunut. Ne tulevat voimakkaasti ottamaan kantaa Googin tulevaan hyökkäykseen Israeliin. Qatarin boikotti on lähentänyt Turkkia ja Irania, jotka molemmat tukevat voimakkaasti Qataria ja Lähi-idän muslimiveljeskuntaa, mihin myös Hamas kuuluu.

Yhdysvaltojen presidentin, Donald Trumpin, tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä 6.12.2017, kiista Jerusalemin asemasta sai aivan uuden käänteen. Palestiinalaiset, Jordania, Turkki ja muut islamilaiset maat ovat kiivaasti arvostelleet Yhdysvaltojen päätöstä. Sen jälkeen Turkki ja Israel ovat olleet sanasodassa keskenään ja Turkki on uhannut katkaista uudelleen diplomaattisuhteensa "terrorivaltio" Israelin kanssa.

Tämä artikkeli edustaa kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja raamatuntulkintaa eikä sellaisena edusta mitään seurakuntaa tai uskonnollista suuntausta.

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Sisällysluettelo

1. Goog viittaa Hesekielin kuvauksessa nykyiseen Turkkiin

2. Goog ei viittaa Hesekielin tekstissä nykyiseen Venäjään

3. Googin sotaan johtavat syyt ja Turkin nykytilanne

4. Googin aseistus ja joukot

5. Googin armeijan tuho Hesekielin, Sakarjan ja Jooelin mukaan

6. Hesekielin kuvauksen vaikeita kohtia

7. Saba, Dedan ja Tarsiin kauppiaaat, eli Persianlahden öljyvaltiot ja Yhdysvallat muodostavat Googin vastapoolin

8. Googin suuri saalis Israelissa


Lopun aikana tapahtuvasta suuresta hyökkäyksestä Israeliin käytetään Hesekielin 38-39 luvuissa nimitystä Googin sota. Myös Sakarja 12:1-8 ja Jooel 2:20 kertovat tästä samasta lopun ajan sodasta. Googista puhuvat siis myös muut profeetat kuin Hesekiel, vrt. Hes. 38:17a;

Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain (mon.), kautta...

Googin sota on saanut profeetoilta runsaasti huomiota siksi, että sen yhteydessä luvataan Israelin kansan kääntyminen takaisin Jumalansa puoleen;

27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.
28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.
29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra. (Hes. 39)

Jakeen 27a paluu tapahtui 1900-luvulla, mutta 27b Jumalan pyhyyden osoittaminen Israelissa tapahtuu vasta Googin sodan yhteydessä. Jakeen 28a pakkosiirtolaisuus alkoi Roomalaisten kukistaessa juutalaisten kapinat kahdessa juutalaissodassa vuosina 70 ja 135 jKr. Jakeen 28b kaikkien juutalaisten kokoaminen Erets Israeliin toteutuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Jakeen 29a Herran kasvojen kätkeminen juutalaisilta kestää, kunnes pakanakansojen evankeliointi on tullut loppuvaiheeseen. Jakeen 29b Hengen vuodatus juutalaisen kansan ylle tapahtuu myös Googin sodan yhteydessä.  

1. Goog viittaa Turkkiin

2. "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan...(Hes. 38:2, KR 1933)

Googia kuvataan KR 1933 Hes. 38:2 mukaan (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinaaksi. Profeetta Hesekiel vaikutti aikana, jolloin Babylonian valtakunta oli hieman aikaisemmin vuonna 605 eKr. kuningas Nebukadnessarin johdolla Karkemiin taistelussa kukistanut lopullisesti Assyyrian suurvallan.

Assyyrian suurvallan aikaista karttaa (alla) katsomalla voi todeta Mesekin (Mushki) ja Tuubalin alueen sijainneen nykyisen Turkin alueella. Nämä nimitykset olivat tuttuja Hesekielille ja hänen aikalaisilleen. Myöhemmin jakeessa Hes. 38:6 luetellaan Googin joukkoja ja niihin kuuluvat sekä Goomerin (Gimarrai) että myös Toogarman (Til-garimmu) kansanheimot, joiden alueet aivan samoin löytyvät nykyisen Turkin rajojen sisältä muinaisen Asyyrian suurvallan aikaisesta kartasta. Kaikkiaan seitsemästä luvun 38 alussa mainitusta kansanheimosta yli puolet, eli neljä liittyy siten nykyiseen Turkkiin. Nykyinen Turkki sijaitsee maantieteellisesti pohjoisessa Israelista katsoen. Jakeessa viisi mainitut muut kansat ovat idässä Persia (Iran), etelässä Etiopia ja lännessä Puut (Libya). Näin Israeliin hyökätään kaikilta ilmansuunilta.

assyyria.jpg

Sanaa "Roos" ei ole käännetty ollenkaan kansanheimoksi esim. KJV käännöksessä, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan käsitteeseen "chief prince", mikä viittaa Googin asemaan eikä kansanheimoon. Sana esiintyy mm. 1.Moos. 3:15:ssä käärmeen päänä (rosh), minkä tuleva Messias murskaa. Kyseessä onkin selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen perusteella jotkut ovat erehtyneet ja katsoneet Googin olevan myös "Roosin" ruhtinas, minkä on katsottu viittaavan nykyiseen Russiaan, eli Venäjään. Tämä käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta sai kannatusta etenkin Yhdysvalloissa kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikana.

"Chief prince" pitäisi kääntää "hallintomiesten päällikkö". Goog on siis Mesekin ja Tuubalin päämies eikä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Meidän KR 1776 käännöksessämme (Biblia) Hes. 38:2 on käännetty alkutekstistä oikein;

2. Sinä, ihmisen poika, käännä itses Gogia vastaan, joka on Magogin maalla, ja on ylimmäinen Mesekin ja Tubalin päämies, ja ennusta hänestä, (Hes. 38:2, KR 1776)

lyydia.jpgSanan Goog alkuperä johtuu todennäköisesti Lyydian valtakunnan kuninkaasta Gygeksestä, josta kerrottiin myyttisiä tarinoita. Gyges hallitsi Lyydiaa juuri ennen Hesekielin aikaa. Lyydian valtakunta sijaitsi myös nykyisen Turkin alueella sen länsirannikolla. Turkin nykyinen hallinnollinen keskus, Istanbul, sijaitsee myös muinaisen Lyydian alueella.

Maagog, eli Googin hallitsema maa, viittaisi siten muinaiseen Lyydiaan, eli nykyisen Turkin länsiosaan. Vaikka Goog tulee päivien lopulla  Maagogin (Lyydia) maasta, hän on Hesekielin profetiassa myös Mesekin (Muski) ja Tuubalin ruhtinas sekä Gomerin (Gimarrai) ja Toogarman (Til-garimmu) kansanheimojen johtaja. Kun katsoo Assyyrian suurvallan aikaiseen karttaan, huomaa, että tämä em. alue vastaa tarkasti juuri nykyisen Turkin valtion aluetta. Profetian tarkkuus tässäkin hämmästyttää!

2. Goog ei viittaa Venäjään

Perinteisesti on lopunaikoja koskevassa raamatuntutkimuksessa arveltu Googin tulevan Israelista pohjois-koilliseen sijaitsevalta Venäjältä, mutta nykytilanteessa on vaikea kuvitella vahvasti ortodoksisen Venäjän liittoutuvan missään olosuhteissa islamilaisten maiden kanssa Israelia vastaan. Lisäksi historiasta tunnemme kansanheimot Mesek ja Tuubal, joiden päämies (chief prince) lopunajan Goog on, ja nämä Hesekielin ajan kansanheimojen nimet viittaavat yksiselitteisesti ainoastaan nykyisen Turkin alueelle, eivätkä lainkaan Venäjälle. 

Siinä, että Mesekin ja Tuubalin ruhtinas Goog tulee "pohjan periltä", Hes. 38:2, ei ole mitään ihmeellistä eikä se tarkoita nykyisen käsityksen mukaisia "maan ääriä". Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä".

Tutkitaan kuitenkin vielä hieman Venäjän valtion nimen "Rossija" etymologiaa. Venäjän nimi Rossija, englanniksi Russia, on saanut alkunsa Ruotsin viikingeiltä 1000-luvun taitteessa j.Kr. Tällöin ruotsalaiset viikingit matkasivat kauppaa tehden Venäjän tasangoilla ja myös asuttivat sitä. Heitä kutsuttiin "ruotseiksi" sanalla "rus" nykyisessä Ruotsissa sijainneen Roslagenin maakunnan nimen mukaan.  Myöhemmin alueelle tulleet slaavilaiset kansat ottivat itselleen tämän saman nimen, joka oli jo olemassa. He kutsuivat itseään ruuseiksi ja heidän maansa oli siitä johdettu sana, joka on nykyvenäjäksi Rossija. Meillä tästä on johdettu venäläisten vanhaksi kutsumanimeksi "ryssä".

Tämä tapahtui kuitenkin vasta 1500 vuotta Hesekielin kirjan kirjoittamisen jälkeen, eikä nimitys "roos" voinut näin olla Hesekielin aikalaisten tiedossa, vaikka se olisikin viitannut kansanheimoon.

Runsaat luonnonvarat omistavalla Venäjällä ei myöskään ole olemassa juuri mitään motiivia hyökätä Israeliin. Se pyrkii kyllä turvaamaan strategisen asemansa itäisellä Välimerellä ylläpitämällä suhteitaan Syyrian nykyhallintoon, joka on myöntänyt sille laivastotukikohdan Latakiasta. Siitä syystä Venäjä lähetti ilmavoimiaan Syyriaan kesällä 2015 tukemaan Syyrian hallintoa. Maaliskuussa 2016, samaan aikaan kun Syyrian rauhanneuvottelut käynnistyivät Genevessä, Venäjä aloitti joukkojensa pääosan vetäytymisen Syyriasta. Vetäytyminen kuitenkin keskeytyi terroristijärjestö Isisiä vastaan käydyn taistelun takia ja Venäjä ilmoittii uudelleen alkavansa vetäytyä Syyriasta joulukuussa 2017, kun Isis oli pääosin kukistettu myös Syyriassa. Venäjän ilmavoimat jäävät Välimeren rannikolla sijaitsevan Latakian lähelle Hmeiminin tukikohtaan.

3. Googin sotaan johtavat syyt ja Turkin nykytilanne

4. Minä kuljetan (shuwb) sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. (Hes. 38:4)

2. Minä kuljetan (shuwb) sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. (Hes. 39:2)

Jakeissa Hes. 38:4 ja 39:2 Herra aivan kuin vetää puoliväkisin vastahakoisen Googin eri tapahtumien kautta lopulta sotaan Israelia vastaan. Jakeen neljä "minä kuljetan sinua" pitäisi kääntää alkutekstistä "minä palautan/käännän sinut takaisin. Heprean sana on siinä "shuwb", jolla on tämä merkitys. KJV kääntää jakeen alun "I will turn you back". Nykytilanteessa tämä merkitsee Turkin kääntymistä länsimaisia arvoja toteuttavasta maallisesta tasavallasta takaisin sunni-islamilaisia arvoja toteuttavaan hallintoon ja osmani-imperiumin ihannointiin.

Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä". "Nostatan sinut pohjan periltä" siis tarkoittaa Hesekielin ajan maailmankuvassa nykyistä Turkkia eikä sillä ole mitään tekemistä meidän aikamme maailmankuvan kanssa.

Googin motiivi on ensi sijassa hengellinen ja liittyy Jerusalemin hallintaan. Tämän paljastaa Googin sotaan liittyvä kuvaus Sak. 12:6;

 6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933)

Kyse on siis Jerusalemin maantieteellisen aseman muutoksesta. Goog johtaa joukkojaan kohti Jerusalemia "vapauttamaan" islamin pyhät paikat Jerusalemin Temppelivuorella pois Israelin hallinnasta. Kiista Tempelivuoren ja sen pyhien paikkojen hallinnasta on kärjistynyt Israelissa selvästi syksystä 2015 alkaen.

Sakarjan käyttämät sanat "sinä päivänä", tulee ymmärtää sanan "päivä" heprealaisessa merkityksessä. Siinä päivä, eli "yom" sanaa käytetään tarkoittamaan paitsi kirjaimellista päivää, myös vuotta tai tiettyä ajanjaksoa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä aikaa, jolloin Goog hyökkää Israeliin. Ajan tarkkaa pituutta ei ole täsmennetty. 

Turkki on islamistisen AKP-puolueen valtaannousun myötä palannut vähitellen takaisin islamilaisten maiden puoleen, joihin se itsekin historiallisesti kuuluu, sekä politiikassaan ja asenteissaan. Konkreettisesti ilmaisten Turkki on kääntänyt "katseensa" luoteesta (Euroopasta) takaisin kaakkoon (islamilaiset maat), eli kääntynyt ympäri takaisin historialliseen menneisyyteensä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa nykyinen Israel ja myös Jerusalem kuuluivat silloiseen Ottomaanivaltioon ja se oli hallinnut Jerusalemia ja sen islamille pyhiä paikkoja, Kalliomoskeijaa ja Al-Aqsan moskeijaa, Temppelivuorella 400 vuotta ennenkuin Iso-Britannia valtasi kaupungin 1917.

Ottoman_empire_before_and_after_ww1.jpg

Ensimmmäisen maailmansodan jälkeen osmani-imperiumi (kuvassa yllä) hajosi ja sen entiset alusmaat Lähi-Idässä jaettiin sodan voittaneiden Ranskan ja Iso-Britannian kesken. Upseerina politiikkaan vuonna 1923 noussut Mustafa Kemal Ataturk alkoi muokata Turkista kansallisvaltiota, joka ei enää havittelisi islamilaista suurvalta-asemaa vaan pyrkisi moderniksi länsimaisia arvoja toteuttavaksi maalliseksi tasavallaksi. Kun Turkista tuli Naton jäsen vuonna 1952, kukaan ei epäillyt maan länsilinjaa. Myös koko kylmän sodan ajan Turkki pysyi lännen leirissä.

Turkin kurssi muuttui vuonna 2002, kun Erdoganin johtama islamilais-konservatiivinen AKP voitti ensimmäisen kerran vaalit. Hallituksen retoriikkaan palasi osmani-imperiumin ihannointi, eurooppalaiset  arvot olivatkin nyt pahasta. AKP mm katsoi, että Turkin länsimaalaistaminen oli ollut suuri virhe ja että puolueen historiallinen tehtävä olisi luoda mittava sunni-islamilainen valtakunta. Turkin tuli ottaa takaisin paikkansa historiassa muiden johtavien valtojen joukossa. Lisäksi suhteet juutalaisvaltioon muokkaantuivat uudelleen "islamilaisten silmälasien" läpi, joka näkee että juutalaisilla ei ole oikeutta omaan itsenäiseen valtioon, vaan se on parhaimmillaan islamin suojelema dhimmi, jolla on vain rajoitetut oikeudet islamin alaisuudessa. Tämä johti Turkin ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden katkeamiseen 2010, kun Israel esti turkkilaisen Mavi Marmara avustuslaivan pääsyn Gazan alueelle.

Tähän uuteen valtakuntaan mahtuvat hyvin kaikki sunniystävät, kuten Muslimiveljeskunnat kautta Lähi-Idän, Libyan uudet ääri-islamilaiset johtajat ja palestiinalaisjärjestö Hamas. Mutta siihen ei mahdu Syyrian presidentti Bashar al-Assad. Assad kuuluu Syyrian vähemmistöihin, alaviitteihin, jotka edustavat shiialaisuutta. Syyrialaisten enemmistö on sunneja. Turkin mielestä Assad pitääkin saada ulos keinolla millä tahansa, jotta myös Syyriaan saadaan sunnikonservatiivinen hallinto, joka olisi Turkin suuntaan kallellaan.

Turkki on ottanut vastaan yli 2,2 miljoonaa Syyrian pakolaista ja majoittanut heitä rajakaupunkeihin. Se ei ole rakentanut piikkilanka-aitoja rajoilleen, toisin kuin moni vauraampi Euroopan maa. Syyrialaisten vastaanottaminen on osa Turkin suurta kertomusta siitä, kuinka Turkki pelastaa kaikki Lähi-Idän sorretut muslimit ja kuinka Turkista tulee uusi islamin keskus. Kuvaan kuuluu myös tuleva sunnijohtoinen Syyria, ja sen syntyminen on Turkin silmissä vain ajan kysymys.

Turkeys-Border.jpg

Samasta syystä Turkki katsoi sormiensa läpi terroristijärjestö Isisin leviämistä. Kun länsimaat näkivät Isisin koko maailman vakautta uhkaavana terroristijärjestönä, Turkille se on sunnilainen ryhmä, joka edisti Assadin syrjäyttämistä Syyriassa. Isis onkin ollut Turkille selvästi pienempi paha kuin Turkin yhtenäisyyttä uhkaavat kurdijärjestöt, Syyriassa toimiva YPG ja Irakissa toimiva PKK. Se, että länsimaat tukevat kurdeja Isisin vastaisessa taistelussa on siitä syystä Turkille erityisen epämieluisaa. Isisin vastaisessa rintamassa Turkki on ollut näennäisesti mukana vasta kesästä 2015, ja silloinkin vain Nato-liitolaisten ja EU:n rauhoittamiseksi. Myöhemmin Turkki osallistui myös Isisin vastaiseen taisteluun, mutta samalla se on vastustanut kaikin keinoin kurdien vaikutusvalllan leviämistä Syyriassa ja Irakissa. Suoranaista sotaa se on käynyt kurdijärjestö PKK:n kanssa sekä Turkin kaakoisosassa että myös pohjois-Irakissa.

Turkki on myös jatkanut Pohjois-Syyriassa taistelevien Jabhat al-Nusran ja Ahrar al-Shamin tukemista. Ryhmät ovat salafistisia, äärisunnilaisia ryhmittymiä, jotka ajavat Syyriaan omanlaistansa islamilaista valtiota.

Turkin linja on ärsyttänyt muita Naton jäseniä, mutta Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Hilary Clinton on yksi harvoista länsipoliitikoista, joka on vaatinut Turkkia valitsemaan puolensa. "Aikovatko he seistä meidän rinnallamme radikaalia jihadismia vastaan vai eivät", Clinton kysyi marraskuussa 2016.

Samalla Turkin ihmisoikeustilanne ja sananvapaus on voimakkaasti heikentynyt. Marraskuun lopulla 2015, vain kolme päivää ennen Turkin ja EU:n välistä Brysselin huippukokousta, Turkki vangitsi kaksi Cumhuriyet-lehden toimittajaa, jotka olivat julkaisseet videomateriaalia siitä, kuinka Turkin tiedustelupalvelu salakuljetti aseita Syyrian kapinallisille. Presidentti Erdogan vaati henkilökohtaisesti toimittajille elinkautista vankeutta. Vain viikkoa aiemmin toinen toimittajista oli palkittu Pariisissa kansainvälisellä sananvapauspalkinnolla. Toimittajien lisäksi vankilaan joutuivat sotilashenkilöt, jotka olivat määränneet aseita salakuljettaneiden autot pysäytettäviksi.

5.5.2016 AKP-puolueen puheenjohtaja ja Turkin pääministeri Ahmed Davutoglu erosi tehtävästään, koska hän ei ollut riitävästi sitoutunut ajamaan presidentti Erdoganin valtaoikeuksien laajentamista. Tilalle valittiin Erdoganin vankkumaton kannattaja Binami Yildirim, joka korosti heti valintansa jälkeen lojaalisuuttaan presidentille. Yildirimin mukaan "Erdoganin tie on Turkin tie".

16.7.2016 sotilaat yrittivät syrjäyttää presidentti Erdoganin vallasta, mutta kaappaus epäonnistui. Sen seurauksena useita tuhansia sotilaita, poliiseja ja oikeuslaitoksen edustajia pidätettiin ja erotettiin viroistaan. Epäonnistunut kaappausyritys kasvattaa Erdoganin valtaa entisestään ja edesauttaa hänen pyrkimyksiään muuttaa perustuslakia ja tehdä Turkista presidenttijohtoinen valtio. Erdoğan ei peitellyt tyytyväisyyttään päästessään eroon vastustajistaan. Presidentti kutsui vallankaappausta "Jumalan lahjaksi", joka antoi syyn ”puhdistaa armeija ja oikeuslaitos”. Toimien ripeydestä päätellen tuota syytä oli jo pitkään odotettu. Erdoganin mainitsema "Jumalan lahja" pitänee paikkansa, kuitenkin eri tavalla kuin hän ajattelee, vrt. Hes. 39:1-2a.

Turkissa on myös vaadittu kuolemanrangaistuksen ottamista uudelleen käyttöön. EU on varoittanut Turkkia, että kuolemanrangaistuksen käyttöönotto lopettaisi Turkin jäsenneuvottelut EU:n kanssa. Yhdysvallat ilmoitti, että myös Turkin Natojäsenyys on vaarassa, koska Nato on demokraattisten maiden puolustusliitto eikä diktatuuria hyväksytä sen jäsenmaissa.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech at a Justice and Development Party (AKP) meeting at the Grand National Assembly of Turkey in Ankara on May 30, 2017. (AFP Photo/Adem Altan)

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhuu AKP-puolueen kokouksessa 30.5.2017

Tammikuussa 21.1.2017 Turkin parlamentti hyväksyi toisessa käsittelyssä uuden perustuslain, joka lisää merkittävästi presidentin valtaoikeuksia. Perustuslaki oli vielä tämän jälkeen hyväksyttävä kansanäänestyksessä, mikä järjestettiin 16.4.2017.

– Kansa tekee varmasti parhaimman mahdollisen päätöksen perustuslain muutoksesta, pääministeri Binali Yıldırım sanoi.

Kansanedustajista 339 äänesti perustuslain muutoksen puolesta ja 142 sitä vastaan, kun muutokseen vaadittiin 330 äänen enemmistö. Yli puolet parlamentin kansanedustajista kuuluu hallitsevaan AKP-puolueeseen. Muutoksen myötä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin valta kasvaa. Arvostelijoiden mielestä uusi perustuslaki tekee presidentistä käytännössä itsevaltiaan. Presidentti saa oikeuden erottaa ja nimittää ministereitä. Pääministerin virka lakkautetaan ja korvataan yhdellä tai useammalla vara-presidentillä. Presidentin määräämän poikkeustilan pituutta myös kasvatetaan nykyisestä 12 viikosta kuuteen kuukauteen. Perustuslain parlamenttikäsittelyssä tapahtui tappelunnujakoita. Sitoutumaton edustaja Aylin Nazliaka kahlehti itsensä käsiraudoilla puhujakorokkeen mikrofoniin.

Parlamentin hyväksymisen jälkeen Erdogan on yrittänyt saada Euroopassa asuvia turkkilaisia puolelleen, koska heidän äänensä tulevassa kansanäänestyksessä voivat olla ratkaisevia. Turkin ja usean EU-maan välit ovat kärjistyneet maaliskuun lopulla sanasodaksi, kun turkkilaisia ministereitä on estetty pitämästä poliittisia kampanjatilaisuuksia Euroopan maissa. Rajuin kiista syntyi, kun Hollanti kielsi lauantaina 11.3.2017 Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun lentokonetta laskeutumasta Hollantiin. Turkkilaistaustaiset mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen seuraavana päivänä Hollannin Rotterdamissa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syytti Hollantia ”natsismista” ja haukkui sitä ”banaanivaltioksi”. Lisäksi Erdogan syytti Holllantia myös 1995 tapahtuneesta Srebrenican verilöylystä, missä hollantilaiset rauhanturvaajat eivät kyenneet estämään serbijoukkoja murhaamasta noin 8000 muslimimiestä ja poikaa. Turkin varapääministeri Numan Kurtulmuş puolestaan uhkasi, että Turkki lakkaa noudattamasta EU:n kanssa solmimaansa pakolaissopimusta.

Muun muassa Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tanska ovat estäneet Turkin valtapuolueen poliitikkoja kampanjoimasta maidensa turkkilaisväestölle. Kampanjointi liittyy Turkissa huhtikuussa pidettävään kansanäänestykseen perustuslain muuttamisesta. Muutos laajentaa presidentti huomattavasti Erdoğanin valtaoikeuksia ja takaa hänelle vallan ainakin vuoteen 2019 asti.

Kansanäänestys 16.4.2017  päättyi lopulta Erdoganin niukkaan voittoon. Kyllä-äänet saivat 51,4% kansanäänestyksessä ja Erdoganin kausi jatkuu siten aina vuoteen 2029 asti. Hän ilmoitti ensitöikseen palauttavansa kuolemantuomion takaisin Turkkiin. Tämä merkinnee käytännössä myös Turkin EU-jäsenyysneuvotteluiden loppumista. 

Kesäkuun alussa 2017 Saksa ilmoitti vetävänsä kaikki sotilaansa pois Turkista. Sotilaat olivat mukana Natojohtoisessa operaatiossa, mikä oli suunnattu Isisiä vastaan. Turkin ja Saksan väliset suhteet ovat huonontuneet radikaalisti Saksan myönnettyä turvapaikan Turkin sotilasvallankaappaukseen kesällä 2016 osallistuneille sotilaille.

kudus vakiflari 2017-20

Kuvassa yllä Jerusalemin korkeimman islamilaisen neuvoston presidentti, Sheikh Ikrema Sabri, palkitsee Turkin presidentin, Recep Tayyip Erdoganin, kansainvälisessä Al-Quds (Jerusalem) Wagf Forumissa Istanbulissa 8.-9.5.2017.

8.-9.5.2017 Istanbulissa pidetyssä kansainvälisessä Al-Quds Waqf Forumissa presidentti Erdogan kutsui tuhansia muslimeja nousemaan päivittäin Jerusalemin Temppelivuorelle (arab. Haram al-Sharif) vastustamaan Israelin miehitystä ja rajoituksia, jotka liittyvät muslimien oikeuksiin rukoilla siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Erdoganin mukaan "jokainen päivä, jolloin Israelin miehitys jatkuu Jerusalemissa (Al-Quds) on loukkaus meitä vastaan".

Turkki on myös haastanut Jordanian Hasemiittisen kuningaskunnan Jerusalemin pyhien paikkojen suojelijana. Se on panostanut miljoonia dollareita tukeakseen Itä-Jerusalemin arabeja taloudelllisesti ja islamin kulttuuriin liittyen vahvistaakseen Erdoganin hallituksen vaikutusvaltaa heidän keskuudessaan. Jerusalemin paikallishallinnon edustajat toteavat, että suurin haaste Jordanialle liittyen Temppelivuoren islamilaiseen hallintoon tulee Turkista.

5.6.2017 Seitsemän Lähi-Idän maata katkaisi Saudi-Arabian johdolla diplomaattisuhteensa Qatariin syyttäen sitä terrorismin tukemisesta. Taustalla on ainakin Donald Trumpin vierailu ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan myös Saudi-Arabian ja Turkin välinen kamppailu sunnimuslimi-maailman herruudesta. Turkki ja Qatar ovat tehneet läheistä yhteistyötä mm. muslimiveljeskunnan tukemisessa.

Erdogan_ja_Qatarin_emiiri.jpg

Kuvassa yllä Erdogan ja Qatarin emiiri Tamim bin Hamad Al Thani

Vain kaksi päivää sen jälkeen, kun mm. Saudi-Arabia, Egypti, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Bahrain katkaisivat diplomaattisuhteensa Qatariin, Turkin parlamentti hyväksyi keskiviikkoiltana 7.6 lain, joka mahdollistaa joukkojen lähettämisen Qatariin. Asiasta kertovat monet tiedotusvälineet, mm. uutiskanava Al-Jazeera. Turkilla on vuodesta 2014 lähtien ollut Qatarissa sotilastukikohta, jossa tätä nykyä on noin 150 sotilasta. Uuden lain myötä joukkojen vahvuus voi nousta 3 000:een sotilaaseen.

21.6.2017 Entinen Israelin ulkoministeriön kansliapäällikkö Alon Liel varoittaa, että Jerusalemista voi tulla diplomaattinen kriisi Turkin kanssa. Turkki rahoittaa parhaillaan 63 eri projektia Itä-Jerusalemissa ml. palestiinalaisryhmää, joka on palkattu häiritsemään Temppelivuorella vierailevia juutalaisia. Ryhmää kutsutaan nimellä Mourabitoun.

 16.7.2017 Turkissa vietettiin viime kesänä epäonnistuneen vallankappauksen vuosipäivää. Presidentti Erdogan vaati, että kaikki siihen osallistuneet tapetaan.

26.7.2017 Erdogan ja Netanyahu sanasodassa keskenään Temppelivuoren tilanteesta. Erdogan syyttää Israelia liiallisesta voimankäytöstä ja yrityksestä ottaa täysi kontrolli Temppelivuorella 14.7 tapahtuneen terrori-iskun varjolla. Netanyahu kysyy, mitä sanottavaa Erdoganilla on kurdeille ja Kyproksen kreikkalaisille ja nimeää Erdoganin "viimeiseksi henkilöksi neuvomaan Israelia". Abbas kutsuu väkeä suurmielenosoitukseen Israelin toimia vastaan ensi perjantaiksi.

30.7.2017 Istanbulissa kymmenet tuhannet osoittivat mieltään Israelia vastaan laulaen "hit, hit sionists" (iske, iske sionisteja vastaan) protestoidessaan Israelin viimeaikaisia toimia vastaan Jerusalemin Temppelivuorella. Mielenosoitus oli tarkoitettu solidaarisuuden osoitukseksi palestiinalaisille. Mielenosoittajat kantoivat Turkin ja Palestiinan lippuja.
A general view shows protesters waving Turkish and Palestinian flags during a demonstration in Istanbul on July 30, 2017, to protest against measures taken by Israel in Jerusalem and to show solidarity with the Palestinians. (AFP PHOTO / YASIN AKGUL)

Israelin vastainen mielenosoitus Istanbulissa 30.7.2017.

3.8.2017 Presidentti Erdogan vaihtoi Turkin asevoimissa maa-, meri- ja ilmavoimien komentajat. Viimevuotisen vallankaappausyrityksen jälkeen on yli 200 kenraalia ja noin 8000 upseeria erotettu tai siirretty ennenaikaiselle eläkkeelle. Turkin armeija on perinteisesti toiminut itsenäisesti ja ollut riippumaton uskonnosta, mutta Erdoganin aikana tämä on muuttunut ja nyt hän pyrkii henkilövaihdoksilla varmistamaan itselleen ja AKP-puolueelle uskolliset upseerit asevoimien johtoon.

19.8.2017 Turkin ja Saksan välinen kiistely jatkuu. Erdogan nimesi Angela Merkelin ja hänen puolueensa CDU:n "Turkin vihollisiksi" ja kehoitti Saksan turkkilaisia äänestämään niitä vastaan syyskuun liittopäivävaaleissa.

1.9.2017 Yhteensä 19 presidentti Erdoganin tukijaa ja turvamiestä saa syytteen mielenosoittajien pahoinpitelystä, mikä tapahtui Erdoganin vieraillessa Washingtonissa viime toukokuussa. Erdogan sanoi syytteiden olevan skandaalimainen osoitus siitä miten huonosti amerikkalainen oikeuslaitos toimii.

1.10.2017 Turkin presidentti Erdogan syytti Israelia ja sen turvallisuuspalvelu Mossadia Irakin kurdien itsenäistymiseen liittyvän kansanäänestyksen järjestämisestä. Israel ja pääministeri Netanyahu kiistivät syytökset jyrkästi. Erdoganin mukaan kurdien kansanäänestys oli sodanjulistus Turkille.

9.10.2017 Yhdysvaltojen ja Turkin välit kiristyvät. Yhdysvallat lopetti viisumien myöntämisen Turkin kansalaisille vastalauseena Ankaran lähetystön turkkilaisen työntekijän pidätykseen. Turkki teki samoin ja lopetti viisumien myöntämisen Yhdysvaltojen kansalaisille. Välit ovat olleet jo aiemmin kireät, koska Yhdysvallat on tukenut Syyrian kurdeja.

10.10.2017 Turkki valmistautuu valtaamaan luoteisessa Syyriassa sijaitsevan Idlibin maakunnan, jota pitää hallussaan Al-Nusran jihadistiryhmä. Idlibin valtaus perustuu Turkin, Iranin ja Venäjän viime keväänä tekemään sopimukseen Syyriaan perustettavista nk. turva-alueista. Alueella arvioidaan olevan 25000-50000 jihadistitaistelijaa.

5.12.2017 Sen jälkeen, kun presidentti Trump ilmoitti siirtävänsä lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, Turkin presidentti Erdogan sanoi Jerusalemin statuksen muuttamisen "olevan punainen linja" muslimeille ja sen seurauksena Turkin katkaisevan diplomaattisuhteensa Israelin kanssa. “Mr. Trump! Jerusalem is a red line for Muslims,” totesi Erdogan televisioidussa puheessaan omalle puolueelleen.

10.12.2017 Presidentti Erdogan on kutsunut koolle Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) ensi keskiviikoksi 13.12 käsittelemään Jerusalemin asemaa. Turkki toimii tällä hetkellä järjestön puheenjohtajamaana. Erdogan pitää itseään asiantuntijana palestiinalaiskysymyksessä ja pyrkii johtamaan islamilaisten maiden vastareaktiota presidentti Trumpin Jerusalemia koskevaan tunnustamiseen Israelin pääkaupungiksi. Erdogan on todennut Jerusalemin statuksen olevan muslimeille "punaisen linjan", minkä ylittäminen vaatii toimenpiteitä.

10.12.2017 Erdogan ja Netanyahu syyttävät toisiaan terroristeiksi. Erdogan sanoo, että me (islamilaiset valtiot) emme luovu Jerusalemista armahtaaksemme Israelia, joka murhaa lapsia. Netanyahu taas syyttää Erdogania siitä, että hän murhaa kurdeja omassa maassaan ja tukee Hamasin terroristeja sekä auttaa Irania välttämään talouspakotteista johtuvia sanktioita. Erdogan vakuutti käyttävänsä "kaikkia mahdollisia keinoja" Yhdysvaltojen julistusta vastaan, mikä tunnnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Lisäksi Erdogan nimitti Israelia "miehittäjävaltioksi, joka käyttää terroria palestiinalaisia vastaan". Kokouksessaan Kairossa arabiministerit toivoivat lisäksi, että kansainvälinen yhteisö tunnustaisi Palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem.

13.12.2017 Turkin hätäkokoukseen kutsuma islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö (OIC) julisti Istanbulissa, että kansainvälisen yhteisön on tunnustettava Palestiinan valtio ja Itä-Jerusalem sen miehitettynä pääkaupunkina. Lisäksi järjestö totesi, ettei Yhdysvalloilla ole enää mitään roolia rauhaneuvotteluissa palestiinalaisten ja Israelin välillä.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan (front row, R) speaks with Jordan's King Abdullah as they pose for a group photo during an Extraordinary Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) on last week's US recognition of Jerusalem as Israel's capital, on December 13, 2017 in Istanbul. (AFP PHOTO / YASIN AKGUL)

Presidettti Erdogan keskusteli Jordanian kuninkaan Abdullah II:n kanssa OIC:n hätäkokouksessa Istanbulissa.Arabiliiton jäsenmaiden ulkoministerit käsittelivät Kairossa lauantaina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.Arabiliiton jäsenmaiden ulkoministerit käsittelivät Kairossa lauantaina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

4. Googin aseistus ja liittolaiset

Hesekielin 38. luvun jakeessa neljä kerrotaan Googin kutsumisesta sotaan Israelia vastaan ja hänen joukkojensa aseistuksesta. Jakeissa 5-6 luetellaan hänen liittolaisiinsa kuuluvat kansat.

4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.
5. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.
6. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.
7. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. (Hes. 38:4-7, KR 1933)

Googin aseistus

turkish-f-16.jpg

Kuvassa yllä Turkin ilmavoimien F-16 hävittäjä.

Jakeessa neljä Hesekiel kuvaa Googin armeijan aseistusta. Hevoset ja ratsumiehet liittyivät sen aikaiseen liikkuvaan sodankäyntiin. Nykyisin niitä vastaavat mobilisoidut aselajit kuten panssarivaunut ja panssaroiduissa ajoneuvoissa liikkuva jalkaväki. "Pulskasti puetut" on esim. KJV käännöksessä käännetty "with all sorts of armour", eli se kuvaa nykyaikaista joukkojen suojaksi tarkoitettua henkilökohtaista suojavarustusta, kuten sirpale- ja luotiliivejä, sekä myös panssarointia em. ajoneuvoissa. Myös "kilvet ja kypärät" kuvaavat nykyaikaista sotilaan henkilökohtaista aseistusta ja varustusta. Jokaisella sotilaalla on mukanaaan nykyisin henkilökohtainen ase, useimmiten rynnäkkökivääri, ja siten he ovat kaikki "miekankantajia". 

Turkilla on yli miljoonan miehen suuruiset asevoimat reservit ml. ja sillä on  miesvahvuudeltaan NATO:n toiseksi suurin armeija Yhdysvaltojen jälkeen. Lisäksi Turkin asevoimat on varustettu erittäin hyvin uusimmalla materiaalilla. Turkki on ollut sotilasliitto Naton jäsen vuodesta 1952 lukien.

altay_MBT.jpg

Turkki kuuluu niihin harvoihin maihin, jotka ovat suunnitelleet oman panssarivaunun. Altay-taistelupanssarivaunun (kuvassa yllä) prototyyppi otettiin käyttöön vuonna 2012. Sarjatuotanto alkoi vuonna 2015 ja tilaus käsittää yhteensä 1000 panssarivaunua, mitkä tuotetaan neljässä 250 vaunun erässä. Vaunun yksikköhinnaksi arvioidaan kuusi miljoonaa USD kpl. Presidentti Erdogan on todennut olevan tärkeää, että Turkilla on omaa kykyä asetuotantoon, mistä Altay-projekti on hyvä esimerkki. 

Turkin maavoimien "nyrkin" muodostavat saksalaista alkuperää olevat modernisoidut Leopard taistelupanssarivaunut (750 kpl) yhdessä amerikkalaista alkuperää olevien modernisoitujen M-60 taistelupanssarivaunujen (900 kpl) kanssa. Turkilla on yhteensä 3700 eri tyyppistä taistelupanssarivaunua. Vertailun vuoksi Israelilla lasketaan niitä olevan 4100 kpl.

Turkki on viime vuosina panostanut erittäin paljon armeijan aseistuksen modernisointiin ja sillä on huomattavan paljon omaa asetuotantoa kaikissa aselajeissa. Turkin ilmavoimien rungon muodostaa 240 kpl amerikkalaista F-16 monitoimihävittäjää. Turkki on myös tilannut Yhdysvalloilta 116 kpl kaikkein uusimpia F-35 monitoimihävittäjiä. Israel on saamassa samoja hävittäjiä 50 kpl.

b61.jpgTurkilla on myös Incirlikin lentotukikohdassa 60-70 kpl Naton Nuclear sharing ohjelmaan kuuluvaa B61 ydinpommia (kuva vas.), joista 10-20 on tarvittaessa Turkin ilmavoimien käytettävissä tilanteen niin vaatiessa. Gravitaatiopommi B61 voidaan ripustaa Turkin ilmavoimien F-16 rynnäkköhävittäjiin. Ydinaseet ovat Turkin käytettävissä vain NATO:n ja Yhdysvaltojen päätöksellä. Elokuussa 2016 Yhdysvallat aloitti turvallisuus syistä näiden ydinaseiden vetämisen pois Turkista siellä tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

12.9.2017 Natoon kuuluva Turkki ostaa S-400 ilmatorjuntajärjestelmän Venäjältä. Järjestelmän torjuntaulottuvuus on jopa 400 km. Mitä vastaan Turkki tarvitsee näin ulottuvan järjestelmän? Ainoa maa, jolla on merkittävät ilmavoimat alueella, on Israel.

Googin liittolaiset

israelin_sijainti.png

mytpiv.jpgHesekielin ilmoittama Googin joukkojen järjestys muodostaa täyden ympyrän 360 astetta myötäpäivään kiertäen Israelin ympärillä Jerusalemista katsoen.

Ensin mainitaan pohjan perillä, nykyisessä Turkissa, Googin lisäksi sijaitsevat Meesek ja Tuubal, jae yksi. Sitten luettelo jatkuu jakeissa 5-6. Jerusalemista katsoen Idässä Persia, eli nykyinen Iran. Etelässä Etiopia, eli nykyinen Sudan ja sen eteläpuoleiset alueet. Lännessä Puut, eli nykyinen Libya. Kierros päättyy takaisin pohjoiseen, eli nykyisen Turkin alueella oleviin Goomeriin ja Toogarmaan. Joukkojen luettelossa mainittu järjestys muodostaa Jerusalemista katsoen täyden ympyrän 360 astetta Israelin ympärille myötäpäivään mentäessä.


Hesekielin kuvauksen tarkoitus on esittää, että Googin joukot tulevat hyökkäämään Israelia vastaan joka suunnalta, eikä luetella erikseen nimeltä hyökkääviä kansakuntia.


Hesekiel kertoo asian oman aikansa maailmankuvan perusteella silloin tiedettyjen, Israelista kauimpana eläneiden kansojen mukaan. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että kaikki Hesekielin nimeämät kansakunnat kuuluvat nykyisin islamilaisiin kansoihin.

Jooel 3:11 ja Sakarja 12:2 ja 6 käyttävätkin tätä samaa sotaa kuvatessaan heprean sanaa "cabib" merkityksessä "ympäröivät kansat". Esim. NIV kääntää sen "all the surrounding peoples". Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti Israelia ympäröiviä (islamilaisia) kansoja.

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri (cabib), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. (Sak. 12:2)

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri (cacib). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6)

Olemme nähneet, miten kehitys menee kohti islamin radikalisoitumista ja samalla Israel- ja länsivastaisuus on noussut Israelia ympäröivissa arabimaissa. Pohjois-Afrikan muslimimaissa tapahtuneet kansannousut ovat kaataneet entiset yksinvaltiaat yksi toisensa jälkeen radikaalien islamistien ottaessa vallan kaoottisessa tilanteessa. 2012 alkanut Syyrian sisällissota on ollut johtamassa sunni-islamistien valtaannousuun Al-Assadin hallituksen sijaan. Isis järjestön pyrkimys oli muodostaa islamilainen kalifaatti nykyisen Syyrian ja Irakin alueelle huolestuttaa monia. ISIS ilmoitti erääksi päämääräkseen juuri Israelin tuhoamisen.

Hesekiel ei mainitse tarkasti mitkä kansat jakeissa 5 ja 6 ilmoitettujen lisäksi osallistuvat hyökkäykseen. Hyökkäys kohdistuu Israeliin kuitenkin maantieteellisesti joka suunnalta. Ainakin Googin motiivia kyselevät Saba ja Dedan näyttäisivät pysyttelevän ulkopuolella. Ne olivat Hesekielin aikana tärkeitä kauppapaikkoja nykyisen Saudi-Arabian aavikolla silloisten karavaanireittien varrella. Saba ja Dedan viitannevat Hesekielin profetiassa nykyiseen Saudi-Arabiaan ja pieniin Persian lahden öljyntuottajavaltioihin.

5. Googin joukkojen tuho Hesekielin, Sakarjan ja Jooelin mukaan

18 Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku.
19 Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.
20 Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan.
21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.
22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. 
23 Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." 
(Hes. 38:18-23, KR 1933)

Nykyajan sotatekniikan valossa yllä olevassa kuvauksessa on selkeästi kyse ydinaseiden käytöstä Googin armeijaa vastaan.


Israelilla on arviolta 80-300 ydintaistelukärkeä (Janes Defence Weekly 2010), jotka on sijoitettu erilaisiin asejärjestelmiin, mm. ballistisiin Jericho ohjuksiin ja lentokoneista ja mereltä ammuttaviin risteilyohjuksiin. Israelilla on myös pienempiä nk. taktisia ydinaseita, joita se voi käyttää alueensa rajoilla ilman, että niistä koituisi tuhoa omalle siviiliväestölle, esimerkiksi taktisia neutronipommeja suurten panssarimuodostelmien tuhoamiseen. Hesekiel kuvaa myös ydinaseiden käytön saastuttaman alueen raivaamista sodan jälkeen seuraavasti;

11 Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso'.
12 Niitä hautaa Israelin heimo seitsemän kuukautta puhdistaaksensa maan.
13 Koko maan kansa hautaa heitä, ja se on koituva heille kiitokseksi sinä päivänä, jona minä näytän kunniani, sanoo Herra, Herra.
14 Valitaan vakinaiset miehet, jotka kulkevat maata ja hautaavat noita kulkijoita, mitä niitä vielä on jäljellä maan pinnalla, puhdistaaksensa sen; seitsemän kuukauden kuluttua he sen tutkivat läpikotaisin.
15 Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niitten ääreen kivimerkin, siihen asti että haudankaivajat saavat ne haudatuiksi 'Googin meluisan joukon laaksoon'.
16 Onpa eräällä kaupungillakin nimenä Hamona. -Niin he puhdistavat maan. (Hes. 39)

Profeetta Sakarja kuvaa Googin sotaa seuraavasti:

6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933)

Myös Sakarjan kuvaus viittaa ydinaseiden käyttöön. "Kaikki kansat yltympäri" on tarkasti käännettynä "kaikki ympäröivät kansat", kuten edellä on selitetty. Suurin osa ydinaseen tuhovoimasta tulee lämpö- ja painevaikutuksesta. Sakarjakin käyttää ilmaisua "ikäänkuin" kuvatessaan hänelle tuntemattoman ydinaseen polttovaikutusta.

Myös profeetta Jooel kuvaa kuvaa Googin armeijan tuhoa:

20. Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt.(Jooel 2:20, KR 1933)

Itäisellä merellä tarkoitettiin Jooelin aikana yleensä Kuollutta merta. "Länsimereksi" meillä käännetty heprean sana "acharon" pitäisi kääntää "äärimmäiseksi mereksi", kuten Vanha Kirkkoraamattu 1776 (Biblia) sen kääntää tarkasti alkutekstistä;

20. Ja tahdon sen, joka pohjoisesta tullut on, teiltä kauvas saattaa, ja ajaa hänen pois korkiaan ja hävitettyyn maahan, hänen kasvonsa itäistä merta päin, ja hänen lopppunsa äärimäisen meren puoleen; ja hänen pitää mätänemän ja haiseman; sillä hän on suuria tehnyt.(Jooel 2:20, KR 1776)

KJV kääntää sen "utmost sea". Jooelin ja Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "äärimmäinen meri" oli "pohjan perillä", eli nykyisen Turkin takana oleva Musta meri.

6. Hesekielin kuvauksen vaikeita kohtia

Turvallisena asuva, miekan jäljiltä toipunut ja kansojen seasta koottu Israel, 38:8

8. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. (Hes. 38:8)

Jae 38:8 puhuu kansasta, joka "on tointunut miekan jäljiltä" (viimeisenä Holokausti maanpakolaisuuden lopussa ennen itsenäistymistä 1948) ja on "koottu monien kansojen seasta". Ja vielä, että Googin on hyökättävä maahan, joka "on kauan aikaa ollut rauniomaana". Juutalaisten maanpakolaisuus kesti noin 1900 vuotta alkaen Jerusalemin hävityksestä vuonna 70 aina vuoteen 1948 asti, jolloin nykyinen Israelin valtio itsenäistyi. Israelin itsenäistyttyä on maa ja sen luonto uudistunut mm. satojen miljoonien puiden istutuksen ja valtavan jälleenrakentamisen seurauksena. Puiden istutus on muuttanut mm. maan säätä edullisemmaksi ihmisille.

Hesekielin aikainen paluu pakkosiirtolaisuudesta tapahtui vain yhden kansakunnan seasta, so. Babyloniasta. Mutta hän näkee myös toisen paluun "monien kansojen seasta", joka tapahtui vasta 1900-luvulla.

Jakeen 8b "asuvat turvallisina kaikki tyynni" vertaa tässä tekstiyhteydessä Israelin kansan tilaa Googin sodan aikana sitä edeltävään "kansojen seassa asumiseen", eli diasporaan, missä he joutuivat vainon kohteeksi. Jerusalemin hävityksen jälkeen vuonna 70 juutalaiset ovat olleet koko maailman eniten vainottu kansa historian saatossa. Hesekielin kuvaus täsmää tässäkin tapauksessa tarkasti nykyiseen Israelin valtioon vuodesta 1948 eteenpäin.

Goog hyökkää "ilman muuria asuvien" kimppuun, 38:11

11. ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. (Hes. 38:11)

Mitä Hesekiel tarkoittaa puhuessaan "turvallisesti, ilman muuria" asuvista israelilaisista, 38:11? Tämä ei tunnu sopivan nykyiseen Israeliin. Kuitenkin, jos katsomme kansan nykyistä tilannetta vaikkapa 2500 vuoden aikaperspektiivillä, huomaamme, että Hesekielin ajoista lähtien vasta nyt, israelilaiset asuvat omassa, itsenäisessä valtiossaan, jota suojaa sen omat Puolustusvoimat, IDF. Lukuisista sodista huolimatta Israel on saanut elää omassa itsenäisessä valtiossaan ja päättää omista asioistaan vuodesta 1948 lähtien, käytännössä ensimmäisen kerran lähes 2500 vuoteen.

NKJV on kääntänyt Hes. 38:11 seuraavasti;

山You will say, 就I will go up against a land of unwalled villages; I will go to a peaceful people, who dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates屑.

Tässä "unwalled villages", eli "asuvat muuria vailla" on hepreaksi "perazah", minkä merkitys on "asuvat avoimella maalla" vastakohtana linnoitetulle kaupungille. Juuri näin asutaan tämän päivän Israelissa, minkä Hesekiel on profetiassaan kuvannut aivan oikein. Hesekielin aikana kylät ja kaupungit pyrittiin linnoittamaan vihollisen uhkaa vastaan. Profetian tarkkuus siinä, miten israelilaiset asuvat 2500 vuoden päästä sen kirjoittamisesta, hämmästyttää tässäkin yksityiskohdassa. Ilman muuria asuminen Hesekielin aikana olisi ollut hyvin poikkeuksellista. 

Israelilaiset "polttavat Googin aseita", 39:10

10. eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita (nesheq). Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra. (Hes. 39:10) 

Mitä tarkoittaa, että israelilaiset eivät Googin hyökkäyksen jälkeen tarvitse puita metsästä, vaan käyttävät Googin armeijalta jääneitä aseita polttoaineena seitsemän vuotta sodan jälkeen, 39:10? Tässä käytetään heprean sanaa "nesheq", jonka merkitys on "equipment", eli varusteet. Eiväthän israelilaiset nykyisin käytä enää metsän puitakaan polttoaineenaan, joten tässä tarkoitetaan hyökkääjällä olevaa materiaalia, sotasaalista ja muita resursseja. Jakeen loppu selventää asiaa, "saalistavat saalistajiaan, ryöstävät ryöstäjiään". 

7. Saba, Dedan ja Tarsiin kauppiaat

13. Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?' (Hes. 38:13)

Saba ja Dedan

saudiarabia.jpgSaba ja Dedan viittaavat Hesekielin ajan sanastossa nykyisen Saudi-Arabian suuntaan. Saba ja Dedan olivat Hesekielin ajan tärkeitä kauppakeskuksia Arabian niemimaalla silloisten karavaanireittien varrella. On todennäköistä, että Saudi-Arabia ja myös Persian lahden pienemmät öljyntuottajavaltiot eivät ole Googin tulevassa Israelin vastaisessa liittoutumassa mukana. Muutoinhan ne eivät esittäisi kysymyksiä Googin aikeista. Näillä valtioilla on tänäkin päivänä tärkeitä öljyyn liittyviä kauppasuhteita vaalittavina, joita ei haluta vaarantaa sodalla. Siksi ne ovat pyrkineet estämään ääri-islamin nousun sekä omassa että myös naapurimaissaan tarvittaessa kovinkin ottein.

Kesällä 2017 Saudi-arabia, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Bahrain katkaisivat diplomaattisuhteensa Qatariin syyttäen sitä terrorismin tukemisesta ja liian läheisistä suhteista Iraniin. Turkki sen sijaan puolustaa Qataria ja on sen kanssa liittosuhteessa.

Tarsiin kauppiaat

nato_logo.jpgHesekielin aikainen Tarsis viittaa nykyiseen lounaisessa Espanjassa sijaitsevaan Cadizin kaupunkiin. Se sijaitsee Välimeren Atlantin puoleisella suulla, lähellä Gibraltarin salmea. Cadiz oli silloin tärkeä rannikolla sijaitseva kauppapaikka. Paikka oli Hesekielin ajan maailmankuvassa läntisin tunnettu paikka maailman äärellä. Sen takaa avautui Atlantin valtameren aava ulappa ja tuntemattomuus. Nykyisessä maailmassa se viittaa vielä kauempana lännessä sijaitsevaan, silloin vielä tuntemattomaan Pohjois-Amerikkaan. Yhdysvallat johtaa Natoa, johon Turkkikin on kuulunut jo vuodesta 1952. "Nuoret jalopeurat" viitannevat maiden sotilaallisiin osiin, erityisesti Yhdysvaltoihin ja myös muihin NATO:n kuuluviin maihin. On luonnollista, että Yhdysvallat ja NATO  kyselee Googin motiivista hyökätä Israeliin, onhan Yhdysvallat Israelin tärkein ja pitkäaikaisin liittolainen.

Miksi juuri nämä liittoutumat, Persianlahden öljyvaltiot ja Nato, mainitaan kyseenalaistamassa Googin hyökkäystä? Ne ovat Googin liittoutuman vastavoimia. Persia, eli nykyinen Iran mainitaan olevan Googin liitoutumassa mukana ja voimakkaan Israel-vastaisuutensa takia se onkin tänä päivänä luonnollista. Persianlahden arabimaiden, Israelin ja Trumpin hallinnon yhteinen nimittäjä vuonna 2017 on syvä epäluulo Iranin shiiamuslimien hallintoa kohtaan. Saudi-Arabian ja kuuden muun Lähi-idän maan katkaistua diplomaattisuhteet Qatariin kesäkuun alussa 2017 presidentti Trump totesi "sen ehkä merkitsevän islamilaisen terrorismin loppua". Turkki sen sijaan ilmoitti lähettävänsä sotilaitaan Qatariin ja vahvistavansa kauppasuhteitaan sen kanssa.


Hesekielin mainitsema vastakkain asettelu "Saban ja Dedanin (Persianlahden öljymaiden) ja Tarsiin kauppiaiden (Yhdysvaltojen)" sekä "Googin (Turkin)" välillä onkin kesällä 2017 toteunut niiden suhtautumisessa Qatariin. Samalla Qatarin eristäminen on johtanut myös Turkin ja Iranin lähenemiseen, koska ne molemmat tukevat Qataria. Hesekiel mainitsee Iranin yhtenä valtiona, mikä hyökkää Israeliin Googin rinnalla.


8. Googin suuri saalis

Islamin pyhät paikat Jerusalemin temppelivuorella

Saalis jakeessa Hes. 38:13 viitannee tässä samaan kuin Sak. 14:1, eli "sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi". Toisin sanoen Israelin sotien yhteydessä saaliiksi saamiin alueisiin ja erityisesti Kuuden päivän sodassa valloittamaan Itä-Jerusalemiin. "Kantamaan hopeaa ja kultaa" pitäisi kääntää sanatarkasti "ottamaan pois hopean ja kullan" niinkuin alkutekstille uskollinen KR 1776 (Biblia) sen kääntää;

13. Rikas Arabia, Dedan, ja meren kauppamiehet, ja kaikki voimalliset, jotka siellä ovat, pitää sinun sanoman: oletkos ollenkin tullut ryöstämään, ja koonnut joukkos perin raatelemaan, ottaakses pois hopian ja kullan ja kootakses karjaa ja tavaraa, ja suurta saalista saadakses? (Hes. 38:13 KR 1776)

Tässä on hämmentävän tarkka, meidän aikaamme koskeva ennustus Googin motiivista hyökkäykselleen. Islamin pyhät paikat Jerusalemin temppelivuorella käsittävät meidän päivinämme kultakupolisen Kalliomoskeijan ja hopeakupolisen Al-Aqsan moskeijan. Juuri näistä islamin pyhäköistä ja niiden hallinnasta tulee olemaan kyse Turkin johtamien islamilaisten maiden hyökkäyksessä Israelia vastaan aikojen lopulla, vrt. Sak. 12:2;

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri (Jerusalemia ympäröiville kansoille), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. (Sak. 12:2)

Erdoganin johtama Turkki pitää itseään menneen Ottomaani-imperiumin islamilaisen perinnön jatkajana ja Jerusalemin temppelivuorella sijaitsevien islamin historiallisten pyhien paikkojen, Kalliomoskeijan ja Al-Aqsan moskeijan, suojelijana. Islamin pyhät paikat halutaan "vapauttaa" Israelin hallinnasta.

Jerusalem on ensimmäinen islamin kahdesta rukoussuunnasta (Qibla)

Muhammed seuraajineen oli ottanut Jerusalemin rukoussuunnakseen jo vuonna 621 ja vasta kolme vuotta myöhemmin, kun oli käynyt selväksi että juutalaiset eivät tunnustaisi Muhammedia profeetaksi, rukoussuunta muutetttiin kohti Mekkaa. Jerusalem tunnetaankin islamissa "ensimmäisenä kahdesta rukoussuunnasta". Kääntyminen kohti Mekkaa vuonna 624 symboloi toisten monoteististen uskontojen yläpuolelle nousemista.

Jerusalem on toinen islamin kahdesta pyhäköstä (Al-Quds)

Mekalle luotiin islamissa oma sakraalihistoria Aabraham-tradition avulla. Mekan Kaaba tulkittiin puhtaan abrahamilaisen kultin tyyssijaksi, joka oli arvojärjestelmältään ensimmäinen ja se määriteltiin myös vanhimmaksi. Jerusalem jäi "siunatun maan" keskukseksi, missä profeetat Mooseksesta Jeesukseen olivat julistaneet sanomaansa ja paikaksi, missä sitä oli säilytetty. Islamissa käytetään Jerusalemista tämän vuoksi myös nimitystä "toinen kahdesta pyhäköstä", mikä viittaa islamilaiseen käsitykseen monoteistisen uskonnon syntypaikoista.

Temple_Mount2.jpg

Sakarjan aikaisessa juutalaisessa viitekehyksessä Jerusalemin taas tekee merkittäväksi juuri sen keskellä oleva Temppelivuori, jossa on Jumalan läsnäolon paikka, Temppelin "kaikkein pyhin". Vain se tekee kaupungista ja laajemmin koko Israelin maasta, Erets Israelista, pyhän maan. Sen ulkopuolella sijaitsee "epäpyhä-, eli pakanamaa". Siksi Israel ei tule koskaan luopumaan Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren hallinnasta.

Israelin aluevesiltä löydetyt kaasu- ja öljykentät

Lisäksi muuta saalista löytyy Itäiseltä Välimereltä, missä Israelin ja Kyproksen väliseltä alueelta on löydetty laajoja merenalaisia kaasukenttiä, joihin on ilmoittautunut omistajiksi Israelin lisäksi myös Kypros ja Libanon. Pelkästään Israelin alueella olevien Tamar ja Leviathan (kuvassa yllä) nimisten kenttien arvoksi on varovasti arvioitu noin 670 miljardia dollaria. Kokonaisuudessa kaasua on arvioitu olevan jopa kolme kertaa tämä määrä itäisellä Välimerellä. Tamarin kentällä tuotanto on alkanut jo vuonna 2013 ja Leviathanin tuotanto alkanee vuonnna 2017. Se on Välimeren alueen isoin löydetty maakaasuesiintymä ja suurin syvän meren maakaasulöytö viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2016 Israel teki sopimuksen Jordanian kanssa maakaasun myynnistä ja tämä oli Israelissa päänavaus Välimeren kaasukenttien taloudellisesta hyödyntämisestä myös vientiin.

Tamar_gasfield.jpg

Myös kreikkalainen Kypros on aloittanut koeporaukset näillä alueilla ja turkkilainen Kypros on mannerturkin tukemana kyseenalaistanut saaren eteläosan yksinoikeuden näihin kenttiin. Jotkut turkkilaiset poliitkot ovat väittäneet myös Turkilla olevan laillinen oikeus Israelin löytämiin öljy- ja kaasukenttiin. Turkki onkin syksystä 2011 alkaen vahvistanut merivoimiaan itäisellä Välimerellä ja Israel on ilmoittanut puolustavansa siellä omia oikeuksiaan merenalaisiin öljy- ja kaasukenttiin kaikin käytettävissä olevin keinoin, myös sotilaallisin. Tästä linkistä löytyy lisää analyysiä kaasulöydösten nykytilanteesta. 

Kesäkuussa 2016 Turkki ja Israel tekivät sopimuksen ja solmivat uudelleen vuonna 2010 katkenneet diplomaattisuhteensa. Jos vuonna 2002 islamistiseen hallintoon (AKP) palannut Turkki tulevaisuudessa hyökkää yllättäen Israeliin, se toteuttaa myös Hesekielin profetian;

10 Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen
11 ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.
12 Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. (Hes. 38)

 Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle.