Babylonin tuomio 

Globaaliin talouteen perustuvan järjestelmän tuho Johanneksen Ilmestyskirjassa.

Destruction Of Babylon (Revelation 18) - YouTube

1 Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. 
2 Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. 
3 Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." 
4 Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.
5 "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.
6 Tehkää hänelle niin kuin hän on tehnyt muille, maksakaa kaksin verroin hänen teoistaan. Siihen maljaan, johon hän on toisille juomansa sekoittanut, sekoittakaa häntä itseään varten kahta katkerampi juoma.
7 Minkä hän on mainetta ja rikkautta ahnehtinut, saman verran antakaa hänelle tuskaa ja murhetta. Hän vakuuttelee yhä itselleen: 'Minä olen kuningatar ja istun valtaistuimella. Leski en ole, surua en ikinä koe.' 
8 Sen tähden häneen iskevät yhtenä ja samana päivänä kaikki hänelle langetetut vitsaukset, rutto, murhe ja nälkä, ja (lopuksi) hänet poltetaan tuhkaksi. Väkevä on Herra Jumala, joka hänet on tuominnut! 
9 "Maailman kuninkaat, jotka ovat hänen kanssaan irstailleet ja mässäilleet, itkevät ja valittavat häntä, kun näkevät savun nousevan hänen roviostaan. 
10 He seisovat loitolla, kauhuissaan siitä, miten häntä piinataan. He sanovat: -- Voi sinua, suuri kaupunki! Voi sinua, Babylon, mahtava kaupunki: hetkessä tuli sinun tuomiosi. 
11 "Maailman kauppamiehet itkevät ja surevat häntä, sillä enää ei kukaan osta heidän tavaroitaan. (Ilm. 18)

Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti

Mikä on "suuri Babylon", maailman porttojen ja iljetysten äiti? Tekstikontekstista voidaan päätellä, että se on ainakin maailmankaupan keskus, vrt. jakeet 9-11. Lisäksi se on myös voimakkaasti taloudellisiin arvoihin perustuva maailmanlaajuinen kulttuuri, jae 3. Suuren Babylonin kukistuminen kuvaa globaalin talouden ja siihen perustuvan kulttuurin tuhoa. Maailman kuninkaat ja kauppamiehet itkevät ja surevat Babylonin kukistumista. Maailman kauppa hidastuu ja pysähtyy, jae 11b. Murhe on suuri, koska mahdollisuus vaurastumiseen on mennyt.

Babylonin "syntien röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan", jae 5. Myös aikojen alussa ihmiset yrittivät yhdistää voimansa ja uhmata Jumalaa rakentamalla tornin, jonka huippu oli taivaassa, 1.Moos. 11:1-9. Taivaaseen asti kurottaminen kuvaa sitä, miten ihminen on alusta asti yrittänyt tehdä itsestään Jumalan vertaisen, 1.Moos. 3:5. Ensimmäinen yritys ehkäistiin kielten sekoituksella ja ihmiset hajautettiin kaikkeen maailmaan. Nyt tässä viimeisessä yrityksessä ihmiset pyrkivät jälleen yhdistämään voimansa maailmanlaajuisesti. Puhutaan globalisaatiosta, eli maailman integraatiosta. Myös tämä viimeinen yritys estetään ja Ilmestyskirjan 18. luku kuvaa sen tapahtumista. Suuren Babylonin syntien mitta on tullut täyteen.

Babylon on Ilmestyskirjassa myös portto, koska langennut ja Jumalasta luopunut kristikunta on ollut mukana rakentamassa tätä jumalatonta ja materialismiin perustuvaa kulttuuria. Kun Jumalan pelastama kansa kääntää hänelle selkänsä ja liittoutuu maailman ja sen kuninkaiden kanssa, siitä tulee Raamatun mukaan hengellinen portto. Portosta sanotaan, että sen käsiä tahraa profeettojen ja pyhien veri, jae 24. Se on siis syypää myös Jumalan omien vainoihin. Kirkkohistoria ja marttyyrien veri todistavat tämän todeksi.

Portto ei kuitenkaan myönnä lankeemustaan, vaan vakuuttelee olevansa yhä Jumalan valittu edustaja maan päällä sanoen, että minä olen kuningatar ja istun valtaistuimella. Leski en ole, surua en ikinä koe. Kuitenkin sen tuomio tulee hetkessä.

Babylonia kutsutaan myös suureksi ja mahtavaksi kaupungiksi, jae 10. Se on maallinen, pahan vallassa olevan maailman vastine taivaalliselle pyhälle kaupungille, uudelle Jerusalemille.

Babylonin tuomio tulee hetkessä

Babyloniin iskevät yhtenä ja samana päivänä (kuvaannollista kieltä, tarkoittaa aikana) hänelle langetetut vitsaukset, ruttomurhe ja nälkä, jae 8. Tuomio tulee yhtäkkiä, hetkessä, jae 10b. Ilmaisu tarkoittaa "yllättävän nopeasti". Ruttoa seuraa murhe taloudellisten tappioiden takia, koska ihmisten liikkuminen ja kaupankäynti vaikeutuu. Murhe voi tarkoittaa myös erillistä tapahtumaa, kuten esim. suurta sotaa. Lopulta näistä johtuvaa talouden romahdusta seuraa monin paikoin myös nälkä. Sana "rutto" on kr. thanatos, jonka merkitys on kirjaimellisesti kuolema, mutta useat käännökset, mm. meidän kirkkoraamattumme 1992, tulkitsevat sen kuvaannollisesti rutoksi. 

Rutto

2020-luvulla tätä profetiaa on omalta osaltaan toteuttanut Covid-19 pandemia, joka on hiljentänyt globaalia liikkkumista ja kaupankäyntiä ennen näkemättömällä tavalla. Tietysti myös ihmisten liikkuminen globaalisti maasta toiseen on nykyisin suurempaa kuin koskaan ennen. Pandemioita vastaan tulee kuitenkin taistella mm. rokotuksin, mikä on myös jokaisen kristityn velvollisuus lähimmäistään kohtaan. Myös Luther taisteli omana aikanaan paiseruttopandemiaa vastaan. Hän kehoitti käyttämään saatavilla olevia lääkkeitä ja välttämään turhia kontakteja kirjeessään "Saako kristitty paeta kulkutautia?".

Murhe

Samoin 2020-luvulla profetiaa on toteuttanut osaltaan myös Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka alkoi heti pandemian hieman hellitettyä. Sota on kärjistänyt idän ja lännen suhteet äärimmilleen. Kaksi maailman johtavaa ydinasevaltiota, Venäjä ja Yhdysvallat ovat ajautuneet törmäyskurssille, jolla voi olla koko maailmaa uhkaava vaikutus ydinsodan muodossa. Sota on myös ajanut maailman talouden syöksykierteeseen energian valtavan hinnan nousun seurauksena. Myös lannoitteiden puute ja viljan hinnan nousu sodan seurauksena ovat vaikeuttaneet osaltaan taloustilannetta. Venäjä ja Ukraina ovat maailman suurimpien viljanviejä maiden joukossa. Lisäksi ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt ovat monin paikoin tuhonneet viljasatoja.

Nälkä

Trilogian kolmas osa, nälkä, on suoraa seurausta kahdesta ensimmäisestä. Pandemiasta johtuva maailmankaupan hiljentyminen ja sodasta johtuva energian ja ruoan hinnan nousu ovat johtamassa maailmanlaajuiseen talouslamaan ja nälänhätään. 

On huomattava, että Raamatussa sanaa "päivä" käytetään kuvaamaan paitsi vuorokautta tai sen valoisaa aikaa, myös pidemmistä ajanjaksoista puhuttaessa. Esimerkiksi pelastuksen aikaa kutsutaan pelastuksen päiväksi, 2.Kor. 6:2. Jakeen 8 ilmaisu "yhtenä ja samana päivänä" kuvaa siten tiettyä Babylonin tuhoon liittyvää ajanjaksoa. Ilmestyskirjassa mainittuja ajanjaksoja ovat esim. 42 kuukautta ja 1260 päivää. Kyseessä on siten muutama vuosi. Tapahtumaketjun lopuksi em. vitsausten jälkeen Babylon vielä poltetaan tuhkaksi, jae 8. Se kuvaa tuomion ajan loppua, mistä kertoo myös profeetta Malakia VT:n viimeisessä luvussa;

Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. (Mal. 4:1)

Nykyisen sotatekniikan valossa siinä kuvataan laajaa ydinsotaa. Sen polttamaksi joutuvat Malakiaan mukaan vain jumalattomat. Tämä voidaan selittää vain sillä, että Jumalan omat otetaan ylös ennen ydinsodan puhkeamista, vrt. 1.Tess. 4:17 ja 1.Tess. 5:9.

Porton jättäminen

Babylonin tuomion julistamisen jälkeen taivaasta kuuluu vielä toinenkin ääni, joka kehoittaa Jumalan omia jättämään portto Babylon, jae 4. Siihen mainitaan kaksi syytä, ensiksi etteivät Herran omat joutuisi ottamaan enää osaa sen synteihin, ja toiseksi, etteivät he joutuisi enempää alttiiksi Babylonia kohtaaviin vitsauksiin.

Paavali toteaa Toisessa korinttilaiskirjeessä; Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?  Voivatko Kristus ja Beliar (Saatana) olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan. (2.Kor. 6:14-15 ja 17)

Ilmestyskirjan kuvauksessa on kyse seurakunnan ajan lopulla tapahtuvasta rikkaviljan ja vehnän erottamisesta toisistaan kristikunnassa. Jeesuksen vertauksen mukaan niiden tuli antaa kasvaa yhdessä viimeiseen elonkorjuuseen asti, Matt. 13:24-30. "Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani." (Matt. 13:30)

Tämä aika tulee Babylonin tuomion alkaessa. Vehnä erotetaan rikkaviljasta siksi, että se ei joutuisi kohtaamaan enempää Babylonia vielä jatkossa kohtaavia vitsauksia. Jeesus puhuu toisen tulemuksensa ajasta mm. Luukkaan 21. luvussa. Hän toteaa siitä; Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät, jakeet 25-26 . 

Sitten Jeesus jatkaa; Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, jae 28. Ja vielä hän lisää; Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä, jae 36.

Jeesuksen mukaan hänen omiensa tulisi valvoa ja rukoilla voimaa paeta pois Babylonia kohtaavista lopullisista vitsauksista, joita kuvataan Ilmestyskirjassa. Niitä ovat  luvuissa 8 ja 9 sekä 11:15-19 kuvatut seitsemän pasuunaa sekä luvuissa 15 ja 16 kuvatut seitsemän Jumalan vihan maljaa.

Mihin Jeesuksen omat voivat näitä tuomioita paeta, koska ne koskevat koko maailmaa? Vastaus on Luuk. 21:36 mukaan "seisomaan Ihmisen Pojan eteen". Tämä tarkoittaa seurakunnan ylösottoa ennen Babylonia ja porttoa kohtaavia lopullisia vitsauksia, joilla heitä maan päällä lyödään, jae 4. Sitä kuvataan Ilmestyskirjassa 7:9,

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. (Ilm. 7:9)

Sitä kutsutaan myös ensimmäiseksi, eli elämän ylösnousemukseksi. Muut kuolleet nousevat vasta myöhemmin tuomion ylösnousemukseen, Joh. 5:29. Tätä vehnän ja rikkaviljan erottamisen aikaa Jeesus kuvaa myös Matteuksen 25. luvun kertomuksessa viisaista ja tyhmistä neitsyeistä.

Olkaa turvallisella mielellä

Babylonin tuomio on tietysti myrkkyä nk. menestysteologialle, jonka sanoma kristityille on menestys tässä langenneessa maailmassa eikä iankaikkisuudessa niinkuin Raamattu opettaa. Heidän toivonsa on tuhoaan kohti menevässä maailmassa eikä Kristuksessa.

Kuitenkin Herran omia, Kristuksen pyhiä, kehotetaan synkistä tapahtumista huolimatta iloitsemaan maailmallisen Babylonin tuhosta; "Iloitse sen lopusta, taivas, iloitkaa, kaikki pyhät, kaikki apostolit ja profeetat! Jumala on tuominnut sen, joka tuomitsi teidät." (Ilm. 18:20)

Kaikki on sittenkin Jumalan hallinnassa eikä hän hylkää omiaan!

"Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." (Joh. 16:33)

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle