Share |

Googin sota, eli taistelu Jerusalemin asemasta, Hes. 38-39 

Profeetat Hesekiel, Jooel ja Sakarja kuvaavat suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään Hesekielin kuvauksen mukaan nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen nykyinen johtaja vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa (arab. Al-Quds) ja siellä sijaitsevalla Temppelivuorella (arab. Haram al-Sharif) sekä kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on käännösvirheeseen perustuva kylmän sodan ajalta peräisin oleva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin tekstistä.

 Presidents Hassan Rouhani of Iran, Tayyip Erdogan of Turkey and Vladimir Putin of Russia hold a joint news conference after their meeting in Ankara, Turkey April 4, 2018 (photo credit: UMIT BEKTAS / REUTERS)

Kuvassa yllä presidentit Hassan Rouhani, Tayyip Erdogan ja Vladimir Putin Ankarassa vuonna 2018. Iran ja Turkki etsivät Venäjän turvatakuita toimilleen.

Tämä artikkeli ei ota poliittisesti kantaa mihinkään nykyiseen Israelin tai Turkin valtioon liittyvään asiaan, vaan tulkitsee ainoastaan sitä koskevia Raamatun profetioita.

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

Profeettojen ennustama lopun ajan suuri sota

Lopun aikana tapahtuvasta suuresta hyökkäyksestä Israeliin käytetään Hesekielin 38-39 luvuissa nimitystä Googin sota. Myös Sakarja 12:1-8 ja Jooel 2:20 kertovat tästä samasta lopun ajan sodasta. Googista puhuvat siis myös muut profeetat kuin Hesekiel, vrt. Hes. 38:17a;

Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain (mon.), kautta...

Googin sota on saanut profeetoilta runsaasti huomiota siksi, että sen yhteydessä luvataan Israelin kansan kääntyminen takaisin Jumalansa puoleen;

27 Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.
28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.
29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra. (Hes. 39)

Jakeen 27a paluu tapahtui 1900-luvulla, mutta 27b Jumalan pyhyyden osoittaminen Israelissa tapahtuu vasta Googin sodan yhteydessä. Jakeen 28a pakkosiirtolaisuus alkoi Roomalaisten kukistaessa juutalaisten kapinat kahdessa juutalaissodassa vuosina 70 ja 135 jKr. Jakeen 28b kaikkien juutalaisten kokoaminen Erets Israeliin toteutuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Jakeen 29a Herran kasvojen kätkeminen juutalaisilta kestää, kunnes pakanakansojen evankeliointi on tullut loppuvaiheeseen. Jakeen 29b Hengen vuodatus juutalaisen kansan ylle tapahtuu myös Googin sodan yhteydessä.  

Goog viittaa Turkkiin

2. "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan...(Hes. 38:2, KR 1933)

Googia kuvataan KR 1933 Hes. 38:2 mukaan (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinaaksi. Profeetta Hesekiel vaikutti aikana, jolloin Babylonian valtakunta oli hieman aikaisemmin vuonna 605 eKr. kuningas Nebukadnessarin johdolla Karkemiin taistelussa kukistanut lopullisesti Assyyrian suurvallan.

Assyyrian suurvallan aikaista karttaa (alla) katsomalla voi todeta Mesekin (Mushki) ja Tuubalin alueen sijainneen nykyisen Turkin alueella. Nämä nimitykset olivat tuttuja Hesekielille ja hänen aikalaisilleen. Myöhemmin jakeessa Hes. 38:6 luetellaan Googin joukkoja ja niihin kuuluvat sekä Goomerin (Gimarrai) että myös Toogarman (Til-garimmu) kansanheimot, joiden alueet aivan samoin löytyvät nykyisen Turkin rajojen sisältä muinaisen Assyyrian suurvallan aikaisesta kartasta. Vertaa myös Hes. 27:13, missä Mesek ja Tubal mainitaan yhdessä Jaavanin, eli Kreikan kanssa Tyyroksen satamakaupungin kauppakumppaneina. Kaikki alueet sijaitsivat lähellä Tyyroa, eli nykyistä Libanonia.

Antiikin Kreikan historioitsija Herodotos (485-420 eKr.) mainitsee Tubalin ja Mesekin. Näistä Tubal sijaitsi itäisessä Anatoliassa (nykyinen Turkki) ja Mesek Eufrat-virran yläjuoksulla keski-Anatoliassa. Herodotoksen mukaan ne muodostivat Persian valtakautena (539-333 eKr.) sen 19. satraapin. Anatolia on niemimaa, joka käsittää suurimman osan nykyisen Turkin Aasiaan kuuluvaa osaa. Aluetta kutsutaan myös Vähä-Aasiaksi (Asia Minor).

Kaikkiaan seitsemästä luvun 38 alussa mainitusta kansanheimosta yli puolet, eli neljä liittyy siten nykyiseen Turkkiin. Nykyinen Turkki sijaitsee maantieteellisesti pohjoisessa Israelista katsoen. Jakeessa 38:5 mainitut muut kansat ovat idässä Persia (nykyinen Iran), etelässä Etiopia (KR 1992 kääntää Nubia, eli nykyinen Sudan) ja lännessä Puut (nykyinen Libya). Näin Israeliin hyökätään kaikilta ilmansuunilta.

assyyria.jpg

Sanaa "Roos" ei ole käännetty ollenkaan kansanheimoksi esim. KJV käännöksessä, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan käsitteeseen "chief prince", mikä viittaa Googin asemaan eikä kansanheimoon. Sana esiintyy mm. 1.Moos. 3:15:ssä käärmeen päänä (rosh), minkä tuleva Messias murskaa. Kyseessä onkin selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen perusteella jotkut ovat erehtyneet ja katsoneet Googin olevan myös "Roosin" ruhtinas, minkä on katsottu viittaavan nykyiseen Russiaan, eli Venäjään. Tämä käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta sai kannatusta etenkin Yhdysvalloissa kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikana.

"Chief prince" pitäisi kääntää "hallintomiesten päällikkö". Goog on siis Mesekin ja Tuubalin päämies eikä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Vanhassa KR 1776 käännöksessä (Biblia) Hes. 38:2 on käännetty alkutekstistä oikein;

2. Sinä, ihmisen poika, käännä itses Gogia vastaan, joka on Magogin maalla, ja on ylimmäinen Mesekin ja Tubalin päämies, ja ennusta hänestä, (Hes. 38:2, KR 1776)

lyydia.jpgSanan Goog alkuperä johtuu todennäköisesti Lyydian valtakunnan kuninkaasta Gygeksestä (Gugu), josta kerrottiin myyttisiä tarinoita. Gyges hallitsi Lyydiaa juuri ennen Hesekielin aikaa. Lyydian valtakunta sijaitsi myös nykyisen Turkin alueella sen länsirannikolla. Turkin nykyinen hallinnollinen keskus, Istanbul, sijaitsee myös muinaisen Lyydian alueella.

Maagog, eli Googin hallitsema maa, viittaa siten muinaiseen Lyydiaan, eli Anatolian niemimaan länsiosaan. Vaikka Goog tulee päivien lopulla  Maagogin (Lyydia) maasta, hän on Hesekielin profetiassa myös Mesekin  ja Tuubalin ruhtinas sekä Gomerin ja Toogarman kansanheimojen johtaja. Kun katsoo Assyyrian suurvallan aikaiseen karttaan, huomaa, että tämä em. alue vastaa tarkasti juuri nykyisen Turkin valtion aluetta. Profetian tarkkuus hämmästyttää!

