Isä meidän -rukouksessa me pyydämme tuhatvuotisen valtakunnan tulemista maan päälle, osa I

Isä meidän rukouksessa me pyydämme ensisijaisesti Jeesusta palaamaan takaisin perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle. Lisäksi me pyydämme päästä pois aikojen lopun ahdingosta, missä Antikristus hallitsee ennen hänen paluutaan. Toissijaisesti me pyydämme taivaan Isältä myös, että saisimme elää jokapäiväisessä syntien anteeksiantamuksessa ja hän pitäisi huolta meidän ajallisista tarpeistamme. Isä meidän rukous on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.Thy Kingdom Come

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

(Matt. 6:9-13 ja Luuk. 11:2-4)

Isä meidän, joka olet taivaissa

"Isä meidän" tarkoittaa maan päällä Kristuksessa olevien pyhien ja uskovien Jumalaa vastakohtana "tottelemattomuuden lapsien isälle", Saatanalle. Me synnymme perisynnin alaiseen maailmaan lihallisista ja maallisista isistämme, mutta Jumalan valtakuntaan me uudestisynnymme uskon kautta Kristukseen, minkä jälkeen voimme kutsua Jumalaa Isäksemme.

Sana "taivaissa" on tässä monikossa, mikä tarkoittaa Isän Jumalan läsnäoloa kaikkialla. Ensin on näkyvä taivas, minkä jälkeen tulee avaruus ja lopulta senkin toisella puolen on "kolmas taivas", hengellinen ulottuvuus, missä Jumala hallitsee. Sinne Paavalikin temmattiin, 2.Kor. 12:2-4. Paavali kutsui sitä myös sanalla "Paratiisi". Sinne menevät Jeesuksen omien sanojen mukaan kaikki häneen uskovat ihmiset kuoleman hetkellä, Luuk. 23:43. Ensimmäisenä sinne pääsi ristin ryöväri.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Jumalan nimi tulee pyhitetyksi uskomalla hänen olemassa olemiseensa ensimmäisen käskyn mukaisesti. Hän itse ilmoitti nimensä Moosekselle sanoen "Minä olen se, joka minä olen", vrt. 2.Moos. 3:14. Tällä ilmoituksella Jumala todisti olevansa elävä Jumala, koska "Hän on". Muita eläviä Jumalia ei ole, vaan ne ovat mykkiä ihmisten tekemiä epäjumalia, 1.Kor. 12:2.

Jeesus todisti olevansa VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala (JHWH, hepr. יהוה) ilmoittamalla itsensä juutalaisille samalla nimellä; "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen." (Joh. 8:28).

Tulkoon sinun valtakuntasi

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta;

1. Ensimmäisenä helluntaina tapahtuneen Hengen vuodatuksen jälkeen alkoi Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt elämme. Tämä seurakunnan aika päättyy Kristuksen paluuseen.

2. Kristuksen paluun jälkeen alkaa hänen näkyvä hallintavaiheensa VT:n ennustamassa tuhatvuotisessa messiaanisessa valtakunnassa. Tämä messiaanisen valtakunnan aika päättyy viimeiseen tuomioon. Kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, Kristus luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun.

3. Viimeisen tuomion jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi maa ja siitä alkaa Isän Jumalan täyttymyksen valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala. Rukoilemalla "tulkoon sinun valtakuntasi" me pyydämme nykyisessä Pyhän Hengen hallinta-ajassa Jeesusta palaamaan ja perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle.

Siihen asti maailma on pahan vallassa, Gal. 1:4. Pahan, eli Saatanan valta maan päällä katkeaa vasta Kristuksen paluussa tuhanneksi vuodeksi, Ilm. 20:2. Sen jälkeen se päästetään vielä hetkeksi eksyttämään kansoja kunnes se tuhotaan ja heitetään tulijärveen, eli helvettiin, Ilm. 20:10. Viimeisellä tuomiolla sinne heitetään myös jokainen, jonka nimeä ei ole kirjoitettu Kristuksen elämän kirjaan.

Tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta

Vanhan liiton profeetat ennustavat Israelille luvatusta messiaanisesta valtakunnasta aikojen lopulla. Tämä lupaus on annettu ensisijassa juutalaiselle kansalle eikä sitä voi korvata edes symbolisesti seurakunnalla tekstikontekstin takia. Aikamääre "tuhat vuotta" esiintyy vain Ilmestyskirjan 20. luvussa, mutta se mainitaan siinä kuusi kertaa. Tätä valtakuntaa opetuslapsetkin kyselivät Jeesukselta ennen hänen taivaaseen astumistaan; Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Jeesus ei sanonut heidän erehtyneen, vaan kertoi mitä piti tapahtua ennen sen koittamista; te saatte voiman, kun Pyhä henki tulee teihin ja olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. (Ap.t. 1) Vasta evankeliumin levittyä maan ääriin kaikille pakanakansoille tulee Israelille luvatun messiaanisen valtakunnan aika, Room. 11:25.

Profeetta Jesaja sanoo ihmisten elävän tämän rauhan valtakunnan aikana pitkäikäisiksi. Syntiä esiintyy kuitenkin vielä ihmisten perisynnistä johtuen, vaikka syntiin innoittaja, Saatana, on vangittuna syvyyteen 1000 vuodeksi, Ilm. 20:3. Siksi ihmiset yhä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Jos joku kuolee satavuotiaana, hän kuolee nuorena ja synnintekijä joutuu siten kiroukseen vasta silloin, Jes. 65:20. Ihmiset rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Paratiisimaista olotilaa kuvataan mm. sanoilla "susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra" (Jes. 65:25).

Kun Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten Jumala luo lopuksi uuden taivaan ja uuden maan, siellä ei myöskään enää ole kuolemaa. Jesaja kuvaa kuitenkin aikaa, jolloin ihmiset vielä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Siksi kyse on tuhatvuotisesta valtakunnasta tämän maan päällä ennen iankaikkisuutta. Kuolema kukistetaan lopullisesti vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen pidettävän viimeisen tuomion yhteydessä, Ilm. 21:4.

Useimmat alkukirkon opettajat uskoivat kirjaimellisesti tosiksi VT:n ja myös Ilmestyskirjan kuvaukset messiaanisesta rauhan valtakunnasta ja Jerusalemista Messiaan pääkaupunkina. Heidän mukaansa ne eivät ole symbolisia kuvauksia pelastuksesta, vaan toteutuvat konkreettisesti. Näin uskoivat mm. Justinos Marttyyri (k. 165 jKr.), Irenaeus (k. 200 jKr.) ja Hippolytos (k. 235 jKr.).

Vasta Lutherin kunnioittama oppi-isä Augustinus (k. 430 jKr.) selitti ne vertauskuvallisina. Hänen mukaansa tuhatvuotinen valtakunta kuvaa kristillisen kirkon aikaa. Augustinus uskoi tuhatvuotisen valtakunnan alkaneen seurakunnan syntymisestä ensimmäisenä helluntaina ja päättyvän Kristuksen paluuseen. Seurakunnan aika on nyt kuitenkin kestänyt jo 2000 vuotta ja muutenkin VT:n kuvaukset rauhan valtakunnasta eivät sovi kirkon historiaan, mikä todistaa juuri päinvastaista. Luther ja muut uskonpuhdistajat suhtautuivat torjuvasti tuhatvuotiseseen valtakuntaan. Syynä lienee ollut se, että uskonpuhdistuksen taistelualueena oli vanhurskautumisoppi, eikä eskatologia. He keskittyivät siis omana aikanaan olennaiseen. Ratkaisevaa kuitenkin on mitä Raamattu sanoo eikä jonkun kirkon perinne. Nyt on tilanne toinen, koska Herran paluu on aivan oven edessä!

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa

Jumalan tahto tapahtuu nykyisessä ajassa, Pyhän Hengen hallintakautena, täydellisesti taivaassa, mutta ihmiskunnan lankeemuksen takia se ei vielä tapahdu maan päällä. Maailma on yhä pahan hallintavallassa, 1.Joh. 5:19. Vasta kun tämä nykyinen perkeleen hallitsema maailmanjärjestys "suuri Babylon" on kukistunut, vrt. Ilm. 18, voi Jumalan tahto tapahtua myös maan päällä. Siitä ajasta ennustaa mm. profeetta Miika seuraavasti;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4:1-3)

Miikan profetian mukaista täydellisen rauhan olotilaa ei maailmassa ole vielä tähän päivään mennessä ollut. Sen aika koittaa vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa, missä kansojen villitsijä, saatana, on sidottu ja Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa. Vasta silloin toteutuu Jeesuksen kuninkuus myös maan päällä.

Tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen luodaan "uusi maa ja uusi taivas", joten pyyntö "tapahtukoon sinun tahtosi myös (nykyisen) maan päällä" ei voi tarkoittaa muuta kuin tuhatvuotisen valtakunnan aikaa.

Kristuksen palatessa maan päälle hänen kanssaan ovat "kaikki (Kristuksessa) pyhät", eli uuden liiton seurakunta, Sak. 14:5 ja Juuda 1:14. Tuhatvuotisessa valtakunnassa hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa sekä ennen vihan aikaa ylösnoussut seurakunta ja heidän lisäkseen vihan ajan marttyyrit, jotka Antikristus on teloittanut, Ilm. 20:4. Kirjeissään seurakunnille, Ilm. 2-3, Jeesus lupasi voittajille, että he saavat istua valtaistuimilla ja hallita yhdessä hänen kanssaan. Samoin juutalaisille opetuslapsilleen Jeesus lupasi, että he saavat hänen valtakunnassaan istua valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista heimoa, Luuk. 22:25-30. Kaikki tämä hallitseminen tapahtuu jo tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska iankaikkisuudessa ei enää ole hallittavia. Siellä kaikki ovat kuninkaita yhdessä Kristuksen kanssa, Ilm. 22:5.

Jatkuu osiossa 2...

 

10.5.2020

Laulakaa Herralle uusi laulu! (Cantate)

Tästä pääset takaisin etusivulle