Share |

Jerusalemin tuho vuonna 70 on ennakkokuva koko maailman tuhosta aikojen lopulla, Luuk. 21

Jerusalemin tuho vuonna 70 on ennakkokuva koko maailman tuhosta ja siksi ne sekoittuvat Jeesuksen lopun aikoja koskevassa nk. Öljymäen puheessa, Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Kummassakin tapauksessa Herransa torjuvaa sukupolvea kohtaa lopulta tuho, mutta valitut pelastuvat siltä viime hetkellä. Juutalaiset torjuivat Jeesuksen, mikä johti kansan maastakarkoitukseen ja Jerusalemin tuhoon vuonna 70. Kristityt tulevat Raamatun mukaan valtaosaltaan myös torjumaan Jeesuksen seurakunnan ajan lopulla silloin, kun Hänen paluunsa ilmoitetaan lopun ajan suuressa Jerusalemista alkavassa herätyksessä. Tämä taas tulee johtamaan koko maailman tuhoon, koska seurakunta on Jeesuksen paluun hetkellä maailmanlaajuinen. Siksi Jeesus ilmoittaa seurakunnalle tulevansa takaisin silloin, kun he eivät luule, Luuk. 12:40. Tästä kristikunnan luopumuksesta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

 

Jos artikkeli kiinnostaa sinua, voit jakaa sen eteenpäin oikeassa yläkulmassa olevilla nk. share-napeilla.

1. Jerusalemin tuho vuonna 70 ennakkokuvana koko maailman tuhosta

Jerusalem_Siege_by_Romans_70_AD.jpg

20 Mutta kun te näette Jerusalemin (Rooman) sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. (Luuk. 21)

Jerusalem piiritettiin Rooman ensimmäisen juutalaissodan aikana kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran se tapahtui vuonna 66, kun Rooma lähetti Cestius Galluksen johtaman XII legioonan, Fulminatan, Syyrian Antiokiasta (sijaitsee nykyisin Turkissa) kukistamaan kaupungissa alkanutta kapinaa. Hän valtasi kaupungin pohjoisosan marraskuun alussa vuonna 66, mutta perääntyi sen jälkeen, koska katsoi kaupungin olevan liian vahvasti linnoitetun omille joukoilleen. Perääntyessään roomalaiset joutuivat kuitenkin väijytetyiksi ja kärsivät murskatappion Bet Horonin taistelussa. Fulminata menetti kaiken sotakalustonsa ja suurin osa miehistä kaatui. Legioona menetti myös kotkastandaarinsa, mitä pidettiin sen ajan maailmassa erittäin suurena häpeänä.


Lopun ajan tapahtumissa on sama järjestys, kuin oli Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä vuonna 70. Siksi nämä kaksi tapahtumaa, Jerusalemin hävitys vuonna 70 ja lopun ajan tapahtumat, missä koko maailma nousee Jerusalemia vastaan, sekoittuvat Jeesuksen eskatologisessa puheessa Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 21 luvuissa. Ensimmäisen tapahtuman seurauksena evankeliumi lähti leviämään koko maailmaan ja jälkimmäinen tulee päättymään Kristuksen paluuseen takaisin maan päälle.


Jerusalemin ensimmäisessä hävityksessä roomalaiset hyökkäsivät Jerusalemia vastaan ensin Syyrian Antiokiasta, mikä on nykyinen Hatayn maakunta Syyrian rajalla syyrialaisen Idlibin maakunnan itäpuolella. Samoin Turkin invaasio Syyriaan lähtee aikanaan samalta suunnalta ja tulee lopulta johtamaan profeettojen ennustamaan Googin sotaan. Samoin kuin Cestius Gallus epäonnistui Jerusalemin ja Temppelivuoren valtauksessa vuonna 66, niin myös Turkki ja sen liittolaiset tulevat Googin sodassa aikanaan epäonnistumaan samassa yrityksessä. Samoin kuin juutalaiset saivat suuren sotasaaliin Galluksen joukoilta, niin myös Israel tulee saamaan suuren sotasaaliin Turkin ja sen liittolaisten epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen, vrt. Hes. 39: 9-10. Tästä nk. Googin sodasta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Galluksen tappiosta suuttuneena keisari Nero määräsi sotapäällikkö Vespasianuksen kukistamaan kapinaa. Vespasianus kokosi joukkonsa seuraavan vuoden keväällä 67 Ptolemain satamassa ja aloitti kapinan kukistamisen Galileasta saman vuoden syksyllä neljän legioonan voimin. Galilean kukistamisen jälkeen Vespasianus joutui kuitenkin keskeyttämään sotatoimet seuraavana vuonna 68 keisari Neron itsemurhan ja Roomassa syntyneen sisällissodan vuoksi. Eri vaiheiden ja Roomassa käydyn valtataistelun jälkeen Vespasianus valittiin lopulta Rooman keisariksi seuraavan vuoden 69 lopulla. Hän oli neljäs Rooman keisari saman vuoden 69 aikana. Tästä Vespasianuksen noususta Rooman keisariksi on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Keskittyessään Rooman valtataisteluun hän jätti Juudeassa olevan, noin 60.000 sotilasta käsittävän armeijan johdon pojalleen Titukselle. Lopulta Vespasianuksen saatua keisariuden roomalaiset tulivat Tituksen johdolla Jerusalemia ympäröiville kukkuloille ja valmistautuivat valtaamaan kaupungin juuri ennen pääsiäisjuhlaa keväällä 70.

Jerusalemin kristityt pakenivat Jeesuksen kehoituksen mukaisesti kaupungista ennen kuin Titus piiritti Jerusalemin. Piiritys kesti noin viisi kuukautta ja loppui kaupungin valloitukseen vuoden 70 syksyllä. Historioitsija Josefus kertoo osan asukkaista poistuneen kaupungista marraskuussa 66 tapahtuneen Cestius Galluksesta saadun voiton jälkeen (Bell 2:556). Josefuksen mukaan he poistuivat "niinkuin matkustajat pelastautuvat uimalla uppoavasta laivasta". Osa kristityistä todennäköisesti siirtyi mm. Cesareaan, mihin tiedetään muodostuneen voimakkaan kristillisen yhteisön. Näin he välttivät Jerusalemin kukistumisen kauhut päinvastoin kuin pääosa kaupungin asukkaista, jotka pakenivat Rooman armeijaa kaupungin muurien suojaan ja tuhoutuivat. Ne, jotka tottelivat Jeesuksen sanoja pelastuivat ja ne, jotka luottivat maalliseen ja näkyvään turvaan, tuhoutuivat. Historitsija Josefuksen mukaan jopa yli miljoona juutalaista sai surmansa Jerusalemin piirityksessä.

Samoin kuin Galluksen tappion jälkeen koko silloinen tunnettu maailma, eli Rooma nousi Jerusalemia vastaan, lopun aikana Googin sodan jälkeen koko maailma tulee nousemaan Israelia vastaan YK:n johdolla. Silloin Israelia vaaditaan luovuttamaan Itä-Jerusalem Länsi-Rannalle perustettavan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Samoin kuin Rooma lopulta tuhosi Jerusalemin vuonna 70 myös lopun aikana Itä-Jerusalem otetaan pois Israelilta ja se joutuu luopumaan niistä ylivoiman edessä, vrt Sak. 14:1-2;

1 Katso, Herran päivä (ahdistuksen aika) on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia (Itä-Jerusalem) lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. (Sak. 14)

Tämä taas johtaa ahdistuksen ajan alkamiseen ja seurakunnan ylösottoon ennen antikristuksen ilmestymistä. 

2. Koko maailman tuho aikojen lopussa "Herran päivänä" ja seurakunnan varjeltuminen ahdistuksen ajasta

Nuclear-war-forcetoknow.com_.jpg

34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (Herran päivä, Jahven vihan aika) yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21)

Sanonta JHVH:n päivä, eli Herran päivä, tuomion ja Jahven vihan aika kaikille kansoille, esiintyy hepr. alkutekstissä Jesajan, Hesekielin, Joelin, Aamoksen, Obadjan, Sefanjan, Sakarjan ja Malakian kirjoissa yht. 18 kertaa, näistä viisi kertaa Jooelin kirjassa. Uudessa testamentissa sanonta esiintyy viisi kertaa. Heprean sana "yom", mikä on käännetty meillä "päivä", tarkoittaa yleensä jotain tiettyä aikaa, päivää, vuotta tai muuta ajanjaksoa. Käsitteen "Herran päivä" (yom jahve) yhteydessä sen merkitys on "Jumalan vihan aika", minkä pituutta ei ole täsmennetty. Muualla Raamatussa, esim. Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa (Dan. 12. ja Ilm. 12. luku), sen pituudeksi voidaan kuitenkin päätellä noin kolme ja puoli vuotta. Myös apostolit Paavali ja Pietari käyttävät sanontaa viitatessaan aikojen lopun luopumukseen ja tuhoon. "Herran päivä" viittaa kaikkialla Raamatussa Jumalan tuomion ja tuhon aikaan;

Vanha testamentti: Jes. 2:12, 13:6 ja 9, Jer. 46:10, Hes. 13:5 ja 30:3, Jooel 1:15, Jooel 2:1 ja 11 ja 31, Jooel 3:14, Aam. 5:18 ja 20, Ob. 1:15, Sef. 1:7 ja 14, Sak. 14:1, Mal. 4:5,

Uusi testamentti: Ap.t. 2:20, 1.Kor. 5:5, 2.Kor. 1:14, 1.Tess. 5:2, 2.Piet. 3:10.

Tämä on helppo todeta myös näiden kaikkien raamatunjakeiden tekstiyhteydestä. Me emme tiedä milloin tämä VT:ssa kuvattu ahdistuksen aika, eli "Herran päivä" tarkasti tulee (Matt. 24:36 ym.), mutta teknisesti se on jo nyt, meidän päivinämme, mahdollista. Herran päivä, eli ydinaseilla käytävä kolmas maailmansota ei tule kuitenkaan koskemaan Kristuksen seurakuntaa, koska se kohtaa Raamatun ilmoituksen mukaisesti vain jumalatonta maailmaa. Seurakunta on ennen sen alkamista, tai samanaikaisesti kun se alkaa, tempaistu ylös Herran luokse taivaallisiin ehtoollisjuhliin. Molemmat, sekä Herran vihan aika, että myös Herra itse, tulevat kuin "varas yöllä", eli yllättäen. Jeesuksen tulo "varkaana" kuvaa sitä, miten Hän hakee maailmasta omansa pois ennen sitä kohtaavaa tuomiota. Kristuksen seurakunta pakenee tulevaa tuomiota samoin kuin Jerusalemissa elänyt Kristuksen seurakunta pakeni kaupungista ennen sen tuhoa vuonna 70. Tästä ydinaseilla käytävästä kolmannesta maailmansodasta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.


Jerusalemin alkuseurakunta vältti tuhon pakenemalla pois kaupungista Israelin maan, Erets Israelin, ulkopuolelle. Roomalaiset kukistivat kapinalliset koko maassa. Mutta koska lopun ajassa Kristuksen seurakunta on levinnyt koko maailmaan aina maan ääriin asti, myös Jahven viha, eli ahdistuksen aika, kohtaa koko maailmaa eikä sitä pääse pakoon kuin seurakunnan ylösottoon, kokonaan pois maailmasta Ihmisen Pojan eteen, vrt. Luuk. 21:35-36 alempana.


Ahdistuksen aikaa ja Kristuksen paluuta tullaan julistamaan ennen niiden koittamista Googin sodan yhteydessä tapahtuvan Hengen vuodatuksen jälkeen. Silloin valtaosa maailman kristityistä torjuu sen. Tämä tarkoittaa sitä, että vain Herraansa odottavat uskovat pääsevät pakenemaan vihan aikaa ylösottoon, vrt. Luuk. 21:36 alempana. Tästä seurakunnan ylösotosta on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli. Jeesus itse vertasi paluunsa aikaa Lootin aikaan Sodomassa sanomalla, että; 

 ...mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. (Luuk. 17)

Lootin paosta Sodomasta on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli.

Loot kuvaa allegorisesti lopun ajan Kristuksen seurakuntaa, joka välttää Herran vihan, mikä kohtaa jumalatonta maailmaa. Tämän ajan jälkeen Jeesus palaa konkreettisesti maan päälle kaikkien pyhiensä, eli ylöstemmatun seurakuntansa  kanssa, Ilm. 19:14 ja Juud. 14, perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa.


Juutalaisten 1000 vuotta kestäneen ja Messiaan tulevaa uhria ennakoineen temppelipalveluksen viimeinen sukupolvi torjui Jeesuksen. Messiaan torjuminen johti temppelipalveluksen loppumiseen ja Uuden liiton aikakauden, eli seurakunnan ajan alkamiseen. Jesuksen paluun torjuminen tulee johtamaan myös tämän aikakauden, eli seurakunnan ajan loppumiseen ja 1000-vuotisen valtakunnan aikaan. Molemmat siirtymiset uuteen aikaan tapahtuvat Herransa torjuneen sukupolven tuomion ja tuhon kautta.


1000-vuotisessa valtakunnassa täyttyvät lopulta kaikki VT:ssa juutalaiselle kansalle annetut lupaukset ja myös koko luomakunta uudistuu ennen näkemättömällä tavalla, Jes. 60:1-3 ja 65:19-25.

3. Jeesuksen Öljymäen puhe Jerusalemin ja koko maailman tuhosta evankelista Luukkaan mukaan

olivet.jpg

5 Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:
6 "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta".
7 Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"
8 Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään.
9 Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."
10 Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.
12 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden.
13 Ja näin te joudutte todistamaan.
14 Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.
15 Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.
16 Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
17 ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.
18 Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa.
19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.
20 Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21)

Jakeessa 5 opetuslapset ihailivat Jerusalemin temppeliä, mikä oli antiikin ajan maailmassa yksi ihmeellisimmistä ja loisteliaimmista monumenteista. Herodeksen uudistustyö oli alkanut vuonna 19 ekr. ja temppelialuetta oli rakennettu Jeesuksen julkisen toiminnan alkaessa jo 46 vuotta, Joh. 2:20. Koko pyhäkön alue saatiin valmiiksi vuonna 64, vain kuusi vuotta ennen sen tuhoutumista.

Jakeessa 6 Jeesus ennustaa tulevan temppelin tuhon, minkä roomalaiset toteuttivat vuonna 70. Sanonta "ei jää kiveä kiven päälle" merkitsi paitsi sitä, miten roomalaiset purkivat koko temppelirakennuksen rangaistuksena juutalaisten kapinoinnista, myös sitä, että Jeesuksen rakentama uusi seurakuntatemppeli tulisi olemaan aivan erilainen kuin vanha. Se rakentuisi hengellisistä kivistä, uudestisyntyneistä uskovista, ja sen kulmakivenä tulisi olemaan itse Jeesus Kristus ylösnousemuksensa kautta, vrt. "hajottakaa tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä", Joh. 2:19.

Jakeessa 7 opetuslapset kysyivät aikaa, milloin se (temppelin tuho) tapahtuu ja mikä olisi heille merkkinä sen tulemisesta. Matteus (Matt. 24:3) tarkentaa tätä kohtaa mainitessaan opetuslasten kysyneen "milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki?" Jeesuksen puheessa on kaksi merkkiä, jotka molemmat kertovat oman aikakautensa lopusta. Jakeessa 20 mainitaan niistä ensimmäinen, eli Jerusalemia piirittävät (Rooman) sotajoukot ja jakeissa 29-30 mainitaan niistä toinen, eli lehteen puhkeava viikunapuu (Israelin valtion itsenäistyminen). Tästä nk. viikunapuun merkistä on kirjoitettu näille sivuille erillinen artikkeli. Ensimmäinen merkki edeltää Jerusalemin tuhoa ja sen temppelin ajan loppumista ja toinen koko maailmaa kohtaavaa tuhoa ja seurakuntatemppelin ajan loppumista.

Jakeessa 8 Jeesus varoittaa vääristä messiaista ja vääristä profeetoista, jotka ilmestyvät ennen kummankin aikakauden päättymistä eksyttääkseen valittuja. Ennen Jerusalemin tuhoa erilaiset kapinaliikkeet lupasivat kansalle Jumalan puuttuvan yliluonnollisesti asioihin ja voittavan roomalaiset. Myös lopun aikana ennen Herran paluuta näitä ovat erityisesti erilaiset ryhmät, jotka ovat ottaneet juutalaisten paikan Raamatun ennustamissa lopun ajan tapahtumissa. Tämä onkin Raamatun vastaisen harhaopin varma merkki Jeesuksen jumaluuden kiistämisen ohella.

Jakeessa 9 Jeesus mainitsee molempien aikakausien päättymistä edeltävät sodat. Neljä vuotta ennen Jerusalemin tuhoa alkoi juutalaisten kapina Roomaa vastaan ja ennen Jeesuksen paluuta käydään molemmat maailmansodat, jotka mahdollistavat Israelin valtion itsenäistymisen. Tästä on näille sivuille kirjoitettu erillinen artikkeli.

Jakeessa 10 Jeesus mainitsee ensimmäisen ja toisen maailmansodan, mitkä edeltävät Israelin valtiota ja osaltaan mahdollistavat sen syntymisen. "Kansa nousee kansaa vastaan" viittaa ensimmäiseen maailmansotaan, mitä kutsutaan myös "kansojen sodaksi" ja "valtakunta nousee valtakuntaa vastaan" viittaa toiseen maailmansotaan. Matteus lisää Jeesuksen sanoneen, että nämä sodat ovat "synnytystuskien alkua". Maailmansodat ovat lopunaikana 1000-vuotisen valtakunnan synnytystuskia.

Jakeessa 11 Jeesus viittaa näiden sotien jälkeen tulevaan suureen sotaan, missä käytetään ydinaseita ja minkä jälkeen hän palaa takaisin maan päälle perustamaan 1000-vuotisen valtakuntansa.

Jakeet 12-19 viittaavat sekä Jeesuksen omaan aikaan että myös lopun aikaan, missä Jeesuksen juutalaiset opetuslapset, koko kansa, uudelleen todistavat Jeesuksesta ja joutuvat siksi kaikkien kansojen vihan kohteeksi. Tämä viittaa Jeesuksen juutalaisiin opetuslapsiin sekä Jeesuksen aikana että myös lopun aikana, kun evankeliumi palautetaan takaisin juutalaisille. Markus lisää tähän kohtaan Jeesuksen sanat "ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille", Mark. 13:10. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti evankeliumi on viety kaikille kansoille, tulee lopun ajassa uudelleen juutalaisen kansan vuoro ja he joutuvat silloin kaikkien kansojen vihan kohteeksi Jeesuksen nimen todistuksen tähden. Matt. 24:9Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni (Jeesuksen) tähden. Vielä tähän mennessä ei ole niin tapahtunut, päinvastoin, juutalaiset kiroavat Jeesuksen nimeä.

Jakeissa 20-24 Jeesus siirtyy kertomaan tulevasta Jerusalemin tuhosta ja juutalaisten pitkästä maastakarkoituksesta, mikä päättyy Jerusalemin palauttamiseen takaisin juutalaisten hallintaan vuonna 1967. Jerusalem oli "pakanain tallattavana" vuodesta 70 vuoteen 1967, eli 1897 vuotta. Jakeesta 25 eteenpäin Jeesus keskittyy puhumaan pelkästään aikojen lopun tapahtumista.

Matteus ja Markus puhuvat tässä kohdassa "hävityksen kauhistuksesta", mikä terminä on mainittu Danielin kirjassa, Dan. 11:31 ja 12:11. Juutalaisuudessa se viittaa Jerusalemin temppelivuorella, pyhässä paikassa, olevaan epäjumalan kuvaan tai temppeliin, mikä tänä päivänä toteutuu islamin Kalliomoskeijassa. Jeesus viittaa ilmeisesti Matteuksen (Matt. 24:15) ja Markuksen (Mark. 13:14) teksteissä suuren ahdistuksen aikaan ja antikristukseen, joka vaatii Rooman keisarien tapaan juutalaisia kunnioittamaan häntä jumalana. Juutalaisten pako kaupungista ennen roomalaisten tuloa vuonna 70 verrataan juutalaisten pakoon kaupungista antikristuksen saapuessa Jerusalemiin suuren ahdistuksen aikana. Sitä ei kuitenkaan ennen vihan aikaa ja antikristuksen ilmestymistä ylöstemmattu Kristuksen seurakunta tule enää näkemään, koska se on poistunut maan päältä, 2.Tess. 2:7

Jakeissa 25-27 Jeesus viittaa aikojen lopussa koittavaan ahdistuksen aikaan, joka päättyy Jeesuksen paluuseen takaisin maan päälle Öljymäelle, missä hän myös puhui eskatologisen puheensa ja mistä hän myös nousi taivaaseen ensimmäisenä Helatorstaina, Ap.t. 1:11.

Jakeessa 28 Jeesus sanoo, ettei opetuslasten tule pelätä, vaikka ahdistuksen aika ja tuhon enteet ovatkin jo näkyvillä, sillä se merkitsee opetuslapsille vapautumista ja tuho kohtaa vain jumalatonta maailmaa.

Jakeissa 29-31 Jeesus kertoo vertauksen viikunapuusta. Kun Jeesuksen kärsimysviikolla kiroama viikunapuu, eli juutalaisvaltio Israelin maalla, Erets Israelissa, ilmestyy uudelleen maailmannäyttämölle, on kesä, eli 1000-vuotinen valtakuntakin jo lähellä. Kaikki synoptikot mainitsevat viikunapuuvertauksen. Siitä on näille sivuille kirjoitettu oma artikkelinsa.

Jakeessa 32 Jeesus toteaa, että kumpikin sukupolvi, Jeesuksen aikainen ja myös Israelin valtion itsenäistymisen näkevä sukupolvi, ei katoa ennenkuin kaikki tapahtuu. Toisin sanoen Jeesuksen aikainen sukupolvi tuli näkemään Jerusalemin tuhon ja samoin Israelin valtion itsenäistymisen näkevä sukupolvi tulee näkemään Jeesuksen paluun ja 1000-vuotisen valtakunnan perustamisen maan päälle. Luuk. 17:25 käyttää tätä samaa ilmausta "tämä sukupolvi" (kr. genea haute) myös siitä ihmisjoukosta, joka hylkäsi Jeesuksen ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Ilmaisu tarkoittaa sillä hetkellä elossa olevaa sukupolvea, joka näkee em. tapahtumat.

Jakeessa 33 Jeesus painottaa Jumalan sanan voimaa ja varmuutta myös historian toteutumisessa tulevaisuudessa. Jumala on myös historian Herra.

Jakeissa 34-35 Jeesus varoittaa lopun ajan seurakuntaa siitä, ettei se nukahda ajan merkkien seuraamisessa ja joudu suuren ahdistuksen aikaan, mikä edeltää Jeesuksen paluuta maan päälle. Valvomista ja ajan merkkien seuraamista estävinä tekijöinä Jeesus mainitsee lopun ajan kristittyjen keskuudessa esiintyvän hillittömän ja jumalattoman elämäntavan (päihtymys ja juopumus) sekä liiallisen huolen toimeentulosta ja omaisuuden kartuttamisesta (elatuksen murheet).

Jae 36 Jeesuksen seuraajat, Herraansa odottavat uskovat, temmataan ennen ahdistuksen ajan alkamista ylös Herransa vastaan, 1. Tess. 4:17. Niin he pääsevät pakenemaan (kr. ekpheugo) maan päällä alkavaa suurta ahdistusta, eli ydinaseilla käytävää kolmatta maailmansotaa. Siksi Jeesus kehoittaa ennenkaikkea lopun ajan seurakuntaa sanoilla "valvokaa, sillä minä tulen silloin, kun te ette luule". Koska Jahven viha, eli ahdistuksen aika, kohtaa koko maailmaa, Herraansa odottava seurakunta pääsee sitä pakoon vain poistumalla kokonaan maailmasta seurakunnan ylösottoon ja Ihmisen Pojan eteen. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen joutuvat kaikki muutkin ihmiset ihmisen Pojan eteen viimeisellä tuomiolla, mutta se ei koske enää niitä, jotka olivat mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut (ydin)tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään (Herran vihan päivään). /2.Piet. 3:7

Harri Ahdesmäki

Tästä pääset takaisin etusivulle