Goog ei viittaa Venäjään

Perinteisesti on lopunaikoja koskevassa raamatuntutkimuksessa arveltu Googin tulevan Israelista pohjois-koilliseen sijaitsevalta Venäjältä. Kuitenkin historiasta tunnemme kansanheimot Mesek ja Tuubal, joiden päämies (chief prince) lopunajan Goog on, ja nämä Hesekielin ajan kansanheimojen nimet viittaavat yksiselitteisesti ainoastaan nykyisen Turkin alueelle, eivätkä lainkaan Venäjälle. 

Siinä, että Mesekin ja Tuubalin ruhtinas Goog tulee "pohjan periltä", Hes. 38:2, ei ole mitään ihmeellistä eikä se tarkoita nykyisen käsityksen mukaisia "maan ääriä". Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä".

Tutkitaan kuitenkin vielä hieman Venäjän valtion nimen "Rossija" etymologiaa. Venäjän nimi Rossija, englanniksi Russia, on saanut alkunsa Ruotsin viikingeiltä 1000-luvun taitteessa j.Kr. Tällöin ruotsalaiset viikingit matkasivat kauppaa tehden Venäjän tasangoilla ja myös asuttivat sitä. Heitä kutsuttiin "ruotseiksi" sanalla "rus" nykyisessä Ruotsissa sijainneen Roslagenin maakunnan nimen mukaan.  Myöhemmin alueelle tulleet slaavilaiset kansat ottivat itselleen tämän saman nimen, joka oli jo olemassa. He kutsuivat itseään ruuseiksi ja heidän maansa oli siitä johdettu sana, joka on nykyvenäjäksi Rossija. Meillä tästä on johdettu venäläisten vanhaksi kutsumanimeksi "ryssä".

Tämä tapahtui kuitenkin vasta 1500 vuotta Hesekielin kirjan kirjoittamisen jälkeen, eikä sana voinut näin olla Hesekielin aikalaisten tiedossa, vaikka se olisikin viitannut kansanheimoon.

Runsaat luonnonvarat omistavalla Venäjällä ei myöskään ole olemassa juuri mitään motiivia hyökätä Israeliin. Se pyrkii kyllä turvaamaan strategisen asemansa itäisellä Välimerellä ylläpitämällä suhteitaan Syyrian nykyhallintoon, joka on myöntänyt sille laivastotukikohdan Latakiasta. Siitä syystä Venäjä lähetti ilmavoimiaan Syyriaan kesällä 2015 tukemaan Syyrian hallintoa. Maaliskuussa 2016, samaan aikaan kun Syyrian rauhanneuvottelut käynnistyivät Genevessä, Venäjä aloitti joukkojensa pääosan vetäytymisen Syyriasta. Vetäytyminen kuitenkin keskeytyi terroristijärjestö Isisiä vastaan käydyn taistelun takia ja Venäjä ilmoittii uudelleen alkavansa vetäytyä Syyriasta joulukuussa 2017, kun Isis oli pääosin kukistettu. Venäjän ilmavoimien osia jäi Välimeren rannikolla sijaitsevan Latakian lähelle Hmeiminin tukikohtaan tukemaan Syyrian hallintoa sen taistelussa kapinallisia vastaan. Venäjä on myös sijoittanut uuden S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän Syyriassa vielä olevien joukkojensa suojaksi.

Googin sotaan johtavat syyt ja Turkin nykytilanne

4. Minä kuljetan (shuwb) sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. (Hes. 38:4)

2. Minä kuljetan (shuwb) sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. (Hes. 39:2)

Jakeissa Hes. 38:4 ja 39:2 Herra aivan kuin vetää puoliväkisin vastahakoisen Googin eri tapahtumien kautta lopulta sotaan Israelia vastaan. Jakeen neljä "minä kuljetan sinua" pitäisi kääntää alkutekstistä "minä palautan/käännän sinut takaisin". Heprean sana on siinä "shuwb", jolla on tämä merkitys. KJV kääntää jakeen alun "I will turn you back". Nykytilanteessa tämä merkitsee Turkin kääntymistä länsimaisia arvoja toteuttavasta maallisesta tasavallasta takaisin sunni-islamilaisia arvoja toteuttavaan hallintoon ja osmani-imperiumin ihannointiin.

Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä". "Nostatan sinut pohjan periltä" siis tarkoittaa Hesekielin ajan maailmankuvassa nykyistä Turkkia eikä sillä ole mitään tekemistä meidän aikamme maailmankuvan kanssa.

Googin motiivi on ensi sijassa hengellinen ja liittyy Jerusalemin hallintaan. Tämän paljastaa Googin sotaan liittyvä kuvaus Sak. 12:6;

 6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933)

Kyse on siis Jerusalemin hallinnollisen aseman muutoksesta. Goog johtaa joukkojaan kohti Jerusalemia "vapauttamaan" islamin pyhät paikat Jerusalemin Temppelivuorella pois Israelin hallinnasta. Kiista Tempelivuoren ja sen pyhien paikkojen hallinnasta on kärjistynyt Israelissa selvästi viime vuosina.

Sakarjan käyttämät sanat "sinä päivänä", tulee ymmärtää sanan "päivä" heprealaisessa merkityksessä. Siinä päivä, eli "yom" sanaa käytetään tarkoittamaan paitsi kirjaimellista päivää, myös vuotta tai tiettyä ajanjaksoa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä aikaa, jolloin Goog hyökkää Israeliin. Ajan tarkkaa pituutta ei ole täsmennetty. 

Turkki on islamistisen AKP-puolueen vuonna 2002 tapahtuneen valtaannousun myötä palannut vähitellen takaisin islamilaisten maiden puoleen, joihin se itsekin historiallisesti kuuluu, sekä politiikassaan ja asenteissaan. Konkreettisesti ilmaisten Turkki on kääntänyt "katseensa" luoteesta (Euroopasta) takaisin kaakkoon (islamilaiset maat), eli kääntynyt ympäri takaisin historialliseen menneisyyteensä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa nykyinen Israel ja myös Jerusalem kuuluivat silloiseen Ottomaanivaltioon ja se oli hallinnut Jerusalemia ja sen islamille pyhiä paikkoja, Kalliomoskeijaa ja Al-Aqsan moskeijaa, Temppelivuorella 400 vuotta ennenkuin Iso-Britannia valtasi kaupungin 1917.

Ottoman_empire_before_and_after_ww1.jpg

Ensimmmäisen maailmansodan jälkeen osmani-imperiumi (kuvassa yllä) hajosi ja sen entiset alusmaat Lähi-Idässä jaettiin sodan voittaneiden Ranskan ja Iso-Britannian kesken. Upseerina politiikkaan vuonna 1923 noussut Mustafa Kemal Ataturk alkoi muokata Turkista kansallisvaltiota, joka ei enää havittelisi islamilaista suurvalta-asemaa vaan pyrkisi moderniksi länsimaisia arvoja toteuttavaksi maalliseksi tasavallaksi. Kun Turkista tuli Naton jäsen vuonna 1952, kukaan ei epäillyt maan länsilinjaa. Myös koko kylmän sodan ajan Turkki pysyi lännen leirissä.

Turkin kurssi muuttui vuonna 2002, kun Erdoganin johtama ja vain vuotta aiemmin perustettu islamilais-konservatiivinen AKP voitti ensimmäisen kerran vaalit. Hallituksen retoriikkaan palasi Osmani-imperiumin ihannointi, eurooppalaiset  arvot olivatkin nyt pahasta. AKP katsoi, että Turkin länsimaalaistaminen oli ollut suuri virhe ja että puolueen historiallinen tehtävä olisi luoda mittava sunni-islamilainen valtakunta. Turkin tuli ottaa takaisin paikkansa historiassa muiden johtavien valtojen joukossa. Lisäksi suhteet juutalaisvaltioon muokkaantuivat uudelleen "islamilaisten silmälasien" läpi, joka näkee että juutalaisilla ei ole oikeutta omaan itsenäiseen valtioon, vaan se on parhaimmillaan islamin suojelema dhimmi, jolla on vain rajoitetut oikeudet islamin alaisuudessa. Tämä johti Turkin ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden katkeamiseen 2010, kun Israel esti turkkilaisen Mavi Marmara avustuslaivan pääsyn Turkin tukeman Gazan alueelle.

Tähän uuteen valtakuntaan mahtuvat hyvin kaikki sunniystävät, kuten Muslimiveljeskunnat kautta Lähi-Idän, Libyan uudet ääri-islamilaiset johtajat ja palestiinalaisjärjestö Hamas. Mutta siihen ei mahdu Syyrian presidentti Bashar al-Assad. Assad kuuluu Syyrian vähemmistöihin, alaviitteihin, jotka edustavat shiialaisuutta. Syyrialaisten enemmistö on sunneja. Turkin mielestä Assad pitääkin saada pois vallasta keinolla millä tahansa, jotta myös Syyriaan saadaan sunnikonservatiivinen hallinto, joka olisi Turkin suuntaan kallellaan.

Turkki on ottanut vastaan yli kolme miljoonaa Syyrian pakolaista ja majoittanut heitä rajakaupunkeihin. Se ei ole rakentanut piikkilanka-aitoja rajoilleen, toisin kuin moni vauraampi Euroopan maa. Syyrialaisten vastaanottaminen on osa Turkin suurta kertomusta siitä, kuinka Turkki pelastaa kaikki Lähi-Idän sorretut muslimit ja kuinka Turkista tulee uusi islamin keskus. Kuvaan kuuluu myös tuleva sunnijohtoinen Syyria, ja sen syntyminen on Turkin silmissä vain ajan kysymys.

Turkeys-Border.jpg

Samasta syystä Turkki katsoi sormiensa läpi terroristijärjestö Isisin leviämistä. Kun länsimaat näkivät Isisin koko maailman vakautta uhkaavana terroristijärjestönä, Turkille se on sunnilainen ryhmä, joka edisti Assadin syrjäyttämistä Syyriassa. Isis onkin ollut Turkille selvästi pienempi paha kuin Turkin yhtenäisyyttä uhkaavat kurdijärjestöt, Syyriassa toimiva YPG ja Irakissa toimiva PKK. Se, että länsimaat tukevat kurdeja Isisin vastaisessa taistelussa on siitä syystä Turkille erityisen epämieluisaa. Isisin vastaisessa rintamassa Turkki on ollut näennäisesti mukana vasta kesästä 2015, ja silloinkin vain Nato-liitolaisten ja EU:n rauhoittamiseksi. Myöhemmin Turkki osallistui myös muodollisesti Isisin vastaiseen taisteluun, mutta samalla se on vastustanut kaikin keinoin kurdien vaikutusvalllan leviämistä Syyriassa ja Irakissa. Suoranaista sotaa se on käynyt kurdijärjestö PKK:n kanssa sekä Turkin kaakoisosassa että myös pohjois-Irakissa. Mediatietojen mukaan Turkki on sallinut ISIS taistelijoiden kulun maansa läpi Syyriaan ja myös hoitanut haavoittuneita ISIS:n jäseniä sairaaloissaan. Turkki on lisäksi jatkanut Pohjois-Syyriassa taistelevien Jabhat al-Nusran ja Ahrar al-Shamin tukemista. Ryhmät ovat salafistisia, äärisunnilaisia ryhmittymiä, jotka ajavat Syyriaan omanlaistansa islamilaista valtiota.

Isisin kalifaatin kukistuttua 2019 keväällä Turkki on vaatinut perustettavaksi Syyrian vastaiselle rajalleen nk. turvavyöhykettä, mistä myös YPG johtoiset kurdit poistuisivat. Turkki pitää YPG:tä sen sisarjärjestön PKK:n liittolaisena ja siis terroristijärjestönä. Lokakuussa 2019 presidentit Trump ja Erdogan sopivat Yhdysvaltojen vetäytymisestä pohjois-Syyriasta ja käytännössä Trump hyväksyi Turkin hyökkäyksen kurdeja vastaan, jotka olivat taistelleet sen rinnalla ISIS järjestöä vastaan useita vuosia. Kurdit olivat kantaneet päävastuun taistelussa terrorijärjestöä vastaan Syyriassa ja menettäneet siinä yli 10.000 sotilasta kaatuneina ja haavoittuneina.

Turkki on lisäksi sekaantunut viime aikoina ainakin seuraaviin tapahtumiin:

  • se on hyökännyt kolme eri kertaa pohjois-Syyriaan
  • se on lähettänyt sekä aseapua että myös syyrialaisia taistelijoita Libyaan
  • se on vahvistanut laivastoaan itäisellä Välimerellä vahvistaakseen vaatimuksiaan merialueella
  • se on suorittanut sotilasoperaatioita myös pohjois-Irakissa siellä toimivia kurdeja vastaan
  • se on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan viimeisessä kapinallisten hallitsemassa Syyrian maakunnassa Idlibissä
  • se on antanut Azerbaidzanille aseapua ja lähettänyt syyrialaisia taistelijoita "vapauttamaan" vuoristo-Karabahin aluetta Armenialta

Lisäksi Turkilla on sotilastukikohtia Qatarissa ja Somaliassa.

Turkin entistä pullistelevampaa ulkopolitiikkaa on analysoitu lokakuusa 2020 laajasti esimerkiksi brittiläisen BBC:n, saksalaisen Deutsche Wellen, qatarilaisen Al Jazeeran, intialaisen Outlookin ja monien yhdysvaltalaismedioiden, kuten The Washington Postin ja Los Angeles Timesin artikkeleissa.

Googin aseistus ja liittolaiset

Kuvahaun tulos haulle al-quds waqf forum

Kuvassa yllä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puhuu yleisölle kansainvälisessä Al-Quds (Jerusalem) Wagf Forumissa Istanbulissa 8.-9.5.2017.

 

Hesekielin 38. luvun jakeessa neljä kerrotaan Googin kutsumisesta sotaan Israelia vastaan ja hänen joukkojensa aseistuksesta. Jakeissa 5-6 luetellaan hänen liittolaisiinsa kuuluvat kansat.

4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.
5. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.

6. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.
7. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. (Hes. 38:4-7, KR 1933)

Googin aseistus

turkish-f-16.jpg

Kuvassa yllä Turkin ilmavoimien F-16 hävittäjä.

Jakeessa neljä Hesekiel kuvaa Googin armeijan aseistusta. Hevoset ja ratsumiehet liittyivät sen aikaiseen liikkuvaan sodankäyntiin. Nykyisin niitä vastaavat mobilisoidut aselajit kuten panssarivaunut ja panssaroiduissa ajoneuvoissa liikkuva jalkaväki. "Pulskasti puetut" on esim. KJV käännöksessä käännetty "with all sorts of armour", eli se kuvaa nykyaikaista joukkojen suojaksi tarkoitettua henkilökohtaista suojavarustusta, kuten sirpale- ja luotiliivejä, sekä myös panssarointia em. ajoneuvoissa. Myös "kilvet ja kypärät" kuvaavat nykyaikaista sotilaan henkilökohtaista aseistusta ja varustusta. Jokaisella sotilaalla on mukanaan nykyisin henkilökohtainen ase, useimmiten rynnäkkökivääri, ja siten he ovat kaikki "miekankantajia". 

Turkilla on yli miljoonan miehen suuruiset asevoimat reservit ml. ja sillä on  miesvahvuudeltaan NATO:n toiseksi suurin armeija Yhdysvaltojen jälkeen. Lisäksi Turkin asevoimat on varustettu erittäin hyvin uusimmalla materiaalilla. Turkki on ollut sotilasliitto Naton jäsen vuodesta 1952 lukien.

turkkilaisia_tankkeja_Syyriassa.jpg

Kuvassa yllä turkkilaisia modernisoituja M-60 panssareita Syyriassa.

Turkin maavoimien "nyrkin" muodostavat saksalaista alkuperää olevat modernisoidut Leopard taistelupanssarivaunut, joita sillä on noin 750 kpl, ja niiden lisäksi noin 900 kpl amerikkalaista alkuperää olevia modernisoitua M-60 taistelupanssarivaunua (kuvassa yllä). Turkilla on yhteensä 3700 eri tyyppistä taistelupanssarivaunua. Vertailun vuoksi Israelilla lasketaan niitä olevan 4100 kpl.

Leopard_2.jpg

Turkkilainen Leopard 2 panssarivaunu tuliasemassa Syyriassa.

Turkki on viime vuosina panostanut erittäin paljon armeijan aseistuksen modernisointiin ja sillä on huomattavan paljon myös omaa asetuotantoa kaikissa aselajeissa. Turkin ilmavoimien rungon muodostaa 240 kpl amerikkalaista F-16 monitoimihävittäjää. Turkki on myös tilannut Yhdysvalloilta 116 kpl kaikkein uusimpia F-35 monitoimihävittäjiä. Israel on saamassa samoja hävittäjiä 50 kpl. Tosin Turkin päätettyä ostaa Venäjältä uusia ilmatorjuntajärjestelmiä on F-35 hävittäjäkaupat Yhdysvaltojen kanssa toistaiseksi jäädytetty.

b61.jpgTurkilla on myös Incirlikin lentotukikohdassa noin 50 kpl Naton nk.  Nuclear sharing ohjelmaan kuuluvaa B61 ydinpommia (kuva vas.), joista 10-20 on tarvittaessa Turkin ilmavoimien käytettävissä tilanteen niin vaatiessa. Gravitaatiopommi B61 voidaan ripustaa Turkin ilmavoimien F-16 rynnäkköhävittäjiin. Ydinaseet ovat kuitenkin Turkin käytettävissä vain NATO:n ja Yhdysvaltojen päätöksellä. Elokuussa 2016 Yhdysvallat aloitti turvallisuus syistä näiden ydinaseiden asteitaisen vetämisen pois Turkista siellä tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Syksyllä 2017 Natoon kuuluva Turkki osti S-400 ilmatorjuntajärjestelmän Venäjältä. Ensimmäiset ohjukset toimitettiin kesällä 2019. Järjestelmän torjuntaulottuvuus on jopa 400 km. Mitä vastaan Turkki tarvitsee näin ulottuvan järjestelmän? Ainoa maa, jolla on merkittävät ilmavoimat alueella, on Israel. Turkki on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista aseistuksensa suhteen mm. käynnistämällä viime vuosina voimakkaasti omaa asetuotantoaan ja tekemällä asehankintoja myös Venäjältä. Tämä on johtanut siihen, että Yhdysvaltojen kongressi teki päätöksen olla toimittamatta Turkille sen jo tilaamia 100 kpl F-35 viidennen sukupolven monitoimihävittäjiä.

Yhdysvallat on myös sanonut asettavansa taloudellisia pakotteita Turkille, jos se ottaa operatiiviseen käyttöön venäläisen S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Turkki on jo koeampunut kesällä 2020 sen ensimmäiset ohjukset ja Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen pakotteet ovat todennäköisesti tulossa. Se tulee oolemaan kova isku Turkin jo ennestään heikenneelle liiralle, joka on menettänyt arvoaan dollariin nähden jo lähes 30% vuonna 2020. On myös huhuttu, että Yhdysvallat on siirtämässä Incirlikissä sijaitsevan lentotukikohtansa pois Turkista Kreetan saarelle.

Googin liittolaiset

israelin_sijainti.png

mytpiv.jpgHesekielin ilmoittama Googin joukkojen järjestys muodostaa täyden ympyrän 360 astetta myötäpäivään kiertäen Israelin ympärillä Jerusalemista katsoen.

5 Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.
6 Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. (Hes. 38)

Ensin mainitaan pohjan perillä, nykyisessä Turkissa, Googin lisäksi sijaitsevat Meesek ja Tuubal, jae yksi. Sitten luettelo jatkuu jakeissa 5-6. Jerusalemista katsoen Idässä Persia, eli nykyinen Iran. Etelässä Etiopia, eli nykyinen Sudan ja sen eteläpuoleiset alueet. Lännessä Puut, eli nykyinen Libya. Kierros päättyy takaisin pohjoiseen, eli nykyisen Turkin alueella oleviin Goomeriin ja Toogarmaan. Joukkojen luettelossa mainittu järjestys muodostaa Jerusalemista katsoen täyden ympyrän 360 astetta Israelin ympärille myötäpäivään mentäessä.


Hesekielin kuvauksen tarkoitus lienee esittää, että Googin joukot tulevat hyökkäämään Israelia vastaan joka suunnalta, eikä niinkään luetella erikseen nimeltä kaikkia hyökkääviä kansakuntia. Voitaneen päätellä, että ainakin tekstissä mainitut kansat ovat hyökkääjien joukossa. Ensimmäisenä mainitaan Googin tärkein liittolainen Persia, eli nykyinen Iran. Lisäksi mainitaan Etiopia, eli nykyinen Sudan ja Puut, eli nykyinen Libya. Nämä kaikki ovatkin tällä hetkellä Turkin vahvoja liittolaismaita.


Hesekiel kertoo asian oman aikansa maailmankuvan perusteella silloin tiedettyjen, Israelista kauimpana eläneiden kansojen mukaan. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että kaikki Hesekielin nimeämät kansakunnat kuuluvat nykyisin islamilaisiin kansoihin.

Iranissa (entinen Persia) valtaa pitävä shialainen islamilainen teokratia suhtautuu Israeliin erittäin vihamielisesti ja on usein uhannut tuhota Israelin valtion. Iran ja Turkki ovat hyvissä väleissä huolimatta erilaisesta islamin tulkinnasta. Erityisesti Yhdysvaltojen määräämät taloudelliset pakotteet ovat lähentäneet maita yhteisrintamaan. Turkki toi puolet tarvitsemastaan raakaöljystä Iranista vuonna 2017.

Sudanissa (muinainen Etiopia) valtaa piti kevääseen 2019 asti  sotarikoksista ja kansanmurhasta syytetty Omar al-Bashir, joka taisteli Yom Kippur-sodassa 1973 Israelia vastaan Egyptin armeijassa. Al-Bashiria syytetään 300.000 ihmisen murhasta Darfurissa. Turkin hallinto on tukenut voimakkaasti Sudania ja al-Bashiria. Al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen keväällä 2019 Turkki on ylläpitänyt hyviä suhteita Sudanin väliaikaiseen hallintoon. Maiden suhteet perustuvat Ottomaanien valtakunnan aikaan, jolloin Sudan oli osana sitä.

Libyassa (muinainen Puut) valtaa ovat pitäneet Muammar Gaddafin kukistumisen jälkeen vuodesta 2012 lähtien erilaiset islamistiset ryhmät, jotka taistelevat vallasta keskenään. Turkki lähetti ensimmäisena maan Libyaan edustajansa syyskuussa 2011 Gaddafin hallinnon kukistumisen jälkeen. Turkki avasi suurlähetystön uudelleen Tripolissa 2016 ja on tukenut voimakkaasti YK:n tunnustamaa Tripolin hallintoa ja auttanut sitä taistelussa mm. maassa olevia ISIS:n terroristeja ja muita kapinallisryhmiä vastaan. Joulukuussa 2019 Turkki solmi puolustus- ja turvallisuusyhteistyösopimuksen Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallinnon kanssa. Maat ovat solmineet myös merenkulkusopimuksen, mikä vahvistaa Turkin asemaa Välimerellä. Kreikka ja Egypti ovat kiistäneet turkin ja Libyan uuden sopimuksen kansainvälisen lain vastaisena. Turkin tausta-ajatuksena on sopimuksen kautta päästä hyödyntämään itäisen Välimeren öljy- ja kaasuvarantoja.

Jooel 3:11 ja Sakarja 12:2 ja 6 käyttävätkin tätä samaa sotaa kuvatessaan heprean sanaa "cabib" merkityksessä "ympäröivät kansat". Esim. NIV kääntää sen "all the surrounding peoples". Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti Israelia ympäröiviä (islamilaisia) kansoja.

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri (cabib), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. (Sak. 12:2)

6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri (cacib). Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6)

Hesekiel ei mainitse tarkasti mitkä kansat jakeissa 38:5-6 ilmoitettujen lisäksi osallistuvat hyökkäykseen. Hyökkäys kohdistuu Israeliin kuitenkin maantieteellisesti joka suunnalta. Ainakin Googin motiivia kyselevät Saba ja Dedan näyttäisivät pysyttelevän ulkopuolella. Ne olivat Hesekielin aikana tärkeitä kauppapaikkoja nykyisen Saudi-Arabian aavikolla silloisten karavaanireittien varrella. Saba ja Dedan viitannevat Hesekielin profetiassa nykyiseen Saudi-Arabiaan ja pieniin Persianlahden öljyntuottajavaltioihin.

Erdogan havittelee entisen Ottomaanien valtakunnan paluuta ja sen myötä Turkin tulemista jälleen alueelliseksi suurvallaksi. Kun katsoo entisen Ottomaanien valtakunnan karttaa, huomaa miten se alueena oli levittäytynyt nykyisen Israelin ympärille ja täyttää Hesekielin profetian ennnustuksen siitä, miten Israeliin hyökätään joka suunnalta.

File:Territorial changes of the Ottoman Empire 1862.jpg - Wikimedia Commons

Kuvassa yllä Ottomanien valtakunta vuonna 1862. Jerusalem sijaitsee valtakunnan keskipisteessä.

Googin joukkojen tuho Hesekielin, Sakarjan ja Jooelin mukaan

18 Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku.
19 Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.
20 Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan.
21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan.
22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. 
23 Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." 
(Hes. 38:18-23, KR 1933)

Nykyajan sotatekniikan valossa yllä olevassa kuvauksessa on selkeästi kyse ydinaseiden käytöstä Googin armeijaa vastaan.


Israelilla on arviolta 80-100 ydintaistelukärkeä (Janes Defence Weekly 2010), jotka on sijoitettu erilaisiin asejärjestelmiin, mm. ballistisiin Jericho ohjuksiin ja lentokoneista ja mereltä ammuttaviin risteilyohjuksiin. Israelilla on lisäksi myös pienempiä nk. taktisia ydinaseita, joita se voi käyttää alueensa rajoilla ilman, että niistä koituisi tuhoa omalle siviiliväestölle, esimerkiksi taktisia neutronipommeja suurten panssarimuodostelmien tuhoamiseen. Hesekiel kuvaa myös ydinaseiden käytön saastuttaman alueen raivaamista sodan jälkeen seuraavasti;

11 Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso'.
12 Niitä hautaa Israelin heimo seitsemän kuukautta puhdistaaksensa maan.
13 Koko maan kansa hautaa heitä, ja se on koituva heille kiitokseksi sinä päivänä, jona minä näytän kunniani, sanoo Herra, Herra.
14 Valitaan vakinaiset miehet, jotka kulkevat maata ja hautaavat noita kulkijoita, mitä niitä vielä on jäljellä maan pinnalla, puhdistaaksensa sen; seitsemän kuukauden kuluttua he sen tutkivat läpikotaisin.
15 Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niitten ääreen kivimerkin, siihen asti että haudankaivajat saavat ne haudatuiksi 'Googin meluisan joukon laaksoon'.
16 Onpa eräällä kaupungillakin nimenä Hamona. -Niin he puhdistavat maan. (Hes. 39)

Profeetta Sakarja kuvaa Googin sotaa seuraavasti:

6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. (Sak. 12:6, KR 1933)

Myös Sakarjan kuvaus viittaa ydinaseiden käyttöön. "Kaikki kansat yltympäri" on tarkasti käännettynä "kaikki ympäröivät kansat", kuten edellä on selitetty. Suurin osa ydinaseen tuhovoimasta tulee lämpö- ja painevaikutuksesta. Sakarjakin käyttää ilmaisua "ikäänkuin" kuvatessaan hänelle tuntemattoman ydinaseen polttovaikutusta.

Myös profeetta Jooel kuvaa kuvaa Googin armeijan tuhoa:

20. Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt.(Jooel 2:20, KR 1933)

Itäisellä merellä tarkoitettiin Jooelin aikana yleensä Kuollutta merta. "Länsimereksi" meillä käännetty heprean sana "acharon" pitäisi kääntää "äärimmäiseksi mereksi", kuten Vanha Kirkkoraamattu 1776 (Biblia) sen kääntää tarkasti alkutekstistä;

20. Ja tahdon sen, joka pohjoisesta tullut on, teiltä kauvas saattaa, ja ajaa hänen pois korkiaan ja hävitettyyn maahan, hänen kasvonsa itäistä merta päin, ja hänen loppunsa äärimäisen meren puoleen; ja hänen pitää mätänemän ja haiseman; sillä hän on suuria tehnyt.(Jooel 2:20, KR 1776)

KJV kääntää sen "utmost sea". Jooelin ja Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "äärimmäinen meri" oli "pohjan perillä", eli nykyisen Turkin takana oleva Musta meri. Googin hyökkäävät joukot tuhotaan Mustan meren ja Kuolleen meren välille. Mätäneminen kuvannee mm. neutroniaseen käyttöä panssaroituja muodostelmia vastaan. Neutroniydinase on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun pyritään välttämään haitallisia sivuvaikutuksia omien rajojen tuntumassa.

Hesekielin kuvauksen vaikeita kohtia

Turvallisena asuva, miekan jäljiltä toipunut ja kansojen seasta koottu Israel, 38:8

8. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. (Hes. 38:8)

Jae 38:8 puhuu kansasta, joka "on tointunut miekan jäljiltä" (viimeisenä Holokausti maanpakolaisuuden lopussa ennen itsenäistymistä 1948) ja on "koottu monien kansojen seasta". Ja vielä, että Googin on hyökättävä maahan, joka "on kauan aikaa ollut rauniomaana". Juutalaisten maanpakolaisuus kesti noin 1900 vuotta alkaen Jerusalemin hävityksestä vuonna 70 aina vuoteen 1948 asti, jolloin nykyinen Israelin valtio itsenäistyi. Israelin itsenäistyttyä on maa ja sen luonto uudistunut mm. satojen miljoonien puiden istutuksen ja valtavan jälleenrakentamisen seurauksena. Puiden istutus on muuttanut mm. maan säätä edullisemmaksi ihmisille.

Hesekielin aikainen paluu pakkosiirtolaisuudesta tapahtui vain yhden kansakunnan seasta, so. Babyloniasta. Mutta hän näkee myös toisen paluun "monien kansojen seasta", joka tapahtui vasta 1900-luvulla.

Jakeen 8b "asuvat turvallisina kaikki tyynni" vertaa tässä tekstiyhteydessä Israelin kansan tilaa Googin sodan aikana sitä edeltävään "kansojen seassa asumiseen", eli diasporaan, missä he joutuivat vainon kohteeksi. Jerusalemin hävityksen jälkeen vuonna 70 juutalaiset ovat olleet koko maailman eniten vainottu kansa historian saatossa. Hesekielin kuvaus täsmää tässäkin tapauksessa tarkasti nykyiseen Israelin valtioon vuodesta 1948 eteenpäin. Oma valtio, missä juutalainen kansa voi asua turvallisesti oli myös siionismin peruslähtökohta ja tavoite. Asia sai uutta painoarvoa Holokaustin jälkeen ja johti Israelin valtion muodostumiseen.

Goog hyökkää "ilman muuria asuvien" kimppuun, 38:11

11. ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. (Hes. 38:11)

Mitä Hesekiel tarkoittaa puhuessaan "turvallisesti, ilman muuria" asuvista israelilaisista, 38:11? Tämä ei tunnu sopivan nykyiseen Israeliin. Kuitenkin, jos katsomme kansan nykyistä tilannetta vaikkapa 2500 vuoden aikaperspektiivillä, huomaamme, että Hesekielin ajoista lähtien vasta nyt, israelilaiset asuvat omassa, itsenäisessä valtiossaan, jota suojaa sen omat Puolustusvoimat, IDF. 

KJV on kääntänyt Hes. 38:11 seuraavasti;

And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates.

Tässä "unwalled villages", eli "asuvat muuria vailla" on hepreaksi "perazah", minkä merkitys on "asuvat avoimella maalla" vastakohtana linnoitetulle kaupungille. Juuri näin asutaan tämän päivän Israelissa, minkä Hesekiel on profetiassaan kuvannut aivan oikein. Hesekielin aikana kylät ja kaupungit pyrittiin linnoittamaan vihollisen uhkaa vastaan. Profetian tarkkuus siinä, miten israelilaiset asuvat 2500 vuoden päästä sen kirjoittamisesta, hämmästyttää tässäkin yksityiskohdassa. Ilman muuria asuminen Hesekielin aikana olisi ollut hyvin poikkeuksellista. Samoin koko lähes 2000 vuotta kestäneen pitkän diasporan aikana juutalaiset joutuivat asumaan eristettyinä omissa kylissään tai ghetoissa kaupunkien sisällä. Tämä lopui vasta sen jälkeen, kun Israel itsenäistyi.

Israelilaiset "polttavat Googin aseita", 39:9-10

9 Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;
10 eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita (nesheq). Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra.

Mitä tarkoittaa, että israelilaiset eivät Googin hyökkäyksen jälkeen tarvitse puita metsästä, vaan käyttävät Googin armeijalta jääneitä aseita polttoaineena seitsemän vuotta sodan jälkeen, 39:10? Tässä käytetään heprean sanaa "nesheq", jonka merkitys on "equipment", eli varusteet. Eiväthän israelilaiset nykyisin käytä enää metsän puitakaan polttoaineenaan, joten tässä tarkoitetaan hyökkääjällä olevaa materiaalia, sotasaalista ja muita resursseja. Jakeen loppu selventää asiaa, "saalistavat saalistajiaan, ryöstävät ryöstäjiään". Seitsemän vuoden jakso koostuu viimeisen vuosiviikon jälkimmäisestä puoliskosta ja vihan ajasta, mikä päättyy Kristuksen palaamiseen.

Saba, Dedan ja Tarsiin kauppiaat, eli Arabian niemimaan öljyvaltiot ja Yhdysvallat muodostavat Googin vastapoolin

13 Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan? (Hes. 38:13, KR 1933)

13 Rikas Arabia, Dedan, ja meren kauppamiehet, ja kaikki voimalliset, jotka siellä ovat, pitää sinun sanoman: oletkos ollenkin tullut ryöstämään, ja koonnut joukkos perin raatelemaan, ottaakses pois hopian ja kullan ja kootakses karjaa ja tavaraa, ja suurta saalista saadakses? (Hes. 38:13, KR 1776)

Saba ja Dedan

saudiarabia.jpgSaba (rikas Arabia) ja Dedan viittaavat Hesekielin ajan sanastossa nykyisen Arabian niemimaan suuntaan. Saba, eli rikas Arabia merkitsee nykyistä Arabian niemimaata, jonka rikkaus on tullut näkyväksi vasta 1900-luvun öljylöytöjen ansiosta. Hesekiel näkee kuitenkin Pyhän Hengen inspiroimana lopun ajan tilanteen 2500 vuotta eteenpäin. Profetia on tässäkin kohtaa erittäin tarkka. Dedan tarkoittaa muinaista Dadanin saarta nykyisen Persianlahden suulla ja viittaa nykyisiin Persian lahden pieniin öljyvaltioihin, mm. Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin (UAE), Omaniin ja Bahrainiin.

Saba ja Dedan olivat Hesekielin ajan tärkeitä kauppakeskuksia Arabian niemimaalla silloisten karavaanireittien varrella. On todennäköistä, että Arabian niemimaalla sijaitsevat öljyntuottajavaltiot tai ainakin osa niistä eivät ole Googin tulevassa Israelin vastaisessa liittoutumassa mukana. Muutoinhan ne eivät esittäisi kysymyksiä Googin aikeista. Näillä valtioilla on tänäkin päivänä tärkeitä öljyyn liittyviä kauppasuhteita vaalittavina, joita ei haluta vaarantaa sodalla. Siksi ne ovat pyrkineet estämään ääri-islamin nousun sekä omassa että myös naapurimaissaan tarvittaessa kovinkin ottein.

Kesällä 2017 Saudi-arabia, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja Bahrain katkaisivat diplomaattisuhteensa Qatariin syyttäen sitä terrorismin tukemisesta ja liian läheisistä suhteista Iraniin. Turkki sen sijaan puolustaa Qataria ja on sen kanssa liittosuhteessa. Turkilla on Qatarissa myös sotilastukikohta.

Helmikuussa 2019 samat valtiot kokoontuivat yhdessä Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa Varsovassa pidettyyn konferenssiin keskustelemaan Iranin uhasta ja mahdollisesta suhteiden normalisoinnista Israelin kanssa. Saudi-Arabia ja Persianlahden pienet öljyvaltiot liittoutuvat Israelin kanssa, koska niitä yhdistää voimistuva Iranin uhka.

13.8.2020 Presidentti Trump twiittasi Israelin ja Yhdistyneiden arabiemirattien (UAE) päässeen sopimukseen rauhan ja diplomaattisuhteiden solmimisesta maiden välillä. UAE on kolmas arabimaa, joka solmii rauhan Israelin kanssa. Trumpin mukaan sopimukseen kuuluu suunniteltujen Länsirannan alueliitosten lykkääminen toistaiseksi. Trump kutsui sopimusta "valtavaksi läpimurroksi", jota mahdollisesti seuraa myös muita rauhansopimuksia. Arabiemiraatit totesi sopimuksen julkistamisen jälkeen, että sovun tarkoituksena on estää Palestiinan alueiden liittäminen Israeliin. Arabiemiraattien ulkoministeri Anwar Gargash kehotti Israelia ja Palestiinaa palaamaan neuvottelupöytään, jotta kahden valtion malli voitaisiin toteuttaa. PM Netanyahu tosin väitti myöhemmin lehdistötilaisuudessa, että alueliitokset Länsirannalla tullaan vielä toteuttamaan myöhemmin.

14.8.2020 Presidentti Erdoganin mukaan Turkki aikoo katkaista diplomaattisuhteensa Yhdistyneiden Arabiemiraattien (UAE) kanssa, koska se "petti Palestiinan kansan" aikomalla tehdä rauhansopimuksen Israelin kanssa. Erdoganin mukaan "Turkki ei aio pettää Palestiinan asiaa". Myös palestiinalaishallinto on tuominnut UAE:n menettelyn.

12.9.2020 Presidentti Trumpin mukaan myös toinen Persianlahden valtio, Bahrainin kuningaskunta, on normalisoimassa suhteensa Israeliin UAE:n lisäksi. Bahrainin ulkoministerin odotetaan osallistuvan 15. syyskuuta Washingtonissa pidettävään tilaisuuteen UAE:n ja Israelin edustajien lisäksi.

16.9.2020 Israel, Bahrain ja Arabiemiraatit allekirjoittivat suhteiden normalisointia koskevat asiakirjat Washingtonissa. Presidentti Trumpin mukaan ”Vuosikymmeniä jatkuneiden erimielisyyksien ja konfliktien jälkeen me juhlistamme uuden Lähi-idän aamunkoittoa”. Sopimuksessa ei viitattu "kahden valtion ratkaisuun" eikä Länsirannan alueliitoksiin.

Tarsiin kauppiaat (KR 1776 meren kauppamiehet)

nato_logo.jpgHesekielin aikainen Tarsis viittaa nykyiseen lounaisessa Espanjassa sijaitsevaan Cadizin kaupunkiin. Se sijaitsee Välimeren Atlantin puoleisella suulla, lähellä Gibraltarin salmea. Tarsis oli silloin tärkeä rannikolla sijaitseva kauppapaikka. Paikka oli Hesekielin ajan maailmankuvassa läntisin tunnettu paikka maailman äärellä. Sen takaa avautui Atlantin valtameren aava ulappa ja tuntemattomuus. Nykyisessä maailmassa se viittaa vielä kauempana lännessä sijaitsevaan, silloin vielä tuntemattomaan Pohjois-Amerikkaan. "Tarsiin (meren) kauppiaat" kertoo erityisesti kaupankäynnin olevan tärkeää lopun ajan maailmassa ja erityisesti Donald Trumpin kaudella näin on enenevästi käynytkin. Trumpin johtama Yhdysvallat on ottanut etäisyyttä muihin liittolaisiinsa juuri kaupankäynnin alueella ja käy kauppasotaa mm. Kiinan kanssa.

Yhdysvallat johtaa Natoa, johon Turkkikin on kuulunut jo vuodesta 1952. "Nuoret jalopeurat" tai "meren kauppamiesten kaikki voimalliset" (KR 1776) viittaavat Natoon, eli Pohjois-Atlantin liittoon. On luonnollista, että Yhdysvallat ja Euroopan NATO maat  kyselevät Googin motiivista hyökätä Israeliin, koska Yhdysvallat on Israelin tärkein ja pitkäaikaisin liittolainen. Natossa on territoriaalinen periaate yhteisestä puolustuksesta, eli Nato on velvollinen puolustaman Turkkia, jos Turkin maaperälle hyökätään, mutta jos Turkki hyökkää oman alueensa ulkopuolelle, ei tätä velvoitetta ole. Donald Trumpin kaudella Yhdysvallat on kritisoinut voimakkaasti muita Natomaita siitä, että ne eivät maksa riittävästi puolustusliitto Naton kustannuksista. Turkki on myös joutunut arvostelun kohteeksi muiden Natoon kuuluvien maiden taholta mm. pitkään jatkuneen poikkeustilan takia, mikä alkoi kesällä 2016. Turkille on kerrottu, että Nato on demokraattisesti johdettujen maiden liittoutuma eikä Turkki tällä hetkellä täytä kaikilta osin tätä vaatimusta.

Hesekielin mainitsema vastakkain asettelu "Saban ja Dedanin (Saudi-Arabian ja Persianlahden öljymaiden) ja Tarsiin kauppiaiden (Yhdysvaltojen)" sekä "Googin (Turkin)" välillä on jo toteutunut. Yhdysvalloille myötämieliset Persianlahden öljyvaltiot ml. Saudi-Arabia ovat liitoutuneet Irania vastaan ja vatustavat sen ylivaltapyrkimyksiä alueella. Samalla Iran ja Turkki ovat lähentyneet toisiinsa mm. vastustamalla voimakkaasti Israelin miehitystä palestiinalaisalueilla. Turkki ja Iran ovat molemmat myös Gazaa hallitsevan Hamas-järjestön voimakkaimpia tukijoita.

Turkki on ottanut viime vuosina myös etäisyyttä Natoon ja erityisesti Yhdysvaltoihin etenkin sen jälkeen, kun presidentti Trump julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 2017 ja siirsi sinne suurlähetystönsä seuraavana vuonna. Naton kannatus on viime aikoina ollut Turkissa hyvin heikkoa. Vuonna 2019 Natoa kannatti enää vain 21% turkkilaisista ja sitä vastusti 55% (Pew Research Center 2019). Kuitenkin se, että Turkki uskaltaisi hyökätä Yhdysvaltojen liittolaista Israelia vastaan vaatisi Yhdysvaltojen olemista heikkouden tilassa esim. taloudellisen romahduksen seurauksena.

Kesällä 2020 Turkki on ajautunut lähes avoimeen konfliktiin Natoon kuuluvan Kreikan kanssa koskien Itäisen Välimeren öljyn- ja kaasunetsintään liittyviä oikeuksia. Ranska on tukenut Kreikkaa sen vastustaessa Turkin agressiivista politiikkaa alueella.

Googin suuri saalis Israelissa, islamin pyhät paikat ja energia

Islamin pyhät paikat Jerusalemin temppelivuorella

Saalis jakeessa Hes. 38:13 viitannee tässä samaan kuin Sak. 14:1, eli "sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi". Toisin sanoen Israelin sotien yhteydessä saaliiksi saamiin alueisiin ja erityisesti Kuuden päivän sodassa valloittamaan Itä-Jerusalemiin. "Kantamaan hopeaa ja kultaa" pitäisi kääntää sanatarkasti "ottamaan pois hopean ja kullan" niinkuin alkutekstille uskollinen KR 1776 (Biblia) sen kääntää;

13. Rikas Arabia, Dedan, ja meren kauppamiehet, ja kaikki voimalliset, jotka siellä ovat, pitää sinun sanoman: oletkos ollenkin tullut ryöstämään, ja koonnut joukkos perin raatelemaan, ottaakses pois hopian ja kullan ja kootakses karjaa ja tavaraa, ja suurta saalista saadakses? (Hes. 38:13 KR 1776)

Tässä on hämmentävän tarkka, meidän aikaamme koskeva ennustus Googin motiivista hyökkäykselleen. Islamin pyhät paikat Jerusalemin temppelivuorella käsittävät meidän päivinämme kultakupolisen Kalliomoskeijan ja hopeakupolisen Al-Aqsan moskeijan. Juuri näistä islamin pyhäköistä ja niiden hallinnasta tulee olemaan kyse Turkin johtamien islamilaisten maiden hyökkäyksessä Israelia vastaan aikojen lopulla, vrt. Sak. 12:2;

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri (Jerusalemia ympäröiville kansoille), ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. (Sak. 12:2)

Turkin nykyinen hallinto pitää itseään menneen Ottomaani-imperiumin islamilaisen perinnön jatkajana ja Jerusalemin temppelivuorella sijaitsevien islamin historiallisten pyhien paikkojen, Kalliomoskeijan ja Al-Aqsan moskeijan, suojelijana. Islamin pyhät paikat halutaan "vapauttaa" Israelin hallinnasta.

Jerusalem on ensimmäinen islamin kahdesta rukoussuunnasta (Qibla)

Muhammed seuraajineen oli ottanut Jerusalemin rukoussuunnakseen jo vuonna 621 ja vasta kolme vuotta myöhemmin, kun oli käynyt selväksi että juutalaiset eivät tunnustaisi Muhammedia profeetaksi, rukoussuunta muutetttiin kohti Mekkaa. Jerusalem tunnetaankin islamissa "ensimmäisenä kahdesta rukoussuunnasta". Kääntyminen kohti Mekkaa vuonna 624 symboloi toisten monoteististen uskontojen yläpuolelle nousemista.

Jerusalem on toinen islamin kahdesta pyhäköstä (Al-Quds)

Mekalle luotiin islamissa oma sakraalihistoria Aabraham-tradition avulla. Mekan Kaaba tulkittiin puhtaan abrahamilaisen kultin tyyssijaksi, joka oli arvojärjestelmältään ensimmäinen ja se määriteltiin myös vanhimmaksi. Jerusalem jäi "siunatun maan" keskukseksi, missä profeetat Mooseksesta Jeesukseen olivat julistaneet sanomaansa ja paikaksi, missä sitä oli säilytetty. Islamissa käytetään Jerusalemista tämän vuoksi myös nimitystä "toinen kahdesta pyhäköstä", mikä viittaa islamilaiseen käsitykseen monoteistisen uskonnon syntypaikoista.

Temple_Mount2.jpg

Sakarjan aikaisessa juutalaisessa viitekehyksessä Jerusalemin taas tekee merkittäväksi juuri sen keskellä oleva Temppelivuori, jossa on Jumalan läsnäolon paikka, Temppelin "kaikkein pyhin". Vain se tekee kaupungista ja laajemmin koko Israelin maasta, Erets Israelista, pyhän maan. Sen ulkopuolella sijaitsee "epäpyhä-, eli pakanamaa". Siksi Israel ei tule koskaan luopumaan Itä-Jerusalemin ja Temppelivuoren hallinnasta.

Israelin aluevesiltä löydetyt kaasu- ja öljykentät

Lisäksi muuta saalista löytyy Itäiseltä Välimereltä, missä Israelin ja Kyproksen väliseltä alueelta on löydetty laajoja merenalaisia kaasukenttiä, joihin on ilmoittautunut omistajiksi Israelin lisäksi myös Kypros ja Libanon. Pelkästään Israelin alueella olevien Tamar ja Leviathan (kuvassa) nimisten kenttien arvoksi on varovasti arvioitu noin 670 miljardia dollaria. Kokonaisuudessa kaasua on arvioitu olevan jopa kolme kertaa tämä määrä itäisellä Välimerellä. Tamarin kentällä tuotanto on alkanut jo vuonna 2013 ja Leviathanin tuotanto alkaa vuonnna 2019. Se on Välimeren alueen isoin löydetty maakaasuesiintymä ja suurin syvän meren maakaasulöytö viimeisen vuosikymmenen aikana. Yksin Leviathanin kaasukentän arvioidaan takavan israelin energiaomavaraisuuden noin 40 vuodeksi eteenpäin. 

Vuonna 2016 Israel teki sopimuksen Jordanian kanssa maakaasun myynnistä ja tämä oli Israelissa päänavaus Välimeren kaasukenttien taloudellisesta hyödyntämisestä myös vientiin. Myöhemmin vuonna 2018 sopimus on tehty myös Egyptin kanssa kaasun toimittamisesta Tamarin ja Leviathanin kaasukentiltä Egyptiin 10 vuoden aikana yhteensä 15 miljardin dollarin arvosta. Yhteensä kaasua on sovittu toimitettavaksi Israelista Egyptiin ja Jordaniaan jo 26 miljardin dollarin arvosta. Israel on aloittanut yhdessä Kreikan ja Kyproksen kanssa yhteisen projektin kaasuputken rakentamiseksi itäiseltä Välimereltä Eurooppaan. Aiesopimus allekirjoitettiin vuoden 2020 alussa ja putken tulisi olla valmiina 2025. Turkki vastustaa hanketta ja sanoo sen vaativan myös Ankaran suostumuksen, minkä Israel ja muut maat kieltävät.

Tamar_gasfield.jpg

Myös kreikkalainen Kypros on aloittanut koeporaukset näillä alueilla ja turkkilainen Kypros on mannerturkin tukemana kyseenalaistanut saaren eteläosan yksinoikeuden näihin kenttiin. Jotkut turkkilaiset poliitkot ovat väittäneet myös Turkilla olevan laillinen oikeus Israelin löytämiin öljy- ja kaasukenttiin. Turkki onkin syksystä 2011 alkaen vahvistanut merivoimiaan itäisellä Välimerellä ja Israel on ilmoittanut puolustavansa siellä omia oikeuksiaan merenalaisiin öljy- ja kaasukenttiin kaikin käytettävissä olevin keinoin, myös sotilaallisin. Tästä linkistä löytyy lisää analyysiä kaasulöydösten nykytilanteesta.

Turkin energiantuotanto on lähes kokonaan riippuvainen öljyn- ja kaasuntuonnista ulkomailta. Vuonna 2016 Turkki toi maahan 73% kokonaisenergian tarpeestaan pääasiassa Venäjältä, Iranista ja Irakista. Vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella Turkki toi raakaöljyä Iranista yli kolme miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 55% sen öljyntarpeesta. Siksi Turkki on ollut hyvin haluton lopettamaan kaupankäyntiä Iranin kanssa huolimatta Yhdysvaltojen painostuksesta sen vetäydyttyä Iranin ydinsopimuksesta vuoden 2018 toukokuussa. 

Turkin parlamentti hyväksyi lokakuussa 2019 puolustus- ja turvallisuusyhteistyön Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallinnon kanssa Tripolissa. Turkki on myös lähettänyt sotilaita ja sotilaallista apua Libyän hallitukselle taistelussa kapinapäällikkö Haftarin joukkoja vastaan. Maat ovat solmineet myös kiistanalaisen merenkulkusopimuksen, mikä vahvistaa Turkin asemaa Välimerellä. Sopimuksessa määritellään Turkille ja Libyalle yhteinen meriraja, mikä mitätöi Kreikan ja Kyproksen aluevesirajoja. Turkin tavoite on yhteisen merirajan avulla saada osuus itäisen Välimeren maakaasu- ja öljyvaroista, mitä se kovasti tarvitsee oman maansa kasvavan energian tarpeen tyydyttämiseksi.

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle.